december - Hoeselt.Be

hoeselt.be

december - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Steun de actie

"Dag van de Kerstkinderen"

Programma: zie p 15

Aan allen

een

Vredevolle Kerst

en een

Gelukkig Nieuwjaar

toegewenst.

Kerstsfeer in Hoeselt

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 37 • december 2008 • Nr. 224

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

Nieuwjaarswensen


telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

OPHALING KERSTDENNEN

Woensdag 7 januari

PAPIEROPHALING

Vrijdag 23 januari

Vrijdag 20 februari

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 25 maart

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

Woensdag van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Marleen PEETERS

Dinsdag van 13 tot 14 uur

OCMW - Europalaan

GSM 0486 95 27 22

e-mail: marleen.peeters@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half februari.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór maandag 19 januari.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Donderdag 25 december – Kerstmis

Vrijdag 26 december – 2de kerstdag

Donderdag 1 januari – Nieuwjaar

Vrijdag 2 januari (enkel administratieve dienst gesloten)

Carnavalverlof

Gemeentehuis:

Maandag 23 februari: gesloten

Opgelet! Dinsdag 24 februari open tot 19 uur

Technische Dienst:

Maandag 23 februari: ganse dag gesloten

Opgelet! Containerpark wel open

op maandag 23 februari

Het College van Burgemeester en Schepenen

en de Gemeentesecretaris wensen alle Hoeselaren

een Zalig Kerstfeest

en een Gelukkig en Liefdevol 2009

IN DIT NUMMER

Het weten waard 2

Nieuwjaarswensen 3

Voorwoord 4

Burgerlijke stand en bevolking 5

Verkeer 6

Sociaal Maatschappelijk 7

OCMW 9

Cultuur 11

Cover Story : 14

Unizo 16

Toerisme 17

Jeugd 18

Sport 19

Milieu 20

Technische dienst 22

Informatief 23

Pas geopend 25

Huldigingen 26

Actueel 28

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2008 Gemeente Hoeselt


Voorwoord

Burgerlijke stand en bevolking


Beste Hoeselaren en Groot-Hoeselaren,

Als OCMW-voorzitter en deel uitmakend van het College van Burgemeester en Schepenen, heb ik

gevraagd het voorwoord van deze gemeenteberichten aan het eind van 2008 tot jullie te mogen

richten.

Eind 2008 betekent voor mij immers het einde van mijn voorzitterschap van het OCMW.

Twee jaren zijn voorbij gevlogen en ja, het was kort ! Maar, door deze korte tijdspanne was mijn gedrevenheid echter optimaal.

Samen met een gemotiveerde OCMW-raad hebben we, naast de gewone werking, heel wat gerealiseerd en grote projecten in de

startblokken geplaatst.

Zo was er, als basis voor ons toekomstige beleid, het opstellen van het Lokaal Sociaal Beleidsplan waarin o.a. de realisatie van

het Sociaal Huis als nieuwe dienstverlenende instelling, de uitbouw van de voor- en naschoolse kinderopvang in alle deelgemeenten en

het onderzoek naar een geschikte plaats voor de bouw van serviceflats verweven zitten. Verder trokken we een nieuwe leverancier aan

voor levering van warme maaltijden aan huis en hebben we een reorganisatie van onze poetsdienst doorgevoerd om alzo een betere

dienstverlening voor de gebruikers te vrijwaren.

De laatste OCMW-raad hebben we ook nog beslist toe te treden bij een provinciale klusjesdienst voor 65+ers en om een nieuw

dienstvoertuig aan te kopen dat o.a. zal gebruikt worden voor het ophalen van senioren bij activiteiten in ons dienstencentrum.

Tenslotte gingen we ook over tot de aanwerving van een vaste plaatselijk ontvanger, samen met het OCMW van Riemst en om de

kinderopvang in de toekomst nog verder uit te bouwen namen we een maatschappelijk werkster in dienst.

De kers op de taart is echter de bouw van een nieuwe kinderopvang in de Beukenlaan. Meer hierover leest u evenwel in ons

OCMWeetje.

Deze verwezenlijkingen zijn natuurlijk mede tot stand gekomen door de enthousiaste medewerking van het personeel.

Ik wil dan ook mijn dank uiten aan allen die dit voor mij hebben mogelijk gemaakt en aan de mensen die mij steeds door dik en dun

hebben gesteund.

Het was voor mij een zeer leerrijke ervaring, die ik zeker meeneem in mijn verdere politieke carrière als gemeenteraadslid. Ik hoop dat

ik iedereen zo goed als mogelijk heb kunnen bijstaan en helpen.

Zoals afgesproken geef ik de scepter nu door aan mijn opvolgster, partijgenote en vriendin Marleen Peeters. Ik hoop dat zij met dezelfde

inzet en gedrevenheid jullie ten dienste zal staan in de komende twee jaren.

Tot slot wens ik jullie een liefdevol, gezond en succesrijk 2009 toe.

Uw OCMW-voorzitter,

Carine Moors

Beste Hoeselaren en Groot-Hoeselaren,

Samen met Carine moet ik inderdaad vaststellen dat twee jaren voorbij gevlogen zijn.

Wat toen nog zover af leek, is nu bijna een feit.

Wat echter voor Carine een afscheid is, is voor mij thans een begin.

Sta mij toe om van deze gelegenheid gebruik te maken om mijn respect en bewondering uit te drukken voor

Carine, partijgenoot maar vooral mijn vriendin, en voor de ganse ploeg die haar omringde en met wie ik thans

zal samenwerken. Ze zijn er in geslaagd om een aantal zeer mooie projecten op te starten en uit te bouwen. Ik neem de uitdaging aan om

deze projecten met evenveel inzet en enthousiasme verder te ondersteunen en te vervolledigen.

Ook van mijnentwege een deugddoend en vreugdevol 2009 gewenst aan jullie allen !

Uw toekomstig OCMW-voorzitter,

Marleen Peeters

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

21-09-2008 Marieke COPPERS Peter en van Natalia BUYSMANS

25-09-2008 Cas LAMBREGS Kevin en van Elfi JANSSEN

01-10-2008 Jane NIJS Geert en van Tina SWERS

08-10-2008 Roos VANDERMEEREN Bart en van Veerle CIELEN

12-10-2008 Luna SIERON Pascal en van Ida VAN DER EECKEN

20-10-2008 Polina LETCHENKO Vadim en van Inna YAKOVLEVA

27-10-2008 Sterre STEVENS Johan en van Jeannine STULENS

27-10-2008 Liam STEVENS Johan en van Jeannine STULENS

27-10-2008 Arthur JEHAES Tom en van Ellen DE BEUCKELEER

29-10-2008 Evelien STEEGMANS Werner en van Ann MENTEN

30-10-2008 Ahmet Emir BOZKURT Erdinc en van Senay BOZKURT

02-11-2008 Yana STEEGMANS Kevin en van Evie LORMANS

02-11-2008 Lucca MANTIONE Carlo en van Ann VISSERS

04-11-2008 Jinthe WILLEMS Tim en van Sigrid RECK

06-11-2008 Britt JEHAES Raphael en van Jana DONNE

12-11-2008 Roos HANSEN Kris en van An STEVENS

21-11-2008 Ruben JANSSENS Stijn en van Kristien SWINNEN

24-11-2008 Ricky VESTERS Peter en van Veerle LECOQUE

24-11-2008 Tobias TACK Filip en van Fabrice HAMEL

25-11-2008 Tibeau NELISSEN Kris en van Brenda GROSEMANS

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

10-10-2008 Daniel VANOPPEN en Marleen PETERS

31-10-2008 Steven ONSIA en Marijke THEUNISSEN

04-11-2008 Erkan ORUC en Canan MISIR

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

15-10-2008 Hilde KENZELER Hernerweg 80

18-10-2008 Maria BRULMANS Hulstraat 4

19-10-2008 Liliane NIVELLE Hoflaan 22 bus 1

31-10-2008 Victorine VERJANS Bilzen

01-11-2008 Anna EERSELS Romershovenstraat 177

06-11-2008 Jozef HUYGEN Guido Gezellelaan 7

08-11-2008 Lodewijk STANDAERT Morlotlaan 28

11-11-2008 Paul SMITS Beisstraat 13

14-11-2008 Florent BOULET Hoflaan 22 bus 2

21-11-2008 Christina SZEWCZYKOWSKI Romershovenstraat 8

23-11-2008 René SNELLINX Molenstraat 59

23-11-2008 Jayden HAYEN Maasmechelen

02-12-2008 Raymond JANS Gansterenstraat 42

04-12-2008 Hendrik THOONEN Gieterijstraat 11/4

In Memoriam

Wij melden u met droefheid

het overlijden van onze excollega

René Snellinx. Na een

jarenlange staat van dienst

bij de technische dienst ging

René Snellinx met pensioen

op 1 mei 2007. René is op

zondag 23 november 2008

plotseling overleden.

GFT-Sticker 2009

Vanaf maandag 5 januari kan men de nieuwe

stickers kopen aan de loketten van de dienst

burgerzaken. Denk eraan om de groene badge

mee te brengen!

De prijs van de stickers blijft onveranderd (36

euro voor een grote container en 12 euro voor

een kleine container).

Opgelet: voor 31 januari dient de nieuwe GFTsticker

opgeplakt te worden.

Registratieplicht vanaf

12-01-2009 !!!!!!!

Reizen naar de Verenigde

Staten van Amerika

Voor een reis naar de Verenigde Staten van

Amerika heb je altijd een reispaspoort nodig.

Meestal is een visum niet nodig, tenzij uw

verblijf ter plaatse langer duurt dan 90 dagen

of uw bezoek te maken heeft met studie- of

beroepsredenen (werknemer, journalist, au-pair,

crewleden, enz.) Voor een goed begrip: een

reispaspoort dient aangevraagd te worden op

het gemeentehuis, dienst burgerzaken. Voor het

bekomen van een visum dient men zich te wenden

tot de ambassade van de Verenigde Staten

van Amerika te Brussel.

Nieuw: in het kader van het nieuwe Electronic

System for Travel Authorization (ESTA) , is iedere

bezoeker aan de Verenigde Staten vanaf

12 januari 2009 verplicht zich vooraf

te registreren op de internetsite van

ESTA (zie www.cbp.gov/esta) teneinde een reisvergunning

te bekomen. Deze registratie vervangt

het huidig groen formulier/vragenlijst dat

aan boord van het vliegtuig ingevuld moet worden.

Dit registratiesysteem is sedert 1 augustus

2008 toegankelijk op vrijwillige basis. Het wordt

sterk aangeraden zich minstens 72 uur vóór het

vertrek te laten registreren. De registratie is gratis

en blijft gedurende 2 jaar geldig, tenzij de geldigheid

van het paspoort vroeger verstrijkt.

Voor vragen of bijkomende informatie, gelieve

u rechtstreeks te richten tot de ambassade van

de Verenigde Staten in Brussel, Regentlaan 27,

1000 Brussel , Tel. 02 508 21 11 of surf naar

http://dutch.belgium.usembassy.gov/esta.html


Verkeer

Sociaal maatschappelijk

Kruispunt met verkeerslichten - Laat je niet verschalken

GROS Hoeselt kondigt aan


Na het kruispunt gevormd door de Tongersesteenweg,

de Visésteenweg, de Maastrichtersteenweg, en

de Bilzersteenweg te Riemst, telt onze politiezone

binnenkort een tweede kruispunt dat met een

onbemande camera-installatie zal worden uitgerust.

We hebben het over het kruispunt gevormd

door de Tongersesteenweg, de Stationstraat, de

L. Lambrechtsstraat en de Bilzersteenweg te Hoeselt

Onlangs werd ons gesignaleerd dat er nogal wat

misverstanden de ronde doen omtrent de juiste

betekenis van bepaalde verkeerslichten, en het juiste

ogenblik dat de onbemande camera in actie schiet.

Wat het laatste betreft kunnen we kort en bondig zijn:

1. Beide installaties detecteren niet enkel roodlichtnegatie,

doch ook de snelheid.

2. Wat de roodlicht-negatie betreft, zijn het de

detectielussen in het wegdek die de nodige

impulsen aan de camera- en registratie-apparatuur

geven. Er is slechts sprake van een overtreding nadat

de gebruikelijke “één seconde pardontijd” werd

overschreden. Het komt er eigenlijk op neer dat het verkeerslicht minimum 1 seconde op rood heeft gestaan,

alvorens de onbemande camera in actie schiet.

Wat de betekenis van verkeerslichten betreft verwijzen we naar de reglementering terzake. We stellen vast dat de betekenis en de

bedoeling van de groene ontruimingspijl door menig bestuurder verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zeer vaak resulteert deze foutieve

interpretatie tot een roodlicht-detectie en een fikse boete, tot grote ergernis van de betrokkene zelf natuurlijk.

Art. 61.1.1° van het verkeersreglement

“Rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden.”

Art. 61.1.4° van het verkeersreglement

“Het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer

rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot

de richtingen die door de pijlen aangegeven worden.”

Art. 62 van het verkeersreglement

“Een naar links gerichte groene pijl afzonderlijk geplaatst bij het uitrijden van een kruispunt, betekent dat het tegenliggend

verkeer op de rijbaan die de bestuurders bij het links afslaan gaan verlaten, tegengehouden wordt door een rood licht teneinde het

ontruimen van het kruispunt te vergemakkelijken”

Commentaar op het voorgaande

Er is een duidelijk verschil tussen de groene pijl die in artikel 61.1.4° wordt beschreven, en deze die in Art. 62 wordt aangehaald. In het

laatste geval is er sprake van de zogenaamde “ontruimingspijl” die enkel tot doel heeft de voertuigen die zich nog op het kruispunt

bevinden, in alle veiligheid het kruispunt te laten ontruimen enkel in de richting die door de pijl wordt aangegeven. Zolang deze groene

ontruimingspijl oplicht wordt het verkeer uit de tegenovergestelde richting door een rood verkeerslicht tegengehouden.

Deze ontruimingspijl heeft geen enkel betekenis ten aanzien van de voertuigen die zich dan nog op de voorsorteringstrook (vóór de

stopstreep) bevinden, en die de richting beogen die door de ontruimingspijl wordt aangegeven. Neen, zij moeten op dat ogenblik rekening

houden met het verkeerslicht rechts van hen. Meestal hangt er een tweede verkeerslicht net boven de voorsorteringsstrook.

We hebben zelf vastgesteld dat deze groene ontruimingspijl oplicht op het ogenblik dat het vast oranjegeel verkeerslicht begint te

branden. De groene ontruimingspijl dooft ongeveer gelijktijdig op het ogenblik dat het verkeerslicht op rood springt.

Wij vermoeden dat de meeste “gedupeerden” nietsvermoedend een file links afslaande voertuigen volgen, en enkel oog hebben voor

de groene ontruimingspijl, terwijl de stopstreep pal vóór hen, en het verkeerlicht rechts van hen over het hoofd worden gezien.

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Bilzen-Hoeselt-Riemst

tel.: 089 51 93 05 – emailadres: verkeer@pzbhr.be

Hoeselt wordt een FairTradegemeente

De gemeente Hoeselt nam op 17 maart 2008 de beslissing om de adviesraad GROS

(Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) op te richten en daarbij ook

het initiatief om de Fairtradecampagne "Ik ben verkocht" te ondersteunen.

FairTradegemeente is namelijk een titel die aangeeft dat een gemeente én haar

inwoners werk maken van eerlijke handel, dit een warm hart toedragen en er effectief

werk van maken.

"Ik ben verkocht" is daarom ook een campagne voor eerlijke

handel, duurzame landbouw en markttoegang voor iedereen.

Partners in dit verhaal zijn: Vredeseilanden, Oxfam,

Wereldwinkels, Max Havelaar en natuurlijk ook de plaatselijke

bevolking met hun eigen plaatselijke producten (dit zijn ook een Fairtradeproducten).

Om zo'n gemeente te bekomen dient men te voldoen aan 6 criteria:

1. Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fairtrade steunt en beslist om koffie

en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op

kantoor en in de cafetaria's. Het promoot fairtrade regelmatig via eigen informatiekanalen

en andere lokale media.

2. Minstens twee fairtradeproducten moeten zichtbaar zijn in de plaatselijke winkels.

Fairtradeproducten moeten ook geserveerd worden in de plaatselijke horeca.

Deze winkels en horecazaken communiceren ook over hun fairtrade-aanbod.

3. Een aantal lokale bedrijven en organisaties gebruikt fairtrade en koppelt hier educatieve

campagnes aan.

4. Telkens een nieuw criterium is bereikt, wordt de pers ingelicht. Het behalen van

de titel "Ik ben verkocht" kan gepaard gaan met een evenement. Nadien moet de

fairtradegedachte in de aandacht blijven.

5. Een trekkersgroep neemt de nodige initiatieven om de titel te behalen en zorgt

voor continuïteit en een jaarlijkse beoordeling.

6. Er wordt een nieuw initiatief gelanceerd dat duurzaam consumeren en produceren

thuis, op het werk en op openbare plaatsen aanmoedigt.

Er werd reeds gestart met het aanbieden van (h)eerlijke koffie en thee

van FairTrade op de avondmarkt van Hoeselt op 16 oktober 2008.

Bent u ook verkocht?

Meer info en/of interesse in de trekkersgroep, Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat

16, tel. 089 51 03 12 of 0495 44 40 13, www.fairtrade.be, www.maxhavelaar.nl

Zitdagen van het Fonds voor arbeidsongevallen

U hebt een arbeidsongeval gehad. Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een

arbeidsongeval gehad. U hebt vragen of u hebt hulp nodig. Een sociaal assistent(e) van

het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking.

Waar en Wanneer?

• GENK: Gemeentehuis 1 ste verdieping, Dieplaan 2, tel. 089 65 43 89.

Elke woensdag van 9 tot 12 uur. Tijdens de maanden juli en augustus: één maal per

maand.

• TONGEREN: Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10,

tel. 012 39 01 11

Elke 1 ste maandag van de maand van 13 tot 16 uur, gaat niet door in juli en augustus.

Folder in infozuil gemeentehuis.

Meer info: www.fao.fgov.be, tel. 02 506 84 11.

Ziekenzorg Hoeselt

Verdienstelijke medewerkers

gevierd

De medewerkers van ziekenzorg

Hoeselt vierden op 28 november

de verdienstelijke medewerkers bij

hun kernleden. Voorzitter Antonie

Lormans is reeds 30 jaar kernlid, terwijl

Gaby Vanheusden en Maria Thijs

gedurende 20 jaar actief zijn.

Zij werden allen door het dagelijks

bestuur in de bloemetjes gezet tijdens

een gezellig feestje in het

"Boskantje".

okra

HOESELT CENTRUM

Januari

Do 8 Nieuwjaarsreceptie.

Vr 16/Za 17 Kijk en infodagen

Crea.

Di 27 Dansinstuif dansgroep

Februari

Di 10/Wo 11

Winterwandeldagen.

Do 12 Ledenbijeenkomst

OKRA is een beweging van,

voor en door 55 plussers en

staat voor Open, Kristelijk,

Respectvol en Actief.


Sociaal maatschappelijk

OCMW


Tijd voor een wonder

Damiaanactie-Campagne op

23, 24 en 25 januari

Er is al veel over gesproken en geschreven:

Diamiaan wordt heilig verklaard.

De man die enkele jaren geleden tot

de "Grootste Belg" aller tijden werd

verkozen wordt wederom geëerd.

Maar Damiaanactie heeft deze

gebeurtenissen niet afgewacht om

het voorbeeld van Damiaan te volgen.

Sinds 1964 zet Damiaanactie namelijk

de strijd voort die Damiaan op

Molokaï heeft opgestart.

Met het bedrag van 40 euro

kan Damiaanactie een patiënt behandelen.

Met 40 euro kan men vermijden

dat een leprapatiënt ernstige

verminkingen krijgt of kan men het

leven van een tbc-patiënt redden.

Daarom organiseert Damiaanactie op

23, 24 en 25 januari opnieuw

een campagneweekend.

Damiaanactie heeft meer dan ooit

nood aan steun: vrijwilligers die de

pakjes stiften (5 euro per pakje) verkopen

en schenkers die een bedrag storten

op het rek. nr. 000-0000075-75.

Uit naam van de miljoenen zieken die

al behandeld werden en die in de toekomst

nog zullen behandeld worden,

willen zij iedereen bedanken voor de

steun die u hen schenkt.

Meer info: www.damiaanactie.be,

tel. 02 422 59 11.

Reva 2009

Informatiebeurs op 23, 24 en 25 april 2009

Je bent op zoek naar een aangepaste auto, een hulpmiddel voor de badkamer of

keuken, of aangepaste kledij?

Je ervaart de eerste lichamelijke problemen omwille van ouderdom en je wenst je

zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren ?

Kom dan naar de 11 de editie van REVA, de informatiebeurs voor mensen met een

handicap en ouderen in Flanders Expo te Gent. Iedere dag van 10 tot 18 uur

Je kan een vrijkaart ter waarde van 5 euro afdrukken via

www.reva.be zodat je gratis de beurs kan bezoeken.

Kinderen en brandwonden

Hun littekens gaan een leven lang mee!

Kleine oorzaken, grote gevolgen

Jaarlijks worden in de 6 Belgische brandwondencentra 300 kinderen opgenomen met

ernstige brandwonden, meer dan 200 kinderen zijn jonger dan 5 jaar. De meeste kinderen

verbranden zich aan een hete vloeistof (warm water, thee, soep, koffie, …).

1 op 5 van deze brandwonden wordt veroorzaakt door heet badwater.

