De Klimaatdijk in de Praktijk - Praktijkboek Ruimte voor Klimaat

grontmij.nl

De Klimaatdijk in de Praktijk - Praktijkboek Ruimte voor Klimaat

De Klimaatdijk in de Praktijk

2

10.3 Stakeholder analyse ............................................................................... 73

10.4 Samenvatting Arnhem ........................................................................... 78

11 Conclusies .............................................................................................. 79

12 Wijder perspectief ................................................................................. 81

13 Referenties ............................................................................................. 83

14 Verklarende woordenlijst ...................................................................... 85

Annex 1 – Berekening hydraulische randvoorwaarden Streefkerk .................... 91

Annex 2 – Quickscan MKBA dijkversterking Streefkerk ..................................... 99

Annex 3 – Stakeholder analyses klimaatbestendige dijkversterking ............... 129