Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com

mm.book.com

Inrichting openbare ruimte - Mm-book.com

editie 5

Interview ::

Minister Freya Van den Bossche

Panelgesprek ::

Inrichting van openbare ruimte

Special ::

Inrichting

openbare

ruimte

Verschijnt 4x/jaar / afgiftekantoor 3500 Hasselt 1

1


A.C.L. HASSELT

G. Roppesingel 8

3500 HASSELT

t. 011 21 17 80

JACOBS

Vaartstraat 15

3600 GENK

t. 089 35 19 64

CELIS CARS

I.Z. Schurhovenveld 2608

3800 SINT-TRUIDEN

t. 011 69 78 04

RuTTEn DIEST NV

Leuvensesteenweg 112

3290 Diest

t. 013 31 15 54

JACOBS CARS

Meerkensstraat 53

3650 DILSEN

t. 089 79 25 02

RuTTEn HELCHTEREn

Grote baan 588

3530 Houthalen-

Helchteren

t. 011 60 41 70


Elke dag wordt u geconfronteerd met onze Limburgse wegen zowel in het verkeer als in

het nieuws. Ook de infrastructuur, die nauw samenhangt met onze wegen, denk maar aan

de uitbreiding van het klaverblad in Lummen en de aanleg van de nieuwe carpoolparking

in Hasselt, is een belangrijke uitdaging voor Limburg en moet continu verbeterd worden

voor het welzijn van ieder van ons. Een goede samenwerking tussen de overheden zoals

AWV (Wegen & Verkeer), Infrax, aannemers, wegenbouwers, studiebureaus, steden &

gemeenten, zijn voor ieder project noodzakelijk. Ook BOUWUNIE Limburg draagt bij tot

deze goede samenwerking. In deze bouwschakel brengen we u een special rond de

wegenbouw en de infrastructuurwerken. Ook het panelgesprek staat in het teken van

de inrichting van de openbare ruimte.

Bouwcampus 2010-2011 is terug van start gegaan en Eerste Hulp bij Bouwadministratie

is goedgekeurd; hierdoor kunnen we de adviesverlening en

de organisatie van opleidingen & activiteiten vanuit BOUWUNIE Limburg

naar onze leden toe optimaal aanbieden.

BOUWUNIE Limburg heeft samen met de werknemersorganisaties en

collega-werkgeversorganisaties, de belangen van onze leden behartigd

voor het Bouwverlof voor Limburg in 2011 en 2012. In 2011 is dit van

maandag 11 juli tot maandag 1 augustus. In 2012 is dit van maandag

9 juli tot maandag 30 juli.

Noteer alvast in jullie agenda, vrijdag 27 mei 2011 vanaf 19u in Hangar

58 te Bokrijk. Die avond zullen wij de laureaten van de Meiboom 2011

bekend maken samen met de uitreiking van de Bouwschakel Award.

Het thema voor de bekroning van de Meiboom is bij deze editie ‘Particuliere

woningbouw’, waardoor we een breder publiek kunnen bereiken.

Ten slotte wens ik u in naam van onze Raad van Bestuur samen met onze

medewerkers van BOUWUNIE Limburg: Geert, Tom, Davy, Heidi en Elke prettige

eindejaarsfeesten en veel succes met uw onderneming in 2011.

Louis Linsen

Voorzitter BOUWUNIE Limburg

3


www.tricolor.be

v

v

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

In samenwerking met

Ventilatiewinkel

Totaalleverancier in groene energie

SAMEN ONDER ÉÉN DAK:

Magazijnstraat 1 • 3550 Heusden-Zolder

Tel. 011 61 10 31 • Fax 011 66 11 98

www.solarcompany.be

www.ventilatiewinkel.be

Energiewinkel:

Capucienenstraat 18 • 3500 Hasselt


Energiezuinig bouwen mag geen blinde ambitie worden

72% van de architecten zien betaalbaarheid als grootste drempel

Minister Freya Van den Bossche wil dat

vanaf 2014 nieuwbouwwoningen een minimumpercentage

aan schone energie opwekken.

Bovendien wordt ambitieus

uitgekeken naar 2021 om te komen tot

een ‘bijna energieneutrale woning’. De

architectenorganisatie NAV maakt

zich zorgen over de betaalbaarheid

van al deze doelstellingen.

Een recente enquête in

september geeft aan dat

72% van de architecten

de kostprijs van het

bouwen als grootste

belemmering ziet bij

het verstrengen van het

energiebeleid.

Architecten beseffen maar

al te goed dat energiezuinig

bouwen de te kiezen richting

is. Maar de snel opeenvolgende

regels, ideeën en ambities

(vooral bij nieuwbouw) roepen

vraagtekens op bij de architect.

Meer dan de helft vindt dat energieneutrale

woningen in 2021 een

onhaalbare kaart zijn.

De architectensector is overtuigd

dat de kaart van energiezuinig

bouwen moet getrokken

worden. Het massaal aantal

inschrijvingen voor bijscholingscursussen

bewijzen duidelijk dat

de architect hiervoor inspanningen

wil doen. Anderzijds

roepen de steeds hogere ambities

ook meer en meer vragen

op. De verplichting om vanaf 2014 ook schone

energie op te wekken met veelal dure technieken,

doet wenkbrauwen fronsen.

“De Vlaamse bouwsector is een sterke economie

omdat de middenklasse in staat is om zelf een

woning te bouwen.” “De betaalbaarheid mag dus

nooit uit het oog verloren worden anders drijven

we die middenklasse compleet in de handen van

de sociale huisvesting wat onbetaalbaar wordt

voor de overheid” aldus Architect Danny Windmolders

(voorzitter NAV).

Een enquête bij 300 architecten in september

van dit jaar geeft aan dat 72% de hoge

kostprijs als grootste belemmering

ziet om energiezuiniger te bouwen.

Bovendien geeft 38% aan dat de

regelgeving te complex is. 53% van

de architecten vindt bovendien dat

energieneutrale woningen in 2021

een te ambitieuze gedachte is.

NAV dringt al langer aan op duidelijke

cijfers die aantonen wat het economisch

optimum is bij energiezuinig bouwen. Telkenmale

de lat hoger leggen zonder economische aftoetsing

doet de bouwsector en consument weinig

goeds. NAV vraagt, net als Bouwunie, meer stevige

inspanningen voor het bestaand woningpark.

Nu al geven statistieken aan dat het bouwpubliek

sneller kiest voor renovatie dan voor nieuwbouw.

Net omdat renovatie goedkoper is en de regels

er minder strak zijn. NAV vraagt tenslotte meer

politiek overleg met de bouwsector. Er is bereidheid

om mee te werken aan een doortastend

beleid maar steeds met een duidelijke tijdslijn en

met aandacht voor een economisch evenwicht.

Ronny Custermans

Voorzitter NAV Limburg

5


Stabiliteit in uw personeelszaken

Ik wil personeel aannemen.

Welke verplichtingen heb ik

en wat is de loonkost?

Sofim Sociaal Secretariaat

Hoe vind ik de geknipte M/V

voor mijn bedrijf?

Sofim Personeelsselectie

Wie verzekert mijn bedrijf

en medewerkers?

Sofim Verzekeringsadvies

Wie helpt mij bij de aanvraag

van een ondernemingsnummer,

verandering bedrijfsnaam,

toevoegen van een activiteit?

Sofim Ondernemingsloket (ZENITO)

Waar kan ik terecht voor

een optimalisatie van mijn

Sociale Zekerheid?

Sofim Sociale Verzekeringen (ZENITO)

Wie levert mij juridisch advies

en specifieke info

omtrent personeelszaken?

Sofim Personeelsadvies

Raadpleeg ook onze opleidingskalender

via onze vernieuwde website!

Maastrichtersteenweg 254 B-3500 Hasselt

T 011 26 30 30 info@sofim.be

www.sofim.be


:: Inhoudsopgave

:: Colofon

Bouwschakel is een initiatief van

BOUWUNIE Limburg vzw i.s.m. de

Nationale Architectenvereniging

Provincie Limburg,

Maastrichtersteenweg 254 bus 3,

3500 Hasselt,

tel. 011 26 30 10 -fax 011 23 35 08

e-mail: limburg@Bouwunie.be

Redactie: Eduard Coddé, Kurt Meers,

Hilde Neven, Tom Vanheusden, Davy

Maesen, Heidi Jolling, Anne-Marijn

Somers

Eindredactie: BOUWUNIE Limburg

Fotografie: Marc Scheepers

Verantwoordelijke uitgever:

BOUWUNIE Limburg, Heidi Jolling

Advertenties: dmotion, Diana Pirard,

0470 98 03 79

Lay-out: dmotion, Heidi Wijgaerts

Bouwschakel is het ledenblad van

BOUWUNIE Limburg naar de bouwsector,

maar heeft bovenal een luisterend

oor naar wat er leeft in de sector.

Bouwschakel verneemt graag welke van

uw realisaties extra aandacht verdienen.

Alle suggesties of opmerkingen vanuit de

dagelijkse bouwpraktijk kunnen dan ook

rekenen op een warm onthaal.

Mail ons op suggesties@bouwschakel.be

Bouwschakel wordt gratis verspreid naar

alle leden van BOUWUNIE Limburg (ruwbouw,

afwerking, technieken), naar alle

architecten van Limburg, leveranciers,

bouwindustrie, onderwijsinstellingen,

openbare besturen, het socio-economisch

kader van de bouwnijverheid,

sociale huisvestingsmaatschappijen,

immokantoren, projectontwikkelaars, studieburelen,

wegenbouwers, evenals een

selectie van opdrachtgevers en bouwrelaties.

Bouwschakel verschijnt 4 keer

per jaar met een oplage van 4500 exemplaren.

Wenst u de belangen van BOUWUNIE

Limburg te kennen? Wenst u meer informatie

over een lidmaatschap bij BOUWUNIE

Limburg? Wenst u onze vorige Bouwschakels

te ontvangen? Mail naar limburg@

Bouwunie.be.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke

schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke

uitgever worden gereproduceerd en/of openbaar

gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet,

microfilm of op welke wijze dan ook. De uitgever is niet

verantwoordelijk voor eventuele foute informatie met

betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug

te vinden zijn in dit informatief bedoeld magazine.

Voorwoord :: Voorzitter BOUWUNIE Limburg 3

NAV 5

Inhoudsopgave 7

Bouwinterview :: Interview met Vlaams Minister Freya Van den Bossche 8

Project 1 :: Smolders 15

Panelgesprek :: Inrichting van de openbare ruimte 25

Project 2 :: MBS 33

Op bezoek bij Roben te Brüggen 42

Terugblik studiereis Reims 42

Terugblik ondernemersreis China en wereldexpo Shangai 45

Project 3 :: Convents 47

Geslaagde eerste sessies BOUWCAMPUS 2010 -2011 50

Dakwerkers@the movies 2010 51

Zomerevent-outdoor karting groot succes 51

Project 4 :: E-brick 53

Bedrijfsprofiel :: AKS 57

BOUWUNIE Limburg organiseerde FLOOREXPO 2010 58

Terugblik activiteit stukadoors & afbouwbedrijven 60

Geslaagde info-avond 60

Het beroep van “schrijnwerker” staat op de lijst van knelpuntberoepen 61

Stad in beeld :: Peer 63

Een nieuwe bedrijfscomputer? Laat u uitgebreid adviseren! 68

Project 5 :: Volvo 73

Voor en na :: Nieuwe thuis voor Aluzon 81

U-Nieuwtjes… 82

Special inrichting openbare ruimte 85

Voorwoord :: Coördinator Bouwschakel 87

Strijden tegen de zwarte punten 89

Carmans :: De volmaakte bouwketen 92

Collectorput Tielt 95

De Coster :: GPS-gestuurde graafmachines om sneller en preciezer te kunnen werken 89

Voor alle afhalingen en leveringen van cementgebonden en steenslagproducten 99

Wegenaanleg wordt alles omvattend inrichtingsproject 100

Webeco :: “Het afgelopen jaar brachten we 3 nieuwe producten op de markt” 104

Betonac schuift tunnel naar carpool onder de oprit 106

Vanbockrijck Beton :: levert ook maatwerk voor uw stadsproject 109

Adverteerders 110

Meer foto’s van de projecten zien !!! ga naar: www.4allpictures.be

7


Bouwinterview

Interview met Vlaams Minister Freya Van den Bossche

Als Vlaams minister van Energie, Wonen,

Steden en Sociale Economie beheert zij

enkele voor de bouwsector en onze leden

in het bijzonder, belangrijke portefeuilles.

Zij trad aan op 11 juli 2009. Voor Bouwunie

Limburg hoog tijd om met een vragenlijst

naar haar kabinet in Brussel te reizen.

Bouwschakel: Wat zijn de speerpunten van uw

woonbeleid?

Minister Freya Van den Bossche: Mijn uitgangspunt

is dat iedere Vlaming recht heeft op

een goede en betaalbare woning. In tijden van

crisis is het noodzakelijk dat we slim investeren,

zodat onze beslissingen niet alleen goed zijn

voor de portemonnee van de mensen, maar ook

nieuwe jobs creëren.

Daarom zie ik twee grote speerpunten in mijn

beleid. Ten eerste zet ik in op een grootscheepse

inhaalbeweging voor nieuwbouw en renovatie in

de sociale huisvesting. Tegen 2020 moet dat

leiden tot 64.000 nieuwe sociale woningen en

zal bijna de helft van het bestaande patrimonium

worden gerenoveerd. Ten tweede blijven we veel

middelen vrijmaken voor de Vlaamse renovatiepremie

en voor energiepremies.

Bouwschakel: Waar staan we vandaag met de

verzekering gewaarborgd wonen die werd stopgezet

in 2008?

Minister Freya Van den Bossche: Deze werd

op 20 maart 2009 opnieuw ingevoerd. Dat is

zonder twijfel een goede zaak, zeker in het licht

van de economische crisis die zowel de bouwsector

als de gezinnen zwaar trof.

Bouwschakel: Wat is de actuele situatie van de

sociale woningbouw in Vlaanderen? Wat zijn de

concrete noden? Welke initiatieven lopen?

Minister Freya Van den Bossche: Er staan

momenteel zo’n 61.000 gezinnen op een

wachtlijst. Ik wil niet de illusie wekken dat we

de wachtlijsten ooit helemaal weg krijgen, maar

te veel mensen wonen noodgedwongen in een

slechte en/of dure woning. Dat is onaanvaardbaar.

Daarom komen er tegen 2020 64.000

sociale woningen bij. Dit is een ingrijpende inhaalbeweging

zonder voorgaande.

De budgetten zijn voorzien in de meerjarenbegroting.

Het is nu belangrijk om de realisatie

van die woningen ook vlot te laten verlopen.

Daarom onderzoek ik hoe de doorlooptijden

van de projecten vlotter kunnen en welke alternatieve

en snellere procedures mogelijk zijn.

Dat creëert jobs bij aannemers, terwijl de

gezinnen besparen op hun energiefactuur. Om

het economisch stimulerend effect van deze

maatregelen veilig te stellen, moet de administratieve

druk op de bouwsector verlagen.

Daarom zet ik ook prioritair in op de professionalisering

van de sociale huisvestingsmaatschappijen

en op de vereenvoudiging van

procedures.

Daarnaast heb ik de VMSW gevraagd om

een inventaris op te maken van de bestaande

sociale huurwoningen die aan renovatie toe

zijn, met bijzondere aandacht voor dakisolatie,

dubbele beglazing en een degelijke verwarmingsinstallatie.

Daaruit blijkt dat in 43% van

de sociale huurwoningen minstens één van de

drie ontbreekt. Ook op dit front wil ik duidelijke

prioriteiten stellen.

8


Algemene Dakwerken Vallé

daktimmerwerken

dakbedekkingen

gevelbekledingen

isolatie

Algemene Dakwerken Vallé n.v. is reeds 60 jaar

een vaste waarde wat betreft dakbedekkingen,

gevelbekledingen en isolatie. Onze activiteiten

situeren zich binnen de erkenningsklasse 3 —

D8, D12, D22 en richten zich voornamelijk tot het

bieden van totaaloplossingen voor zowel privé-,

industriële als overheidsgebouwen.

Wij zijn als geregistreerd aannemer gespecialiseerd

in het plaatsen van platte daken, pannen,

natuurleien, vezelcementleien, zink staande naad

en dak- en gevelbekledingen. Daarbuiten kan u bij

ons terecht voor alle daktimmerwerken en het

plaatsen van dakramen en dakkapellen.

BIBLIOTHEEK GENK

SMOLDERS SINT-TRUIDEN

Een permanente vorming van ons personeel leidt

ertoe dat zij steeds up-to-date blijven van de

nieuwste technieken en ontwikkelingen zodat wij u

de garantie van een uitstekende service en

nabehandeling kunnen bieden.

Tel. 089 30 38 19

www.algemenedakwerken.be


De ideale partner

voor uw totale

project-inrichting

van A tot Z

NV

WEYGErs

interieurbouw

NV

WEYGErs

afwerkingsbedrijf

Weygers interieurbouw nv - t 011 27 88 99 - f 011 27 88 90

Weygers afwerkingsbedrijf nv - t 011 27 88 88 - f 011 27 88 80

Ekkelgardenstraat 4 - 3500 Hasselt - info@weygers.be - www.weygers.be


Voor die renovatiebeweging voorzie ik de komende

jaren telkens 128 miljoen euro.

Bouwschakel: Meer mensen kopen een bestaande

woning. Oude woningen scoren op vlak

van milieuprestatie onvermijdelijk veel slechter.

Hoe denkt u deze situatie bij te sturen om in lijn

te blijven met de onderschreven Kyoto-normen?

Minister Freya Van den Bossche: Het is

essentieel dat de woningen die we nu bouwen

zo weinig mogelijk energie verbruiken, want

die woningen zullen nog decennia gebruikt

worden. Tegen 2021 legt de EU op dat alle nieuwbouw

‘bijna-energieneutraal’ moet zijn. Om de

bouwers en de sector nu al voor te bereiden, is

het volgens mij cruciaal om geleidelijk te gaan.

Dat betekent dat we de normen op korte termijn

opnieuw scherper stellen. Ik ben me ervan

bewust dat dit een meerkost betekent, maar die

weegt niet op tegen de levenslange besparing

op de energiefactuur.

Bouwschakel: Wat is het resultaat tot op heden

van de uitgekeerde premies voor het verbeteren

van het bestaande woonpatrimonium?

Minister Freya Van den Bossche: Tot op

30 juni 2010 zijn er 57.184 renovatiepremies

goedgekeurd. Tussen 1 juli 2008 en 30 juni 2010

werden 19.743 verbeterings- en aanpassingspremies

toegekend.

De renovatiepremie betoelaagt, na de noodzakelijke

wijziging die ik eind vorig jaar doorvoerde,

elementaire werken ter verbetering van de

woningkwaliteit. In de praktijk gaat het meestal om

dakwerken of om het vervangen van buitenschrijnwerk.

Ook voor sanitaire werken en centrale

verwarming worden veel premies toegekend.

Door deze gerichte inzet van de middelen

heeft de renovatiepremie een positief effect op

de kwaliteit van de woningen.

Bouwschakel: Zijn de premies nog haalbaar

voor de komende jaren?

Minister Freya Van den Bossche: Ik ben ervan

overtuigd dat de premies betaalbaar zullen

blijven dankzij de ingreep die ik vorig jaar heb

gedaan. Toen was een sanering van de renovatiepremie

zeer dringend nodig. Aanvankelijk

werden ook verfraaiingswerken betoelaagd,

wat de premie duur maakte terwijl

er geen echte maatschappelijke

meerwaarde tegenover stond. Vandaag

gaat het om de essentie: het

verbeteren van de woningkwaliteit.

Tevens is de premie afhankelijk gemaakt

van het inkomen van de aanvrager

en is er extra budget vrijgemaakt

in de begroting. Deze ingrepen moeten het

voortbestaan van de premie veilig stellen.

Bouwschakel: Is er concrete controle op de

door doe-het-zelvers ingediende dossiers dat ze

geen zwartwerk bevatten?

Minister Freya Van den Bossche: Neen, maar

ik laat momenteel wel onderzoeken hoe we

het risico op zwartwerk kunnen minimaliseren.

Als blijkt dat het risico groot is en moeilijk opvolgbaar,

dan kan het een mogelijke conclusie zijn

dat de premies in de toekomst enkel nog worden

toegestaan indien met een geregistreerde

aannemer wordt gewerkt. Maar alle mogelijke

toekomstige wijzigingen zullen gepaard gaan

met de nodige overgangsperiodes.

tekst: Eduard Coddé

11


v o o r a a n k o n d I g I n g

Meiboom & Bouwcocktail

27 meI 2011

Blokkeer nu reeds in uw agenda:

vrijdag 27 mei 2011 vanaf 19u00

in Hangar58 te Bokrijk.

De laureaten van de Meiboom 2011 maken wij

bekend tijdens de BouwCocktail 2011 op vrijdag 27

mei 2010.

Naast de eretitel, een certificaat voor het bouwteam

en de ruime mediabelangstelling in dagbladen en

vaktijdschriften, krijgt het winnende team bovendien

een blijvende attentie in de vorm van een exclusief

kunstwerk.

Op deze avond gaat het magazine Bouwschakel een

bedrijf bekronen.

Eventuele geïnteresseerd in een partnership?

Contacteer : Diana Pirard

tel. 0470 98 03 79


www.buildtechnics.be

duurzame bouwspecialiteiten

Innovatieve bouwtechnische oplossingen

Buildtechnics is een jonge, dynamische onderneming die zich richt

op het verdelen van en advies geven in duurzame bouwspecialiteiten.

Correcte aansluitingen en afdichtingen voor winddicht

bouwen, bepalen voor een groot deel ons gamma.

Onze missie is samen beter duurzaam bouwen: wij willen samen

met u de passieve bouwmethodes tot een standaard herleiden.

• Randbekistingen

• Vochtwerende aansluitingen EPDM en PVC

• Isolatie-bevestigingen

• Advies in wind- en luchtdichtheid

van gebouwen

Raamdoorsnede

met ideale winden

luchtdichtheid

tel. +32 11 76 64 70

fax +32 11 76 64 71

info@buildtechnics.be

www.buildtechnics.be


NIEUW!

GROOTSTE

TOONZAAL voor

WARMTEPOMPEN

in de BENELUX

Bezoek de grootste toonzaal voor warmtepompen

in de Benelux. Zie, voel en ervaar het comfort van

duurzame verwarmingstechnieken.

