Vanuit de Praktijk – voor de praktijk - Hesse Lignal

hesse.lignal.de

Vanuit de Praktijk – voor de praktijk - Hesse Lignal

Accenten met betrekking tot oppervlakten

Informatie voor de industrie.

Nr. 45 3/2007

Informatie voor

de industrie:

Hesse deurenforum

1

Voorwoord 2

Hesse intern 2

Bezoek uit België 2

34 IOS 2007-12-07 2

Overzicht

van beursen 2

Nieuws over onze

partners 3

Wedevag Färg AB

Hesse Center

Hesse Polen

Hesse Holland

Idopa

Hesse

deurenforum

4 + 5

Informatie

voor de hout-

Verwerkende

industrie

(180 graden draaien)

• Ons uitstekend kwartet

• Catalogusoverzicht

m.b.t.

toepassingsgebieden

• Seminars/trainungen

• Paint Express

• Nieuws van de lakfabriek

ter plekke

• www.habitato.de

• hoogglanslakken

gewoon aangekondigd

de eerste ontmoetingsplaats

van de

meubelmaker in NRW

Vanuit de Praktijkvoor de praktijk

We love what we do

We do what we love

Hesse Deurenforum

op 26 en 27 oktober 2007

Welcome again

....klonk het bij onze tweede deurenforum op 26 en 27 oktober

2007. Na zeven jaar hebben we de deurenindustrie opnieuw

uitgenodigd bij ons in Hamm om o.a. gemeenschappelijk met

elkaar van gedachten te wisselen.

• Wat is er in technisch opzicht

veranderd in de laatste zeven jaar?

• Hoe zien de laksystemen er uit in

de toekomst?

• Welke specifieke eisen worden er

gesteld, om b.v.een ééncomponentige

of een tweecomponentige

watergedragen lak, een Hydro-UV

lak of een combinatie hiervan probleemloos

in de eigen locatie te

kunnen verwerken?

• Welke nieuwe drogingsaggregaten

zijn er nu vooral bij de verschillende

watergedragen lakken?

Vragen genoeg, die we op

deze beide dagen, zowel in

theorie maar ook in de

praktijk, zullen beantwoorden.

Op de blz 4 en 5 stellen we

u voor, welke thema’s we

gedurende deze beide dagen

van het deurenforum hebben

voorbereid.

Vervolg bladzijde 1

• Welke trends zijn voorspelbaar in

de deurenindustrie?

Impressum

Uitgever:

Hesse GmbH & Co.

Warendorfer Str. 21

59075 Hamm

Tel.: 02381/963-00

Fax: 02381/963-849

E-Mail: info@hesse-lignal.de

Internet: www.hesse-lignal.de

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Beate Hesse

Redactie & Vormgeving:

Reklamebureau Suer, Hamm

Drukwerk:

Drukkerij Eckei, Amsberg

Rechten: niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

door middel van druk, fotocopie, microfilm

of op welke andere wijze ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming

van de uitgever.


2

Voorwoord

Geachte dames en

heren, helaas kan

ik u ook in dit jaar

geen goede berichten

geven van het

prijsfront.

Zoals we u reeds

schriftelijk hebben doen weten,

dwingen ons algemene maar

ook grondstoffenprijsstijgingen

met elkaar te handelen. In het

begin van het lopende kwartaal

is de golf van prijsstijging al

begonnen.

Bezoek uit België....

Op 2 mei begroetten we de BME Hogeschool uit Gent bij

ons in huis

In de loop van dit jaar voltooiden de studenten de

trainingen in het Hesse Center in België Daar werden ze

al vertrouwd gemaakt met onze produkten.Ter afsluiting

paste een bezoek bij ons in onze hoofdvestiging

Theorie en praktijk werden hier in Hamm nog

eens grondig toegelicht en bediscussieerd.

Een bedrijfsbezichtiging was een waardige afsluiting

van die dag.

De studenten waren zeer onder de indruk van

de productiecapaciteit in Hamm.

We wensen de aanstaande „managers of the future“

het allerbeste voor hun toekomst en veel succes.

Hesse intern

Vooral duidelijke

prijsverhogingen bij:

• energie- en transportkosten

• kunststof- en

blikverpakkingen

• oplosmiddelen, bindmiddelen,

additieven, titaanwit,

aardolie

• schaarste van deze

grondstoffen (deels om

politieke redenen)

tasten ons resultaat aan.

Een deel van deze extra

kosten kunnen we door

herstructurering opvangen.

Gelet op de vele pers- en brancheberichten

zal deze maatregel

u zeker niet verrassen.

34-ste internationale

lakafwerkingseminar

in Rosenheim van

7- 8 november 2007

Dit jaar gehouden seminar had als

hoofdthema: „Voorsprong op de

concurrentie door innovatie en

transparantie in de kosten“.

In. totaal 24, interessante redevoeringen

werd dit thema uitvoerig aan de

orde gesteld en met de talrijke deelnemers

uit 5 landen intensief met elkaar

bediscussieerd.

Professor Maximilian Ober gaf zijn

debuut in de uitstekend gelukte

gematigdheid ging van het evenement

en begon deze ook met zijn inleidende

voordracht onder de titel:

„Wat is „oppervlak“ en waar begint

„oppervlak“.

Als spreekster voor de firma Hesse hield

mevrouw Beate Philipp een rede over

Proterra: „De natuurlijke afwerkingsmogelijkheden“.

De natuurlijke afwerking heeft de laatste

jaren een vaste plaats gevonden in

de afwerking van meubels. Derhalve

wordt van de kant van de industrie

steeds meer technische innovatie verlangd.

Dit kan worden vertaald in de

vraag naar steeds rationelere applicatietechnieken.

De machinale productie

door te spuiten, walzen en gieten werd

steeds meer ingevoerd.

Ook de mogelijkheid om hoogbestendige

systemen te realiseren, die voldoen aan

de DIN 68861 deel 1B vond actieve interesse,

vooral bij voorbeeld interieurs van

auto’s.

Samenvattend: De natuurlijke afwerking

heeft een vaste plaats ingenomen in de

afwerking van meubels. Van de individuele

vormgeving van de meubelbouwer via

de rationele industriële productie is de

inzet van Proterra mogelijk.

Wellicht zien we elkaar volgend jaar in

Rosenheim?

Een gematigde prijsaanpassing

geeft ons de kans en u de

zekerheid, ook in de toekomst

een sterke partner te hebben in

de sfeer van lakafwerkingen.

Vanaf deze plaats wil ik u hartelijk

bedanken vvor de goede

samenwerking en wens ik u en

uw familie prettige feestdagen

en verheug ik me op een

gemeenschappelijk nieuw en

succesvol jaar 2008.

Uw Beate Hesse

Overzicht beurzen 2008

Januari 2008

Domotex, 12. – 15.

Hannover

Imm in Keulen 14. – 20.

boot, 19. – 27.

Düsseldorf

Salon du 24. –28.

Meuble, Parijs

ZOW, Istanbul, 31. – 03.02

Turkije

Interzum, Maart 2008

Guangzhou

PR China 27. – 30.

ZOW,

Bad Salzuflen

Hal 20, stand A6

Interieurbouw

in Hardenberg NL

Dubai Boot

show

ESS Hal

Holz-Handwerk,

Nürnberg

Hal 10.1,

stand 101

Interiors UAE in

Abu Dhabi

Hal 5,

stand B 162

Wij exposeren in:

Februari 2008

25. – 28.

19. – 21.

Maart 2008

11. – 15.

April 2008

02. – 05.

30.03. –

02. 04.

Geactualiseerd en

nieuw gedrukt:

Onze imago brochure

de „zwarte Lacktuell“

In het kader van de internationale

samenstelling van de Hesse firmagroepen

is deze catalogus niet alleen

in het Duits, Engels, en het Frans –

maar ook in het Pools, Nederlands/

Vlaams, Russich, Tjechisch

en het Italiaans verkrijgbaar.

Meubelbeurs

Mailand 16. – 21.

Drema

Posen PL

01. – 04.

April 2008

Meubelbeurs 22. – 27.

Madrid

Europaparket

Kortrijk

in België

13. – 15


3

Wedevåg

Een offensieve Hesse-partner in Noord Europa!

Wedevåg Färg AB werd in 1902

opgericht en is sinds 1990 een

partner van Hesse.

Wedevåg ontwikkelt en produceert

verven en lakken voor de hout- en

metaalindustrie.

De producten worden in het Noorden

door een eigen verkooporganisatie en

een dealernet verkocht.

In de sector van de meubelindustrie

heeft men zich gespecialiseerd in producten

voor de keuken- en badkamerindustrie,

vloeren wand- en plafondafwerkingen,

lijsten, deuren, meubels enz.

De volgende producten worden verwerkt:

zuurhardende-, watergedragen-,

watergedragen UV- en UV lakken.

De Noord-Europese markt stelt hoge

eisen, vooral aan hoge productiviteit

tegen lage kosten, gecombineerd met

een goede kwaliteit en milieubewustheid.

Uitgaande van deze eisen stuurt

Wedevåg zijn productontwikkeling.

Dit is een kostenintensieve, maar een

noodzakelijk voorwaarde voor een

gestage groei. Wedevåg heeft zich

sinds een aantal jaren als doel gesteld,

elk jaar minstens 10% te groeien. In

het afgelopen jaar was de groei 18%.

Uitgaande van de vastgelegde offensieve

strategie worden dit jaar grote

investeringen gedaan.

Dit kreeg gestalte in een vergroting

van de opslag- en productieoppervlak

alsmede uitbereiding in het machinepark

en het personeelsbestand.

Door deze maatregelen scheppen

we de voorwaarden voor een verdere

positieve ontwikkeling.

Sture Atteras

Directie Wedevag Färg AB

Hartelijk welkom

Tom Segers (links) mit seinem Team

We versterkten in het afgelopen jaar ons team met:

In de binnendienst/administratie:

Mevrouw Evi Carette, verantwoordelijk voor de

debiteuren.

Mevrouw Els Verwee, ze zocht een nieuwe

uitdaging; ze is belast met de klantbegeleiding

in combinatie met de hele logistiek.

In de buitendienst De heer Johan Van Den Berge.

Hij heeft het rayon van Danny Dejonge overgenomen(Oost

Vlaanderen)

Hij komt uit de sector van de metaal- en automobielindustrie.

Het switchen naar de houten meubelindustrie

was voor hem geen probleem.

De heer Danny Dejonge heeft nu de functie

van Verkoopleider.

Bovendien behartigt hij de belangen van onze

franse klanten. In het franstalig gebied zoeken

we nog technische- en commerciële buitendienst

medewerkers.

Bent u geinteresseerd?

Neem contact op met de heer

Tom Segers in Belgie. t.segers@hesse-be

Ik wens u allemaal veel succes in uw nieuwe baan

Tom Segers

Manager België.

CENTER

BEITSEN VERNISSEN & LAKKEN

Goede start in Polen

Na de succesvolle eerste beurs op de

Drema in Polen, zijn verdere talrijke

projecten gestart, die succesvol moeten

worden afgerond.

Ons team in Polen is er op gebrand de

beurscontacten voor iedere klant individueel

uit te werken en elke belofte van

de klant na te komen.

In onze Lacktuell 2008 zullen we u

informeren over de verdere activiteiten,

die we in Polen gaan ondernemen.

Een goede start in Nederland

v.l.n.r. M. Nagorko, J. Rusiniak,

M. Krupa

Op bezoek in het

verre Oosten

Een belangrijk onderdeel van de succesformule

van de Hesse groep is regelmatige

uitwisseling tussen partners.

Dit gebeurde in augustus in China.

Gezamenlijk met onze partner, de

firma IDOPA, waarmee we al een

jarenlange relatie hebben, werden

aspecten als markt, technologie en

algemene samenwerking besproken.

Een wezenlijk onderdeel van de discussie

was, hoe we door nauwe samenwerking

en een gesmeerde informatie- en

ervaringsuitwisseling de beide betrokken

partners op de verschillende markten

nog succesvoller kunnen laten opereren.

Een levendige discussie over de verschillende

lak- en applicatiefilosofieën was

dus voorgeprogrammeerd.

Voor de eerste keer stelden we ons van 23-25

oktober 2007 voor op de bekende Interieurbeurs

Evenementenhal in Gorinchem.

Op deze wijze hebben we in juni van

dit jaar succesvol ingehaakt tijdens de

internationale partnermeeting.

De zeer snelle ontwikkeling in China

kan men ook waarnemen in de nieuwe

productie van IDOPA, die niet onderdoet

voor de Europese standaard.

Met deze conclusie zijn we erg tevreden, want het

geeft duidelijk aan, dat Hesse al een begrip is op

de Nederlandse markt.

Naast de moderne watergedragen laksystemen

op uiteenlopende ondergronden waren de

Glaslakkken en Effectlakken de Highlights op

onze stand.

Het heeft ons goed gedaan dat we vele nieuwe

contacten met klanten en prospects hebben kunnen

leggen.

We danken alle bezoekers voor de interessante

gesprekken en impulsen. We verheugen ons op de

nieuwe uitdagingen.

Vanaf deze plaats een hartelijk „dank u wel“ voor

uw bezoek.

Lakken en Beitsen


4

vervolg van blz. 1

Hesse Deurenforum op 26 en 27 oktober 2007

Innovatieve UV-Walssystemen

voor de eerste witgelakte deur

middels de Rilli-technologie

In het theoretische gedeelte werd een vergelijk

gemaakt tussen de traditionele afwerking en de

moderne afwerking..

Ondubbelzinnig aangetoond is het feit, dat de lakopbrengsten

sterk gereduceerd konden worden bij de

nieuwe afwerking in wit.

We spreken hier van een reductie van bijna 70 gr/m 2

zonder in te boeten op de kwaliteitseisen, sterker nog,

deze zijn verbeterd zoals een verbeterde hechting en

dekking en ook een uitstekende vulling en glad aanvoelen.

Als nieuwste ontwikkeling volgde toen de presentatie

van de primeur in afwerking in wit.

Het gaat hier om een combinatie van witte UV lak

en gladde en gerilde harde walzen, die optisch en

estetisch een afwerking tonen, die een gespoten

PUR laksysteem overtreffen.

Dit systeem werd dan ook, in het praktisch gedeelte,

op onze lakstraat gedemonstreerd.

Voorbeeld van een laksysteem:

Opdek deuren werden, middels walsapplicatie

als volgt gegrond:

• 50 g/m 2 Hesse Hydro-UV-Walsgrondlak

HUW 8820-9343

• Düsendroging bij 70°C

• 15 g/m 2 Hesse UV-Pigmentfüller

UP 7480-9343

• angelieren met gallium- en kwikstralers

• 30 g/m 2 Hesse UV-Pigmentfüller

UP 7441-9343 op een rilliwals

• uitharden met gallium- en kwikstralers

• schuren met korrel 400-500

• 10 g/m 2 Hesse UV-Pigmentfüller

UP 7480-9343

• angelieren met gallium- en kwikstralers

• 40 g/m 2 Hesse UV-Aflak UB 75905-9010

op een rilliwals

• uitharden middels gallium- en kwikstralers

Kleur en glans in the picture

Ook in de deurenindustrie spreekt men intussen van

afwerkingen in kleur. Op basis van watergedragen UV

lak werd gedemonstreerd hoe ver men intussen is met

de formuleringen in de RAL sfeer.

