Onderzoeksprojecten (1000 - 1500 van 8189)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (1000 - 1500 van 8189)

western countries, this agrarian mode of spatial (re)production is seen as a common process that Belgium and Japan had experienced an

Organisaties:

• Afdeling Geografie

Onderzoekers:

• Christian Kesteloot

• Ritaro Shimizu

Efficient simulation and optimization of differential algebraic equations on embedded hardware for control

K.U.Leuven

Abstract: Dynamische optimalisatie voor real-time schatting van de toestand of voor controle van een systeem, wordt tegenwoordig al op grote

schaal gebruikt in de regeltechniek. Dit komt door de mogelijkheid om beperkingen ende best beschikbare kennis van het systeem op te nemen in

het algoritme. Voor mechatronische systemen, met een tijdschaal in de orde grootte van milli- of zelfs microseconden, vormt de rekentijd voor zulke

geavanceerde algoritmes echter een probleem. Zowel toestandsschatting en controleresulteren in een soortgelijk optimalisatieprobleem dat moet

worden opgelost op elk tijdstip. De simulatie van het model en de berekening van sensitivities vormt over het algemeen een grote, vaak zelfs

dominerende factor in de rekentijd per stap. Het doel van dit project is dan ook om efficiëntere, online algoritmes te ontwikkelen en dit specifiek voor

ingebedde simulatie en optimalisatie. Naast de ontwikkeling van state of theart methodes, zal er aan de praktische eisen kunnen worden voldaan

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Moritz Diehl

• Rien Quirynen

Model based active thermography for noncontact quality assessment in the food industry.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Wouter Saeys

• Karlien D'huys

Metaal-organische roosters als coating voor de specifieke detectie van vluchtige componenten

K.U.Leuven

Abstract: Vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds; VOCs) komen veelvuldig voor in de atmosfeer en de bronnen van zulke VOCs

zijn heel uiteenlopend. VOCs zijn nefast voor de luchtkwaliteit en hebben een potentieel negatieve invloed op onze gezondheid. Maar hiernaast

kunnen ze gebruikt worden als diagnostische hulpmiddel in de klinische chemie waar ze bv. kunnen dien bij de identificatie van pathogene

bacteriën. Verder spelen VOCs een cruciale rol bij de communicatie van planten en andere organismen waardoor ze gebruikt kunnen worden in bv.

de tuinbouw voorhet opvolgen van de gezondheid van planten. Deze voorbeelden implicerendat een detectiesysteem voor VOCs nuttig en soms

zelfs noodzakelijk is. Een geschikte detectie van VOCs heeft een hoge sensitiviteit en selectiviteit waarmee on-site en real-time detectie mogelijk is.

Bestaande systemen schieten hier in te kort. Om een oplossing te bieden aan dit probleem wordt oppervlakteplasmonresonantie (surface plasmon

resonance, SP

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Maarten Roeffaers

• Wouter Vandezande

Design of customized digital microfluidic chips to positionally and conditionally control libraries of pro- and eukaryotic

cells

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Jeroen Lammertyn

• Bram De Landtsheer

Bridging the gap between particle and bulk properties of biomass crops

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Wouter Saeys

• Tom Leblicq

SaaS4Cloud Enabling Software-As-A-Service in the evolution towards Cloud Computing.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Wouter Joosen

Models and Simulations of Magnetic Reconnection Processes in Plasmas

K.U.Leuven

Abstract: We want to investigate to magnetic reconnection phenomenon for applications to space, laboratory and industrial processes.

Organisaties:

• Afdeling Plasma-astrofysica

More magazines by this user
Similar magazines