10 Vuistregels:

• Kleine kinderen horen niet thuis in de keuken.

• Zet nooit hete voorwerpen of vloeistoffen op de rand van de tafel.

• Leg geen tafelkleed maar wel aparte onderleggers op tafel.

• Vul friteuse en fonduestel maar voor een derde. Zet ze nooit op de grond.

• Stel de temperatuur van de warmwaterinstallatie af op maximum 50 O C.

• Controleer altijd de temperatuur van het badwater. 37 O C is voor kinderen de enige

juiste temperatuur.

• Laat een kind nooit alleen als het in bad zit, ook niet als er gebeld wordt of als de

telefoon rinkelt.

• Koop uitsluitend elektrische apparaten waarvan de wanden en handvatten niet warm

worden.

• Drink geen hete vloeistoffen met een kind in de nabijheid, bijvoorbeeld op de

schoot.

• Gebruik bij voorkeur een elektrisch fonduestel. Methanol of alcohol in pastavorm zijn

levensgevaarlijk.

Meer info: www.brandwonden.be.

Campagne "Stoepparkeren" 2008

"Hou onze stoep vrij!"

Niet alleen personen

met een beperking

ondervinden hinder

van obstakels op de

stoepen zoals reclameborden

of fout

geparkeerde wagens.

F o u t p a r ke e rd e r s

belemmeren het

gebruik van voetpaden

ook voor senioren,

schoolgaande

jeugd, ouders met

een kinderwagen,...

De Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad, het Rode Kruis, de

Seniorenadviesraad, het OCMW- Dienstencentrum en de Politiezone

Bilzen-Hoeselt-Riemst willen jaarlijks het probleem van "stoepparkeren"

in de kijker zetten. Zij organiseerden op donderdag 20 november

2008 een ludieke verkeerswandeling.

Het parcours werd begeleid door Raymond Collings en Johnny Greyn

van de Verkeersdienst Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Met een 70-tal deelnemers kunnen we zeker van een geslaagde

campagne spreken.

Ook de kinderen van het 4 de leerjaar van de Gesubsidieerde Vrije

Basisschool van de Beukenlaan namen enthousiast deel aan deze

actie. Tijdens een tekenwedstrijd kregen de leerlingen de opdracht

een "goed" en een "slecht" voorbeeld van parkeren uit te werken.

De leerlingen konden hun tekeningen uiteindelijk terugzien in de

Dorpsstraat. De bewoners werd gevraagd een affiche uit te hangen

en op die manier de actie mee te ondersteunen.

De 3 beste tekeningen werden geselecteerd en waren te bewonderen

op de 2 grote banners tegenover de school in de Dorpsstraat en aan

het gemeentehuis.

De winnaars; Claesen Indy, Munsters Lara en Hellinx Karolien werden

beloond met een zwemabonnement voor een jaar.

De originaliteitprijs ging naar Gigliotti Eva. Zij ontving een boek van

het Rode Kruis.

Na de prijsuitreiking werden gratis appels uitgedeeld aan alle deelnemers.

Bedankt voor jullie samenwerking!

WIJ VRAGEN OOK UW MEDEWERKING!

“HOU ONZE STOEP VRIJ, PARKEER CORRECT!”

Vlaamse gedichtendag

Donderdag 29 januari 2009 om 14 uur, Monet zaal

Dienstencentrum OCMW Hoeselt

Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie

een dag lang in het zonnetje. Voor het Dienstencentrum en

de bibliotheek is dit een ideale gelegenheid om samen te

werken.

Programma: 14 uur: Poëzie- of vertelnamiddag i.s.m.

de bibliotheek: ‘Gedichten, spreuken en

anekdotes uit de oude doos’

15 uur: Smulactiviteit met pannenkoeken

Deelname: 2 euro

Inschrijven: Dienstencentrum OCMW Hoeselt, tel. 089 51 88 10

of via de Bibliotheek tel. 089 41 38 46. Voor personen met

verplaatsingsmoeilijkheden kan het OCMW- busje

aangevraagd worden.

Senioren Carnavalbal

Dinsdag 17 februari van 13.30 tot 17 uur,

Gemeenschapscentrum Ter Kommen

Voor alle senioren, vrienden en familie die houden van

Carnaval vieren!

Carnavalambiance met DJ Jean-Louis Verjans, een verrassingsoptreden

door kinderen 6 de leerjaar (GVB Beukenlaan) en de

verkiezing "Prins en Prinses Carnaval 2009".

Een verkleed bal is pas geslaagd als iedereen verschijnt in een

originele carnavals outfit. U hoeft hiervoor niets speciaal te

gaan huren! Zoek wat oude spulletjes uit uw kleerkast en wees

gewoon creatief!

Wilt u een bepaald typetje uitbeelden of met een aantal senioren

een carnavalsgroepje vormen? Alles kan! Samen maken

we er een te gek feestje van!

Deelname: 4 euro (koffie & taart incl.)

Voor personen met verplaatsingsmoeilijkheden staat het

OCMW- busje paraat.

Inschrijven en betalen:

Dienstencentrum

OCMW Hoeselt,

tel. 089 51 88 10

of 089 51 88 14.


OCMW

INFO G.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail gcterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma

13 – 16.30 u

di

13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

Cultuur

DE CULTUURDIENST IS GELOTEN

OP MA 23 FEBRUARI (CARNAVAL)

10

RECEPT

Gentse waterzooi

Jeanne Croux staat in Hoeselt

bekend om haar lekkere Gentse

Waterzooi. Het is een eenvoudig

recept dat u zeker eens moet

proberen tijdens de feestdagen.

Recepten “op grootmoeders” wijze

steeds welkom bij Sara Neven

Benodigdheden:

1 braadkip

1 prei

1 wortel

1 ui

2 laurierbladen

kippenbouillon

blanke roux

peper

zout

aardappelen

room

Garnituur:

* julienne van prei, wortelen en

selder in sliertjes even pocheren

* de aardappelen schillen, wassen

en gaarkoken

Bereiding:

* de kip gaar pocheren in 3 l. water

samen met een groentenruiker

(1 prei, 1 wortel, 1 ui en 2

laurierbladen)

* deze bouillon 2 uur laten trekken

* na de gaartijd de kip uithalen,

ontvellen, ontbenen en verdelen

* het kookvocht zeven: hiermee

bereiden we de véloutésaus (100

gr. bloem per 2 l. bouillon,

eventueel room toevoegen)

* het kippenvlees aan de saus

toevoegen, evenals de garnituur

van de groenten en de gekookte

aardappelen

* op smaak brengen met peper en

zout

* het geheel serveren in een

soepbord

Smakelijk!

Prachtig eindejaarsgeschenk

voor de seniorenadviesraad Hoeselt

De seniorenadviesraad is al langer op zoek naar een logo. Zoals gewoonlijk is het rapper

gezegd dan gedaan. Er worden meerdere ideeën op tafel gegooid maar ze moeten

natuurlijk ook uitvoerbaar zijn. Het mag ook niet teveel kosten.

Dan maar zelf een logo ontwerpen. Maar hoe? Het is namelijk meer dan zo maar een

tekening op papier zetten. Alhoewel we al aardig met de computer kunnen opschieten

heeft dat ding ook nog veel geheimen voor ons.

Best raad vragen aan iemand voor wie een logo ontwerpen een fluitje van een cent is.

We vinden zo iemand in de persoon van Kevin Hensels. Kevin heeft de juiste studies

achter de rug “Meester beeldende kunsten optie toegepaste Grafiek”. Hij is jong, dynamisch,

vernieuwend maar vooral behulpzaam en heeft het hart op de juiste plaats. Op al

onze vragen geeft hij geduldig antwoord. We vertellen hem dat de seniorenadviesraad

uit vrijwilligers bestaat en wat we zoal doen. Dat wij op vrijwillige basis voor de senioren

van Hoeselt opkomen vindt hij cool.

Kevin is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn ontwerpen sieren

cd-hoesjes, skateboarden,T-shirts, kinderboeken, tijdschriften,

logo’s enz.

Kevin verrast ons en stelt voor om ook zijn duit in het zakje te

doen ten voordele van de Hoeseltse senioren. Hij zal voor ons

volledig belangeloos een logo ontwerpen.

Na samenspraak is het dit prachtig logo geworden waar we

bijzonder fier op zijn.

We zijn Kevin Hensels dan ook bijzonder dankbaar.

We hebben voor enkele kleuren uit het

Hoeseltse wapenschild gekozen, geel en

zwart.

De zon staat voor warmte en licht, de

zeven stralen stellen elk een kerkdorp

van Hoeselt voor. De twee figuurtjes in

het logo staan voor zowel mannelijke als

vrouwelijke leden van de seniorenadviesraad.

We steken allen de handen uit de

mouwen en naar elkander om gezamenlijk

hetgeen ons opgedragen wordt zo

goed mogelijk te verwezenlijken. We hopen dan ook wat warmte en licht in de harten

van de Hoeseltse senioren te brengen.

We hopen dat de seniorenadviesraad door dit logo herkenbaar wordt in Hoeselt.

We doen bij deze dan ook een oproep. Indien u ideeën of grieven hebt die de senioren

aanbelangen laat het ons weten. Wij doen dan ons uiterste best om er samen met het

gemeentebestuur en de betrokken instanties, indien mogelijk, een gepaste oplossing

voor te vinden.

Bij deze gelegenheid willen we graag namens de seniorenadviesraad gebruik maken om

al de senioren van Hoeselt een “Gezond en Vreugdevol 2009” toe te wensen.

Voorzitter Hilda Vopicska

Contactadres: Sara Neven Europalaan 1, 3730 Hoeselt.

Tel. 089 51 88 10, e-mail: sara.neven@ocmwhoeselt.be

EIGEN PROGRAMMERING G.C. TER KOMMEN

Kinderfilm: De scheepsjongens

van Bontekoe

Woensdag 14 januari om 14 uur

Peter Hajo wil naar zee als scheepsjongen op het schip

van schipper Bontekoe. Padde, Hajo's onhandige vriendje,

springt aan boord van het machtige schip Nieuwe Hoorn.

Gegarandeerd superspannende avonturen.

Toegangsprijs: 2 euro - Nederlands gesproken - vanaf 8 jaar.

Gunther Neefs Intiem

Vrijdag 23 januari 2009 om 20.15 uur

Günther Neefs en zijn vier topmuzikanten gaan voor een intiemer

repertoire en nauwer contact met het publiek. Zowel tedere lovesongs

als onsterfelijke evergreens komen aan bod in dit programma.

Maar bovenal staat de warme stem van Günther Neefs borg voor

een stijlvol en aantrekkelijk avondje INTIEM. www.guntherneefs.be

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Guido Belcanto

Ik zou mijn hart willen weggeven

Zaterdag 7 februari 2009 om 20.15 uur

In 2010 viert Guido Belcanto, de koning van het Vlaamse levenslied,

zijn zilveren jubileum als chansonnier. Het is effenaf een straffe verdienste

van de beroemde zanger dat men hem na 25 jaar nog altijd

niet in een vakje kan stoppen. Een groot deel van zijn oeuvre wortelt

weliswaar in de traditie van de smartlap maar in zijn muziek horen

we evengoed echo's uit het Franse chanson, de kleinkunst, de oude

rock'n roll, de folkmusic en de blues.

"Ik zou mijn hart willen weggeven" betreft een gloednieuw en origineel

Belcantoprogramma waarin de muzikale invloed uit zijn jeugdjaren centraal staat.

www.guidobelcanto.be

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

Kinderfilm: Sven en zijn rat

Het ufomysterie

Woensdag 11 februari 2009 om 14 uur

Sven en z'n twee vrienden gaan logeren bij oma op het

platteland. Drie kinderen... dat betekent dus: 3 ratten! Want

de grappige knagers Meneer Jansen, James Bond en Pippi mogen ook mee. Hun

droomvakantie dreigt in het water te vallen wanneer oma naar een bejaardentehuis

moet. Daar gaan de dingen pas écht fout...

Toegangsprijs: 2 euro - Nederlands gesproken - vanaf 6 jaar.

Huldiging

Op vrijdag 30 januari zullen de cultuur- en sportraad weer enkele mensen in de

bloemetjes zetten die in 2008 een uitzonderlijke prestatie leverden of een jubileum

vierden op sociaal, cultureel of op sportvlak. Kandidaturen kunnen ingediend worden

ten laatste op 10 januari bij de cultuur- en sportdienst. De criteria kan je vinden

op de gemeentelijke website of opvragen bij de diensten.

Activiteitenkalender

G.C. Ter Kommen grote zaal

Januari

Za 03 Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St.

Cecilia

Zo 04 Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St.

Cecilia

Wo 07 Bloedinzameling Rode Kruis

Do 08 Ledenbijeenkomst + NR OKRA

Vr 09 Nieuwjaarsreceptie Vitales

Zo 11 Eetdag K.V.G.

Ma 12 Cursus yoga 50+

Wo 14 Kinderfilm:

De Scheepsjongens van

Bontekoe

Do 15 Seniorennamiddag Burgemeester

Vr 16 Kienen Ouderver. School

Romershoven

Za 17 Fuif: Groovalicious - K.J.

Zo 18 Eetdag Missiewerkkring

Ma 19 Cursus yoga 50+

Di 20 Nieuwjaarsreceptie NEOS

Vr 23 Gunther Neefs: Intiem

Zo 25 Ruilbeurs Modeltreinen – Hoeseltse

Treinclub

Ma 26 Cursus yoga 50+

Di 27 Dansinstuif OKRA

Do 29 Vormingsavond Lokaal Overleg

Kinderopvang

Vr 30 Huldiging Cultuur- en

Sportverdienstelijken

Za 31 Fuif: Groovy Sounds - ZVC Provan.

Februari

Ma 02 Cursus yoga 50+

Di 03 MEGA-project OCMW

Do 05 Vormingsnamiddag NEOS

Vr 06 Quiz VLD

Za 07 Guido Belcanto: Ik zou mijn

hart willen weggeven ...

Zo 08 Eetdag TTC Tamara

Ma 09 Cursus yoga 50+

Wo 11 Kinderfilm: Sven en zijn rat

Do 12 Ledenbijeenkomst OKRA

Vr 13 Kienen IKSO

Zo 15 Eetdag KSV

Ma 16 Cursus yoga 50+

Vr 20 H.T.G.: LOVT

Za 21 H.T.G.: LOVT

Zo 22 Hibernatreffen MC Hoeselt

Ma 23 Cursus yoga 50+

Di 24 Carnavalsbal ZVC Hoeselt

Vr 27 H.T.G.: LOVT

Za 28 H.T.G.: LOVT

11


Cultuur

Cultuur

KAV Hoeselt-Centrum

Januari

Di 13 Kookclub: “Creatief koken voor

elke dag” les 4 – ook voor

beginners

Di 20 Stijladvies, de juiste combinatie

van kleding en accessoires

Wo 28 Gezondheid: “Weet wat je eet,

winkeloefeningen” i.s.m. KAV

O.L.Vrouw

Februari

Wo 11 Bloemschikken: “In Kleur”

Valentijn

Ma 19 Demo Culinair: “Koken in 30”

Do 12 Crea: “Juwelen knopen” les 1

Do 19 Crea: “Juwelen knopen” les 2

Do 26 Crea: “Juwelen knopen” les 3

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw

Januari

D0 08 Kookles: “Feestgerechten” les 3

Di 13 Crea: “Juwelen knopen” les 1

Di 20 Crea: “Juwelen knopen” les 2

Ma 26 Crea: “Juwelen knopen” les 3

Wo 28 Gezondheid: “Weet wat je eet,

winkeloefeningen” i.s.m. KAV

Hoeselt Centrum.

Februari

Di 03 Kookles: “Feestgerechten” les 4

Zo 08 Pannenkoekendag

Di 10 Stijladvies, de juiste combinatie

van kleding en accessoires

Do 12 Bloemschikken les 4

Markant Hoeselt

Januari

Do 22 Ingrediëntentocht te Genk.

Februari

Ma 16 Bezoek aan recyclagebedrijf

Gielen te Genk

Neos

Januari

Zo 04 Apassionata - overweldigend

paardengala – Lotto-Arena in

Antwerpen

Di 06 Wandelen

Di 20 Feestelijke Nieuwjaarsreceptie +

algemene verg. Neos Hoeselt

Februari

Di 03 Wandelen

Do 05 Piet Thoelen begeleidt ons

naar het Hoeselt van vroeger

– nadien etentje

Do 26 Zonne-energie

LOVT

door het Hoeselts Toneelgezelschap

Vrijdag 20 februari, zaterdag 21 februari, vrijdag 27 februari,

zaterdag 28 februari, telkens om 20 uur, GC Ter Kommen, Hoeselt

Een heel apart stuk van Patricia Opsomer - Regie: Johan Luyckx

Drie jonge vrouwen maken het appartement klaar voor één van hun vriendinnen die

haar zoveelste mislukte liefdesaffaire achter de rug heeft. In de besloten ruimte van het

appartement worden de dames gaandeweg geconfronteerd met zichzelf en komt de

onbekende realiteit, ontdaan van alle schijn en leugens, geleidelijk naar boven.

Ontspanning, spanning en tragiek in één stuk... Apart dus.

Alweer een HTG-productie die de moeite waard is...

Met: Isabelle Thoelen, Joke Hellemans, Ellen Capiot, Ria Windmolders en

Geroen Rubens.

Vijf jonge mensen op het podium, kom hen steunen met uw aanwezigheid.

Kaarten: info@htghoeselt.be

Plessers-Huls – tel. 089 41 40 10 - 0474 62 32 89

Hellemans-Moers – tel. 089 41 67 92

Meer info op: www.htghoeselt.be

Wijzigingen uitleendienst

Reeds enkele jaren voorziet het gemeentebestuur via een zeer uitgebreide uitleendienst

een belangrijke ondersteuning aan het verenigingsleven.

De materiaallijst wordt steeds uitgebreid. Verenigingen kunnen aan een zeer goedkoop

tarief materialen huren of lenen voor hun activiteiten.

Na enkele jaren praktijkervaring leek een update noodzakelijk.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

* Activiteiten die i.s.m. het gemeentebestuur georganiseerd worden of die gesubsidieerd

worden door de gemeente, kunnen nu ook materialen ontlenen.

* Eventuele huurgelden moeten ten laatste bij het terugbrengen van de materialen

betaald worden (i.p.v. bij afhaling).

* Gemeentepersoneel mag onder bepaalde voorwaarden ook materialen ontlenen.

* Wanneer blijkt dat materialen onrechtmatig voor privé-doeleinden gebruikt

worden, zal er een forfaitaire boete van 200 euro worden aangerekend, bovenop

de normale huurprijs. Indien zo’n aanvraag gebeurde op naam van een vereniging,

kan deze vereniging een jaar lang het recht op ontlenen ontzegd worden.

Deze maatregel werd genomen om misbruiken te voorkomen. De uitleendienst

is er immers in de eerste plaats om de Hoeseltse verenigingen te ondersteunen.

De afgelopen maanden zijn er ook een aantal nieuwe materialen aangekocht die nu

ook kunnen worden gehuurd: extra geluidsset, aangepaste lichtset, reuze vier-op’nrij,

4 minivoetbaldoelen, 1 schouderrmegafoon, 3 nieuwe geldkassa’s met eurolade,

3 pupiters, 25 fluo-veiligheidsvestjes, 1 stroomgenerator, 3 kinder-eetstoelen en een

vouwtentjes (3x3m) met zijwanden.

Enkele prijzen werden lichtjes aangepast.

14 uur G.C. Grote zaal

12 De volledige materiaallijst en het reglement kan je vinden op www.hoeselt.be/cultuur of

van harte danken voor zijn onvoorwaardelijke inzet voor ons Hoeselts dialect en de gewaardeerde hulp tijdens

de verschillende activiteiten.

13

Ook open voor niet-leden

opvragen bij de cultuurdienst, tel. 089 41 63 58.

Dialek-kampëjoenë 2008

Tijdens de dialectmaand bezocht Paul Achten de vijf

lagere scholen van onze gemeente en gaf er een les

in Hoeselts dialect aan de leerlingen van het vijfde en

zesde leerjaar. Alle kinderen kregen een ‘diksjënêerkë

vùr kènnër’ waarmee ze thuis nog wat konden oefenen.

Een weekje later kwam Paul opnieuw in de scholen

op bezoek om een kleine toets af te nemen en zo de

kennis van het dialect bij de kinderen te testen.

Zo werd er in elke school een ‘dialek kampëjoen’ gekozen.

Leonie Thijs, Jasmien keymis, Anaïs Jolling, Lindsey

Nelissen en Emma Moesen werden ontvangen in het

gemeentehuis om een mooi aandenken in ontvangst

te nemen.

Proficiat!

Hët sjùnstë Hôessëls wod: BRÙDZÔTËGHÈTS

De ganse maand november kon je je top 3 van mooiste Hoeselts dialectwoord indienen bij de cultuurdienst. Om uit honderden

Hoeseltse dialectwoorden het allerleukste te vinden was geen eenvoudige opdracht.

Eerst werd een strenge voorselectie gemaakt. Heel wat woorden die in de omliggende gemeenten ook worden gebruikt werden opzij

geschoven. Bijvoorbeeld de prachtige woorden “noskës” en “benkëlëk” zijn ook in Tongeren, Kortessem en Diepenbeek in gebruik en

kwamen dus niet in aanmerking. Zo kwamen we uiteindelijk tot 20 specifieke woorden. Een jury van rasechte Hoeselaren stak dan de

koppen samen en koos uiteindelijk het mooiste Hoeseltse dialectwoord: ‘brùdzôtëghèts’ (overweelde, broodzat).