NIEUW ADRES

Spookvliegerlaan 1131 (langs Luikersteenweg)

3800 Sint- Truiden

tel. 011/ 69 75 70

www.smolders.be

info@smolders.be

101117_Bouwschakel.indd 1 22/11/10(w47) 11:43

AQUA-

VRIJSEN

• DROOGZUIGING • DRAINERINGSWERKEN

• BORINGEN VOOR WATER- EN WARMTEWINNINGEN

• BEREGENINGEN • POMPINSTALLATIES

• GRINDPALEN • BERLINERWANDEN

• REGENWATEROPVANGSYSTEMEN

Europarklaan 252 - 3530 Houthalen-Helchteren

Tel. 011/57 36 33 - Fax 011/57 36 66

aqua-vrijsen@skynet.be - www.aqua-vrijsen.be


project ::

Smolders

15


een nieuwe mijlpaal voor

pionier in klimaattechniek

:: Smolders

Dertig jaar geleden toonde Raymond Smolders al een warmtepomp in de toonzaal van zijn

bedrijf voor verwarmingstechniek. Hij was voortdurend op zoek naar alternatieve oplossingen

voor het klassieke ‘stoken’ van steenkool, mazout of gas. Zoon Johan Smolders kreeg

de pioniersgeest als kind ingelepeld. Vandaag staat het nieuwe bedrijfsgebouw symbool voor

een belangrijke mijlpaal in het familiale pionierswerk.

Raymond Smolders had een eigen labo in zijn zaak, waar elke verwarmingsketel grondig werd uitgetest

alvorens hij in het verkoopsassortiment werd opgenomen. Hij was voorvechter voor vloerverwarming en

realiseerde daarmee grote projecten als kerken, hotels en het Klooster van Opgrimbie. Hij won ook de

eerste Gouden Schildpad op Batibouw voor zijn stand met vloerverwarming. Van vloerverwarming naar

warmtepomp was voor hem een logische stap en deze gedachtegang zit goed verankerd in dit bedrijf

waar nieuwe milieutechnieken steevast mogen rekenen op een even enthousiast als kritisch onthaal.

Staalkaart en blik in de toekomst

Bijna tien jaar geleden was het bedrijf al uit zijn voegen gebarsten. Er werd uitgeweken naar een huurpand

als tijdelijke oplossing in afwachting van een eigen nieuwbouwproject, maar uiteindelijk liet de

bouwvergunning zowat 9 jaar op zich wachten.

De 3.500m² tellende nieuwbouw met ideale zichtbaarheid vanop de Luikersteenweg, vertegenwoordigt

een investering van 3 miljoen euro.

Naast een ruim bemeten magazijn, met afhaalbalie en praktische overdekte loskaden, is het vooral de

indrukwekkende en uiterst aantrekkelijk ingerichte showroom die de absolute blikvanger vormt voor

dit prestigieuze bouwproject. Op de benedenverdieping wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming.

Hier krijgt de bezoeker een duidelijk overzicht van alle actuele mogelijkheden voor vloerverwarming en

warmtepompen. De beschikbare oppervlakte is opgedeeld in drie zones, elk gewijd aan een specifiek

type warmtepomp. In een door glas afgeschermde ruimte wordt het verschil aangetoond tussen een

warmtepomp met verticale sondes en een exemplaar met lucht/water warmtewisselaar. Zowel de particuliere

als de projectmarkt komen hier evenwichtig aan bod.

De verdieping demonstreert de mogelijkheden van betonkernactivering. De beschikbare oppervlakte

wordt hier vooral didactisch/informatief toegepast, voor twee demowoningen waarin alle technieken

aanschouwelijk en goed begrijpbaar zijn verwerkt.

Het bedrijf wil zich in de toekomst nog verder profileren met deze moderne technieken en ze niet alleen

voor klimaattoepassingen aanwenden, maar er tevens elektrische energie mee opwekken.

Uniek en vooruitstrevend

Een uniek initiatief is het inrichten van een ruim appartement als ‘belevingsruimte’ voor de klanten. Op

afspraak kunnen zij gedurende een weekend in de praktijk de werking ervaren van de verschillende

klimaattechnieken. Zo is er een slaapkamer uitgerust met luchtverwarming, een tweede met plafondverwarming,

beschikt de badkamer over wandverwarming, is er een open haard met warmterecuperatie,

enz. Vanzelfsprekend is ook een vandaag verplicht ventilatiesysteem geïntegreerd en geeft

17


de technische ruimte van het appartement een realistische kijk op de afmetingen van de benodigde

technische toestellen.

Niet minder vooruitstrevend is de opleidingsruimte, annex praktijkruimte, waar doe-het-zelvers worden

ingewijd in het verwerken van de modernste technieken voor het binnenklimaat in woningen.

Weer een andere ruimte is voorbehouden aan de professionele installateurs, voor wie groepsinformatiesessies

worden georganiseerd.

Energieonafhankelijk

Een staalskeletconstructie vormt de basis voor het gebouw. Horizontaal geplaatste dikke betonplaten

zorgen voor de invulling. Ze zitten 0,5 m diep onder de grond om de warmte binnen het gebouw

(magazijn) maximaal in te sluiten. Het gebouw scoort K30 voor wat de thermische isolatie betreft.

In het magazijn zit tussen de betonplaten en het dak uit steeldeck een hoge glasband gevat. Deze haalt

niet alleen rijkelijk daglicht binnen, maar zorgt tevens voor de opwarming van de bovenste luchtlaag. Via

‘destraficatie’ wordt de warmte uit de bovenste luchtlaag naar beneden gehaald voor een aangename

temperatuur op de magazijnvloer.

Het dakoppervlak is bedekt met zonnepanelen. Een deel zit gekoppeld aan een zonneboiler en verzekert

de warmwatertoevoer, het overige deel is van het fotovoltaïsche type en levert de benodigde

elektrische energie voor de warmtepompen. Met terechte trots stelt Smolders over een energieonafhankelijk

gebouw te beschikken.

tekst: Eduard Coddé

! Meer beelden op www.4allpictures.be

General Secutrity, bedrijfstak van Trium nv, werd

door de onderneming Smolders weerhouden om

het beveiligingsconcept voor de nieuwbouw in

Brustem uit te werken. Door de integratie van toegangscontrole,

alarmsysteem en camerabewaking,

werd een beveiligingsoplossing op maat uitgedokterd,

aangevuld met een video-parlofonietoepassing

die via een IP-module gekoppeld is aan het lokale

IT-netwerk. Voor het onderdeel camerabewaking

werd resoluut geopteerd voor hoogtechnologische

IP-camera’s (netwerkcamera’s) in combinatie met

een hybride opnamesysteem. Deze IP-camera’s

sturen kwaliteitsbeelden in hoge resolutie door. Het

opnametoestel met 2 terabyte geheugencapaciteit

is gebruiksvriendelijk in al haar functionaliteiten

(terugzoeken van opgenomen beelden, inzoomen,

gezichtsherkenning, …), wat een duidelijke meerwaarde

geeft.

General Security staat garant voor een gepersonaliseerde

dienstverlening en is daarom steeds uw

beste keuze als partner in beveiliging.

21


TECHNISCHE FICHE :: Smolders

Bouwheer:

Architect:

Alg. Aannemer:

Lichtkoepels:

Putboringen:

Grondwerken:

Interieurarchitect:

Interieur:

Zinkwerk buiten:

Schilderwerken:

Smolders, Sint-Truiden

Wim Ilsbroeckx, Sint-Truiden

MTS, St-Truiden

Caroplast, Zoutleeuw

Aqua Vrijsen, Houthalen

Croes, Geetbets

Dries Dols, Nederland

Weygers intrieurbouw, Hasselt

Algemene Dakwerken Vallé, Genk

Wefra projectconsulting bvba, Hasselt

Luchtdicht maken van het gebouw:

Buildtechnics, Nieuwerkerken

Electriciteit:

Lichtarmaturen:

Tegels:

Chape en vloer:

Trappen:

Magazijn:

Lift:

Jazeco, Kuringen

Nelissen - DeltaLight, Wellen

Impermo, St-Truiden

Panis Dominique, Kermt

Metalika, Hannuit

Level, Peer

Spie Belgium, Zaventem

Draadafspanning en poorten:

Hekwerken Bartels, Lanaken

Tuinaanleg:

Zonnepanelen:

Warmtepompen:

Vloerverwarming:

Isolatie:

Tom Grooven, St-Truiden

Dimplex, Duitsland

Dimplex, Duitsland

Multibeton, Duitsland

Isola, St-Truiden

beveiliging en security:

Trium general security, St-Truiden

Poorten:

Dak:

Kantoormeubelen:

ADK, Kinrooi

Polydak, Lommel

Delta-V Lucas, Hamont-Achel

Uitvoering van het concept ( produktpresentatie):

Turrelura, Lummen

Keuken:

Meubelen:

Ramen en deuren:

Jongen, St-Truiden

Meubelen Vranken, Nieuwerkerken

Corswarem, Tongeren

23


mts-industriebouw.be

• inbraakdetectie

• branddetectie

• videobewaking

• video- en parlofonie

• IP-toepassingen

• toegangscontrole

Erkende beveiligingsonderneming 20-0854-50

Erkend installateur INCERT B-1585

uw partner in beveiliging

Schurhovenveld 4414 • 3800 Sint Truiden • tel. (+32) 11 69 24 24

www.generalsecurity.be


panelgesprek

:: Inrichting van de

openbare ruimte

25


Panelgesprek

Onontbeerlijke en emotioneel geladen werven

‘De inrichting van de openbare ruimte’ is

een bewust zeer breed gekozen onderwerp,

omdat ‘wegenbouw’ alleen als begrip lang

niet de volle lading dekt. Infrastructuurwerken,

ongeacht hun omvang, zijn onontbeerlijk

voor de werking van onze economie

en maatschappij. We zijn met zijn allen als

burger gebruiker en eisende partij, maar

tegelijk verfoeien we dit soort werven.

Redenen genoeg om de sector rond de tafel

te verenigen voor een panelgesprek.

BOUWUNIE Limburg: In welke mate heeft de

algemene economische crisis de sector van

infrastructuurwerken geschaad? Wat zijn de

concrete gevolgen hiervan?

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): We moeten

vooreerst een onderscheid maken tussen de

wegenwerken en de nutsvoorzieningen. Voor

de wegenwerken werden weliswaar voldoende

opdrachten neergelegd, maar in deze sector

kwamen de prijzen sterk onder druk te staan. Bij

nutsvoorzieningen gaat over lange termijn contracten

en was er niet direct een gevolg merkbaar.

Johan Vanmuysen (Stad Hasselt): Algemeen

kunnen we stellen dat de overheid in 2009 en

2010 meer investeerde in dit soort werken,

zodat er zeker geen sprake kan zijn van crisis.

Er werden ook al heel wat subsidies op langere

termijn toegezegd. Hasselt handhaafde het

normale investeringsbeleid.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): We kijken

inderdaad momenteel aan tegen een goed

gevulde portefeuille, maar de prijsdruk is nog niet

afgenomen, wat een bedreiging voor het rendement

van de onderneming meebrengt.

Jos Bleus (Kumpen): Wij hebben in ons bedrijf

weinig gemerkt van de crisis. Voor een onderneming

als de onze is het belangrijk om lang op

voorhand werk toegekend te krijgen. Kleinere

aannemers kiezen eerder gericht en op korte termijn.

Zij zullen meer hinder ondervinden en soms

tegen een lege portefeuille aankijken. Ook heel

wat onderaannemers ‘zitten droog’, vaak omdat

de grotere bedrijven het beschikbare werk zelf

uitvoer(d)en.

Ook de toekomst dient zich moeilijk aan. Er ligt

heel wat werk, maar er mag niet gestart worden.

Dat heeft dikwijls te maken met soms kleine onteigeningen

die maar niet afgerond worden. Zo zijn

er werken, die al in 2008 aan ons bedrijf werden

toegekend, die nog steeds niet zijn opgestart.

Dat maakt dat je onverwacht op de markt moet

om werk te gaan zoeken om te blijven draaien en

zo ontstaat onvermijdelijk prijsdruk.

Peter Govaerts (Libost-Grontmij): De echte

crisis moet volgens mij nog komen voor de sector.

Nu worden werken uitgevoerd die 2 à 3 jaar

geleden werden aanbesteed. Wij stellen vast dat

er weinig nieuwe projecten worden neergelegd

bij de studiebureaus en dan dreigt ook de uitvoering

van de werken zelf in de toekomst stil

te vallen. We worden vandaag geconfronteerd

met de gevolgen van een mindere begroting in

de jaren 2007 / 2008. Zo stellen we vast dat de

Noord-Zuid-as niet uit de startblokken raakt. Het

wegwerken van de zwarte punten in het wegennet

is zo goed als afgerond en die werken vallen

bijgevolg ook stil.

Johan Vanmuysen (Stad Hasselt): Als stad

betreuren we vooral de trage vooruitgang. Er verloopt

teveel kostbare tijd tussen het uitvoeren van

de studie en de start van de werken.

Eric Fraeys (Infrax): De budgetten zijn met

75% teruggevallen. Voor het soort werken waar

wij voor staan (nvdr: rioleringswerken) geldt een

26


doorlooptijd van 6 à 7 jaar. We verwachten dan

ook dat het binnenkort zal stilvallen.

Gijs Moors (AWV): In ons werkgebied is geen

voelbare crisis. De Vlaamse overheid investeert

nadrukkelijk in wegen en trekt daarvoor meer

geld uit. Het vinden van de aansluitende financiering

bij grotere werken verloopt echter moeizamer.

Er worden immers zware bankgaranties

geëist.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): De lange

doorlooptijd is een nijpend probleem. Er ligt een

berg plannen klaar voor infrastructuurwerken en

nieuwe voorzieningen zoals ‘fiber to the house’

(glasvezelkabelverbindingen voor veel sneller

Internet e.d.), maar er volgen geen opdrachten.

Marc Notermans (Notermans): Er ligt inderdaad

heel wat op uitvoering te wachten.

Zo moet het rioleringsnet dringend aangepakt

worden voor de door Europa opgelegde

scheiding tussen regen- en afvalwater. Er rest

ons hiervoor geen 15 jaar meer!

Johan Vanmuysen (Stad Hasselt): Het hapert

op administratief vlak en de politiek moet hier iets

aan doen. Er is vooral een hogere personeelsbezetting

nodig bij de dienst onteigeningen.

Guido Leemans (Soresma): Wij zien vooral

het financiële probleem, zoals Infrax aangeeft.

Dossiers gaan terug naar af of worden uitgesteld,

vaak omwille van kleine technische opmerkingen,

waar wij vermoeden dat deze dossiers geweerd

worden omdat er geen geld beschikbaar is.

BOUWUNIE Limburg: Welke factoren verstoren

een vlotte uitvoering van de werken en welke mogelijke

oplossingen dienen zich aan?

Rob Beenders (Stad Hasselt): Infrastructuurwerken

brengen altijd hinder mee! Vandaag stellen

we vast dat steeds meer burgers zich kanten

tegen het uitvoeren van de werken. Er is geen

draagvlak meer voor werken m.b.t. het inrichten

van de openbare ruimte. Het is nu al erg gesteld

met het imago van België op dat vlak. Iedereen

wil wel nieuwe wegen en een fraaie

buurt, maar niemand wil nog de daartoe

noodzakelijk werken aanvaarden.

Als het al moet, dan snel, niet tijdens

de weekends en evenmin ’s nachts.

1.

1. Tom Buntinx,

Gijs Moors,

Marc Notermans,

Guido Leemans

2.

3. 4. 5.

2. Franco Lubandy

3. Fernand Verheyen

4. Rob Beenders

5. Bart Casters

27


Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): Iedereen

klaagt daarover. Het imago van de infrastructuurwerken

moet weer omhoog worden gebracht.

Guido Leemans (Soresma): Het minder hinder

programma dat door de Vlaamse overheid werd

goedgekeurd, en dat de Bouwunie onderschrijft,

zou hieraan toch moeten verhelpen. Echter is dit

programma nog steeds een randgebeuren en

wordt veel te vaak bij concrete dossiers niet in

cijfers of euro’s uitgedrukt.

Marc Notermans (Notermans): Vanuit onze

activiteiten als afkoppelingsdeskundige bezoeken

we elke bewoner aan straten of wegen waar

werken zullen worden uitgevoerd. Het is opvallend

hoe sommige burgers alle medewerking

weigeren. Niet zelden krijgen enkelingen in een

wijk alle macht en slagen erin de werken stil te

leggen of te vertragen.

Johan Vanmuysen (Stad Hasselt): We moeten

meer psycholoog zijn en het kluwen van tegenkantingen

ontrafelen tot zijn essentie. De mensen

zetten vandaag te gemakkelijk hun stekels uit.

Bart Casters (Casters): De bewoners klagen

altijd over de moeilijke toegankelijkheid van hun

woning tijdens het uitvoeren van de werken. De

aanhoudende klachten en het daaraan proberen

tegemoet te komen vertragen de werken soms

aanzienlijk. Het is meer gemoederen bedaren

dan echt werken. Iedereen ervaart de hinder ook

anders en eist een persoonlijke oplossing.

Marc Notermans (Notermans): Doordat we

iedereen bezoeken voor het afkoppelen van

leidingen, kunnen we heel veel problemen

noteren en melden. Dat zou moeten leiden tot

oplossingen voor de werken van start gaan.

Actiegroepen worden meestal slechts gedragen

door 2 à 3 opiniemakers en kleine aanpassingen

kunnen vaak hun protest counteren.

Tom Buntinx (Unizo-Limburg): Een hechte

samenwerking tussen AWV en de gemeenten is

wenselijk. Er moet in een vroeger stadium - bij

voorkeur al bij het voorontwerp - samenwerking

komen om een positief draagvlak te creëren door

een goede communicatie met alle betrokkenen.

Vanuit die communicatie kunnen mogelijke

knelpunten tijdig aan het licht komen en zelfs

weggewerkt worden.

Leo Van Steenbergen (Heijmans): Aan de

feitelijke wegenwerken zou het verplaatsen van

de nutsleidingen moeten voorafgaan. Dat zou

best gebeuren onder toezicht van een afgevaardigde

van het bestuur, studiebureel of opdrachtgever,

zodat o.a. de diepte en de situering in

het grondplan op een adequate wijze verloopt.

Dergelijke werkwijze vermijdt stilstanden tijdens

de uitvoering van de wegenwerken en daaruit

voortvloeiende onnodige kosten.

Jos Bleus (Kumpen): Werknemers op de werf

krijgen met teveel problemen te maken. De

werfleiding is niet langer opgewassen tegen de

druk vanuit de omwonenden en zijn werkgever

die resultaat verwacht. Het rendement op de werf

lijdt daaronder.

Het lastenboek schuift alle lasten door naar de

aannemer, ook voor de minder hinder maatregelen,

terwijl daar geen financiële compensatie

voor is voorzien. Minder hinder maatregelen zijn

gewoon onderdeel van de uit te voeren opdracht

en moeten bijgevolg passend worden vergoed.

Guido Leemans (Soresma): De (wegen)bouw

is op breed maatschappelijk vlak de enige

sector waarin het publiek of de enkeling zoveel

inspraak krijgt. Die inspraak moet gepast geventileerd

worden.

Het voorzien van een forfaitair bedrag (som pro

memorie) voor minder hinder maatregelen per

aanneming is hierbij wenselijk. Mogelijks is dergelijke

post in de meetstaat voor de veiligheidsvoorzieningen

ook een noodzakelijkheid om

oneerlijke concurrentie uit te sluiten.

BOUWUNIE Limburg: We horen herhaald dat

de prijzen onder druk staan. Wat zijn daarvoor de

oorzaken en wat valt er tegen te doen?

Jos Bleus (Kumpen): Een belangrijke oorzaak

is de veel te lang uitlopende gestanddoening –

niet zelden tot 360 dagen voor grote werven. Dat

betekent dat de aannemer niet kan inschatten of

hij in de zomer of winter moet werken, wat toch

een verschillende uitwerking heeft op de prijsset-

28


ting. Een termijn van 120 dagen lijkt ons praktisch

werkbaar.

Voor grote werven is ook een grote voorbereiding

nodig, zoals het beschikbaar houden van

mensen en machines. Als die dan uiteindelijk niet

aan de slag kunnen, dan moet er ander werk

gezocht worden, soms tegen ‘elke prijs’…

Leo Van Steenbergen (Heijmans): Het is

vandaag niet langer mogelijk om alle elementen

mee te nemen in de prijsberekening omdat men

dan zichzelf buiten concurrentie prijst. Als de

geldigheid van de afgegeven prijs korter zou

zijn, dan moeten de prijzen niet omhoog om de

risico’s op te vangen.

Guido Leemans (Soresma): Als de prijzen

verder onder druk blijven staan neemt ook het

gevaar toe voor minder goede kwaliteit, wat

bovendien het imago van de sector schaadt. Ook

van enige soepelheid op de werf kan dan geen

sprake meer zijn.

Gijs Moors (AWV): Het probleem lost zich vanzelf

op, want tegenwoordig wordt een kortere

gestanddoening gehanteerd. Wij streven ernaar

om pas aan te besteden nadat alle benodigde

vergunningen in ons bezit zijn. Vroeger werd niet

zelden aanbesteed nog voor de vergunningen

rond waren, en dit om de financiële middelen die

voorzien waren, niet te verliezen.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): De kleinere

KMO-aannemer moet kort op de bal spelen en,

rekent erop binnen 2 tot maximum 3 maanden

de werken te mogen aanvatten. Hij maakt eerst

een prijs op en past die dan aan volgens de

marktsituatie en meedingende concurrenten.

Het zou veel beter zijn dat niet systematisch

voor de laagste prijs wordt gekozen. Het Duitse

systeem waarbij de opdracht gaat naar wie het

dichts bij het gemiddelde van de aanbieders uitkomt,

is te overwegen.

Leo Van Steenbergen (Heijmans): Dat kan

dan wel werken in het buitenland, in België gaat

iedereen die werk nodig heeft duiken met zijn

prijs.

Peter Govaerts (Libost-Grontmij): Het systeem

met een gemiddelde prijs duwt naar onze

mening de prijs omhoog.

Guido Leemans (Soresma): Het systeem van

gemiddelde prijs is zeker te onderzoeken. Studiebureaus

worden bovendien meestal betaald

via een percentage op de werfkost.

Dat is een onrealistische en soms

perverse situatie, omdat wanneer

aannemers laag inschrijven, het studiebureau

ook veel te weinig wordt

vergoed. Het ereloon fluctueert met

de keuze van de aannemer(s) en daar

heeft het studiebureau geen enkele vat

op. Bovendien zou het toekennen van een

realistischer budget voor studiewerk op zich in

heel wat gevallen kunnen leiden tot een bespa-

1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

1. Tom Buntinx

2. Jos Bleus

3. Gijs Moors

4. Marc Notermans

5. Erik Fraeys

6. Peter Govaerts

7. Guido Leemans

29


ing op de uitvoering. De opdrachtgevers, vooral

bij de overheid, zijn hiervan moeilijk te overtuigen

en worden gehinderd door de huidige wetgeving.

Peter Govaerts (Libost-Grontmij): Als studiebureau

moeten we vaak een studie doen naar

wat de opdrachtgever zelf niet precies weet en

dat laat zich onmogelijk precies berekenen. Het

gehanteerde systeem is gewoon vreemd aan de

praktijk.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): De opdracht

zou precies moeten omlijnd zijn, dan pas kan

ook een juiste prijs worden opgemaakt, wat veel

correcter zou zijn dan het nu gehanteerde percentage

op de uitvoering.

Rob Beenders (Stad Hasselt): Vergeten we

niet dat de werken worden uitgevoerd met het

geld van de belastingbetaler. De vraag naar een

scherpe prijs is dan ook even normaal als de

vraag naar een studie om het antwoord te vinden

op het voor ons onbekende.

Guido Leemans (Soresma): Een studiebureau

moet natuurlijk leefbaar blijven. Wij zijn niet de

grootverdieners waarvoor we vaak in het verleden

en nu nog steeds afgeschilderd worden. Met een

relatief kleine marge is het risico heel groot en

bevinden we ons altijd op de grens van leefbaarheid.

Bovendien dienen studiebureaus ondermeer

continu te investeren in hun medewerkers

qua technische opleiding en sociale vorming.

Marc Notermans (Notermans): Studiebureaus

zijn de enige spelers in het volledige bouwproces

die niet zelf hun prijs kunnen bepalen. Een tarief

opstellen in functie tot de meetstaat zou een billijk

voorstel kunnen zijn.

BOUWUNIE Limburg: Hoe is het gesteld met

de veiligheid op de werven voor het inrichten van

de openbare ruimte?

Heidi Jolling (BOUWUNIE Limburg): Vanuit

BOUWUNIE Limburg hebben wij in het verleden

regelmatig een uitvoerige campagne gevoerd

samen met het NAVB, om de veilgheid van de

werven te verhogen.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): Veiligheid is

een zeer belangrijk gegeven, maar men moet wel

redelijk blijven. Werken bij 35°C en het in acht

nemen van alle opgelegde regels is lang niet

evident. Soms kunnen die veiligheidsregels

zelfs het werken onmogelijk maken. Een zekere

tolerantie - in de juiste proporties – is wenselijk.

Leo Van Steenbergen (Heijmans): Er heerst

een vals veiligheidsgevoel. Er is meer nodig dan

het dragen van een helm. Handen en voeten

lopen niet zelden gevaar en bovenal is het

werken te midden het verkeer uiterst gevaarlijk.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de

veiligheidscoördinator.

Gijs Moors (AWV): Op veiligheidsvlak mogen

absoluut geen toegevingen worden gedaan.

Veiligheid kost extra geld, maar het verzekeren

van de veiligheid voor de mensen op de werf is

een prioriteit.

Bart Casters (Casters): Er is absoluut geen

respect voor de mensen op de werf. Te snel

rijden, ‘joy riding’ zijn dagelijkse kost. Iedereen

wil ondanks de werfsituatie ook altijd tot voor zijn

eigen deur rijden.

Franco Lubandy (APK Infra): Er wordt geen

rekening gehouden met de nutsleidingen, zodat

we de werf moeilijk vooraf kunnen inschatten.

De veiligheid komt in het gedrang door een gebrek

aan ruimte die ons gelaten wordt om te

werken. Er is gewoon te weinig plaats voor het

stutten van sleuven en trekken van leidingen.

Wij vragen bijkomende ruimte, maar krijgen ze

niet omdat er in het ontwerp geen rekening is

gehouden met de nutsleidingen.

Fernand Verheyden (A.S.O.N.I.): Het studiebureau

zou idealiter een afzonderlijke studie

moeten maken voor het aanbrengen van de

nutsleidingen.

Jos Bleus (Kumpen): De hoofdaannemer moet

de signalisatie laten staan voor de aannemer die

de nutsleidingen legt, maar heeft daar geen band

mee. Als hoofdaannemer draait men zelfs op

voor het onderhoud van de installatie, maar weet

niet hoe anderen hiermee omgaan.

30


1.

BOUWUNIE Limburg - besluit

De inrichting van de openbare ruimte is een complex

gegeven met heel wat betrokken partijen.

Algemeen blijkt de sector - inclusief de opdrachtgevers

- op steeds meer weerstand te stuiten

vanuit de bevolking. Een betere communicatie

om de uit te voeren werken te omkaderen zou

een oplossing kunnen zijn. Slechts starten met

de werken wanneer alle voorbereidende aspecten

zijn afgerond is een andere maatregel.

Bij de aannemers klinkt de oproep tot een realistische

gestanddoening, wat meteen de prijsdruk

zou helpen verlichten.

Met dank aan onze gastheer

BOUWUNIE Limburg dankt netwerkbeheerder

Infrax voor de gastvrije ontvangst van de deelnemers

aan dit panelgesprek.

Infrax cvba ontstond op 7 juli 2006 uit de versmelting

van de WVEM (West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij),

het Limburgse Interelectra

en het Antwerpse IVEG. Als netwerkbeheerder

verzekert Infrax niet alleen de distributie van

aardgas, elektriciteit en kabeltelevisie, maar staat

tevens in voor de riolering. De aandeelhouders

van Infrax zijn de gemeenten.

2.

Panelleden

Eric Fraeys: Infrax, regio ingenieur voor

rioleringen en werken openbaar domein

Bart Casters: Casters, zaakvoerder

Johan Vanmuysen: Stad Hasselt, schepen

voor Openbare werken, Gebouwen,

Nutsvoorzieningen, Groen en Reiniging

Rob Beenders: Stad Hasselt, schepen van

Ruimtelijke Ordening, Grondbeleid, Verkeer,

Toerisme en Gezonde Stad

Franco Lubandy: APK Infra, studiedienst

Leo Van Steenbergen: Heijmans, manager

uitvoering infrastructuurwerken

Peter Govaerts: Libost-Grontmij, ruimtelijke

planner

Fernand Verheyden: A.S.O.N.I., zaakvoerder

advies- en studiebureau voor ondergrondse

nutsinfrastructuur

Tom Buntinx: Unizo-Limburg,

mobiliteitsadviseur

Gijs Moors: AWV Limburg,

afdelingshoofd

Marc Notermans: Notermans ir. en

expertisebureau

Guido Leemans: Soresma studiebureau,

ir. arch., contractmanager

Jos Bleus: Kumpen, technisch

directeur infrastructuur

Heidi Jolling: coördinator BOUWUNIE Limburg

Diana Pirard: dmotion Communication,

commercieel verantwoordelijke Bouwschakel

Eduard Coddé:

4.

redacteur, CoSiPress bvba.

3.

4. 5.

1. Jos Bleus

Diana Pirard

2. Leo Van Steenbergen

3. Johan Vanmuysen

4. Heidi Jolling

5. Eduard Coddé

31


• Centrale verwarming • Klimatisatie

• Sanitaire installaties • Waterbehandeling

• Brandbeveiliging • Energiebesparende regeltechnieken

• Gehabiliteerd aardgasinstallateur • Onderhoud en herstellingen

• Gas en mazoutbranders • Zonnepanelen • Warmtepomp

PENXTEN

bvba

MOTSTRAAT 30 - 3570 ALKEN - T. 011 599 544 - F. 011 599 549

info@penxten.be - www.penxten.be

PRIVAAT - APPARTEMENTEN - INDUSTRIE

www.cordeel.be

www.kumpen.be


project

:: MBS

33


duurzaam denken & doen

:: mBS

In 2008 ontkiemde bij Group Machiels het idee om een productiesite voor CO 2

-neutrale

woningen met laag energieverbruik op te zetten. Niet alleen het eindproduct moest

CO 2

-neutraal zijn, ook de productie zelf moest deze verwachting nastreven. Voor Holistic

Architecture 50 I 5 zijn ecologie, evolutie, emotie en economie gelijkwaardige aandachtspunten

binnen een bouwopdracht. Een aanbod dat precies beantwoordde aan de verwachtingen

van de bouwheer.

Group Machiels had ervaringen opgedaan met houtsysteembouw in Chili. Een prefab-productieprocedé

stond net zo hoog genoteerd op het verlanglijstje als voorbeeldige energieprestaties. “Eigenlijk

was het opzet om een werf voor woningbouw te overkoepelen onder een fabriekshal en zo de weersinvloeden

op het werfverloop uit te schakelen” verduidelijkt Jan Caris, General Manager van Machiels

Building Solutions. “Met onze productie beogen we niet alleen de Belgische markt, maar mikken op

Europa met een potentieel van 80 à 90.000 houtbouwwoningen per jaar”.

Dat Europa tegen 2021 oplegt dat woningen energieneutraal moeten zijn, sterkt de overtuiging voor

het project. “We merken nu al hoe fel de discussies oplaaien als het over de overstap van E80 naar

E60 gaat, terwijl dat lang niet genoeg is” stelt Jan Caris vast. “Met Machiels Building Solutions willen

we zeker niet in discussie gaan over dit thema, maar gewoon bewijzen dat beter doen echt wel kan.

We bieden nu al standaard E55 tot E60 aan en streven ernaar om de wetgeving altijd 4 à 5 jaar voor te

blijven. Bovendien hebben niet alleen het E-peil of de K-waarde invloed op het milieu; het gaat om de

totale ecologische voetafdruk van een woning die we moeten beperken”.

Architectuur beïnvloedt huisvestingskost

Voor Holistic Architecture 50 I 5 is de huisvestingskost meer dan alleen de bouwkost; ook de energiekost

en onderhoudskost zijn essentieel. “Deze kosten zijn niet alleen een in de tijd blijvend element,

maar bovendien ook nog stijgend” benadrukt Juul Vanleysen, architect en stichter van het architectenbureau.

“Vanuit de architectuur is er een gunstige beïnvloeding van de gebruikskost mogelijk, nog lang

voor er technische ingrepen aan te pas komen”.

Zo is de keuze om de productiehal voor Machiels Building Solutions op te trekken in hout ingegeven

door het ‘cradle-to-cradle’-principe, de totaalvisie op de levenscyclus van een gebouw. Tegenover een

klassieke constructie is de CO2-belasting 75% lager door gebruik te maken van hout. Hout slaat jarenlang

CO2 op en is wanneer het gebouw is uitgediend opnieuw bruikbaar als bouwmateriaal. Er is ook

een constructievoordeel: waar een opening nodig is, kan men er gewoon een gat in zagen!

Vernieuwende visie op industriebouw

Waar vroeger de oude steenkoolhaven van Beringen gevestigd was, verwierf Group Machiels een

225.000 m² tellend terrein. In een eerste fase werd een 25.000 m² grote en CO2-neutrale productiehal

opgetrokken. Het is de bedoeling om de volledige site CO2-neutraal te exploiteren.

De vloer en kolommen zijn in gewapend beton, met een maximale toepassing van hoogovencement

i.p.v. portlandcement. Deze cementsoort stoot bij de productie geen CO2 uit. Voor de dakspanten

en de gevelwanden is verlijmd hout gebruikt. Voor het dakvlak is steeldeck gekozen, waarop 12 cm

PIR-isolatie en EPDM-dakdichting.

Voorlopig wordt nog een stookolie-installatie ingezet, maar binnen maximaal drie jaar wordt over-

35


geschakeld op warmtekrachtkoppeling (WKK) met bio-olie en verschijnen er ook windmolens op de

site. De mogelijke meeropbrengst van de WKK kan doorverkocht worden aan andere bedrijven die zich

op de site zullen vestigen.

Vandaag is het dak al volledig bezaaid met fotovoltaïsche panelen Het ontwerp van het dak is zo uitgekiend

dat er maximaal natuurlijk licht wordt binnengehaald zonder de productiehal op te warmen,

terwijl de zonnepanelen tevens optimaal georiënteerd staan voor een maximale opbrengst. Bovendien

werkte de uitgedachte constructie een snelle montage in de hand, wat zich voordelig weerspiegelde in

het werfrendement.

“De productiehal is eigenlijk een naakt volume, dat zich flexibel laat gebruiken voor productie, opslag

enz.” licht Juul Vanleysen toe. “De houten wanden maken er een gezellige, warme werkomgeving van.

Voor de kantoren en de technische ruimte hebben we gekozen om ze onder te brengen in gerecupereerde

containers die we thermisch en akoestisch isoleerden. Dat houdt verband met het duurzame

karakter van het project en verwijst tevens naar het verleden van de site”.

Hout heeft grote toekomst

“Hout is de voor de hand liggende keuze om het streven naar een minimale ecologische voetafdruk van

woningen te bereiken” argumenteert Jan Caris (MBS).

De woningen die hier geproduceerd worden richten zich tot particulieren en de sociale sector, al zijn ook

logistieke en industriële gebouwen denkbaar. Het gaat om een modulair principe, vergelijkbaar met de

platformstrategie bij enkele grote autoconstructeurs, waardoor woningen van 50 tot 180 m² mogelijk

zijn. Er is altijd een technische kern, die snel zal evolueren, waarrond keuzes naar stijl, afwerkingsniveau

en ecologische opties geboden worden. De finale montage op de bouwplaats neemt nog slechts een

werkdag in beslag.

De productie verloopt sterk geautomatiseerd. “Vandaag bedraagt onze capaciteit +/- 900 woningen

per jaar met één ploeg” verklaart Jan Caris. “Dat zien we snel uitgroeien tot 1500 woningen per jaar”.

“Om een goed project te kunnen afleveren is het belangrijk dat bouwheer en architectenbureau hetzelfde

willen, dezelfde idealen nastreven” besluit Juul Vanleysen. “Dat is precies de kern van deze

realisatie”.

tekst: Eduard Coddé

! Meer beelden op www.4allpictures.be

39


TECHNISCHE FICHE :: MBS

Opdrachtgever:

Machiels Building Solutions, Hasselt

Design & Coördinatie:

Holistic Architecture 50 I 5, Hasselt

General Contractor: THV Cordeel-Kumpen, Hasselt

Studiebureau stabiliteit/elecriciteit/HVAC:

Archimedes nv, Keerbergen

Landschap:

Libost-groep nv, Hasselt

Veiligheidscoördinatie + EPB verslaggeving:

François Bouw Management bvba,

Hasselt

Rietveld:

Zonnepanelen:

Brandbestrijding:

HVAC:

Rietland bvba, Minderhout

IZEN Energy Systems nv, Lille

Altebra, Ophasselt

Axima Contracting, Aartselaar

Thermoco nv, Lummen

Electriciteit:

Perslucht:

Rolbruggen:

AEW, Hasselt

Airservices Benelux, Brasschaat

Konecranes nv, Lummen

Afwerking kantoren: Luyten nv, Lummen

“De woningen zijn modulair opgebouwd, vergelijkbaar

met de platformstrategie in de autosector, met een brede

keuzewaaier aan stijlen, grootte en afwerkingsniveau.

Eén montageploeg zet in één dag de woning wind- en

waterdicht neer”.


Bouwunie

Op bezoek bij Roben te Brüggen

De jaarlijkse uitstap met onze schrijnwerkers en interieurbouwers was beslist niet te missen. Om het

nuttige aan het aangename te koppelen brachten we een bezoek aan de pannenfabriek Roben te

Brüggen. We werden ontvangen door de vertegenwoordiger voor Belgisch Limburg en kregen

een rondleiding door de fabriek: het winnen van klei, de kunststofmallen die ongeveer 1.500

pannen meegaan, het vernevelen van de pannen om de uiteindelijke kleur te bekomen, het inladen in de

tunneloven en terug ontladen van de ovenwagens en het inpakken. Ook de hal met de handgemaakte

pannen mochten we uitzonderlijk bezoeken. Uitgekeken en panklaar zetten we de reis verder naar het

hotel. Een trotse voorzitter Ludo Simons mocht op het einde van de driedaagse besluiten dat we met

z’n allen weer uitkijken naar een volgend event op 15 december in Sint-Jansberg te Maaseik samen met

Leitz, Korpus (Vlecad), Admin software en OCH.

Interesse voor een sectorwerking binnen BOUWUNIE Limburg: tom.vanheusden@bouwunie.be

Terugblik studiereis Reims

Tijdens het weekend van 9 en 10 oktober 2010 gingen onze bestuursleden samen met hun

echtgenotes op strategieoverleg naar Reims.

V. l. n. r.: bestuurslid Ludo Simons, bestuurslid Jean-Pierre Schroeders, echtgenote Argo Grauwels, echtgenote

Joël Stockmans, bestuurslid Argo Grauwels, bestuurslid Joël Stockmans, echtgenote Jean-Pierre Schroeders,

Voorzitter Louis Linsen, echtgenote Louis Linsen, echtgenote Georges Machiels, bestuurslid Georges Machiels,

echtgenote Jos Meekers, bestuurslid Leon Peters, echtgenote Leon Peters, bestuurslid Jos Meekers, echtgenote

Ludo Simons.


copywriting De Alfabetweter — ontwerp LOOKas

Minder is meer.

Meer met minder,

met Offimac.

Hoe slanker uw administratie, hoe sneller uw organisatie.

Offimac vermindert overtollige en tijdrovende handelingen in uw afdelingen. Met kant-en-klare software, betrouwbaar,

toekomstgericht en op maat van uw sector. Zo realiseert u meer met minder inspanning en speelt u sneller in

op de vraag van uw klant of prospect. Kortom: uw organisatie staat sterk voor de toekomst.

Verslankt uw administratie, versnelt uw organisatie.

www.offimac.be

Offimac NV • Heerstraat 86 • 3510 Hasselt (Kermt) • Tel.: +32(0)11 850 130 • Fax: +32 (0)11 253 592 • sales@offimac.be


A.K.S.

HERSTELLINGEN

DEPANNAGES

Tel.: 0473-43.21.28

VERHUUR - LOCATION

VERKOOP - VENTE

STELLING

Tel.: 0473-43.21.05

Ambachtsstraat 6/2

info@alukraanservice.be

Tel.: 011-35.23.29

3590 Diepenbeek

www.alukraanservice.be

Fax.: 011-35.23.31
• luchtverwarming

• ventilatie


• warmtepompen

• zwembadontvochtiging

• airconditioning


• stofzuigsystemen


Airplus • Genebroekstraat 97 • 3581 Beverlo

T 011 81 70 77 • F 011 81 78 08 • info@air-plus.be • www.airplus-beverlo.be


Bouwunie

Terugblik ondernemersreis China

en wereldexpo Shangai

BOUWUNIE Limburg en UNIZO-Limburg gingen samen met een aantal van hun ondernemers van 16

oktober 2010 tot en met 24 oktober 2010 op ondernemersreis naar China en de wereldexpo in Shangai.

In Beijing konden zij kennismaken met het bekende Tiananmenplein, de Verboden Stad, de

Hutongs en de Tempel van de Hemel. Met de trein reisden zij verder naar Xi’an waar ze een uitgebreid

bezoek brachten aan het terracota leger. In Yangshuo begonnen ze de dag met een fantastische

ballonvaart over een van de meest indrukwekkende landschappen van China. ’s Avonds konden ze

genieten van een voorstelling van Liusanjie, een totaalspektakel waar meer dan 600 mensen aan meewerkten.

Deze voorstelling stond onder leiding van Zhang Yimou, verantwoordelijke voor de openingsshow

van de Olympische Spelen van 2008. In Yanshuo gingen ze op avontuur en op expeditie naar de

talrijke minoriteiten van Guangxi.

In Shanghai maakten ze een cruise op de Huangpu en ze brachten een bezoek aan de expo 2010.

Het was een ondernemende reis en absoluut de moeite om kennis te maken met een andere

cultuur; tevens de ideale gelegenheid om met andere ondernemers in contact te komen.

Meer info: BOUWUNIE Limburg, Heidi Jolling of

UNIZO-Limburg eric.bervoets@unizo-lim.be

Meer foto’s vindt u terug terug op

www.chinabouwunieunizo.be


Een andere

kijk op

interieurbouw

Laakstraat 53 3582 Koersel

t. 011 42 24 69

f. 011 42 46 80

www.conventsgroup.com

BBB

Bouwen Blijft Boeiend

Investeren in bijleren

VDAB-Bouwopleidingen 2010-2011

Voor meer informatie bel

0800 30 700

(iedere werkdag van 8 tot 20 uur)

of surf naar

http://bouwopleidingen.vdab.be

Je kan de brochure bestellen bij

VDAB - Omer Vandenrijt

Boomkensstraat 221, 3500 Hasselt

tel. 011 27 86 59 / 60

omer.vandenrijt@vdab.be


project :: Convents

4747


Huiselijkheid verzorgt

Alle medische kennis en goede zorgen ten spijt, is de sfeer waarin een patiënt of resident in een rusthuis

verblijft in belangrijke mate bepalend voor het gevoel van welzijn en de evaluatie van de verzorgingskwaliteit.

De zorgsector toont vele gezichten, maar neemt wel unaniem afstand van de steriele, ongezellige tot

deprimerende inrichting van de instellingen.

Convents Products nam recent in Beringen een gloednieuwe toonzaal in gebruik die een perfecte weerspiegeling

is van wat hedendaagse inrichting van zieken- of bejaardenkamers zou moeten zijn. “Convents

Products kan terugblikken op 60 jaar historiek, waarvan 30 in de zorgsector” verwelkomt Tony Quintens,

Gedelegeerd Bestuurder. “Wij leggen ons toe op alle disciplines binnen de zorgsector: ziekenhuizen, rusten

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, maar evenzeer kinderdagverblijven”.

