Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

62 Tabel 2.16 : Aantal

62 Tabel 2.16 : Aantal controles inzake dierenwelzijn Diersoort Aantal controles Rund 1.715 Varken 1.250 Pluimvee 182 Kleine herkauwers 216 Gezelschapsdieren 493 Exotische dieren 71 Totaal 3.927 2.3.4.2. CITES De behandeling van de aanvragen voor vergunningen en certifi caten in het kader van de CITES-wetgeving gebeuren door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De controlediensten van het FAVV voeren in het kader van de CITES-reglementering controles uit in : • de grensinspectieposten (GIP). De controles worden in eerste instantie gedaan door de douane en dit uitsluitend in de GIP Zaventem. In uitzonderlijke gevallen wordt hierbij het advies van de controledierenarts van de GIP gevraagd ; • gekende quarantaine instellingen (occasioneel). Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden er ook gerichte controles uitgevoerd. 2.4. Kwaliteit van dierlijke producten 2.4.1. Handel en verwerking van slachtvee 2.4.1.1. Erkende inrichtingen Overeenkomstig de vigerende wetgeving (19) moeten ondermeer de volgende inrichtingen over een erkenning beschikken :

• slachthuizen ; • uitsnijderijen ; • inrichtingen waar gehakt vlees of vleesbereidingen worden vervaardigd ; • inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten ; • inrichtingen voor de vervaardiging van bijproducten van dierlijke oorsprong ; • opslagplaatsen. Een inrichting kan erkend worden voor meerdere activiteiten (bijvoorbeeld als uitsnijderij én als inrichting voor de vervaardiging van vleesbereidingen). In de volgende tabellen is voor iedere activiteit het aantal op 31 december 2002 erkende inrichtingen weergegeven. 2.4.1.1.1. Vers vlees van slachtdieren Op 31 december 2000 waren 76 slachthuizen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG), op 31 december 2001 waren dit er 70 en op 31 december 2002 was dit aantal verder gedaald tot 64. Voor de slachthuizen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit) is er een status quo voor de laatste 3 jaren : op 31 december 2000 waren 44 slachthuizen erkend, op 31 december 2001 waren dit er 41 en op 31 december 2002 waren het er 42. Op 31 december 2000 waren er 486 uitsnijderijen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG), op 31 december 2001 waren dit er 467 en op 31 december 2002 bedroeg het aantal 456. Op 31 december 2000 waren 48 uitsnijderijen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit), op 31 december 2001 waren dit er 46 en op 31 december 2002 waren het er 41. Voor zowel de slachthuizen (EG) als de uitsnijderijen valt de afname van het aantal erkende inrichtingen vooral te verklaren door stopzettingen van de activiteiten. Van 14 inrichtingen werd de erkenning opgeschort of ingetrokken wegens inbreuken op de vigerende wetgeving. Tabel 2.17 : Erkenningen inzake vers vlees van slachtdieren Slachthuis EEG Slachthuis geringe capaciteit Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten Uitsnijderij EEG Uitsnijderij geringe capaciteit Antwerpen 12 1 66 6 West-Vlaanderen 15 5 85 13 Oost-Vlaanderen 12 7 127 3 Limburg & Vlaams-Brabant 6 4 85 7 Luik & Luxemburg 9 10 39 4 Namen & Henegouwen & Waals-Brabant 10 15 54 8 Totaal 64 42 456 41 63

Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Volledige versie - FAVV
2010 - Favv