Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

4 1 hoofdstuk Inhoud

4 1 hoofdstuk Inhoud Woord vooraf 11 1. Horizontale activiteiten 12 1.1. Communicatie 13 1.1.1. Persberichten 13 1.1.2. Meldpunt 13 1.1.2.1. Vragen 14 1.1.2.2. Klachten 15 1.1.3. Andere communicatie-initiatieven 15 1.1.3.1. Deelname aan beurzen 15 1.1.3.2. Ondersteuning roadshows OIVO 16 1.1.3.3. FAVV-Nieuwsbrief 16 1.2. Crisisbeheer en –preventie 17 1.2.1. Het PCB-incident 17 1.2.2. Het nitrofen-incident 17 1.2.3. Het MPA-incident 18 1.3. Raadgevend Comité 19 1.4. Wetenschappelijk Comité 20 1.5. Internationale betrekkingen 25 1.6. CONSUM : monitoring- en controleprogramma 2002 25 1.6.1. PCB 26 1.6.2. Dioxines 27 1.6.3. Mycotoxines 28 1.6.3.1. Afl atoxine B1 29 1.6.3.2. Afl atoxine M1 29 1.6.3.3. Afl atoxine B1, B2, G1, G2 29 1.6.3.4. Deoxynivalenol 29 1.6.3.5. Patuline 30 1.6.3.6. Fumonisines 30 1.6.3.7. Ochratoxine A 30 1.6.4. Zware metalen 30 1.6.4.1. Cadmium 30 1.6.4.2. Lood 31 1.6.4.3. Arseen 32 1.6.4.4. Kwik 32 1.6.5. Verwerkte dierlijke eiwitten 32 1.6.6. Nitraat 33 1.6.7. Andere contaminanten 33 1.6.8. Evaluatie CONSUM-programma 34 Referenties 35

hoofdstuk 2 2. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 36 2.1. Organisatie van de controles 37 2.1.1. Controle van de dierenvoeders 37 2.1.2. Controle van de dierengezondheid 37 2.1.3. Controle van de kwaliteit van de dierlijke producten 37 2.2. Dierenvoeders 38 2.2.1. Algemene controleresultaten 38 2.2.1.1. Erkenningen, registraties en toelatingen 40 2.2.1.2. Documenten en verpakkingen 41 2.2.1.3. Samenstelling van de producten 41 2.2.2. Specifi eke controleresultaten 42 2.2.2.1. Verboden ingrediënten 42 2.2.2.2. Dierlijke eiwitten 42 2.2.2.3. Verboden additieven 42 2.2.2.4. Hormonale en anti-hormonale substanties 42 2.2.2.5. Genetisch gemodifi ceerde organismen 43 2.2.2.6. Gemedicineerde dierenvoeders 43 2.2.2.7. Additieven 44 2.2.2.8. Gehaltebepalingen 45 2.2.3. Schriftelijke aanmaningen en gerechtelijke gevolgen 46 2.3. Dierengezondheid 46 2.3.1. Identifi catie- en registratiecontroles 47 2.3.1.1. Rundvee 47 2.3.1.2. Varkens 48 2.3.2. Residu’s 49 2.3.2.1. Gerichte controles 49 2.3.2.2. Verdachte controles 50 2.3.2.3. R- en H-statuten 50 2.3.3. Epidemiologische bewaking dierenziektes 52 2.3.3.1. Herkauwers 52 2.3.3.1.1. Overdraagbare Spongioforme Encephalopathieën (OSE) 52 2.3.3.1.1.1. BSE bij rundvee 52 2.3.3.1.1.2. OSE bij schapen en geiten 55 2.3.3.1.2. Runderbrucellose 56 2.3.3.1.3. Rundertuberculose 56 2.3.3.1.4. Enzoötische runderleucose 56 2.3.3.2. Varkens 57 2.3.3.2.1. Ziekte van Aujeszky 57 2.3.3.2.2. Klassieke Varkenspest 58 2.3.3.2.3. Salmonella 59 2.3.3.3. Pluimvee 60 2.3.3.3.1. Gezondheidskwalifi catie 60 2.3.3.3.2. Salmonellacontrole bij slachtpluimvee 61 2.3.3.3.3. Controles in legbedrijven 61 2.3.4. Dierenwelzijn en CITES 61 2.3.4.1. Dierenwelzijn 61 2.3.4.2. CITES 62 5

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv