M4 nr 3 jaargang 9 oktober 2013 - Standaardkeuring deels vervallen

movir

Nieuws van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir voor verzekeringsadviseurs

Standaardkeuring deels vervallen

Voortaan hanteert Movir geen standaardkeuring

voor (kandidaat-)verzekerden jonger dan 50 jaar die

een verzekering aanvragen of een bestaande polis

willen verhogen. Dit betekent een korter en efficiënter

acceptatieproces. Dit is zowel voor de klant als voor

u prettiger.

Het nieuwe beleid geldt voor ‘schone’ gezondheidsverklaringen.

Als de ingevulde gezondheidsverklaring hier aanleiding toe geeft,

kunnen wij besluiten om alsnog een keuring te laten uitvoeren.

De standaardkeuring blijft wel bestaan als de (kandidaat-)verzekerde

bij aanvraag 50 jaar of ouder is en een dagbedrag van € 145,- of

hoger kiest.

Geen tariefsverhoging

Movir gaat haar AOV-tarieven per 1 januari 2014 niet verhogen. Louis van Drunen licht toe: ‘Dat is uiteraard positief nieuws in een tijd

waarin de technische resultaten van veel AOV-verzekeraars stevig onder druk staan. In combinatie met de voorwaardenverbeteringen

die we dit voorjaar hebben doorgevoerd, betekent dit bovendien een versterking van onze toch al krachtige AOV-propositie. En voor u

als adviseur reden om Movir altijd mee te nemen in uw AOV-advies aan medische en zakelijke professionals!’

Samen verbeteren

van offertesoftware

Voor het adviseren en offreren maakt u gebruik van de offertesoftware

op ons extranet. Het is dan ook belangrijk dat deze software

gebruiksvriendelijk is en dat u met de output uw relatie goed van

dienst kunt zijn. Daar besteden we veel zorg aan.

Maar ook uw feedback draagt bij aan de kwaliteit van onze

offertesoftware. Zo hebben wij op uw verzoek in april van dit jaar

het premieoverzicht aan de offerte toegevoegd. Hierdoor kan de

verzekeringnemer in één oogopslag zien hoe de premie zich in

de toekomst ontwikkelt. Begin september hebben wij nog meer

verbeteringen doorgevoerd, zoals:

nummer 3

jaargang 9

oktober 2013

de mogelijkheid binnen één offertevariant twee langlopende dekkingen

tegelijk te offreren;

‘beroepsorganisatie’ en ‘contractsduur’ toe te voegen aan de variabelen;

het inkomen ook na het invoeren van alle offertegegevens

te kunnen wijzigen;

het vereenvoudigen van navigatie tussen de verschillende stappen;

het kunnen zoeken op achternaam (door een apart veld aan te maken

voor tussenvoegsels);

op de homepagina en in het statusoverzicht duidelijker aangeven

bij welke aanvragen Movir wacht op een actie van uw kantoor.

De actie is dan oranje gekleurd.

Hebt u nog meer ideeën om de offertesoftware verder te

verbeteren? Laat het ons weten via uw salesmanager. Want met

elkaar maken we het samenwerken nog makkelijker!


Even voorstellen: Nienke Schutter

klantgroepmanager medische beroepen

Je hebt gestudeerd aan de Hotel

Managementschool Maastricht,

waarom dan het verzekeringsvak ingaan?

De hotelschool is een heel mooie opleiding

waar ik veel heb geleerd over gastvrijheid, wat

uiteraard ook in andere bedrijfstakken wordt

toegepast. Gastvrijheid is namelijk niets meer

dan datgene bieden waar de gast behoefte aan

heeft. Net zoals het bij verzekeringen draait

om dat te verzekeren waar de klant behoefte

aan heeft en die diensten daar omheen te bieden die de klant wil. Ik heb

inmiddels in verschillende branches gewerkt, zoals in de IT en ook bij een

energieleverancier. Ik was op zoek naar een bedrijf waar alles echt om de

klant draait en dat vond ik bij Movir. Toch weer een beetje terug naar de

gastvrijheid dus.

Wat houd je bezig naast je werk?

Ik ben een echte Bourgondiër en dol op koken, lekker eten en genieten

van het leven. Tijdens vakanties vind ik het heerlijk om met een boek

op het strand te liggen, maar ik ben bijvoorbeeld vorig jaar naar Tibet

geweest en dat was ook écht een ervaring. Verder woon ik in Den Bosch

en speel ik hockey.

Wijziging beloningsregeling

Wij passen ons beloningsbeleid na een intermediairwijziging

aan. Hiermee willen we de belangen van

verzekeringnemers én verzekeringsadviseurs zo

goed mogelijk behartigen.

Bij een intermediairwijziging gaan de provisierechten per het nieuwe

kalenderjaar over op de overnemende verzekeringsadviseur. Dit geldt nu

al voor alle verzekeringen met een 1-jaarscontract. Vanaf 1 januari 2014

geldt dit ook voor verzekeringen met een contractsduur van

5 jaar. Uitzondering hierop is een intermediairwijziging tijdens de eerste

Wat is je eerste indruk van Movir?

Ik vind het een ontzettend gemotiveerde club mensen. Iedereen heeft

de drive om nét dat stapje extra te zetten voor de klant. Er ligt een

scherpe focus op het bieden van de beste kwaliteit in haar producten en

diensten. Ik dacht eerst; ‘een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, die

keert gewoon uit als het niet goed gaat’, maar Movir gaat erg ver in het

ondersteunen van de beroepsgroepen. Mijn eerste indruk is dat het meer

een arbeidsgeschikheidsverzekeraar is.

Welke plannen heb je voor de komende periode?

Als klantgroepmanager Medisch wil ik exact weten wat er in de

markt speelt en weten waar onze klanten nu precies naar op zoek zijn

bij een AOV. Ik kom uit een heel andere markt, dus het is nu vooral veel

kennis opdoen.

Wat wil jij bereiken als klantgroepmanager?

Het is belangrijk voor onze verzekeringsadviseurs om achter ons product

te kunnen blijven staan en te weten dat ze met Movir een ‘premium’

AOV hebben geadviseerd. Vooral omdat relaties volledige zekerheid en

ondersteuning willen. Daarbij is het van belang dat we goed naar de

klant, de adviseur en de beroepsverenigingen blijven luisteren.

Net meer blijven bieden dan de klant verwacht. En dat is mijn uitdaging.

The Voice of Movir

Soms heb je als bedrijf een echt visitekaartje. Een constante factor

waar je jaar in jaar uit op kunt rekenen. Een rots in de branding.

Movir heeft zo’n visitekaartje in de vorm van receptioniste Ank Hoefakker.

Meer dan 39 jaar is zij letterlijk de stem van ons bedrijf, en voor velen

ook het gezicht. Want een bezoek aan Movir leverde steevast een hartelijke

begroeting van Ank op.

Maar aan alles komt een eind. Dat geldt ook voor het dienstverband

van Ank. En hoewel we haar zullen gaan missen, gunnen we haar

een welverdiend pensioen. 20 november 2013 is de laatste dag dat

Ank voor Movir de telefoon opneemt. Tot die tijd kunt u haar dus nog

gedag zeggen...

contractstermijn. De provisierechten gaan pas over op de overnemende

verzekeringsadviseur na het einde van die eerste contractstermijn.

Voor intermediairwijzigingen tot 1 januari 2014 geldt de huidige regeling.

Bij een intermediairwijziging op of na 1 november, blijven de rechten nog

een volledig kalenderjaar bij de overdragende verzekeringsadviseur.

Dit geldt ook bij een intermediairwijziging in het laatste jaar van een

5-jaarscontract.

Binnenkort ontvangt u een aangepaste bijlage Beloningsregeling.


‘Zeker tot uw pensioen!’ groot succes

Op 1 juli sloot onze actie ‘Zeker tot uw pensioen!’.

Een actie waarbij verzekeringnemers de mogelijkheid

kregen om eenvoudig de eindleeftijd te verhogen tot

maximaal 67 jaar. Graag delen wij de resultaten met u,

want daar zijn wij bijzonder trots op.

Zo’n 75% van onze verzekerden ontving het aanbod om tegen beperkte

medische waarborgen de eindleeftijd te verhogen. In totaal werd van

21,5% van de polissen de eindleeftijd verhoogd. De meeste polissen

zijn verhoogd van 65 naar 67 jaar. Procentueel gezien respondeerden

polissen met een bestaande eindleeftijd van 62 jaar het beste (30,5%),

gevolgd door de bestaande eindleeftijd van 65 jaar (21,6%). Een aantal

verzekeringnemers verzocht de oude eindleeftijd van 55 en 60 jaar te

verhogen naar 60 respectievelijk 62 jaar. Medici verhoogden vaker de

eindleeftijd (25,6%) dan de zakelijke professionals (13,9%). Huisartsen

en apothekers vertoonden een bovengemiddelde respons.

Een kleine groep relaties kwam in eerste instantie niet ‘schoon’ door

de gezondheidsvragen. De helft daarvan kon uiteindelijk via volledige

Belasting terug over

zwangerschapsuitkering

Zwangere zelfstandigen hebben jarenlang onterecht

belasting betaald. Die belasting werd door de

Belastingdienst geheven over de uitkering die de

verzekeraars betalen tijdens hun zwangerschapverlof.

Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat

inkomen onbelast blijven.

Uit jurisprudentie blijkt dat zwangerschap niet als ‘ziekte’ wordt gezien,

en dat de uitkering onbelast mag blijven. Volgens belastingadviseurs

kunnen zelfstandigen hierdoor de betaalde inkomstenbelasting

over deze uitkering tot vijf jaar na het einde van het jaar van de

aanslag terugvorderen.

medische waarborgen toch de eindleeftijd verhogen. Ook na het

sluiten van de actie ontvangen wij nog steeds vele verzoeken

om de eindleeftijd te verhogen. Voor deze aanvragen geldt het

reguliere acceptatiebeleid.

Verzekeringnemers konden hun keuze kenbaar maken via het

antwoordformulier of via een speciale actiewebsite. Slechts 14,9%

van alle relaties reageerde via de site.

En hoe zit het met de nieuwe relaties? Tot en met juli heeft 42% van

de nieuwe polissen een eindleeftijd van 67 jaar. Dit was tot en met

maart nog 29%. Dus eindleeftijd 67 jaar wordt steeds vaker gekozen.

Net als tijdens onze actie vaker door medici dan door zakelijke

professionals. Ook kunnen we zien dat hoe jonger de verzekerde is,

hoe vaker men eindleeftijd 67 kiest.

Veel relaties zijn weer zeker tot hun pensioen. Een prachtig resultaat

dankzij onze gezamenlijke inspanningen. Waarvoor wij ook u

hartelijk danken!

Hoeveel geld de zelfstandige is misgelopen hangt onder andere af van

het verzekerde bedrag en het eigen risico. Stel dat iemand € 100.000,- op

jaarbasis verzekerd heeft, dan zou ze maximaal gedurende veertien

weken een uitkering van ruim € 26.000,- krijgen. Ervan uitgaande dat

deze persoon 52 procent belasting betaalt, dan praten we over een

belastingnadeel van zo’n € 14.000,-.

Zijn uw relaties hiervan op de hoogte? Zij kunnen ingehouden belasting

bij de Belastingdienst terugvragen als de zwangerschapuitkering is

opgegeven in het belastingjaar 2008 en daarna. Over de jaren voor 2008

is teruggave niet mogelijk. Voor meer informatie kunnen zij contact

opnemen met hun belastingadviseur.

Nieuw: ‘coach’ op de beroepenlijst

Op verzoek van onze adviseurs kunnen nu ook coaches met een hbo

werk- en denkniveau een AOV van Movir aanvragen. René van der

Linden, manager Marketing & Sales: ‘Belangrijk voor deze beslissing is

ook de professionaliseringsslag van deze beroepsgroep de afgelopen

jaren. We hebben het beroep nu opgenomen in onze beroepenlijst.

Deze is ook te vinden in onze offertesoftware op extranet en de premieindicator

op internet.’ Leden van PZO of FNV Zelfstandigen hebben recht

op 5% premiekorting.

Column

‘Klik’

Waarom vorm je met de ene persoon een perfect team en is

de samenwerking met iemand anders veel stroever? Waarom

heb je met de een wel een ‘klik’ en met de ander niet. En wat

is die klik dan? Begrijpt die persoon je beter? Lijk je op elkaar

qua karakter of juist niet? Het is interessant om daar achter te

komen. Zeker omdat samenwerking een cruciaal onderdeel van

ons functioneren is.

Dat geldt ook voor onze verzekerden. In een maatschap, met

personeel, assistentes maar ook met hun klanten werken onze

medische en zakelijke professionals vaak intensief samen. En

de communicatie verloopt niet altijd goed. Soms verloopt het

zelfs zo moeizaam dat dit leidt tot gezondheidsklachten bij een of

meerdere betrokkenen. Overwerkt, overspannen en zelfs burnout

door conflicten die veroorzaakt worden door gebrekkige

samenwerking of communicatie.

De basis voor goede samenwerking is zelfkennis. Hoe neem

je het best informatie op? Hoe kom je tot een beslissing? Hoe

beoordeel je de wereld om je heen? De Amerikaanse psychologen

Myers en Briggs hebben hiervoor een goede tool ontwikkeld: de

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) scan. Het is een systematiek

om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren.

Deze verschillen kunnen duidelijk maken waarom misverstanden

en communicatieproblemen ontstaan. Ook kan het verduidelijken

waarom de ene persoon zich juist wel in een bepaalde (werk)

omgeving prettig voelt en de andere persoon minder. Met behulp

van de MBTI kunnen mensen hun eigen gedrag en dat van

anderen beter leren begrijpen.

De MBTI is een instrument dat Movir als hulpmiddel aanbiedt

aan haar verzekerden. Door zelfinzicht ontstaat meer begrip

voor het eigen gedrag én dat van anderen. Dit biedt ruimte voor

betere samenwerking en communicatie.

Als aanbieder heb ik de test uiteraard zelf ook gedaan. Ik heb

een ENTP-profiel. Kort gezegd komt het erop neer dat ik mijn

aandacht meer naar buiten dan naar binnen richt, beslissingen

neem op basis van objectieve analyses meer dan op waarden

en subjectieve evaluatie en dat ik een voorkeur heb voor een

flexibele en spontane benadering van het leven (en dat is soms

best een uitdaging voor mijn secretariaat).

Als u wilt weten hoe onze ‘klik’ zou zijn, kunt u uiteraard zelf een

MBTI-scan doen. Maar u kunt het natuurlijk ook gewoon in de

praktijk uitproberen. Lijkt me wel zo leuk!

Louis.van.drunen@movir.nl


Wist u dat wij bij

arbeidsongeschiktheid

alle 365 dagen van het

jaar uitkeren?

Omdat bepaalde vragen van adviseurs regelmatig

terugkomen, hebben we weer eens een aloude

rubriek in ere hersteld.

Wist u dat:

Veel (vooral nieuwe) adviseurs vragen hebben over de status

van een lopende aanvraag? Op ons extranet kunt u op ieder

moment van de dag de actuele status van al uw lopende

aanvragen inzien.

Een bij Movir verzekerde zelfstandige die in loondienst gaat

werken, gebruik kan maken van onze ‘overstapregeling’?

Dit houdt in dat als men de lopende Beroeps-AOV omzet naar

een Loondienst-AOV, men binnen 10 jaar weer terug kan naar

de Beroeps-AOV, zonder medische waarborgen (wel een

validiteitsverklaring). Vraag uw salesmanager naar

de voorwaarden.

We bij een Loondienst-AOV hetzelfde zuivere beroepscriterium

hanteren als bij onze zelfstandige Beroeps-AOV?

We ook zijn opgenomen in de vergelijkingssoftware van Rolls?

Het uitlooprisico sinds dit jaar ook bij ons gedekt is?

U ook alleen indexatie tijdens arbeidsongeschiktheid

kunt kiezen?

Wij bij arbeidsongeschiktheid alle 365 dagen

van het jaar uitkeren?

DAK | NVA | NBVA

2012

ADFIZ ADFIZ

COLOFON

M4 is het relatiemagazine van Movir voor

haar verzekeringadviseurs.

E-mail m4@movir.nl

Redactie Sandra van Herwijnen

Jacqueline Pietersen-Baas

Nienke Schutter

Eindredactie Bas Jongeling

Ontwerp en opmaak Heldergroen, Haarlem

Evenementenkalender

Dental Management Games

oktober t/m december 2013

Groningen - Nijmegen - Amsterdam

Jubileumcongres VNVA

5 oktober 2013

Academiegebouw, Utrecht

Startersdag

5 oktober 2013

Domus Medica, Utrecht

Accountancynieuwsdag

8 oktober 2013

Congrescentrum Papendal, Arnhem

FFP Congres

10 oktober 2013

NBC, Nieuwegein

Jonge Balie Congres (advocatuur)

7/8 november 2013

Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam

AIOS dag

9 november 2013

Domus Medica, Utrecht

Presentatie Movir

Waarneemdag huisartsen

9 november 2013

The Scelta Institute, Venlo

Presentatie Elestia - Nascholingsdag zorggroep

RCH Midden Brabant

18 en 27 november 2013

Tilburg

Iqual Preventiedag NMT -

8 ergonomie workshops (Movir)

23 november 2013

De Fabrique, Maarssen

NBA Accountantsdag

27 november 2013

RAI, Amsterdam

Kijk voor het meest recente overzicht

op movir.nl

S

Voo

voo

een

will

acc

u pr

Het

Als d

kunn

De s

bij a

hoge

G

M

w

di

al

S

va

Voor

op o

gebr

dien

Maa

offer

het p

verz

de to

verb

More magazines by this user
Similar magazines