Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

6 hoofdstuk 2.4.

6 hoofdstuk 2.4. Kwaliteit van dierlijke producten 62 2.4.1. Handel en verwerking van slachtvee 62 2.4.1.1. Erkende inrichtingen 62 2.4.1.1.1. Vers vlees van slachtdieren 63 2.4.1.1.2. Opslagplaatsen 64 2.4.1.1.3. Vleesverwerkende inrichtingen 64 2.4.1.2. Algemene gegevens keuringen grootvee 65 2.4.1.2.1. Ter keuring aangeboden slachtdieren 65 2.4.1.2.2. Particuliere slachtingen in slachthuizen 67 2.4.1.2.3. Totale afkeuringen 68 2.4.1.2.4. Gedeeltelijke afkeuringen 69 2.4.1.2.5. Bacteriologische onderzoeken 70 2.4.1.2.6. Niertest, onderzoeken op stoff en met kiemgroeiremmende werking 71 2.4.2. Handel en verwerking van pluimvee, wild en eiproducten 72 2.4.2.1. Pluimvee 72 2.4.2.2. Vrij wild 74 2.4.2.3. Eiproducten 74 2.4.3. Handel en verwerking van zuivelproducten 76 2.4.4. Handel en verwerking van vis en schelpdieren 78 2.4.5. Toezicht op de bacteriologische besmetting van eetwaren van dierlijke oorsprong en op de hygiëne-indicatoren 79 2.4.5.1. Besmetting van eetwaren door Salmonella 79 2.4.5.2. Besmetting van eetwaren door Campylobacter 2.4.5.3. Besmetting van eetwaren door 81 enterohemorragische Escherichia coli O157 82 2.4.5.4. Besmetting van eetwaren door Listeria monocytogenes 82 2.4.5.5. Hygiëne-indicatoren in eetwaren 84 2.4.6. Grensinspectieposten 85 Referenties 87 2

hoofdstuk 3 3. Planten, meststoff en, bestrijdingsmiddelen 90 3.1. Organisatie van de controles 91 3.2. Planten 91 3.2.1. Fytosanitaire begeleiding van de plantaardige sector 91 3.2.2. Prospecties en campagnes ter bestrijding van schadelijke organismen 91 3.2.3. Kwaliteit van de plantaardige producten 92 3.2.4. Residucontroles groenten en fruit 93 3.2.5. CITES 93 3.3. Meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten 93 3.3.1. Controleresultaten 93 3.3.1.1. Controle op de handel in meststoff en, bodemverbeteraars en teeltsubstraten 95 3.3.1.1.1. Documentencontroles 95 3.3.1.1.2. Controles op de opslag- en verkoopvoorwaarden van producten 95 3.3.1.1.3. Controles op de waarborgen en de normen 95 3.3.1.2. Controles bij landbouwers / gebruikers 96 3.3.2. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen 97 3.4. Gewasbeschermingsmiddelen 97 3.4.1. Controleresultaten 97 3.4.1.1. Controle op de handel in gewasbeschermingsmiddelen 98 3.4.1.1.1. Documentencontroles 98 3.4.1.1.2. Controle op de erkenningen en toelatingen van producten 98 3.4.1.1.3. Controle op de waarborgen en de normen 99 3.4.1.2. Controle op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 100 3.4.1.3. De verplichte keuring van spuittoestellen 101 3.4.2. Vervolgingen en schriftelijke waarschuwingen 101 Referenties 102 7

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv