Een dag uit het leven van... - Stichting Groenhuysen

groenhuysen.nl

Een dag uit het leven van... - Stichting Groenhuysen

nr. 1 • februari 2009 Informatiemagazine voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Groenhuysen

Een dag uit het

leven van...

Voordeel met de

Groenhuysenpas

Zorgpad maakt

doorlopende behandeling

mogelijk

Kroevenhove

ook van start


column

raad van bestuur

Werken met visie

De eerste uitgave van het Groenhuysen Blad

in 2009, een nieuw begin van het jaar. Dat

begin is voor velen van ons een moment van

bezinning waarbij we vooruitblikken op het

jaar dat voor ons ligt. Het is vaak ook een

moment van nadenken waarbij je kijkt naar

jezelf en naar je verwachtingen, je dromen

en je wensen voor het nieuwe jaar.

Stop ik met roken? Ga ik meer bewegen? Meer

sporten? We vertalen dit vaak in goede voornemens

voor het nieuwe jaar.

Ook Groenhuysen zit vol goede voornemens.

We denken na over wat ons bezielt. Onze missie

is: Ouder worden, jezelf blijven. Dat is kort

en krachtig onze opdracht naar onze cliënten.

Wat we daarbij belangrijk vinden voor onszelf

is daarmee nog niet gezegd. Wat zijn onze

kernwaarden? Vanuit welke visie doen wij ons

werk? Waardoor voelen wij ons als medewerkers

van Groenhuysen verbonden? Waarop spreken we

elkaar aan?

De vragen over onze visie en waarden zijn

besproken met de stafhoofden en de managers

tijdens hun MD-traject. Met groot enthousiasme

hebben velen hieraan meegewerkt en hun

drijfveren met ons gedeeld. Dat heeft enorm

veel materiaal opgeleverd voor de ontwikkeling

van onze nieuwe visie. Over de betekenis en

verdere uitwerking van die visie wil de raad van

bestuur dit jaar in gesprek gaan met de organisatie.

Een organisatie die gevormd wordt door

de medewerkers. Dit betekent dat we naast het

regulier overleg met de ondernemingsraad en de

centrale cliëntenraad in gesprek willen gaan met

groepen medewerkers op de locaties. Het doel

van die gesprekken is om de nieuwe visie te

verrijken en de juiste betekenis eraan te geven.

Samen geven we dan de nieuwe visie kleur.

Als je als medewerker deel wilt nemen aan de

gesprekken, kun je voor meer informatie of om

jezelf aan te melden terecht bij je manager.

De visie van Groenhuysen is van ons allemaal.

Dus als Groenhuysen zijn gezicht laat zien dan

laten wij ons gezicht zien tijdens onze toer

langs alle locaties. Een mooi eigentijds gezicht

om ons en anderen te inspireren, met kleur en

ambitie, waarbij wij en onze cliënten ons thuis

voelen. Een waarde(n)vol gezicht.

Thed van Kempen

“Daar moet

ik bij zijn!”

2


nieuws in het kort

Ouderenwerkers

bruisen van energie

Het nieuwe jaar heeft ook wat vernieuwingen voor de ouderenwerkers in de dorpen ingeluid.

Zo neemt gastvrouw Bep van Geel op het steunpunt in Schijf de rol van coördinator

over van Marie Augustijn. Marie gaat zich inzetten bij de plannen om het steunpunt Sint

Janshof in Sprundel geleidelijk te veranderen in een woonzorgcomplex.

Wat betekent de

invoering van de

ZZP voor u?

Dat kunt u als cliënt lezen in de brochure

die u bij dit Groenhuysen Blad ontvangt.

Hierin vertellen we meer over wat een zorgzwaartepakket

(ZZP) voor u betekent. Zoals

u al eerder heeft kunnen lezen heeft de

overheid besloten de vergoedingen vanuit

de AWBZ met ingang van afgelopen januari

te veranderen. In het nieuwe systeem

mag alleen nog zorg worden geleverd die

op basis van een zorgzwaartepakket is

afgesproken. Deze zorg is zo afgestemd dat

u kwalitatief verantwoorde zorg krijgt. Als

u meer wensen heeft met betrekking tot

zorg- en dienstverlening die niet in het

zorgzwaartepakket zijn opgenomen, kunt

u kiezen voor een aanvullend zorgarrangement.

Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage.

Heeft u na het lezen van de brochure

nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de

manager van uw locatie.

Ook voor Greet de Rooij verandert het één en

ander. Zij draagt het steunpunt De Gagelstede

en de Rozenkrans in St. Willebrord over aan de

manager van De Vlegter en gaat het steunpunt

en de dagverzorging in Zegge verder uitbreiden.

Linda Verdonk en Mieke Anssems blijven als coördinatoren

van de steunpunten actief in respectievelijk

Kruisland en Oudenbosch.

Overdracht steunpunt Schijf

Marie: “Het komende half jaar draag ik het

steunpunt en de dagverzorging over aan Bep.

Dat vind ik enerzijds best moeilijk, maar ik ga

mijn energie steken in Sprundel. Ik kan het

ook met een gerust hart aan Bep overdragen,

zij werkt hier alweer vijf jaar.” Bep vult aan:

“Ik vind het een hele uitdaging dat ik coördinator

word. Toen ik destijds als gastvrouw

hier begon, was het steunpunt nog maar net

geopend. Het werd amper bezocht, want het

dorp was er nog niet mee bekend. Toen zijn

we een eetpunt opgestart en hebben we de

mogelijkheden van een dagverzorging bekeken.”

Marie: “We hebben echt onze schouders

eronder gezet om de dagverzorging vol te krijgen.

Informatiebijeenkomsten, huisbezoeken,

zelf de mensen halen en brengen: niets was

ons te gek. Inmiddels telt de dagverzorging 15

bezoekers en bruist het hier, net zoals in de

andere dorpen. Onze inspanningen hebben dus

wel zijn vruchten afgeworpen.”

Bijzondere sfeer

“Inmiddels zijn we eigenlijk te klein, zo druk is

het nu”, vervolgt Bep. “We kunnen het hier ook

niet alleen redden, we doen veel samen met de

vrijwilligers. Zelf werken we naast onze vaste

uren ook een deel vrijwillig. De blije gezichten

van de bezoekers, daar doe ik het voor. Door de

kleinschaligheid zijn de mensen hier geen nummers.

Iedereen kent elkaar, dus ook dat geeft

een intieme sfeer. Marie: “De bijzondere sfeer

zie je ook terug bij de vieringen die we houden.

Bep bereidt dan samen met de bezoekers

de lezing voor. Iedereen heeft een aandeel in

de dienst. Dat wordt door de bezoekers als heel

warm ervaren en maakt onze diensten ook zo

speciaal. Voor de toekomst van het steunpunt

hebben we nog genoeg plannen. Zo willen we

het mogelijk maken dat mensen ’s middags bij

ons komen eten zonder van tevoren af te moeten

spreken.” Bep: “Ik zie de toekomst zonnig

in. Met alle steun van de vrijwilligers en Marie

gaan we het hier zeker redden.”

3


Voordeel met de Groenh

Korting krijgen op uitstapjes via Groenhuysen Uit! en producten en diensten van verschillende bedrijven in de regio? Dat kan met de

Groenhuysenpas: een klantrelatiekaart voor 50-plussers in de regio Roosendaal en omgeving. Naast de kortingen kunt u gebruik maken

van de gratis bemiddeling met diverse comfort- en gemaksdiensten, zoals een verhuisservice.

Angelique van der Zon, coördinator van de

Groenhuysenpas: “De Groenhuysenpas is

voor alle 50-plussers in de regio Roosendaal

verkrijgbaar en zelfs ook daarbuiten. Of ze

nu al cliënt zijn bij Groenhuysen of nog niet.

Groenhuysen staat bij sommige mensen nog

steeds bekend als een organisatie die cliënten

zware zorg biedt. Dat doen we onder andere,

maar we doen nog zoveel meer. Zo hebben

we ook veel te bieden aan mensen die nog

thuis wonen of zelfs helemaal geen zorg

nodig hebben. De steunpunten zijn daar een

voorbeeld van. Daar gaan mensen naar toe

om bijvoorbeeld met andere ouderen gezellig

de dag door te brengen. De Groenhuysenpas

hoort thuis in het rijtje ‘fun’-diensten,

oftewel diensten die vermaak bieden en niet

direct aan zorg gerelateerd zijn.”

Comfort en gemak

“We zien de Groenhuysenpas als een middel

om onze klanten eerder te leren kennen,

dus nog voordat er zorg nodig is”, vervolgt

Angelique. “Het helpt bovendien ons aanbod

nog beter op de vraag af te stemmen doordat

we zien van welke diensten veel gebruik

wordt gemaakt. De Groenhuysenpas biedt

naast korting bij organisaties in de regio,

diverse gemak- en comfortdiensten om het

leven plezieriger en makkelijker te maken. Op

verzoek regelen we vakkundige mensen voor

allerlei werkzaamheden in en rondom huis,

zoals een klussendienst. Daarmee komen we

tegemoet aan de wens van de overheid om

mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

en de regie over hun leven in eigen hand te

houden. Wil je je tuin laten doen of kun je

bijvoorbeeld niet zelf je hond uitlaten? Via

de gratis bemiddeling van de Groenhuysenpas

kan dit met één telefoontje geregeld worden.

Pashouders zijn verzekerd van een breed

dienstenpakket met een goede service,

kwaliteit en een snelle levering tegen een

marktconforme prijs.”

Korting bij Groenhuysen Uit!

Met de Groenhuysenpas ontvangen pashouders

ook korting bij het boeken van uitstapjes

via Groenhuysen Uit! “Groenhuysen wil

bijdragen aan ontmoeting en gezelligheid”,

aldus Angelique. De uitstapjes via

Groenhuysen Uit! bieden die ontmoeting

en met de Groenhuysenpas willen we dat

nog aantrekkelijker maken.” Alle uitstapjes

van Groenhuysen Uit! worden begeleid door

deskundige verzorgenden, zodat u ook mee

kunt als u verzorging nodig heeft.

Verkrijgbaar

Angelique: “De Groenhuysenpas kan worden

aangevraagd via Groenhuysen Klantenservice.

De pas kost 3 22,50 per kalenderjaar. Dat

bedrag is snel terugverdiend met de korting

die via de pas bij diverse organisaties wordt

verkregen. Ga bijvoorbeeld op een woensdag

of donderdag maar eens eten bij restaurant

De Moriaan in Roosendaal. Zij bieden 20%

korting op de totale rekening. Bij een etentje

met vier personen heb je door de korting het

bedrag er al snel uit. En ook bij het kopen

van witgoed bij Jan Verdaas heb je met een

korting van 10% de kosten er al snel uit.”

Daarnaast zijn er organisaties die korting

bieden op het gebied van:

• zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld

korting op verzekeringen;

• sport, zoals korting bij een sportschool of

zwembad;

• vrije tijd, bijvoorbeeld korting bij een

restaurant;

• vervoer, zoals korting op brandstoffen of

een onderhoudsbeurt bij de garage;

• computers, bijvoorbeeld korting op

cursussen of onderdelen;

• gezin, huis & tuin, zoals korting

op schoonheidsbehandelingen of

makelaardijdiensten.

Aanvragen Groenhuysenpas

Wilt u de Groenhuysenpas

aanvragen? Neem dan contact op

met Groenhuysen Klantenservice via

0165 – 59 33 00. U kunt ook mailen

naar groenhuysenpas@groenhuysen.

nl. Vermeld uw naam, adres en

rekeningnummer waarvan de 3 22,50

mag worden ingehouden. U krijgt dan

de Groenhuysenpas thuisgestuurd,

samen met de voordeelgids waarin alle

voordelen en gemaksdiensten staan

beschreven.

4


uysenpas

Angelique: “Cliënten met een verblijfsindicatie krijgen bij Groenhuysen een gratis relatiekaart,

omdat het deel uitmaakt van hun zorg zwaartepakket. Ook medewerkers en vrijwilligers

ontvangen de Groenhuysenpas. De Groenhuysenpas vervangt daarmee de voormalige Greencard.”

5


Ons kent ons

Naam: Nanny van Moergastel

Leeftijd: 57

Functie: Huismeester in Leonardushof

Woonplaats: Oudenbosch

Partner: Dion, één zoon en

twee kleinkinderen

02.00 uur

03.00 uur

04.00 uur

05.00 uur

06.00 uur

Een dag uit het leven van ...

De heer Oostvogels (68) was de eerste cliënt in de vorig jaar geopende COPD-unit in

verpleeghuis Weihoek. Hier kunnen cliënten met COPD (chronische longziekten) tijdelijk

verblijven om na hun opname in het Franciscus Ziekenhuis aan te sterken en hun

leefgewoonten te veranderen.

De ochtend

De heer Oostvogels

’s Ochtends: Ik sta rond zes uur op. Dan maak ik eerst mijn spullen klaar om te inhaleren.

Dat gaat niet vlug, ik moet overal de tijd voor nemen en tussendoor uitrusten. Doe ik dat

niet en loop ik te hard van stapel, dan heb ik

daar de rest van de dag last van. Ontbijten doen

we gezamenlijk in de huiskamer, net als koffiedrinken.

Ik zoek de mensen wel op, ik houd

erg van gezelligheid. Om de dag hebben we om

10.30 uur therapie, de andere dag is het dan om

14.30 uur. We doen aan Tai Chi, rustige bewegingsoefeningen,

of oefenen met de Wii.

• Waar kunnen ze jou ’s nachts voor wakker

maken?

Voor een goed gesprek. Waarover maakt me niet

uit, net wat voor diegene belangrijk is. Mensen

kunnen altijd een beroep op me doen. Dat is ook

wel bekend, iedereen weet me goed te vinden.

• Wat is de mooiste plek ter wereld?

Thuis, ik geniet van het samenzijn. Mijn man

is nog niet zo lang geleden in de vut gegaan.

Als ik thuis kom heeft hij de kaarsjes aangestoken,

gekookt en is de open haard aan; heerlijk.

Ik heb vliegangst, dus probeer het aantal

vakanties te beperken en heb dus zeker geen

favoriet vakantieland.

• Wat is jouw droom?

Dromen heb ik niet, mijn motto is ‘pluk de dag’.

We zijn gezond, hebben een mooi huis; wat wil

je nog meer? Mijn zaakjes heb ik goed geregeld

en verder kijk ik maar niet te ver vooruit.

• Waar heb je het laatst om gelachen?

Ik lach eigenlijk heel de dag door. Met mijn collega’s

of de vrijwilligers in Leonardushof bijvoorbeeld.

We hebben het onderling heel gezellig.

• Aan wie geef je de pen door en waarom?

Aan Yvonne van Beek, manager van De Pastorie

in Nispen. Voordat ze in De Pastorie terecht kon,

hield Yvonne hier tijdelijk kantoor. Ik heb haar

wat wegwijs gemaakt en geholpen met hand- en

spandiensten. Toen ze weg was, miste ik haar

gewoon.

Michel Kerstens gaf de pen

door aan Nanny van Moergastel

De middag

De avond

’s Avonds: Om vijf uur eten we ook weer gezamenlijk warm in

de huiskamer. Daarna gaat iedereen weer even naar zijn of

haar eigen kamer om te rusten. Ik kijk dan wat tv, bijvoorbeeld

naar het journaal. Vaak is er tussen zeven en acht uur

bezoek. Als we rond acht uur koffie drinken, proberen de

medewerkers ook even bij ons aan te schuiven. Dat is gezellig,

maar we voeren soms ook serieuze gesprekken. Terug op

mijn kamer kijk ik nog wat tv, het liefst sport. Daarna maak

ik me op voor de nacht. Ook dat gaat in fases, net als bij

het opstaan. ’s Nachts word ik nog één keer gewekt om te

inhaleren. Dan krijg ik weer genoeg lucht om de rest van de

nacht door te slapen.

’s Middags: Op mijn kamer zit ik graag te schrijven.

Dat kan over van alles zijn, ik schrijf dingen

van me af. Mijn notitieblok en pen heb ik dan ook

altijd binnen handbereik. Afhankelijk van de dag,

volg ik ’s middags therapie. Ik merk wel dat mijn

conditie vooruit is gegaan. Ik moet ook eerder

afgeremd dan gemotiveerd worden. Als therapie

hebben we bovendien een gespreksgroep onder

leiding van een psycholoog. Ik was altijd een

draaideurpatiënt: ging het ziekenhuis in en uit.

Doordat het thuis vaak weer mis ging, heb ik een

angst opgebouwd om alleen thuis te zijn. Ook dat

bespreken we tijdens de therapie. Na mijn verblijf

hier in Weihoek verhuis ik naar Kroonestede. Dat is

vlakbij mijn dochter in de buurt.

6


in ‘t zonnetje

Ton Beekers en Piet Abma

Bijna 1 jaar werken ze bij Groenhuysen: de managementcoaches

Ton Beekers en Piet Abma, beiden 49 jaar. Aanleiding voor hun

komst was de transformatie van de organisatiestructuur, waarin

de managers rechtstreeks worden aangestuurd door de raad van

bestuur.

“ We werken

ook aan

persoonlijke

vaardigheden...”

Piet: “Oorspronkelijk heb ik een achtergrond

als verpleegkundige in de psychiatrie. Via

omwegen ben ik gezondheidswetenschappen

in de richting beleid & beheer gaan studeren.

Daarna ben ik de zorg uitgegaan en bij een

trainingsbureau gaan werken dat persoonsgerichte

trainingen aan managers geeft.

Later heb ik die trainingen ook als zelfstandig

ondernemer gegeven, erg leuk om te doen.

Bij Groenhuysen heb ik nu een mooie combinatie

van de gezondheidszorg en het coachen

van managers.”

Ook Ton was niet onbekend met de zorg, maar

dan vanuit de jeugdbescherming als maatschappelijk

werker. “Ik heb bovendien gewerkt

als bestuursadviseur kwaliteitsmanagement

en zorgmarketing bij het RIAGG en GGZ”,

aldus Ton. “Daarnaast heb ik bij een commerciële

organisatie advieswerk gedaan voor

zorgondernemers.”

Iedereen verandert mee

“Als managementcoach hebben wij de

opdracht meegekregen om de managers toe

te rusten op het uitvoeren van hun (nieuwe)

functie”, vervolgt Ton. “Daarnaast hebben we

regelmatig overleg met de raad van bestuur

en de stafhoofden. Zij hebben natuurlijk

met hetzelfde ontwikkelproces te maken. In

samenwerking met de bestuurssecretaris en een stafhoofd stellen we

een ‘bestuursrotonde ontwikkelprogramma’ op. Omdat de transformatie

niet alleen consequenties heeft voor de managers, maar ook voor

de mensen die met hen samenwerken, worden bovendien de (kern)

adviseurs opgeleid om de managers (nog) beter te ondersteunen op het

gebied van HRM, Control en Zorg.”

Piet vult aan: “Om de managers in de nieuwe organisatiestructuur

optimaal leiding te laten geven, hebben we voor hen gezamenlijk een

leergang opgezet. Het Management Development, oftewel MD-traject.

Dit traject duurt een jaar en is opgedeeld in blokken met onderwerpen.

We doen oefeningen, bespreken casussen en onderbouwen dit met

een stuk theorie.” Ton: “We werken ook aan persoonlijke vaardigheden,

zoals conflicthantering of het schrijven van een goed jaarplan.

Daarbij maken we gebruik van de kennis van interne experts. Dat heeft

niet alleen kennisoverdracht tot doel, maar je raakt ook met elkaar

in gesprek en weet elkaar te vinden. Door de transformatie verandert

namelijk ook de samenwerkingsrelatie tussen de manager en de interne

adviseur.”

In de belangstelling

Hoewel het MD-traject gezamenlijk verloopt, coachen Piet en Ton

ook op individuele basis als een manager een coachingsvraag heeft.

Piet: “Voor enkele managers met een langdurig dienstverband binnen

Groenhuysen, bestaat er een apart ontwikkeltraject. De focus ligt

daarbij vooral op wat zij in de laatste jaren van hun carrière nog voor

Groenhuysen kunnen en willen betekenen.” Ton vult aan: “We ondersteunen

bovendien tijdens de managementcirkels, waar managers periodiek

samenkomen om zaken met elkaar te bespreken. Uiteindelijk is

het de bedoeling dat de managers zelfsturend worden. We merken dat

organisaties buiten Groenhuysen belangstelling hebben voor hoe we

dit MD-traject aanpakken. Wie weet kunnen we hier vanuit Groenhuysen

een vervolg aan geven.”

7


locatienieuws

K r o o n e s t e d e

Accordeonisten bezorgen bewoners groepswonen

een gezellige mosselmaaltijd

Dat de Orangerie in Kroonestede een multifunctionele

ruimte is, werd wel duidelijk

toen het voor een gezellige mosselmaaltijd

werd omgetoverd tot een fantastisch

4-sterren visrestaurant. De personeelsleden

die de aankleding verzorgden, hadden

oog voor detail. Alle tafels waren voorzien

van schelpenkleden met daarop een leuk

Zeeuws klompje gevuld met bloemen. De

speciaal gemaakte menukaartjes lieten de

bewoners zien wat voor lekkers de maaltijd

hun bracht. De door een mosselhandel uit

Yerseke gesponsorde mosselen vielen bij

iedereen goed in de smaak. Tijdens de

maaltijd werden bovendien door de accordeonisten

Toine Wagenmakers en Cor van

Kuijk leuke meezingers gespeeld.

vertelde de legende over de vloek van de

zeemeerman. De sfeer in de Orangerie

was goed en de mosselen waren lek ker;

kortom de bewoners van het groepswonen

kijken terug op een zeer geslaagde mosselmaaltijd.

De zeemansliederen werden door menigeen

uit volle borst meegezongen. Enkele

bewoners waagden tussen de gangen door

zelfs een dansje. Verder las het Zeeuws

vrouwtje het volksverhaal voor van de

ondergang van Westerschouwen. Zij

De Bl o e m s c h e v a e r t

Make A Diffence Day in De Bloemschevaert

In het kader van MADD werd in De

Bloemschevaert een achttal dames eens

lekker verwend. Zij kregen een schoonheidsbehandeling

van gezicht en handen

door leerlingen van het Da Vinci-college.

Voor beide partijen was het een bijzonder

leuke ervaring. Het was voor de dames

niet alleen heerlijk om lekker ontspannen

verzorgd te worden, maar er werden

ook leuke gesprekken gevoerd. De schoonheidsspecialistes

in spe bleken namelijk

ook heel geïnteresseerd in het leven op De

Bloemschevaert. Het was een gezellige wisselwerking

tussen oud en jong. Dit voor

alle betrokkenen geslaagde project, is zeker

voor herhaling vatbaar.

8


locatienieuws

S t e u n p u n t Ni s p e n

Steunpunt Nispen verhuist naar De Pastorie

Eind januari was het eindelijk zover: het

steunpunt Nispen en de dagverzorging

verhuisden van dorpshuis Nisipa naar het

nieuwe centrum voor Wonen & Zorg De

Pastorie in Nispen.

waren zo mooi dat de heer Verhoeven uit

Nispen geheel belangeloos een prachtige

houten kerststal voor ons maakte. Het was

een heus pronkstuk in De Pastorie, zeker

omdat de bezoekers het zelf gemaakt hadden.

We gaan met nieuwe energie dit jaar

in om de dagverzorging en het steunpunt

nog meer te laten bruisen!

Het bruisende steunpunt en de dagverzorging

trekken veel bezoekers. Zo zijn er veel

gevarieerde activiteiten als ritmische gym,

schilderen, gips bewerken, kaarten maken

en sjoelen. Ook worden er veel uitstapjes

gemaakt, bijvoorbeeld naar het Arboretum

in Oudenbosch, volksdansen in Nispen,

de feestdag van het jubilerende K.B.O en

laatst nog de kerstmarkt van Intratuin.

Voor de kerst hadden de bezoekers kerstfiguren

voor in een kerststal gemaakt. Deze

Le o n a r d u s h o f

Disciplines laten elkaars werkzaamheden zien

In Leonardushof borrelde al langer het

idee om de verschillende disciplines iets

van elkaars werk te laten proeven. Omdat

het niet te realiseren was om iedereen een

dagje mee te laten lopen, gooiden we het

over een andere boeg. Medewerkers kregen

het verzoek om hun discipline tijdens

de algemene personeelsvergadering te

presenteren via een power point presentatie,

een lied of bijvoorbeeld een toneelstuk.

Zo deelden de activiteitenbegeleiding

een groen en een rood vlaggetje

uit, die opgestoken moesten worden om

een vraag over de activiteitenbegeleiding

als goed of fout te beantwoorden. Manager

Joke Pluymakers volgde met het samenstellen

van een groot boeket bloemen.

Deze bloemen vormden ondanks hun

eigen kleur en geur een boeket, oftewel

een team dat respect heeft voor elkaar,

de visie van Groenhuysen naleeft en de

basis is voor een goede kwaliteit van zorg.

De medewerkers van het restaurant toonden

een diapresentatie en droegen een

mooi gedicht voor. De werkzaamheden

als huismeester en administratief medewerker

werden bezongen door Nanny en

Marion. Ook de werkzaamheden van een

verzorgingsassistente werden opgesomd,

gevolgd door een flitsende presentatie

van de huishouding en de medewerkers

van de openbare ruimtes. We sloten af

met een presentatie van de dagverzorging

en de meerzorg. Medewerkers uit de

zorg en de zorgcoördinatoren volgen dit

voorbeeld tijdens de volgende personeelsvergadering.

9


locatienieuws

De Br i n k & De Eg l a n t i e r

Bewoners uit De Eglantier en

De Brink gaan bij elkaar ‘shoppen’

De Brink en De Eglantier hebben voor het verenigingsleven de

handen ineen geslagen om meer te kunnen betekenen voor de

bewoners en de bijhorende aanleunwoningen. In De Eglantier

vinden uiteenlopende activiteiten plaats, zoals handwerken, sjoelen,

kaarten en ontspanningsevenementen. Tot voor kort was het

niet mogelijk om de cliënten specifiekere activiteiten aan te bieden,

zoals het bijwonen van een voorstelling in Schouwburg De

Kring. De Eglantier maakt dan ook graag gebruik van het aanbod

om aan te sluiten bij enkele verenigingen van De Brink. De

Brink heeft al jaren een bloeiend en succesvol verenigingsleven,

waarvan bewoners en 55-plussers uit de wijk gebruik maken. Als

aanvulling op de bestaande activiteiten, zijn de bewoners van

De Eglantier aangesloten bij de verenigingen Natuur, Kunst &

Cultuur, Bloemschikken en Koken. Maar ook voor cliënten uit De

Brink heeft De Eglantier iets te bieden. Zij zijn namelijk van harte

welkom om deel te nemen aan de vereniging Schilderen en De

Mannenhobbyclub, waar uiteraard ook vrouwen welkom zijn.

Uitstapje Textielmuseum

Een bezoekje aan het Audax Textielmuseum in Tilburg werd het

eerste gezamenlijke uitstapje van de vereniging Kunst & Cultuur.

Met de chauffeur van stichting Rolerisuit had het gezelschap naast

een goede busbestuurder ook een uitstekende gids. De man bleek

uit Tilburg te komen en was jarenlang werkzaam geweest in de

textiel. Hij begeleidde de dames en heren door het museum, waar

de ontwikkeling van de textielgeschiedenis door beeldmateriaal

en machines zichtbaar werd gemaakt. Naast deze permanente

tentoonstelling vielen ook de werken van hedendaagse bekende

kunstenaars in de smaak. Maar het “tuffen”, een moderne manier

van smyrna om geschilderde kunstwerken om te zetten in grote

wandkleden, maakte toch de meeste indruk. Bij thuiskomst spraken

de bewoners van beide locaties de wens uit om in de toekomst

vaker met elkaar op stap te gaan.

St e u n p u n t St. Ja n s h o f

Indiase vrouwen maken doek

voor Groenhuysen Klantenservice

Speciaal voor Groenhuysen Klantenservice

hebben Indiase vrouwen een groot

doek gemaakt met daarop het logo van

Groenhuysen. De Indiase stijl met glitters

en kraaltjes is hierin duidelijk terug te

vinden. Het doek is op initiatief van Marie

Augustijn, coördinator van het steunpunt

Sprundel, gemaakt. Haar zus ondersteunt

in India met stichting Wyra projecten

voor weeskinderen. Door het borduren

en beschilderen van sjaals proberen jonge

vrouwen een eigen leven op te bouwen.

Na het succes van het eerste naaiatelier,

zijn inmiddels veel dorpen dit voorbeeld

gevolgd. Alle sjaaltjes worden door de vrouwen

handgemaakt. Daar zijn ze bijna een

week mee bezig. De Indiase sjaals worden

door Marie ook in Nederland verkocht.

Een unieke, handgemaakte sjaal kost € 15,-. Ben je geïnteresseerd,

neem dan contact op met Marie Augustijn via 06 – 12 30 63 27.

10


locatienieuws

De Bl o e m s c h e v a e r t

Week van de Veiligheid in

De Bloemschevaert

H e e r m a St a t e

Kerstmarkt in

Heerma State

Centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert heeft een week lang in het teken van

veiligheid gestaan. Verschillende aspecten van veiligheid kwamen deze week aan bod.

De voorlichtingen waren niet alleen bedoeld voor de bewoners van De Bloemschevaert,

maar ook voor andere 65-plussers.

Er was een gevarieerd programma. Zo gaf de heer Jille, voorlichter van de GGD, een

uiteenzetting over valpreventie. De bewoners kregen van hem allerlei tips om de directe

woonomgeving veiliger te maken. Ook de wijkagenten kwamen aan de beurt. Zij gingen

onder andere in op de veiligheid in de directe omgeving en op straat. Op veler verzoek

gaf Tom Pistorius bovendien aanwijzingen over wat te doen in geval van calamiteiten,

zoals een brand. De opkomst tijdens deze week was groot en de bewoners waren dan ook

erg tevreden over het hele programma.

Ook afgelopen jaar vond er weer een

kerstmarkt plaats in Heerma State. Er was

van alles te koop en te bezichtigen bij de

diverse kramen. Natuurlijk werden er ook

spulletjes verkocht die de bewoners zelf

gemaakt hadden.

Kr o o n e s t e d e

Country dansen in Kroonestede

Dat de cliënten in Kroonestede zich niet hoeven te vervelen, mag duidelijk zijn door alle

activiteiten die georganiseerd worden. Zo genoten de bewoners van een heus stamppottenfeest

onder de muzikale begeleiding van ‘Ikken en IJ’. Door hun gezellige muziek, ging

menigeen de dansvloer op. De voetjes gingen ook van de vloer tijdens een optreden van

line-dance club ‘De Let’s go dancers’ uit Hoeven. In country stijl gekleed, demonstreerden

14 dames hun dansen. Op één lijn, in een vierkant of als koppel werden mooie passen

gemaakt. Tussendoor vertelden zij over de verschillende soorten dansen. Uiteraard

mochten de bewoners samen met de line dancers ook een dansje wagen. Dit viel niet

mee, maar al snel trok een vrolijke polonaise door het restaurant. Het werd een gezellige

middag die voor herhaling vatbaar is.

De bewoners mochten al om 11.00 uur

naar de markt komen, omdat het dan

nog niet zo druk was. De kerstman deelde

chocolaatjes uit en omdat er ook erwtensoep

en poffertjes te koop waren, hadden

de meeste bewoners meteen een lunch. ‘s

Middags was de kerstmarkt ook voor mensen

buiten Heerma State toegankelijk en

werd het gezellig druk. De loterij liep goed

en we zagen verschillende mensen met

prijzen rondlopen. In de eerste brasserie

speelden Ger en Dre prachtige kerstliedjes

en in de tweede brasserie was er muziek

van Leo de Bont. De opbrengsten van

de kerstmarkt komen natuurlijk net als

andere jaren ten goede aan de bewoners

van Heerma State.

11


Zorgpad maakt doorlopende

behandeling cliënten mogelijk

Ketenzorg wordt steeds belangrijker. Het betekent dat de zorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners, zoals het ziekenhuis

en het verpleeghuis, als schakels met elkaar zijn verbonden. Samen wordt gekeken hoe de zorg rondom een cliënt het beste georganiseerd

kan worden. Alle stappen, van preventie tot herstel en nazorg, vormen samen het zorgpad.

Zo is er een zorgpad voor COPD-cliënten.

Het verpleeghuis Weihoek en het Franciscus

Ziekenhuis werken samen op het gebied

van cliënten met chronische longziekten en

openden vorig jaar de COPD-unit in Weihoek.

Hier kunnen cliënten tijdelijk verblijven om

na hun opname in het ziekenhuis aan te

sterken. Marjo van Tol, manager van verpleeghuis

Weihoek: “We ontvangen positieve

reacties van de cliënten op het zorgpad. Met

het ziekenhuis blijven we in overleg over wat

we nog meer kunnen verbeteren. Zo willen we

de resultaten die cliënten boeken, in beeld

brengen.” John de Jonge, afdelingshoofd van

de longafdeling in het Franciscus Ziekenhuis,

vult aan: “Als iemand bijvoorbeeld bij aanvang

van de opname 50 meter kan lopen en

na ontslag 350 meter, dan zijn de fysieke

mogelijkheden verbeterd en daarmee de

kwaliteit van leven.” Marjo: “We kijken ook

of we COPD-cliënten een nazorgtraject in de

vorm van een dagbehandeling kunnen bieden.

Bijvoorbeeld het twee dagdelen per week

volgen van therapieën met daarnaast telefonische

ondersteuning op de dagen dat men

niet in Weihoek is.”

Zorgpad hartfalen

In navolging van de COPD-unit, hebben het

Franciscus Ziekenhuis en het verpleeghuis

ook een zorgpad hartfalen opgezet. “Aan

onze samenwerking gaan we steeds meer

dingen vastknopen”, vervolgt John. “De

cliënten hebben een vergelijkbare behandeling

en revalidatie nodig als bij het zorgpad

COPD.” Marjo: “Het uitgangspunt is dat de

cliënten na 10 dagen ziekenhuisopname, de

acute fase, naar Weihoek komen. De unit

wordt daarmee een verlengstuk van de afdeling

cardiologie. We nemen cliënten op met

hartfalen, waarbij de pompfunctie van het

hart tekort schiet, maar ook cliënten met

hartziekten die acuut optreden, zoals een

hartstilstand. En net als bij het zorgpad COPD

vindt er een personeelsuitwisseling plaats

om te zien hoe het bij elkaar gaat en krijgen

de medewerkers scholing. Bovendien heeft

John ook bij dit zorgpad een grote rol in de

aansturing en bezetting van de unit. Prettig,

want hij weet veel van het ziekenhuis.”

Zorgpad orthopedie

Ook in verpleeghuis Wiekendael is er veel

aandacht voor zorgpaden. Annette Poulis,

manager van de revalidatieafdeling Klimroos,

heeft het zorgpad orthopedie als aandachtsgebied.

Annette: “We hebben de contacten

met het ziekenhuis fors aangehaald. Zo liep

er voor cliënten met geplande heupoperaties

al een zogenaamde ‘joint care groep’. Dat

betekent dat vier mensen tegelijk worden

opgenomen, geopereerd en vervolgens samen

herstellen. Na vijf dagen ziekenhuis, mogen

ze naar huis of komen ze naar Wiekendael.

Dat is afhankelijk van de omstandigheden,

bijvoorbeeld of iemand alleen woont of niet.

In Wiekendael pikken we het programma

vervolgens verder op. De behandelingen

sluiten naadloos op elkaar aan. Het moet niet

zo zijn dat iemand in het ziekenhuis al met

krukken heeft leren lopen en hier weer in een

rolstoel wordt gezet. Naast de groep mensen

met geplande heupoperaties, zijn we nu ook

gestart met het opnemen van cliënten met

een gebroken heup. Het programma dat beide

groepen volgen, ontvangen de cliënten meteen

op de eerste dag. Vaak zijn ze zenuwachtig

voor de opname. Het programma neemt

veel vragen weg en geeft inzicht in het

verloop van de behandeling. We blijven bij

het zorgpad kijken wat we nog meer kunnen

verbeteren. Zo biedt het ziekenhuis cliënten

in het weekend therapie aan, maar wij nog

niet. Nu kijken we wat we hieraan kunnen

doen. Al met al hopen we met het zorgpad

meer mensen te kunnen helpen en hen sneller

in staat te stellen naar huis te gaan.”

Zorgpad CVA

Ook voor cliënten die een CVA (beroerte, hersenbloeding

of herseninfarct) hebben gehad,

wordt er een zorgpad ontwikkeld. Marijke

Kreike, manager van revalidatieafdeling Iris:

“Met diverse betrokken partijen hebben we in

2003 een ketenprotocol opgesteld dat we drie

jaar geleden nog een keer herzien hebben.

Het houdt in dat alle betrokken disciplines,

zoals logopedisten, ergotherapeuten, artsen

en neurologen, onderling contact hebben en

afspraken maken over hoe het behandeltraject

het beste kan verlopen. In de loop van

dit jaar gaan we het zorgpad uitschrijven met

12


een dagelijks programma. Nu is het nog zo

dat cliënten na 10 dagen ziekenhuisopname

op afdeling Iris of Klimroos komen. Straks

wordt dat op de vierde of vijfde dag, dus

vlak na de acute fase. We hebben intensief

contact met de zorgafdeling van het ziekenhuis

om de overdracht van de cliënt zo goed

mogelijk te laten verlopen en een doorlopend

programma aan te bieden.”

“We streven ernaar om op de eerste dag

gelijk met de therapie te beginnen, maar we

merken dat het de behandelaren niet altijd

lukt om het gelijk in te plannen. Daar moeten

we in de toekomst nog wel aan werken. Maar

niet alleen de therapieën dragen bij aan de

revalidatie. Ook de dagelijkse dingen op de

afdeling, zoals wassen en aankleden, helpen

bij het revalideren. Alle medewerkers van de

afdelingen Iris en Klimroos zijn gecertificeerd

in de neuro-revalidatiecursus die meer inzicht

geeft in wat een cliënt allemaal meemaakt. De

cursus richt zich op een juiste benadering van

de cliënten en geeft aan waar je als medewerker

op kunt letten. Als cliënten eenmaal wat

zijn opgeknapt, stimuleren we andere bezigheden

zoals het oppakken van een hobby. Het

verblijf op de afdeling is in ieder geval tijdelijk

en erop gericht dat cliënten binnen enkele

maanden weer zelfstandig kunnen wonen. Is

dat niet meer mogelijk, dan zoeken we samen

naar een andere woonvorm.”

Samen doorloopt dit echtpaar de zorgpaden orthopedie en CVA. Ook op de afdeling

wordt gerevalideerd, bijvoorbeeld door op de Wii te spelen.

13


BOUWDOSSIER

In deze rubriek houden we u graag op

de hoogte van de start, de voortgang

en afsluiting van renovatie-, verbouwen

nieuwbouwplannen van stichting

Groenhuysen op al onze locaties.

Kroevenhove ook van start

met uniek zorgconcept

De bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen in het eind vorig jaar geopende centrum

voor Wonen & Zorg Kroevenhove. Net als De Pastorie in Nispen, is het een locatie

met een bijzonder en vooruitstrevend zorgconcept. Het biedt onder één dak appartementen

aan ouderen met zowel een lichte als een zware zorgbehoefte.

Manager Astrid Suijkerbuijk vertelt: “Op dit

moment worden nieuwe concepten ontwikkeld

die een alternatief zijn voor de bestaande

intramurale ouderenzorg. Deze concepten zijn

daarmee een aanvulling op ons huidige aanbod.

Kroevenhove is hier een voorbeeld van.

Het heeft 11 appartementen voor mensen met

een lichte zorgbehoefte. Hiervoor komt men in

aanmerking met een indicatie voor persoonlijke

verzorging en/of verpleging van het CIZ of

een indicatie vanuit de WMO. Daarnaast heeft

Kroevenhove 24 appartementen voor cliënten

met een indicatie voor psychogeriatrische

zorg. Elk appartement is geschikt voor twee

personen, die samen een huishouding voeren

en daarbij kunnen terugvallen op de zorg die

met hen is afgesproken in het zorgleefplan. We

proberen zoveel mogelijk rekening te houden

met de achtergrond van de cliënten, zodat ze

wel een klik met elkaar hebben. Tijdens de

eerste informatieavond was het leuk om te

zien dat de kennismaking tussen twee cliënten

en hun familieleden zo goed verliep, dat ze

spontaan besloten een appartement met elkaar

te delen.”

Gezamenlijke huiskamerwoning

De cliënten kunnen daarnaast in de gezamenlijke

huiskamerwoning samen een maaltijd eten

en meedoen aan dagbestedingsactiviteiten.

Astrid: “Dit zijn onder andere activiteiten die

ook in een ‘gewoon’ huishouden plaatsvinden,

zoals het verzorgen van de was of meehelpen

koken. Elke huiskamerwoning heeft een eigen

budget, waarvan de verzorgenden samen met

de cliënten boodschappen kunnen doen. In

overleg met de acht cliënten wordt bepaald

wat er die dag gegeten wordt.” Ook voor

familie en mantelzorgers is in Kroevenhove een

prominente rol weggelegd. “Uiteraard gebeurt

alles in samenspraak met hen”, aldus Astrid.

“Wat zij eerder al aan ondersteuning boden,

14


kunnen ze hier voortzetten. Willen ze graag

deelnemen aan de activiteiten in de huiskamerwoning,

dan is dat mogelijk.”

Nieuw in Nederland

Om een dergelijk vooruitstrevend zorgconcept

neer te zetten, is Astrid maandenlang bezig

geweest met de voorbereidingen. Het invulling

geven aan het concept vergt een heel andere

manier van denken. Dat vraagt ook van medewerkers

die al langer in de zorg meedraaien

een behoorlijke denkomslag. Zij moeten de

bestaande stijl van werken loslaten. Astrid: “Je

moet solistisch en zelfstandig kunnen werken,

want bij het kleinschalig wonen werk je met z’n

tweeën in een huiskamerwoning en niet vanuit

een team met 5 à 6 man. Om ’s nachts te kijken

of alles goed gaat met de cliënten, hebben we

een camerabewakingssysteem dat in Nederland

nog helemaal nieuw is. Via één druk op de knop

zien we of iemand nog lekker ligt te slapen of

dat we misschien even moeten gaan kijken.

Uiteraard staan de camera’s overdag uit, tenzij

anders is afgesproken in het zorgleefplan

van de cliënt. Daarnaast zijn er nog andere

domotica aanwezig, zoals optische bewegingsmelders

die verzorgenden een seintje geven als

iemand gaat dwalen.”

Samenwerking De Brink

De cliënten van Kroevenhove wonen middenin

de woonwijk die een mix van leeftijden en

leefstijlen is. Astrid: “Ons initiatief om voor de

opening kennis te maken met de directe buren

van Kroevenhove, is door hen erg gewaardeerd.

De avond die we hiervoor hadden georganiseerd,

werd drukbezocht. In de toekomst kunnen

we samen met het nabijgelegen centrum

voor Wonen & Zorg De Brink ook kijken wat

we voor de buurtbewoners kunnen betekenen.

Voorlopig starten we echter eerst met het

samen organiseren van activiteiten voor de

cliënten. Daarna kijken we hoe we samen kunnen

uitbreiden.”

15


PUZZELPAGINA

Kruiswoordpuzzel

2

Als u de oplossing heeft gevonden, kunt u die tot uiterlijk 10 maart 2009 sturen naar stichting Groenhuysen, t.a.v. de afdeling

Communicatie, postbus 1596, 4700 BN Roosendaal. U hoort zo snel mogelijk of u prijswinnaar bent. Vergeet u niet uw naam en

adres bij uw oplossing te vermelden? Succes!

Van links naar rechts:

1 prettige tijdsbesteding aan de kust - 13 middag

14 berg op Kreta - 15 slotwoord - 16 lentebode

18 lentebode - 20 Europese Unie - 22 Noorse godheid

23 niet al te slimme jonge vogel - 27 deel van een

trap - 29 noot - 30 en omstreken - 32 televisie

33 ont spruiten - 36 lente - 39 huivering - 40 zat

41 noot - 42 persoonlijk voornaamwoord

43 obligatie - 45 streek waar vogels nestelen

48 Amersfoortse bezienswaardigheid - 49 Explosieven

Opruimingsdienst - 50 jeugdig - 51 bevruchting bij

planten - 59 vrucht - 60 eetgerei - 63 bergplaats

64 lofdicht - 66 voorzetsel - 67 gordel - 69 assistenteconoom

- 70 deel van het oog - 71 christelijke

feestdag.

Van boven naar beneden:

1 voorjaarsbloem - 2 gesloten - 3 snelle loop - 4 Zuid-

Amerikaans gebergte - 5 aanwijzend voornaamwoord

6 waarnemend - 7 vis - 8 waterkering - 9 koninginregentes

- 10 taille - 11 tussen (in samenstellingen)

12 christelijke feestdag (5/6) - 17 trektuig van ossen

19 vlaktemaat - 21 meelproduct - 24 vrouwelijke pupil

25 aarden vaas - 26 nieuw (in samenstellingen)

28 verdieping - 31 regel - 34 noot - 35 Duitse rivier

36 boerenbezit - 37 bejaard - 38 baan (Engels)

40 vloer - 44 Indonesische huisvogel - 46 zeehond

47 Inspectie Werk en Inkomen - 52 baardje

53 voormalig Russisch heerser - 54 verbijsterd (Engels)

55 een weinig - 56 Vlaams - 57 kwaad

58 vloerbedekking - 60 wetering - 61 voorkeur

62 vreemde munt - 64 bid - 65 boom - 66 Technische

Hogeschool - 68 familielid - 70 hetzelfde.

v

De oplossing van de puzzel in het Groenhuysen Blad van december was: ‘Wij wensen u een gezond

en vredig nieuwjaar’. Onder de goede inzendingen zijn vier prijzen verloot. Mevrouw Verbunt, vrijwilligster

in De Bloemschevaert, won een wokpan met een kookboek. Een set kaarsen met led-verlichting ging

naar mevrouw Gijzen, cliënt van De Vlegter. Mevrouw Van Meer, medewerkster in Wiekendael,

won een set bekers. Mevrouw Boeren is de winnaar van waardebonnen van Bakker Bart.

16


Dit jaar schrijven de adviseurs van de afdeling HRM

en de afdeling Kwaliteit om de beurt over hun

vakgebied. Aan het woord zijn de adviseurs HRM:

Ziekte overkomt je,

verzuim is een keuze!

Wat doe jij als je ’s ochtends wakker wordt

met hoofdpijn? Antwoorden liggen voor de

hand: aspirientje nemen, in bed blijven,

ondanks alles toch naar het werk, naar

de dokter, noem maar op. En waar de ene

medewerker een probleem in de relatie met

een collega of leidinggevende bespreekbaar

maakt, haakt de ander af en meldt zich ziek.

Het gedrag binnen de afdeling speelt hierbij

een belangrijke rol. Hoe gemakkelijk is het

om je ziek te melden? Word je door je

omgeving gestimuleerd je ziek te melden of

juist niet? In al dit soort situaties gaat het

om de keuze die je maakt om wel of niet naar

je werk te gaan. Verzuim is niet hetzelfde als

ziek zijn. Ziekte overkomt je. Verzuim gaat

over hoe jij als medewerker en je omgeving

met die ziekte omgaan. Er zijn altijd keuzes.

Groenhuysen verwacht van jou dat je betrokken

bent bij de organisatie. Als er problemen zijn,

maak je deze bespreekbaar en zoek je zelf actief

naar oplossingen. Uiteraard probeer je verzuim

zoveel mogelijk te voorkomen.

Bedenk wel: ziekte overkomt

je, verzuim is een keuze!

Problemen op het werk of in de privésfeer,

zijn geen reden voor verzuim. Deze problemen

kun je op een andere manier oplossen,

bijvoorbeeld door een paar dagen vrij te

nemen of een beroep te doen op kortdurend

zorg- of calamiteitenverlof.

Indien je toch verzuimt, gaan we ervan uit

dat je klacht of ziekte daadwerkelijk aanwezig

is. Dit is geen punt van discussie. Tijdens

je verzuim houd je nauw contact met je

leidinggevende. Samen met je leiding gevende

zoek je actief naar creatieve mogelijkheden

om aan het werk te blijven of weer

aan het werk te gaan. De focus is daarbij

vooral gericht op mogelijkheden en niet op

beperkingen. Soms kan het nodig zijn om

daarvoor maatregelen te treffen zoals andere

werktijden, andere taken of werkzaamheden

op een andere locatie. Je gaat hierover met

je leidinggevende in gesprek en komt met

voorstellen. Binnen Groenhuysen zijn er altijd

werkzaamheden die je kunt verrichten. Want

gezond blijven of beter worden, daar moet je

samen werk van maken.

Nieuwe Producten- & Dienstencatalogus

verschijnt binnenkort

Binnenkort verschijnt de nieuwe producten- & dienstencatalogus van Groenhuysen.

Hierin staat voor alle (potentiële) cliënten een uitgebreid overzicht van de producten en

diensten die Groenhuysen biedt. De catalogus maakt duidelijk wat volgens de zorgzwaartepakketten

wordt vergoed en wat als extra kan worden afgenomen.

Ferdi van den Bergh is bij Groenhuysen betrokken

bij het samenstellen van de producten- &

dienstencatalogus. Ferdi: “In de nieuwe

catalogus is de invoering van de zorgzwaartepakketten

en het zorgleefplan meegenomen.

Zo wordt van alle tien zorgzwaartepakketten

beschreven wat een cliënt aan zorg- en

dienstverlening mag verwachten. Ook is

rekening gehouden met de invoering van het

zorgleefplan, waarbij vier domeinen worden

onderscheiden die stuk voor stuk belangrijk

zijn voor de kwaliteit van leven. De zorg die

cliënten ontvangen, valt onder het domein

‘lichamelijk welbevinden en gezondheid’. Maar

ook voor de andere drie domeinen beschrijven

we wat we aanbieden. Zo beschrijven we

voor het domein ‘woon- en leefomstandigheden’

wat er mogelijk is op het gebied van

veiligheid. Hierbij kun je denken aan een

alarmeringssysteem of domotica. Maar ook

woonservices, bijvoorbeeld het schoonmaken,

en restauratieve services als een roomservice

of logies door derden, komen aan bod.

Kijken we naar het domein ‘participatie’ dan

wordt het aanbod van het verenigingsleven,

cursussen, Groenhuysen Uit! en persoonlijke

begeleiding beschreven. En voor het domein

‘mentaal welbevinden & autonomie’ hebben we

de mogelijkheden voor voorzieningen als het

Alzheimer Café, geestelijke ondersteuning en

wellnessproducten op een rijtje gezet.”

Aanbod op maat

“De catalogus maakt duidelijk welke zorg- en

dienstverlening wel en niet wordt vergoed

vanuit het zorgzwaartepakket”, vervolgt Ferdi.

“Wordt een product of dienst niet vergoed,

maar willen mensen het wel extra inkopen dan

kan via een offerte een prijsopgave worden

gemaakt. De catalogus beschrijft verder hoe

het aanvraagproces van een indicatie verloopt

en welke stappen daarna plaatsvinden. Zo

wordt het afgenomen pakket een aantal keer

per jaar met de cliënten geëvalueerd, waarna

het eventueel gewijzigd kan worden. Op die

manier bieden we iedere cliënt een op maat

gesneden aanbod van producten en diensten.”

17


ParkinsonNet zorgt voor

Na meerdere regio’s in Nederland, is ook in Roosendaal een ParkinsonNet opgezet.

Een netwerk van in Parkinson gespecialiseerde zorgverleners die nauw samenwerken om

mensen met Parkinson zo goed mogelijk te behandelen in hun eigen woonomgeving.

Vanuit Groenhuysen zijn een logopedist en een ergotherapeut bij dit netwerk betrokken.

Dr. Van Hooff

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende

aandoening bij met name mensen

boven de 55 jaar. Het is een complexe

ziekte waarbij de symptomen sterk verschillen

van patiënt tot patiënt en van moment

tot moment. Geheugen- en planningsstoornissen

zijn veel voorkomende problemen, net

als moeite met bewegen en communiceren.

Voor deze problemen

maken Parkinsonpatiënten

gebruik van paramedische

zorg, zoals ergotherapie,

fysiotherapie en logopedie.

Deze paramedici

hebben vaak te weinig

specifieke deskundigheid

op het gebied

van Parkinson. En

als die deskundigheid

er wel

is, is dat niet

altijd bekend

bij medisch

specialisten en

huisartsen, waardoor

patiënten

niet gericht naar

hen doorverwezen

worden. Om deze

problemen tegen

te gaan is het

ParkinsonNet

opgezet.

Kwaliteit van leven

Het netwerk bestaat uit neurologen, een

parkinsonverpleegkundige, een logopedist

en enkele ergo-, fysio- en oefentherapeuten.

Vanuit Groenhuysen nemen Claudia Croese

en Mieke Adams deel aan het netwerk als

respectievelijk logopediste en ergotherapeute.

Claudia: “Het voordeel van dit netwerk is

dat je weet bij wie je terecht kan als een

cliënt meer nodig heeft dan alleen je eigen

behandeling. Er zijn korte lijnen binnen het

netwerk, waardoor je elkaar makkelijk weet

te vinden. Neuroloog van het Franciscus

Ziekenhuis, dr. Van Hooff: “Net als bij andere

chronische ziekten, wordt samenwerking met

andere zorgverleners steeds belangrijker.

Met elkaar kunnen we bijdragen in een stuk

kwaliteit van leven van de patiënt.

De behandeling van Parkinson-patiënten

wordt bevorderd als zorgverleners

geïnteresseerd zijn in de ziekte en de

motivatie hebben om bij te dragen aan

dat stuk kwaliteit van leven. Zo kunnen we

bijvoorbeeld nog veel meer gaan betekenen

voor Parkinsonpatiënten die in het verpleeghuis

zijn opgenomen. Bij het netwerk kunnen

we als zorgverleners ook onderling via een

af geschermd gedeelte van ParkinsonWeb.nl

met elkaar communiceren en casussen

bespreken. Verslaglegging gaat daarbij ook

een rol spelen, zodat we in een elektronisch

dossier informatie over de patiënt kunnen

terugvinden.”