Specifiek is dat dit bedrijf geen eigen ontwerpafdeling heeft, maar uitsluitend produceert wat architecten

of ontwerpers creëren. “Vanzelfsprekend stellen we hen graag onze ervaring in de zorgsector ter beschikking,

maar we kiezen doelbewust voor de uitvoerende kant” benadrukt Tony Quintens.

48


Sfeer is goed voor de gezondheid

“Er is een duidelijk afgetekende tendens naar mooiere en sfeervollere inrichtingen in de zorgsector” stelt Tony

Quintens vast. “Meer huiselijkheid en sfeer hebben een aantoonbare positieve uitwerking op de gezondheid en het

algemene welzijn van de gebruikers”.

Bij de uitvoering is alles mogelijk: volledige kamerinrichtingen, sanitaire cellen, verpleegposten, labo’s, apotheken,

ruimten voor scanonderzoek, volledige operatiekwartieren… “Wij streven naar een totaalaanpak voor de inrichtingen

binnen de zorgsector” verduidelijkt Tony Quintens. “Dat betekent dat we zelf vast ingebouwd of losstaand

meubilair produceren in verschillende stijlrichtingen, zoals de opdrachtgever dat wenst. Dat completeren we met

los meubilair als zetels, stoelen en bedden uit collecties die we verdelen”.

Steeds meer gaat het ook om alles omvattende totaalinrichtingen, met decoratie van de kamers, elektronische

toegangscontrole en bewaking, oproepinstallaties voor het verzorgend personeel, enz.

De nieuwe toonzaal van dit bedrijf is veel meer dan een staalkaart van zijn kunnen. Het is een praktisch werkinstrument,

dat door zijn flexibiliteit toelaat om elke functie van de inrichting in een zorginstelling te visualiseren naar de

beslissingnemers. Een unieke, inspirerende en doorslaggevende argumentatie!

Referenties ::

Woonzorgcentrum ‘De Vesten’, Zoutleeuw - ‘Triamant Haspengouw’, Velm - Woonzorgcentrum ‘Eyckendael’,

Riemst - Salvator rusthuis, Hasselt - Seniorenresidentie ‘De Nieuwe Kaai’, Turnhout - Woonzorgcentrum ‘Ter

Putkapelle’, Wilsele - Maturiteit Maria Middelares, Gent - Zorghotel De Stromen, Rotterdam (NL) - Stichting

‘Werkt voor ouderen’, Vlissingen (NL) - Wonen – Welzijn – Zorg ‘Vivre’, Maastricht (NL) - Sir Patricia, Alicante (E)

49


Geslaagde eerste sessies BOUWCAMPUS 2010 -2011

De 6de editie van Bouwcampus kende een

succesvolle start. Opleiding, ervaringsuitwisseling

en netwerken staan nog steeds centraal in

dit uniek Limburgs Bouwplatform. Het aspect

opleiding krijgt in deze editie extra aandacht,

zeker voor wat betreft de inhoud van de gebrachte

thema’s en de deskundigheid van de

sprekers. Nieuw in deze editie is ook dat de

helft van de sessies inhoudelijk wordt ingevuld

door de deelnemers zelf. Op die manier tracht

Bouwcampus te voldoen aan de noden en verwachtingen

van elke deelnemer.

Welke thema’s komen nog aan bod

in de sessie van 24 januari 2011?

VEILIGHEID EN

VEILIGHEIDSCOORDINATIE

sprekers: De heer Luc Proesmans –

Adviseur veiligheid en sociale zaken

BOUWUNIE Nationaal en De heer Davy

Geerinkx - NAVB.

Ken ik de algemene preventiebeginselen? Ben ik

als ondernemer verplicht om een risico-analyse

uit te voeren? Moet ik als ondernemer beschikken

over een globaal preventieplan en/of een jaarlijks

actieplan? Op welke externe organisaties kan ik

beroep doen? Kortom, voldoe ik als ondernemer

aan de geldende veiligheidsreglementering? Ben

ik administratief in orde op vlak van veiligheid?

Hoe ga ik als ondernemer om met veiligheid op

de werkvloer?

AFVAL- EN MATERIALENBEHEER IN DE

BOUWSECTOR

Spreker: De heer Philippe Van de Velde - OVAM

Hoe ga ik als ondernemer om met mijn afval?

Welke regelgeving bestaat hierover? Kan ik

aansprakelijk worden gesteld als er iets gebeurt

met afval dat ik bij een klant achterlaat? Welke

mogelijkheden heb ik als ondernemer om mijn

afval af te voeren? Welke verplichtingen heb ik

als ondernemer? Mag ik het afval zelf afvoeren of

moet ik dit laten doen? Is het bijhouden van een

afvalstoffenregister nodig?

ENERGIE:

Spreker: Mevrouw Katelijn Waer – Adviseur Ir.

Duurzaam Bouwen BOUWUNIE Nationaal.

Wat houdt de energieprestatieregelgeving

(EPB) algemeen in? Ken ik als ondernemer de

geldende regelgeving hieromtrent voldoende?

Welk zijn de vooruitzichten op het vlak van EPB?

Welke subsidies bestaan er allemaal? Hoe isoleer

ik correct? Hoe ga ik als ondernemer om met

bouwknopen of luchtdicht bouwen?

Zijn dit vragen die u als ondernemer heeft en/of

vindt u netwerken met collega-ondernemers belangrijk,

dan is BOUWCAMPUS zeker iets voor u.

Interesse om een sessie bij te wonen? Neem dan

contact met ons op.

Praktisch

Deelnameprijs BOUWUNIE leden / niet-leden:

€ 450 / € 550 (excl.btw)

Datum eerstvolgende sessie:

maandagavond 24/01

Locatie: Golf Meeting Point Hasselt,

Vissenbroekstraat 15, Hasselt, startuur: 19 uur

Contact: Davy Maesen,

davy.maesen@bouwunie.be

Coördinator BOUWCAMPUS 2010-2011

Tel. 011 26 30 10, www.bouwcampus.be

50


Dakwerkers@the movies 2010

Op zondag 14 november organiseerde BOUWUNIE Limburg Dakwerkers voor de vierde keer de

familiebijeenkomst ‘Dakwerkers@the movies’. Een honderdtal zeer jonge dakwerkers werden door

Sinterklaas en zijn pieten verwelkomd in Euroscoop Maasmechelen.

Sinterklaas nam de mooi ingekleurde tekeningen graag in

ontvangst en beloonde eenieder met een grote zak snoep. Na het

uitgebreide ontbijtbuffet konden de jonge dakwerkertjes genieten

van de film “Sinterklaas en het pakjesmysterie”. Voor de volwassenen

was er in avant-première de komedie ‘The Joneses’. Een

zeer goede filmkeuze zo bleek achteraf. Voorzitter Leon Peters

richtte tot slot een bijzonder woord van dank aan de partners

voor hun financiële ondersteuning van dit event, en bedankte

de Sint en zijn pieten en de aanwezige dakwerkers en hun

gezinnen voor hun komst en de zeer gesmaakte voormiddag.

Sfeerbeelden van dakwerkers@the movies

2010 zijn te bewonderen op: www.dakinfo.be

Zomerevent-outdoor karting

Limburgse dakwerkers

Op vrijdag 10 september 2010 organiseerde BOUWUNIE Limburg dakwerkers een groots zomereventoutdoor

karting op het Karting Circuit te Genk. Een 90-tal Limburgse dakwerkers en partners namen het

in een aantal spannende ritten op het groot outdoor circuit tegen elkaar op. De 10 snelste deelnemers

uit elke heat zorgden vervolgens voor een sensationele finale. Naast de honderden toeschouwers waren

ook het bestuur van BOUWUNIE Limburg schrijnwerkers en interieurbouwers en hun partners van de

partij. Samen met de dakwerkers genoten ze van een heerlijke barbecue terwijl ze dit spektakel aanschouwden.

Kortom, een leuk initiatief dat zeker

voor herhaling vatbaar is!

Winnaars kartingwedstrijd: 1 Guido Verschuren (Soprema Alsan),

2 Mitch Luts (Beets dakwerken), 3 Jiri De Veirman (Soprema Alsan)

Troostprijs: 3 de van links, Sverre Bonfond (Geca dak)

51


RENOVATING

FOR

THE

FUTURE

VOOR

NA

GROUP RENOTEC

ALGEMENE

VERBOUWINGSWERKEN

RENOTEC NV

Acaciastraat 14c

2440 Geel

T 014 86 60 21

info@renotec.be

www.renotec.be

A5-Renotec.indd 1 29/11/10 12:40

profeeling


project ::

E-brick

53


E-Brick combineert isolatie

met vertrouwd uitzicht

Wat tot voor kort nog eerder een innovatief bijverschijnsel was, is vandaag uitgegroeid tot een volwaardig alternatief

voor klassieke buitengevels: de systemen waarbij steenstrips op een isolatiewand worden gekleefd.

Een voorloper in deze toepassing voor de Belgische markt, is de E-Brick van Vandersanden.

Duitsland is zowat de bakermat van het systeem. Al vele jaren worden daar isolatiepanelen, die wind- en waterdicht

worden afgeschermd met een extra laag PU-schuim, bekleed met steenstrips. “In Duitsland gaat het vooral om gladde

strengpersstenen, terwijl men in België echter zweert bij handvormstenen, die een onregelmatig, generfd oppervlak

hebben,” zegt Maarten Leën, Business Development Manager bij Vandersanden Steenfabrieken. “Vandaar dat wij

ons machinepark hebben aangepast om ook van onze handvormstenen strips te kunnen maken.” Het voordeel van

E-Brick is dat het gecertificeerd systeem kant-en-klaar wordt geleverd.

Doordat de panelen bekleed zijn met handvorm strips hebben ze een natuurlijke look en zijn ze niet te onderscheiden

van een authentieke gevel. Op deze manier kunnen renovatie- of (grotere) nieuwbouwprojecten zonder extra fundering

worden opgetrokken met een vertrouwd uitzicht. “Met de E-Brick wil Vandersanden bovendien een oplossing bieden

om bestaande woningen beter te isoleren. “Studies wijzen uit dat zowat 60% van de huizen onvoldoende geïsoleerd

is en dat je met goede buitenmuurisolatie tot 25% energie kan besparen,” aldus nog Maarten Leën. “Om tegen 2020

de ambitieuze CO2-doelstellingen te halen, zijn we dus verplicht om hier meer aandacht aan te besteden.”

Op de website www.e-brick.be kan je met de ‘Exterior Makeover Tool’ een indicatie krijgen van hoe jouw woning eruit

zou zien na een renovatie met E-Brick.

54


Ons Dak past E-Brick toe

Als voorbeeld gingen we een kijkje nemen in Kinrooi, waar sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak momenteel 19

woningen laat renoveren met het E-Brick systeem van Vandersanden. Architect Rob Lemmens werkte de plannen uit,

hoofdaannemer Renotec uit Geel zorgde voor de invulling, samen met onderaannemer Beldoch. “De thermische foto’s

van een dubbelwoning, waarvan de ene helft met E-Brick is gerenoveerd, zijn spectaculair,” toont Maarten Leën. “Je

ziet meteen dat de zijde met E-Brick veel beter geïsoleerd is dan de andere helft. We hebben in dit geval gekozen voor

een isolatiepaneel van 6 cm, waarop steenstrips in platinagrijs of in terrarood werden verwerkt aangebracht. Dit geeft

niet alleen het voordeel van de goede isolatiewaarde, maar biedt ook een belangrijke esthetische meerwaarde.” Voor

de plaatsing van het E-Bricksysteem werkt Vandersanden alleen met E-Brick-erkende aannemers. “Ze moeten hier

eerst een grondige opleiding komen volgen, die garanties biedt voor een kwalitatieve uitvoering. Verder krijgen ze ook

begeleiding op de werf. Het is niet zo moeilijk om E-Brick te plaatsen, maar er is wel een basiskennis voor nodig.”

De kostprijs is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de woning maar gemiddeld kost E-Brick ongeveer 120 tot

150 euro/m2, incl. btw en plaatsing. “Dat geldt voor de projectenmarkt, waarop hoeveelheidskortingen van toepassing

zijn,” zegt Maarten Leën nog. “Voor de renovatie van particuliere woningen schommelt het gemiddelde tussen 150 en

180 euro. terwijl het bij nieuwbouw rond 200 euro zal liggen.” Nieuw in het gamma van E-Brick zijn de losse, kant-enklare

hoekelementen, die Vandersanden op Batibouw zal voorstellen.

Referenties ::

Fabrikant gevelstrippanelen: Vandersanden, Bilzen - Plaatsen gevelstrippanelen: Gebrik Montagefachbetrieb,

Wegberg (DU) - Electriciteitswerken: Tendo Electro B.V.B.A., Herentals - Kitwerken: L.S. Elastische

Voegwerken B.V.B.A., Halen - Luifels: Ebanista B.V.B.A., Geel - Dakrand en dak-dichting: Godermans

Dakwerken B.V.B.A., Maaseik - Garagepoorten: A.D.K. N.V., Ophoven

55


camps

Openbare werken

Industriebouw

Appartementsbouw

Privé woningen

Meet- en regeltechniek

bvba

Stationsstraat 31

3945 Ham

T. 011 34 28 58

F. 011 34 18 68


Bedrijfsprofiel akS

:: veilig werken op hoogte

Als bedrijf in de kijker kozen we in deze editie voor AKS uit Diepenbeek, een specialist in de

verkoop en verhuur van kranen en stellingen. In alle uithoeken van België doen aannemers, die in

alle veiligheid op hoogte willen werken, beroep op het bedrijf van Carlo Genné.

AKS bedrijf is gegroeid uit het Diepenbeekse Gecadak, een ander bedrijf van Carlo Genné, dat zich specialiseert

in dakwerken. “Ik kreeg steeds meer vraag naar verhuurmogelijkheden voor mijn materiaal, zodat ik in 2005

besliste om hier een aparte activiteit van te maken,” zegt de zaakvoerder. “Stelselmatig hebben we het aanbod

uitgebreid, zodat we vandaag beschikken over een 15-tal voertuigen met een aangepaste kraan. Van elk type

hebben we er tenminste ééntje staan.” De kranen zijn van het Duitse merk Klaas, gekend voor de degelijkheid.

“Wij herstellen en onderhouden bovendien ook de kranen en liften,” aldus nog Carlo Genné. “Dakwerkers,

verhuisfirma’s, installateurs van airco, en alle andere aannemers… ons klantenbestand is heel divers. In

totaal zijn er zo’n 700 klanten die regelmatig bij ons een bestelling plaatsten.”

Stellingen

Enkele jaren geleden werd de service van AKS uitgebreid met de verkoop en verhuur van stellingen.

“We zijn verdeler van het merk Scafom, dat een uitstekende

reputatie geniet,” aldus nog Carlo Genné. “Het product wordt

in Limburg gemaakt en voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen.

Wij hebben zo’n 10.000 m2 uit stock leverbaar.” AKS

doet ook de plaatsing van de stellingen. “Ons team heeft hier veel

ervaring mee, zodat de huurder geen kostbare tijd moet verliezen. En

snelheid, daar gaat het om in onze business.”

Om dezelfde reden biedt AKS ook ander veiligheidsmateriaal aan, zoals

netten, afdekgaas voor containers, gordels, kettingen of leeflijnen. “We

proberen het onze klanten zo eenvoudig mogelijk te maken door alle

benodigdheden onder één dak aan te bieden,” zegt de zaakvoerder nog.

De wet helpt

Omdat ook de politiek steeds meer belang hecht aan veiligheid op de

werf, zijn de regels de afgelopen jaren veel strenger geworden. “Een

goeie zaak,” meent Carlo Genné, “want nog veel teveel aannemers namen het vroeger niet zo nauw. Werken

op ladders zal helemaal verboden worden. We evolueren steeds meer naar het Nederlandse systeem, waar bij

ieder bouwproject verplicht één stelling wordt opgezet, die dan gedurende het hele project blijft staan en zowel

door de ruwbouwaannemer als door de dakwerker en de voeger kan gebruikt worden. Dat is voor alle partijen

veel interessanter, want nu betaalt de eindklant eigenlijk 3 keer.”

Ambachtsstraat 6/2 - 3590 Diepenbeek

T 011 35 23 29 - G 0473 43 21 05

F 011 35 23 31 - info@aks.be

www.aks.be

57


Bouwunie

BOUWUNIE Limburg organiseerde FLOOREXPO 2010

allesvoorchappervloerdertegelzetter

Floorexpo, de unieke beurs met als doelpubliek

chappers, vloerders en tegelzetters

aangevuld met de natuursteenbewerkers,

algemene aannemers en

ruwbouwaannemers en architecten.

Onder de naam FLOOREXPO wil BOUWUNIE

Limburg blijvend op zoek gaan naar nieuwe

manieren om bouwbedrijven meer rendabel

te maken met nieuwe producten, nieuwe en

meer veilige technieken en een betere administratieve

verwerking. Dit wordt verwezenlijkt in

de organisatie van FloorExpo 2010.

FloorExpo

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 oktober

vonden meer dan 800 professionelen de

weg naar het Centrum Duurzaam Bouwen te

Heusden-Zolder.

Hiermee kreeg de sector opnieuw een puls in

de goede richting: het was op en top netwerking

op een hoog niveau tussen alle aanwezige

standhouders en de bezoekers van

de beurs. De beurs werd geopend door gedelegeerd

bestuurster van BOUWUNIE, Hilde

Masschelein.

Samen met de voorzitter van BOUWUNIE

Limburg, Louis Linsen, en de voltallige stuurgroep

van de sectorwerking in Limburg werd

het logo van FloorExpo op een leuke manier

ingehuldigd.

Speciaal in de kijker stond onze campagne

“Als vloerder zit je goed!” en dit met medewerking

van de provincie Limburg.

Alle Limburgse scholen die jongeren opleiden

als vloerder, waren aanwezig en bereid om uitleg

te verschaffen. De slogan “’Opgeleide’ werknemers

vanaf 5,33- €/h” deed vele wenkbrauwen

fronsen.

Meer informatie hierover bij VTI Beringen, Technisch

Instituut Heilig Hart Hasselt en Campus

Sint-Jansberg te Maaseik.

Andere aanwezigen om de bezoekers te informeren

waren mensen van het WTCB, het

NAVB met hun actie ‘kwartsstof’ en Adlex

Advocatenbureau (BouwMeesters) – waarvoor

onze dank.

“Als we kijken naar het aantal bezoekers, de

evaluatie van de standhouders, de hoeveelheden

gratis werfborden en dito wagenbelettering

die veel aantrek vonden, dan moeten we

besluiten dat we hebben aangetoond dat een

dergelijke beurs zijn meerwaarde heeft binnen

het landschap van chappers, vloerders, tegelzetters

en natuursteenbewerkers”, zegt een blij

voorzitter Manu Goven.

Info: Tom Vanheusden, Bouwunie Limburg,

tel. 011/26.30.10

tom.vanheusden@bouwunie.be

1. Hilde Masschelein tijdens

haar toespraak bij de

opening van Floorexpo

2010

2. gratis wagenbelettering in

actie

3. foto van een deel van de

stuurgroep voor ‘Als

vloerder zit je goed’

4. mensen op de beurs

5. uitdelen van de werfborden

58


1.

2.

3.

4.

11.

5.


Terugblik activiteit

Op zondag 12 september 2010 organiseerden 2 afgevaardigden van de stukadoors & afbouwbe-drijven

de startactiviteit voor de leden van de stukadoors & afbouwbedrijven in de Lieteberg

in Zutendaal.

Wij werden ontvangen in het bezoekerscentrum van de Lieteberg waar we een geanimeerde rondleiding

kregen over het project fascinerende microkosmos, de boeiende insectenwereld en de rol van de

kriebelbeestjes in de natuur. Nadien konden we genieten van een pastabuffet met aangepaste animatie.

Meer info: heidi. jolling@bouwunie.be

Geslaagde info-avond

Op donderdag 30 september 2010 vond in het auditorium van het Centrum Duurzaam

Bouwen te Heusden-Zolder een info-avond plaats, een initiatief van BOUWUNIE Limburg

algemene –en ruwbouwaannemers.

Op het programma twee interessante thema’s: preventieve gehoorbescherming en winddicht

bouwen. De heer Rudi Claes van dB Protect Gehoorbescherming lichtte op een deskundige manier het

gevaar en de gevolgen van lawaai op de werkvloer toe. “Lawaai en je gehoor, voorkomen is beter dan

nooit meer te genezen”, vat in het kort zijn betoog samen. Het andere thema werd toegelicht door de

heer Rudy Slingers van Buildtechnics. Hij besteedde de nodige aandacht aan duurzame bouwspecialiteiten,

en in het bijzonder aan winddicht bouwen. De aanwezige proefopstelling werd na

afloop van zeer dichtbij bekeken en kon op veel belangsteling rekenen van de aawezigen.

Kortom, een leerrijke avond! Meer info: davy.maesen@bouwunie.be

60


Het beroep van “schrijnwerker”

staat op de lijst van knelpuntberoepen.

BOUWUNIE Limburg Schrijnwerkers & Interieurbouwers

blijft niet bij de pakken zitten

en is sinds 2003 bezig met de campagne

onder de noemer WOODAWARD, een project

voor de Limburgse scholen en meer bepaald

deze met een studierichting hout en dit in de

verschillende onderwijstypes (BuSO, BSO en

TSO).

Het is een uitdaging voor de leerlingen om een

project te vervaardigen (ontwerp, productie en

afwerking) en dit tentoon te stellen op Bouwinnovatie

alsook met hun project op TV Limburg

te komen.

