Hesse PUR Briljant Color DB 449 -(Kleur) - Hesse Lignal

hesse.lignal.de

Hesse PUR Briljant Color DB 449 -(Kleur) - Hesse Lignal

Hesse PUR Briljant Color DB 449 -(Kleur)

Mengverhouding: vol.dln 2 : 1 met PUR Verharder DR 404

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.hesse-lignal.de

Het recept is vrij van

houtverduurzamingsmiddelen,

giftige zware

metalen, formaldehyde,

ftalaat weekmakers, CMR

stoffen, cat. 1 en 2,

vluchtige halogeen

verbindingen

DIN 68861 deel 1B

(lakafwerking op meubels;

bescherming bij chemische

belasting), 1B

DIN 53160 deel 1 en 2

(Bestandheid tegen

speeksel- en

zweetsimulatie); geen

verkleuring (trede 5)

PVC-bestendig

Productomschrijving

.

Tweecomponenten PUR lak op

polyester-polyolbasis, gepigmenteerd,

hoogglans, polijst- en poetsbaar

voor volkomen gevulde systemen in kleur.

In vrijwel alle kleuren leverbaar.

Toepassingsgebieden

.

in de gehele interieurbouw inclusief de sectoren

waar hoge eisen worden gesteld zoals de

keuken en de badkamerindustrie en voor het

lakken van piano's op geschikte PUR goed

vullende grondlakken.

Niet geschikt voor toepassing in het gebied van

de ChemVOCFarbV of de EU richtlijn

2004/42EG (Decopaint).

Verwerkingstips

.

Eén- tot vierlagige opbouw met 70 - 130 g/m²

op geschikte uitgeharde PUR grondlakken na

een schuurgang met fijn schuurpapier,

maximale totale laagdikte: 350 g/m².

Tussenschuren korrelgrootte 400 - 800/ stofvrij

maken.

Verwerkingstijd

.

2 - 3 h bij 20°C

Potlife

.

4 h bij 20°C

Droging

.

Afhankelijk van de opbrengst, materiaal- en

omgevingstemperatuur, aanbrengtechniek en

de ondergrond

Op glans te polijsten en aansluitend stapelbaar:

na 3 d 20°C

Overlakbaar:

voor reparatiedoeleinden met zichzelf

overlakbaar, direct na een intensieve

schuurbehandeling.

Procedurevoorbeeld

.

vitrine, MDF met folie zwart, hoogglans

- schuren van de folie korrelgrootte 320

- grondlak 1 x 150 - 200 g/m²

Hesse PUR Isovuller DP 491-9005

mengsel 4 : 1 PUR Verharder DR 405

verdunning 5 - 10 % DV 490

- droging min. 16 h 20°C

- lakschuren trapsgewijs korrelgrootte 320 -

600

- afwerklaag 2 x met een korte tussendroging

(20 - 30 min bij 20°C) 80 - 120 g/m²

Hesse PUR Briljant Color DB 449-9005

mengsel 2 : 1 PUR Verharder DR 404

verdunning 30 % DV 4935

- inpakbaar / polijstbaar na 3 d 20°C

Glansgraad

.

98-100 glans hoogglans

DIN 67530/ 60°

120 gram/m² gespoten

op zwart/wit kaart

Technische gegevens

.

Leveringsvorm: vloeibaar

Kleur:

bijna elke kleur

mogelijk

Afleveringsviscositeit: 14 - 18 s / DIN 4

mm/20°C afhankelijk

van de kleur

Vaste bestanddelen : 46 - 55 % na menging

naargelang de kleur

Soortelijke massa: 0,9 - 1,2 kg/l bij 20°C

Vlampunt: > 21°C

Houdbaarheid:

26 weken in gesloten

originele verpakking

Opslagtemperatuur: 16 - 25°C

Verdere richtlijnen voor opslag: Voor gebruik

zorgvuldig oproeren.

Opslagcategorie volgens BetrSichV:

Ontvlambaar.

Het nieuwste product-veiligheidsblad

raadplegen!

Applicatieprocedure

.

Spuittechniek:

Verwerkingsviscositeit 15 - 17 s / DIN 4

mm/20°C

Iets verdunnen is noodzakelijk,

10 - 40 % DV 494/DV 4935/DV 4962

Beker spuitpistool

Spuitopening

Spuitdruk

Airless spray

Spuitopening

Spuitdruk

1,2 - 1,5 mm

2,5 - 3,5 mbar

0,23 - 0,28 mm

100 - 200 bar

Airless met luchtondersteuning

Spuitopening

0,23 - 0,28 mm

Spuitdruk

90 - 150 bar

Verstuivingsdruk: 1,0 - 2,5 bar

Bijzondere richtlijnen

.

Let svp op de speciale technisch infoblad

"Polijsten". Alleen ordergewijs toepassen.

Voorgronden is afhankelijk van de wens en de

ondergrond mogelijk b.v. met:

DP 491-9343, DP 491-9005.

Een extra PUR-kleurlaag in dezelfde kleur als

DB 449-/DB 44409-, aangebracht tussen de

vuller en de hoogglans kleurlak heeft een

positief effect op de uiteindelijke lakstand.

Datum: 21.10.13 1/2


Hesse PUR Briljant Color DB 449 -(Kleur)

Mengverhouding: vol.dln 2 : 1 met PUR Verharder DR 404

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.hesse-lignal.de

Algemene richtlijnen voor de

verwerking

.

Van PUR grondstoffen:

PUR-lakken mogen niet verwerkt en gedroogd

worden onder materiaal- en

omgevingstemperaturen onder 18 oC en 40%

RV, ideale waarden zijn 20 - 25 oC, 50 - 65%

RV. Afwijkende omstandigheden leiden tot

drogings- dan wel tot uithardingsstoringen. Om

hechtingsproblemen te voorkomen dienen PUR

lakken vlak voor het aflakken te worden

geschuurd. De eindhardheid van een

laksysteem wordt bij een voorgeschreven

droging (bij 20°C) na een week bereikt.

Restanten aangemaakte lak van de vorige dag

niet meer gebruiken!

.

Een proef maken onder

praktijkomstandigheden!

Bestelrichtlijnen

.

Bestelnummer: DB 449-

Verpakkingen 5/10/25 l

1 l : DB 449-9005,

-9010, -9016

Verharder DR 404

Verharder

2,5/12,5 l

verpakkingen

Rendement per liter min. 3 - 4 m²

Verdunning

DV 494 / winter

Verdunning

DV 4962 / zomer

Verdunning

DV 4935 / middellang

Schoonmaakverdunni NV 395

ng

In bijna alle kleuren verkrijgbaar.

Algemene richtlijnen/uitzondering

.

Onze technische informatie wordt voortdurend aan de stand van de

techniek en de wettelijke richtlijnen aangepast. De meest actuele

versie vindt u op het internet: www.hesse-lignal.de ->

handel/handwerk -> sortiment of neem telefonischcontact met ons

op.

Deze informatie heeft een adviserend karakter. Ze is gebaseerd op

praktische ervaring en zorvuldige research volgens de laatste stand

der techniek. Rechten kunnen op basis van deze informatie niet

worden ontleend.

Productveiligheidsblad volgens 91/155/EWG wordt ter beschikking

gesteld.

Datum: 21.10.13 2/2

More magazines by this user
Similar magazines