Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

72 Tabel 2.27 :

72 Tabel 2.27 : Resultaten niertest Normale slachtingen Rund Kalf Varken Eenhoevigen Totaal 1.188 112 6.659 7 Positief 39 7 36 1 Noodslachtingen Totaal 3.078 666 15 49 Positief 34 12 3 Totaal aantal slachtingen Totaal 4.266 778 6.674 56 Positief 73 19 36 4 2.4.2. Handel en verwerking van pluimvee, wild en eiproducten 2.4.2.1. Pluimvee In 2002 werden in totaal 288.994.806 stuks gevogelte geslacht. De stijgende trend sinds 1994 blijft hier dus aanhouden. Braadkippen maken het grootste gedeelte uit van het geslacht gevogelte (87 %). Daarop volgen de soepkippen (11 %).

Tabel 2.28 : Overzicht gekeurd en afgekeurd pluimvee Diersoort Aantal gekeurd Aantal afgekeurd Braadkippen 250.625.396 3.069.525 Soepkippen 32.479.761 969.965 Kalkoenen 95.724 712 Parelhoenders 431.034 7.782 Duiven 311.053 4.511 Eenden 84.981 819 Ganzen 4.830 28 Piepkuikens 590.169 6.275 Konijnen 2.177.544 19.494 Loopvogels 611 3 Kwartels 454.564 10.828 Zware kippen >2 kg 1.003.667 8.885 Zware kalkoenen >5kg 710.298 6.433 Fazanten 24.675 32 Patrijzen 457 0 Zwanen 42 0 Volgens de vigerende wetgeving (22) moet gevogelte vóór en na het slachten aan een gezondheidsonderzoek onderworpen worden. Van de 250 miljoen geslachte braadkippen worden er ongeveer 1,2 % afgekeurd. De voornaamste reden van afkeuring bij braadkippen is abnormaal uitzicht. Het gaat hier om afwijkingen in consistentie, kleur, geur, uitgemergelde dieren, onvoldoende uitgebloede dieren. De twee andere belangrijke redenen van afkeuring zijn dood vóór het slachten (dood aangevoerde dieren mogen niet meer uitgeslacht worden) en besmettelijke toestand (hierbij gaat het over besmettelijke ziekten zoals leucose, CRD, Salmonellose). Van de 32 miljoen soepkippen die worden geslacht worden ongeveer 3 % afgekeurd. Dit is twee en een half keer meer dan bij braadkippen. Soepkippen zijn afgedankte legkippen. Bij de soepkippen is de voornaamste reden van afkeuring dood vóór het slachten gevolgd door abnormaal uitzicht en fysiologische afwijkingen (oedeem, ascites, geelzucht, enz.). Dierenvoeders, dierengezondheid, dierlijke producten 73

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv