Views
5 years ago

Ideeën voor energiebewust en veilig rijden - Vlaanderen

Ideeën voor energiebewust en veilig rijden - Vlaanderen

2 Stress

2 Stress en agressie in het verkeer, verkeersdrukte die toeneemt… Autorijden vraagt steeds meer inspan- ningen. Nochtans maken nieuwe voertuigtechnologieën een rijstijl mogelijk die het comfort, het rijplezier en de veiligheid verbetert. Bovendien vaart het milieu er wel bij en kunt u ook heel wat besparen op brandstof. U zult het resultaat snel merken! Colofon: • Verantwoordelijke uitgever: André Van Haver, wnd. directeur-generaal Administratie Economie • Samenstelling en redactie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap • Administratie Economie: Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie • Administratie Wegen en Verkeer • Bronnen: Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) • Lay-out: Administratie Economie: Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie • Fotografie: Marc Bergmans • Druk: Enschede - Van Muysewinkel • Depotnummer: D/2004/3241/182

Een aangepaste rijstijl Een sportieve rijstijl kenmerkt zich door hoge snelheden, voortdurend acce- lereren met hoge toerentallen en plots afremmen. Op landelijke en stedelijke wegen leidt dat tot 30% extra brandstofverbruik ten opzichte van een gewone rijstijl. Bovendien levert die spor- tieve rijstijl nauwelijks of geen tijd- T I P S • Volg de verkeersstroom en anticipeer op de gebeurtenissen voor u. • Hou voldoende afstand, zo vermijdt u bruusk remmen. • Verander niet onnodig van rijstrook en vermijd zinloos inhalen. • Nader stoplichten met een gematigde snel- heid. • Vertraag langzaam voor een bocht, rem af op de motor en verhoog pas uw snelheid in de bocht als u merkt dat de rijbaan vrij is. • Schakel tijdig over naar een hogere versnelling. Een hoge versnelling betekent winst op. Een vlotte, comfortabele rijstijl is het alternatief. Deze manier van rijden brengt u snel en comfortabel naar uw plek van bestem- ming, is veiliger en leidt tot minder brand- stofverbruik. Brandstofinjectie, vijfde versnelling en meer vermogen maken een nieuwe manier van autorijden mogelijk. immers een lager toerental, dus een lager verbruik. Recente motoren draaien veel soepeler dan vroeger en maken het mogelijk om snel naar hoge versnellingen over te schakelen zonder schade te berokkenen aan de motor. Schakel bij een toerental dat bij voorkeur lager is dan 2500 toeren/minuut bij benzinemotoren en 2000 toeren/minuut bij dieselmotoren. • In een ideale situatie rijdt de auto altijd met dezelfde snelheid en dient u bijna nooit te remmen of extra gas te geven. 3 3

Het Nieuwe Rijden Handleiding voor de rijopleiding B - Cbr
Transport - Het Nieuwe Rijden (HNR) - HER Opleidingen
Veilige schoolroutes in kaart - Mobiel Vlaanderen
Werkdocument: Verkenning elektrisch rijden - Dutch-INCERT
Actieplan elektrisch rijden Op weg naar één miljoen ... - C,mm,n
Duurzaam Veilig(e) Wegen, januari 2009 - Provincie Utrecht
downloaden - Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Duurzaam Veilig(e) Wegen - pdf - Reith | Hendriks & partners
Cultuur mee-(s)maken - CultuurNet Vlaanderen
Ervaar Het Nieuwe Rijden - Fleetwise
Verkenning Elektrisch Rijden Deel 1 - eMobility-Lab
REN Vlaanderen - veilig netwerk - Veilig ICT Versie 2
veiligheid - Auto.nl
Folder alles op alles voor veilig bloed.indd - Rode Kruis-Vlaanderen
1ste-2de gr. Lesfiche Veilig door de stad - Verkeerskunde
Uitbreiding in Vlaanderen - Cambio
Factsheet Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes - SWOV
Advies Veilig Verkeer Nederland proef vaartwegen - Gemeente ...
functieomschrijving - pdf - Jobpunt Vlaanderen
Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en zal dat ... - Nieuw Pierke
briefhoofd nieuwe huisstijl - Vlaanderen
Filmprospectie in Vlaanderen - Vereniging Vlaamse Cultuur- en ...