N° School Gemeente Type Projectomschrijving

1 Altea Genk BSO Bureel

2 TI Sint-Michiel Bree BSO Move !t & Laptube

3 Technicum Sint-Truiden BSO Uitklapbare salontafel met

massief inlegwerk & Design

4 Pro. Sec. School Hasselt BSO in voorbereiding

5 VIIO Nijverheid Tongeren BSO Dubbele kapeldeur

6 KASO Sint-Jansberg Maaseik BSO Houten handtassen & Design

(hout & licht)

7 TI Sint-Lodewijk Genk BSO Design

8 T. A. C. van Eyck Maaseik BSO Adelaar

9 T. H. H. Instituut Tessenderlo BSO Plaatsbesparende tuinbank

& Design

10 WICO Campus TIO Overpelt BSO Carport - poolhouse /

buitentoog & Design

11 KA C. De Wingerd Overpelt BSO Poolhouse

12 Martinuss. M.S.G.O. Bilzen BSO 2 tuinbanken + tuintafel

13 BuSO Sint-Jansberg Maaseik BuSO Tuinpoortje

14 De Dageraad Kortessem BuSO Tuintafel

15 St. bouwvakschool Dilsen-Stokkem BuSO Salontafel

16 Wico Campus Overpelt BuSO Salontafel

17 Provil ION Lommel Cosmopolitan Chicken - Cytoskeleton

18 TI Don Bosco Helchteren TSO Side by side recycling

19 TI Heilig Hart Hasselt TSO Ovale tafel

20 V. T. I. Beringen TSO Stapelkastjes voor meervoudig gebruik

21 Campus De Helix Maasmechelen TSO Barmeubel+nachtkastje & Design

Naar het grote publiek toe wordt het beroep als

dusdanig gepromoot en het imago van de sector

verhoogd. Het gehele project krijgt met een

startactiviteit, de jurering van de projecten op

Bouwinnovatie en een slotgala met een heuse

prijsuitreiking voor de winnaars en alle deelnemende

scholen een competitief karakter mee.

Dit wordt sterk gewaardeerd door de scholen

en leerlingen en ook door de sector zelf en zijn

partners.

Het is op deze manier dat WoodAward er in

slaagt om de interactie tussen jongeren

en het onderwijs te verhogen zodat

de instroom wordt gestimuleerd en

de jongeren uit het houtonderwijs

daadwerkelijk kiezen voor een job

als houtbewerker, schrijnwerker of

interieurbouwer.

Vernieuwend dit jaar is de oproep naar

de scholen om zich in te schrijven voor

een design-traject. We willen scholen deze

extra stimulans laten inbouwen voor hun leerlingen.

Jongeren die momenteel in opleiding zijn,

willen we de gelegenheid geven kennis te maken

met design. Onze partner in dit designtraject is

het Design Platform Limburg.

We wensen met Design WoodAward een andere

wending te geven aan een opleiding tot schrijnwerker

en interieurbouwer door ‘design’ in te

voeren in het lespakket en de leerlingen bewust

te maken van de invloed van design op hun

project.

Het ondernemerschap als dusdanig zal hierdoor

extra in de picture komen bij deze jongeren.

Graag willen we met deze synergie tussen onze

ondernemers schrijnwerkers en interieurbouwers

enerzijds en ondernemers designers anderzijds

een verschil maken met onze vorige edities

van WoodAward.

61


Voor alle inlichtingen tel. 011 24 74 00,

fax 011 32 22 06, e-mail info@bewel.be.

Beschermde Werkplaatsen voor Limburg vzw

Ginderoverstraat 143 3590 Diepenbeek

www.bewel.be

Uw flexibele partner in de industrie...

met een hart voor mensen.

Maatschappelijke integratie van personen met een

handicap door aangepaste arbeid. Actief in de meest diverse

sectoren: groenzorg, automobiel, textiel, elektro, kunststoffen,

hout, medische, grafische...

Activiteiten in eigen beheer:

- textielconditionering

- industriële wasserij

- stikkerij

- houtbewerking (kisten- en palletmakerij)

- offsetdrukkerij

- zeefdrukkerij (zeef-, tampon- en foliedruk)

- boekbinderij

- groenzorg (tuinaanleg en -onderhoud)

Opdrachten in toelevering:

- verpakken

- banderoleren, verpakken in krimpfolie, blister en skin...

- elektromontage

- verwerken van mailings

- mechanisch monteren

- controleren, sorteren en overkeuren

- samenstellen van displays

- stikwerken

Enclavewerking:

- opdrachten uitvoeren bij de klant

Bewel stelt 1700 mensen tewerk, op 10 verschillende locaties in Limburg. De werkhuizen liggen in Hasselt, Diepenbeek,

Heusden, Neerpelt, Tongeren, Genk, Opglabbeek, Maaseik, Sint-Truiden, Tessenderlo


Stad in beeld ::

Peer

63


“Als kleine stad zijn we verplicht

om telkens te investeren,

anders worden we

helemaal weggedrukt door

de grote agglomeraties.”

Theo Kelchtermans,

Burgemeester Peer

64


Stad in beeld

:: Peer

Met de majestueuze Sint-Trudokerk, het oudst bewaarde stadhuis van Limburg, het

Frankische marktplein of de Deusterkapel, heeft de stad Peer een rijke traditie van historisch

waardevolle bouwwerken. En die traditie wil het stadsbestuur vandaag en in

de toekomst graag in ere houden, getuige de talrijke innovatieve bouwprojecten die

momenteel in uitvoering zijn of weldra worden aangevat.

“Het klopt dat hier heel wat belangrijke bouwwerken op stapel staan,” zegt burgemeester

Theo Kelchtermans. “Als kleine stad zijn we verplicht om telkens te investeren, anders

worden we helemaal weggedrukt door de grote agglomeraties.” Een eerste voorbeeld van zo’n toekomstgericht

initiatief, is de zuidelijke ontsluitingsweg, die vanaf 17 januari 2011 zal aangelegd worden. “Al het

verkeer dat nu vanuit het noorden van de provincie zoals Lommel, Overpelt of Neerpelt naar Genk of een

andere, meer zuidelijke bestemming moet, passeert nu via één rotonde aan het centrum van Peer,” legt

de burgemeester uit. “Dit zorgt op spitsuren voor veel vertragingen. Vandaar dat we heel blij zijn dat alle

goedkeuringen nu op tafel liggen om weldra de aanleg van deze verbindingsweg aan te vatten.”

Het gaat om een gunningsbedrag van bijna 2 miljoen euro. Aannemer Deckx geeft het startschot in januari

en amper 175 kalenderdagen later (nog voor het bouwverlof) moet alles klaar zijn.

Fietsen en bussen

Nog een infrastructuurproject dat opzien baart, is de herinrichting van het centrum van Wauberg. “Een

20-tal jaar geleden werd hier een grote verkaveling aangelegd die intussen bijna helemaal is volgebouwd.

We missen hier alleen nog de gezelligheid van een echt centrum en dat zijn we nu aan het

creëren. Die gelegenheid grijpen we ook aan om de verkeersveiligheid te verhogen. Een aantal straten

worden volledig heringericht, met pleintjes, fietspaden, halteplaatsen voor de lijnbus, enzovoort. De totale

investering bedraagt hier 1,3 miljoen euro.” En ook in de Tuinwijk zullen de graafmachines binnenkort het

straatbeeld gaan bepalen. “Op de Vrijheidslaan, de weg naar de militaire basis in Kleine Brogel, bevindt

zich het Militair Tehuis, een mooie woonbuurt die nu Tuinwijk heet en die we verder willen opwaarderen,”

legt Theo Kelchtermans uit. “Er worden laanbomen aangepland, vrijliggende fietspaden aangelegd, er

komen nieuwe wegen en een rotonde, de riolering wordt vernieuwd,… kortom, een volledige metamorfose.

De werken zullen in het voorjaar van 2011 starten en 3,6 miljoen euro kosten.” Vermeldenswaardig

zijn ook de werken aan de Overweglaan en Sint-Trudostraat in Wijchmaal, waar 1,6 miljoen wordt gespendeerd

aan nieuwe wegenis, fietspaden en riolering.

65


Anticiperen op woonbehoeften

Hoewel de stad Peer tot de kleinere steden en gemeenten behoort, groeit het aantal inwoners nog

ieder jaar aan. “We proberen dan ook om het aanbod van woningen en appartementen divers en actueel

te houden,” vertelt de burgemeester. “Zo worden er momenteel op het Harmonieplein in het centrum

46 appartementen gebouwd door de Group Jansen uit Meeuwen. De stad heeft de gronden hiervoor

aangekocht van Jos Vaessen, en vervolgens via een PPS-formule hier een aannemer voor gezocht.”

Nieuwe appartementen komen er ook in de Molenstraat, terwijl er woningprojecten zullen uitgevoerd

worden in de Saliestraat (Wauberg), Steenakkerstraat (Grote-Brogel) en Hasseltstraat (Peer-centrum).

Bijkomende winkelruimte wordt ondermeer verwacht in Wijchmaal (Spar) en in het centrum (C&B).

“Volgend jaar starten we met de uitvoering van het RUP Burkel, een PPS-formule in 3 fases die moet

zorgen voor 160 nieuwe bouwkavels,” weet Theo Kelchtermans. “Er zullen zowel bouwgronden als

woningen te koop worden aangeboden. Een belangrijk deel daarvan (20%) is overigens bestemd voor

sociale huisvesting.”

Scholencampus

Dé blikvanger op vlak van bouwbedrijvigheid in Peer, wordt ongetwijfeld de bouw van een nieuwe

scholencampus. “De basis- en de secundaire school zullen op hun huidige locatie verdwijnen omdat

betonrot het gebouw heeft aangetast. Via een DBFM-formule zal er een nieuwe campus worden ontwikkeld,

een project dat toch 3 tot 3,5 jaar zal duren. Intussen zal naar een nieuwe, zinvolle invulling moeten

gezocht worden voor de vrijgekomen ruimte van het oude complex.” Het is duidelijk dat het stadsbestuur

van Peer voor een boeiende periode staat. “Niet in het minst staan er ons vanuit financieel oogpunt

belangrijke uitdagingen te wachten,” voorspelt de burgemeester.

“De gemeenten krijgen nu al veel te weinig middelen, terwijl we moeten blijven investeren. Er moet

dringend een bijkomende, structurele financiering komen. Een soort plattelandsfonds, waaruit kleine

en middelgrote gemeenten kunnen putten op basis van objectieve criteria, zou een oplossing kunnen

zijn. Want met enige extra ademruimte kunnen we hier nog beter dan nu projecten realiseren die iedere

inwoner van Peer ten goede komen.”

tekst: Kurt Meers

! Meer beelden op www.4allpictures.be

67


Bouwunie

Een nieuwe bedrijfscomputer?

Laat u uitgebreid adviseren!

Een aankoop van een nieuw computersysteem

voor uw bedrijf is steeds weer

een hele klus waarin u als professionele

consument soms noodgedwongen dient

te vertrouwen op het advies en ervaring

van een informatica-verkoper.

Een waaier aan modellen, merken, slechts

geringe prijsverschillen en een onuitputtelijk

assortiment randapparatuur heeft

ons aangezet enkele handige vragenlijsten

op te stellen om u te assisteren

bij investeringen in nieuwe computerhardware.

Indien u aan de hand van deze

vragen een goede voorbereiding maakt,

zal u zeker en vast een aantal problemen

vermijden betreffende de integratie en

compatibiliteit van het nieuwe systeem in

uw bedrijfsomgeving.

Indien u overweegt een nieuwe computer

aan te schaffen, dient u nu alvast een keuze

te maken tussen een desktop model (klassieke

toren met bijhorend scherm, toetsenbord

en muis) of een laptop. Een belangrijke keuze

voor de volgende jaren. Volgende tips helpen u

alvast op weg met deze beslissing:

• Laptop: indien u flexibel werkt, geen vaste

werkplek heeft, digitale gegevens op de werf

nodig heeft of bedrijfspresentaties op locatie

dient te geven, opteert u best voor de aankoop

van een laptop. De huidige generatie laptops

moet zeker en vast niet meer in prestaties

onderdoen voor recente desktop systemen.

De levensduur en werkingstijd van de batterij

in deze toestellen is de laatste jaren ook

spectaculair gestegen door het gebruik van

energie-zuinige LED schermen en efficiënte

software die het energieverbruik van uw laptop

intelligent aanpast aan uw gebruik.

• Desktop: indien u een vaste werkplek heeft,

indien u een printer of andere randapparatuur

gekoppeld aan uw systeem wenst te delen

met andere medewerkers, indien u een zeer

groot scherm nodig heeft om uw plannen te

bewerken of indien u van mening bent dat een

klassiek toetsenbord en muis toch echt comfortabeler

werkt, kiest u best voor de aankoop

van een desktop systeem. Ook indien u bv. enkel

de toren (kast) van uw huidig systeem wenst

te vervangen en het scherm nog wil behouden

is de aankoop van een desktop systeem een


kostenbesparende en weloverwogen keuze.

Welk systeem u ook kiest, kijk zeker naar het

gebruiksgemak en de functionaliteit binnen uw

bedrijf. Verlies ook het ecologische aspect niet

uit het oog. U kan immers flink besparen op

uw energierekening door een energiezuinig

toestel aan te kopen. Informeer hiernaar bij uw

verkoper!

Vragenlijsten:

Indien u naar een informatica-winkel stapt

overloopt u best even deze vragenlijsten. Aan

de hand van uw notities en opmerkingen zal

uw verkoper u uitgebreid en professioneel

advies kunnen geven over de beschikbare

systemen maar ook over de naverkoopdienst,

de garantie en het onderhoudscontract.

Stel deze vragen aan uzelf

n Welke taken wil ik uitvoeren op het nieuwe

systeem (e-mail, internet, tekenen, facturatie,

betalingen,…)?

n Welke documenten heb ik, staan deze geordend

in een bepaalde structuur en welke

programma’s heb ik nodig om ze te

openen?

n Heb ik een backup van al deze bestanden?

n Heb ik alle programma licenties, installatiecodes

en cd’s nog?

n Heb ik een overzicht van mijn huidige

randapparatuur, merk en type (vb. scanner,

printer, eID kaartlezer, …)?

n Welke nieuwe taken wil ik in de toekomst

doen via mijn pc?

n Kunnen al mijn gegevens, favorieten, e-mail

en contactgegevens overgezet worden

naar mijn nieuw systeem?

Bij aankoop van een desktop pc

n Is er een onderhoudscontract beschikbaar?

n Heeft dit systeem respectievelijk een energiezuinige

voeding en harde schijf?

n Zijn er draadloze mogelijkheden?

Bij aankoop van een laptop

n Is er een onderhoudscontract beschikbaar?

n Heeft dit toestel een ingebouwd numerisch

klavier?

n Heeft dit toestel een energiezuinig LED

scherm?

n Wat is de werkingstijd van de

batterij?

n Is dit toestel voorzien van bluetooth

en een DVD+/-RW station?

n Is de bijgeleverde netstroomadapter

niet te groot of te zwaar?

Wenst u als bouwbedrijf meer informatie,

vraagt u zich af hoe u een werfverslag,

planning of ander document deelt met een

extern persoon? Wilt u uw planning optimaliseren

of infrastructuur vernieuwen?

Neem contact op met Rolan Linsen, ICT-adviseur

Bouwunie voor persoonlijk en bouwspecifiek

advies op tel. 02 238 06 72, rolan.linsen@

bouwunie.be.

Stel deze vragen aan uw verkoper

Algemeen

n Werken de programma’s die ik nodig heb

op mijn nieuw systeem?

n Kan mijn huidige randapparatuur aangesloten

worden op mijn nieuw systeem?

In samenwerking met:

69


T o t a a l W o n e n

Dag van de Professional

eerste vrijdag van de beurs

Grenslandhallen Hasselt

28 - 31 januari -

4 - 6 februari 2011

Huidige en toekomstige (ver)bouwers

kijken er nu al reikhalzend

naar uit: Bouwinnovatie 2011.

Daar zijn zo twee redenen voor.

Allereerst brengt de woonbeurs

naar goede traditie alle informatie,

producten en diensten uit de

sector onder één dak.

Daarnaast verloot ze elk jaar een

prachtige prijs, i.s.m. een standhouder

onder haar bezoekers.

De grootste bouwbeurs in Limburg

heet ook de professional van harte

welkom. U kunt deelnemen aan

een reeks boeiende workshops

en in primeur kennis maken met

diverse praktische oplossingen

die u als professioneel vakman

kunnen helpen bij de uitoefening

van uw job. U kan tevens een

bezoekje brengen aan de diverse

fabrikanten en leveranciers die

tijdens de beurs het beste van

zichzelf geven.

www.focus2.be

Meer info over de infosessies via 011 26 30 36,

bouwinnovatie@unizo-lim.be of www.bouwinnovatie.be.

*Registratie en inschrijvingen via de website vanaf 3 januari 2011

Registreer* u via

www.bouwinnovatie.be en

ontvang uw gratis toegangskaart

voor 2 personen!


EEN ONDERNEMING MET

FUNDAMENTEN IN DE BOUWWERELD!

STORTKLAAR BETON

I CHAPE en GESTABILISEERD ZAND

ZELFVERDICHTENDE BETON I VERWARMD BETON

ISOLATIEBETON (ook geplaatst) I SCHUIMBETON

ARGEXBETON I ISO-MIX (met polystyreen korrels)

DUMPER I KIPWAGENS I WORMPOMP

KRAANMIXERS (tot 18 m) I POMPMIXERS I TELEGOOT (uitschuifbaar tot 9m)

EIGEN BETONPOMPEN (giek tot 48m)

PAESEN Betonfabriek nv

Centrum Zuid 2007 I 3530 Houthalen I T 011 52 36 54 I F 011 52 56 67

info@paesenbeton.be I www.paesenbeton.be


GlasdE s i G n

i s olE r E n d E

B E G l azinG

GlazEn dEurEn

industrieterrein Kristalpark:

Balendijk 205

3920 lommel

tel. +32 11 57 06 50

fax. +32 11 57 51

info@hemelaersglas.be

www.hemelaersglas.be


project :: Volvo

73


Zweeds voor

gevorderden:: volvo

A.C.L. Hasselt heeft zich als officiële Volvo-concessie in slechts enkele jaren opgewerkt tot

een topagent voor het Zweedse automerk. De ambities voor de toekomst, de nood aan meer

naambekendheid en de nieuwe door de Zweedse autoconstructeur opgelegde merkidentiteit,

lagen aan de basis voor een ingrijpend verbouwingsproject, dat meteen als pilootproject

voor de provincie Limburg in de schijnwerpers treedt.

Celis Cars nv in Sint-Truiden viert in 2011 haar 75 jarig bestaan. Het begon in 1936 met vrachtwagens

en personenauto’s en voegde daar later ook nog verhuuractiviteiten aan toe via de tak ‘Toprent’. De

naam is vast verbonden met het Volvo-logo. In 2005 werd de zwak presterende Hasseltse Volvoconcessie

ingekocht. Na drie jaar te zijn geleid door een crisismanager, nam Roel Vanden Boer in 2008

het roer in handen. Hij had het vak geleerd bij zijn vader in Sint-Truiden. Drie jaar later is de omzet

verdubbeld en behoort de Hasseltse Volvo-locatie tot de top in België.

Sterke locatie

De bestaande locatie aan de Gouverneur Roppesingel 8 biedt heel wat sterke troeven. Een ligging met

veel passage, een uitstekende zichtbaarheid en enkele buren met activiteiten in de autosector, deden

besluiten om te kiezen voor vernieuwing en uitbreiding op het inmiddels vertrouwde adres. Deze keuze

hield in dat de concessie – zowel verkoop als werkplaats – maximaal moest blijven functioneren tijdens

de verbouwingswerken. De gebouwen dateren uit 1980.

De showroom hoort vanzelfsprekend de blikvanger te zijn voor elke merkconcessie. Gezien de locatie

was een sterke visuele aanwezigheid eenvoudig te realiseren. Hoge glaspartijen dragen over de vooren

zijgevel bij tot een maximale présence. Ondanks het immense glasoppervlak werd voor dit gedeelte

van het gebouw toch een K-waarde gerealiseerd gelijk aan een constructie met volle muren. Dubbel

glas en dubbel gelaagd, evenals een doorgedreven dakisolatie, zijn daar niet vreemd aan. Overigens zijn

de milieubewuste bouwmaatregelen het persoonlijke initiatief van Roel Vanden Boer.

Volvo wil internationaal tegen eind 2011 haar nieuwe merkidentiteit uitzetten en dat was voor A.C.L.

Hasselt medeaanleiding om het voortouw te nemen. Het gamma is de laatste tijd aangegroeid en

bijgevolg moest de toonzaal meer ruimte bieden. De bestaande kantoren in de showroom voor de

verkopers, directie en boekhouding, werden lichtjes teruggetrokken en kregen een glazen scheidingswand,

zodat de verkleinde oppervlakte niet voelbaar is, terwijl de showroomoppervlakte er aanzienlijk

bij wint. Zo is er na voltooiing van de verbouwingswerken plaats voor 18 auto’s. De officiële opening

van de vernieuwde concessie gaat overigens gepaard met de commerciële lancering van het nieuwste

Volvo-model, de V60.

Opmerkelijk is het toepassen van een parketvloer over het ganse showroomoppervlak (480 m²). Dat is

evenals de gedeeltelijk verlaagde plafonds één van de vele door Volvo opgelegde stijlregels.

75


Tijdsdruk

“Er werd een zeer scherpe uitvoeringstermijn gesteld voor dit verbouwingsproject” benadrukt Luc

Schoups, verkoop Edibo nv. “We hebben het uiteindelijk in elf weken gerealiseerd, waarvan twee weken

voor de afbraak”.

Edibo kon beschikken over de plannen van het bestaande gebouw, dat rond een staalskelet was

opgetrokken. De eigen studiedienst boog zich over de haalbaarheid van de gewenste aanpassingen en

vertaalde de nieuwe plannen van de architect naar uitvoeringstekeningen voor de eigen staalconstructieafdeling.

De bestaande constructie kon grotendeels behouden blijven. De gevel van de werkplaats

werd vooruit getrokken met een nieuwe, aanvullende staalconstructie en sluit nu aan op de vitrine van

de showroom. Sandwichpanelen verzekeren de afwerking.

Voor de showroom werd de bestaande staalconstructie opgetrokken om een band in donker glas aan

te brengen.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Het verbouwingsproject beperkte zich niet tot het aanpassen van de showroom volgens de nieuwste

normen; ook de werkplaats werd grondig onder handen genomen en vergroot om tegemoet te komen

aan de gestegen autoverkoop. Het dak werd vernieuwd met steeldeck en voorzien van isolatie, terwijl

ook de nodige maatregelen werden genomen om natuurlijk daglicht binnen te halen. De werkvloer werd

opgewaardeerd met een epoxyvloer, wat onderhoudsvriendelijker is en een cleane uitstraling ondersteunt.

De eigen carwash is zo ingericht dat de gewassen auto’s direct in de dubbele afleveringsruimte (62 m²)

kunnen rijden zonder buiten te moeten komen. Regenwaterrecuperatie voedt de carwash. Tussen de

afhaalzone en de werkplaats is een RF-wand opgetrokken voor de brandveiligheid.

Ook de technische uitrusting van de werkplaats werd aan de nieuwste stand van zaken aangepast. Een

opmerkelijk gegeven: elke werknemer in de werkplaats is verantwoordelijk voor de orde en netheid op

zijn werplek.

“De grootste moeilijkheid bij dit project was de tijdsdruk” verklaart Luc Schoups, verkoop Edibo nv. “De

ontwerp- en productieafdeling zijn nauw verbonden dankzij het CAD/CAM-systeem. Eigenlijk wordt het

plan helemaal omgesleuteld tot componenten van een groot bouwpakket, die allen op het juiste ogenblik

op de juiste plek op de werf moeten toekomen voor verwerking”.

tekst: Eduard Coddé

! Meer beelden op www.4allpictures.be

77


TECHNISCHE FICHE :: VOLVO

Bouwheer:

Architect:

A.C.L., Hasselt

Architectenbureau Renaud Hamal,

Index 2, Opglabbeek

Hoofdaanemer:

HVAC:

Wandbekleding:

Vitrines:

Polybetonvloeren:

Sectionaalpoorten:

Dakdichting:

Prefab plintbalken:

Edibo, Lommel

Leenen, Sint-Truiden

Kingspan Belgium

Hemelaers Glas, Lommel

Mentens betonvloeren nv., Meeuwen

Nassau Door, Oudenaarde

Polydak, Lommel

Preton bvba, Heusden-Zolder

Brandwerende sectionaalpoorten:

Winlock, Lokeren

Schilderwerken:

GCE bvba, Lommel

Aluminium Buitenschrijnwerk:

Creal, Lommel

Vloerbekleding / Parket:

Borrenbergs – Verdonck, Lommel

Metalen trap:

L&Z, Overpelt


www.thijsindustriebouw.be

Heikesveld 60 3910 Neerpelt

Tel. 0032 (0)11 34 31 86

Fax 0032 (0)11 34 51 67

info@thijsindustriebouw.be

UW PROFESSIONEEL

PRODUCTIEHUIS VOOR ALUMINIUM

RAMEN, DEUREN EN VERANDA’S

Boddenveldweg 7 • B-3520 Zonhoven

tel.: + 32 (0)11 39 85 90 • fax: + 32 (0)11 39 85 99 • info@aluzon.be • www.aluzon.be

Aluzol_adv.indd 1 8/12/10 16:04


voor en na

:: nieuwe thuis voor aluzon

Aluzon uit Zonhoven is gespecialiseerd in de productie en assemblage van aluminium

schrijnwerk dat via een geselecteerd dealernetwerk in België en Nederland wordt verkocht.

Aan de vooravond van de twintigste verjaardag werd een gloednieuw bedrijfspand in gebruik

genomen dat zich laat opmerken door een markante architectuur.

De oude locatie van het bedrijf was 1200m² groot, inclusief de kantoorruimte. “Een kleine drie jaar

geleden rijpten de plannen om uit te kijken naar een nieuw pand dat beter aangepast zou zijn aan de

sterk geëvolueerde noden van het bedrijf en de ambities naar de toekomst” blikt Patrick Verhoeven

terug. Aan de Boddenveldweg 7, slechts een 700-tal meter van waar het allemaal begon, werd een geschikt

terrein gevonden. Ook na de voltooiing van de 6000m² tellende productiehal en een hedendaags

administratief gedeelte biedt het terrein nog potentieel voor verdere groei.

Voor de bouw viel de keuze op een staalskeletconstructie, afgedicht met sandwichpanelen. “Het nieuwbouwproject

werd aangegrepen om moderne milieutechnieken op te nemen” geeft Patrick Verhoeven

aan. Zo wordt het sanitair water opgewarmd met zonneboilers en zorgen zonnepanelen in samenwerking

met een warmtepomp voor de verwarming.

TECHNISCHE FICHE :: Aluzon nv

Bouwheer:

Architect:

Hoofdaannemer:

Aluzon nv, Zonhoven

Arch-ion, Opglabbeek

Thijs Industriebouw bvba,

Neerpelt

Grondwerken:

Decoster Dominique,

Hechtel

Veiligheidscoördinatie:

Boa nv, Zonhoven

Elektriciteitswerken: Geda bvba, Meeuwen

Verlichting:

Vdge Alu Lighting,

Meeuwen

Dakwerken:

Vloerisolatie:

Trappen in metaal:

Gebr. Hendrickx, Overpelt

Isotrie, Drongen

P&G metaalwerken,

Heusden-Zolder

Luchtverwarming:

Steentapijtvloeren:

Tegelwerken:

Airco Geuns bvba, Eksel

Belgo-Quartz bvba, Tongeren

Lagrange tegelwerken nv,

Overpelt

81


U-Nieuwtjes...

Onderwijsvakmansroute

Als ondernemer heeft u er alle belang bij

dat gemotiveerde en goed geschoolde

werkkrachten in de toekomst zullen afstuderen.

Om hun talenten en enthousiasme naar

boven te halen organiseert de UNIZO

Stichting Onderwijs & Ondernemen op

dinsdag 22 februari 2011 voor de

vierde keer de succesvolle Onderwijsvakmansroute.

C&M Bouwconstruct

Nelis bvba

Voor wie? Jongeren van 10 tem 18

jaar. Waar? KMO’s uit heel Vlaanderen

zetten hun bedrijfsdeuren

open. Rondleiding? U of één van uw

medewerkers geeft een rondleiding

en vertelt hoe boeiend het is om een

technisch of technologisch beroep uit

te oefenen. Wij zetten de voordelen

voor u op een rijtje: u opent uw deuren

voor toekomstig gemotiveerde werkkrachten.

Het kost u bovendien weinig

tijd, want UNIZO maakt alle praktische

afspraken met de scholen. Om uw

rondleiding voor te bereiden, ontvangt

u een leidraad met tips. Vergeet ook

de promotie voor uw zaak niet dankzij

een vermelding in de deelnemersgids.

Tenslotte zijn goede contacten en

een kennisuitwisseling met het lokale

onderwijs steeds een troef voor u en

uw bedrijf.

Wil u ook deelnemen aan de

Onderwijsvakmansroute op 22

februari 2011? Schrijf u in via www.

ondernemendeschool.be/onderwijsvakmansroute.

Indien u meer

informatie wenst, kan u contact opnemen

met Caroline hoydonckx.

Caroline.hoydonckx@unizo-lim.be,

02/238 05 68.

Farm Invest bvba

Wij isoleren uw dak, zoldervloer, plafond

en muren. Wij gebruiken hoogwaardige

eco-producten, die enkel door erkende

vakmensen geplaatst of gespoten worden.

Alle subsidies worden door ons

geregeld. Onze energie-deskundige

maakt van uw woning een EPC.

Zonnepanelen aan een vriendelijke prijs,

waar kwaliteit en opvolging hoog in het

vaandel staan.

Voor een offerte, bel of mail ons op:

info@farminvest.be

82

Bouwwerken Crals Kurt heet voortaan

C&M Bouwconstruct

Sint Lodewijkstraat 77, 3740 Bilzen

Wij zijn gespecialiseerd in lage energie

woningen en passief bouwen.

Wij bouwden een huis met een EPB

waarde van 45.

C&M Bouwconstruct =

www.bouwwerkencrals.be

Limburgs Energiehuis

Limburgs Energiehuis is een overkoepelende

organisatie van diverse

ondernemingen die kwaliteit en

vakmanschap hoog in het vaandel

dragen.

Onder die gezamenlijke vlag slaan zij

de handen in elkaar om te fungeren als

aanspreekpunt voor de (ver)bouwer.

Van energievriendelijke technieken tot

allerlei bouw- en inrichtingswerken die

een particuliere bouwheer uit handen

wil geven.

Recent opende het Limburgs Energiehuis

een demohuis in Zonhoven. Op

die locatie kan men letterlijk alle (ver)

bouwwerkzaamheden en materialen

bekijken, voelen, beoordelen.

• Zonne-energie

• Verwarmings- en koelingstoepassingen

• Dakwerken

• Isolatie

• Interieurbouw

• Algemene verbouwingswerken

• Metaalwerken

• Ramen en deuren

• Veiligheid

• Tuinaanleg en –onderhoud

www.limburgsenergiehuis.be

Electro en dienstenbedrijf Nelis is

de bvba van Dirk Nelis. Zijn bvba

biedt u een waaier aan services.

Van vloer tot verlichting, van elektriciteit

en sanitair tot timmer-, behang- en

schilderwerken, van het leggen van

laminaat tot wandtegels,... Zelfs de

volledige installatie en afwerking van

uw badkamer behoort tot de mogelijkheden.

Bovendien staat hij garant

voor een kwalitatieve afwerking en een

uiterst klantvriendelijke service. Zijn

witte bestelwagen rijdt sinds kort met

het nieuwe blauwe logo rond. Misschien

ziet u hem wel in uw buurt! Dus

heeft u een klus in of rond het huis,

slechts één naam, Dirk Nelis, en de klus

wordt professioneel geklaard!

nelisdirk@skynet.be

Design Your Home

Op 1 mei 2010 lanceerde Impermo

het inspiratieplatform: www.designyourhome.be.

Impermo hoopt zo zijn

steentje te kunnen bijdragen aan de

creatieve interieurs.

Deze website gaat gepaard met interieurwedstrijden.

Koen De Bouw,

o.a. bekend van het VTM-programma

Groene Vingers, architectuurfotograaf

Philippe Van Gelooven en architect

Gregory Nijs van Klaarchitectuur gaan

de deelnemers van de wedstrijden

beoordelen. Wie het meest originele

en vernieuwende interieur op foto kan

vastleggen wint een exclusieve prijs!

Inspireer anderen

De wedstrijden lopen het hele jaar door.

Je kan er inspiratie opdoen of zelf leuke

interieurfoto’s opladen.

www.designyourhome.be!


Colline Verte

Schreurs Project

GF keukens

De ontwerpers van het kunstwerk

van de Bouwschakel 2010, Willy

Ketelslagers en zijn vrouw Jeanine

Vandebosch, hebben op 1 november

een nieuwe kunstgalerie in

Hasselt opgestart.

‘Colline Verte’ is gelegen in de Witte

Nonnenstraat 16 te Hasselt. Een

unieke centrale ligging voor hun

activiteiten want met het Jenevermuseum

en het Modemuseum op

loopafstand, en als buur het literair café

‘De Tijd Hervonden’ is deze locatie

een schot in de roos. De hoofdactiviteiten

van deze kunstenaars blijven nog

steeds het organiseren van exposities

en het verkopen, huurkopen en verhuren

van kunstwerken. Ze hebben

zeer interessante voorwaarden en leasingsystemen

om ondermeer bedrijven

met kunstwerken te decoreren. Met

hun visie en jarenlange ervaring zijn

zij uw ideale partner om kunst in het

interieur te integreren en om bedrijven

en particulieren te adviseren om hun

ruimtes een uitstraling te geven.

www.colline-verte.be

Bouwinnovatie 2011

‘Haal meer uit je dak’

Dakroute: Deze route is opgezet door

BU Limburg dakwerkers onder de exposanten

over toepassingen en producten

die een belangrijke rol speler

bij een dak. Voor de exposanten is de

dakprijs en voor de bezoeker zijn er 6

isolatiecheques van e250 te winnen.

Beurswedstrijd: ‘Win een dak’ ter

waarde van e4.500. BOUWUNIE Limburg

en Bouwinnovatie hebben deze

wedstrijd opgezet in samenwerking

met Recticel en Koramic.

Info: davy.maesen@bouwunie.be

Dit jaar mag Schreurs Project 20

kaarsjes uitblazen. Het bedrijf

kende een gezonde groei en staat

meer dan ooit bekend als een betrouwbare

partner voor al uw interieurprojecten.

Innovatie is een belangrijk aspect

binnen Schreurs Project. Zo maakte

het in de jaren ’90 faam als Limburgs

pionier van schuifdeurkasten. Onder

de merknaam Glissando ontwikkelde

Schreurs Project een gamma dat over

heel het land verdeeld wordt via een

uitgebreid dealernetwerk.

Tevens gaat ook steeds meer aandacht

naar meubilair op maat. Vier interieurarchitecten

geven advies aan de hand

van 3D-tekeningen en een uitgebreide

materiaalkeuze. Ook heeft Schreurs

Project stevig geïnvesteerd in de uitbouw

van zijn toonzalen.

Als je het machinepark bekijkt, merk je

meteen waarom de firma geselecteerd

werd voor het innovatieparcours van

de Open Bedrijvendag. Typevoorbeeld

daarvan is de nieuwe automatische opdeelzaag

met een geavanceerd platenmagazijn.

De recentste investering is

de hoog technologische spuitcabine,

met een geïntegreerde droogkamer.

Breng gerust een bezoekje aan onze

showroom.

Wij ontvangen u graag om u te helpen

bij de realisatie van uw interieurdromen.

www.schreurs-project.be

GF versterkt solid surface solutions

GF uit Zonhoven is een innovatief en

dynamisch bedrijf in expansie.

Koken, baden, wonen, werken… hun

actieterrein. Zo is het bedrijf al jaren

gekend als trendsetter voor keukens,

badkamers en totaalprojecten.

Tal van hun concepten zijn uitgevoerd

in solid surface. Op Interieur 2010 in

Kortrijk lanceerden zij een brochure

over dit veelzijdige materiaal.

Een handige leidraad voor professionals

in de interieurinrichting. 32 pagina’s

boordevol kleur- en afwerkingsmogelijkheden

en fraai beeldmateriaal van

uiteenlopende toepassingen.

Eenvoudig verkrijgbaar op aanvraag bij

info@gfsolids.eu.

GF besteedt ruime aandacht aan

kwaliteitsvol materiaal en een hoogstaande

afwerking. Om aan de stijgende

vraag van maatwerk te kunnen

voldoen verhuisde de productieafdeling

van GF solid surface devision naar een

nieuwe locatie aan de Vogelsancklaan

in Zonhoven. Ook een nieuwe bewerkingsunit

werd aangekocht. Daarmee

beschikt GF over de meest moderne

en vooruitstrevende productie-eenheid.

Een primeur voor België. De vijfassige

CNC-machine wordt aangewend voor

eigen interieurprojecten, maar is tevens

inzetbaar voor toepassingen van

kmo’s, opdrachtgevers in de industrie

of de bouwsector.

www.gfsolids.eu

83


INFRAXBOUWTEAMS Slim bouwen of verbouwen

levert je heel wat op. Elke maand een flinke

besparing op je energiefactuur bijvoorbeeld.

Maar ook een gezonder en comfortabeler huis.

De InfraxBouwTeams leren je alles over duurzame

materialen en de nieuwste technieken. Zo maak je

gegarandeerd de beste keuzes bij je bouwproject.

84

EEN INFRAXBOUWTEAM IN JOUW BUURT?

BEL ONZE INFOLIJN OP 078 35 30 20 OF KIJK OP WWW.INFRAX.BE


special

>>>

inrichting openbare ruimte


vba

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN

• HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND

• SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70

info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

croes.indd 1 2/12/10 12:55


In deze special brengen wij U 4 indrukwekkende projecten.

Het kruispunt van de Maastrichtersteenweg met de

Grote Ring te Hasselt, een collectorput van rioleringswerken

in Tielt-Winge, het dorpsplein in Opitter en de

carpool te Hasselt.

Infrastructurprojecten, zowel boven- als ondergronds,

vormen de basis van de inrichting van de Openbare

Ruimte. De omgevingskwaliteit en de leefbaarheid voor

alle gebruikers dient hierbij centraal te staan.

De realisatie van deze complexe werken vereist een

nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen: opdrachtgever,

studiebureau, aannemer, …

Een uitdaging die Bouwunie wenst te ondersteunen.

Veel leesplezier.

Heidi Jolling

1

>>>

2

3 4

1. Kruispunt Maastrichtersteenweg Hasselt - 2. rioleringswerken Collectorput Tielt-Winge -

3. Dorpsplein Opitter - 4 . Carpool Hasselt

inrichting openbare ruimte


1Bijna een decennium geleden maakte het Vlaamse Gewest

een lijst op van gevaarlijke punten in het wegennet

en koppelde daaraan een actieplan om ze weg te ruimen.

In totaal werden 809 punten opgelijst, waarvan 194 in

Limburg, de Vlaamse provincie met het grootste aantal

risicopunten. Met de heraanleg van het kruispunt tussen

de Hasseltse Ring (R71), de Maastrichtersteenweg (N2)

en de Diepenbekerweg werden in één beweging twee

zwarte punten uitgeschakeld.

Eind 2002 stelde de administratie Wegen en Verkeer een

studiebureau aan om hen bij te staan in het uitwerken van

de plannen voor de aanpak van de gevaarlijke punten, de

Tijdelijke Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen (TV 3V).

Zij ontwikkelden een voorontwerp dat door een auditcommissie

moest worden goedgekeurd. Voor het eigenlijke

ontwerp tekende de Tijdelijke Handelsvennootschap

LAD, waarin de Libost Groep, A+D Engels (Soresma) en

D+A Consult samenwerkten. De Hasseltse Ring geldt als

behoorlijk gevaarlijk met een 7-tal zwarte punten.

De zeer kort bij elkaar liggende kruispunten van de

88


Strijden tegen de zwarte punten

>>>

Diepenbekerweg en de Maastrichtersteenweg verschenen beiden in de lijst met zwarte punten. Een gebundelde

aanpak van beide kruispunten drong zich dan ook op. De werken werden op 26 oktober 2007 aanbesteed voor

een bedrag van 3,8 miljoen euro, en de uitvoering vond plaats in 2009.

Multidisciplinaire planning

De uitvoering van een project als dit wordt voorafgegaan door een studie die wel 4 à 5.000 uren kan opeisen. “Het

gaat niet enkel over wegenis- en rioleringontwerp, maar ook om burgerlijke bouwkunde, de stedenbouwkundige

invalshoek, ruimtelijke planning, verkeersregeltechniek, mobiliteit, verkeerswetgeving en andere aanverwante takken”

wijdt Ing. Marc Van Moorsel, projectmanager van de THV LAD ons in tot de materie.

Verkeerslichten orkestreren

De planning voor een heraanleg als deze omvat vele aspecten. Zo is er een grondige studie van de verkeersstromen

nodig om tot een basisafstelling van de verkeerslichten te komen.

inrichting openbare ruimte


1

waardoor het nodig kan zijn om het pad te laten kronkelen, om

afstand te winnen. Deze keuze kan weer een ander probleem

stellen, want de ontwerpers moeten ook rekening houden met

de zichtbaarheid (overzichtelijkheid) gezien het fietspad de twee

rijrichtingen bedient.

Volgens de laatste afspraken kleuren de fietspaden rood wanneer

ze aanliggend zijn, en grijs voor vrij liggende fietspaden. Rood is

tevens een goedkope kleurstof voor beton, vernemen we.

Dat kan m.b.v. metingen via kabels over de weg of manueel met

een team dat de in- en uitstroom op een kruispunt precies optekent.

“Vaak volstaat het niet te weten hoeveel voertuigen op

het kruispunt passeren, maar is het belangrijk exact te analyseren

vanwaar ze komen en waar ze naartoe stromen” benadrukt Ing.

Marc Van Moorsel. “Bovendien tekent zich tijdens de ochtenden

avondspits een verschillend beeld af”. In het wegdek zitten

detectielussen verwerkt die de actuele verkeersstromen meten

en die gegevens gebruiken om de basisafstelling bij te sturen.

Bussen sturen een prioriteitssignaal uit en kunnen aldus eveneens

ingrijpen op de basisafstelling. Ing. Marc Van Moorsel leert

ons ook nog dat een cyclus maximaal 90 seconden mag duren

omdat bij langere cycli het risico op roodrijders snel toeneemt.

Verkeersveiligheid en zwakke weggebruikers

“Bij de heraanleg ging bijzondere aandacht naar de zwakke weggebruikers,

in het bijzonder de fietsers, waarvoor een fiets- en

voetgangerstunnel werd aangelegd” licht de ontwerper toe.

“Bovendien worden bij dit soort projecten de fietspaden altijd

weggetrokken van de weg, om een veiligheidszone

te creëren. Het fietspad mag een maximaal stijgingpercentage

hebben van 5% om aan te sluiten op de tunnel,

Veiligheid onder de loep

Ook over de groenaanleg werd uitgebreid nagedacht: wanneer

zoals hier het geval is, bomen worden ingetekend, dan moet dat

een soort zijn die zowel tegen een hoge vochtigheid als tegen

droogte bestand is en bovendien nog het strooizout van het

winterseizoen weet te trotseren. De wortels moeten bij voorkeur

recht naar beneden gaan om het wegdek niet op te duwen en

de stam moet 5 meter recht omhoog schieten vooraleer de zijtakken

uitschieten, dit om vrachtwagens ongehinderd te laten

doorrijden. Bij het vallen van de bladeren mag dat geen slipgevaar

veroorzaken op het onderliggende wegdek

.

De stad Hasselt besliste voor Platanen als dominante boomsoort

in het stadsbeeld en om zo goed mogelijk te beantwoorden aan

de criteria moesten al volgroeide exemplaren worden ingeplant.

Hagen worden functioneel toegepast om te beletten dat voetgangers

een shortcut zouden maken en de rijbaan dwarsen i.p.v.

de uitgestippelde veilige route te volgen. Om die functie waar te

maken moeten de hagen snel een behoorlijk volume aannemen

en ook in de winter ‘dicht’ blijven. De beide kruispunten bevinden

zich tevens op een hoofdslagader voor nutsleidingen, wat de

werken nog complexer maakte.

Technische fiche: Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer - Planning en Coördinatie • Voorontwerp: Tijdelijke

Vereniging Veilig Verkeer Vlaanderen • Ontwerp: Tijdelijke Handelsvennootschap LAD: Libost Groep, Hasselt, Soresma, Genk en D+A Consult,

Halle • Hoofdaannemer: Heijmans, Schelle • Maatwerk pompput: Webeco, Sint-Truiden • Vangrails: Nijs, Messelbroek • Uitvoerder tunnel:

Louis Mols, Arendonk • Beplanting: Van Vlierden, Neerpelt • Buizen: Stradus Aqua, Genk • Beton: Interbeton, Brussel

90


EBEMA

Think concrete, create concrete, experience concrete

Ebema NV

Dijkstraat 3 B-3690 Zutendaal T +32 (0)89 61 00 11

Oostmalsesteenweg 204 B-2310 Rijkevorsel T +32 (0)3 312 08 47

www.ebema.com sales@ebema.be

91


Kenner aan het woord

De volmaakte

bouwketen

Alfons Carmans startte in 1961 met het asfalteren

van opritten en het leggen van klinkers.

