Psychosociale aspecten Influenza Pandemie - Impact

impact.kenniscentrum.nl

Psychosociale aspecten Influenza Pandemie - Impact

Psychosociale aspecten

Influenza Pandemie

Dr. Maaike de Vries

m.devries@amc.uva.nl

www.impact-kenniscentrum.nl

21 december 2004

Symposium Griep; oorzaak en gevolgen

GHOR Zeeland


Relevantie psychosociale zorg

Influenza Pandemie

Medische aspecten:

o.a. virulentie, behandelmogelijkheden

Psychosociale aspecten

Psychologische respons

Emotional contagion


Psychologische respons

Gedachten & Gevoelens

Gedrag

Preventieve maatregelen

Niet / slecht opvolgen

Opvolgen

Verdere verspreiding

Stoppen / beperken verdere verspreiding


Getroffenen influenza pandemie

• Geïnfecteerde patiënten

• Van influenza verdachte

personen

• Gezonde burgers

Angst is ook besmettelijk

“Emotional contagion”


SARS

• Relatief klein aantal ziektegevallen

• Grote psychologische Impact

Telefonisch onderzoek 1017 etnische chinezen in Hong Kong:

13% angstig (Leung e.a., 2003)

• Grote economische Impact

internationaal vliegverkeer, vermijden Chinese restaurants


• Paniekvlucht (Surat, India)

• Weigeren quarantaine

maatregelen op te volgen

• Medical surge

• Buitensporige en verkeerde

preventieve maatregelen

• Vermijden van plaatsen en

activiteiten met laag

infectierisico

• Vermijden van ziekenhuizen

en

gezondheidszorginstellingen

i.v.m. infectiegevaar

• Discriminatie van groepen

Reacties bevolking


Angst voor de gezondheid

• Gezondheidszorg komt onder druk te staan

“medical surge”

• Primaire rol weggelegd voor witte kolom

• Angst voor besmetting

• Attributies: ideeën die mensen hebben over de

relatie tussen gezondheidsklachten en oorzaken


Psychosociale zorg

In alle fasen relevant!

• Preparatiefase

• Acute fase

• Middellange / lange

termijn


Preparatiefase

Psychosociale zorg opnemen in

protocollen & draaiboeken

• Oefenen, oefenen, oefenen


Acute fase

• Publiekscommunicatie & Gezondheidsvoorlichting

• Voorlichtingsmateriaal

• Ondersteunen call-centrum

• Consultatieve functie

• Grote aantallen doden: rouwverwerking,

begeleiden en mobiliseren sociale steun

Psychosociale gevolgen isolatie

• Uitleg over medicatie en eventuele vaccins


(middel)lange termijn

• Lange termijn gezondheidsklachten

• Psychopathologie

• Relationele problemen

• Middelenmisbruik

• Financiële consequenties

• Discriminatie / stigmatisering


Isolatie

• Weinig begeleiding t.g.v. overbelast

gezondheidssysteem

• Stress

• Gevoelens van opgesloten zijn

• Verminderde sociale contacten en sociale steun

• Juiste naleving voorzorgsmaatregelen?

• Sociaal economische gevolgen


Vaccineren

Moeilijk om het goed te doen !

Vaccineren

Vragen, twijfels, complottheorieën

rondom bijwerkingen.

Weigeren van vaccins

Niet vaccineren

Vragen, twijfels, complot-theorieën

rondom nalatigheid overheid.

Niet gepaste vraag naar vaccins


Goede risicocommunicatie is essentieel !


Doelen risicocommunicatie

Korte termijn

• Minimaliseren massahysterie

• Minimaliseren irrationele angst

• Behoud van gevoel van controle

(Middel)lange termijn

• Voorkomen van attributies

• Voorkomen van wantrouwen jegens de overheid en

gezondheidszorg

• Voorkomen van complottheorieën


Wanneer komt een boodschap goed aan?

• Hoge risicoperceptie

• Gemiddeld angstniveau

• Aanwezigheid ziektesymptomen

• In contact geweest met een patiënt

• Demografisch: vrouw, hoge

leeftijd, hoge opleiding


Aandachtsgroepen

• Kinderen: vaak vergeten groep

• Werkenden in de

gezondheidszorg

SARS: 30-45% ernstige stresssymptomen;

66% maakt zich veel

zorgen om het gezin

• Jonge mannen met weinig

opleiding

• Patiënten die relatief weinig

ziekteverschijnselen vertonen:

verveling, eenzaamheid


www.impact-kenniscentrum.nl

Digitale Kennisbank

Wetenschappelijke literatuur

Protocollen / draaiboeken

Experts

Algemene literatuur

GHOR studiemiddag Terrorisme

23 februari 2005

More magazines by this user
Similar magazines