De voeDingssector kijkt vooruit - Flanders Investment & Trade

flanderstrade.be

De voeDingssector kijkt vooruit - Flanders Investment & Trade

gesPrek

oPPortuniteiten

in De scHADuW vAn De vs

Zakendoen met canada in West-europese stijl

canada en België hebben heel wat gemeen. Het land kent twee taalgemeenschappen en is opgedeeld in tien

provincies en drie territoria. De mentaliteit voelt West-europees aan en de levensstandaard is er hoog. Maar

zijn er ook kansen voor vlaamse bedrijven? Wereldwijs stelde de vraag aan conny van Wulpen. Zij is als

vlaamse economische vertegenwoordiger (vLev) actief vanuit het tweetalige Montréal.

4 | WErEldWIJS-GESPrEK

More magazines by this user
Similar magazines