Bijna vijftig jaar later praat De Bouwschakel met

zijn zoon Stefan die al sinds zijn tweeëntwintig

meedraait in de firma. Stefan Carmans runt nu met

succes de onderneming die ondertussen een 40-

tal werknemers in loondienst heeft en zich ondertussen

toelegt op infrastructuurwerken in de ruimste

De actieradius heeft zich

in al die jaren sterk verbreed.

De core business

zin, met inbegrip van het breken van bouw-

verschoof aanvankelijk

puin, het bouwtechnisch verbeteren van ‘nutteloze

grond’ en het reinigen van grond tot bouwstof of

grondstof.

van de aanleg van opritten,

naar het bestraten of

verharden van grote parkings,

industrieterreinen

en openbare wegeniswerken.

Daar men ondertussen alomtegenwoordig

was op het werkterrein van de wegenbouw, kon

men sneller en meer accuraat inpluggen op de

noden van deze nichemarkten. Pionieren op het

werkterrein gebeurde eerst vanuit de eigen onderneming

en daarna vanuit onderaanneming.

Reeds in 1994 werd de eerste moderne en

mobiele breekinstallatie in gebruik genomen,

Oostenrijkse makelij. Deze zorgde ervoor dat de

firma als eerste in België Copro-gekeurd werd

gecertificeerd. Van dan af aan ging het erg snel.

Nog steeds geldt Carmans als toonaangevend

in de sector. Het durven investeren in technologie

leidde tot het ontwikkelen van eigen sys-

Kanaalstraat 14

3560 Lummen

www.carmans.be

temen om waardeloze grond te stabiliseren,

zodat deze weer verdienstelijk wordt voor de

bouwsector. Dat bouwtechnisch verbeteren

doet men door het verkruimelen en het toevoegen

tekst: Anne-Marijn Somers

van additieven tot men een verdichtbare

plastische kleiachtige grond verkrijgt die wel

geschikt is voor stabilisatiewerken of andere

>>>

bouwtechnische toepassingen. Sinds een vijftal

jaar wordt de grond milieutechnisch gereinigd.

Dit kan biochemisch (door bacteriënwerking),

thermisch en zelfs fysico-chemisch (wassen

en scrubben en met toevoeging van additieven

om de vuile deeltjes los te weken van de

zandpartikels). De klanten zijn saneerders die

de vervuilde grond tot bij Carmans brengen. Na

behandeling kan de grond weer worden aangewend

als bouw- of grondstof. Op die manier is

de cirkel rond, want nagenoeg alle grond kan

worden gereinigd en zo weer worden opgenomen

in de bouwketen. Nog weinig ‘onbruikbare

grond’ moet worden gedumpt. Wist u overigens

dat men voor de bewerkingsprocessen zonneenergie

aanwendt en geen fossiele brandstoffen?

U merkt het al, een innovatieve geest kan

in deze sector niet ongevoelig blijven voor de

wereldmilieuproblematiek en reageert dus ook

niet afwachtend doch daadkrachtig inzake het

verkleinen van de ecologische voetafdruk!


Uw partner in bekisting

cometal

Project: BWK - Vandersanden

Aannemer BWK uit Maaseik

realiseerde voor firma Vandersanden

steenfabrieken in Spouwen een uitbreiding

in de vorm van een overdekte

opslagplaats voor grondstoffen.

Industrieweg Noord 1129

B-Opglabbeek

T +32 89 81 99 00

F +32 89 81 99 33

info@cometal.be

www.cometal.be

Het werk omvat ondermeer het storten

van 2850 m³ betonnen wanden van 9m

hoog en een halve meter dik.

Bouwwerken Knippenberg heeft voor

dit project gekozen voor de CICOM

grootvlakpanelen van COMETAL.

ULTRAFASTMIX: snel – sneller – snelst

Ultrafastmix is een ultrasnel verhardend wegenbeton dat zowel geschikt is voor grote

en kleine herstellingen als voor de aanleg van nieuwe wegen of terreinen.

Door een aanzienlijke verkorting van de uitvoeringstermijn kunnen de ongemakken

en risico’s eigen aan wegenwerken drastisch beperkt worden:

minder verkeershinder

minder risico op ongevallen

minder milieuhinder

minder werfsignalisatie nodig

De voordelen van klassiek wegenbeton blijven ook voor Ultrafastmix overeind:

sterk

duurzaam

onderhoudsvriendelijk

economisch

veilig

recycleerbaar

Daarboven waarborgt Ultrafastmix een druksterkte van 40 MPa op korte termijn, waardoor de

weg al na 36 of 72 uur kan opengesteld worden voor het verkeer.

Sinds 2005 werden reeds duizenden m³ Ultrafastmix geleverd. Onze recentste referenties:

E40 te Sterrebeek

Kuyperstraat te Brugge

Gewestweg te Erpe-Mere

Inter-Beton verkoopt, produceert en levert sinds 1967 stortklaar beton op de Belgische bouwwerven.

In België is Inter-Beton overtuigend marktleider in haar sector. Dankzij een beleid van constante

verbetering en de ontwikkeling van innoverende producten, verlegt Inter-Beton de toepassingsgrenzen

van het stortklaar beton almaar verder.

www.interbeton.be


2

Voor het pompstation te Tielt-

Winge realiseerde de firma

Carmans nv uit Lummen een

betonnen collectorput. De opdracht

omvatte tevens de aanleg

van rioleringen in de Nering- en

Haldertstraat, alsook het aanbrengen

van een nieuw wegdek.

94


Collectorput Tielt-Winge

Een collectorput is een eindpunt voor de rioleringen die erop aangesloten worden. Hier wordt het (afval)water verzameld.

Bij dit project is de collectorput uitgerust met een biorotor, bedoeld voor het versneld biologisch reinigen van het water,

waarna het kan geloosd worden in het oppervlaktewater. Het dossier voor de aanbesteding werd opgemaakt door Libost.

De aannemer die de opdracht uitvoerde moest zelf een studie uitbesteden voor de berekening van de constructie.

Carmans nv deed hiervoor beroep op Soresma nv uit Genk.

Vechten tegen het grondwater

Het bouwterrein vereiste geen specifieke voorbereidende werkzaamheden om de opdracht uit te voeren en was ook ruim

genoeg om op een klassieke manier de betonnen kuip – wat een collectorput eigenlijk is – te kunnen gieten. In dit geval

was een diepte van 6,5 m nodig. “Er werd een gat uitgegraven, groter dan de benodigde diameter van de betonnen kuip”

licht Stefan Carmans toe, Gedelegeerd Bestuurder Carmans nv. “Vanaf ongeveer een meter onder het maaiveld kregen

we te kampen met grondwater. De uiteindelijk benodigde uitgraving stak dan ook meer dan 5 m in het grondwater”.

Om de uitgraving enigszins droog te krijgen moest twee weken gepompt worden, een karwei die in twee dieptefasen

verliep.

“Een droogzuigpomp haalt het in de praktijk hooguit tot 4 m diepte, vanwaar de gefaseerde aanpak” verduidelijkt Stefan

Carmans.

>>>

Alle uitgegraven grond werd op de werf tijdelijk opgeslagen en geschikt gemaakt

voor het aanvullen van de sleuven rond de rioleringsbuizen.

“De uitgegraven grond heeft onvoldoende draagvermogen” leert ons Stefan

Carmans. “Door er kalk of cement onder te mengen geven we de grond de

vereiste draagkracht. Vroeger werd de natuur bij dergelijke werken dubbel

belast: de uitgegraven ‘slechte’ grond werd getransporteerd en elders gebruikt

voor het dempen van putten. Nu wordt de grond binnen het project

gerecycleerd”.

Betonwerken

In de uitgraving komt vervolgens de bekisting voor het gieten van de kuip.

Deze werd door Carmans nv gehuurd bij Cometal. In overleg tussen de

specialisten van beide bedrijven werd gekozen voor het herbruikbare

inrichting openbare ruimte


modulaire

2bekistingssysteem type ALCOM. Het ALCOM-bekistingspaneel

bestaat uit een stevig aluminiumkader waarin een tropisch hardhouten

multiplexplaat gevat zit met een coating van 450g/m².

Het grote voordeel van dit paneel is dat het met de hand geplaatst

kan worden als gevolg van zijn gering gewicht (25kg/m²)

en gelijktijdig hoge betondrukken aankan tot 80kN/m².

Voor het ter plaatse storten van de betonvloeren werd beroep

gedaan op de ALTOR-vloerondersteuning van Cometal. In dit

ondersteuningssysteem worden aluminium frames met elkaar

verbonden door middel van kruisschoren. Op die manier komt

een modulair tafelsysteem tot stand, wat resulteert in een stabiele

werkvloer. Boven op deze frames worden kopspindels

voorzien. Door middel van de in de hoogte instelbare poten en

kopspindels kan het geheel perfect op de gewenste hoogte gedraaid

worden.

Het beton wordt trapsgewijs gestort en moet perfect waterdicht

zijn. Een eerste laag gaat tot een hoogte van ongeveer 3 m.

Daarna wordt verder opgegoten. Niet zelden verloopt de kuip

vanaf deze hoogte niet langer cilindrisch, maar zijn er nissen of

platformen voor het installeren van technieken, wat een aangepaste

aanpak vereist.

Vanuit de gegoten collectorput wordt vertrokken voor het

aanleggen van de prefab rioleringsbuizen.

De totale werken vertegenwoordigen een waarde van 1,5

miljoen euro en werden in honderd werkdagen afgerond. De collectorput

is berekend met de nodige reserves naar de toekomst.

Zo is de maximum capaciteit voor het te zuiveren water driemaal

groter dan wat de nu aangesloten rioleringen aanvoeren.

Alternatieve aanpak

Wanneer het bouwterrein onvoldoende ruimte laat om een put

uit te graven die groter is dan de benodigde diameter voor de

betonnen kuip, maakt Carmans nv gebruik van de afzinktechniek

en een snijschoen. In dat geval wordt de volledige put eerst

bovengronds gegoten, om hem vervolgens te laten afzinken.

Dat is een uiterst precies werkje, gezien de minste afwijking van

het loodrechte afzinken gevolgen kan hebben voor aanpalende

leidingen, kabels of installaties.

Grondbehandeling

Bij zowat alle wegen- en infrastructuurwerken worden immense

massa’s grond verzet. Carmans nv heeft in dit kader diverse

specialiteiten ontwikkeld en zelfs eigen machines gebouwd.

Het bedrijf haalde als eerste een certificaat voor ‘mobiel breken’.

Bij de vernieuwingswerken voor de E17 autosnelweg (Gent –

Kortrijk) werd op de werf dagelijks 4.000 ton gewapend beton

gerecycleerd. In totaal ging het om 100.000 ton.

‘Recycling on site’ staat voor het in één doorgang afbreken, vermalen

en heraanleggen van een wegdek.

Grondreiniging wordt in twee vormen aangeboden: biologisch

en fysico-chemisch. Voor dat laatste bouwde Carmans nv een

zelf ontwikkelde installatie op een 10 hectaren grote site.

Bouwheer: Studiebureau aanbestedingsdossier: Libost, Leuven • Studiebureau berekening collectorput: Soresma, Genk

Hoofdaannemer: Carmans nv Aannemingen & Grondreiniging, Lummen • Bekisting: Cometal, Opglabbeek • Betonbuizen,

inspectieputten: Webeco, Sint-Truiden • Gresbuizen: Keramo / Steinzeug, Hasselt • Bestratingsmaterialen: Stradus Infra,

Heusden-Zolder • Beton: Interbeton, Tienen

96


advies- & ingenieursbureau

Soresma, buiten gewoon

Met onze 250 medewerkers in 5 provinciale

vestigingen, willen wij duurzame oplossingen

leveren, van stedelijke ontwikkeling, bouw, mobiliteit

tot landelijk gebied, water, milieu, veiligheid

en recreatie.

Een kleine greep uit onze mogelijke diensten

• voor ondernemingen en bedrijven : bodemonderzoeken,

milieuvergunningen, energiestudies,

stabiliteit en technieken van gebouwen, omgevingsaanleg,


• voor openbare besturen : stedenbouwkundige

studies, wegen- en rioleringswerken, milieuengineering,

water- en natuurgebonden projecten,

burgerlijke bouwkunde, …

Milieu I Energie I Projectmanagement I Bodem I Topografie

Infrastructuur I Ruimte I Water I Natuur I Bouwkunde I Veiligheid

www.soresma.be

Genk I Jaarbeurslaan 25 I 3600 Genk I T. +32 (0)89 74 11 00 I F. +32 (0)89 74 11 01

Berchem I Posthofbrug 10 I 2600 Berchem I T. +32 (0)3 221 55 00 I F. +32 (0)3 221 55 01

Gent I Poortakkerstraat 41 I 9051 Gent I T. +32 (0)9 261 63 00 I F. +32 (0)9 261 63 01

Leuven I Diestsevest 98 I 3000 Leuven I T. +32 (0)16 74 27 00 I F. +32 (0)16 74 27 01

Namen I Chaussée de Louvain 484 I 5004 Namur I T. +32 (0)81 20 18 91 I F. +32 (0)81 20 18 92

Waregem I Eugène Bekaertlaan 61 I 8790 Waregem I T. +32 (0)56 74 20 00 I F. +32 (0)56 74 20 01


Kenner aan het woord

GPS-gestuurde

graafmachines om

sneller en preciezer

te kunnen werken

Een omleidingweg in Meeuwen, het befaamde

klaverblad van Lummen, de autostrade tussen

Heusden-Zolder en Houthalen: het was een

druk jaar voor firma De Coster Dominique nv uit

Helchteren, specialist in onder andere grond- en

afbraakwerken. Stuk voor stuk projecten waarvoor

een grote precisie én snelle oplevering vereist

is. Mede dankzij onze graafmachines die GPS richtte zo’n 30 jaar gele-

Dominique De Coster

gestuurd zijn, kunnen we daaraan voldoen.

den een eenmanszaak in

grondwerken op en kreeg

ondertussen versterking

van zijn vier zonen Tom, Rob, Bert en Jan.

De firma is actief in Helchteren en neemt niet

alleen meer grond- en afbraakwerken voor zijn

rekening maar ook schoringen, beschoeiingen,

funderingstechnieken, infrastructuurwerken en

de recyclage van A tot Z. Wij doen alles alvorens

men aan het bouwen gaat. Het aanbieden van

dat totaalpakket maakt ons uniek in ons segment,

naast de forse investeringen in nieuwe

technieken.

Grote baan 572

3530 Houthalen- Helchteren

www.decosternv.be

tekst: Hilde Neven

GPS en totaalstations

Acht van onze nieuwe grondverzetmachines

zijn uitgerust met GPS en UTS-sturing. Bij GPS

wordt direct met satellietsignalen gewerkt, bij

UTS via een tussenstation.

>>>

Eerst wordt een digitaal plan opgemaakt waarmee

onze machines de werken realiseren met

een nauwkeurigheid van 2,5 cm. Door deze vernieuwing

is het uitzetwerk op de werf overbodig

waardoor er veel sneller en efficiënter gewerkt

kan worden. Dit hebben we al ondervonden op

werven zoals de omleidingweg in Meeuwen, de

aansluiting autostrade Houthalen en het klaverblad

in Lummen.

Naast wegeniswerken voeren we met deze

methode ook uitgravingen uit van kelders

en funderingen, zoals het project Gemeentehuis

Mandala te Houthalen (25.000 m³) en

het nieuwbouwproject Hassaporta te Hasselt

(20.000 m³) zonder dat er piketten of bouwplanken

geplaatst moeten worden. Dit alles is zeker

een grote troef van onze firma.


edactioneel

Voor alle afhalingen en

leveringen van

cementgebonden en

steenslagproducten.

Groep Casters is gespecialiseerd in infrastructuurwerken

voor zowel privé, industriële

als openbare projecten. Vanaf maart

terug te vinden in Genk waar, in overleg

met NV De Scheepvaart, 6 ha grond in exploitatie

werden genomen.

Door de nieuwe betoncentrale is Casters straks

minder afhankelijk van andere bedrijven voor al

zijn betonproducten. Ook voor recyclage en

verwerking van betonproducten kan het nu

zelf instaan. De breek- en zeefwerf biedt een

oplossing voor alle metselwerkpuin, betonpuin,

steenpuin, alsook voor gemengd puin, zand

en grond met stenen. De krachtige Liebherrcentrale

met een 4,5m³ menger en met 12 materiaalbunkers,

staat garant voor een snelle en

kwalitatieve afhandeling van alle bestellingen.

Vrijblijvende offertes voor alle producten al dan

niet afgehaald of geleverd op de werf. Dit kan

gaan van magere betonproducten zoals zandcement,

schraal beton, gebonden steenslag

tot en met het leveren van beton in alle sterkteklasses.

Daarvoor beschikt men over een

De nieuwe site aan het kanaal in Genk is een toonbeeld van ecologisch verantwoord,

duurzaam ondernemen. Door o.a. het opwekken van eigen groene stroom en het

recycleren van water wordt onze ecologische voetafdruk tot een minimum herleid.

Ook de nieuwe betoncentrale past in deze filosofie. Ze is zuinig met energie en

bovendien stof- en geluidsarm. De aanvoer van basismaterialen verloopt via het

Albertkanaal en dankzij de centrale ligging kunnen werven in heel Limburg efficiënt

worden bediend.

Milieubewuste consumenten kiezen voor Casters beton.

www.castersbeton.be • T 089 30 30 20 • F 089 35 25 30

ALGEMENE ONDERNEMINGEN

Recyclage

BETON

gloednieuw wagenpark van betonmixers, kipwagens, opliggers, dubbelassers, betonpompen.

Casters doet ook heel wat (investerings)inspanningen om zijn groene ideeën kracht bij

te zetten. Men is zelfs al conform aan de regelgeving die nog niet in voege is. Zo is de

betoncentrale nagenoeg geluidsarm en alle watergebruik wordt gerecycleerd.

De elektriciteitsvoorziening van de burelen gebeurt met zonnepanelen. Windmolens

volgen. De grondstoffen worden via het waterwezen aangevoerd. Zo is het mogelijk om

5000 ton grondstoffen via één schip aan te leveren. Tegelijk worden 170 vrachtwagens

van het wegennet gehouden.

Open: van ma tot vrij vanaf 6u00 s’ochtends.

Voor meer info: www.castersbeton.be of mailen naar info@castersbeton.be of

bellen naar 089-30.30.20 of faxen naar 089-35.25.30.

99


3

100


Wegenaanleg wordt alles

omvattend inrichtingsproject

>>>

De heraanleg van de dorpskern van Opitter, met het Itterplein dat inmiddels is uitgegroeid tot een in alle windstreken

bekende trekpleister dankzij de ‘Kim Clijsters’-fontein, is een interessante staalkaart van de veelzijdigheid die

‘wegenaanleg’ vandaag tentoon spreidt.

De Stad Bree is initiatiefnemer en bouwheer, maar gezien het een gewestweg betreft die de gemeente

doorsnijdt, zat ook AWV Limburg (Agentschap Wegen en Verkeer) aan tafel, alsook Infrax voor wat

de riolering betreft die onder of naast het traject verlopen en VLM (Vlaamse LandMaatschappij). Van

de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een wachtbekken uit te breiden , een preventieve maatregel

tegen overstromingen, waarmee de bouwheer zich toekomstgericht onderscheidt, nu wateroverlast weer

regelmatig de krantenkoppen haalt in ons land. De totale kostprijs voor de werken bedroeg 2,5 miljoen euro, incl.

btw. Hierin nam Infrax 845.000 euro aandeel, AWV 580.000 euro en VLM 395.000 euro. Na het bouwverlof 2009

werd de werf gestart om ze nog voor het bouwverlof 2010 te voltooien, precies binnen de opgelegde uitvoeringstermijn,

al vormde de strenge winter 2009/2010 daarvoor een voortdurende bedreiging.

De oorspronkelijke weg en het plein werden ongeveer 30 jaar geleden aangelegd. De heraanleg, aan de hand van

de plannen van ontwerper Arcadis, gaat niet gepaard met een wijziging van de eigenlijke verkeerssituatie, maar

inrichting openbare ruimte


3verleent de gemeentelijke kern een heel andere look. “Al

van bij het binnenrijden van de deelgemeente wordt de

illusie van een plein gewekt” verduidelijkt Jos Bleus van hoofdaannemer

Kumpen nv. “De weg wordt breder en krijgt een

middenberm, aangelegd met kasseien en opgefleurd met beplanting

en straatmeubilair. Het fietspad uit rood gekleurd beton

buiten de gemeente wordt een afgebakend deel van de rijweg”.

Bruin gekleurd asfalt zorgt voor een verrassingseffect en

wijst erop dat het verkeer effectief door de gemeentelijke kern

stroomt. “De aanleg van het bruine asfalt moest in één beweging

gebeuren om zichtbare naden uit te sluiten” verklaart André Van

Santvoort, werfleider bij Kumpen nv. “Daarom werd één nacht

doorgewerkt, wat het afsluiten van de doorgangsweg iets eenvoudiger

maakte”. Het Itterplein als centrum van de gemeente

Opitter is aangelegd in gebakken klinkers. Het verkeer wordt errond

geleid en de veel besproken fontein vormt de blikvanger.

Parkeren blijft ook na de heraanleg mogelijk onder de bomenrijen.

In samenspraak met de Stad Bree namen de nutsmaatschappijen

de gelegenheid te baat om hun leidingen te vernieuwen.

Tennisfontein

Op het ogenblik dat de werken voor de heraanleg werden

aangevat, was de fontein nog maar een ontkiemend ‘idee’,

zonder dat ze al concrete vormen had aangenomen. Bij de

aanleg moest dan ook rekening gehouden worden met de opname

van het kunstwerk, zonder over de nodige specificaties te

kunnen beschikken. “Er was veel samenwerking nodig om de

fontein uiteindelijk optimaal ingeplant te krijgen” blikt Jos Bleus

terug. Op 22 september 2010 huldigde Kim Clijsters de blikvanger

van het nieuwe Itterplein in. De fontein is een creatie

van kunstenaar Stefan Bongaerts en toont de internationale

tennisvedette in drie poses die haar wereldwijd beroemd

hebben gemaakt. Er is haar te duchten forehand, haar opslag en

angstaanjagende spreidstand. De beelden zijn uit groen gepatineerd

brons en staan op een golvend plateau. Waterjetsproeiers

symboliseren de beweging van een tennisbal. Het plein

nodigt uit met zorgvuldig geselecteerd straatmeubilair.

