11.11.2013 Views

CARNAVAL in de BOESKOOLSTAD - Glimlach van Twente

CARNAVAL in de BOESKOOLSTAD - Glimlach van Twente

CARNAVAL in de BOESKOOLSTAD - Glimlach van Twente

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

:)

Nr. 26 ) januari 2009 )

de

Oldenzaal

glimlach

van Twente

CARNAVAL in de

BOESKOOLSTAD

Carnaval in Boeskoolstad 13, 14 en 15 februari

De Grote Twentse Carnavalsoptocht op zondag 14 februari van 12.30 - 17.00 uur

A

ArenA A

w

Live Talk Show

over Politiek & Cultuur

r

2 februari

2010

UW

GOUD IS GELD

WAARD!

JUWELIER GOUDSMID

Bij ons krijgt u veel geld voor uw goud.

Het maakt niet uit of het oud,

nieuw of defect is.

Omruilen voor nieuw is

ook mogelijk.

Contante afhandeling.

via Accent FM, 106.2 of 107.4 FM

Grootestraat 28 Oldenzaal - Telefoon (0541) 512176


SAMENWERKING DE GLIMLACH

EN LOKALE OMROEP GEÏNTENSIVEERD

Talkshow ArenA voortaan

live én vanuit de studio

ArenA

Live Talk Show

over Politiek & Cultuur

3

de glimlach (:

(

Na de live talkshow ArenA, elke eerste dinsdagavond van de maand vanuit het theatercafé van

De Bond, is er nu ook een wekelijks praatprogramma vanuit de nieuwe studio van Accent FM

onder de noemer ArenA Studio. Daarmee wordt de samenwerking tussen RTV Losser-Oldenzaal

en magazine De Glimlach, waarmee middels de live talkshow ArenA voorzichtig een begin werd

gemaakt, verder geïntensiveerd.

Paul Thiel (links) en Frans Molenaar (midden) interviewen

lijsttrekker Henry Otter van Groen Links in Arena Studio.

Achterliggende gedachte bij de studioversie van ArenA

Live is de luisteraars van Accent FM in het kader van de

horizontale programmering elke dinsdagavond tussen

20.00 en 22.00 u. een spraakmakend praatprogramma

over actuele lokale zaken aan te bieden. Vooralsnog behouden

ArenA Live en ArenA Studio hun eigen identiteit

en gezichten, maar er is intensief overleg over de inhoud

en de gasten, zodat beide programma’s elkaar over en

weer aanvullen en versterken. Een en ander betekent dat

Ben Siemerink, hoofdredacteur van De Glimlach, inhoudelijk

eindverantwoordelijk blijft voor ArenA Live en ook

gespreksleider blijft. De presentatie van de live talkshow

over politiek en cultuur op elke eerste dinsdagavond van

de maand blijft in handen van Annet Meijerink van muziektheaterbureau

Mélange.

Verkiezingen

In ArenA Studio, die op dinsdag 12 januari van stapel liep,

nemen Frans Molenaar en Paul Thiel de rol van gespreksleider/interviewer

op zich. Tot 3 maart zal ArenA Studio

voor een belangrijk deel in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen.

Zo schoven in de eerste twee

afleveringen al de lijsttrekkers aan van alle Oldenzaalse

politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Na de verkiezingen krijgt ArenA Studio, zo is de bedoeling,

als praatprogramma een wat meer algemeen

karakter. In principe kan elke actuele kwestie op maatschappelijk,

politiek of cultureel gebied in Oldenzaal

en Losser onderwerp van debat zijn. Niet alleen gasten,

maar ook de leden van een vast forum zullen hun licht

over allerlei kwesties laten schijnen. Magazine De Glimlach

en RTV Losser-Oldenzaal slaan de handen ineen

om op dinsdag 2 maart (de avond vóór de gemeenteraadsverkiezingen)

een groot afsluitend debat te orga-

via Accent FM, 106.2 of 107.4 FM

ArenA Live

2 februari 2010

De eerstvolgende talkshow ArenA Live vindt plaats op

dinsdag 2 februari. Tussen 20.00 en 22.00 u. zullen in

het theatercafé van Stadstheater De Bond in elk geval

alle lijsttrekkers van de politieke partijen die in Oldenzaal

mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen

acte de presence geven. Ze zullen niet alleen met elkaar

in debat gaan, maar ook aan de tand worden gevoeld

door leerlingen van het Twents Carmel College.

De jongeren, die door Impuls op deze wijze bij de gemeenteraadsverkiezingen

worden betrokken, willen

onder meer met de lijsttrekkers in debat over vroeger

sluiten van de horeca. Jongeren vinden dat er wel veel

over hen wordt gepraat, maar zelden met hen.

Voor actuele informatie over inhoud en gasten van

ArenA Live op 2 februari, zie: www.glimlachtwente.nl,

www.rtvoldenzaal of www.stadstheaterdebond.nl .

niseren met alle lijsttrekkers van de politieke partijen in Oldenzaal.

Hoe dit debat, bij wijze van ArenA Live Extra, vorm

gaat krijgen was bij het ter perse gaan van deze Glimlach

nog niet bekend. Zie voor actuele informatie hieromtrent:

www.glimlachtwente.nl of www.rtvoldenzaal.nl

COLOFON

Oldenzaal, De Glimlach van Twente

Postbus 69, 7570 AB Oldenzaal.

Uitgever: Glimlach-Twente

E info@glimlachtwente.nl

Redactie: Ben Siemerink (hoofdredacteur)

Medewerkers: Eddy Loohuis en Drs. E.B. Dal.

E redactie@glimlachtwente.nl

Verkoop: Laurens Spit M 06 - 14 14 17 14

E media@glimlachtwente.nl

Vormgeving & DTP: Brederzicht,

Creatieve Communicatie in Oldenzaal

E dtp@glimlachtwente.nl info@glimlachtwente.nl

Verspreiding: TVO Enschede

De uitgever is nimmer aansprakelijk

voor onjuiste vermeldingen van gegevens.

Ook adverteren?

Bel dan met De Glimlach van Twente,

Laurens Spit, Senior accountmanager

tel.: 06 - 14 14 17 14 of 0541 - 53 99 60

e-mail: media@glimlachtwente.nl

Oldenzaal

:)

Besten leazer,

de glimlach

van Twente

Ja, leu, ’t is a weer zo wied. Zo as eenmoal in’t joar ’n

paar dagen ’n Stadsprins ’n slöttel van de Boeskoolstad

oawernemt van de burgemeister, zo nem ik in de

carnavalstied de pen oawer van ’n hoofdopsteller van

dit bleadke. Want as ’t serieus oawer doarigheed mut goan,

dan mu’j ‘t oawer loaten an leu deed oar verstaand van

hebt. An miej dus! Ik hop, leu, da’j ’t miej nich kwoalijk nemt

dat d’r hier en doar in disse oetgave toch nog wat

aans as doarigheed steet. Iej hebt noe eenmoal nich alns

in de haand. Völ leasplezear tuske de polonaises deur.

En wat miej betreft: tot tooken joar.

Alaaf,

Bennad van ’t Boeskoolblad

(hoofdopsteller a.i.)

DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

30-75% KORTING

Steenstraat 35 Oldenzaal Tel. 53 17 39


4

( de glimlach (:

UIT IN OLDENZAAL.NL

UITINOLDENZAAL.NL

MUZIEK

MAANDAG 1 FEBRUARI

Open repetitie Oldenzaals

mannenkoor

Het doel van het evenement is

om mannen de gelegenheid te

bieden om op een prettige en

vrijblijvende wijze de kennis te

laten maken met de mannenkoorzang.Laat

deze kans niet

voorbij gaan neem op een geheel

vrijblijvende wijze deel aan deze

repetitie, waarvoor u van harte

wordt uitgenodigd.

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: Partycentrum Rouwhorst

Prijs: n.v.t.

www.oldenzaalsmannenkoor.nl

ZATERDAG 5 FEBRUARI

Leon Giesen

Muzikant, filmmaker en verhalenverteller

Leon Giesen verweeft

prachtige liedjes, korte films en

persoonlijke anekdotes en gedachtes

tot een vrolijk makende

performance vol verwondering,

ontroering en humor.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 17.50 p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

nomen voor een spectaculaire

reis naar de losbandige, ruige

Middeleeuwen.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 19.- p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

ZONDAG 7 FEBRUARI

Atlantic Piano Trio

Internationaal furore makend

Noors-Nederlands trio.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Het Koetshuis

Prijs: € 12.50 p.p.

www.oldenzaalklassiek.nl

VRIJDAG 26 FEBRUARI

De Wereldband

In een gigantische muziekkijkdoos

ontspint zich een virtuoos

muzikaal spektakel; acrobatische

hersenspinsels, vreemde koprollen

en komische gedachtesprongen.

Zes mannen. Zes koppen.

Geen gezicht.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 18.- p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 12.50 p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

ZATERDAG 20 FEBRUARI

HáDieJan & Anne van der Meiden

Dichtbij het publiek vertellen,

zingen en spelen ze hun muzikale

en poëtische juweeltjes over het

leven zoals dat zich voordoet. Dit

in combinatie met de pakkende

verhalen van Professor dr. Anne

van der Meiden. Verhalen en liedjes

wisselen elkaar perfect af en

vullen elkaar op wonderlijke wijze

aan. Een avondje Twente op zijn

best! Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 16.- p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

ZONDAG 21 FEBRUARI

Thijs Goverde

In zijn nieuwe voorstelling Lekker

Belangrijk! gaat het over belangrijke

vragen van ons bestaan: Wie

heeft er het meest, het grootst,

het duurst? Wie is er het best,

het mooist, het slimst? Wie is de

baas? En de baas boven de baas?

Wie is het belangrijkst? En … is

het eigenlijk wel zo belangrijk om

de baas te zijn?

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 7.50 p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

DONDERDAG 25 FEBRUARI

André manuel ‘

van God noch vaderland’

André Manuels elfde programma

gaat over het misbruik van de

moraal. Het verbod op genot.

Achterlijk religieus geschreeuw

om hulp. En vooral over Nederland.

God mag het antwoord zijn

voor velen, ik heb nog wel een

aantal vragen voor Hem.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 16.- p.p.

www.stadstheaterdebond.nl

FILM

ZONDAG 7 FEBRUARI

Jeugdfilm ‘Up’

Up begint met de liefdesgeschiedenis

van Carl en zijn vrouw

Ellie. Als Ellie overlijdt, blijft Carl

als oude mopperpot achter.

Hij besluit zijn huidige leventje

vaarwel te zeggen. Hij bevestigt

duizenden ballonnen aan zijn

huis en dat gaat “Up in the air”,

om de reis te maken die hij Ellie

ooit beloofde.

Aanvang: 14:30 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 4.- p.p.

www.filmhuisoldenzaal.nl

THEATER

ZATERDAG 6 FEBRUARI

Rapalje ‘Celtic Fire II’

Keltische muziek met een keur

aan instrumenten als fiddle, gitouki,

thee-kist-bas en tin-whistle,

gecombineerd met driestemmige

zang, die in een moordend tempo

door de zaal swingt, stampt en

raast. In een opzwepende show

wordt u in sneltreinvaart meege-

VRIJDAG 19 FEBRUARI

Anuar ‘Ongeremd’

Anuar (winnaar van Cameretten

Festival Juryprijs 2004) was met

regelmaat als comedian te zien

bij de TV-programma’s The Comedy

Factory en Raymann is Laat.

Nieuwsgierig? Ga kijken naar

deze brutale, ondeugende, maar

vooral charmante comedian.

Aanvang: 20:15 uur

VVV/ANWB OLDENZAAL

St. Plechelmusplein 5 | 7571 EG Oldenzaal

T (0541) 514023 | F (0541) 517542

Deze uitagenda komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de

VVV/ANWB Oldenzaal. Berichten en activiteiten voor de uitagenda kunnen

worden aangeleverd via: info@uitinoldenzaal.nl(t.a.v. Corinne Lohuis).


5

DINSDAG 9 EN

WOENSDAG 10 FEBRUARI

Film ‘Disgrace’

David Lurie, de hoofdpersoon, is

een hooghartige literaire snob,

een racist bovendien en een vent

die op jonge studentes aast. Na

een affaire met een van zijn studentes

valt Lurie in ongenade. De

universiteit vraagt hem ontslag

te nemen. Lurie vertrekt naar het

platteland om er bij zijn lesbische

dochter Lucy te gaan wonen.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 8.50 p.p.

www.filmhuisoldenzaal.nl

DINSDAG 23

EN WOENSDAG 24 FEBRUARI

Film ‘Millenium’

Veertig jaar geleden is de zestienjarige

Harriët Vanger op

mysterieuze wijze verdwenen en

vermoedelijk vermoord. Aanvankelijk

lijkt het onderzoek nergens

op uit te lopen. Totdat Mikæl met

hulp van Lisbeth op een spoor

stuit dat rechtstreeks naar een

zeer duister en bloedig familiegeheim

voert.

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Stadstheater De Bond

Prijs: € 8.50 p.p.

www.filmhuisoldenzaal.nl

SPORT

ELKE WOENSDAGMORGEN*

Thijronde Het Hulsbeek

Voor een ieder die zin heeft om

met anderen te wandelen (6 á

7km.). Bij terugkomst staat er

koffie/thee voor u klaar bij het

Naobershoes.

Informatie: Henk Köiter;

tel. 0541-511094

Aanvang: 09:00 uur

Locatie start: Naobershoes

Prijs: n.v.t.

* m.u.v.schoolvakanties

DONDERDAG 18 FEBRUARI

VVV Natuurwandeling

Natuurwandeling onder leiding

van een gids. De wandeling van

ca. 20 km. gaat door natuurgebied

‘Dinkeldal’. Voor eten en drinken

dient zelf gezorgd te worden.

Aanvang: 09:30 uur

Locatie start: NS station

Prijs: n.v.t.

www.vvvoldenzaal.nl

DIVERSEN

ZONDAG 7 FEBRUARI

Koopzondag Meubelbranche

Aanvang: 12:00 uur

Locatie: woonboulevard

Prijs: n.v.t.

ZATERDAG 14 FEBRUARI

Intocht Stadsprins Tim

Aanvang: 14:00 uur op de Markt

Aansluitend Slöttelzoaterdag

en om 17.00 uur bij Rouwhorst.

ZONDAG 14 FEBRUARI

Grote Twentse Carnavalsoptocht

Ieder jaar trekt de optocht weer

vele duizenden toeschouwers,

om gezamenlijk te genieten van

de creatieve uitingen van de deelnemers

en de indrukwekkende

praalwagens.

Aanvang: 12:30 uur

Locatie start: Beatrixstraat

Prijs: n.v.t.

www.dekadolstermennekes.nl

HORECA

PUBQUIZ ELKE DINSDAG

Met je team vragen beantwoorden

en bijkletsen onder het

genot van een hapje en drankje!

Meet je kennis met de andere

teams in Nederland!!

Locatie: Eetcafé & bar Markt 19.

Aanvang: vanaf 20:00 uur.

Prijs: € 2.50 p.p.

www.markt19.nl

JAM-SESSIE

elke laatste zondag

van de maand

Breng je gitaar, dideridoo of een

ander instrument mee en stap

op het podium samen met de

andere muzikanten!

Aanvang: 18:00 uur

Locatie: Markt 19

Prijs: n.v.t.

www.markt19.nl

EXPOSITIES

EXPOSITIE

TWENTS CARMEL COLLEGE

(t/m 2 maart)

Eindexamenkandidaten van Het

Twents Carmel College exposeren

met hun werken, die tijdens het

kunstvak beeldende vorming zijn

gemaakt. De expositie levert een

heel gevarieerd, divers beeld op

van de ideeën en mogelijkheden

van de leerlingen.

BIBLIOTHEEK OLDENZAAL,

Ganzenmarkt 11

Expositie kostuums van

Els Polman (8 januari tot

14 februari)

Overdag is Els werkzaam in een

kostuumatelier.

Openingstijden:

ma. en wo. 13:00 – 20:00 uur,

di. 10:00 – 17:00 uur,

do. gesloten,

vr. 10:00 – 20:00 uur,

za. 10:00 – 13:00 uur.

www.bibliotheekoldenzaal.nl

MUSEUM DE PELGRIM,

Hofmeijerstraat 1-3

Permanente expositie van ons

religieus en cultureel erfgoed.

Openingstijden:

di. t/m vr. 10:00-17:00 uur,

za. en zo.14:00-17:00 uur.

www.museumdepelgrim.nl

MUSEUM HET PALTHE-HUIS,

Marktstraat 13

Expositie Kerkstraat in beeld (t/m

14 februari)

I.s.m. leerlingen van het VWO

Carmelcollege wordt de

historie van de Kerkstraat in beeld

gebracht. De kerkstraat is een van

de oudste straten van Oldenzaal

en al vanaf de 16de eeuw bekend.

Openingstijden:

di. t/m vr. 10:00-17:00 uur,

za. en zo.14:00-17:00 uur.

www.palthehuis.nl

FOTOGALERIE KISTEMAKER,

Kerkstraat 6.

Doorlopende expositie

vaste collectie foto’s.

Daarnaast schilderijen en

tekeningen van Jan Schoenaker,

Wiebe Bloemena en Ton Ankoné.

Openingstijden:

di. t/m do. 12:00-18:00 uur,

vr. 12:00-21:00 uur,

za.10:00-17:00 uur.

www.fotogaleriekistemaker.nl

Ook met uw

activiteit in de

Uitagenda?

Mail naar:

info@uitinoldenzaal.nl

(t.a.v. Corinne Lohuis)

( de glimlach (:

UIT IN OLDENZAAL.NL

UITINOLDENZAAL.NL


6

( Advertorial (:

Financieel

Nationale Hypotheek Garantie:

Wellicht heb jij er wat aan!

Sinds 1 juli 2009 is de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) bij de aankoop van een woning tijdelijk

verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Dit betekent dat meer consumenten in aanmerking

komen voor deze ‘Nationale Hypotheek Garantie’-regeling. Wellicht zit jij daar ook bij.

Wanneer je een hypotheek met NHG kunt afsluiten, betaal

je een lagere hypotheekrente. Die rentekorting kan oplopen

tot 0,8%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden

euro’s voordeel. Maar er zijn ook nog andere voordelen verbonden

aan NHG.

Om je meer duidelijkheid te geven rondom NHG en de verhoging

die is doorgevoerd, heeft De Hypotheker een speciaal

‘NHG Dossier’ geopend. De afgelopen tijd kregen de

adviseurs van De Hypotheker al vaak vragen over de Nationale

Hypotheek Garantie. Hieronder enkele van de meest

gestelde vragen en de antwoorden daarop.

1) Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Bevordering van het eigen woningbezit is al sinds 1993 een

van de speerpunten van het overheidsbeleid geweest. Een

hulpmiddel om dit doel te bereiken is de Nationale Hypotheek

Garantie (NHG). Dankzij deze garantie kun je profiteren

van een aanzienlijke korting op de hypotheekrente.

Deze korting kan oplopen tot 0,8% per jaar. NHG is mogelijk

bij de aankoop en/of de verbetering van je woning.

Vanaf 1 juli 2009 wordt de Nationale Hypotheekgarantie

(NHG) bij de aankoop van een woning tijdelijk verhoogd

van 265.000 naar 350.000 euro. Dit betekent dat meer consumenten

in aanmerking komen voor deze ‘Nationale Hypotheek

Garantie’-regeling. Wellicht zit jij daar ook bij.

2) Hoe werkt de NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting

Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de

terugbetaling van je hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je

verplichtingen kunnen voldoen - bijvoorbeeld als je inkomen

vermindert door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid

- dan zal de woning moeten worden

verkocht. Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om

de lening volledig af te lossen zal het Waarborgfonds het

verschil betalen aan de geldverstrekker. Deze regeling geeft

de geldverstrekker extra zekerheid en daarom kunnen zij je

extra korting geven op de hypotheeklasten. Dit scheelt je al

snel enkele honderden euro’s per jaar.

3) Kom ik ook in aanmerking voor NHG-korting?

Om voor de NHG in aanmerking te komen zijn er enkele

voorwaarden. Zo mag de woning, inclusief bijkomende

kosten zoals notariskosten en verbouwingskosten, niet

meer kosten dan € 350.000. Daarnaast wordt er kritisch

gekeken naar je financiële situatie en je verplichtingen om

te bepalen welk bedrag je verantwoord kan lenen. Wil je

een bestaande hypotheek oversluiten, dan geldt overigens

nog de oude grens van 265.000 euro.Met de speciale ‘NHG

Indicator’ van De Hypotheker kun je snel bepalen of je in

aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Aan de hand van 8 eenvoudige vragen krijg je snel inzicht

in jouw situatie. Zie www.hypotheker.nl

4) Wat is het verschil tussen NHG

en koopsubsidie?

Naast NHG en Starterslening bestaat er ook een Koopsubsidie,

ook wel Eigenwoningbijdrage genoemd. Dit is een

maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten. Ook met

een laag inkomen kan je, dankzij deze regeling, wellicht

tóch een woning kopen. Je kunt in principe een Eigen Woning

Bijdrage aanvragen voor elke woning met een koopsom

tot € 167.300 (exclusief roerende goederen). Vraag bij

De Hypotheker of je hiervoor

in aanmerking komt. Op www.

senternovem.nl kun je ook meer

informatie vinden.

Bart Snijders

De Hypotheker, Oldenzaal

Oldenzaal Spoorstraat 1 T (0541) - 533 720 | www.hypotheker.nl

Normaal

€ 11,-

KORTING

€ 14,-

€ 5,-

€ 19,-

Edisonstraat 50 • Industrieterrein • Het Hazewinkel • Oldenzaal • 0541 - 51 61 00 • info@starwashbv.nl • www.starwashbv.nl

ASWOENSDAG

WORDT

WAS

WOENSDAG

Alleen geldig op 17 februari 2010 tegen inlevering van deze advertentie • Geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.


Leon Giesen met Mondo Leone:

Dagboek

Muzikant, filmmaker en verhalenverteller Leon Giesen

verweeft prachtige liedjes, korte films, persoonlijke

anekdotes en gedachtes tot een vrolijk makende

performance vol verwondering, ontroering en humor.

Zijn verrassende kijk op de zaken blijkt steeds weer

behoorlijk overeen te komen met die van zijn publiek.

Mocht zijn wereld toch even anders zijn, dan sleept hij

je wel mee. De Volkskrant over zijn programma: “Een

avond als een ongedwongen en uniek gesprek in de

kroeg. Giesen is uniek.”

vrijdag 5 februari • 20.15 uur muziektheater

Thijs Goverde met jeugdtheatervoorstelling

Lekker Belangrijk!

Thijs Goverde won vorig seizoen De Bond Kinderjuryprijs

met zijn voorstelling Dapper. In zijn nieuwe

voorstelling Lekker Belangrijk! gaat het over belangrijke

vragen van ons bestaan. Wie is er het best, het mooist, het

slimst? Wie is de baas? En de baas boven baas? Wie is het

zondag 21 februari • 14.30 uur jeugd (6+)

André Manuel

met Voor God noch Vaderland

André Manuels elfde programma gaat over het misbruik

van de moraal. Het verbod op genot. Achterlijk religieus

geschreeuw om hulp. En vooral over Nederland. God

mag het antwoord zijn voor velen, ik heb nog wel een

aantal vragen voor Hem. “Wat heeft U met de vrouwen

belangrijkst? Met veel typetjes: een chagrijnige directeur,

een nuffige popster en een arrogante koning. Thijs

Goverde maakt jeugdtheater op niveau. Een leuke

interactieve voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.

gedaan? En is dit het Vaderland wel? Of is er alleen maar

sprake van onderdanen?” Onder het motto: “ik mag godverdomme

zelf beslissen waaraan ik doodga. Verblijf ik.

En neurie. Hup Theo. Je kunt het.” André Manuel zoals

André Manuel is.

7

( de glimlach (:

Stadstheater De Bond: UITGELICHT

donderdag 25 februari • 20.15 uur cabaret

De Tweeling

gespeeld door Yvonne van der Hurk, Wivineke van Groningen e.a.

Lotte en Anna, een tweeling, worden in hun kindertijd

wreed van elkaar gescheiden. Lotte groeit op in

Nederland, Anna in Zuid-Duitsland. Als ze elkaar bijna

70 jaar later bij toeval ontmoeten, blijken ze volledig uit

elkaar gegroeid. De oorlog heeft van de zusjes vijanden

gemaakt. De topactrices laten zien hoe Lotte en Anna

worstelen met hun gevoelens van spijt, verbittering

en woede. Gegarandeerd een heel mooie toneelavond

waarop de gevierde actrices schitteren in hun rol!

zaterdag 27 februari • 20.15 uur toneel

Kijk voor het complete programma op

www. stadstheaterdebond.nl

RESERVEREN 0541 -539 190

Mr J.D. Onland

Mw Mr W.G. ten Brummelhuis*

Mr T. Geerdink

*Specialist in familierecht en scheidingsbemiddeling.

Steenstraat 14

7571 BK Oldenzaal

Tel. 0541 - 570 075

Fax. 0541 - 570 077

E: info@onlandadvocaten.nl

I: www.onlandadvocaten.nl

Elke 1 ste

donderdag van de maand

GRATIS inloopspreekuur

van 18.00 - 20.00 uur

Het gaat weer voor

de wind

Logisch!

Hendriksen Accountants en Adviseurs

Berkstraat 100 • 7572 CD Oldenzaal • T 0541 - 57 00 80 • Email info@hendriksen.nl • www.hendriksen.nl

Tevens vestigingen in Tubbergen, Almelo, Rijssen en Enschede


9

Palthe Huis brengt historie

van de Kerkstraat in beeld

‘De Kerkstraat in beeld’ is de titel van een (foto)tentoonstelling over de geschiedenis van de Kerkstraat

te Oldenzaal, die nog tot 14 februari te zien is in Museum Het Palthe-Huis. De tentoonstelling is tot

stand gekomen in samenwerking met leerlingen van het VWO van het Twents Carmel College.

De Kerkstraat is een van de oudste straten van Oldenzaal

en al vanaf de Middeleeuwen bekend. In de Middeleeuwen

woonden de kanunniken van het kapittel van de

Plechelmus in de Kerkstraat. Deze huizen stonden binnen

het kerkelijke gebied, de zogenaamde immuniteit. De immuniteit

was afgesloten met een gracht. Men kon via een

houten brug de Kerkstraat inlopen. Het grootste gebouw

in de Kerkstraat in het stadhuis, oorspronkelijk de kapittelzaal.

In de 16de eeuw bouwde men een nieuw stadhuis

met een prachtige gevel, die tijdens een storm in 1836 instortte

en daarna werd het stadhuis weer vernieuwd. Het

stadhuis was tevens een rechtbank met gevangenissen

en aan de achterzijde bevond zich het pro-gymnasium,

gymnasium en later een MULO. Op de expositie zijn de

verschillende bouwfases van het stadhuis in tekening

aanwezig. De Kerkstraat kreeg pas in de 19de eeuw die

naam. Rond 1832 woonden hier reeds middenstanders

zoals schoenmaker Hassink en slager Cohen. De weduwe

Bloemen veranderde in 1890 de gehele ingang van de

straat door hier een groot pand te bouwen, waarin zich

een winkel in koloniale waren bevond. In 1925 volgde aan

de andere kant van de straat de firma C.J. de Jong met een

warenhuis (nu Rabobank) in manufacturen en confectie.

Op Kerkstraat nr. 4 en 6 woonde de familie Jules Cohen

en Sientje en Lea Cohen van de was-en strijkinrichting.

Rijwielhandel Heideman woonde hiernaast en aan het eind

was de meubelzaak van Van Gils.

Ooit liep de straat rondom de Plechelmuskerk en hoorde

de pastorie en het huis van Dr. De Bruyn(nu cafetaria) ook

bij de Kerkstraat. Momenteel is de Kerkstraat erg veranderd

en zijn veel oude panden verdwenen als gevolg van de

bouw van een verzekeringskantoor en het stadhuis. Op

de tentoonstelling zijn alle oude foto’s en ansichten van

de Kerkstraat te zien, waaronder zeer zeldzame uit het

gemeentelijke archief.

de glimlach (:

Exposities (

Schilderachtige fotografie

bij galerie Kistemaker

Bij galerie Kistemaker in de Kerkstraat is tot en met 3 april een bijzondere tentoonstelling te zien

met zogenaamde ‘pin-hole’-foto’s van Erna ter Haar uit Hengelo. Deze oude fototechniek maakt het

mogelijk op een schilderachtige, maar vooral kleurrijke manier te fotograferen. Pin-hole wordt dan

ook wel omschreven als schilderachtige fotografie of fotografische schilderkunst.

Voor Erna ter Haar, die in 2006 haar AKI-diploma richting fotografie

behaalde, liggen schilderen en fotograferen dicht

bij elkaar. ‘Fotografie is een vorm van schilderen met licht’,

zegt ze daarover. Bewust probeert Ter Haar met de pin-hole

techniek grenzen te zoeken. Het is foto’s maken zonder lens.

Pin-hole foto’s worden gemaakt in een lichtdichte doos met

een gaatje zo klein als een speldenprik (pinhole). ‘Het is

fotografie met een knipoog naar het impressionisme’, volgens

Ter Haar. De 6-jarige deeltijdopleiding aan de AKI in

Enschede was voor haar een waardevolle periode, waarover

ze zegt: ‘In die jaren heb ik leren zien; daarvoor keek ik alleen

maar.’ Kleur is de rode draad in het werk van Erna ter

Haar, zowel letterlijk als figuurlijk. Haar beelden - zorgvuldig

gekozen in haar directe omgeving - gaan over plekken/situaties

waar mensen vaak achteloos aan voorbijgaan. Plekken

die ‘gewoon’ heel bijzonder zijn. Tegelijkertijd met Erna ter

Haar exposeert Marian Kromkamp uit Hengelo bij galerie

Kistemaker in de KLUIS installatie- en schilderkunst.

Openingstijden: di., wo. en do. 12.00-18.00 uur, vrij. 12.00-21.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.


GROTERE OMZET CARNAVALSKLEDING VOORAL DANKZIJ INTERNET

Explosieve groei

Het begon twee jaar geleden allemaal met een tijdelijke winkel voor de verkoop van

carnavalskleding- en artikelen in de Bisschopstraat. Inmiddels hebben Henk Olde

Monnikhof en zijn partner Monique Schildkamp hun Carnavalswereld zien uitgroeien tot

een klein imperium. Dankzij een professionele tweetalige website (www.carnavalswereld.

nl) behoort Carnavalswereld inmiddels tot de grotere spelers als het gaat om de verkoop van

carnavalskleding en – artikelen via internet in Nederland en Duitsland.

Monique Schildkamp en Henk Olde Monnikhof in de tot

de nok toe volgestouwde magazijnruimte van

Carnavalswereld aan de Kleibultweg.

Daarnaast beschikt Carnavalswereld in de aanloop naar het

zottenfeest over tijdelijke winkelruimte in Borne (in samenwerking

met Multiwish), in het Duitse Duisburg (met een

aparte bv) en….opnieuw in de Bisschopstraat in Oldenzaal.

‘Ja, het is inderdaad behoorlijk uit de klauw gelopen’, zegt

Henk Olde Monnikhof met een brede grijns tussen de drukke

bedrijven door in de kantoorruimte bij de letterlijk tot de nok

toe volgestouwde magazijnruimte in een voormalige machinefabriek

aan de Kleibultweg. Die kantoorruimte is in de

weken in aanloop naar het carnavalsfeest het ‘zenuwcentrum’

van Carnavalswereld. De telefoon rinkelt er onophoudelijk en

per dag komen er honderden e-mails binnen met bestellingen

via internet. Moesten vorig jaar alle bestellingen nog handmatig

worden verwerkt, inmiddels spuwt de printer dankzij een

volledig geautomatiseerd systeem stapels volledig ingevulde

bestelformulieren uit, waarmee deinpakploegen’ in het magazijn

aan de slag kunnen. In de weken vóór carnaval wordt er

door drie ploegen van ’s morgens acht tot ’s avonds elf onder

hoogspanning gewerkt om alle bestellingen, keurig verpakt

zo snel mogelijk per post bij de klant te krijgen.

Explosieve groei

Volgens Henk Olde Monnikhof groeide de verkoop van carnavalskleding

en -artikelen direct nadat half november de

nieuwe website van Carnavalswereld in de lucht was meteen

explosief. ‘Ik denk dat we vier, vijf keer zoveel omzet hebben

als vorig jaar.’ De 700 vierkante meter magazijnruimte in de

voormalige machinefabriek aan de Kleibultweg bleek al snel

te klein. Olde Monnikhof huurde snel extra ruimte bij van

Shelter Storage en moest nog een aantal keren op pad in het

buitenland om partijen op te kopen zodat de snel slinkende

voorraden aangevuld tijdig aangevuld konden worden. Het

geheim van het succes van Carnavalswereld? Simpel, volgens

Henk Olde Monnikhof. Slim en groot inkopen in het buitenland,

deels uit uitlopende collecties, waardoor kwaliteit en

variëteit kan worden geboden tegen zeer scherpe prijzen.

Carnavalswereld heeft een assortiment van zo’n 350.000

artikelen op voorraad, die via internet en de winkels in Oldenzaal

en Borne verkocht worden. Via de website komen

bestellingen uit heel Nederland binnen, maar ook uit landen

als België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Natuurlijk ligt

het zwaartepunt van de verkoop voor Carnavalswereld in de

maanden vóór carnaval. Maar intussen is ook de rest van het

jaar de vraag naar kleding en artikelen bij Carnavalswereld

groeiende, bijvoorbeeld voor themafeesten.

Permanent bedrijfspand

Voor Henk Olde Monnikhof, die zich tot nu toe met zijn Carnavalswereld

heeft moeten behelpen met tijdelijk opslagen

winkelruimte, aanleiding om te zien naar een permanent

bedrijfspand met voldoende vloeroppervlak. Het liefst zou

hij ergens op een industrieterrein een magazijn van 4000

vierkante meter ter beschikking hebben, met 2500 vierkante

meter winkelruimte daaraan gekoppeld. Hij beseft dat dit

een ‘moeilijk verhaal’ wordt gezien de gemeentelijke regelgeving

als het gaat om detailhandel op industrieterreinen.

11

de glimlach (:

Zakennieuws (

www.carnavalswereld.nl

Vierde Mutsenspektakel

in nieuwe zaal ‘t Landhuis

Op donderdag 11 februari vindt in hotel ’t Landhuis alweer voor de vierde keer het Oldenzaalse

Mutsenspektakel plaats, georganiseerd door EOVCV De Boeskoolwitjes. De voorgaande drie jaren

was dit carnavalsevenement voor prachtig gemutste vrouwen, met volop vertier op gebied van

muziek, dans en cabaret, een ongekend succes.

Gert-jan Baan (directeur) overhandigt

Marien Mensink (chef werkplaats) de beker.

Prijs voor Baan Twente

Vast onderdeel van het Mutsenspektakel is de Miss Muts

Verkiezing. Ook dit jaar zullen er ongetwijfeld weer fraaie

en kolderieke staaltjes van huisvlijt te zien, waaraan door de

vrouwen ongetwijfeld vele uurtjes geknutseld is. Alle vrouwen

ontvangen een originele herinnering aan het Mutsenspektakel.

De zaal van ’t Landhuis is na een grote verbouwing mooier

dan ooit en biedt plaats aan 300 Mutsen. Traditiegetrouw

zijn mannen tijdens het Mutsenspektakel pas na 22.00 uur

welkom. Nadat hun stropdas is afgeknipt! Voor Mutsen

begint het programma met spectaculaire optredens om

20.00 uur en duurt tot 24.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30

uur. Het motto van het Mutsenspektakel is: Overal, overal

waar de mutsen zijn, daar is het bal!

Kaarten voor het Mutsenspektakel

(voor zover nog voorradig)

kunnen worden gereserveerd via e-mail:

mutsenspektakel@live.nl (1 kaart per persoon).

Entreeprijs: € 10,- incl. 2 consumpties.

Alleen vrouwen met een muts en een geldig

entreebewijs hebben toegang.

De vestigingen Oldenzaal (Bedrijfswagens) en Hengelo

(Personenwagens) van Mercedes-Benz dealer Baan Twente

zijn in de prijzen gevallen bij het Racing with the Starsprogramma.

Een competitie waarbij de vakkundigheid van

het personeel en de relatie tot de klant worden afgezet

tegen die van andere Mercedes-Benz vestigingen in het

land. De prijs is voor de medewerkers van Baan Twente een

beloning voor hun inspanningen om klanten steeds beter

van dienst te zijn. De prijs betekent dat klanten van

Baan Twente ervan verzekerd zijn dat hun (bedrijfs)auto in

handen is van uitermate vakbewaam personeel en dat voor

de onderhouds- en servicewerkzaamheden niet alleen de

nieuwste technieken, maar ook de laatste inzichten worden

ingezet. Bovendien worden de uitgevoerde werkzaamheden

altijd op een begrijpelijke manier toegelicht.

ALBERT KIP

MEUBELSPUITEN

■ Keukens

■ Meubelen

■ Andere interieurdelen

Kleibultweg 107

7575 BW Oldenzaal

T 0541 - 57 20 72

F 0541 - 5 20 70

E Info@kipautoschade.nl

Al-Mo SCHILDERWERKEN

WIJ HEBBEN NOG PLAATS VOOR ENKELE BINNENSCHILDER, SAUS,

BEHANG OF GLASWEEFSELWERK VOOR DE WINTER 2009/2010

OOK VOOR HR ++ GLAS NU MET SUBSIDIE.

Is uw woning ouder dan 2 jaar dan betaalt u geen 19% maar 6% BTW!!!

Wij maken gratis en vrijblijvend een offerte voor u. Vraag naar de voorwaarden!!


STADSMANAGEME

OLDENZAA

sms

OPTOCHT

naar 4477

Nieuwe

SMS-aktie van

de klingelbuul’n

Traditiegetrouw zal de commissie De Klingelbuul’n

tijdens ook dit jaar tijdens de Grote Twentse

Carnavalsoptocht het publiek langs de route oproepen

een duit in de aloude collectezak te doen. Als altijd onder het

motto ‘Gef gul veur disse bonte flauwekul’ wordt de toeschouwers

gevraagd een euro te geven. Met het geld, dat op deze manier wordt

ingezameld, kan de prijzenpot voor de wagenbouwers worden gevuld.

En een goed gevulde prijzenpot spoort deze wagenbouwers aan elk jaar

opnieuw met mooiere en kleurrijker creaties op straat te komen.

SMS-actie

Naast deze traditionele manier van ‘collecteren’ probeert de commissie De

Klingelbuul’n dit jaar voor het eerst ook op een meer eigentijdse wijze geld

voor de optocht in te zamelen. Dat gebeurt middels een sms-actie. Vanaf zondag

31 januari, tijdens het Kapellenfestival, kan er een sms-bericht met het woord

OPTOCHT worden verstuurd naar nummer 4477. De opbrengst van deze sms-actie

komt geheel ten goede aan de Grote Twentse Carnavalsoptocht. De kosten bedragen

€ 0,60 per ontvangen bericht, plus de reguliere kosten voor het verstuurde bericht.

U kunt net zo vaak meedoen als u wilt. Wie tijdens het Kapellenfestival meedoet aan

de sms-actie maakt extra kans op een diverse mooie prijzen. De sms-actie loopt na 31

januari door tot en met 14 februari, de dag van de Grote Twentse Carnavalsoptocht.

Ook dan zijn er prachtig prijzen te winnen:

• SCOOTER met scootercertificaat aangeboden door MDC scooter uit Oldenzaal

• 3 Scooter-certificaten, aangeboden door Brookhuis Rijscholen

• Weekend**** Maastricht, aangeboden door reisbureau Toerkoop

• Dagtocht naar de Keukenhof, , aangeboden door Van Kempen Autoreizen

• 2 Ray-Ban zonnebril, , aangeboden door Hofland Optiek

• 5 Beautypakketten, , aangeboden door Parfumerie Paris

• Waardebon van € 125 , aangeboden door Trendbed

Op maandag 15 februari worden de prijswinnaars bekend

gemaakt, tijdens het Kuikenfestival op het podium aan de

Grote Markt. De uitslag staat ook dinsdag 16 februari in de

Twentsche Courant Tubantia.

HOOFDPRIJS

Zondag 14 februari Grote Twentse Carnavalsoptocht. Start 1

DEZE PAGINA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: W


13

Voorverkoop

Dweilpassen

1 & 4 februari

Carnaval in Boeskoolstad

( de glim lach (:

De voorverkoop van de Kris-Kras Dweilpas vindt plaats op

maandag 1 en donderdag 4 februari. Per persoon worden maximaal

4 dweilpassen verstrekt. Met deze dweilpas heeft u tijdens de

Grote Twentse Carnavalsoptocht op zondag 14 februari in de

Boeskoolstad doorlopend vrije toegang bij de onderstaande horecaondernemers:

• The Pub

• Café Bar Gezellig

• Café Tante Annie’s

• Café de Koning

• Grand-Café Markant

• Hotel Grand-Café ter Stege

• Café bar Markt 19

• Partycentrum Rouwhorst

Zonder dweilpas heeft u vrij entree bij:

• Café Jantje

• Tapperij De Villa

• Café Smudde

• Shoarma Massada

• Café het Hypotheekje • Bar Cubana

• Café Vlaskamp

• Restaurant Flavour

• Café Riek

• Bar de Kroeg

• Bar de Kelder

De dweilpas kost € 7,50 en is vanaf maandag 1 februari verkrijgbaar bij de

VVV kantoren in Oldenzaal, Almelo, Hengelo en Enschede.

Alléén op donderdag 4 februari zijn vanaf 17.00 uur bij onderstaande horecazaken

dweilpassen verkrijgbaar: The Pub, Hotel Grand-Café ter Stege, Café Tante Annie’s,

Café bar Markt 19 en Grand-Café Markant

2.30 uur

Voor meer informatie kijk op de site:

www.carnavalsstapstad.nl

NT

L

BO WONEN & STADSMANAGEMENT OLDENZAAL!


O.C.V.. de Markloawen Autobedrijf Mensink

O.C.V.. de Vennemuskes Auto Bleeker

O.C.V.. de Glasbloazers Auto

O.C.V.. de Thijdarren Ford Oldenzaal

O.C.V.. de Spanvöggel JP Peterman


15

Carnaval in Boeskoolstad

( de glimlach (:

O.C.V.. de Kadolstermennekes Toyota Peterman

Bleeker

Fotografie: Brederzicht, Jos Ikink

O.C.V.. de Blaanke Boeskeulkes Benerink BMW

O.C.V.. de Oelewappers Broekhuis Twente


Reininksweg 3

7562 PJ Deurningen

Tel. (0541) 51 36 79

Zalen t/m 350 personen,

ook voor U!

Voortdurende verbetering

en vernieuwing

Erve Hulsbeek

www.flusshoeve.nl

Nijverheidsstraat 30 • 7500 BK Enschede

T 053 487 65 68 • F 053 487 65 02

www.regiotwente.nl

Sonja en Piet Heuvelmans bij de (verplaatste) bar in de vernieuwde ‘In de oude Potstal’.

De verblijfsruimte voor gasten die overnachten in de groepsaccommodatie

van Erve Hulsbeek heeft in de weken rond de jaarwisseling een complete

metamorfose ondergaan. Door onder meer het realiseren van een doorbraak

en het verplaatsen van de bar is de ruimte nu beter geschikt voor bijvoorbeeld

kleinere bruiloften of feestjes van 20 tot 60 personen. Dankzij een stijlvolle

lambrisering, nieuw behang, gordijnen, mooi gestoffeerde loungebanken,

nieuw meubilair en een nieuwe vloer is de akoestiek verbeterd en heeft het

geheel ook een trendy en chiquere uitstraling gekregen.

Behalve voor kleine feesten en recepties blijft

de ruimte, die ‘In de oude Potstal’ is gedoopt,

gewoon beschikbaar als aangename verblijfsruimte

voor gasten die overnachten in

de naastgelegen groepsaccommodatie. Deze

gasten hebben de sleutel van een aparte toegang

tot de ruimte en kunnen ook gebruik

maken van een eigen terrasje. Door de aanpassingen

is ‘In de oude Potstal’ ook geschikt

voor bijeenkomsten van verenigingen of serviceclubs.

Overigens hebben Sonja en Piet

Heuvelmans van Erve Hulsbeek ook plannen

voor een kwalitatieve en kwantitatieve ‘facelift’

van de huidige 5-sterren groepsaccommodatie.

Er ligt inmiddels een schetsontwerp

voor een nieuwe ‘aanbouw’ bij de groepsaccommodatie,

waarin op de begane grond en

op de verdieping in totaal 12 moderne 3-sterren

hotelkamers moeten worden gerealiseerd.

Met deze nieuwe hotelfunctie hopen Sonja en

Piet Heuvelmans in de toekomst beter te kunnen

inspelen op de toenemende vraag naar

overnachtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld

voor groepen en gasten van een bruiloft bij

Erve Hulsbeek. Een ‘niche-markt’ volgens Piet

Heuvelmans.

Het bouwplan is inmiddels voorgelegd aan de

gemeente. Het echtpaar Heuvelmans hoopt

dat in het najaar de eerste schop de grond in

kan voor de nieuwe hotelaccommodatie.

Euro-Camping

De Paardebloem

MiniCamping & Theeschenkerij

Siemerink

Goede sanitaire voorzieningen • Korting in voor en

naseizoen • Gelegen in het Hulsbeek en volop fiets

en wandelmogelijkheden • Huur stacaravans

Reininksweg 5 Deurningen | Tel. 0541 - 518562

www.euro-camping.nl

Tel. 0541 - 512 440

www.twentsruitercentrum.nl

Bij het recreatiepark

Het Hulsbeek te Oldenzaal

Familie Lubbers

Reininksweg 16, 7562 PJ Deurningen

T 0541 - 51 32 46

www.campingdepaardebloem.nl

Bornsedijk 103 • 7576 PG Oldenzaal

T 0541 - 514388


UNIEK PARKGOLF EVENEMENT VAN 14 TOT EN MET 18 APRIL

Golfen voor de fun

en het goede doel

Recreatiepark Het Hulsbeek wordt van 14 tot en met 18 april omgetoverd in een 18-holes golfbaan

voor een uniek parkgolf-evenement: het Hulsbeek Open. Het gaat hier om een professioneel,

maar laagdrempelig golfevenement met een drieledig doel. Het Hulsbeek Open biedt bedrijven en

instellingen uitstekende mogelijkheden in een geweldige entourage te netwerken, recreatiepark Het

Hulsbeek wordt op de kaart gezet en last but not least wordt er geld gegenereerd voor een goed doel.

Voor de organisatie van het Hulsbeek Open, gemodelleerd

naar een succesvol soortgelijk evenement in Amersfoort,

hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen.

In het stichtingsbestuur hebben onder anderen zitting

William Segerink (Outdoor Challenge Park), Jos Ikink en

Pieter de Kroon (Brederzicht Creatieve Communicatie) en

Meine Beetstra (Green Creation Midigolf) Huub Groeneveld

(Groeneveld & Semmekrot Accountants) en Veronique Hasselerharm

(Ricoh). Ook de gemeente Oldenzaal en de Regio

Twente ondersteunen dit initiatief financieel en anderszins.

Zo fungeren wethouder Ben Hudepohl en Jan Kloots van

de Regio als adviseur van het Hulsbeek Open, evenals Ton

Jansen namens het Vathorst Open in Amersfoort. Als goed

doel van het eerste Hulsbeek Open heeft het stichtingsbestuur

gekozen voor het nog te realiseren Colombinehuis

op Het Hulsbeek, een initiatief van Remy Nieuwenhuis van

villapark Eureka. Het Colombinehuis, dat door Herman van

Veen is opgezet, biedt gezinnen met gehandicapte kinderen

een onbezorgde vakantie.

Programma

Onlangs, tijdens een netwerkborrel in het Outdoor Challenge

Park, werden belangstellenden bijgepraat over de

mogelijkheden om deel te nemen aan het Hulsbeek Open

dan wel zich als sponsor aan het evenement te verbinden.

Inmiddels ligt het programma voor de verschillende dagen

van het Hulsbeek Open grotendeels vast. Zo is er op woensdag

14 april het Regio Twente Toernooi met als doelstelling

promotie van recreatiepark Het Hulsbeek, donderdag 15

april een golftoernooi voor maximaal 120 deelnemers van

de Business Clubs Twente, op vrijdag 16 april een ‘netwerktoernooi’

georganiseerd door de stichting Het Hulsbeek

PARK GOLF HULSBEEK

OPEN

Golf Open 2010, op zaterdag 17 april een Particulieren

Toernooi met mogelijkheid van een barbecue na afloop en

tenslotte op zondag 18 april een Charity Toernooi van de

Service Clubs Twente, waarbij het accent ligt op golfen met

fun, laagdrempeligheid en liefdadigheid.

Voor meer informatie, zie: www.hulsbeekopen.nl of bel met secretaris Veronique Hasselerharm 06-11102227.

Thijronde: vrijblijvend

wandelen in Hulsbeek

17

( de glimlach (:

Het Hulsbeek, natuurlijk altijd ontspannen en volop actief!

Voor een ieder die niet in z’n eentje wil lopen, is er elke week de kans om in groepsverband een stevige

wandeling te maken: de Thijronde door Het Hulsbeek. Op initiatief van Henk Koiter is al in december

een groepje van zo’n vijf enthousiaste wandelaars met deze Thijronde van start gegaan. Inmiddels

lopen gemiddeld een kleine 20 wandelaars op de woensdagmorgen de grootste ronde over Het

Hulsbeek, een afstand van 6/7 kilometer.

Inschrijven of aanmelden voor de Thijronde is niet nodig

en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wie zin heeft,

komt gewoon. Al wordt wel aanbevolen van deze vrijblijvende

vorm van beweging toch zoveel mogelijk een ‘sleur’

te maken. Senioren kunnen meedoen, maar ook ouders die

onder schooltijd van de kinderen even stevig willen wandelen.

De ronde start elke woensdagmorgen (behalve in de

schoolvakanties) om 9.00 uur precies bij het Naobershoes

bij het winkelcentrum De Thij. De ronde voert eerst naar de

parkeerplaats bij de begraafplaats. Daar kunnen wandelaars

ook aansluiten. Om 9.15 uur gaat het dan verder via

de grootste ronde door Het Hulsbeek. Rond 10.45 u. zijn

de wandelaars dan terug bij het Noabershoes. Beheerder

Herman heeft dan (tegen een kleine vergoeding) de koffie/

thee klaar.

Voor meer informatie, bel Henk Köiter: 0541-511094

Beleef nu onze nieuwe Karts!

Karten mogelijk voor elke leeftijd!

RECREATIEGEBIED HET HULSBEEK

Bornsedijk 86

7576 PG Oldenzaal

T 0541 - 514241

WWW.KARTBAAN OLDENZAAL.NL

KWALITEIT

DIE OVER DE

TONG GAAT!

Steenstraat 24 | Oldenzaal | T 0541 - 514 717


19

De wereld

op z’n kop

Het jaarlijkse zottenfeest is van oudsher een geëigend

moment om hoogwaardigheidsbekleders en andere

boven ons geplaatsten een lachspiegel voor te houden.

Een heilzaam zuiveringsritueel: de draak steken met

hoogmoed, misplaatste megalomanie, of andersoortig

menselijk tekort dat voor de val, dan wel aan het licht

komt. Tenminste, wanneer degene die de lachspiegel

wordt voorgehouden ook om zichzelf kan lachen.

Al is het als de spreekwoordelijke agrariër met

achterstallig gebitsonderhoud.

En voor degenen die, onder de bescherming van

de narrenkap, de lachspiegel mogen hanteren dan

wel het ritueel op veilige afstand bekijken, is het

zottenfeest niet minder heilzaam. Immers,

het mag dan allemaal tot niets leiden, met elkaar

lekker lachen om zaken waar je toch niets aan kunt

veranderen lucht wel geweldig op.

In Oldenzaal – Boeskoolstad, zo u wilt – werkt het

systeem waarbij in een korte afgesproken tijdspanne

alle ergernissen van een heel jaar worden

weggelachen (al dan niet onder het genot van een

alcoholische versnapering) sinds jaar en dag

voortreffelijk. Dat heeft ongetwijfeld te maken

met het feit dat iedereen zich keurig aan zijn of

haar rol én het protocol houdt.

Wanneer dat niet gebeurt, wordt het al gauw

verwarrend. Bijvoorbeeld, wanneer een zottenclub

noodgedwongen een ergerniswekkende misstand in

ons stedke van plezeer aan de kaak stelt.

Ik doel natuurlijk op die carnavalsvereniging,

waarvoor al jaren geen plaats is in een lokale herberg

is, en die nu ten einde raad maar een leegstaande

horecagelegenheid heeft gekraakt.

Niet bij wijze van carnavalsgrap. Nee, in alle ernst.

In de lokale courant las ik dat de zottenclub serieus

overweegt het verblijf in het al zes jaar leegstaande

horecapand na Aswoensdag te bestendigen. Ja, zelfs

plannen heeft om dit dranklokaal met een rijke historie

in oude luister te herstellen.

De wereld op z’n kop! Een zottenclub, die buiten de

carnavalstijd de vroede vaderen van de stad er fijntjes

op wijst dat ze nog altijd niets hebben geleerd van

historische fouten in het verleden. Ook hier hebben we

immers te maken met een gevalletje blinde sloopzucht

van overheidswege in naam van de vooruitgang.

Het zoveelste beeldbepalende pand met een rijke

historie moest wijken voor het zoveelste (inmiddels

totaal overbodige) appartementencomplex.

Is het niet van de zotte, dat in ons brave stedke van

plezeer de zotten zo langzamerhand wijzer zijn dan

degenen die ze geacht worden te bespotten?!

Erik B. Dal

Op werkvloer

èn tijdens

carnaval een

perfect span

Ze werkten dagelijks al nauw samen, Tim Snijders

als eigenaar van autobedrijf Volvo Snijders en

broer Cor Stephan als zijn rechterhand. Maar

in deze carnavalsperiode trekken beide broers

ook buiten werktijd zo mogelijk nog intensiever

met elkaar op. Tim Snijders is namelijk de 56ste

Stadsprins van de Boeskoolstad en zijn broer

Cor Stephan is als ‘sik’ diens rechterhand.

Tim: ‘Ik ben in deze drukke periode gewoon elke

morgen op de zaak. Maar ik kan natuurlijk wel

met mijn broer overleggen dat ik ’s middags

een paar uurtjes op bed ga liggen, zodat ik wel

voldoende rust krijg.’

Hoewel Kadolsterpresident Peter Siers hem een paar jaar

geleden langs de neus weg wel had ‘gepolst’, had Tim Snijders

er eigenlijk geen moment serieus rekening mee gehouden

in werkelijkheid nog eens tot het ‘hoogste ambt

in de Boeskoolstad’ geroepen te worden. In tegenstelling

tot zijn broer Cor Stephan, namelijk, behoorde Tim namelijk

niet tot de inner circle van de overkoepelende Oldenzaalse

carnavalsvereniging De Kadolstermennekes. Ja, hij

was al eens vorst (in 1988) van de jongerenvereniging De

Blaanke Boeskeulkes en blies jarenlang met veel plezier

op de bariton zijn partijtje mee bij de hofkapel de Boeskeulkes.

Maar binnen de Kadolstermennekes was hij niet

actief en carnaval vierde hij, met vrienden, vrouw Anneke

en later hun beide dochters, ‘op mijn eigen manier’.

Toen Tim dan ook half september op de zaak werd gebeld

door president Peter Siers met de vraag of hij de 56ste

stadsprins wilde worden, was hij even ‘kats van slag’. Tim:

‘Ik had er absoluut geen rekening mee gehouden.’ Zijn

naam werd wel genoemd in de wandelgangen. Maar zelfs

zijn broer Cor Stephan, die nota bene bij de anonieme,

geheime stemming voor de nieuwe hoogheid van de

Kadolstermennekes aanwezig was geweest, wist niet dat

de keuze op Tim was gevallen. Tim: ‘Het enige dat ik de

dag na de stemming aan mijn broer zag, was dat het heel

gezellig was geweest.’ Overigens, voor alle duidelijkheid,

de stemming voor de hoogheid van de Kadolstermennekes

verloopt dusdanig geheim, dat zelfs de ‘keuzeheren’

zelf niet weten wie van de lijst met kandidaten de meeste

stemmen heeft gekregen.

‘Ik sta je half’

Veel tijd om na te denken over het verzoek prins te worden

kreeg Tim Snijders niet van de president. Het telefoontje

werd simpelweg beëindigd met de mededeling:

‘Vanavond wil ik het weten.’ Toen hij zijn vrouw Anneke

PRINS TIM & ‘SIK’ COR

belde, was die meteen positief. ‘Als jij het wilt, moet je

het doen. Ik sta je half.’ Voor Tim voldoende om ‘ja’ te zeggen.

Waarna er voor hem een spannende periode aanbrak,

waarin hij ‘het grootste geheim van de Boeskoolstad’

moest zien te bewaren. Ook tegenover zijn broer

Cor Stephan, die hij dagelijks op de zaak tegen kwam.

Dat ‘spel’, zoals Tim Snijders het noemt, kreeg nog een extra

dimensie, toen hij zijn broer Cor Stephan voordroeg als

zijn sik. Die voordracht viel in goede aarde, omdat deze

zijn sporen ruimschoots had verdiend binnen de Kadolstergelederen

als lid van de Raad van Elf, presentator van

het Kapellenfestival en Boeskool of the Proms. Het is bij de

Kadolstermennekes goed gebruik dat wanneer een ‘buitenstaander’

stadsprins wordt, deze iemand van binnen

de vereniging als sik aan zijn zijde krijgt.

‘Ben je alleen?’

Op de zaak overkwam Cor Stephan op een dag precies hetzelfde

wat zijn broer eerder gebeurde: een telefoontje van

de president. Nu met de vraag: ben je alleen? Cor Stephan

trok zich schielijk terug in het magazijn om de volgende

vraag tot zich door te laten dringen: wil je de sik worden

van de nieuwe stadsprins? Tim moet er achteraf nog om lachen.

‘Na het telefoontje zei Cor tegen mij, dat hij even weg

moest, iets weg brengen. Ja, dat is het spel, hè. Hij moest

natuurlijk naar huis om met zijn vrouw Lindy te overleggen.’

Net als de vrouw van Tim, hoefde de echtgenote van

Cor niet lang na te denken. Cor: ‘Lindy was er eigenlijk

eerder uit dan ik. Op dat moment wist ik nog niet dat ik

de sik zou worden van mijn broer. De president haalde me

over: zeg maar ja, je krijgt er geen spijt van.’ Na het ‘ja’

van Cor Stephan, hield Tim zijn broer nog een paar uurtjes

in onzekerheid, maar pleegde toen toch het even verrassende

als verlossende telefoontje. Waarna de champagne

ontkurkt kon worden. En ze het geheim van de stadsprins,

dat ze nu deelden, op de zaak en daarbuiten gebroederlijk

konden bewaren tot het Prinsenbal op 2 januari. Dat lukte

voortreffelijk. ‘Ach’, zegt Tim Snijders,’ we werken elke dag

samen. Een blik wederzijds is genoeg.’ Intussen hebben

de broers ook in het narrenpak afdoende bewezen dat ze

een geolied en perfect ingespeeld span vormen.

de glimlach (:

De Plek van... Prins Tim & ‘sik’ Cor (

ONZE OPRUIMING IS GESTART!

Ootmarsumsestraat 60

T 0541 - 513 354

Oldenzaal


21

Gemeente ondersteunt

initiatief stadsdichter

De commissie stadsdichter Oldenzaal - waarin vertegenwoordigd de Openbare Bibliotheek, Impuls,

boekwinkel Heinink en magazine De Glimlach - kwam in 2009 met het initiatief een stadsdichter aan te

stellen voor Oldenzaal. Zij hebben dit initiatief voorgelegd aan het college van B en W van Oldenzaal.

Want een echte stadsdichter is een dichter die door het bestuur van een stad wordt aangesteld om

gedichten te schrijven over die stad en gebeurtenissen die er plaatsvinden.

Gemeente Oldenzaal heeft dit initiatief omarmd. De commissie

stadsdichter ontvangt een subsidie van € 2.900,- voor

bekostiging van de gedichten en de organisatie. En de gemeente

zal de stadsdichter, die op donderdag 15 april 2010

bij de manifestatie Dichter naar de Nacht als winnaar uit de

bus komt, aanstellen als stadsdichter van Oldenzaal voor

de duur van twee jaar. De stadsdichter Oldenzaal draagt

bij aan het sociaal-culturele klimaat van Oldenzaal. Door

het schrijven van gedichten over actuele gebeurtenissen in

en opvallende aspecten van Oldenzaal. Maar ook door het

voordragen van gedichten tijdens lokale activiteiten, zoals

de live talkshow ArenA. Een stadsdichter maakt poëzie toegankelijk

voor het grote publiek; brengt poëzie dichterbij.

Want het gaat over iedereen, het gaat over Oldenzaal. Dus

over ons allen.

Verkiezing

Om te komen tot de aanstelling van een stadsdichter is een

verkiezing uitgeschreven. Alle inwoners van Oldenzaal van

18 jaar en ouder kunnen deelnemen. Iedereen die zich kandidaat

wil stellen voor de functie van stadsdichter kan nog

tot 15 februari één recent en zelfgeschreven gedicht van

maximaal 30 regels (circa 250 woorden) met als thema ‘Oldenzaal

quo vadis?’ inzenden. Daarnaast wordt van kandidaten

verwacht dat ze twee gedichten uit eigen werk insturen,

plus een korte persoonlijke motivatie voor de functie van

stadsdichter. Op donderdag 15 april 2010 zullen de drie beste

dichters hun ingezonden gedicht voordragen tijdens de

manifestatie ‘Dichter naar de Nacht’ in het theatercafé van

stadstheater De Bond. Aansluitend wordt de winnaar bekend

gemaakt door wethouder cultuur Willem Termijtelen.

OLDENZAAL

Geschiedenis

De eerste stad met een stadsdichter was Venlo, aldus Wikipedia.

Op 1 januari 1993 stelden zij hun eerste stadsdichter

aan. In de jaren daarna volgden vele steden. Inmiddels is

de stadsdichter een begrip dat tot de verbeelding spreekt.

Er bestaat een stichting stadsdichter. Er worden landelijke

stadsdichtersdagen gehouden. En, het stadsdichterschap

krijgt op allerlei manieren navolging, in de vorm van (al dan

niet zelfbenoemde) dorpsdichters, wijkdichters, stadsdeeldichters

en waterdichters.

Kandidaten voor de functie van stadsdichter van Oldenzaal

dienen hun gedichten, motivatie en persoonsgegevens

uiterlijk 1 maart schriftelijk in te zenden naar de

Openbare Bibliotheek Oldenzaal, t.a.v. B. Strengers, Postbus

18, 7570 AA, Oldenzaal. Of af te geven bij de klantenservice

van de Openbare Bibliotheek, Ganzenmarkt

11, t.a.v. B. Strengers. Voor meer info over de verkiezing

van de stadsdichter voor Oldenzaal en het reglement, zie:

www.bibliotheekoldenzaal.nl of www.glimlachtwente.nl

de glimlach (:

Cultuur (

Ouderavond ‘De Klim-op’ over

kinderen en hun kwaliteiten

Kinderen en hun kwaliteiten – waar kijken we naar? Wat kun je als ouder en leerkracht doen om de eigen

motivatie van het kind wakker te maken? Tijdens een openbare ouderavond van de Jenaplanschool

‘De Klim-op’ in de wijk De Essen zal op 8 februari uitvoerig worden stilgestaan bij dit soort vragen.

De avond zal worden verzorgd door Maarten Haalboom. Vanuit de onderwijspraktijk heeft hij zich

ontwikkeld tot o.a. trainer kernreflectie.

Middels een aantal oefeningen zullen ouders op 8 februari

worden uitgenodigd een ontdekkingsreis starten om zo

helder te krijgen wat kwaliteiten zijn en hoe ze een rol kunnen

spelen in onze manier van omgaan met elkaar. Aan de

hand van de ervaringen gaan we met elkaar in gesprek en

zal ook enige theorie hierover aangereikt worden. Kortom:

een praktische avond om eens stil te staan bij wat wezenlijk

is aan je kind, jezelf en de onderlinge relatie. Spannend?

Boeiend? Uitdagend? Dat is het zeker! Maar als je deze uitdaging

aandurft, levert het een heleboel op. De laatste jaren

is er meer aandacht gekomen voor kwaliteit; kwaliteit

van onderwijs, communicatie, relaties en…ouderschap. En

hoe zit het met kwaliteiten van mensen en vooral onze kinderen?

Waar hebben we het dan over, welke taal past daar

bij en hoe passen we het toe in het dagelijks contact dat

we met elkaar hebben? Ieder kind is uniek . Door ze bewust

aan te spreken, ontstaat er bewustzijn van de individuele

competenties. Hierdoor zijn kinderen beter in staat juist de

belangrijkste talenten te ontplooien en zich te handhaven

in de maatschappij van tegenwoordig.

Kernreflectie

Het team van ‘De Klim-op’ heeft de keuze gemaakt om op

deze manier naar de kinderen en elkaar te kijken. Kernreflectie

past bij de visie van het Jenaplan: mensen, en dus

ook kinderen, in de kern ontmoeten. Training door Maarten

Haalboom aan het team van ‘De Klim-op’ heeft het proces

in beweging gezet. Door kinderen op een dergelijke manier

aan te spreken zullen kinderen zich sterker voelen en zich

gewaardeerd weten. Op basis van hun eigen vaardigheden

wordt kinderen de mogelijkheid geboden ‘op te klimmen’.

Veiligheid, vertrouwen en openheid zijn daarbij uitgangspunten.

Op deze manier kan worden aangesloten bij ieder

uniek kind, zowel op sociaal- emotioneel als op cognitief

gebied.

De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling

heeft. Iedere ouder, maar ook leerkracht , opa of oma, is

op 8 februari om 20.00 uur welkom op Jenaplan school

‘De Klim-op’, locatie ‘Essen’, Oosterikweg 1.

Bakkerij

Steenbeeke

Partycentrum

Rouwhorst

Textielshop

De Linnenhal

Stadscafé

Moatman

Lansink

keukens

Bloemist

De Bloemenhoek

van Bakkerij Pinners tot aan carnavalswinkel Van Benthem!

Fietswereld

Zwiep


23

De puzzel in de vorige uitgave van De Glimlach heeft een ongekend grote

respons opgeleverd. Vele honderden oplossingen kwamen binnen, zowel

per post als per e-mail. Omdat zoveel lezers er kennelijk plezier aan beleven,

hebben de makers van De Glimlach besloten voortaan in elke nieuwe uitgave

een puzzel op te nemen.

Grote respons op

woordzoeker

De puzzel wordt gemaakt door Johan Pot uit Losser, oud-gemeentesecretaris aldaar. Aan de puzzel,

die hij speciaal voor De Glimlach samenstelt, is een goed doel verbonden. Een deel van de

advertentie opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.

Winnares

De oplossing van de woordzoeker in de vorige Glimlach was: Boeskoolstad in kerstfeer. Het gros

van de inzenders had de puzzel goed opgelost. Uit de grote stapel inzendingen werd uiteindelijk

Rosalien Olde Daalhuis uit Losser als winnares getrokken. Zij ontvangt een dinerbon voor

4 personen, aangeboden door teppanyaki restaurant Royal Plaza aan de Denekamperstraat 72

in Oldenzaal.

WOORDZOEKER

S T A D S P R I N S C N A D

D I R W F C T T R N A E A P

I V T A A H H A S B A R G R

E G A T C G D L A R R E N A

H R A O E R E R A E O I I A

G L T L E F R N N G V V G L

O P - P A A N V B A E O I W

O L P D K B O O R O E R N A

H O N K Z L A G C A U A E G

B O E S K E U L K E S W R E

L R E I T N E D I S E R E N

S H O F K A P E L L E N V R

BARRAKKERS

BOESKEULKES

CONFETTI

DARRENVOLK

GALABAL

GRAAF

GRAVIN

HOFKAPEL

HOOGHEID

KAPELLEN

OPPERDAR

OPTOCHT

PRAALWAGEN

RESIDENTIE

SCHLAGER

STADSPRINS

VERENIGING

VIEREN

VORST

WAGENBOUWER

( de glimlach (:

Woordzoeker

Oplossingen

Deelnemers aan de puzzel kunnen hun oplossing – net als de vorige keer – per post opsturen

naar: De Glimlach, Postbus 69, 7570 AB Oldenzaal. Onder de goede inzendingen

wordt een dinerbon voor 4 personen bij Royal Plaza. Daarnaast bestaat voor fervente

puzzelaars de mogelijkheid om de oplossing van de woordzoeker in te sturen via de

site www.glimlachtwente.nl . Via een link kan er na het invullen van de goede oplossing

nog even worden doorgepuzzeld, waarmee punten kunnen worden gescoord. Voor de

puzzelaar met de hoogste score is er ook een dinerbon voor 4 personen bij Royal Plaza.

Inzenden t/m uiterlijk 15 februari.

Sponsor woordzoeker

Johan Pot achter de stapel briefkaarten en e-mails met inzendingen

van zijn woordzoeker in de vorige Glimlach.

Sponsor woordzoeker

Denekamperstraat 72 , 7577 PB Oldenzaal.

Tel. 0541-533225. Fax 0541-532566

Openingstijden: ma. t/m do. 16.00 tot 22.00 uur,

vrij. t/m zo. en feestdagen 12.00 tot 22.00 uur.

St. Plechelmusplein 13 Oldenzaal

www.hoflandoptiek.nl

Steenstraat 56 | 7571 BL Oldenzaal

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!