Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

68 2.4.1.2.3. Totale

68 2.4.1.2.3. Totale afkeuringen De redenen van afkeuring zijn wettelijk bepaald (21). Naast ziekten of afwijkingen die leiden tot gedeeltelijke inbeslagname van het dier (zie volgend punt), bestaan er ziekten en afwijkingen die steeds leiden tot de volledige inbeslagname. Tabel 2.23 geeft de 3 belangrijkste redenen van totale afkeuring in 2002. Tabel 2.23 : Belangrijkste redenen van totale afkeuring bij slachtvee Rund Kalf Varken Eenhoevigen Schaap geit 1 afwijkend uitzicht afwijkend uitzicht gestorven dieren afwijkend uitzicht gestorven dieren gestorven dieren 2 septicaemie, pyemie 3 doorsijpeling uitmergeling septicaemie, pyemie septicaemie, pyemie afwijkend uitzicht gestorven dieren tumoren geelzucht afwijkend uitzicht en uitmergeling uitgebreide bedoezeling Bij alle diersoorten is “afwijkend uitzicht” een belangrijke reden van afkeuring. Het gaat immers om een groot aantal mogelijkheden : afwijkingen van uitzicht, kleur, vastheid, reuk en smaak. Ook “gestorven dieren” komt vaak voor als reden van afkeuring. Bij varkens is dit mogelijk te verklaren door het zeer stressgevoelig zijn van deze dieren. Verder zijn septicaemie en pyemie belangrijke redenen van afkeuring bij runderen, kalveren en varkens. In 2002 werden 10.377.363 varkens en 15.628 éénhoevigen onderzocht op aanwezigheid van trichinen. Geen enkel monster werd positief bevonden. Ook in 2000 en 2001 werd geen enkel karkas positief bevonden voor trichinose. Bij 29 runderen werd een veralgemeende infestatie met cysticercen (dit zijn tussenstadia van lintwormen die bij consumptie aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een volwassen lintworm) vastgesteld. In 2001 en 2000 bedroeg het aantal runderen met veralgemeende cysticercose respectievelijk 18 en 9. Septicaemi en pyemie zijn zowel bij de runderen, kalveren als varkens de belangrijkste reden van totale afkeuring. Ook uitmergeling en doorsijpeling worden vaak ingeroepen. Bij 29 runderen was de aanwezigheid van cysticercen (tussenstadium van lintworm die bij de consument aanleiding kan geven tot de volwaardige ontwikkeling van een lintworm) zo veralgemeend dat een koudebehandeling (ten minste 10 dagen aan –10 °C) geen soelaas zou brengen zodat het dier volledig werd afgekeurd. Los van de totale afkeuringen die hierboven beschreven staan, kunnen op het niveau van het slachthuis karkassen ook volledig in beslag genomen worden in toepassing van de BSE-reglementering (2) (8). Zo werden er bijvoorbeeld 19 karkassen in beslag genomen omwille van een inbreuk op de identifi catie en 23 omwille van een ontbrekende BSE-test. Er werden in hetzelfde kader ook 68 buurtkarkassen in beslag genomen. /

2.4.1.2.4. Gedeeltelijke afkeuringen. Tabel 2.24 : Aantal organen dat per diersoort werd afgekeurd Rund Kalf Varken Eenhoevigen Schaap Geit Hart 6.624 1.140 463.855 1.594 146 2 Lever 68.906 1.764 1.080.074 2.030 2.990 165 Tong 3.439 131 57.061 33 99 0 Uier 28.848 433 613.524 6 547 24 Geslachtsorgaan 48.754 1.694 1.207.254 35 1.097 0 Karkasdeel 3.372 228 78.935 3 28 0 Milt 34.031 978 51.947 99 4.058 25 Nier 31.430 4.029 466.087 1.477 1.300 20 Bloed 39.139 3.502 1.175.289 46 779 2 Kop 54.126 1.826 12.330 50 2.760 8 Darm 119.523 1.481 76.425 71 1.319 45 Long 31.027 3.355 2.786.317 6.104 3.403 139 Andere 33.593 385 3.081 0 144 0 Bij runderen werden vooral de darmen, de lever en de kop afgekeurd. Vaak is de leverbeschadiging, opgelopen naar aanleiding van de parasitaire aandoening met leverbot (distomatose), een gelijkaardige ziekte komt trouwens ook voor bij schapen. Bij 3.336 runderen werd een gelokaliseerde infestatie met cysticercen vastgesteld, resulterend in een afkeuring van het aangetaste weefsel en een koudebehandeling (bevriezing gedurende ten minste 10 dagen op een temperatuur van ten hoogste –10°C) van de rest van het karkas. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 69

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv