คู่มือการใช้งาน DG-200 GPS Data Logger

global5thailand.com

คู่มือการใช้งาน DG-200 GPS Data Logger

2

สารบัญ

1 Specification .............................................................................................................................. 3

2 อุปกรณ์ในกล่อง ............................................................................................................................ 5

3 การใช้งาน ..................................................................................................................................... 5

3.1 เปิดเครื่อง ......................................................................................................................... 5

3.2 การเชื่อมต่อ DG-200 กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ................................................................... 6

3.3 การตั้งค่า .......................................................................................................................... 8

3.4 การดึงข้อมูลจาก DG-200 ................................................................................................ 8

3.5 กรองข้อมูลเดินทางโดยใช้ความเร็ว ................................................................................ 10

3.6 การบันทึกข้อมูล ............................................................................................................. 11

3.7 การลบข้อมูล .................................................................................................................. 12

4 การแก้ไขปัญหา .......................................................................................................................... 12

Global5 Co., Ltd. Tel: 02-719-0505, 086-612-5252, 083-834-5353 www.global5thailand.com

More magazines by this user
Similar magazines