Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

70 Tabel 2.25 : Redenen

70 Tabel 2.25 : Redenen voor gedeeltelijke afkeuring Rund Kalf Varken Eenhoevigen Schaap Geit Abces 9.208 355 18.437 1 296 / Actinomycose of Botriomycose 25 1 42 / / / Distomatose 33.766 2 7.284 / 1.082 70 Echinococcose 171 / 1 / 3 / Sarcosporidiose gelocaliseerd Tuberculose gelocaliseerd 5 / / / / / 57 / 172 / / / Ascaridiose 977 436 948.061 1.835 / / Cysticercose gelocaliseerd 3.336 / / / / / Bij varkens werden vooral de longen, de geslachtsorganen, het bloed en de lever afgekeurd. De grote boosdoener voor de lever is de spoelworm (ascaridiose). De vele afgekeurde varkenslongen zijn hoofdzakelijk broeiwaterlongen die altijd ongeschikt worden verklaard voor menselijke consumptie. Vele gedeeltelijke afkeuringen werden veroorzaakt door abcessen. Dit was voornamelijk bij runderen het geval en in mindere mate bij varkens. Bij deze laatste betrof het meestal oudere dieren (zeugen). 2.4.1.2.5. Bacteriologische onderzoeken Met het bacteriologisch onderzoek gaat de keurder na of er al dan niet sprake is van algemene inwendige verspreiding van bacteriën in het vlees. Bij positief en dus ongunstig resultaat wordt het karkas en het slachtafval afgekeurd. De keurder gaat tot dit onderzoek over op grond van zijn bevindingen bij de gewone zintuiglijke keuring die enige twijfel doen rijzen over de gezondheidstoestand van het dier betreff ende bacteriologische aandoeningen. Het kan daarbij gaan om hem verstrekte informatie over het dier of om vaststellingen ante of post mortem. Ingeval van noodslachting is dit onderzoek verplicht. Evenwel en in elk geval, indien reeds bij de zintuiglijke keuring een reden tot afkeuring wordt vastgesteld, is het de keurder verboden nog tot dit onderzoek over te gaan.

Tabel 2.26 : Resultaten bacteriologisch onderzoek Normale slachtingen Rund Kalf Varken Eenhoevigen Totaal 1.138 114 445 8 Positief 95 9 55 1 Noodslachtingen Totaal 3.150 675 15 47 Positief 127 23 1 5 Totaal aantal slachtingen Totaal 4.288 789 460 55 Positief 222 32 56 6 2.4.1.2.6. Niertest, onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking Met de niertest speurt de keurder naar remstoff en in het vlees die een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van kiemgroeiremmende stoff en (antibiotica of andere chemotherapeutica). Bij positief en dus ongunstig resultaat wordt het karkas en het slachtafval afgekeurd. De keurder gaat tot dit onderzoek over op grond van zijn bevindingen bij de gewone zintuiglijke keuring die een vermoeden van behandeling wekken. Het kan daarbij gaan om hem verstrekte informatie over het dier of vaststellingen ante of post mortem, zoals bijvoorbeeld recente injectieletsels. Ingeval van noodslachting is dit onderzoek verplicht. Evenwel en in elk geval, indien reeds bij de zintuiglijke keuring een reden tot afkeuring wordt vastgesteld, is het de keurder verboden nog tot dit onderzoek over te gaan. Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 71

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv