Hesse PUR Isovuller DP 491 -(Kleur) - Hesse Lignal

hesse.lignal.de

Hesse PUR Isovuller DP 491 -(Kleur) - Hesse Lignal

Hesse PUR Isovuller DP 491 -(Kleur)

Mengverhouding: vol.dln 4 : 1,

Mengverhouding: gew.dln 5 : 1 met PUR Verharder DR 405

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.hesse-lignal.de

Bouwstofklasse moeilijk

ontvlambaar (DIN

4102-B1),

Keuringsberichtnummer

P-BWU03-I-16.5.261

ÜZ-BWU03-I-16.2.502

DP 491-9343

EG-Bouwmonster

testbewijs

DP 491-9343

Toelatingsnummer

116.213

Het recept is vrij van

houtverduurzamingsmiddelen,

giftige zware

metalen, formaldehyde,

ftalaat weekmakers, CMR

stoffen, cat. 1 en 2,

vluchtige halogeen

verbindingen

Het product voldoet aan de

richtlijnen van

oplosmiddelhoudende

verven en lakvoorschrift

ChemVOCFarbV- van

23-12-2004 (Decopaint

richtlijn)

Productomschrijving

.

Tweecomponenten PUR- Alkyd Grondlak,

gepigmenteerd, zeer vullend, goed schuurbaar.

Vulgrond voor volkomen gevulde systemen in

kleur met extreem breed toepassingsgebied en

uitstekende stand.

Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1

i.c.m. DB 555-kleur getest en gecontroleerd.

IMO gecertificeerd (moeilijk ontvlambaar

lakprodukt voor interieurs van zeeschepen).

Toepassingsgebieden

.

in de gehele interieurbouw inclusief de sectoren

waar hoge eisen worden gesteld zoals de

keuken en de badkamerindustrie of voor

afwerking van scheepsinterieurs, op

verscheidene houtsoorten en vele folies, voor

MDF ook de kanten, en als hechtprimer op vele

soorten kunststof.

Verwerkingstips

.

Één tot vier lagen met 100 - 300 g/m² op

geschikte ondergronden, maximale totale

laagdikte: 800 g/m².

Maximale opbrengst van de natte laag bij

toepassing als moeilijk ontvlambare lak voor

zeeschepen met 140 g/m².

Ondergrondbehandeling: Voorgeschreven

schuurbehandeling op geschikte ondergronden

/ stofvrij maken.

Tussenschuren korrelgrootte 240 - 400, bij het

aflakken in hoogglans korrelgrootte 600/ stofvrij

maken.

Bij toepassing als hechtprimer dient de

ondergrond eerst te worden ontvet.

Verwerkingstijd

.

3 - 4 h bij 20°C

Potlife

.

5 - 6 h bij 20°C

Droging

.

Afhankelijk van de opbrengst, materiaal- en

omgevingstemperatuur, aanbrengtechniek en

de ondergrond

Schuurbaarheid: > 4 - 5 h 20°C

beter na 16 uur. Geforceerde droging is

mogelijk: tot 50°C

Overlakbaar:

Na voldoende droging en tussenschuren met

gewone PUR, of Nitro- kleurlakken en met de

meeste schildersverven.

Procedurevoorbeeld

.

badkamermeubelen, MDF, geschikt om diep te

frezen. wit

- schuren van de kanten en het profiel

korrelgrootte 150

- grondlak 2 x 150 - 200 g/m²

Hesse PUR Isovuller DP 491-9343,

mengsel 4 : 1 PUR Verharder DR 405

verdunning 10 - 15 % DV 494

- tussendroging telkens min. 5 h 20°C

beter 16 uur

- tussenschuren korrelgrootte 240 - 280

- het schuren van de laatste grondlaklaag

korrelgrootte 280 - 320

- aanbrengen 1 x 120 - 150 g/m²

Hesse UNA- COLOR DB 555-9010,

mengsel 10 : 1 PUR Verharder DR 470

- tussendroging min. 5 h 20°C

- aftoppen korrelgrootte 400

- afwerklaag 1 x 80 - 100 g/m²

Hesse UNA- PUR DE 554,

mengsel 10 : 1 PUR Verharder DR 470

verdunning 10 - 20 % DV 494

- doordroging min. 16 h 20°C

Technische gegevens

.

Leveringsvorm: vloeibaar

Kleur:

wit

Kleur:

zwart

Afleveringsviscositeit: 76 - 104 s / DIN 4

mm/20°C

Vaste bestanddelen : 60 - 65 % na menging

naargelang de kleur

Soortelijke massa: 1,3 - 1,4 kg/l bij 20°C

Vlampunt: > 21°C

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten

originele verpakking

Opslagtemperatuur: 16 - 40°C

Verdere richtlijnen voor opslag: Voor gebruik

zorgvuldig oproeren.

Opslagcategorie volgens BetrSichV:

Ontvlambaar.

Het nieuwste product-veiligheidsblad

raadplegen!

Datum: 17.10.12 1/2


Hesse PUR Isovuller DP 491 -(Kleur)

Mengverhouding: vol.dln 4 : 1,

Mengverhouding: gew.dln 5 : 1 met PUR Verharder DR 405

DIN 68861, deel, 1B

DIN 53160 deel 1 en 2

(Bestandheid tegen

speeksel- en

zweetsimulatie); geen

verkleuring (trede 5)

PVC-bestendig

na het aflakken met Hesse

UNA Color DB 525-9010

Applicatieprocedure

.

Spuittechniek:

Toevoeging van verdunning wordt aanbevolen.

Tijdens de verwerking regelmatig de viscositeit

controleren.

Beker spuitpistool

Spuitopening

Spuitdruk

Airless spray

Spuitopening

Spuitdruk

Airmix spray

Spuitopening

Spuitdruk

Verstuivingsdruk:

2,0 mm

2,5 - 3,5 bar

0,33 - 0,41 mm

100 - 150 bar

0,33 - 0,41 mm

60 - 100 bar

1,5 - 2,5 bar

Gieten mogelijk

Verwerkingsviscositeit 35 - 40 s / DIN 4

mm/20°C

Bijzondere richtlijnen

.

Bij de toepassing van moeilijk ontvlambare

lakken voor zeeschepen die voldoen aan

SOLAS 74/88 Reg. ll-2/3, II-2/5 en II-2/6,

nieuwste uitgave, IMO Resolution

MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO

Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, is

dit product alleen combineerbaar met andere

producten, die ook toegelaten zijn.

Algemene richtlijnen voor de

verwerking

.

Op MDF:

Bij het lakken van MDF kunt u lakfouten en

barstvorming voorkomen als u let op het

volgende: Het selecteren van een geschikte

kwaliteit MDF voor een specifiek doel, gebruik

de leveranciers informatie inzake de EU-norm

EN 622-5 punt 4 Testmethode EN 317 (eisen

t.a.v. diktezwelling). Ideale vochtigheidsgraad

van de plaat 5 - 7%. Indien mogelijk MDF

alzijdig lakken. De achterkant minimaal blank

lakken. Scherpe kanten en uitfresingen

voorkomen, in ieder geval afronden. Kanten en

uitfrezingen 2 x met Isovuller spuiten, niet

doorschuren, eventueel nog eens gronden.

Dikke platen, die door verlijming van dunne

platen zijn ontstaan, zijn gevoelig voor

barstvorming in de kanten. Het verdient de

voorkeur direct de juiste dikte te kopen.

Gegronde panelen geconditioneerd op voorraad

leggen en tijdig aflakken.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.hesse-lignal.de

.

Van PUR grondstoffen:

PUR-lakken mogen niet verwerkt en gedroogd

worden onder materiaal- en

omgevingstemperaturen onder 18 oC en 40%

RV, ideale waarden zijn 20 - 25 oC, 50 - 65%

RV. Afwijkende omstandigheden leiden tot

drogings- dan wel tot uithardingsstoringen. Om

hechtingsproblemen te voorkomen dienen PUR

lakken vlak voor het aflakken te worden

geschuurd. De eindhardheid van een

laksysteem wordt bij een voorgeschreven

droging (bij 20°C) na een week bereikt.

.

Een proef maken onder

praktijkomstandigheden!

Bestelrichtlijnen

.

wit DP 491-9343

zwart DP 491-9005

Verpakkingen 5/25 kg

Verharder DR 405

Verharder

1/2,5/5 l

verpakkingen

Rendement per liter min. 3 - 4 m²

Verdunning DV 494; DV 4935/

middellang

Vertrager DV 499

- Toevoeging max. 5

%

Schoonmaakverdunni NV 395

ng

Algemene richtlijnen/uitzondering

.

Onze technische informatie wordt voortdurend aan de stand van de

techniek en de wettelijke richtlijnen aangepast. De meest actuele

versie vindt u op het internet: www.hesse-lignal.de ->

handel/handwerk -> sortiment of neem telefonischcontact met ons

op.

Deze informatie heeft een adviserend karakter. Ze is gebaseerd op

praktische ervaring en zorvuldige research volgens de laatste stand

der techniek. Rechten kunnen op basis van deze informatie niet

worden ontleend.

Productveiligheidsblad volgens 91/155/EWG wordt ter beschikking

gesteld.

Datum: 17.10.12 2/2

More magazines by this user
Similar magazines