Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

64 2.4.1.1.2.

64 2.4.1.1.2. Opslagplaatsen Op 31 december 2000 waren 315 opslagplaatsen erkend voor het intracommunautaire handelsverkeer (EG), op 31 december 2001 waren dit er 313 en op 31 december 2002 bedroeg het aantal 327. Op 31 december 2000 waren 44 opslagplaatsen erkend voor de nationale markt (geringe capaciteit), op 31 december 2001 waren dit er 47 en op 31 december 2002 waren het er 56. Dit stijgend aantal valt wellicht ondermeer te verklaren door de relatief recente invoering van dit type inrichting. Tabel 2.18 : Erkenningen inzake opslagplaatsen Opslagplaats EEG 2.4.1.1.3. Vleesverwerkende inrichtingen Opslagplaats geringe capaciteit Antwerpen 64 7 West-Vlaanderen 56 9 Oost-Vlaanderen 68 5 Limburg & Vlaams-Brabant 51 26 Luik & Luxemburg 26 3 Namen & Henegouwen & Waals-Brabant 62 6 Totaal 327 56 Tabel 2.19 toont aan dat het aantal inrichtingen dat erkend was voor de vervaardiging van vleesproducten (activiteit 3), van vleesbereidingen (activiteit 4) en van gehakt vlees (activiteit 5) de afgelopen jaren gestadig afnam. Het aantal inrichtingen dat erkend was voor het smelten van dierlijke vetten (activiteit 41), voor de behandeling van darmen, magen of blazen (activiteit 43) of voor de productie van extracten, meel of poeder van vlees, bloed of serum bestemd voor menselijke consumptie (activiteit 42) bleef de afgelopen jaren min of meer status quo.

Tabel 2.19 : Evolutie van het aantal erkenningen per activiteit 31 december 2000 31 december 2001 31 december 2002 Activiteit 3 Activiteit 4 Activiteit 5 Activiteit 41 Activiteit 42 Activiteit 43 Totaal 558 205 86 14 6 28 897 542 208 80 14 6 29 879 528 199 78 14 7 31 857 De afname van het aantal erkende inrichtingen voor de vervaardiging van vleesproducten is vooral te wijten aan stopzettingen van de activiteiten (faillissementen, verplaatsing van de activiteiten naar een andere locatie,…). Van 16 inrichtingen werd de erkenning opgeschort of ingetrokken wegens inbreuken op de vigerende wetgeving. 2.4.1.2. Algemene gegevens keuringen grootvee 2.4.1.2.1. Ter keuring aangeboden slachtdieren Alle slachtdieren (runderen, schapen, geiten, varkens en éénhoevigen) moeten vóór en na de slachting aan een keuringsonderzoek worden onderworpen (20) (21). Het primaire doel van de keuring is het waarborgen van de bescherming van de volksgezondheid door het opsporen en het uitsluiten voor menselijke consumptie van vlees dat pathologische en anatomische abnormaliteiten vertoont, dat besmet is met ziekteverwekkers of dat residuen bevat van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen of contaminanten. In tabel 2.20 is het aantal in 2002 geslachte dieren weergegeven, met het aandeel goedgekeurde en afgekeurde karkassen. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 65

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv