PDF, 0.15MB - Impact

impact.kenniscentrum.nl

PDF, 0.15MB - Impact

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA

SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË

28 NOVEMBER

‘O7

NtVP CONGRES


NtVP CONGRES

28 NOVEMBER

‘O7

TRAUMAZORG IN ACTIE ONTWIKKELINGEN IN DE HULP NA

SCHOKKENDE GEBEURTENISSEN IN NEDERLAND EN BELGIË

Op 28 november 2007 vindt in De Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle een groot landelijk congres plaats onder de titel ‘Traumazorg

in actie: ontwikkelingen in de hulp na schokkende gebeurtenissen in Nederland en België’. Dit congres markeert een belangrijk

moment voor iedereen in het Nederlandse taalgebied die professioneel met psychotrauma te maken heeft. Het is het eerste

congres dat de in 2006 opgerichte Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) organiseert en ook de eerste keer dat

professionals, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders elkaar in dit kader zullen ontmoeten. Een veertigtal deskundigen

zal op het congres de meest actuele ervaringen en inzichten op het terrein van psychotrauma met u delen. Het scala van

onderwerpen dat aan de orde komt is zeer breed.

Als u zich inschrijft bent u automatisch lid van de NtVP. Voor de leden

is de NtVP de verbindingsschakel tussen alles wat er op het terrein

van psychotrauma in het Nederlandse taalgebied en internationaal

gebeurt. Daarom zal de NtVP binnenkort ook deel gaan uitmaken van

de European Society for Traumatic Stress: ESTSS. Tijdens het congres

op 28 november 2007 wordt er, als afsluitend onderdeel, ook een algemene

ledenvergadering gehouden waar de leden het eerste reguliere

bestuur kunnen kiezen. Wilt u zich een actueel beeld vormen van wat

er zich op dit moment in Nederland en België afspeelt rond het thema

psychotrauma, dan mag u dit eerste NtVP-congres zeker niet missen!

PROGRAMMA

28 NOVEMBER 2007

09.00 – 10.00 uur Ontvangst en registratie

10.00 – 10.20 uur Welkom en opening

Wat kan de NtVP doen voor de traumazorg

in Nederland en België en voor de

beroepsgroepen die daarin actief zijn?

Prof. dr. Berthold Gersons, AMC-hoogleraar,

Stichting Centrum ‘45

10.20 – 10.40 uur Preventie, aanpak en nazorg van psychotrauma

in België. Maj. drs. Erik De Soir, Koninklijke Militaire

School, Departement gedragswetenschappen

Studiecentrum voor Stress en Trauma

10.40 – 11.00 uur Geweld in families: heel gewoon

Drs. Justine van Lawick, psychotherapeute,

hoofd opleidingen Lorentzhuis, Centrum voor

systeemtherapie

11.00 – 11.30 uur Pauze

13.00 – 14.15 uur Lunch en informatiemarkt

14.15 – 15.45 uur Parallelsessie 2 (tweede ronde)

15.45 – 16.10 uur Pauze

16.10 – 16.30 uur Crisiscommunicatie: hoe(zo)?

Drs. Peter van Dolen, hoofd Expertisecentrum

Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties

16.30 – 16.40 uur Terugblik op de dag en vooruitblik op de

toekomst: Prof. dr. Rolf Kleber, hoogleraar

psychotrauma Universiteit Utrecht

16.40 – 17.00 uur Impact presenteert: the Musical!

17.00 – 18.00 uur Ledenvergadering

18.00 - Buffet

11.30 – 13.00 uur Parallelsessie 1 (eerste ronde)


SPREKERS EN

SESSIE-VOORZITTERS

Plenair

Prof.dr. Berthold Gersons, psychiater, AMChoogleraar

en tevens verbonden aan

Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest

Maj. drs. Erik De Soir, Koninklijke Militaire

School, Departement Gedragswetenschappen,

Studiecentrum voor Stress en Trauma te

Brussel in België

Drs. Justine van Lawick, psychologe en psychotherapeute,

hoofd opleidingen van het

Lorentzhuis, Centrum voor systeemtherapie

te Haarlem

Drs. Peter van Dolen, onderwijskundige,

hoofd van het Expertisecentrum Risico- en

Crisiscommunicatie (ERC) van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Prof.dr. Rolf Kleber, hoogleraar Psychotraumatologie

aan de Universiteit Utrecht en hoofd

onderzoek van het Instituut voor Psychotrauma

(IvP) te Zaltbommel, tevens werkzaam

voor Cogis, Kennisinstituut sociale en psychische

gevolgen van oorlog, vervolging en

geweld te Utrecht

Sessies

1 | Huiselijk geweld

Dr. Tom van der Schoot, klinisch psycholoog/psychotherapeut,

coördinator

Psychotraumacentrum voor Kinderen en

Jongeren WKZ Utrecht

Drs. Margreet Visser, orthopedagoog/

Gz-psycholoog en psychotherapeut, is verbonden

aan het Kinder- en jeugdtraumacentrum

(KJTC) te Haarlem

Prof.dr. Francien Lamers-Winkelman, orthopedagoog/Gz-psycholoog,

is coördinator van

het Kinder- en jeugdtraumacentrum (KJTC)

te Haarlem en hoogleraar preventie en

hulpverlening inzake kindermishandeling aan

de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Frans Koenraadt, klinisch psycholoog en

socioloog, universitair docent forensische

psychiatrie en psychologie, verbonden aan

het Willem Pompe Instituut

2 | Trauma’s in het ziekenhuis:

Dr. Miranda Olff, psycholoog en hoofd

Topzorgprogramma Psychotrauma van AMC

De Meren te Amsterdam

Maj. drs. Erik De Soir, Koninklijke

Militaire School, Departement

Gedragswetenschappen, Studiecentrum voor

Stress en Trauma te Brussel in België

Drs. Joanne Mouthaan is psycholoog/onderzoeker

van het Topzorgprogramma

Psychotrauma van AMC De Meren te

Amsterdam

Dr. Saskia van Broeckhuijsen-Kloth, coördinator

onderzoek en kennisoverdracht bij het

Sinai Centrum te Amersfoort en onderwijscoördinator

bij Cogis te Utrecht

3 | Bedrijfsongevallen:

Peter van Loon, projectleider hulpverlening/

adviseur crisismanagement bij het Instituut

voor Psychotrauma (IvP) te Zaltbommel

Drs. Ria Plasschaert, psychologe, systeem- en

communicatietherapeute bij IvP-POBOS te

Mechelen in België

Dr. Marit Sijbrandij, psycholoog bij het

Topzorgprogramma van AMC De Meren te

Amsterdam

Drs. Sjef Berendsen, klinisch psycholoog, psychotherapeut,

Instituut voor Psychotrauma

(IvP) te Zaltbommel

4 | Vuurwerkramp in Enschede: de nazorg

Dr. Joris IJzermans, programmaleider bij NIVEL

te Utrecht

Joop Hegeman, teamleider Centrum

Psychotrauma van GGz-instelling Mediant in

Enschede

Dr. Peter van der Velden, senior onderzoeker,

projectleider, Gz-psycholoog bij het Instituut

voor Psychotrauma (IvP) te Zaltbommel

Dr. Roel Huijsman-Rubingh, arts, voormalig

coördinator nazorg bij het ministerie van VWS

5 | Kinderen en trauma

Drs. Carlijn de Roos, coördinator van het

Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd

(onderdeel GGZ Rivierduinen) te Leiden

Drs. Eva Alisic, psycholoog/onderzoeker,

Universitair Medisch Centrum (WKZ),

Psychotraumacentrum voor Kinderen en

Jongeren te Utrecht

Drs. Renée Beer, psychotherapeut/coördinator,

Centrum voor kinderen en adolescenten

met traumagerelateerde stoornissen, De

Bascule te Amsterdam

Dr. Ramón Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater,

Centrum voor kinderen en adolescenten

met traumagerelateerde stoornissen, De

Bascule te Amsterdam

6 | Vluchtelingen en asielzoekers

Drs. Hans Rohlof, psychiater, unithoofd

Stichting Centrum ’45 - De Vonk

Noordwijkerhout


Drs. Boris Drožđek, psychiater,

Psychotraumacentrum Zuid Nederland/

Reinier van Arkel- groep te ’s Hertogenbosch

Drs. Wim Kleijn, psycholoog, onderzoeker bij

Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest

Drs. Kees Laban, psychiater, hoofd behandelbeleid

De Evenaar, Centrum voor

Transculturele Psychiatrie Noord Nederland te

Beilen (onderdeel van de GGz-Drenthe)

