Views
5 years ago

Vergaderstukken_congres_okt_2012_digitaal

Vergaderstukken_congres_okt_2012_digitaal

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave vergaderstukken Partijcongres pag. Belangrijke Informatie 5 Voorlopige Agenda 9 Bijgevoegde stukken: I. Huishoudelijk deel 3. Verslag verkiezingscongres 30 juni 2012 1. Verslag verkiezingscongres 30 juni 2012 10 2. Stand van zaken aangenomen resoluties 13 II. Politiek deel I 1. Behandeling resoluties 1. Behandelwijze resoluties 44 2. Volgorde behandeling resoluties 45 3. Resoluties 46 III. Evaluatie TK 12 Informatie over deelsessies mbt de evaluatie van de 62 Tweede Kamerverkiezingen 2012 V. Deelsessies Informatie over de 6 themasessies 63 VI. Politiek deel II Vers 1 en 6 van het Wilhelmus 69 De begroting 2013 kunt u separaat downloaden. De bovenstaande nummering heeft betrekking op de voorlopige agenda van het partijcongres. Vergaderstukken Partijcongres 27 oktober 2012 3

Vergaderstukken Partijcongres 27 oktober 2012 4

Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties
Vergaderstukken_aanvullend_definitief
Vergaderstukken en resoluties - CDA
D66-Congreskrant-C100
Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties
PLusPunt 024 oktober 2011 - KansPlus
advocatenblad - Nederlandse Orde van Advocaten
intermezzo 6 - Subsidieprogramma van de Europese Unie voor (inter)
Supportgericht%20werken%20in%20de%20Wmo_DEF
Dit gaat er veranderen 2 jaar Wmo Met je pgb op vakantie - Per Saldo
Programma-Landelijk-Congres-Zorg-voor-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
downloaden als pdf - Vereniging Democratisch Europa
voor indirecte belastingen - Belastingrecht aan de VU > Welkom
cahier 1 NL-HR - Oxfam-Solidariteit
Voortvarend maar benauwd - Vrije Universiteit Amsterdam
De Europese financiële crisis: Hoe herstellen we vertrouwen? - CDA
Wij kijken naar wat er wel kan - Stichting Move
Verslag 11 oktober 2012 'Arbeidsmarkt en zorg' - Forum, Instituut ...
N R . 5 • oktober '11 - Stichting Groenhuysen
Downloaden - PvdA
Kwaliteitskader Verantwoorde zorg (Actiz, oktober 2007)
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Congres Geriatrie - Ziekenhuis Oost-Limburg