18


korte lijnen

Parkinsonverpleegkundige

Ook Myriam Schrauwen neemt als

parkinsonverpleegkundige deel aan het

ParkinsonNet. Zij is gespecialiseerd in de

begeleiding van mensen met de ziekte van

Parkinson en adviseert hen en de familie

bij problemen die deze ziekte met zich

meebrengt. Myriam: “Het ParkinsonNet is

een goed initiatief, want de kennis over

Parkinson is nog beperkt. Deelnemers

van het netwerk zijn op de hoogte van de

nieuwste ontwikkelingen en blijven die ook

volgen. Voor de behandeling van Parkinson

is specifieke kennis nodig. Niet alleen van

de neuroloog, maar ook van de therapeuten

die bij de behandeling betrokken zijn. Ook

ik heb veel contact met de therapeuten. In

gesprekken met patiënten signaleer ik of

er bijvoorbeeld behoefte is aan fysio- of

ergotherapie. Therapie helpt vaak beter

dan het verhogen van de medicatie. Veel

problemen kunnen ook voorkomen worden

als patiënten in een eerder stadium therapie

gaan volgen. Daarbij is het voordeel van

de therapeuten uit het netwerk dat zij zich

net iets bewuster zijn van valproblemen

en balansproblematiek bij de patiënten.

Bovendien kunnen de therapeuten op

huisbezoek gaan, zodat de patiënt niet hoeft

te reizen. Dat is voor de belastbaarheid van

de cliënten erg fijn. Ik heb ook contact met

de therapeuten als de medicatie van een

patiënt is bijgesteld, dan vraag ik of zij daar

iets van merken. Op die manier blijven we met

elkaar afstemmen.”

Therapie

De symptomen die de ziekte van Parkinson

met zich meebrengt, kunnen problemen

opleveren die ook dagelijkse activiteiten

bemoeilijken. De ergotherapeut traint en

adviseert op het gebied van persoonlijke

verzorging, (huishoudelijk) werk en het

uitoefenen van hobby’s. Dat kan inhouden

dat de cliënt samen met de ergotherapeut

opnieuw leert de activiteit uit te voeren,

bijvoorbeeld op een andere manier of met

behulp van hulpmiddelen of aanpassingen.

Ook op het gebied van mobiliteit wordt

Claudia Croese

naar oplossingen gezocht. Als

autorijden of fietsen niet meer gaat,

bekijkt de ergotherapeut samen

met de cliënt of een aangepaste fiets of

scootmobiel misschien een optie is. Ook wordt

er begeleiding geboden bij het aanvragen

van voorzieningen als woningaanpassingen.

Claudia: “De therapie op het gebied van

logopedie heeft onder andere betrekking op

slikproblemen. Het eerste wat mensen met

Parkinson vaak merken, is dat ze problemen

krijgen met het kauwen en wegslikken

van vaste voeding. Soms is het mogelijk

om met bepaalde sliktechnieken het

slikken makkelijker te maken. Anders

is aangepaste voeding een optie,

maar zolang het veilig is staat lekker

eten voorop. Samen met de cliënt

zoek ik naar de beste oplossing.

Ook krijg ik cliënten doorverwezen

met stem- en articulatieproblemen

die daardoor moeite hebben om

zich verstaanbaar te maken.

De therapie die we dan

starten, is intensief en

moeten de mensen ook

thuis voortzetten

door middel van

thuiswerkopdrachten.

We proberen altijd

een zogenaamde

co-therapeut in de

omgeving van de

cliënt te vinden,

zoals een partner,

die thuis helpt bij

het blijven oefenen

in het dagelijkse

leven. De omgeving

van een cliënt is

heel belangrijk,

omdat zij de cliënt

moeten begrijpen en

stimuleren. Daarom

geven we ook een stukje

voorlichting en advies.”

Mieke Adams

Myriam Schrauwen

19


colofon

van horen zeggen

Een nieuw jaar ligt voor ons, hopelijk met veel leuke dingen in het verschiet. We vroegen een echtpaar,

een medewerkster en een vrijwilligster van centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede waar zij in 2009

naar uitkijken.

Het Groenhuysen Blad is een

uitgave van stichting Groenhuysen

en wordt zes maal per jaar verspreid

onder bewoners, cliënten,

medewerkers en vrijwilligers in

een oplage van 5.700 exemplaren.

Redactie:

Hennie Brons

Ilse Tempelaars

Marianne Elvé

Marielou de Haan

Adriënne van Dorst (61),

vrijwilligster:

“Net als de voorgaande 14 jaar,

hoop ik me ook dit jaar weer als

vrijwilligster te kunnen inzetten.

Elke week help ik 2 à 2,5 dag

bij het handwerken. Ik kan goed

opschieten met de activiteitenbegeleidster.

We missen elkaar

gewoon als we op vakantie zijn!

Ook met de cliënten deel ik lief

en leed. Ik zie het als een wisselwerking;

de bewoners zijn blij

met mijn hulp en ik ben blij met

hen. Als vrijwilliger mag je ook de

leuke dingen doen, zeg ik altijd.

Al met al hoop ik dit werk nog wel

zo’n 3 jaar te blijven doen. Verder

ben ik dit jaar 42 jaar getrouwd,

dus dat vieren we wel met een

etentje. Ik kan ook uitkijken naar

de bezoekjes van mijn dochters

pleegdochter. Zij komt één keer

per maand bij mijn dochter en

soms maken we dan leuke uitstapjes,

zoals naar De Efteling.”

Anja Jochems (41), medewerkster:

“Dit jaar gaat er op het gebied van werk best wel wat veranderen. Zo gaan

we volgens een vast terugkerend rooster werken. Daarnaast krijgen we

de invoering van het zorgleefplan, waardoor we toch weer op een andere

manier naar ons werk gaan kijken. De implementatie van het elektronisch

cliëntendossier hangt daar nauw mee samen. Daarin gaan we de zorgleefplannen

van alle cliënten invoeren. Om

alles goed te laten verlopen, gaan we op

cursus. Dat lijkt me leuk, dus daar heb

ik wel zin in. Op het privégebied zijn er

geen bijzonderheden. Straks gaan we

weer op vakantie, naar Griekenland bijvoorbeeld.

We willen graag een rondreis

in Egypte gaan maken, maar door de

schoolvakantie van onze zoon schuift dat

waarschijnlijk door naar een ander jaar.”

De heer (83) en mevrouw (79) De Rond, cliënten:

“Vorig jaar keken we nog uit naar onze verhuizing naar Kroonestede. Na

20 jaar zelfstandig in Hoeven te hebben gewoond, hadden we in het begin

best wel wat heimwee. Vooral naar de tuin die we zo in konden lopen. Maar

inmiddels willen we hier niet meer weg.” Omdat mevrouw De Rond deze

maand 80 wordt, staat er een feestje op de agenda. “ We gaan lekker eten

met al onze kinderen, kleinkinderen,

broers en zussen. En omdat

we allebei uit grote gezinnen

komen en zelf ook veel kinderen

hebben, zijn we in totaal met

ongeveer 70 personen! Verder

willen we alles een beetje bij

blijven houden dit jaar. Kaarten

maken, handwerken of een potje

kaarten; we doen het allemaal

nog graag. Alleen reizen zit er

niet meer in, maar verder zijn we

nog best mobiel.”

Bladcoördinator:

Marianne Elvé

Eindredactie:

Ilse Tempelaars

Fotografie:

Nicole Maas

Productie en vormgeving:

Taalent Communicatie,

Utrecht/Etten-Leur

Druk:

Drukkerij Damen, Werkendam

Redactieadres:

stichting Groenhuysen

Postbus 1596

4700 BN Roosendaal

T 0165 – 57 40 36

E melve@groenhuysen.nl

20

More magazines by this user
Similar magazines