Hesse PRIMER WHITE-OIL OB 84-77 - Hesse Lignal

hesse.lignal.de

Hesse PRIMER WHITE-OIL OB 84-77 - Hesse Lignal

Hesse PRIMER WHITE-OIL OB 84-77

Mengverhouding: 10 : 1 met verharder OR 87

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.parquet.hesse-lignal.com

Het recept is vrij van

houtverduurzamingsmiddelen,

giftige zware

metalen, formaldehyde,

ftalaat weekmakers, CMR

stoffen, cat. 1 en 2,

vluchtige halogeen

verbindingen

Het product voldoet aan de

richtlijnen van

oplosmiddelhoudende

verven en lakvoorschrift

ChemVOCFarbV- van

23-12-2004 (Decopaint

richtlijn)

Volgens DIBT regels op

rest-emissie getest

bouwproduct in combinatie

met Hesse-Hydrolakken,

Z-157.10-61

Allgemeine

bauaufsichtliche Zulassung

- afwerking voor parket en

houten vloerbedekking

Productomschrijving

.

Parketolie o.b.v. lijn-zonnebloem- en jojobaolie

en ook met natuurlijke olie gemodificerde

alkydhars, free of lead-and colbalt siccatives,

taai-elastisch, gepigmenteerd, slijtvast.

Volgens DIBT regels op rest-emissie getest

bouwproduct in combinatie met

Hesse-Hydrolakken

Toepassingsgebieden

.

woonruimten voor parket en houten vloeren als

aangekleurde grondlak onder Hesse

PURA-ONE of PURA-NATURA, voornamelijk

op eiken.

Verwerkingstips

.

Één tot twee laklagen met 20 - 40 g/m² op

vakkundig verlegde parketten.

De oppervlakte moet: grondig geschuurd

worden tot op blank hout, droog en vrij van olie,

vet, was, siliconen en schuurstof zijn.

Ondergrondbehandeling: Laatste schuurbeurt

tot korrelgrootte 150 - 180/ stofvrij maken.

Tussenschuren/Eénschijfschuurmachine

korrelgrootte 180 - 240 gaasschijf/witte pad /

stofvrij maken.

De materiaal droogt oxidatief, de algemene

aanwijzing voor de verwerking in acht nemen!

Verwerkingstijd

.

1 h

Droging

.

Goede ventilatie is een eis

Overlakbaar: na 16 h 20°C

Procedurevoorbeeld

.

houtenvloer, eiken wit

- Schuurbehandeling van het hout korrelgrootte

150

- grondlak 1-2 x 20 - 40 g/m²

Hesse PRIMER WHITE-OIL

mengsel 10 : 1 verharder OR 87 spatelen en

direct daarna inpolieren

- tussendroging min. 16 h 20°C

- afwerklaag 2 x 100 - 120 g/m²

Hesse PURA Natura

mengsel 10 : 1 verharder HDR 72

- tussendroging ca. 16 h 20°C

- tussenschuren met korrelgrootte 120 er

met gaasschijf

- beloopbaar na 24 h 20°C

- vol belastbaar na 10 - 14 d 20°C

Technische gegevens

.

Leveringsvorm: vloeistof

Kleur:

wit

Afleveringsviscositeit: 20 - 24 s / DIN 4

mm/20°C

Vaste bestanddelen : 59,5 - 60,5 %

Soortelijke massa: 1,01 - 1.012 kg/l bij

20°C

Vlampunt: > 21°C

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten

originele verpakking

Opslagtemperatuur: 15 - 25°C

Verdere richtlijnen voor opslag: Door de

reactiviteit kan er velvorming ontstaan, svp voor

het oproeren afnemen.

Opslagcategorie volgens BetrSichV:

Ontvlambaar.

Het nieuwste product-veiligheidsblad

raadplegen!

Applicatieprocedure

.

Spatelen:

dun spatelen of rollen, direct daarna

inwrijven/inschuren. Grotere oppervlakken met

twee man aanpakken.

Bijzondere richtlijnen

.

Het materiaal is niet geschikt voor

blauwgevoelige houtsoorten in vochtige

ruimten.

Algemene richtlijnen voor de

verwerking

.

Van oxidatief drogende grondstoffen:

Bij katoenen poetsdoeken, papier en karton,

welke met olie doordrenkt zijn, bestaat het

gevaar van zelfontbranding door broei; daarom

uitgespreid aan de lucht laten drogen en daarna

afvoeren. Ook met olie doordrenkt houtstof kan

leiden tot zelfontbranding; daarom niet in

gesloten bussen afvoeren.

.

Een proef maken onder

praktijkomstandigheden!

Bestelrichtlijnen

.

Bestelnummer: OB 84-77 / wit

Verpakkingen 2,5 l

Verharder OR 87

Verharder

0,25 l

verpakkingen

Rendement per liter 25 - 33 m²

Verdunning OV 89

Giscode:

KH1

Datum: 08.05.13 1/2


Hesse PRIMER WHITE-OIL OB 84-77

Mengverhouding: 10 : 1 met verharder OR 87

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm

www.parquet.hesse-lignal.com

Algemene richtlijnen/uitzondering

.

Onze technische informatie wordt voortdurend aan de stand van de

techniek en de wettelijke richtlijnen aangepast. De meest actuele

versie vindt u op het internet: www.hesse-lignal.de ->

handel/handwerk -> sortiment of neem telefonischcontact met ons

op.

Deze informatie heeft een adviserend karakter. Ze is gebaseerd op

praktische ervaring en zorvuldige research volgens de laatste stand

der techniek. Rechten kunnen op basis van deze informatie niet

worden ontleend.

Productveiligheidsblad volgens 91/155/EWG wordt ter beschikking

gesteld.

Datum: 08.05.13 2/2

More magazines by this user
Similar magazines