Views
4 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

66 Totaal slachtingen

66 Totaal slachtingen Goedkeuringen Tabel 2.20 : Aantal in 2002 geslachte dieren en het aandeel goedgekeurde en afgekeurde karkassen. Rund Kalf varken Eenhoevigen Schaap Geit Hert 641.292 309.023 11.200.914 15.672 89.114 2.733 301 Normale slachtingen 636.168 307.486 11.167.476 15.585 89.050 2.721 301 Noodslachtingen 2.958 675 16 43 2 0 0 Totaal Afkeuringen 639.126 99,7 % 308.161 99,7 % 11.167.492 99,7 % 15.628 99,7 % 89.052 99,9 % 2.721 99,6 % Normale slachtingen 1.494 742 30.507 27 60 11 0 Noodslachtingen 672 120 2.915 17 2 1 0 Totaal 2.166 0,3 % 862 0,3 % 33.422 0,3 % 44 0,3 % 62 0,1 % 12 0,4 % 301 100 % 0 0 % De afkeuringen situeren zich voornamelijk bij de noodslachtingen. Bijna alle in nood geslachte varkens worden afgekeurd. De huidige reglementering op de dierengezondheid verbiedt het vervoer van varkens met het oog op noodslachtingen. De keurder kan, als resultaat van het gezondheidsonderzoek voor het slachten, evenwel de noodslachtingsprocedure opleggen voor elk varken dat het slachthuis binnengebracht wordt. Deze procedure resulteert meestal in een afkeuring. Bij de schapen werden er 4 noodslachtingen uitgevoerd, waarvan er 2 werden afgekeurd. Bij de geiten werd er 1 noodslachting uitgevoerd die werd afgekeurd.

Tabel 2.21 : Percentage afgekeurde noodslachtingen per diersoort Diersoort Percentage afgekeurde noodslachtingen Runderen 18,5 % Kalveren 15,1 % Varkens 99,5 % Eenhoevigen 28,3 % Schapen 50 % Geiten 100 % 2.4.1.2.2. Particuliere slachtingen in slachthuizen Particuliere slachtingen zijn slachtingen van dieren waarvan het vlees uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin. Het totaal aantal particuliere slachtingen is weergegeven in tabel 2.22. Tabel 2.22 : Aantal particuliere slachtingen in 2002 Rund Kalf varken Eenhoevigen Schaap Geit Hert Particuliere slachtingen 34.980 2.881 2.135 202 2.742 20 36 In 2002 werden 34.980 runderen geslacht als particuliere slachtingen. Varkens, schapen en geiten mogen door een particulier thuis worden geslacht (het vlees is uitsluitend bestemd voor zijn huisgezin). De thuisslachting is niet toegelaten voor runderen. Dit verklaart wellicht het relatief grote aandeel runderen dat als particuliere slachting wordt aangeboden in het slachthuis (5% van het totaal aantal slachtingen). Niettegenstaande thuisslachtingen van schapen toegelaten zijn, wordt 3% van de schapen als particuliere slachtingen in het slachthuis geslacht. Dit kan worden verklaard door het feit dat rituele slachtingen (zonder voorafgaande verdoving) niet thuis mogen worden uitgevoerd. Ook de verplichte vernietiging van het gespecifi ceerd risicomateriaal (GRM) binnen de bestrijding van BSE speelt wellicht een rol. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 67

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv