12.02.2014 Views

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

30 ste Demervalleitreffen en

Demerrock op 9-10 en 11 juli

Hoeselt Zomert op 17 en 18 juli

De zomer van het spannende boek

Coverstory: Gast-Vrij-Hern

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 39 • juni 2010 • Nr. 233

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Voorwoord


Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

GC Ter Kommen 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst@hoeselt.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 23 juli

Vrijdag 20 augustus

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 39969

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

gelijkvloers, 1ste bureel rechts

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Schepen Michel VANROY

Vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur

OF na afspraak via de dienst secretariaat

e-mail: michel.vanroy@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

na afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Marleen PEETERS

MAANDAG van 14 tot 15 uur

OCMW - Europalaan

GSM 0486 95 27 22

e-mail: marleen.peeters@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks eind augustus.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het College van Burgemeester en Schepenen vóór vrijdag 23 juli.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

OPGELET: ZOMERUURREGELING

GEMEENTEHUIS zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-1900

dinsdag 09.00-12.00 -

woensdag 09.00-12.00 -

donderdag 09.00-12.00 -

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Woensdag 21 juli: Nationale Feestdag

Opgelet: Containerpark gesloten op vrijdag 2 juli

Jaarlijks verlof

Bibliotheek: van ma 19 juli t.e.m. za 31 juli

Cultuurdienst, Sportdienst, Sporthal en Zwembad:

van do 1 juli t.e.m. za 31 juli.

Jeugdhuis: van wo 28 juli t.e.m. wo 11 augustus

Zomeruurregeling

Cultuurdienst en Sportdienst:

augustus: ma-vrij van 9 tot 14 uur

Toerisme: juli en augustus: ma-vrij van 9 tot 12 uur

Beste Hoeselaren,

sedert 1 januari heb ik het mandaat van schepen van

openbare werken en lokale economie en middenstand

mogen opnemen.

Het was evenwel geen droomstart. Al na enkele dagen moesten we het plotse overlijden

van één van de medewerkers van de technische dienst, Alex Verjans uit Romershoven, verwerken.

Daarenboven werden we bijna de hele maand januari geconfronteerd met hevige

wintertoestanden en algemeen gebrek aan strooizout, zeker niet alleen in Hoeselt, maar in

het ganse land.

Maar na de lange en strenge winter kwamen samen met de lentezon ook betere tijden. De

medewerkers van de technische dienst konden terug starten met het afwerken van een

aantal werkzaamheden die reeds voor de winter gestart waren. Zo kreeg de omgeving van

de kerk van de OLVrouwparochie een grondige beurt zodat de vieringen van 75 jaar kerk

en 60 jaar parochie in een mooi kader konden plaatsvinden. De herstellingswerkzaamheden

aan de muur rond de kerk van Werm werden afgerond. De onderhouds- en herstellingswerkzaamheden

aan de verschillende wegen, die het toch wel zwaar te lijden kregen tijdens

de winter, konden uitgevoerd worden en vanaf 15 juli konden alle bermen een maaibeurt

krijgen.

Op deze manier hebben we Hoeselt een mooie facelift kunnen geven zodat iedereen tijdens

zijn welverdiende vakantie op een optimale manier kan genieten van al het moois dat

onze gemeente rijk is, de natuur om in te wandelen en te fietsen, de vele evenementen groot

en klein die de talrijke verenigingen organiseren en de vele straatbarbecues waarbij de buren

eens even tijd maken om een gezellige avond samen door te brengen.

Ik wens jullie dan ook allemaal een heel goede vakantie toe en hoop dat de weergoden ons

een beetje goed gezind zullen zijn zodat we daarna allemaal goed uitgerust en goed geluimd

aan een nieuw werk- of schooljaar kunnen beginnen.

Michel Vanroy

Schepen van openbare werken en groenvoorziening, lokale economie en middenstand,

tewerkstelling en informatie en infoblad

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Door schepen Michel Vanroy

Verkeer 4

Onze politiezone telt minste letselongevallen

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

Welke souvenirs mag je meebrengen van vakantie?

OCMW 6

Gezinsdag op 11 juli

Recept – superverse rundertartaar

Sociaal Maatschappelijk 7-8

ZZ op bedevaart naar Banneux en Lourdes

YFU zoekt wereldouders

Koning Albert steunt de voettocht van Jeannine

Mottart t.v.v. actie Lienemientje

Cultuur 9

Sluiting GC Ter Kommen

Wijziging huurprijzen

75 jaar KAV Hoeselt-Centrum

Hoeselt Vrugger 10

Weetjes uit het verleden

Bibliotheek 11

Zomer van het spannende boek

COVER STORY : Programma

Straffe Toerendorp Hern 12-13

Toerisme 14

30ste Demervalleitreffen en Demerrock

Bezoek het europlanetarium

Sport 15

Uitslag tombola en competitie ‘latjestrappen’

tijdens de voetbalhappening op 15 mei

Poona badmintonkamp

Wielerwedstrijden WC De Vrijheid

Jeugd 16

Speelpleinwerking en swap tijdens de vakantie

Milieu 17-18

Bij verbouwen of slopen, sloop selectief en sorteer!

Inzameling taxussnoeisel tot 15 september

Hou het rustig en veilig in je beurt

Informatief 19

Vacature preventieambtenaar

Pas geopend 20

Fish & Spa Arethusa

Collegebeslissingen 21

Informatie vanuit ons bestuur

Huldigingen 22

Diamanten en gouden bruiloft

Voetballertjes KSV Alt-Hoeselt in de prijzen

Kampioenenviering TTC Tamara

Actueel 24

Hoeselt Zomert

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2010 Gemeente Hoeselt


Verkeer

Burgerlijke stand en bevolking


Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst telt minste letselongevallen van Limburgse

politiezones in 2009

Politiezone koopt 30 bijkomende snelheidsinformatieborden aan dankzij middelen uit het verkeersveiligheidsfonds

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel daalde in 2009 in Limburg met drie procent in vergelijking met 2008. Ook het

aantal slachtoffers daalde met drie procent. (BRON: provincie Limburg)

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst kwam als beste Limburgse politiezone uit deze vergelijking. Het aantal

ongevallen daalde in de politiezone in 2009 met 14,1% ten opzichte van 2008 en het aantal gewonden daalde in

2009 met 13,9% ten opzichte van 2008.

Er werden tal van inspanningen geleverd in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst om het aantal verkeersongevallen te doen dalen.

Door het aanpakken van snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht wordt de strijd tegen de drie belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen

met doden en gewonden verdergezet.

Om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal ongevallen en slachtoffers te reduceren, is het doen respecteren van de toegelaten

rijsnelheid de belangrijkste opdracht. Snel rijden betekent immers minder tijd om te anticiperen om een ongeval te vermijden en vergroot

de ernst van de gevolgen wanneer toch een aanrijding gebeurt. Analyses geven aan dat hoe hoger de rijsnelheid is, hoe groter

de kans is op ernstige of dodelijke verwondingen.

Om snelheid te beheersen, is een geïntegreerde aanpak nodig die chauffeurs helpt hun rijgedrag aan te passen.

Drie factoren kunnen het rijgedrag beïnvloeden: de omgeving, het voertuig en de mens.

* Maatregelen op het vlak van de omgeving slaan op het aanpassen van de infrastructuur, zoals het aanleggen van fietspaden,

rotondes, snelheidsremmers en het accentueren van kruispunten. Er werden in onze politiezone verschillende infrastructurele

werken uitgevoerd. Zo werden wegversmallingen aangelegd in de Oude Nederbaan/Nederstraat, ...

* Ook de vaste snelheidsinformatieborden dragen hiertoe bij. Naar aanleiding van de positieve reacties van

de bevolking op de reeds geplaatste snelheidsinformatieborden, besliste het politiecollege om in navolging

van 2009 30 bijkomende vaste snelheidsinformatieborden aan te kopen met middelen uit

het verkeersveiligheidsfonds, voor een geraamd bedrag van 94.500 euro. Deze snelheidsinformatieborden

worden verspreid via de gebruikelijke verdeelsleutel, nl. 17 SIB’s voor Bilzen, acht SIB’s voor

Riemst en vijf SIB’s voor Hoeselt. Waar deze borden precies geplaatst zullen worden, wordt nog bepaald in

de verkeerscommissie.

* Maatregelen op het vlak van de mens: we streven een andere attitude na ten aanzien van snelheid door

educatie, training en sensibilisatie. Regelmatig plaatsen we snelheidsontradende informatieborden langs de

gesignaleerde trajecten en meten we het werkelijk snelheidsgedrag. Hardnekkig gedrag proberen we de

kop in te drukken door het uitvoeren van bemande radarcontroles. Jaarlijks worden in onze politiezone

ongeveer 180.000 bestuurders op snelheid gecontroleerd. De resultaten van onze acties koppelen we terug via verschillende mediakanalen.

Zo bereiken we een grotere doelgroep dan enkel maar de gecontroleerde bestuurders. Een gewaarschuwd bestuurder

is er namelijk twee waard!

* De aanpak van voertuigen is eerder technisch en is in handen van de constructeur. Creatieve bestuurders slagen er soms in de

snelheid van hun voertuig op te drijven. Regelmatig worden opgefokte bromfietsen uit het verkeer gehaald.

De zwakke weggebruiker ten slotte verdient extra aandacht. Zowel voetgangers, fietsers, bromfietsers als motorfietsers zijn

kwetsbaar in het verkeer. In onze politiezone werden o.a. onderstaande preventieve initiatieven uitgevoerd. Deze initiatieven kunnen

het aantal conflicten met zwakke weggebruikers aanzienlijk reduceren.

* Er werden gebruikershandleidingen en doe-fiches opgesteld en uitgereikt aan alle lagere scholen in de politiezone.

Deze handleidingen en fiches kan men hanteren tijdens praktijkgerichte educatie. De politie begeleidt en ondersteunt hierbij.

* Er vindt regelmatig een theoretische uiteenzetting plaats over veilig verkeersgedrag op de schoolroutes en aan de schoolpoort,

gevolgd door een verkeerswandeling of fietstocht.

* De politiezone organiseert een praktische opleiding motorbeheersing en zorgt bovendien voor een financiële ondersteuning, dit

sinds 2008.

* Jaarlijks worden de fietsen en bromfietsen van alle secundaire scholieren gecontroleerd.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

25-03-2010 Anissa DARGHAL dochter van Äziz en Sofie MOUCHAERS

29-03-2010 Jarne HOYDONCKX zoon van Pieter en Dorien RAMAEKERS

31-03-2010 Mauro GIELKENS zoon van Mario en Cindy HOUBEN

02-04-2010 Joaquina SOURBRON dochter van Stephane en Helga SCHRAEYEN

07-04-2010 Gust VERHEYEN zoon van Steven en Bieke BOLLEN

16-04-2010 Liam KLAWITTER zoon van Michaël en Cindy BIELEN

20-04-2010 Geike DANIELS dochter van Hans en Elke GOVAERTS

22-04-2010 Marie SEVERIJNS dochter van Kristof en Christine DIGNEFFE

30-04-2010 Hanne POULS dochter van Kurt en Véronique NELISSEN

30-04-2010 Lukas FORIER zoon van Luc en Anja HOLLANDERS

02-05-2010 Nena NOBEN dochter van Andy en Virginie GÉMIS

03-05-2010 Lotte REWEGHS dochter van Kristof en Kim CUPPENS

08-05-2010 Famke MEISTERS dochter van Ruben en Wendy HANSEN

08-05-2010 Dieudonné MUTOMBO zoon van Franky en Tinne HOUTACKERS

11-05-2010 Helena STULENS dochter van Ann STULENS

12-05-2010 Femke PANIS dochter van Erwin en Romina COLETTI

12-05-2010 Lennert BREBAN zoon van Danny en Sylvie YERNA

15-05-2010 Lore MEERS dochter van Kurt en Annamarie UMBRIA

17-05-2010 Lars CROUGHS zoon van Ludovic en Sofie D’HUYS

21-05-2010 Chiara MANTIONE dochter van Carlo en Ann VISSERS

26-05-2010 Jonathan KNAEPEN zoon van David en Carolien VANDERSTEEN

26-05-2010 Sterre DE CLEENE dochter van Erik en Isabelle THOELEN

28-05-2010 Tibo VANOPPEN zoon van Rudy en Véronique HOUBEN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