Voorbeeldzin: Dij go’n ’n nau kjùkkë zèttë èn de aa ès nog wij nau, da’s puur aut brùdzôtëghèts.

TOP 20

1. Gëboerëntôemmël: gezellig samenzijn met de buren

2. Zèndèètëg: zin hebben in iets

3. Nauzëmenkë: een man die zich graag de laatste

nieuwigheden aanschaft

4. Mattëloi: gesukkel

5. Foddëlèètëg: slordig

6. Trôemmëlnoen: opgewarmd middag- of avondeten

7. Sjattëpoemël: schatje

8. Pratkôek: nukkig, pruilerig persoontje

9. Vùr froisùnswil: om fraai te staan met iemand, om de kerk in het

midden te houden

10. Brùdzôtëghèts: overweelde, broodzat, onnodig

11. Sjiethuif: knikker

12. Kispërkont: iemand die erg kieskeurig is in het kiezen van eten

13. Tôetnól: draler, talmer, prutser

14. Straffëlë: strompelen

15. Sjëvrikkë: glijden

16. Kokkërnol: zweeptol

17. Oppërs: opzij

18. Kèttëlsjùkskës: draaimolen met kettingzitjes

19. Kômërs sjietë: eresalvo’s lossen

20. Trentëlkont: treuzelaar(ster)

Door je top 3 in te sturen, maakte je kans op een van de drie waardebons van Brasserie De Singelhoeve. Via loting uit alle inzendingen,

kwamen volgende namen uit de bus: Croughs – Vanhees, Tongersesteenweg 28, Hoeselt

Jos Holsteen, Catsbeekstraat 33, Hoeselt

Bernadette Van Doninck, Kampstraat 18, Rekem

We willen graag alle deelnemers bedanken voor de creatieve inbreng bij deze wedstrijd!

Op www.hoeseltvrugger.be lees je nog meer over de ingezonden Hoeseltse woorden!

Mercie Pool!

De cultuurdienst toverde de maand november 2008 om tot de Hoeseltse dialectmaand. Er werden heel wat

activiteiten georganiseerd die telkens op veel belangstelling mochten rekenen. We mogen van geluk spreken dat

we telkens mochten rekenen op medewerking van onze dialectdeskundige, Paul Achten. We willen Paul dan ook

“Paul, zjë hèt dat fijn gëlap! Bëdank vùr allës!”


Coverstory

Coverstory

Kerstversiering bij Yvon Thijs

Kerstsfeer

Dag van de Kerstkinderen

De binnenkoer van de vierkantshoeve van Yvon Thijs aan de Hooilingenstraat

76 wordt reeds voor de vierde maal omgetoverd tot een groot dennenbos

met een prachtige kerststal. Maar er is nog veel meer. Tijdens de donkere

dagen voor kerst wordt alles sfeervol verlicht.

In de tuin en rond zijn boerderij zie je duizenden kleine

lichtjes schitteren, er is een molen met ronddraaiende wieken,

een paal met vuurwerk, een rondrijdende rendierslee.

Yvon nodigt iedereen uit om van de bijzondere kerstsfeer

te komen genieten, alle avonden tussen 17 en 22 uur, en

dit nog tot 6 januari.

Enkele sfeerfoto’s van vorig jaar.

in Hoeselt

Vrijdag 26 december in het GC Ter Kommen

gratis inkom

Iedereen wordt uitgenodigd door de Schreeuw om samen met alle zwaar zieke, mentaalen

fysisch gehandicapte en kansarme kinderen een grote "familiehappening" te beleven.

De Schreeuw is een vereniging die zich tot doel stelt om de integratie van zieke kinderen

in onze samenleving te bevorderen.

Vanaf 17.30 uur

Een vedettenparade met:

CHRISTOFF - LINDSAY - 2-FABIOLA - SHI - MILLER - JAZZ FOR DADDY - Verrassingsact !

Zij brengen hun bekendste hits en achteraf willen zij even tijd vrijmaken om zich tussen de kinderen

te begeven, een babbeltje met hen slaan, een fotootje maken, een handtekening uitdelen …

De doodgewoonste dingen, maar een droom voor velen die daar aanwezig zullen zijn.

Vanaf 21 uur

Bal van de Kerstkinderen – gratis inkom

met optredens van o.a. de Planckaerts , Kelly Pfaff...

Discobar.

Ook in Vrijhern kan je verder genieten van de Kerstsfeer

Op vrijdag 26 december en zondag 28 december

gaat hier reeds voor de 11 de keer de mooie Kerststallentocht door.

14

KLUIS-KERSTSTALLENTOCHT

26 en 28-12 van 18 tot 20 uur

Vanaf 18 uur kan men vertrekken aan de Kluis voor een sfeervolle tocht langs tal van originele kerststallen,

terwijl zangkoren de mooiste kerstliederen brengen.

Achteraf is er een gezellig samenzijn in de cafetaria van de Kluis.

Breng zeker je zaklamp mee!

Ook de overige dagen ben je welkom voor een gezellige wandeling met vrienden en familie.

H Missen in de Kluis op Kerstavond om 21 uur en op Kerstdag om 9.15 uur.

Enkele van de vele mooie kerststallen worden hier voorgesteld.

15

Het is beslist de moeite waard om een rondrit of wandeling door onze gemeente te maken om de mooi versierde gevels en tuinen te bewonderen. Stuk voor stuk zijn het mooie pareltjes die echt mogen gezien worden.


Unizo

Toerisme

Kalender Kalender Kalender Kalender Kalender

Zaterdag 3 en zondag 4 januari: From Russia with love, Nieuwjaarsconcert

De K. Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt brengt de mooiste Russische muziek.

op zaterdag om 20 uur en zondag om 15 uur in GC Ter Kommen

VVK: 9 euro / Kassa: 10 euro www.harmoniehoeselt.be

Zaterdag 10 januari: Grote kaartavond - 1,5 verdeeld varken te winnen

Organisatie: Wielerclub De Vrijheid Alt-Hoeselt

In Café Corner – voetbalterrein Alt-Hoeselt VV om 20uur

VVK bij Jean Hex, Nieuwebaan 62, tel. 012 23 81 36

De VVK-kaart geeft recht op gratis tombola

Vrijdag 23 januari: Avondwandeling met spek en eieren

Organisatie: Landelijke Gilde Alt-Hoeselt

Vertrek vanaf 18.30 tot 20 uur aan PC Altenaar.

Deelname: wandeling: 2 euro / wandeling + spek en eieren achteraf: 5 euro

Info: Jos Philips, GSM 0478 64 61 74

Zaterdag 7 februari: Beheervoormiddag Wijngaardbos-Demerbronnen

Samen met Natuurpunt hun afsluitingen (weiden) in orde brengen

Vertrekplaats: parking café In De Metser, Tongersesteenweg 186a

Vertrekuur: 9 uur (einde voorzien rond 12 uur)

Meebrengen: aangepaste kledij en werkhandschoenen

Natuurpunt zorgt voor verse koffiekoeken en een tas warme koffie

Info: Georges Krieken, GSM 0473 37 58 84, georges_krieken@hotmail.com

Zondag 5 februari: busuitstap naar Zeeland met Natuurpunt

Vogels observeren en natuurgebieden bezoeken bij onze noorderburen

Vertrekplaats 1: parking GB, Luikersteenweg 1 te Tongeren (om 7.45 uur)

Vertrekplaats 2: parking GB, Tongersesteenweg 73 te Bilzen (om 8 uur)

Inschrijven door overschrijving van 13 euro/persoon (-18 jaar 8 euro) op

775-5904690-30 van Natuurpunt Zuidoost-Limburg, p.a. Schotelstraat 23, 3511 Stokrooi

Meebrengen: vogelgids, verrekijker, telescoop, stevige wandelschoenen en warme

kledij (bij slecht weer regenkledij) - Gidsen: Jan Vandegoor en Jos Vandenbroek

Info: natuurpunt.zo.limburg@telenet.be

Zaterdag 21 februari: Sterrenwandeling, met uitleg over de sterren,

sterrenstelsels en hemellichamen boven het Wijngaardbos door Natuurpunt

Vertrekplaats: parking Kluis van Vrijhern, Kluisstraat 1 te Vrijhern

Vertrekuur: 20 uur (einde voorzien rond 23 uur)

Meebrengen: zaklamp, warme kledij en stevige wandelschoenen

Gids: Hubert Thys

Deelname is gratis voor leden, niet-leden: 1 euro

Info: Georges Krieken, GSM 0473 37 58 84, georges_krieken@hotmail.com

Woensdag 25 februari: Wandeling: Herdenkingstocht Louis Guffens

Organisatie: Wandelclub Vitales.

Vertrek tussen 8 uur en 16 uur in de voetbalkantine KSV, Bergstraat Hoeselt.

Afstanden: 6, 8, 12 en 18 km.

Inschrijving: 0,75 euro zonder sticker, 1 euro met sticker.

Wandelingen

De Doorntrippers

Zo 04 jan. Plombières – 15 km (*)

Zo 11 jan. Rijkhoven – 8 km

Zo 18 jan. Herderen – 9 km

Zo 25 jan. Hoeselt in één ruk – 20 km (*)

Zo 01 feb. Mulken – 9 km

Zo 08 feb. Hoeselt – K.A.V. Neder

pannenkoekendag – 8 km

Zo 15 feb. Meeuwen, Oudsberg – 9 km

Zo 22 feb. Lus rond Genk

Vertrek parking post Hoeselt om

13.30 uur of (*) 9 uur.

Tips voor een

eindejaarsgeschenk...

* Een Kantklaartje, lekkere pruimen,

kersenjenever in aardekruikje

met een drupke erbij: 15 euro

* Een fles chardonnay-wijn met

Hoeselts etiket:

5 euro

* Een blikje Hoeseltse pralines:

3 euro

* Een Haspengouws kistje

gevuld met een Kanteklaartje, fles

wijn, blikje pralines, fles fruitsap en

pak wafels:

30 euro

* Dialect verjaardagskalender

5 euro

16

Zondag 22 februari: 23ste Hiberna Treffen door MC Hoeselt

In en rond GC ter Kommen

Inschrijven vanaf 8.30 tot 15 uur aan 5 euro

Rondrit van + 150 km door het Limburgse groen...

Alle motorrijders en sympathisanten van harte welkom!

Zaterdag 28 februari: 12 de Rommelarentocht door WC De Rommelaar

Vertrek tussen 7 en 15 uur in de St. Hubertuszaal te St.-Huibrechts-Hern

Info: Guy Valkeneers, tel. 089 51 41 61

17


Jeugd

Sport

Ketnet zoekt kandidaten

en publiek voor

nieuw programma!

