Views
5 years ago

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv

90 Planten, meststoff

90 Planten, meststoff en, gewasbeschermingsmiddelen

3. Planten, meststoff en, gewasbeschermingsmiddelen 3.1 Organisatie van de controles 3.2. Planten In afwachting van de daadwerkelijke invoering van de verschillende structuren van het FAVV werden de controles in de sector “planten” uitgevoerd door de bevoegde ambtenaren van het ontbonden Ministerie van Middenstand en Landbouw, Inspectie-generaal Planten en Plantaardige producten. Deze controles hebben betrekking op de invoer van en uitvoer naar derde landen van planten en plantaardige producten, en prospecties en campagnes ter bestrijding van voor planten en/of plantaardige producten schadelijke organismen. Er is een kwaliteits- en residucontrole op groenten en fruit en een controle op de handel in bedreigde plantensoorten. Voor de praktische uitvoering van de controles werd het grondgebied opgedeeld in 4 zones. Binnen elke zone werd het werk gecoördineerd door een ingenieur-zoneverantwoordelijke die ook toezag op de uitvoering van de instructies van het hoofdbestuur in Brussel. Ook de controles in de sectoren “meststoff en” en “gewasbeschermingsmiddelen” werden in 2002 uitgevoerd door de bevoegde ambtenaren van het ontbonden Ministerie van Middenstand en Landbouw. Het ging hier meer bepaald om de ambtenaren afkomstig van het vroegere Inspectie-generaal Grondstoff en en Verwerkte Producten. Ook hier werd het grondgebied opgedeeld in vier zones, met per zone één ingenieur als zoneverantwoordelijke. De genomen monsters werden ontleed in de rijksontledingslaboratoria te Gentbrugge, Tervuren of Luik. 3.2.1. Fytosanitaire begeleiding van de plantaardige sector Uit derde landen ingevoerde planten worden pas tot het vrije verkeer toegelaten na controle ofwel op de plaatsen van binnenkomst in de EU (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende, Zaventem, Bierset en Gosselies voor België), ofwel op de plaats waar de goederen worden vrijgegeven. De producten die aan de voorschriften voldoen, mogen vrij vervoerd worden. De lidstaat die de inklaring toestaat is derhalve verantwoordelijk ten aanzien van de EU (1) . In 2002 werden 124 van de 9.084 ingevoerde zendingen tegengehouden omdat ze niet voldeden aan de EU-eisen. Hiervan werden 16 zendingen na voorlegging van de juiste documenten vrijgegeven 38 werden behandeld met een passend gewasbeschermingsmiddel, 5 werden teruggestuurd of verzonden naar een niet EU-lidstaat, 65 werden vernietigd omdat ze een gevaar betekenden voor de inbreng van nieuwe quarantaineorganismen. Er werden in 2002 door het FAVV respectievelijk 9.084 en 48.121 fytosanitaire certifi caten voor invoer en uitvoer uitgeschreven. 3.2.2. Prospecties en campagnes ter bestrijding van schadelijke organismen Ieder jaar organiseert het FAVV prospectiecampagnes om de schadelijke organismen (bruinrot (2), ringrot (3), knolcyperus (4), het dennenaaltje (5), pepinomozaïekvirus (6), …) op te sporen en de besmette zones af te bakenen. Planten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen 91

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
IVC activiteitenverslag 2008 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2010 - Interregionale Verpakkingscommissie
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
demografisch verslag - 2002 - rkw
Activiteitenverslag AHOVOS editie 2011, werkingsjaar 2010 (pdf,10
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Verslag van de vergadering nr. 2012-7 van het Raadgevend ... - Favv