Belevingswaarde creëren

In het kader van de minder hinder maatregelen werd de opdracht

opgedeeld in drie fasen. Deze werden vooraf bepaald in akkoord

met de Stad Bree, een voordeel voor wat de prijsvorming betreft

vernemen we bij onze gastheer, gezien dan de trajecten voor het

bevoorraden en afvoeren van puin precies bekend zijn.

Voorafgaand aan het opstarten van de werf werd een informatievergadering

belegd met de buurtbewoners. Tijdens de uitvoering

van de werken was er dagelijks communicatie over de evolutie

van de werf en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de bewoners.

Als hoofdaannemer tekent Kumpen nv voor een totaalproject,

waarin o.a. grondwerken, rioleringswerken, funderingen,

maar ook beplanting vervat zitten. Dat vereist heel wat coördinatie

tussen de diverse onderaannemers. “Als werfleider moet men

naast ervaring en technische kennis vandaag ook beschikken

over onderhandelaars- en bemiddelingstalent” stelt André Van

Santvoort vast. “In Opitter verliep alles vrij vlot, maar dat is stilaan

eerder uitzonderlijk”.

“Vroeger ging wegenaanleg enkel over het functionele van een

verkeersweg” merkt Jos Bleus op. “Vandaag is wegenaanleg

veel meer dan functionaliteit; het is bepalend voor het uitzicht

en de bewoning errond. Wegenaanleg gaat nu gepaard met

aankleding en inrichting van de periferie van de weg, wat resulteert

in een belevingswaarde voor gebruiker en omwonende. Wij

moeten van een weg iets moois maken!”.

Technische fiche: Bouwheer: Stad Bree • Studiebureau: Arcadis, Hasselt • Hoofdaannemer: Kumpen nv, Hasselt

Betonstraatstenen: Stradus, Heusden-Zolder • Asfalt: Aswebo, Drongen • Fontein: Automatic Spraying Systems, Alken

PVC: Dyka Plastics, Overpelt • Gietijzer: Fonderies Lecomte & Fondatel, Herne • Steenslag: Goyens Beton & Recycling, Bree

Gres buizen: Keramo / Steinzeug, Hasselt • Natuursteen: Maris Natuursteen bvba, Heist-op-den-berg • Leuningen en brugjes: Metaalwerken

G.F., Neerpelt • Beton: Noord-Limburgse Betoncentrale, Bree • Banken: Servibo bvba, Antwerpen • Kleiklinkers: Steenbakkerij Vande

Moortel, Oudenaarde • Betonbuizen en putten: Webeco nv, Sint-Truiden • Straatmeubilair: Wolters Mabeg bvba, Zelem


B A K S T E E N & K L E I K L I N K E R S

SeptimA 7cm

K L E I K L I N K E R S

ca. 215 x 52 x 70 mm

ca. 215 x 70 x 70 mm

BAKSTEEN & KLEIKLINKERS

DecimA10cm

K L E I K L I N K E R S

ca. 208 x 50 x 102 mm

ca. 208 x 67 x 102 mm

LAGE WATEROPNAME • HOGE BUIGSTERKTE • EEUWIG SLIJTVAST • 100% KLEURECHT

Scheldekant 5 • 9700 OUDENAARDE • T 055 33 55 66 • F 055 33 55 70

w w w . v a n d e m o o r t e l . b e • i n f o @ v a n d e m o o r t e l . b e

Verrassend veelzijdig in de inrichting van de openbare ruimte

Straatmeubilair

Fietsparkeren

VelopA biedt u:

✓ een breed assortiment kwaliteits producten

✓ aansprekende, eigentijdse ontwerpen

✓ uitstekende combinatie- en uitbreidings mogelijkheden

✓ advies in het inrichten van uw buitenruimte

www.velopa.be

Overkappingen

BASIC

velopa BE adv Bouwschakel 1-2L.indd 1 17-11-10 12:26


“Het afgelopen jaar brachten we

3 nieuwe producten op de markt”

De broers Johnny en Philip Welkenhuysen hadden

Kenner aan het woord

al meer dan 15 jaar ervaring in de sector van prefab

betonindustrie alvorens ze samen Webeco of

Welkenhuysen Beton Company oprichtten in 2007.

De firma focust zich op riolering, waterbouw en

industrie. “Omdat het vaak om maatwerk gaat,

beschikken we ook over een eigen studiedienst en

ontwerpafdeling”, klinkt het bij Webeco.

“Dit resulteert regelmatig in nieuwe producten.

Het afgelopen jaar hebben we er een drietal op de

markt gebracht.”

DWA-inspectieputten

Een van die producten is een nieuw

type inspectieput, de DWA-inspec-

>>>

tieputten, die door Infrax, Aquafin,

Riobra en diverse studiebureaus positief werd onthaald. “Bij de aanleg van

nieuwe rioolleidingen, of het vervangen van bestaande afvoerriolen opteren

netbeheerders als Aquafin, Infrax etc. steeds vaker voor een gescheiden

rioolstelsel, waarin het regenwater gescheiden wordt van het afvalwater.

Daarbij zet men infiltratiebuizen in voor de regenwaterafvoerleiding

om het water te laten infiltreren in de ondergrond en gresbuizen voor het

afvoeren van het afvalwater, omdat deze een hogere bestandheid hebben

tegen de agressiviteit van het afvalwater. Nu, om de leidingen te

controleren en hoekverdraaiingen in het traject te verwerken, worden er bij het

aanleggen van beide stelsels diverse inspectieputten in het beton geplaatst.

In de productie hiervan worden de stroomprofielen in een tweede fase vaak

handmatig met profileringsbeton aangebracht. Dat komt de kwaliteit en het

hydraulisch vermogen echter vaak niet ten goede. De inspectieputten die wij

hebben ontwikkeld, beschikken over een schachtbodem uit polypropyleen,

zijn bestand tegen agressiviteit en hebben een perfect hydraulisch vermogen.

Bovendien zijn ze zeer onderhoudsvriendelijk en hebben ze een aanzienlijk langere

levensduur dan de traditionele systemen, waardoor men heel wat kosten

bespaart.”


D-RWA Combi-inspectieputten

Daarnaast zocht Webeco samen met Infrax naar een oplossing om het systeem van gescheiden

rioolstelsels toe te passen wanneer men slechts over een beperkte plaatsingsruimte beschikt.

Denk maar aan steden, smalle straten, enz. “Dat kan door de buizen niet naast mekaar,

maar boven mekaar te plaatsen. Daarbij zitten regenwater en afvalwater echter in eenzelfde inspectieput.

Met de D-RWA Combi-inspectieputten komen we daaraan tegemoet. Het systeem

is vergelijkbaar met onze DWA-inspectieputten, maar dan met een mechanisch vergrendelbaar

en afsluitbaar deksel in hoogwaardige materialen voor de DWA-leiding. Zo kunnen Alle leidingen

kunnen aangesloten worden op de combi-inspectieput met soepele verbindingen.”

Grachtinbuizing type Monobloc.

Een laatste nieuwigheid van Webeco is de grachtinbuizing type Monobloc.

Dit om tegemoet te komen aan het allegaartje van kopmuren,

>>>

vaak met verschillende afwerkingsniveaus, die je in ons land vindt:

prefab-constructies, of constructies die ter plaatse gestort worden,

vaak in verschillende kleuren en modellen. “m een uniform straatbeeld

te bekomen, brachten we onlangs een nieuwe grachtinbuizing op de markt. Dankzij de centrering

onderaan, heeft men maar een beperkte sleufbreedte nodig om ze te kunnen plaatsen.

De monoblocs worden geleverd in diverse monolithische afmetingen en kunnen dan met behulp

van opschroefbare passtukken verhoogd worden tot het gewenste niveau. Bij beschadiging

kunnen de passtukken makkelijk vervangen worden.”

Hasseltsesteenweg 119A

B-3800 Sint-Truiden

tel. (0)11 76 57 19

www.webeco.be

tekst: Hilde Neven


4

Het stond in de sterren geschreven

dat de drang naar milieu- en

energievriendelijke toepassingen

vroeg of laat ook naar de

infrastructuurwerken zou overwaaien.

Op welke manier was

nog niet helemaal duidelijk. Tot

AWV Limburg in het kader van

een duurzaam mobiliteitsbeleid

de aanleg van een grote carpool-parking

in Hasselt bestelde.

Betonac kreeg de eer om de

klus te klaren.

106


Betonac schuift tunnel

naar carpool onder de oprit

>>>

AWV Limburg (‘Wegen en Verkeer’) koos voor een nieuwe carpoolparking aan

de op-en afrit Hasselt-Zuid van de E313 richting Luik, meer bepaald tegenover

de Mercedes-garage van Frans Billen. Het terrein moet plaats bieden aan 279

voertuigen, plus 5 parkeerplaatsen voor gehandicapten. In mei 2010 werden de

werken aangevat, om tegen 23 januari 2011 definitief klaar te zijn. Het project

zal 2,8 miljoen euro kosten.

Omdat de opdracht veel meer inhoudt dan witte markeringen aanbrengen op

een strook asfalt, werd bij de openbare aanbesteding alleen ingeschreven door

bedrijven met een specialisatie in wegenbouw en kunstwerken. Zoals Betonac

uit Sint-Truiden, dat het project uiteindelijk wist binnen te halen. “Het is inderdaad

redelijk complex,” getuigt projectleider Hans Housen van Betonac, dat

inrichting openbare ruimte


maken.”

Intussen is de parking zo goed als klaar. Als je een kijkje gaat

nemen, vallen de waterdoorlatende klinkers onmiddellijk op.

“Het is een product van Ebema, waar we voor gekozen hebben

omwille van de duurzame eigenschappen, de keuzemogelijkheden

in de kleuren en de prijs,” zegt Hans Housen nog.

4vandaag een onderdeel uitmaakt van de Koninklijke Bamgroep.

“Maar daarom vinden we het juist interessant”. De grootste

moeilijkheid was de ontsluiting van het terrein, dat geprangd zat

tussen de oprit naar Luik en de autosnelweg.

“We moesten dus onder de op- en afrit een tunnel creëren, die

toegang biedt tot het nieuwe parkeerterrein,” legt Hans Housen

uit. “Het verkeer van en naar de carpool kan dus uitsluitend via

deze tunnel passeren. Het gaat om een ter plaatse gebouwde

betonnen constructie van zo’n 30 meter lang en 12 meter breed.

In één weekend tijd hebben we de tunnel onder de op- en

afrit moeten schuiven. Toch wel een huzarenstukje, aangezien

de op- en afrit maar beperkt mocht afgesloten worden. We

moesten dan ook goed communiceren met de politie, buurtbewoners,

weggebruikers, enzovoort. In dat ene weekend

waren hier zo’n 200 mensen aan de slag.”

Ebema-klinkers

Tegelijkertijd met het inschuiven van de tunnel, moest de op- en

afrit van de autosnelweg nog opgehoogd worden. “We hebben

inderdaad eerst de bestaande weg moeten opbreken en zo’n

3000 m3 grond moeten aanvoeren om het geheel op te hogen,”

aldus nog Housen. “Dat was nodig om met de op- en afrit

over de tunnel te geraken. Voordien hadden we nog 3 tot 4 weken

droogzuiging moeten plaatsen om het gebied werkbaar te

Ook nog dit: opdrachtgever AWV Limburg zou aan de andere

kant van de tunnel nog plannen hebben om een ‘park & ridezone’

te bouwen, maar meer concrete info hierover is nog niet

beschikbaar.

EBEMA: levert waterdoorlatende bestrating

Carpool Hasselt-Zuid

Voor de verharding van de carpoolparking Hasselt-Zuid werd

gekozen voor een waterpasserende steen met de afmetingen

22x11x10 cm van Ebema. De parking is onderverdeeld in 3

herkenbare zones waarbij elke zone voorzien is van een andere

kleur betonstraatstenen:

• parkeervlakken: zwarte, gewassen oppervlak

• belijning: witte, gewassen oppervlak

• rijweg: zandkleurig, gewassen oppervlak.

Teneinde een waterdoorlatend voegenaandeel van minimum

10% te bereiken zijn deze waterpasserende verbandstenen

voorzien van zijdelingse inkepingen van 7 mm. Het voegenaandeel

van 10% zorgt voor een minimale waterdoorlatendheid van

5.4x10-5 m/s om een waterhoeveelheid van 540 liter/sec.ha te

laten infiltreren. Deze waterdoorlatendheid voldoet aan de PTV-

122 voor waterdoorlatende stenen.

De stenen werden geplaatst in een elleboogverband waarbij de

voegen werden opgevuld met een gebroken steenslag 2/5mm,

hetzelfde materiaal werd gebruikt als straatlaag. Bij deze steen is

een machinale plaatsing mogelijk in halfsteensverband.

Technische fiche: Opdrachtgever: AWV • Hoofdaanemer: Bam (Betonac), St-Truiden • Kopmuren: Vanbockrijck bvba • Aluminium & pvc

schrijnwerk: CPS construct bvba • Grondwerken: Croes Geetbets • Burgelijke bouwkunde: D’joos Boringen, Westerlo • Wegenbouw: De

Stratenbouwer, Malle • Bestrating: Ebema Zutendaal • Bruguitzettingsvoegen: Emergo Group, Puurs • Signalisatie: Ferro Signalisatie

Willebroek • wegenisgieterijen: Fondatel Herne • Droogzuiging: GM Consulting Houthalen • Beton: Omnibeton, Hasselt • Beton:

Ready beton, Hasselt • Vangrails en wegmarkeringen: Siemes, Beringen • Bestrating: Stradus infra Heusden-Zolder • Granulaten: Satic

Lummen • Wegveiligheid: Trafiroad, Brussel • Metaalconstructies: Van Eycken Metal Construction, Leuven


Vanbockrijck

Beton levert ook

maatwerk voor

uw stadsproject

Het succesvolle familiebedrijf onder de vakkundige leiding van Mathieu

Vanbockrijck koppelt meer dan 2 decennia ervaring aan een flexibele

instelling en een moderne

>>>

uitrusting. De onderneming

is daarom marktleider in de

BeNeLux en geldt als referentie

op de Duitse, Franse en

Poolse markt met vestigingen te Borgloon, Gent, Luik, Oss (NL), Aken en

Hannover (D).

Vanbockrijck Beton NV is specialist in de fabricatie

van geprefabriceerde betonproducten.

Alles gebeurt in eigen beheer – van de productontwikkeling

over de mallenbouw tot het stellen

op uw werf. Gedurende 25 jaar heeft Vanbockrijck

Beton stelselmatig het productengamma uitgebreid

en vervolledigd. Het ambachtelijk atelier waarin

aanvankelijk alleen betonnen palen en platen

werden gemaakt, groeide vrij snel uit tot een

modern bedrijf. Een pionier op het vlak van keerwanden,

sleufsilowanden, betonplinten en maatwerk.

De vakkennis en de sterk aangezwengelde (eigen) inventief malontwerp ging de bal aan het rollen en vandaag vindt de

De kopmuren worden volledig gerealiseerd in eigen ontwikkeling. Door een

vraag ten behoeve van de inrichting van openbare klant hier een uitgebreid gamma.

ruimten, hebben ertoe geleid dat Vanbockrijck NV Vanbockrijck Beton kan hierdoor ook aan zeer extreme behoeftes

zich ook in deze niche gespecialiseerd heeft, met beantwoorden. Door deze unieke kopmuurmallen kan er snel en flexibel

als speerpunt een grote diversiteit aan kopmuren. ingespeeld worden op de specifieke behoeften van de opdrachtgevers. Alle producten

worden vervaardigd uithoogwaardig beton met een kwaliteit C45/55,

milieuklasse XA3 met een lage watercementfactor. Elk product is tevens

KIWA-gecertificeerd.

De waterdichte keerwanden zijn een afgeleide variant van de kopmuren en zijn ideaal als

kademuren ter versteviging van grachten, vis- en zwemvijvers. Voor zwembaden worden zowel

keerwanden als rechte panelen gebruikt. Veel bedrijven met activiteiten in de bouw, de industrie,

de recycling en de havennijverheid, richten zich voor hun tijdelijke of permanente opslag tot Vanbockrijck

Beton.

Industrieweg 10

w3840 Borgloon

www.vanbockrijck.com

Vanbockrijck Beton levert maatwerk in grote en kleine hoeveelheden, aangezien de mallen gemaakt

worden op maat van het inrichtingsproject. Je kan het zo gek niet bedenken, want vrijwel alles is

mogelijk. Een grote flexibiliteit en een snelle service gelden als unique selling points, naast de goede

tekst: Anne-Marijn Somers

samenwerking met architecten, studiebureaus en projectontwikkelaars.

109

Kenner aan het woord


Adverteerders

Firma TEL PAG

Airplus 089 32 10 80 44

ACL 011 21 17 80 2

AKS 011 35 23 31 44

Algemene Dakwerken Vallé 089 30 38 19 9

Aluzon 011 82 20 15 80

Aqua-Vrijsen 011 57 36 33 14

Bewel 011 24 74 00 62

Buildtechnics 011 76 64 70 13

Camps 011 34 28 58 56

Carmans nv. 011 45 48 45 92

Caroplast 011 78 15 65 13

Casters 011 32 31 23 99

Celis Cars 011 69 78 04 2

Cometal 089 81 99 00 93

Convents 011 42 24 69 46

Coox Rekem 089 73 08 10 111

Cordeel 089 51 07 10 32

Croes 011 58 70 57 86

De Coster D. 011 60 65 81 98

Deboutte 013 31 12 60 111

Delorge Borgloon 011 70 01 37 111

Delorge Brustem 011 70 01 40 111

Ebema 089 61 00 11 91

Edibo 011 54 11 59 71

Elastoflex 011 25 50 51 insert

General Securety ( Trium) 011 69 24 24 24

GF 011 81 65 89 56

Haesen 013 44 12 26 111

Hemelaers glas 011 57 06 50 72

Infrax 078 35 30 20 84

Interbeton 02 678 33 00 93

Jacobs 089 35 19 64 2

Jacobs Cars 089 79 25 02 2

Jaspers 089 46 15 50 111

Keramo 089 30 38 19 86

KPD 013 46 04 60 9

Kumpen nv. 011 30 71 11 38

Meijers 011 24 44 41 111

MTS 011 48 03 80 24

Offimac 011 85 01 30 43

Paesen mixbeton 011 52 36 54 71

Peerlings Automotive 011 80 59 90 111

Penxten 011 59 95 44 32

Profeeling 011 45 11 41 52

Renotec 014 86 60 21 52

Rudi thijs 011 34 31 86 80

Rutten Diest 013 31 15 54 2

Rutten Helchteren 011 60 4170 2

Siematic 014 43 67 45 cover 4

Smets 089 49 21 27 2

Smolders 011 69 75 70 14

Sofim 011 26 30 30 6

Soresma 089 74 11 00 97

Timmermans 012 26 02 10 111

TTL 011 52 39 50 59

V&R 011 61 10 31 4

Vanbockrijk 012 74 48 86 109

Vande Moortel 055 33 55 66 103

VDAB 011 27 86 59 46

Velopa 016 823 673 103

Webeco 011 76 57 19 104

Weygers interieurbouw 011 27 99 99 10

Willems 089 38 20 88 111

110


www.volkswagen.be

De nieuwe Caddy Van. Wie de stilte mist op

het werk waardeert ze des te meer onderweg.

Welk werk u ook doet, u heeft altijd momenten nodig om in alle stilte na te denken.

In de nieuwe Caddy ® Van en Caddy Maxi Van krijgt u die van zodra u instapt. Hun

nieuwe motoren, zoals de 1.2 L TSI en de 1.6 L TDI, draaien namelijk heel erg stil, zodat

u uw hersenen onderweg nog beter hoort werken. En ze verbruiken nog minder dan

vroeger, terwijl ze het milieu nog meer respecteren. Bovendien biedt de Caddy nu ESP,

centrale vergrendeling en dagrijlichten standaard. Ook dat is iets om stil van te worden.

LANCERINGSAANBOD

Ontdek het bij uw Volkswagen

Bedrijfsvoertuigen-verdeler.

® De productnaam Caddy is eigendom van de Caddie NV en wordt door Volkswagen Commercial Vehicles gebruikt

met de vriendelijke toestemming van Caddie ® NV. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

Etn J. Timmermans N.V.

Maastrichtersteenweg, 347

3900 Tongeren

Peerlings Automotive N.V.

Europalaan, 1

3900 Overpelt

Delorge B.V.B.A.

Spookvliegerlaan 1111

3800 Brustum

Garage Deboutte N.V.

Blanklaerstraat, 5

3290 Diest - Schaffen

Garage Smets Armand N.V.

Tongersestraat, 56

3740 Bilzen

Coox Motors NV

Steenweg, 102

3621 Rekem

Garage Willems N.V.

Andre Dumontlaan, 145

3600 Genk

Meijers Hasselt NV

H. van Veldekesingel, 32

3500 Hasselt

Delorge Borgloon BVBA

Industriepark Tivoli, 28

3840 Borgloon

Garage Jaspers NV

Bruglaan, 70

3960 Bree

Garage Haesen N.V.

Grote Baan, 20

3540 Herk-de-Stad


Laat ons vieren.

Het is een plezier om u te mogen begeleiden op weg naar uw nieuwe keuken.

Laat u in onze showrooms in de eerste plaats inspireren door stijlen,

kleuren, technologie, design,... Laat ons vervolgens praten, zodat we uw

wensen kennen. Laat ons vervolgens ontwerpen om uw wensen volledig te

bekoren en... Laat ons vervolgens uw betoverende nieuwe keuken vieren!

www.keukenontwerpers.com - tel 0800 20110

ma: 10.00 – 18.00 u (St. Pieters Leeuw en Waterloo) di-vr: 10.00 – 18.00 u (alle vestigingen)

za : 10.00 – 17.00 u (alle vestigingen) zo: 13.00 – 17.00 u (Geel, Hasselt en Wilrijk)

More magazines by this user
Similar magazines