Binnenkort gaat Ketnet van start

met de opnames van een nieuw

razendspannend Ketnetprogramma

waarin jongens en meisjes gedurende

enkele weken de strijd met elkaar

aangaan. Het wordt niet zomaar een

quiz, maar een echte strijd tussen

meisjes en jongens.

Zit je in het vijfde of zesde studiejaar?

Stel jezelf dan zeker kandidaat!

Wil je liever achter de schermen

jouw geslacht naar de overwinning

schreeuwen? Dan ben jij de

geknipte man/vrouw om samen

met jouw vrienden/vriendinnen/

klas/jeugdbeweging in ons publiek

te staan. Geïnteresseerd? Stuur een

mailtje naar jongensmeisjes@ketnet.be

met vermelding “inschrijving

publiek”. Kandidaat stellen kan via

www.ketnet.be.

Nieuwjaarsreceptie Jeugdhuis X

Op vrijdag 2 januari 2009 nodigen de kernleden van het

jeugdhuis alle leden, ouders én sympathisanten uit op hun

nieuwjaarsreceptie.

Iedereen is welkom vanaf 20 uur en kan zich

verwachten aan drie dikke kussen én een droogje

en natje.

Jeugdraad Hoeselt zoekt nieuwe leden!

De Jeugdraad is ondertussen ook al even aan zijn nieuwe werkjaar begonnen.

Dit Hoeseltse adviesorgaan voor de jeugd kan nog enkele nieuwe leden gebruiken. Ben

jij een jongere tussen 16 en 25 die wel interesse heeft om actief deel te nemen aan het

Hoeseltse Jeugdbeleid, laat dan vlug iets horen aan de Jeugddienst op tel. 089 50 12 00

of doe een mailtje naar jeugdraad@hoeselt.be

Kunstbende: schrijf je in!

Inderdaad, je kan nog steeds inschrijven voor Kunstbende! Dé kunstwedstrijd voor jongeren

tussen 13 tot 19 jaar waar creatievelingen niet mogen ontbreken. Laat zien wat je

kan in één van de volgende disciplines: TXT, TXT on stage, ontwerpen, muziek, video,

dans, performance en de twee nieuwe categorieën mode en dj. Genoeg keuze dus!

De Limburgse voorronde vindt plaats op zaterdag 7 maart in Villa Basta

in Houthalen. Het finale weekend vindt begin mei 2009 plaats.

Daarenboven wordt het een heuse feesteditie want Kunstbende blaast dit jaar tien kaarsjes

uit. Een reden te meer om deel te nemen op 7 maart. Inschrijven voor kunstbende

kan op www.kunstbende.be/. Daar vind je ook alle informatie over de categorieën.

Trek je liever in de schaduw aan de touwtjes? Word dan Kunstbende ambassadeur en

trek de Kunstbende kar in jouw school, in jouw buurt of jouw gemeente. Voor meer info

stuur je een mailtje naar michelle@villabasta.be.

Voor meer info over Kunstbende kan je ook terecht bij Mies Cosemans of via mail

mcosemans@limburg.be of tel. 011 2372 79.

Zet je in voor Wegwijzer

Of je nu snowboardt of liever op het strand ligt, vrijwilligerswerk doet of een wereldreis

maakt, met de jeugdbeweging op kamp gaat of zelf monitor bent, een "all-in" boekt of

alles zelf regelt... Het maakt allemaal niets uit, als je maar van reizen houdt!

Heb je een vlotte pen of ben je rad van tong? Maak je leuke foto's of filmpjes? Kun je

goed tekenen of hou je een reisdagboek bij?

Wegwijzer heeft je nodig. Voor haar tijdschrift Reiskrant of voor haar reiscafé op Reismarkt

of voor het onthaal van jonge reizigers in de Wegwijzerbib. Zin om mee te doen?

Groepslessen voor vrouwen

Voor meer beweging en een goed gevoel ! Vanaf 5 januari 2009 is iedereen welkom om samen aan de conditie te werken en de spieren

te versterken met aangepaste oefeningen. ALLE groepslessen hebben een intensieve oefenreeks BUIKSPIEREN. Vrije deelname

met de voordelige beurtenkaarten die verkrijgbaar zijn bij de lesgevers. Inschrijven is niet nodig, wel een handdoekje meebrengen.

Locatie: Spiegelzaal sportcentrum Ter Kommen.

Deelname: 15 beurten/ 50 euro (student vanaf 14 jaar=35 euro)

maandag 14.00 uur BODYSHAPE

21.00 uur B B B

dinsdag 19.30 uur BODYSHAPE

20.30 uur S T E P

woensdag 19.30 uur B B B

20.30 uur AEROBICS

donderdag 20.00 uur FAT BURNING

vrijdag 20.00 uur B B B

18 Stuur als de bliksem een mail naar info@wegwijzer.be of surf voor meer info naar

Deelname: 30 euro (enkel voor nieuwe inschrijvingen).

19

www.wegwijzer.be.

PS

(aerobics = superconditie met swingende combinaties)

(bodyshape = specifieke figuurtraining op matje)

(bbb = conditie zonder springen + spierversteviging)

(fat burning = conditie zonder danspasjes + figuurtraining)

(step = conditie met combinaties op en af het stepplatform)

Kids – Sport na school

Gedurende het 2 e en 3 e trimester krijgen de kleuters van de laatste kleuterklas en de jongens

en meisjes van het basisonderwijs de kans om na schooltijd nog een uurtje te komen sporten

in ons sportcentrum. Iedere week staat er bovendien een andere sportieve activiteit op het

programma. De leerlingen van de Beukenlaan en de Dorpsstraat worden door onze lesgevers

op school afgehaald.

KIDS 2 e +3 e leerjaar start maandag 5 januari van 16.15 - 17.15 uur

KIDS 1 e leerjaar start vrijdag 9 januari van 15.45 - 17.00 uur

KIDS 3 e kleuterklas start vrijdag 9 januari van 15.45 - 17.00 uur

Inschrijven kan tijdens de eerste les of door overschrijving op rek.nr. 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum

met vermelding van naam + voornaam + geboortejaar + SA.

Met gratis KIDS t-shirt !


Milieu

Milieu

Laat je groene container

niet in de kou staan!

Tijdens de wintermaanden kan

de inhoud van de GFT-containers

bevriezen!! Dit levert problemen

bij de lediging omdat het groente-,

fruit- en tuinafval volledig of gedeeltelijk

aan de bodem en wanden blijft

vastkleven. Zelfs het mechanisch

losschudden van de container lost

het probleem niet op, maar brengt

eerder beschadigingen toe.

Wat kan u doen om te zorgen dat

uw container toch geledigd wordt bij

stevig vriesweer?

- Laat de container niet buiten staan

of beschut hem zo veel mogelijk

tegen de koude.

- Plaats de GFT-container pas

’s morgens buiten vanaf 6 uur.

- Wat krantenpapier onderaan in de

bak kan ook soelaas bieden. Deze

absorberen het vocht en voorkomen

dat het afval op de bodem

blijft kleven.

- Steek hier en daar een velletje

krantenpapier tussen het organisch

afval. Door in verschillende

lagen te werken, heeft de inhoud

van de container minder de kans

om als geheel aan te vriezen.

- Vermijd ook om de GFT-afval te

vast te drukken of te persen in de

container.

Sla deze raad niet in de wind, een

verwittigd mens is er nog altijd twee

waard!

Boomplantactie 21 maart 2009

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) en natuurvereniging Orchis vzw organiseren

op 21 maart 2009 hun jaarlijkse bomen- en plantenverkoop. Het doel van

deze actie is de promotie van het inheems, streekeigen groen en de ontwikkeling van de

plaatselijke Hoeseltse natuur.

HOLA ijvert voor het behoud, de verbetering en het herstel van de Hoeseltse natuur

en het Hoeseltse landschap door haar adviserende rol ten aanzien van het gemeentebestuur

en door haar informerende en sensibiliserende rol ten aanzien van de bevolking.

Deze boomplantactie is hiervan een mooi voorbeeld!

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van de Hoeseltse natuur en bestel

vóór 8 februari 2009 uw inheems, streekeigen plantgoed! U kan een

bestelformulier bekomen bij de milieudienst tel. 089 51 03 37 of downloaden

van de website www.hoeselt.be. Het ingevulde bestelformulier

kan u terug bezorgen bij de milieudienst, Dorpsstraat 9.

Het plantgoed kan op zaterdag 21 maart 2009 tussen 9 en 11 uur ’s morgens

afgehaald worden aan het gemeentehuis aan de kiosk.

CONTANTE BETALING IS VEREIST!

Indien u voor minstens 124 euro plantgoed bestelt, word je in 2009 gratis

lid van Orchis.

De volgende plantensoorten kunnen besteld worden (prijs in euro per stuk):

bergvlier (0,80); berk (0,60); brem in pot (1,80); duindoorn (0,70); wildbloemenzaadmengsel

(5,00); Gelderse roos (0,80); gele kornoelje (0,80); gewone es (0,70); gewone

esdoorn (0,80); groene beuk (0,80); haagbeuk (0,70); hazelaar (0,70); hondsroos (0,70);

hulst in pot (4,50); kardinaalsmuts (0,70); katjeswilg (0,60); klimop in pot (0,80); krentenboom

(0,70); liguster (0,70); lijsterbes (0,60); linde (0,70); meidoorn (0,70); okkernoot

(1,20); rode kornoelje (0,70); sleedoorn (0,60); tamme kastanje (0,80); valse acacia (0,60);

veldesdoorn (0,60); veldiep (0,70); vlier (0,60); inheemse vogelkers (0,60); wegedoorn

(0,70); wilde appel (0,70); wilde peer (0,80); wintereik (0,80); witte abeel (0,70); zoete kers

(0,60); zomereik (0,70); zwarte els (0,60).

Een brochure met de beschrijving van het plantgoed is te verkrijgen tegen een vergoeding

van 2,50 euro bij Orchis vzw, Perronstraat 1, 3740 Bilzen of door storting van 4 euro

op rek.nr. 000-0240468-05 (verzendingskosten inbegrepen).

Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad

Voorzitter: François Jacobs

Orchis vzw

Zilverdennenlaan 37, 3620 Lanaken

Alvast bedankt voor uw mede-

20 werking.

Secretaris: Annita Gijbels

Perronstraat 1, 3740 Bilzen

beerlijk ingrediënt voor een levensreddend middel voor kankerpatiënten.

21

Correspondentieadres: Dorpsstraat 17 Tel. + fax: 089 50 10 19

Milieuvriendelijk naar het nieuwe jaar!

Vorig jaar kwamen er na nieuwjaar klachten binnen

betreffende het vuurwerk op oudejaarsnacht. Dit

is gereglementeerd door de politieverordening inzake

de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid,

gezondheid en hinderlijke gedragingen van

22 december 2005 in artikel 20: “Het afsteken van

feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen is

enkel toegelaten op oudejaarsnacht van 31 december

om 23.30 uur tot 1 januari om 1.00 uur

van het daaropvolgend jaar. De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden

dienen in acht genomen te worden door de initiatiefnemers”.

