Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

84 Gerookte zalm is heel

84 Gerookte zalm is heel vaak besmet door Listeria monocytogenes (18 positieve monsters op 78 monsters genomen op het einde van de productie en 4 positieve monsters op 62 bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum). Figuur 2.11 : Aanwezigheid van Listeria monocytogenes in gerookte zalm in 2002 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 23,10 % 6,50 % Gerookte zalm n= 78/62 Verstrijken houdsbaarheidsdatum Einde van de productie Wanneer er een besmetting door Listeria monocytogenes wordt vastgesteld, word er steeds onderzocht wat er fout is gelopen en worden de algemene hygiënepraktijken en de HACCP-procedures in het betrokken bedrijf herzien. Bovendien worden er nieuwe monsters van hetzelfde lot of van dezelfde producten genomen. Indien één of meerdere van die nieuwe monsters ook positief blijkt te zijn, wordt de productie stilgelegd tot wanneer de producent heeft aangetoond dat het probleem is opgelost. 2.4.5.5. Hygiëne-indicatoren in eetwaren Om de hygiëne in de verschillende vleesproductiekolommen in België te evalueren, wordt sinds 1998 een telling van de hygiëne-indicatoren uitgevoerd in monsters genomen in het kader van het plan op het toezicht van zoönosen. Het gaat om het totaal kiemgetal, Escherichia coli, Pseudomas en enterobacteriën. Op basis van de resultaten van dit toezicht was het mogelijk criteria inzake de werk-, bedrijfs- en producthygiëne op te stellen. Tevens kon zo de evolutie van de hygiënekwaliteit van jaar tot jaar in de verschillende vleesproductiekolommen opgevolgd worden. Het doel van deze evaluatie is ieder jaar de criteria te verbeteren door het wegwerken van de 5 % onaanvaardbare resultaten. Deze gegevens laten eveneens toe om de hygiëne van elk bedrijf te evalueren, gezien er om de 1 tot 3 jaar in alle slachthuizen en uitsnijderijen minstens 5 maal minstens 1 monster genomen wordt.

2.4.6. Grensinspectieposten De grensinspectieposten (GIP) voor slachtvlees, verwerkt vlees en vleesbereidingen zijn gelegen in de zee- en/of luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Luik, Oostende, Zaventem en Zeebrugge. Tabel 2.34 : Activiteiten van de GIP inzake slachtvlees, verwerkt vlees en vleesbereidingen Aard van de producten Aantal partijen Gewicht (kg) Aantal partijen geweigerd Roodvlees totaal 5.267 136.937.081 8 Vleesproducten 542 1.254.569 5 Vleesbereidingen 56 16.234 2 Vlees van gevogelte 767 3.096.345 6 Eieren en eiproducten 149 1.735.960 1 Tweekleppige weekdieren 3.050 36.600.728 45 Visserijproducten 10.693 121.313.761 108 Konijnenvlees 1 24.000 0 Vlees van gekweekt wild 683 4.551.062 0 Vlees van vrij wild 208 889.999 1 Verwerkt dierlijk eiwit 4 18.178 0 Gelatine 4 31.975 1 Melk en melkproducten 1.042 103.942.913 8 Darmen 92 605.335 8 Reuzel en gesmolten vetten 0 0 0 Kikkerbillen & slakken 179 2.495.307 0 Honing & bijenteelt 156 3.600.988 7 Producten voor de farmaceutische industrie 10 299.430 0 Beenderen en afgeleide producten 78 6.633.036 0 Dierenvoeders, Totaal dierengezondheid, 22.981 dierlijke producten 424.046.901 200 85

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv