GEMEENTELIJKE - Gemeente Koekelare

koekelare.be

GEMEENTELIJKE - Gemeente Koekelare

januari 2011

www.koekelare.be

roepsteen

Informatieblad voor Groot Koekelare

de

Burgemeester Patrick Lansens,

schepenen Eric Huyghe,

Dirk Ampoorter,

Tom Pollentier

en Kelly Tanghe,

gemeentesecretaris

Lode Claeys,

de gemeenteraadsleden

en de personeelsleden

van de gemeente Koekelare

wensen alle inwoners

een gelukkig, voorspoedig en gezond 2011!

GEMEENTELIJKE

MEDEDELINGEN

WIJZIGING RUP OOSTMEETSTRAAT

Het Gemeentebestuur is momenteel bezig met de opmaak van de wijziging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oostmeetstraat.

Deze wijziging komt er met het oog op de oprichting van een grootwarenhuis op de site van “De Gouden Triangel” en om de

voorschriften voor projectzone 2 (woningbouw) te wijzigen, meer bepaald om de bouwhoogte van de woningen aan te passen en

om de mogelijkheid te voorzien een carport op te richten in plaats van een garage.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ligt het ontwerp van het gewijzigd

ruimtelijk uitvoeringsplan Oostmeetstraat, door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 29 november 2010, ter inzage

bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis gedurende een termijn van minimum 60 dagen en dit in de periode

van 03.01.2011 tot 07.03.2011 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Al wie omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan

bezwaren of opmerkingen heeft, moet die schriftelijk en aangetekend overmaken aan de Gecoro, p.a. Sint-Maartensplein 19,

8680 Koekelare, uiterlijk tegen 07.03.2011 om 12.00 uur.

In het kader van dit RUP heeft de Dienst MER van de Vlaamse Overheid beslist dat het RUP Oostmeetstraat geen aanleiding

geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER bijgevolg niet nodig is. De definitieve versie van de

screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be. Hiervoor kies je in het linkermenu voor

M.e.r.-databank. De documenten in kwestie kan je terugvinden via de dossiercode OHPL0843. De documenten liggen ook ter

inzage op de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

1


ECHO’S UIT DE

RAADZAAL

CULTUUR

GEMEENTERAAD

VAN 20 DECEMBER 2010

Tijdens de gemeenteraad van 20 december werd

het RUP De Mokker definitief vastgesteld.

De gemeenteraad keurde het investeringsprogramma

2010 voor de aankoop van beschermkledij

voor het brandweerpersoneel goed.

Voor het gebruik van de nieuwe krachtballokalen

op het gemeentelijk sportcentrum werd de

gebruiksovereenkomst met Krachtbalvereniging

Durf & Win goedgekeurd.

Voor de uitbreiding van het gemeentehuis werden

de meerwerken voor het lot elektriciteit

goedgekeurd voor een bedrag van 12.740 €.

Volgende gemeenteraad: maandag 31 januari

2011 om 19u.

SCALA & KOLACNY BROTHERS

ZATERDAG 2 APRIL 2011 OM 20U

DE BALLUCHON

Scala, een Vlaams meisjeskoor anno 2011.

Het jaar 2011 wordt voor Scala en de Kolacny broers een terugkeer naar

hun beginjaren. Geen rockband of computers meer, enkel nog de pure

essentie: de engelachtige stemmen van twintig jonge vrouwen, een pianist

en een dirigent. En dit alles scenisch uitgewerkt in het prachtige decor van

De Balluchon!

Wanneer Scala furore maakt

over onze landsgrenzen,

komt dit steevast door de

unieke combinatie van originele

covers en eigen werk.

En nu dus een tournee in

Vlaanderen. In onze eigen

theaters waar Scala het liefst

vertoeft. Met meer en meer

eigen Nederlandstalige

nummers.

Scala’s typisch feeërieke stijl blijft behouden in het visuele luik van deze

voorstelling. Bijna alle nummers worden ondersteund door beeldmateriaal

van een Canadees productieteam. Scala werkte reeds met hen samen op het

Festival Juste pour rire in Montréal.

Tickets kosten €15 en zijn vanaf maandag 17 januari te verkrijgen in het

onthaal van het gemeentehuis.

Meer info: Cultuurdienst, 051 58 92 01 – info@koekelare.be.

RAYMOND VAN HET GROENEWOUD 60: OVERZICHT

ZATERDAG 16 APRIL OM 20U

DE BALLUCHON

Raymond van het Groenewoud

viert zijn 60ste verjaardag met een

tour langs de kleinere cultuurzalen

en De Balluchon mocht niet

in het rijtje ontbreken. Tijdens

dit optreden passeren de grootste

klassiekers de revue: Je veux

de l’amour, Meisjes, Chachacha,

Vlaanderen boven,... Met jeugdig

enthousiasme brengt deze muzikale

alleskunner een overzicht van

zijn grootste hits.

Mis dit unieke optreden niet, het

belooft een sfeervolle avond te worden die niet zal vervelen!

Tickets kosten € 20 en zijn vanaf maandag 17 januari te verkrijgen in het

onthaal van het gemeentehuis.

Meer info: Cultuurdienst, 051 58 92 01 – info@koekelare.be.

2


BIBLIOTHEEK

KOEKELARE VERBEELDT!

Help jij ons lokaal erfgoed te bewaren?

Beeldmateriaal is van

onschatbare waarde.

Verborgen in koekendozen,

kasten of op zolder worden vaak vele schatten

bewaard. Daarom is er “Westhoek Verbeeldt”,

een regionale beeldbank met bedreigd particulier

beeldmateriaal over en in de Westhoek, dat samen

met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en

ontsloten.

Heb je zelf nog kiekjes uit de oude doos en kan

je er mooie herinneringen en leuke anekdotes bij

vertellen? Laat dan je foto’s kopiëren en digitaliseren

door vrijwilligers. Alle beelden en verhalen

worden verzameld op de website www.westhoekverbeeldt.be.

Niet alleen op de website kan je snuisteren in en

reageren op de vele foto’s van Koekelare en omgeving.

Gedurende de ganse maand januari staan

in de inkom van De Brouwerij - De Bibliotheek

alvast enkele foto’s uitgestald. Weet je welke personen

op de foto staan of ter gelegenheid van welke

activiteit de foto werd genomen? Voeg dan je reactie

toe bij de foto!

Hieronder alvast een opwarmertje. Wie herken je

op deze foto?

Invulformulieren zijn te verkrijgen in de inkom

van De Brouwerij – De Bibliotheek.

Voor meer informatie over Westhoek Verbeeldt

kan je steeds terecht bij de Cultuurdienst - De

Brouwerij, 1ste verdieping, Sint-Maartensplein

15B, 051 58 92 01 – info@koekelare.be.

LEESPLEZIER VOOR HET EERSTE LEERJAAR!

Tijdens de voorbije maanden heeft je zoon of dochter leren

lezen! Ondertussen is je kind al zo ver gevorderd dat

het zelfstandig een eerste ‘echt’ kinderboek kan lezen.

Op school wordt de reeds verworven leesvaardigheid nu

voortdurend uitgebreid. En vanzelfsprekend blijf ook

jij de leesvordering van je kind vol verwondering op de

voet volgen. Ook de bibliotheek levert haar bijdrage in

dit leesproces: een schat aan leesplezier staat klaar om

gelezen te worden!

Op de jeugdafdeling is er een collectie ‘eerste leesboekjes’. Deze boekjes

zijn speciaal geschreven voor de leerlingen van het eerste leerjaar. Je herkent

ze aan het witte etiket met aanduiding ‘A’. De boekjes vermelden

ook het leesniveau (AVI-niveau). Eerste leesboekjes zijn er in het hoofdfiliaal

en in de uitleenpost Bovekerke: het personeel zal je graag de juiste

plaats aanwijzen!

Kinderen kunnen een individueel lenerspasje krijgen en hoeven hiervoor

niets te betalen. Ook het ontlenen zelf is gratis en met hun pasje komen

de kinderen zo vaak als ze willen op bibliotheekbezoek.

Veel leesplezier en tot binnenkort in de bibliotheek!

27 JANUARI 2011: GEDICHTENDAG

Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Nederland

en Vlaanderen. Op de laatste donderdag van januari

staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. Liefhebbers

verspreid over Nederland en Vlaanderen organiseren op

die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten

op scholen, in bibliotheken en winkels, culturele instellingen,

op het werk of gewoon op straat. Kranten, radio,

televisie en het internet klinken een stuk poëtischer.

Het thema van Gedichtendag 2011 is Nacht. De eeuwenoude fascinatie

voor de nacht maakt het tot een van de meest bezongen onderwerpen.

Gedichtendag 2011 wordt met dit thema ook een beetje Gedichtennacht.

Remco Campert schrijft de Gedichtendagbundel 2011.

Ook jouw bibliotheek laat zowel groot als klein proeven van de mooiste

gedichten! Wij wensen je alvast een prettige Gedichtendag vol mooie

woorden!

TARIEVEN, UITLEENTERMIJNEN EN AANTALLEN

Media Leengeld Uitleentermijn

Max. aantal Verlenging Boete/

week

Boeken Gratis 4 weken 6 Max. uitleen € 0,15

60 dagen

Tijdschriften Gratis 4 weken 6 Niet € 0,15

Cd’s € 0,50 2 weken 6 doosjes Niet € 0,50

Dvd’s € 1,00 2 weken 2 Niet € 0,50

Taalcassettes € 0,50 2 weken 2 Niet € 0,50

Sluitingsdagen januari

Hoofdbibliotheek: zaterdag 1 januari 2011

Uitleenpost Bovekerke: maandag 3 januari

3


JEUGD

JEUGDRAAD KOEKELARE

ZOEKT NIEUWE GEMOTIVEERDE LEDEN

Heb jij ook zin om het jeugdbeleid van de gemeente mee uit te

bouwen? Zie je het zitten om een handje te helpen bij activiteiten van

de jeugdraad (Kiosk Rock, Buitenspeeldag, Quiz,...)? Heb je zin om

maandelijks eens samen te komen om de activiteiten voor te bereiden?

Ben je tussen 16 en 30 jaar en inwoner van Koekelare?

Stel je dan zo snel mogelijk ten dienste van de jeugd en word lid van

de jeugdraad. Meer info op de jeugddienst of bij de voorzitter van de

jeugdraad.

Sofie Dubois, voorzitter jeugdraad (0499 34 60 22)

Tom Pollentier, schepen van jeugd (0479 67 57 79)

Evelien Denecker, jeugdconsulent (051 58 92 04)

SPEELPLEINWERKING

GEZOCHT: MONITOREN

De gemeentelijke jeugddienst organiseert

tijdens de zomervakantie gedurende 6 weken

opnieuw een speelpleinwerking. De

speelpleinwerking staat of valt met het enthousiasme

en de inzet van monitoren. Beantwoord

je aan onderstaand profiel, dan heeft de gemeentelijke jeugddienst

jou nodig!

STA JIJ OP KIOSK ROCK 2011?

Eind augustus is de Kiosk in Koekelare weer gereserveerd

voor jong geweld van eigen bodem.

Voor het 9de jaar op rij organiseert de jeugdraad

Kiosk Rock. Net als de voorgaande jaren zullen

weer een aantal jonge muziekgroepjes van Koekelare

of omgeving het podium betreden.

Speel jij zelf in een muziekgroepje? Wil jij meedoen

aan dit uniek evenement in Koekelare?

Neem dan vlug contact op met de jeugddienst of

met de schepen van jeugd.

Schepen van jeugd: Tom Pollentier, Brouwerijstraat

17 bus 2, 0479 67 57 79 of tom pollentier@skynet.be.

Jeugdconsulent: Evelien Denecker, Belhuttebaan

40, 051 58 92 04 of jeugd.sportkoekelare@skynet.

be.

FILM

Hoofdmonitoren:

Ben je geboren in ’93 of vroeger, heb je het attest van hoofdanimator,

kan je verantwoordelijkheid dragen en leiding geven en woon je bij

voorkeur in Koekelare, stel je dan kandidaat voor hoofdmoni in juli of

augustus. Je wordt betaald als jobstudent (weddeschaal E1).

Monitoren:

Ben je geboren in ’95 of vroeger, bruis je van energie en creativiteit,

werk je graag met kinderen, heb je het attest van animator in het jeugdwerk

behaald of heb je voldoende ervaring en woon je bij voorkeur in

Koekelare, dan hebben wij jou nodig! Je wordt betaald als vrijwilliger:

± € 30,00 per dag.

Geïnteresseerd? Spring dan zo snel mogelijk eens binnen bij de jeugddienst!

Jeugddienst Koekelare, Jeugdconsulent Evelien Denecker, Belhuttebaan

40, 051 58 92 04 of jeugd.sport-koekelare@skynet.be.

Bereikbaar op werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 17u30,

op woensdag van 13u tot 18u30.

4


MILIEU

DIESELROET SCHAADT DE GEZONDHEID. WAT KAN

JE ERAAN DOEN?

In de winter is de kans groter dat er dagen zijn waarbij de fijnstofdrempel

overschreden wordt en het smogalarm wordt afgekondigd.

Dat die drempel wordt overschreden heeft te maken met een samenhang

aan factoren.

In de winter is er vaak weinig wind en blijft het fijn stof hangen, waardoor

hoge concentraties kunnen ontstaan. Als er minstens 2 opeenvolgende

dagen meer dan 70 µg/m3 fijn stof in de lucht hangt, dan

wordt het smogalarm afgekondigd. Fijn stof ontstaat onder andere bij

de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, gas, steenkool

of hout. Een belangrijke bron zijn oudere dieselmotoren, die roet uitstoten.

Vooral de hele kleine deeltjes die je niet ziet zijn heel schadelijk

voor onze gezondheid. Die kunnen immers zeer diep in onze luchtwegen

dringen en daar ontstekingen veroorzaken, waardoor we moeilijker

kunnen ademen. Bovendien kunnen de deeltjes ook door het bloed

opgenomen worden en zo in het hele lichaam schade aanrichten. Voor

mensen met zwakke longen of hart- en vaatziekten is het oppassen

geblazen.

Wat doet de overheid en wat kan je zelf doen?

Alle nieuwe dieselwagens die vanaf 1 januari 2011 op de markt

worden gebracht, moeten uitgerust zijn met (gesloten)roetfilter. Enkel

met roetfilter voldoen ze aan de Euro 5 norm die dan van kracht is.

Een roetfilter houdt de fijne stofdeeltjes tegen op een poreuze wand

en laat uitlaatgassen door. Er zijn twee soorten roetfilters. Een gesloten

roetfilter houdt 90 % van het fijn stof tegen, een halfopen filter 30%

tot 50%. Gesloten roetfilters worden in nieuwe wagens ingebouwd.

Achteraf kan je enkel een halfopen roetfilter laten installeren. Je kiest

dus best meteen bij de aankoop voor een auto met roetfilter. Voor de

installatie van een halfopen roetfilter in oudere wagens en bestelwagens

die behoren tot de euronorm 3 klasse en euronorm 4 klasse met een

eerste inschrijving van vóór 3 september 2010, geeft de Vlaamse

overheid een premie tot € 600.

De premie wordt toegekend aan iedereen die eigenaar is van een

voertuig en hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in

het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft. Zowel bedrijfswagens,

leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon of gemeente

komen in aanmerking.

Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de

installatie en eventueel andere kosten (bv. controle van de montage

door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden

gebracht. Alle kosten worden voor 100 % terugbetaald tot een

maximumbedrag van € 600. Meer informatie over de premie vind je op

http://roetfilters.lne.be.

FOTOWEDSTRIJD 2011

Het meest verrassende plekje in Koekelare

De Dienst voor Toerisme en de Milieuraad organiseren

in samenwerking met het Gemeentebestuur

opnieuw een fotowedstrijd. Vorig jaar

was deze wedstrijd een groot succes. 33 deelnemers

wisten samen 97 mooie plekjes op de

gevoelige plaat vast te leggen, in het kader van

het thema “Natuur in Koekelare”.

Dit jaar is het thema “Het meest verrassende

plekje van Koekelare”. Ben je ook overtuigd van

de schoonheid van Koekelare en ken je nog een

aantal mooie, verrassende Koekelaarse plekjes

waarmee je anderen kan bekoren? Neem dan

zeker deel aan deze leuke wedstrijd en maak kans

op een mooie prijs!

Het volledige wedstrijdreglement kan je

bekomen bij de Dienst voor Toerisme of bij de

Milieudienst. Maximum 3 foto’s (zwart-wit of in

kleur) moeten ten laatste op 1 augustus worden

bezorgd.

Vooral de originaliteit van de foto is van groot

belang!

Meer info: Dienst voor Toerisme, CC De

Brouwerij, 1ste verdieping, Sint-Maartensplein

15B, 051 58 92 01 – info@koekelare.be en

Milieudienst, Gemeentehuis, 2de verdieping,

Sint-Maartensplein 19, 051 58 92 01 –

robrecht.hindryckx@publilink.be.

INFOSESSIE ENERGIEZUINIG (VER)BOUWEN

De gemeente Koekelare organiseert in samenwerking met vormingscentrum

Dialoog en met de steun van netbedrijf Infrax een gratis infosessie

omtrent energiezuinig (ver)bouwen. Deze sessie vindt plaats op

donderdag 13 januari om 19u30 in zaal ‘de Moutvloer’, (1 ste verdieping)

van de brouwerij (Sint-Maartensplein 15b).

5


VARIA

HET ECOTUINTEAM, IETS VOOR

JOU?

Groene vingers gezocht

De natuur is overal, ook in jouw achtertuin.

Door tuinen ecologisch in te richten worden

ze opnieuw een thuis voor vogels, vlinders en

allerlei inheemse planten en kruiden. Dit is niet

alleen goed voor ons en onze kinderen, maar ook

broodnodig voor soorten zoals de huismus en de

meikever. Wil je je tuin ecologisch of afvalarm

inrichten maar weet je niet hoe eraan te beginnen,

dan is deelnemen aan een ecotuinteam de

ideale oplossing. Ook in 2011 starten we nieuwe

ecotuinteams op in jouw buurt. Gedurende vijf

bijeenkomsten word je in team professioneel en

kosteloos begeleid door iemand die er alles van

weet. Je leert ondertussen ook bij van je teamleden.

De ecotuinteams zijn een initiatief van de Provincie

West-Vlaanderen in samenwerking met

het Regionaal Landschap IJzer & Polder en de

gemeente. De eerste bijeenkomst is gepland

eind april. Wie wenst aan te sluiten kan tot eind

maart 2011 inschrijven bij Klaas Bogaert via

klaas@rlijp.be of 051 54 59 62.

11.11.11-ACTIE 2010

De 11.11.11- novemberactie 2010 was opnieuw een succes. Ondanks de

zeer slechte weersomstandigheden waardoor bepaalde straten niet werden

bezocht, werd er opnieuw voor meer dan € 4000 koffie en thee verkocht.

Storten op het speciale rekeningnummer 375-1030038-74 van 11.11.11-

Koekelare kan nog steeds (belastingsattest vanaf 30 €). Bedankt aan de

gulle schenkers.

Netto verwacht het 11.11.11-comité Koekelare dit jaar in totaal ongeveer

€ 3700 te kunnen overmaken aan 11.11.11 nationaal. Dit zal een paar

procent meer zijn dan vorig jaar.

NSB KOEKELARE

Het bestuur van NSB-Koekelare nodigt je uit om het lidgeld voor het jaar

2011 te betalen: € 7,50 voor de ere-leden, € 2,50 voor de steunende leden,

te storten op rekening 000-0504144-35 van Gilbert Ameel, Berkenlaan

6, 8680 Koekelare. Giften zijn ook welkom. Met dank bij voorbaat.

MENSEN HELPEN BIJ RAMPEN

Rode Kruis zoekt hulpverleners voor de administratieve ondersteuning

van de rampenhulpverlening.

Infoavond in Brugge op 24 januari 2011 van 20u tot 22u. Alles over onze

psychosociale opvang bij rampen op www.rodekruis.be.

SINT-MARTINUS SPEELT ‘ANGELS’

Het lijken wel engeltjes, die meisjes en jongens van twaalf tot vijftien:

lief, vrolijk, schattig, jong, mooi...

Soms hebben ze angeltjes, die meisjes en jongens van twaalf tot vijftien:

giftig, pesterig, jaloers, wispelturig, listig...

Ze dromen van de grotemensenwereld,

ze verlangen ernaar en zijn er bang van.

Dit alles verwerken ze in hun theatervoorstelling ‘ANGELS’.

Guido Willaert regisseert zijn 38 ‘angels’. Voor het scenario werd hij

bijgestaan door Gillian Mouton, een leerlinge uit het vierde jaar met

literair talent en kennis van de tienerwereld.

‘ANGELS’ is een voorsteling met humor en emotie, spektakel en

intimiteit.

Publieke voorstellingen in cultuurzaal De Balluchon op vijdag 28 en

zaterdag 29 januari om 20u en op zondag 30 januari om 18u.

Tickets zijn voor € 6 te verkrijgen op het secretariaat van het Sint-

Martinusinstituut, Ichtegemstraat 14/2, 051 58 85 45 of luc.vandesompele@

sint-rembert.be, of bij Johan Jonckheere, Dorpsstraat 30A, 051 58 80 35.

Info: http://angels.sint-rembert.be.

Welkom in de wondere wereld van de ‘tweens’.

6


EVENEMENTEN

KALENDER

KVLV KOEKELARE

7 januari 2011 om 20u

Ons Huis: Nieuwjaarsreceptie samen

met de LG. Eucharistieviering in de

kerk om 19u30.

20 januari 2011 om 19u30

Meunyckenhof: “Eerste hulp bij ongevallen”

en “Brandwonden voorkomen”.

JEUGDENSEMBLE JORKO

8 januari 2011 om 20u

9 januari 2011 om 15u

De Balluchon: 33 ste Nieuwjaarsconcert.

Kaarten voor € 7 te reserveren via

elisejonckheere@live.be of bij André

Dewilde (051 58 95 80 of iedere zondagvoormiddag

van 11u15 tot 12u in

het repetitielokaal Ons Huis, Dorpsstraat

8). De resterende kaarten worden

aan de deur verkocht, maar er zijn maar

300 zitplaatsen beschikbaar per voorstelling!

MILIEUGROEP DE RUIDENBERG

9 januari 2011 om 10u

Wandeling door de Swal en langs de Koekelareberg

o.l.v. een natuurgids. Afspraak

aan café De Klyteput, Bergmolenweg 2.

Einde voorzien om 11u30.

16 januari 2011 om 10u

Wandeling Roksemput. Start om

10u aan bezoekerscentrum De Grote

Zaagbek,Oude Bruggeweg 239 in Oudenburg.

Info: 059 267 001.

GEZINSBOND

8 januari 2011 van 10u tot 12u

15 januari 2011 van 11u tot 12u

De volgende tweedehandsbeurs voor babyuitzet,

kinderkledij, speelgoed, fietsen,

strips....(geen knuffels) vindt paats op zaterdag

18 februari 2011 van 9 tot 13u30

in zaal Zuudhove. Wil je er ook zaken

verkopen? Dan kun je jouw inschrijflijst

afhalen op bovenvermelde dagen en uren

bij Marie-Jeanne Jonckheere-Vermeersch,

St.-Maartenspein 7 - 0486 68 25 30.

Deelname: € 2,50 voor leden, € 12,50

voor niet-leden. Leden brengen hun lidkaart

mee (niet de spaarkaart).

KVB

12 januari 2011 om 19u30

BLO Regenboog: start van de lessen turnen

en zumba. Deelnemen kost voor de

leden € 40 voor 16 lessen, niet-leden betalen

€ 45. Meer inlichtingen: Els Sioen,

Moerestraat 94, 051 58 90 05.

OKRA KOEKELARE

13 en 27 januari 2011 om 13u30

Meunyckenhof: kaarten.

14 en 21 januari 2011 om 13u30

Trabollen in de Klyteput.

26 januari 2011 om 13u30

Zuudhove: Nieuwjaarsbijeenkomst, tevens

algemene ledenvergadering. Onthaal

met koffie, welkom door de voorzitter

met voorstelling jaarprogramma

OKRA-mobiel, gevolgd door gezellig

samenzijn en om 16u30 koffietafel met

boterkoeken.

28 januari 2011 om 13u30

Wandelen (8 km) met koffiestop. Verzamelen

op de parking aan de Buidel.

WANDELCLUB KOEKELARE

15 januari 2011

Nieuwjaarswandeltocht met afstanden

naar keuze van 4, 9, 14, 18 en 22

kilometer. Inschrijven in zaal Zuudhove,

met vrije start van 7u tot 15u.

Deelname: € 1,50 per persoon. Tijdens

de wandeling wordt aan iedere deelnemer

een jenever met boterlukke aangeboden.

WIJKCOMITE

ICHTEGEMSTRAAT

16 januari 2011 van 11u tot 13u

Salons De Princesse: Nieuwjaarsreceptie.

Walking diner: inschrijven voor

10 januari bij Salons De Princesse,

051 58 32 86. Kinderen € 6, volwassenen

€ 15.

NEOS

17 januari 2011 om 14u

Cafetaria sporthal: kaart & bowlers

ontspanningsnamiddag

21 januari 2011 om 13u30

Nieuwjaarsconcert met Panache in De

Kalkaert (Oostkamp) met carpooling.

Na afloop klinken we samen op het

nieuwe jaar.

DE SPELLETJESZOT

21 januari 2011 om 19u

De Blaaspijp: bord- en kaartspelavond.

Deelname: € 2 per persoon. Voortaan

iedere 3 de vrijdag van de maand.

7


EVENEMENTEN

KALENDER

VVVG

27 januari 2011 om 14u

Zuudhove: filmpjes van Wilfried

Lachat en echtgenote Frieda Dewilde.

Over reisindrukken, kunst, ontwikkelingswerk...

6 films van 10 à

20 minuten. Leden € 4, niet-leden € 5,

gratis consumptie inbegrepen. Inlichtingen:

Norbert Vandecasteele, Moerestraat

94, 051 58 90 05.

ORDE VAN DE HARLEKIJNTJES

28 januari 2011 vanaf 19u30

De Blaaspijp: Carnavalbal. Kaarten

voor € 3 vvk/ € 5 add te verkrijgen bij

Luc Uyttenhove, Sterrewegel 12.

KRACHTBAL DURF & WIN

29 januari 2011 vanaf 17u

D’Oude Schole, Bovekerke: chocoladekaarting.

VIERING 70-JARIGEN

3 april 2011

Wie in 1941 geboren werd en in Koekelare

woont of woonde of er komen

wonen is, mag deelnemen. Wie geen

schriftelijke verwittiging kreeg, kan

de nodige inlichtingen verkrijgen bij:

Antoon David, Langewegel 3, 051 58

05 99 – Raf Pleysier, P. Van Iseghemdreef

1, 051 58 47 10 - Yvette Proot,

Barnestraat 6, 051 58 90 40 – Norbert

Vandecasteele, Moerestraat 94, 051 58

90 05.

AVONDLESSEN SINT-MARTINUS

Vanaf 17 januari 2011 van 18u30 tot 20u30

Word voor beginners: 5 lessen vanaf

maandag 17 januari.

Vanaf 20 januari 2011 van 19u30 tot 22u

Warme en koude desserts: 5 lessen

vanaf donderdag 20 januari.

Vanaf 27 januari 2011 van 19u tot 21u30

Maak je eigen juweel: 4 lessen vanaf

donderdag 27 januari (lessen op 27 januari,

10 en 24 februari, 17 maart).

Vanaf 21 februari van 18u30 tot 20u30

Digitale fotobewerking voor beginners:

5 lessen vanaf maandag 21 februari

(niet in de krokusvakantie).

Vanaf 24 februari 2011 van 19u30 tot 22u

Vegetarische gerechten: 5 lessen vanaf

donderdag 24 februari (niet in de

krokusvakantie).

Inlichtingen en inschrijvingen: Sint-

Martinusinstituut, Ichtegemstraat

14/2, 051 58 85 45 of smik@sint-rembert.be.

8

COLOFON

DE ROEPSTEEN is de nieuwsbrief van de gemeente

Koekelare. Verschijnt 10x per jaar.

Gemeente Koekelare: Sint-Maartensplein 19 -

8680 Koekelare - 051 58 92 01

Coördinatie: Sandra Arco

sandra.arco@publilink.be

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur

Koekelare, Kelly Tanghe, schepen van Cultuur,

Pers en Communicatie.

More magazines by this user
Similar magazines