7 | Militairen en veteranen

Drs. Jos Weerts, hoofd Kennis en

Onderzoekscentrum (KOC) van het

Veteraneninstituut te Doorn

Kol-arts drs. Berend Berendsen, psychiater,

coördinator zorglijn uitzendingsgerelateerde

stoornissen van het Regiocentrum Midden

van de Militaire GGz te Utrecht

Kol-arts dr. Eric Vermetten, psychiater en

hoofd onderzoekscentrum van de Militaire

GGz te Utrecht

Drs. Rein Bijkerk, militair historicus, zelfstandig

gevestigd, werkt onder meer als docent op

het Instituut Defensieleergangen te

Den Haag

8 | Cultuur en trauma

Prof.dr. Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie

Universiteit Utrecht, tevens werkzaam

voor Stichting Centrum ’45, Instituut voor

Psychotrauma (IvP) en Cogis

Drs. Evert Bloemen, arts en trainer/adviseur,

Pharos – Kenniscentrum vluchtelingen,

migranten en gezondheid te Utrecht

Dr. Jeroen Knipscheer, teamleider onderzoek

Cogis en universitair docent bij de

Disciplinegroep Klinische- en Gezondheidspsychologie

van de Universiteit Utrecht

Drs. Hacene Seddik, intercultureel psycholoog

bij Altrecht, instelling voor geestelijke

gezondheidszorg te Utrecht

9 | Diagnostiek en comorbiditeit

Dr. Anton Hafkenscheid is klinische psycholoog/psychotherapeut

bij het Sinai Centrum

te Amersfoort

Dr. Herry Vos, kinder- en jeugdpsychiater,

voormalig hoofd polikliniek Nieuw Hoog

Hullen

Drs. Ruud Jongedijk, psychiater, locatiemanager

Stichting Centrum ’45 - De Vonk

Noordwijkerhout

Dr. Arend Veeninga, psychiater, verbonden

aan het Sinai Centrum te Amersfoort

10 | De psychosociale ondersteuning van

de professional

Msc. Patrick Van den Steene, psycholoog,

verbonden als coördinator aan het stressteam

van de Federale politie te Brussel in België

Drs. Eric Geerligs, luitenant-kolonel, Kernlid

Collegiale Ondersteuning Koninklijke

Marechaussee CDC Gedragswetenschappen

te Den Haag

Dr. Iris Engelhard, universitair hoofddocent,

Faculteit Sociale Wetenschappen,

Capaciteitsgroep Klinische Psychologie,

Universiteit Utrecht

Mark Favest, coördinator STEAM V.Z.W.

Europaziekenhuizen te Brussel in België

11. Behandeling en –resultaten

Prof.dr. Berthold Gersons, psychiater,

AMC-hoogleraar en tevens verbonden aan

Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest

Ludwig Cornil, M.A., klinisch psycholoog en

voorzitter van het Belgisch Instituut voor

Psychotraumatologie en EMDR te Eeklo in

België

Dr. Agnes van Minnen, klinisch psycholoog,

psychotherapeut en onderzoeker bij GGz

Nijmegen, Angstpolikliniek

Drs. Ivo van der Velden, psycholoog/psychotherapeut

bij Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest

en onderwijscoördinator kennisoverdracht bij

Cogis te Utrecht

12 | Veerkracht: veelzijdig en veelbelovend

Drs. Ariëlle de Ruyter, seniorbeleidsmedewerker

zorg bij Impact, landelijk kennis en adviescentrum

psychosociale zorg na rampen te

Amsterdam

Drs. Marieke van der Post, beleidsmedewerker

bij Impact, landelijke kennis en adviescentrum

psychosociale zorg na rampen te Amsterdam

Dr. Elske Bos, Senior-onderzoeker Lentis (voorheen

GGz Groningen) te Groningen

Drs. Josée Netten, beleidsmedewerker cultuur

en trauma bij Impact, landelijk kennis en adviescentrum

psychosociale zorg na rampen te

Amsterdam


parallelsessies: van 11.30 - 13.00 uur en van 14.15 - 15.45 uur

De sessies zijn als volgt opgebouwd:

Inleiding (I), Casuïstiek (C), wetenschappelijke evidence (E), discussie

Sessie 1 | Huiselijk geweld

(I) Huiselijk geweld tussen ouders en de invloed op het kind:

Drs. Margreet Visser

(C) Getuige van huiselijk geweld met fatale afloop:

Dr. Tom van der Schoot

(E) Gevolgen van huiselijk geweld; de cijfers spreken:

Prof. dr. Francien Lamers-Winkelman

Voorzitter: Dr. Frans Koenraadt

Sessie 2 | Trauma’s in het ziekenhuis

(I) Trauma’s in het ziekenhuis: van patiënt tot beroepsrisico:

