De voeDingssector kijkt vooruit - Flanders Investment & Trade

flanderstrade.be

De voeDingssector kijkt vooruit - Flanders Investment & Trade

coLoFon

WErEldWIJS is een uitgave van

Flanders Investment & trade,

Gaucheretstraat 90,

1030 BrUSSEl

tel. 02 504 87 11

fax 02 504 88 99

www.flandersinvestmentandtrade.be

wereldwijs@fitagency.be

rEdACtIE:

Jeroen de vuyst , Peter Jaspers, Bart

Matheï, Jan van den Einde, Carl

destoop, Steffi van Severen, Wini

Condic Begov, Xavier Bedert, dirk

van Steerteghem, Erna Janssens,

Godelieve van den Houten, Caroline

teugels, Christophe verhaeghe,

renaat van de Putte, Yves roekens,

Greta drossart en Bruno olislaeger,

bijgestaan door Com&Co, bureau voor

bedrijfsjournalistiek.

EINd- EN HooFdrEdACtIE:

dienst Marketing & Kennisbeheer –

Flanders Investment & trade.

CArtooN:

Floris

Foto’S:

Bart lasuy, Artoos en F.I.t.

lAY-oUt EN drUK:

Artoos Communicatiegroep

vErANtWoordElIJKE UItGEvEr:

Koen Allaert

ABoNNEMENtEN:

WErEldWIJS wordt gratis verspreid

onder bedrijven.

CoPYrIGHt©

overnemen of vermenigvuldigen van

artikels is uitsluitend toegestaan met

vermelding van: Bron: Wereldwijs/

Flanders Investment & trade

2 | WErEldWIJS-EdIto

SGS-COC-003467

eDito

Beste lezer,

De lente is voor veel Vlamingen een periode waarin ze het zaad planten

voor nieuwe projecten en nieuwe wegen inslaan. Voor u als bedrijf

kan het een uitstekend moment zijn om buitenlandse initiatieven

te ontplooien. En zoals steeds, staan wij u daar graag in bij. Met

praktische en financiële ondersteuning in binnen- en buitenland.

Via onze beursdeelnames bijvoorbeeld. In februari en maart waren we

aanwezig op twee wereldbeurzen: CeBIT in Hannover en GSMA Mobile

World Congress in Barcelona. Ondanks verminderde deelnemers- en

bezoekersaantallen als gevolg van de wereldwijde crisis toonden de

Vlaamse bedrijven die er met ons heen trokken zich enthousiast, zo

leest u in deze Wereldwijs.

Flanders Investment & Trade werkt ook met veel enthousiasme verder

en moedigt Vlaamse bedrijven aan om – in het belang van hun verdere

ontwikkeling – te internationaliseren. In onze focusstrategie voor

internationalisering blijven de BRIC-landen een prominente plaats

bekleden. In dit nummer kondigen we de Exportdagen APAC aan,

gericht op de regio Azië en Oceanië. Heeft u plannen om zaken te doen

met groeimarkten zoals India of China, dan is dit de uitgelezen kans om

uw specifieke vraag aan onze experts voor te leggen.

U krijgt er bovendien uitgebreide informatie over de mogelijkheden om

via onze erkende dienstencentra een eerste of tijdelijke uitvalsbasis

op te zetten in deze landen. Niet zonder trots kunnen we u trouwens

melden dat we een nieuwe locatie aan ons lijstje van acht erkende

dienstencentra wereldwijd konden toevoegen. Vanaf nu kan u ook in

New Delhi een kantoorruimte huren aan gunstige voorwaarden.

Ook Handelsroute focust op een BRIC-land. Na India vorige maand gaat

het deze keer richting China. We stellen u in deze Wereldwijs voor aan

enkele Vlamingen in Sjanghai, voor wie zakendoen in China nauwelijks

nog geheimen kent. Deze maand leiden zij u op Kanaal Z door de

Chinese zakenjungle.

U wegwijs maken in handelsreglementering behoort eveneens tot

onze kerntaken. Vanaf deze maand doen we u in de nieuwe rubriek

Goed Geregeld waardevolle tips en weetjes aan de hand. Hiervoor

baseren we ons op de veelgestelde vragen die onze experts van de cel

Reglementering behandelen.

Ook de toenemende protectionistische trend – als gevolg van de

huidige economische omstandigheden – bemoeilijkt voor Vlaamse

bedrijven de markttoegang. We houden u graag op de hoogte

van recente ontwikkelingen op het internationaal toneel. Door de

handelsbelemmeringen aan te kaarten bij de overheden en te zoeken

naar concrete oplossingen, wil Flanders

Investment & Trade voor u kansen creëren op

de buitenlandse markten.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Koen Allaert

Gedelegeerd Bestuurder

More magazines by this user
Similar magazines