Voorbeeld van een laksysteem:

Deuren voorzien van een hardboardplaat werden als

volgt gegrond in een walslaksysteem:

• 50 g/m 2 Hesse Hydro-UV-

Walsgrondlak HUW 8820-93433

• Düsenkanaaldroging bij 70°C

• 15 g/m 2 Hesse UV-Pigmentfüller UP 7480-9343

• angelieren met gallium- en kwikstralers

• 30 g/m 2 Hesse UV-Pigmentfüller

UP 7441-9343 op een rilliwals

• uitharden met gallium- en kwikstralers

• schuren met korrel 400-500

• middels een spuitautomaat werd vervolgens

120 gr/m 2 UV Hesse

Hydrokleurlak HUB 86324-6021 plus

5% HDR 5080 aangebracht.

Dit werd middels het Dual Cure systeem uitgehard.

• 2 min. Magneetgolven(magnetronprincipe)

• 3 min. Umluftdroging

• 3 min. Düsendroging

uitharden met gallium- en kwikstralers -

koudlichttechnologie.

Dit systeem verschaft de deurenindustrie de

mogelijkheid deuren in kleur te lakken op een

milieuverantwoorde manier en in serieproductie.

Parallel hieraan bestaat ook de mogelijkheid

kleur in hoogglans te realiseren.

In dat geval wordt de hoogglanzende

instelling gebruikt.

120 g/m 2 Hesse Hydro – UV – Kleurlak

HUB 86399 – 6021 plus 5% HDR 5080

Het is aanbevelenswaardig deze Hydro-UV-kleurlak

twee keer achter elkaar aan te brengen om bij

de volgende polijstbehandeling optimale resultaten

te bereiken.


5

Funktionele afwerkingen

Een zeer breed spectrum aan effecten en functies

kan natuurlijk ook middels spuittechnieken worden

gerealiseerd.

Gelakte deuren en kozijnen werden gelakt met

systemen, die in andere branches al meer bekend

zijn b.v.

• Magneeteffect op glas

• Skarabäus effect

• Antibacteriële lak

• Nano Topcoat, doodmat

• Pur Soft grip

• Diamantsiegel

• Spiegeleffecten op glas

Om het gebruik van de systemen te demonstreren

werd een deur in de Sanded metallic effectlak gelakt.

Een optimaal vullende PUR- of UV – Grondlak wordt

met een schuurautomaat grof geschuurd met korrel

150 in de lengterichting geschuurd.

Hierbij dient vooral te worden gelet op een absoluut

gelijkmatige druk, omdat de gelijkmatigheid van het

schuurbeeld het uiteindelijk effect mee bepaalt.

Het is mogelijk zowel met de hand als met de

spuitautomaat de

Hesse PUR Sanded Metallic lak

DB 46777 – M 0789 zilver

m.v. 10:1 met Hesse PUR –

Verharder DR 4070 te verwerken.

De keuze van de spuittip, de lakopbrengst en

de viscositeit moet van geval tot geval worden

vastgesteld.

Bovendien presenteerden we gelakte monsterdeuren

uit de landen:

Hongarije, Zweden, Denemarken, België, Nederland,

Italië en natuurlijk ook uit Duitsland. Dit was bedoeld

om de deelnemers de meest uiteenlopende systemen

van de verschillende landen te verduidelijken.

Naast de laksystemen voor de afwerking van folie

stonden ook moderne drogingstechnologiën in de

schijnwerper.

Samenvatting

We zijn blij, dat veel van onze gasten, zowel tijdens

de praktijkgedeelten in het toepassingslaboratorium

als tijdens ons gemeenschappelijk diner, van de

gelegenheid gebruik hebben gemaakt een gesprek

aan te gaan met de Hesse medewerkers en/of

collegae uit de branche om zo over alle mogelijke

thema’s van gedachten te wisselen.

Wij danken u hartelijk voor uw actieve deelname.

Als er nog vragen onbeantwoord zijn gebleven

meldt u zich dan bij ons.

More magazines by this user
Similar magazines