Dr. Miranda Olff

(C) Acute psychologische opvang door brandweereekhoorns:

Maj. drs. Erik De Soir

(E) De incidentie van PTSS, angst en depressie bij trauma-unit

patiënten: Drs. Joanne Mouthaan

Voorzitter: Dr. Saskia van Broeckhuijsen-Kloth

Sessie 3 | Bedrijfsongevallen

(I) Personeelszorg na bedrijfsongevallen; van crisismanagement

tot behandeling: Peter van Loon

(C) Een bedrijfsongeval treft meer mensen dan de slachtoffers

alleen: Drs. Ria Plasschaert

(E) De effectiviteit van vroege interventies na ingrijpende

gebeurtenissen; wetenschappelijke bevindingen:

Dr. Marit Sijbrandij

Voorzitter: Drs. Sjef Berendsen

Sessie 4 | Nazorg na de vuurwerkramp in Enschede:

een langjarig overzicht

(I) Nazorgbeleid na de vuurwerkramp succesvol?

Dr. Peter van der Velden

(C) Een specifieke instelling voor psychosociale nazorg na de

vuurwerkramp: wie maakt er gebruik van en waarom?

Joop Hegeman

(E) Gezondheid voor en na de vuurwerkramp: Dr. Joris

IJzermans

Voorzitter: Dr. Roel Huijsman-Rubingh

Sessie 5 | Kind en trauma

(I) Niet-klassieke posttraumatische reacties bij kinderen:

Drs. Eva Alisic

(C) Behandelmethoden voor kinderen en adolescenten met

traumagerelateerde problematiek: Drs. Renée Beer

(E) Empirische evidentie voor traumagerichte behandelingen

bij kinderen en adolescenten: Drs. Carlijn de Roos

Voorzitter: Dr. Ramón Lindauer

Sessie 6 | Vluchtelingen en asielzoekers

(I) De psychosociale problematiek van vluchtelingen en

asielzoekers: Drs. Hans Rohlof

(C) De behandeling van vluchtelingen in de GGz:

Drs. Boris Drožđek

(E) Evaluatief onderzoek naar de behandeling van

vluchtelingen: Drs. Wim Kleijn

Voorzitter: Drs. Kees Laban

Sessie 7 | Militairen en veteranen

(I) Psychosociale gevolgen van militaire missies:

Drs. Jos Weerts

(C) Als militaire missies traumatisch verlopen: wat dan?

Drs. Berend Berendsen

(E) Psychiatrisch onderzoek bij uitzendgerelateerde stoornissen,

een update: Dr. Eric Vermetten

Voorzitter: Drs. Rein Bijkerk

Sessie 8 | Cultuur en trauma

(I) De invloed van cultuur op de ontwikkeling van trauma en

het proces van hulpverlening: Prof. dr. Rolf Kleber

(C) Taal en tolken in de interculturele traumahulpverlening:

Drs. Evert Bloemen

(E) Cultuursensitief werken in traumatherapie:

Dr. Jeroen Knipscheer

Voorzitter: Drs. Hacene Seddik

Sessie 9 | diagnostiek en comorbiditeit

(I) De diagnostiek van posttraumatische stressreacties:

Dr. Anton Hafkenscheid

(C) Trauma en verslaving: Dr. Herry Vos

(E) PTSS meer dan DSM alleen: Drs. Ruud Jongedijk

Voorzitter: Dr. Arend Veeninga

Sessie 10 | psychosociale ondersteuning van de professional

(I) Psychosociale ondersteuning van de professional:

noodzaak? Patrick Van den Steene

(C) Blauw in het nauw; een casus bij de Koninklijke

Marechaussee: Drs. Eric Geerligs

(E) Wat maakt iemand kwetsbaar of weerbaar voor

beroepsgerelateerd trauma? Dr. Iris Engelhard

Voorzitter: Mark Favest

Sessie 11 | Behandelvormen en -resultaten

(I) Behandeling van PTSS: op weg naar integratie:

Prof. dr. Berthold Gersons

(C) EMDR bij posttraumatische stress-stoornissen:

Ludwig Cornil, M.A.

