Klik hier - Impact

impact.kenniscentrum.nl

Klik hier - Impact

Psychosociale zorg na rampen

acute fase

Josée Netten, Ma, MSc

www.impact-kenniscentrum.nl


Mythe of feit ??

Feit

hulpverleners redden

meeste slachtoffers

=> overlevenden redden de

meeste slachtoffers

zwaarst gewonden bereiken

ziekenhuis als eerste

niet-begraven doden

vormt een gezondheidsrisico

=> minst zwaar gewonden

arriveren het eerst

=> ze vormen geen gevaar voor

volksgezondheid


Mythe of feit ??

Feit

paniek is een algemene reactie

meeste slachtoffers reageren

passief & apatisch

mensen verlaten en masse het

rampgebied

=> paniek komt weinig voor

=> meesten reageren actief

=> meesten blijven in rampgebied


Uitgangspunten psychosociale zorg

veiligheid bieden

kalmeren

contact familie stimuleren

zelfredzaamheid bevorderen

hoop geven


Doelstellingen psychosociale zorg

identificatie / triage

hulp verlenen

mobiliseren sociale steun


Reacties: acute fase (cry-outfase)

verdriet en verslagenheid

woede en agressie

praten

lichamelijke verschijnselen: buikpijn, misselijk, trillen, vermoeidheid,

rusteloosheid

herbeleving, vermijding

onzekerheid lot dierbaren

op zoek naar informatie


Na de ramp: klachten

psychisch

slaapproblemen

piekeren

concentratieproblemen

sombere gevoelens (depressie)

gespannen, prikkelbaar, snel boos, nachtmerries,

flashback,

verminderd gevoelig, vermijding herinnering (ptss)

angstig (angststoornis)

lichamelijk: verwonding, lichamelijk onverklaarde klachten

sociaal: werk / relatie / huisvesting


Richtlijn vroegtijdige interventies


Een steunende context

praktische ondersteuning

informatie geven

empathische houding

bevorder gebruik eigen

steunbronnen


Voorlichting

uitleg over stressreacties

wanneer hulp zoeken

pak routine op of ontwikkel nieuwe routine


Behandeling van klachten

bv angststoornis / depressie / posttraumatische stoornis

sluit aan bij bestaande stoornis-specifieke richtlijnen,

protocollen en standaarden

zo regulier als mogelijk, zo cultuurspecifiek als nodig


Do

biedt praktische steun en begrip (waarmee kun je concreet

helpen?)

volg behoeften getroffenen (wel/niet praten): dwing mensen niet te

praten

als men zijn verhaal kwijt wil: wat is er precies gebeurd?

(feiten! => niet interpreteren)


Don’t (1)

niet actief informeren naar emoties

vertel mensen niet wat ze zouden moeten voelen / denken / doen

geef geen voor de hand liggende geruststellingen


Don’t (2)

geef geen duidingen

beloof niet iets wat niet waargemaakt kan worden

geef geen kritiek op andere hulpverleningsdiensten /

niet bagatelliseren


Eenmalige psychologische

debriefing

wordt ontraden!!


Communicatieproblemen door taal

& culturele verschillen

ontoereikende voorlichting + communicatie

effect op:

toegeleiding naar nazorg

behandelaanbod =>hogere drop out


Hartelijk

dank

voor

uw

aandacht!

More magazines by this user
Similar magazines