Vuurwerk is leuk, maar zeker niet ongevaarlijk!

Milieuvriendelijk mobiel!

Het milieu heeft te lijden onder ons huidig verplaatsingsgedrag, waarbij de auto een dominante

plaats inneemt. Geluidshinder, fijn stof, verkeersonveiligheid, versnippering, …

zijn hiervan de gevolgen.

Ons zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen is één van de

oplossingen.

Indien het toch niet zonder wagen kan, denk dan aan het volgende:

- LPG is het milieuvriendelijkst.

- Laat regelmatig de motor afstellen.

- Kies voor een milieuvriendelijke en/of brandstofzuinige wagen.

Meer info hierover vindt u terug op:

www.emis.vito.be/autoverbruik, www.environment.fgov.be

Kijk uw milieuvergunning even na!

Op 1 september 1991 werd het vroegere systeem van exploitatievergunningen, afgeleverd

op basis van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB),

vervangen door milieuvergunningen op basis van de Vlaamse regelgeving (VLAREM).

Gelijktijdig werd de looptijd van de vergunningen vastgelegd op maximum 20 jaar.

De geldigheidstermijn van alle voor die datum afgeleverde ARAB-exploitatievergunningen

(toen nog 30 jaar geldig) werd door dit decreet tot maximum 20 jaar vanaf die datum

gereduceerd, met als gevolg dat deze dan ook vervallen op 1 september 2011.

Een hernieuwing van een milieuvergunning kan aangevraagd worden vanaf 18 maanden

voor de einddatum van de vergunning. Om een piek in 2011 te kunnen verwerken werd

decretaal toegelaten dat deze bedrijven (waarvan de vergunning vervalt op 1 september

2011) vanaf 48 maanden voor de einddatum (dus vanaf 1 september 2007) een

hernieuwing kunnen aanvragen. Concrete informatie over uw milieuvergunning kan u

bekomen bij de milieudienst, tel. 089 51 03 37.

Resultaten inzameling taxus-snoeisel

In de zomermaanden werd er 1337 kg taxussnoeisel ingezameld op het containerpark.

De opbrengst hiervan, 540 euro, ging naar de actie “Kom op tegen Kanker”. Behalve

deze financiële ondersteuning werd met deze inzameling ook een bijdrage geleverd om

de waardevolle grondstof baccatine - dat in taxus zit - in te zamelen. Dit is een onont-

Langs deze weg wil de gemeente iedereen danken die hieraan meegeholpen heeft.

Afvalkalender 2009

In de maand december zal de

nieuwe afvalkalender 2009 bij u

in de brievenbus vallen. Hij ziet er

anders uit dan de vorige edities. U

heeft niet alleen meer plaats om zelf

dingen te noteren, u krijgt er ook

een uitneembare overzichtskalender

bij waarmee u op één blad en in

één oogopslag alle ophaaldagen van

2009 kunt nakijken.

Er staan eveneens een aantal belangrijke

activiteiten en evenementen

in die voor de Samenwerkingsovereenkomst

“Duurzaam beleid” van

belang zijn.

De afvalkalender bevat de ophaaldata

van onder meer het gft-afval,

pmd, restfractie, papier-karton, …en

de openingsuren van het containerpark.

Daarnaast vindt u er ook

heel wat praktische informatie in

terug betreffende de sorteerregels

voor de verschillende afvalfracties.

Een kalender dus om te gebruiken

en om goed te bewaren !! Mocht

u de kalender niet ontvangen hebben,

dan kunt steeds een exemplaar

bekomen op de dienst bevolking of

bij de milieudienst.


Technische dienst

Informatief

Krachten worden gebundeld om de kans op wateroverlast aan de gewestweg

N730 te Werm en Nieuw-Hoeselt te verkleinen.

Het schepencollege heeft beslist de wateroverlast van het voorbije voorjaar

en zomer, waarbij vooral Werm zwaar werd getroffen, onder handen

te pakken. Voorheen zijn 3 projecten voor Werm ingediend bij de

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de vraag tot subsidie. Het betreft

de projecten afkoppeling hemelwater afkomstig van de landerijen

tussen de Zevenbunderstraat en de Panisbergstraat door middel van een

opvangbekken evenals de afkoppeling van het hemelwater afkomstig van

het hoger gelegen gebied rondom de Stijn Streuvelslaan. Daarbij werd dit

voorjaar reeds het subsidiedossier voor aanleg nieuwe gescheiden riolering

langsheen de Onderstraat, Bovenstraat, Torenstraat, Katteveldstraat

en Bronstraat bij de Vlaamse Milieumaatschappij aangevraagd. Sinds dit

jaar kan de gemeente ook beroep doen op de expertise van Infrax inzake

riolering daar zij hierbij aangesloten zijn.

Daar de VMM elk jaar slechts een bepaald budget (enkele miljoenen euro’s) voor uitbreiding en vernieuwing van riolering voor gans

Vlaanderen vrijmaakt, is het belangrijk dat onze ingediende projecten een hoge score krijgen om opgenomen te worden in hun jaarprogramma

naar toelagen toe. Eén van hun criteria is de grootte van de ingediende projecten, dus hoe groter het gebied dat wordt

aangepakt hoe meer kans dat het dossier door de VMM naar voor wordt geschoven binnen hun lijst van uit te voeren projecten binnen

Vlaanderen. Om deze reden heeft het bestuur nu ook beslist om de drie voornoemde projecten samen te voegen tot één groot

dossier. Deze opdracht wordt aan Infrax overgemaakt en zij zullen instaan voor de verdere opvolging van het dossier. Het schepencollege

vraagt aan Infrax en VMM dit dossier met hoogste prioriteit te behandelen.

Nieuwe speelplaats voor kleuterschool Romershoven.

De speelplaats van de kleuterschool (gemeentelijk eigendom) te Romershoven

verkeerde reeds lange tijd in slechte staat. Zowel de schooldirectie

als het oudercomité was vragende partij om de speelplaats te vernieuwen.

De betonnen dalstenen van de speelplaats waren door de jaren heen zeer

ongelijk komen te liggen wat zeer gevaarlijk was naar aanstoten en vallen

van de kleuters toe met schaafwonden tot gevolg. Daarom werd besloten

de harde betonnen ondergrond te vervangen door een wat zachtere

gelijkliggende asfaltlaag zodat het risico op verwondingen bij het vallen

wordt gereduceerd. Daar het project op zich te klein was om hiervoor een

apart dossier op te maken naar aanbesteding toe werd door het schepencollege

besloten dit project onder te brengen binnen het budget voorzien

voor de jaarlijkse onderhoudswerken van wegen uitgevoerd door derden

op de dienst openbare werken.

Omwille van het belang voor de kleuters werd binnen het uitgebreid wegenisdossier

gevraagd de speelplaats eerst aan te pakken. Aan het leggen

van de nieuwe asfaltlaag gingen grote voorbereidende werken vooraf. Zo

moest de ondergrond worden verbeterd naar stabiliteit toe, werd het oud

muurtje aan de oprit van de speelplaats vervangen door betonnen L-elementen

en werd ondergronds een buis doorheen de speelplaats voorzien

om in de toekomst nutsleidingen zoals internet en dergelijke doorheen te

trekken zodat er niet meer moet worden opgebroken. De kostprijs voor

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

het vernieuwen van de speelplaats bedraagt zo’n 37.000 euro, maar het

...................................................................................

22 ..................................……………………………….. 23

resultaat mag gezien worden.

Parochie Federatie Hoeselt

Kerstmisvieringen

Dag Uur Parochie

Woensdag 24 december 19.00

20.00

21.00

22.30

Werm (in de zaal)

O.L.Vrouw

Schalkhoven

Centrum

Donderdag 25 december 9.15

9.15

10.30

10.30

14.00

Vrijdag 26 december 10.30

14.30

Hern

Romershoven

Alt-Hoeselt

Centrum

Gebedsviering

in de kerk van

Hern

Centrum

Kinderzegen in de

Sint-Stefanuskerk

Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

organiseert een quizavond.

Vrijdag 30 januari 2009 om 20 uur in CC De Kimpel,

Eikenlaan, Bilzen.

Inschrijven op voorhand kan bij Sabine Silkens tel. 089 51 93 08 (tijdens

de kantooruren) of via e-mail sabine.silkens@pzbhr.be.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro. Er kunnen in totaal 50 groepen

deelnemen.

Meer info:

Lokale politie , tel. 089 51 93 00, Robby Brimioul, Peter Cornelis of

Sabine Silkens.

Wijzigingen aanwezigheid Infrax

op gemeentehuis.

Tot heden was Infrax elke maandag tussen 13 en 14 uur aanwezig op

de dienst bevolking voor het verlenen van informatie én als oplaadpunt

voor de budgetmeterklanten.

Vanaf januari zal hierin een wijziging komen.

* De wekelijkse zitdag op het gemeentehuis wordt afgeschaft.

* Het oplaadpunt voor de budgetmeterklanten wordt vanaf dan geïnstalleerd

bij het OCMW, Europalaan 1 te 3730 Hoeselt en zal daar toegankelijk

zijn tijdens de kantooruren. Voor meer informatie hierover

kunt u steeds contact opnemen met de dienst bevolking,

tel. 089 51 03 28 of met het secretariaat van het OCMW, tel. 089 51 88 10.

* Voor informatie kunt u dan terecht in de winkels van Infrax te

Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32

of Genk, Winterslagstraat 4 bus 10

of telefonisch op het infonummer van Infrax 089 35 30 20.

Leer duurzaam bouwen met de BouwTeams

Tot 50% op je energierekening besparen... en je woning intussen ook nog

gezonder en comfortabeler maken. Het kan. Infrax en vormingsinstelling

Dialoog willen kandidaat-(ver)bouwers wegwijs maken tijdens

een tweedaagse opleiding: de InfraxBouwteams.

In een BouwTeam krijgen (ver)bouwers gedurende twee zaterdagen in het

Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder alle technische en praktische

kennis mee over duurzaam en energiezuinig bouwen. De informatie

is neutraal, want nog Infrax noch Dialoog verkopen welk materiaal dan

ook. Voorkennis is absoluut niet vereist.

Deelname aan de cursus kost 35 euro, inclusief cursuspakket en

broodjes.

Data: 31 januari en 7 februari, 14 en 21 februari, 7 en 14 maart, 18 en 25

april, 30 mei en 6 juni.

Inschrijven via www.bouwteams.be of telefonisch bij Dialoog op

tel. 016 23 26 49.


Informatief

Pas geopend

!

Steunpunt Duurzaam Bouwen gaat

verder op haar elan !

Steunpunt Duurzaam Bouwen is hét Limburgse aanspreekpunt

wat betreft Duurzaam Bouwen en Wonen in Limburg voor

particulieren, overheden, professionals en scholen. Dankzij de

Europese steun van EFRO en de inbreng van de Bond Beter

Leefmilieu en de Provincie Limburg kan het Steunpunt haar

knowhow en ervaring ter beschikking stellen van de verschillende

doelgroepen.