(E) Cognitieve gedragstherapie bij PTSS: Dr. Agnes van Minnen

Voorzitter: Drs. Ivo van der Velden

Sessie 12 | Veerkracht: veelzijdig en veelbelovend

(I) Veerkracht, succesvolle aanpassing ondanks moeilijke of

bedreigende omstandigheden: Drs. Ariëlle de Ruyter

(C) Een dynamisch project over veerkracht op de basisschool:

een praktijkvoorbeeld: Drs. Marieke van der Post

(E) Klachten of krachten? Dr. Elske Bos

Voorzitter: Drs. Josée Netten


PRACTISCHE INFORMATIE

Doelgroep

Iedereen in Nederland en België die professioneel werkzaam is op

het gebied van psychotrauma, waaronder: psychologen, psychiaters,

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten,

bedrijfsopvang-teamleden, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders,

adviseurs, voorlichters, journalisten, juristen etc.

Locatie

Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle,

Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle

Telefoon | 038 – 4260260

Routebeschrijving | www.regardz.nl;

meeting centers/Nieuwe Buitensociëteit Zwolle/contact en route

(het congrescentrum ligt pal tegenover NS-station Zwolle)

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de website van de NtVP: www.ntvp.nl

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Wim D. Visser van Cogis

Telefoon | 030-2343436 of per

e-mail | wd.visser@cogis.nl

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij:

NVvP, NVPG, FGzP, NVMW en VGCt

Kosten

NtVP-leden: € 215,- | Niet-leden: € 250,-

Buffet: € 35,- (optioneel)

DE NEDERLANDSTALIGE VERENIGING VOOR PSYCHOTRAUMA (NtVP)

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) is in

mei 2006 opgericht. De NtVP is een platform voor iedereen die in

Nederland en België professioneel werkzaam is op het gebied van

psychotrauma.

Het doel van de vereniging is

- Bevordering van het samenbrengen en verbreiden van kennis

zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal, over de

directe en langetermijngevolgen van psychotrauma’s en over

effectieve methoden om de ongewenst gevolgen van trauma te

voorkomen of te verminderen.

- Bieden van informatie en ondersteuning aan haar leden ten

behoeve van hun beroepsuitoefening.

- Bieden van informatie en advies aan derden.

De NtVP wil de brede groep die met psychotrauma bezig is

in de sfeer van de hulpverlening, onderzoek, beleid, bestuur,

maar ook mensen vanuit andere werkvelden zoals bijvoorbeeld

de journalistiek, met elkaar in contact brengen. Daarbij gaat

het erom kennis te delen en ideeën uit te wisselen om zo de

kwaliteit van het werk te bevorderen.

Waarom NtVP

Zowel In Nederland en België, als internationaal, gebeurt er veel op

het terrein van psychotrauma. Voor de meesten die op dit terrein

werkzaam zijn geldt dat het moeilijk is om alle ontwikkelingen en

toepassingen te volgen, waardoor versnippering van kennis en kunde

dreigt. Door de NtVP wordt er momenteel in Nederland en België

een breed netwerk gevormd van professionals die werkzaam zijn

op dit terrein. Daarnaast is de NtVP een verbindingsschakel tussen

internationale ontwikkelingen en alles wat in het Nederlandse

taalgebied gebeurt. Daarom zal de NtVP binnenkort deel gaan

uitmaken van de Europese Vereniging voor Psychotrauma (ESTSS).

Wat doet de NtVP

De NtVP is in de eerste plaats een vereniging voor de leden en van

de leden. Om aan deze netwerkfunctie inhoud te geven worden

de activiteiten zoveel mogelijk op hun behoeften afgestemd. Het

congres van 28 november 2007 vormt een eerste stap om leden met

elkaar in contact te brengen en om relevante ontwikkelingen op het

vakgebied aan de orde te stellen. Verder is de vereniging toegankelijk

via een eigen website. Ook het opzetten van activiteiten zoals het

organiseren van opleidingen, super- of intervisies, en op termijn

het certificeren van opleidingen en mensen die op het terrein van

psychotrauma werkzaam zijn wordt nagestreefd.

Bijkomend voordeel is dat de NtVP op het terrein van psychotrauma

als een solide, kundige en professionele partij kan optreden naar

externe partijen zoals ministeries of beleidsmakers.

Lidmaatschap

De kosten voor een lidmaatschap € 35,- per jaar (voor studentleden

€ 15,-).

Het secretariaat van de NtVP is gevestigd bij:

Cogis

Da Costakade 45

3521 VS Utrecht

Marleen van de Ven | info@ntvp.nl

030-2343436

Vormgeving: ontwerpburo Suggestie & illusie

More magazines by this user
Similar magazines