Nummer 1 - Koninklijke Bibliotheek van België

kbr.be

Nummer 1 - Koninklijke Bibliotheek van België

Koninklijke Bibliotheek

van België

Driemaandelijks contactblad

Jaargang 1, Nummer 1

September 2005

EDITO

Als een van de toonaangevende

wetenschappelijke instellingen van de

Belgische federale Staat geniet de

Koninklijke Bibliotheek van België

wereldwijd bekendheid voor haar

rijke en verscheiden verzamelingen.

Prachtig gelegen op de Brusselse

Kunstberg in het hart van Europa is

de instelling niet alleen in België maar

ook internationaal veel actiever en is

haar uitstraling veel groter dan mensen

gewoonlijk denken.

Het hoofddoel van dit driemaandelijks

contactblad bestaat erin haar rol

en werking beter bekend te maken in

het culturele en wetenschappelijke

landschap in België, Europa en

wereldwijd.

Patrick Lefèvre

Algemeen directeur

Verantwoordelijke uitgever : Patrick Lefèvre - Algemeen directeur - 02/519.53.00 - pr@kbr.be


BEZOEK FILIP EN MATHILDE

Op 12 juli 2005 hebben prins Filip

en prinses Mathilde de tentoonstellingen

‘Honderd schatten uit de

Koninklijke Bibliotheek’ en ‘België

in 1830. Penningen en draagtekens

van de Belgische revolutie’ met een

bezoek vereerd.

HEROPENING TENTOONSTELLING ‘HONDERD SCHATTEN’

Meer dan 10.000 mensen bezochten de tentoonstelling

‘Honderd schatten uit de Koninklijke Bibliotheek van

België’. Wegens het grote succes werd besloten deze

tentoonstelling te heropenen van 6 oktober 2005 tot

en met 30 september 2006. In de prachtige laatgotische

Nassaukapel tonen we u opnieuw uiterst waardevolle

handschriften, muntstukken, muziekpartituren,

kaarten enz. Geregeld zullen ook recent verworven

documenten in de kijker worden gezet.

ZES EEUWEN IN HET GEHEUGEN GEPRENT

FRANCESCO DOMENECH, CHRISTOPHE JEGHER, CLAUDE MELLAN, FÉLICIEN ROPS, FERNAND KHNOPFF, HENRI

EVENEPOEL, ARMAND RASSENFOSSE, ROGER SOMVILLE, FRANS MASEREEL, EDGARD TYTGAT, JAMES ENSOR...

De Chalcografie van de Koninklijke

Bibliotheek ontstond in 1930 op initiatief

van Jules Destrée, minister en

kunstliefhebber, en viert in 2005 haar

75ste verjaardag. De verzamelingen

van deze dienst tellen vandaag ongeveer

6.800 gravures op metaal of op

hout. Het gaat om werk van meer dan

700 oude en moderne kunstenaars die

het waard zijn bekend te worden bij een

groter publiek. Deze tentoonstelling

voert ons mee op een boeiend artistiek

en didactisch parcours door zes eeuwen

graveertechnieken en geschiedenis van

onze gewesten, een ontdekkingsreis

naar een buitengewoon patrimonium,

onvervangbare herinnering aan het

verleden en getrouwe weergave van de

hedendaagse kunst. U kunt deze tentoonstelling

nog tot 23 oktober 2005

bezoeken in het Stadhuis van Brussel.

Inlichtingen:

Chalcografie - 02/519.56.31


RESTAURATIE VAN AFFICHES UIT DE VERZAMELINGEN VAN DE KB

DON QUICHOT IN BELGIË

Het Fonds InBev-Baillet Latour maakte de restauratie

mogelijk van 50 affiches uit de enorme verzameling die

het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek

bewaart. De tentoonstelling Smaken en Geneugten biedt de

bezoeker de kans deze opmerkelijke selectie van geïllustreerde

Belgische affiches uit de periode 1894-1914 te

ontdekken.

Hoewel lekker eten en drinken het centrale thema vormen,

heeft de tentoonstelling ook oog voor allerlei

vormen van het spirituele genot dat concerten, tentoonstellingen

of film verschaften, en voor het plezier dat

mensen vonden in sportieve en toeristische activiteiten.

De Koninklijke Bibliotheek van België

organiseert in samenwerking met de

Ambassade van Spanje en het Instituut

Cervantes van 18 november 2005 tot

en met 9 januari 2006 een tentoonstelling

rond de figuur van Don

Quichot in de Schenkingenzaal.

Inlichtingen:

Afdeling Valorisatie en Promotie -

02/519.53.51

Bij deze tentoonstelling verschijnt ook een catalogus

waarin Marie-Laurence Bernard, specialiste van de

Belgische affichekunst, de context schetst waarbinnen

de affiches werden getekend en aantoont hoeveel

belangstelling mensen ook toen al hadden voor deze

mooie prenten.

U kunt deze tentoonstelling bezoeken van 21 oktober

tot en met 24 december 2005 in de Houyouxgalerij.

Inlichtingen:

Prentenkabinet - 02/519.58.01


PRAKTISCHE INFORMATIE

Postadres:

Koninklijke Bibliotheek van België

Keizerslaan 4 - B-1000 Brussel

Ingang voor het publiek: Kunstberg

Algemene leeszaal:

Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 19.50 uur

Zaterdag van 9 tot 16.50 uur

Gesloten op zon- en feestdagen

Tentoonstellingen:

Van maandag tot zaterdag, van 10 tot 17 uur

Gesloten op zon- en feestdagen

Onthaal:

02/519.53.11 – contacts@kbr.be

Afdeling Valorisatie en Promotie:

02/519.53.51 – pr@kbr.be

Educatieve dienst:

02/519.53.72 – educdien@kbr.be

Website: www.kbr.be

EUROPALIA RUSLAND

Van 21 oktober 2005 tot en met 11

februari 2006 kunt u - in het kader van

Europalia Rusland - de tentoonstelling

‘Meesters van de 19 de -eeuwse Russische

fotografie - Langs de Volga’ bezoeken.

De Volga is niet alleen een van de

langste stromen ter

wereld. Hij heeft

in Rusland ook een

sterke symboolwaarde.

Dichters

en schrijvers hebben

hem bezongen

en de eerste

Russische fotografen

hebben hem

graag vereeuwigd.

Tussen Tver en de

Kaspische Zee

stroomt hij door een groot aantal

streken, elk met eigen bevolkingsgroepen.

De 19 de -eeuwse fotoalbums van M.P.

Nastoekov, I. Raoult, V.A. Karrik,

M.P. Dmitrjev, K. Visjnevski, A.O.

Karelyn, E. Bysjnjakov en J.

Barsjtsjevsky laten ons kennismaken

met de landschappen, steden, markten

en gebruiken van uiteenlopende

bevolkingsgroepen als Kalmukken,

Tsjoevasjen,

Mordoviërs,

Tsjeremissen,

Tataren en Basjkiren.

Het geheel biedt

een scherpe en

tegelijk poëtische

kijk op een stuk

geschiedenis van

het pre-revolutionaire

Rusland.

Deze schitterende

fotoverzameling

wordt door de Nationale Bibliotheek

van Sint-Petersburg ter beschikking

gesteld van de Koninklijke Bibliotheek

van België.

Website : www.kbr.be - ISSN 1782-2068

Inlichtingen: Afdeling Valorisatie en Promotie - 02/519.53.98


EDUCATIEVE DIENST

De bibliotheek bezoeken, collecties

ontdekken, met de klas op stap? De

Educatieve dienst stelt u verschillende

formules voor.

NIEUWSGIERIG NAAR EEN BLIK

ACHTER DE SCHERMEN?

Op zoek naar een boek, een partituur,

een kaart, een muntstuk? Hoe is de

bibliotheek ontstaan, wat is er allemaal

terug te vinden en hoe kan dit alles

worden opgezocht? Een rondleiding in

de bibliotheek geeft een antwoord op

al deze vragen. Ze werpt een blik achter

de schermen en biedt de bezoeker de

kans een kijkje te nemen in het zenuwcentrum

van de bibliotheek.

MET DE KLAS NAAR DE KONINKLIJKE

BIBLIOTHEEK?

De Educatieve dienst stelt vanaf

november 2005 een nieuwe pedagogische

activiteit voor ter gelegenheid van

de tentoonstelling ‘Honderd schatten

uit de Koninklijke Bibliotheek van

België’. We gaan met leerlingen en

leerkrachten van de tweede en derde

graad lager onderwijs op zoek naar een

verborgen schat…

We treden in de voetsporen van kaartenmakers,

monniken en handelaars

door kennis te maken met een van de

eerste kaarten van België, middeleeuwse

handschriften en enkele unieke munten.

Aan de hand van didactisch materiaal

leggen we uit hoe en waarvoor dit alles

werd gebruikt. Aansluitend op een

actieve rondleiding kan de klas een

creatief atelier volgen waarin de opgedane

kennis in de praktijk wordt omgezet.

Inlichtingen:

Educatieve dienst - 02/519.53.72


UNIEKE DIRK-MARTENSINCUNABEL (1474) VOOR DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Vorig jaar is de Koninklijke Bibliotheek

erin geslaagd op een Londense veiling

het unieke volledige exemplaar van een

voorheen onbekende incunabel van de

eerste Belgische drukkers Dirk

Martens en Jan van Westfalen te verwerven.

De boekdrukkunst begint in België in

1473 met de eerste gedateerde drukken

van Martens en van Westfalen te Aalst.

De revolutionaire ‘uitvinding’ van

Gutenberg - het zetten van tekst met

losse loden letters - betekende een

ommekeer in de productie van boeken.

Tot dan werden teksten steeds

(over)geschreven op perkament of

papier. De nieuwe techniek maakte het

mogelijk om honderden identieke

exemplaren te verspreiden.

Van dit boek was slechts een fragment

van 8 bladen bekend in een particuliere

collectie te New York, afkomstig uit

een Engelse boekband. Het volledige

exemplaar - mét in de colofon de gegevens

over drukker en datum - is

afkomstig uit de bibliotheek van de

Earls of Macclesfield in Shirburn

Castle (Oxfordshire).

Onze aanwinst (de Vetus logica) is nu

de eerste gedateerde druk van een

wetenschappelijke tekst en tevens de

eerste van een klassieke auteur. Mede

daarom behoort hij tot de belangrijkste

aanwinsten van de laatste eeuw. Het

unieke boek werd geschat op £20.000-

30.000 en voor £69.600 (inclusief veilingkosten)

toegeslagen. Na 530 jaar keert

het terug naar het land van herkomst,

waar de Koninklijke Bibliotheek het

zal bewaren en ter beschikking stellen

van al wie belang stelt in de vaderlandse

wetenschapsgeschiedenis. Voor

meer details kunt u het boek ‘Honderd

schatten uit de Koninklijke Bibliotheek

van België’ raadplegen of de tentoonstelling

bezoeken waar u deze incunabel

kunt bewonderen.


PALEIS VAN KAREL VAN LOTHARINGEN

EEN VERJAARDAG DIE ALWEER EEN ANDERE AANKONDIGT…

Dit jaar vieren we de verjaardag van

het paleis op 2, 3 en 4 december.

We openen op vrijdag 2 december om

20.30 uur met een toneelvoorstelling

zoals de aristocraten die vroeger hielden

in hun eigen salons. Het ensemble Les

Menus Plaisirs du Roy, dat al te gast

was in het paleis ter gelegenheid van de

Barokke Lente van de Zavel en het

banket van Karel van Lotharingen, zal

deze opéra de poche vertolken.

Op zaterdag 3 december om 20 uur

vergasten Les Menus Plaisirs du Roy

ons op een cabaretvoorstelling, waarbij

het publiek ook kaas en wijn kan proeven.

Een erotisch en bacchantisch

cabaret of op muziek gezette keukenrecepten

staan garant voor alweer een

avond vol plezier en humor. Op

zaterdag en zondag biedt het programma

ook twee stadswandelingen

in Brussel, met vertrek aan het

museum: een wandeling in het Frans in

de koninklijke wijk en een wandeling in

het Nederlands rond de figuur van

Karel van Lotharingen en zijn tijd.

Natuurlijk staat ook het museum tijdens

dit weekend volop in de schijnwerpers,

met speciale rondleidingen in het Frans

en het Nederlands. Dit programma

geeft nu al een voorproefje van wat de

bezoekers in 2006 mogen verwachten,

het jaar waarin het museum zijn 5de

verjaardag viert.

Inlichtingen:

Paleis van Karel van Lotharingen -

02/519.58.07


AGENDA

TENTOONSTELLINGEN

07.09.2005-23.10.2005

Zes eeuwen in het geheugen geprent

Stadhuis van Brussel

06.10.2005-30.09.2006

Honderd schatten uit de Koninklijke

Bibliotheek van België - Nassaukapel

21.10.2005-11.02.2006

Europalia Rusland - Meesters van de 19 de -

eeuwse Russische fotografie

Nasterzaal

21.10.2005-24.12.2005

Smaken en Geneugten

Houyouxgalerij

18.11.2005-09.01.2006

Don Quichot in België

Schenkingenzaal

MIDDAGCONCERTEN van 12.30 tot 13.30 uur (gratis)

21.10.2005 - Motetten en cantates vóór J.S. Bach

Paleis van Karel van Lotharingen - Museumplein 1

28.10.2005

Herman Roelstraete

Afdeling Muziek - Kunstberg

25.11.2005

Uit de bibliotheek van Paul Collaer

Afdeling Muziek - Kunstberg

9.12.2005

Muziek voor fluit in Italië in de 18de eeuw

Paleis van Karel van Lotharingen - Museumplein 1

16.12.2005

Pianorecital

Afdeling Muziek - Kunstberg

More magazines by this user
Similar magazines