De partners van het Steunpunt hebben onlangs - in aanwezigheid

van Gedeputeerde Frank Smeets - de samenwerkingsovereenkomst

ondertekend.

Steunpunt Duurzaam Bouwen gaat in 2009 verder op haar

elan. In het voorbije EFRO-dossier adviseerde en begeleidde

het Steunpunt meer dan 50 projecten wat betreft duurzaam

bouwen. Met de goedkeuring van het tweede EFRO-dossier

komen nieuwe Europese middelen vrij om Limburg op maat

van elke aparte doelgroep verder te sensibiliseren en te adviseren.

De volledige tekst ligt ter inzage op de dienst Toerisme en info,

tel. 089 51 03 35(6).

Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen

in openbaar onderzoek

Iedereen krijgt de gelegenheid de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen

in te kijken en zijn of haar mening te geven.

Hoe kunt u reageren?

* Van 16 december 2008 tot 15 juni 2009 kunt u

op de milieudienst het plan van het stroomgebied inkijken.

Bemerkingen of bezwaren dienen schriftelijk en tegen

ontvangstbewijs ingediend te worden bij het College van

Burgemeester en Schepenen.

* U kunt het plan ook raadplegen op www.volvanwater.be.

U vindt er een inspraakformulier dat u digitaal kunt overmaken.

* Op maandag 16 februari om 19 uur vindt in de

Boudewijnzaal, Provinciehuis, Universiteitslaan 1 te Hasselt

een informatie- en inspraakvergadering over het

Demerbekken plaats,. De plannen worden er toegelicht

en u krijgt er de gelegenheid om uw vragen persoonlijk te

stellen. Ook tijdens deze vergadering kunt u schriftelijke

opmerkingen maken.

Asbest

Cementgebonden asbest kan op de volgende dinsdagnamiddagen

aangeboden worden op het containerpark:

17 maart 2009, 26 mei 2009, 18 augustus 2009, 13 oktober 2009,

telkens van 16 uur tot 19 uur.

Café In de Metser

Tongersesteenweg 186a

Tel. 0495 72 34 90

Ben en Francis, beiden uit Hasselt, openden onlangs café

‘In de Metser’. Na intensief werken, is het café verfrist en

staan de deuren terug open. Jong en oud, man en vrouw,

iedereen kan hier terecht voor een gezellige avond.

Ben en Francis verwelkomen ook de wandelclubs, fietsclubs

alsook de individuele beoefenaars. De spelen zoals darts,

tafelvoetbal... staan in een apart zaaltje in de café en kunnen

daar door de liefhebbers in clubverband of als ontspanning

gespeeld worden.

Tijdens een drankje kan je eveneens een kleine snack nuttigen

zoals spaghetti, macaroni, lasagne of een lekkere tas

soep.

Iedere 3 de zaterdag van de maand is er Karaoke, en dj.

Ambiance verzekerd!

Openingsuren

Dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 01 uur

Vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 uur

Fun City verhuist en breidt uit...

Fun City - Bilzersteenweg 36b,

Tel. 089 51 11 63 - fax 089 51 11 64

email: info@fun-city.be

website: http://www.fun-city.be

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

of melden via www.hoeselt.be

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT

Reeds 10 jaar voorziet Fun City de inwoners van Hoeselt en omstreken van de nieuwste films, de beste games en versnaperingen voor

een gezellig avondje met vrienden en familie.

Fun City is onlangs verhuisd naar zijn nieuwe locatie aan de Bilzersteenweg 36b. Daar kan u sinds 28 november terecht voor films,

games, springkastelen,… en zoveel meer.

Ook biedt Fun City sinds kort een breed gamma aan feestartikelen aan voor de allerkleinsten, gaande van ballonnen tot allerlei gadgets

om uw feestjes op te fleuren.

Een nieuwigheid sinds de recente verhuis is het gloednieuwe zonnecenter. Vanaf nu kan u rustig komen bruinen onder één van de

topzonnebanken van "Ergoline", waaronder de absolute topper, het nieuwste op de markt, "The Angle"...

Naar aanleiding van zijn tienjarig bestaan geeft Fun City deze maand nog een schitterende LCD TV weg. Bij aankoop of huur ontvang

je tombolabiljet(ten) om mee te dingen naar deze prachtige prijs!

Openingsuren:

24 Maandag tot donderdag van 12 tot 22 uur

25

Vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 23 uur


Huldigingen

Huldigingen

Diamant voor

Jans Henri & Brulmans Josephina

16-10-1948 - 16-10-2008

Proficiat!!!

Goud voor

Bielen Henricus & Lemoine Irma

12-11-1958 - 12-11-2008

Gefeliciteerd!!!

Officiële opening Industriezone 3

Op zaterdag 25 oktober huldigde ons gemeentebestuur, in aanwezigheid van gedeputeerde Marc Vandeput, het 3 de gedeelte van onze

Industriezone in.

Hiermee heeft Hoeselt een industrieterrein van 37 ha groot. Op het nieuwe gedeelte zijn 13 bedrijven gevestigd die goed zijn voor 100

nieuwe jobs.

Uit socio-economische overwegingen; de strategische ligging, de lage prijs, 20 euro/m 2 en om de bedrijven in eigen gemeente te

houden, heeft het gemeentebestuur deze beslissing genomen.

Aan het gebied Takkenbos oftewel Industriezone 3 hangt een prijskaartje van 1 miljoen euro. Hiervoor mochten wij 300.000 euro

subsidie ontvangen uit het Europees

Fonds en 300.000 euro

van het Vlaamse gewest. Het

saldo 400.000 euro is ten laste

van het gemeentebestuur.

De realisatie was echter niet

vanzelfsprekend. Het gemeentebestuur

werkte 5 jaar aan

dit dossier. Als buitengebied

had Hoeselt slecht recht op 5

ha extra industriegebied. Toch

konden er 7,5 ha gerealiseerd

worden.

Op Takkenbos vestigden zich

hoofdzakelijk bedrijven gespecialiseerd

in wegenwerken

en betonproducten. Rond het

26 terrein ligt een groene buffer

kijker te spelen voor de beker van Zuid-Limburg. Omdat het hier een uitzonderlijke prestatie betreft, werden de spelers van het eerste

27

van 15 meter.

Rene Conings, geboren te Hoeselt,

vierde zijn 100 ste verjaardag

Dhr. René Conings van Waltwilder, geboren te Hoeselt op 1 december 1908,

vierde onlangs zijn 100 ste verjaardag.

Zijn petekind, René Conings van de Proefbosstraat vindt dit een uniek

gebeuren en wil hem dan ook graag verrassen met een foto

in het gemeentebericht van zijn geboortedorp.

Proficiat!!!

Geslaagde wandel- en fietshappening

t.v.v. het Kinderkankerfonds

"De kleine prins"

Ondanks het slechte weer was de opkomst voor de wandel- fiets-en

treinhappening ingericht door Brasserie "De Singelhoeve" op dinsdag 11

november een geweldig succes. De inschrijvingsgelden van de 3 trajecten

gingen integraal naar de actie "Lienemientje"

De Genkse keepertrainer Guy Martens, medeoprichter van deze actie,

was eveneens aanwezig en benadrukte nog maar eens hoe belangrijk

dergelijke steun is voor zulke projecten.

Verder was er een afvaardiging van de Orde der Tempeliers aanwezig en

schepen Guy Thijs vertegenwoordigde het gemeentebestuur.

Jos Roofthooft zorgde voor de muzikale noot.

Norbert Croux van de Singelhoeve was duidelijk in zijn nopjes omdat er

635 euro aan de actie werd overhandigd. "Het is de grootste opkomst

ooit" zei Norbert, "volgend jaar zal het vast en zeker opnieuw "Lienemientje"

worden". Voor 2010 heeft "Lienemientje" een laatste grote actie

op het programma, meer hierover leest u in een volgende editie."

Jeannine Mottart geselecteerd voor de Pluim!

Met de actie "De Pluim" wensen de Koning Boudewijnstichting en de tien regionale zenders mensen die zich inzetten voor andere

mensen en de samenleving, een bedankje - een "pluim" - te geven.

Jeannine Mottart werd geselecteerd samen met 4 andere Limburgers. Bekendmaking winnaar op 15 december.

Viering 30 jaar Crea Hoeselt-Werm-Hern

45 jaar ziekenzorg CM Hoeselt

Ziekenzorg Hoeselt vierde in het weekend van 6 en 7 december het 45 jarig bestaan van de ziekenzorgkern en het 30 jarig bestaan

van de creaclub. In het GC werden de werkjes van de zieken op een originele manier tentoongesteld.

Tijdens de academische zitting werd de groei en bloei van beide jubilerende organisaties door de voorzitters voorgesteld. Eric

Willems zorgde voor de muzikale noot.

Schepen Thijs en verbondsverantwoordelijke Willy Peters loofden al de vrijwilligers van de ziekenzorgkern.

Na de officiële opening van de tentoonstelling werd aan de aanwezigen een heerlijke receptie aangeboden.

Huldiging en ontvangst van de Koninklijke Alt-Hoeseltse voetbalvereniging (kavv)

Traditioneel worden in de aanloop naar de nieuwe veldvoetbalcompetitie door de provinciaal spelende teams bekerwedstrijden gespeeld.

KAVV slaagde er in de beker van Zuid-Limburg naar zich toe te halen door in de finale SK Munsterbilzen met 2-1 te verslaan. KAVV is alzo

verzekerd van deelname aan de Beker van België volgend seizoen. Ook het kadetten- en scholierenteam van Alt-Hoeselt wist zich in de

elftal en een delegatie van het hoofd- en jeugdbestuur op woensdag 26 november in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet.


Actueel

Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt de bevolking van Hoeselt uit op haar traditionele nieuwjaarsdrink.

Iedereen is van harte welkom op het Dorpsplein op zondag 4 januari van 11 tot 13 uur.

Samen met de beste wensen voor het nieuwe jaar bieden we jullie dan graag een lekker glas glühwein of een heerlijke tas soep aan.

Tot dan !

Enkele sfeerfoto’s van vorige jaren.

Seniorenfeest

Alle zieken, gehandicapten en gepensioneerden worden van harte uitgenodigd op de ontmoetingsnamiddag die zal plaatsvinden op

donderdag 15 januari in de grote zaal van het gemeenschapscentrum Ter Kommen, Europalaan 2 te Hoeselt.

Het feest begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Voor animatie zorgen Jos Roofthooft en zijn orkest.

Traditiegetrouw wordt iedereen getrakteerd op lekkere taart en koffie.

Van harte welkom!

28

Kijk alvast uit naar de Feestnacht van de Burgemeester

op zaterdag 25 april 2009 in GC Ter Kommen

More magazines by this user
Similar magazines