Onderzoeksprojecten (1000 - 1500 van 8189)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (1000 - 1500 van 8189)

Ontwikkeling van nano-zilver als selectieve reductiekatalysator in donkere en licht-gestimuleerde condities.

K.U.Leuven

Abstract: In dit doctoraatsonderzoek worden zilver nanopartikels ontwikkeld met strikt gedefinieerde groottes, bijvoorbeeld via begrenzing door

poriegrootte. Met behulp van katalytische testen in uitdagende hydrogenatiereacties van gefunctionaliseerde olefines en met gedetailleerde

fysicochemische karakterisatie van deze Ag-gebaseerde materialen, kunnen eenduidige structuur-activiteitsrelaties bepaald worden. Verder richt dit

onderzoek zich ook op het onderzoek naar de mogelijkheid om de thermisch gedreven hydrogenatiereacties te vervangen door lichtgestimuleerde

reacties. Uiteindelijk zal getracht worden mechanistische en structurele inzichten te linken door de combinatie van geavanceerde Raman

spectroscopie en elektronenmicroscopie.

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Maarten Roeffaers

• Eva Plessers

Ligand functionalized polyoxometalate complexes as regioselective reagents for protein hydrolysis

K.U.Leuven

Abstract: De peptidebinding vertoont een extreme stabiliteit tegen hydrolyse. Desondanks blijft het selectief fragmenteren van peptiden en

proteïnen een belangrijk biochemisch process in domeinen zoals chemie, biologie en biotechnologie. Hoewel proteolytische enzymen en

chemische reagentia vaak gebruikt worden voor de hydrolyse van peptidebindingen, hebben deze stoffen meerdere tekortkomingen zoals een

gebrek aan selectiviteit en de noodaan zware reactieomstandigheden. Bijgevolg zullen er metaal gesubstitueerde polyoxometalaat complexen

gesynthetiseerd worden waarvan hun hydrolytische activiteit bestudeerd zal worden op verschillende oligopeptiden.Polyoxometalaten zijn een

afstembare klasse van metaal-zuurstofclustersen ideale liganden voor hydrolytisch actieve metaalionen. Hun 3D structuur, hoge negatieve lading

en de gemakkelijke wijziging van hun fysieke en chemische eigenschappen dragen bij tot hun selectiviteit en katalytische kracht. High pressure

liquid chromatography gekoppeld aan electr

Organisaties:

• Afdeling Moleculair Design en Synthese

Onderzoekers:

• Tatjana Vogt

• Annelies Sap

Linear systems on graphs

K.U.Leuven

Abstract: Krommen zijn één van de meest bestudeerde objecten in klassieke meetkunde. Tijdens de laatste jaren zijn vele technieken, die werden

ontwikkeld voor krommen, ook gebruikt in andere takken van de wiskunde en deze hebben tot interessante resulaten geleid. In het bijzonder

kunnen grafen worden gezien als de combinatorische tegenhangers van krommen, endaarom denk ik dat het erg verleidelijk is om resultaten over

krommen te proberen toe te passen op hen. Bovendien kan dit proces worden omgedraaid met behulp van het werk van Matthew Baker:

combinatorische technieken kunnen worden gebruikt om algebraïsche krommen te bestuderen en dit leidde tot nieuwe inzichten in de klassieke

theorie.

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Willem Veys

• Marta Panizzut

Wing damage detection employing guided wave techniques

K.U.Leuven

Abstract: This is part of Smart Intelligence Aircraft Structures(SARISTU), which we are going to examine and evaluate wing structures using

ultrasonic linear and or nonlinear guided waves.

Organisaties:

• Natuurkunde @ Kulak

Onderzoekers:

• Koen Van Den Abeele

• Seyed Morteza Tabatabaeipour

Socio-cultural Equilibrium between Urbanization and Sustainable Tourismin Developing Regions: Strategies, Approaches

and Paradigmatic Effects

K.U.Leuven

Abstract: It researches on the socio-cultural role of sustainable tourism development in the process of urbanization and internationalization in

developing countries and regions. the research bases its hypothesis on a sustainable tourism development which underlines the

continuum/spectrum from a static perspective, featuring the technocratic application of existent policies, theories, strategies, and plans to the

objectified local tourism, to a dynamic perspective, regarding tourism as a procedural and collaborative issue with attention to its specificities, and

as an integral part for the holistic development of the whole society.

Organisaties:

• Afdeling Geografie

Onderzoekers:

• Dominique Vanneste

• Jan van der Borg

• Lingling Bi

Seismic Modelling of Eclipsing Binary Stars

K.U.Leuven

Abstract: De studie van eclipserende dubbelsterren laat toe om o.a. de massa's enstralen van sterren nauwkeurig te meten. Dergelijke systemen

vormen danook één van de belangrijkste hoekstenen voor de stellaire astrofysica.Asteroseismologie, de studie van stertrillingen, laat eveneens toe

omsterparameters te bepalen en biedt daarenboven een unieke manier om hetinwendige van sterren te bestuderen. In dit werk willen we deze twee

onderzoeksvelden combineren, om de onafhankelijk bepaalde stereigenschappen aan elkaar te kunnen toetsen, en om de fysica die de structuur

van deze sterren bepaalt gedetailleerder te kunnen bestuderen. Deze studie zal belangrijke input opleveren voor de modellering van sterstructuren,

en zal ons toelaten om bestaande onzekerheden in de theorie van de sterevolutie onder de loep te nemen.We zullen voor ons onderzoek gebruik

maken van lichtkrachtmetingen van pulserende sterren in dubbelsterren, uitgevoerd door de Kepler satelliet, aangevuld met optische hoge-resolutie

spectra

More magazines by this user
Similar magazines