Early Dutch Books Online - Universiteit Leiden

media.leidenuniv.nl

Early Dutch Books Online - Universiteit Leiden

early dutch books online

uitnodiging 26 mei 2011

symposium en lancering early dutch books online

early dutch books online

De revolutionaire jaren 1780-1800

digitaal. Een voorproef van brede

digitalisering van bronnen voor

wetenschappelijk onderzoek en

onderwijs

op weg naar een onderzoekslaboratorium

voor de geesteswetenschappen

Early Dutch Books Online is een eerste stap in de richting

van een omvangrijk digitaal onderzoekslaboratorium

voor de Geesteswetenschappen, waarin onder andere

alle in Nederland uitgekomen drukwerken en geschreven

bronnen zijn opgenomen. Het project is een initiatief

van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de

Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.

Deze bibliotheken dragen zorg voor zeer omvangrijke

collecties oude en kostbare boeken, manuscripten,

archieven en brieven. Door deze collecties te

digitaliseren en op grootschalige wijze samen te brengen

leveren zij een essentiële bijdrage aan nieuwe vormen

van onderzoek en onderwijs en aan de ontwikkeling

van e-humanities. Het project is gefi nancierd door het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(OCW).

een goed begin

Early Dutch Books Online maakt een start met deze

digitalisering. Voor dit project is een selectie gemaakt

van in Nederland gedrukte werken uit de periode

1780-1800. Vanuit praktisch oogpunt is gekozen voor

in het ‘moderne’ lettertype Romein gedrukte teksten,

die zeer geschikt zijn voor OCR (digitale optische

tekenherkenning). Hierdoor kunnen alle teksten op

woordbasis doorzocht worden. Inhoudelijk is gekozen

voor de geschiedkundige, politieke, theologische en

letterkundige werken. Zoekacties van wetenschappers

zijn vooral hierop gericht. De uiteindelijke selectie bevat

10.000 boeken met ruim 2 miljoen pagina’s.

revolutionaire jaren

Early Dutch Books Online maakt uniek historisch

bronnenmateriaal beschikbaar uit de woelige tijd van de

Vierde Engels-Nederlandse Oorlog, de Franse Revolutie

en de Bataafse Republiek. In dezelfde periode bloeit de

wetenschap en cultuur. De databank bevat beroemde

werken uit de Nederlandse geschiedenis, zoals de

briefroman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje

Deken, verhandelingen over de elektriseermachine en

het verslag van de veldtochten van generaal Pichegru.

Maar ook veel populair drukwerk, zoals griezelromans,

toneelstukken, liedbundels, erotische romans, politieke

teksten en wetenschappelijke verhandelingen, is te

vinden. Alles wat de Nederlander eind achttiende eeuw

bezighield, is nu voor iedereen toegankelijk.

Vanaf 27 mei beschikbaar: www.earlydutchbooksonline.nl


Early Dutch Books Online

De revolutionaire jaren 1780-1800 digitaal

programma symposium

Op donderdag 26 mei 2011

presenteren de Koninklijke

Bibliotheek en de bibliotheken van

de Universiteit van Amsterdam en

de Universiteit Leiden de databank

Early Dutch Books Online.

Rond de 10.000 in Nederland

uitgegeven boeken met meer

dan twee miljoen pagina’s

uit de periode 1780-1800 zijn

hiervoor gedigitaliseerd. In

samenwerking met de Werkgroep

18e Eeuw is een symposium

georganiseerd waaruit de nieuwe

onderzoeksmogelijkheden blijken

die een dergelijk groot tekstcorpus

biedt. Graag nodigen wij u uit voor

het symposium en de feestelijke

lancering van de databank.

Locatie: Stadsgehoorzaal – Aalmarktzaal, Aalmarkt 7, Leiden

Dagvoorzitter: drs. Chantal Keijsper hoofd Bijzondere Collecties, Universitaire Bibliotheken Leiden

9.00 uur Registratie

9.30 uur Welkom door Kurt De Belder MA MLIS, directeur Universitaire Bibliotheken Leiden,

lid Stuurgroep Early Dutch Books Online

09.45 uur Politieke cultuur & perscultuur

* Werkgroep De Bataafse Republiek, o.l.v. prof. dr. Wyger Velema (UvA)

* dr. José de Kruif (Universiteit Utrecht)

Sessievoorzitter: prof. dr. Arianne Baggerman (Erasmus Universiteit Rotterdam / UvA)

10.45 uur Intermedialiteit & sensibiliteit

* Werkgroep Pathopoeia, o.l.v. prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam / NIAS)

* dr. Peter Boot (Huygens Instituut) & dr. Els Stronks (Universiteit Utrecht)

Sessievoorzitter: dr. José de Kruif (Universiteit Utrecht)

12.00 uur Lunch en presentatie CATCH-programma

Deelname is gratis. In verband met

het aantal beschikbare plaatsen

vragen wij u zich uiterlijk 18 mei aan

te melden. Dit kan door een e-mail

te sturen naar:

edbo@library.leidenuniv.nl, onder

vermelding van ‘aanmelding

symposium’ en/of ‘aanmelding

lezing’, of telefonisch via

het secretariaat van de

Universiteitsbibliotheek Leiden:

071-5272832.

12.45 uur Teksteditie & correspondentie

lic. Edward Vanhoutte (CTB-KANTL)

dr. Jan Rock (UvA | KU Leuven)

dr. Karina van Dalen Oskam (Huygens Instituut)

dr. Paul Schuurman (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Sessievoorzitter: drs. Garrelt Verhoeven (UvA)

13.45 uur Intermezzo door journalist en historicus Ewoud Sanders:

Leve het fragmentarisch lezen

14.00 uur Historische taalkunde

dr. Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden | Vrije Universiteit Brussel)

dr. Robin Straaijer (Universiteit Leiden)

Sessievoorzitter: drs. Marieke van Delft (Koninklijke Bibliotheek)

14.45 uur Afsluiting door (research)master-studenten o.l.v. Lieke van Deinsen

lezing en feestelijke lancering

Locatie:

Stadsgehoorzaal - Aalmarktzaal, Aalmarkt 7, Leiden

16.00 uur Welkom door drs. Nol Verhagen, voorzitter Stuurgroep Early Dutch Books Online,

directeur Universiteitsbibliotheek UvA

16.10 uur De opmars van de e-humanities

Inleiding door prof. dr. Theo Mulder, directeur Onderzoek KNAW

16.20 uur ‘De heilrijke vruchten der volksverlichting’. Een nieuwe toekomst voor de Geesteswetenschappen?

Lezing door prof. dr. Wijnand Mijnhardt, directeur Descartes Centre

17.00 uur Lancering website Early Dutch Books Online door drs. Halbe Zijlstra,

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

17.15 uur Receptie

More magazines by this user
Similar magazines