10-04-2010 David THIJS en Joya ELITAS

08-05-2010 Tony VANHEES en Katleen BROUNS

15-05-2010 Tim KETELSLEGERS en Elke BOSMANS

22-05-2010 Wim JEHAES en Sonja STASSEN

22-05-2010 Gerd FASTRÉ en Joke MANSHOVEN

28-05-2010 Marc VANDERBEKE en Sonja VERBEEMEN

29-05-2010 Peter THIJS en Christy MOESEN

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

31-03-2010 Willy NIJS Sparrenlaan 3

04-04-2010 Gertrude VALKENERS Bilzen

16-04-2010 Agnes NOBEN Rode Kruislaan 9

18-04-2010 Andréa JANS Hulstraat 4

26-04-2010 Justin CLAESEN Goosstraat 6

27-04-2010 Henri BUYSMANS Kruisstraat 23

27-04-2010 Gertrudis VANDOREN Tongeren

27-04-2010 Joanna COLLAS Klaphoekstraat 19

28-04-2010 Frans PUT Nederstraat 24

01-05-2010 Fanny WEBER Hulstraat 4

04-05-2010 Philomena DAERDEN Onderstraat 23bus1

06-05-2010 Paula SWENNEN Rode Kruislaan 9

09-05-2010 Guillaume JANS Hernerweg 67

18-05-2010 Simon HAYEN Romershovenstraat 112

19-05-2010 Jozef WOLFS Proefbosstraat 96

24-05-2010 Maria JANS Molenstraat 7

Advies voor reizigers:

Welke souvenirs mag je

meebrengen van vakantie?

Elk jaar vertrekken mensen op vakantie naar het

buitenland en vaak wil men een aandenken aan

deze vakantie hebben. Een aantal souvenirs is

echter gemaakt van bedreigde dieren of planten

en deze kan men dus niet zomaar meebrengen.

De Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid

heeft een folder uitgebracht om reizigers hierover

correct te informeren. U kan een voorbeeld

van deze folder vinden via de website met de

volgende link:

http://www.health.belgium.be/eportal/

A n i m a l s a n d P l a nt s / E n d a n g e re d s p e c i e s /

Opvakantie/Envacances/index.htm

Deze folder is beschikbaar in het Nederlands,

Frans, Duits en Engels en kan gratis verkregen

worden.

Je kan ook de folder aanvragen door een mailtje

te sturen naar:

Wendy.depelsmaeker@health.fgov.be

of via tel. 02 524 74 24.


Sociaal maatschappelijk

Sociaal maatschappelijk

Ziekenzorg Hoeselt

Tombola Ziekenzorg 2010

Winnende nummers 51 voor Hoeselt

Aankoopcheque 125 euro: P 115152

Aankoopcheque 50 euro: P 112812, 113812, 114812, 115812, 116812,

Op bedevaart naar Banneux

Onder een stralende zon werden 87 leden van Ziekenzorg Hoeselt welkom geheten

in het bedevaartsoord van Banneux op vrijdag 28 mei.

Een mooie eucharistieviering was de aanzet van deze geslaagde dag. De medewerkers

brachten aangepaste teksten in de viering en Lucien van het Hoeselts

koor ging voor in de gekozen gezangen. Na het middagmaal werd de nodige tijd

gelaten voor de souvenirjagers. Om 14 uur werd er ingetogen gebeden bij de

rondgang van de kruisweg, daarna ontving iedereen de ziekenzegening tijdens

de laatste viering in de aula.

Met dank aan Pastoor Louis, Lucien en al de bereidwillige medewerkers voor hun

inzet.

Naar Lourdes

15 leden van ziekenzorg Hoeselt beleefden een mooie bedevaart met ziekenzorg

Limburg.

In de vroege ochtend bracht de autobus 10 zieken en 5 helpers van Hoeselt naar de

luchthaven in Zaventem. Daar stonden 160 bedevaarders van ziekenzorg klaar om

deze bedevaart in groep te vieren.

Na een vlucht van 1,5 uur werd in Tarbes geland, waar een autobus klaar stond om

al de bedevaarders te vervoeren. De leden van ziekenzorg Hoeselt verbleven in

Hotel Alba waar ze samen met vele nieuwe vrienden een hele mooie bedevaart

beleefden. Dank aan al helpers, verpleegsters, dokter en priesters. In één woord het

was fantastisch.

Activiteitenkalender

Ziekenzorg

Augustus: di 3 Creaclub in Werm

ZZ vergadering

Uitreiking brevetten

aan cursisten EHBO

Gedurende 8 weken hebben 16 cursisten een praktische opleiding

gekregen in eerste hulp en slaagden allen in hun examens.

Door de goede samenwerking van lesgevers, ongevallensimulanten,

eigen leden van het Rode Kruis afdeling Hoeselt, GC Ter Kommen en

het gemeentebestuur van Hoeselt werd ook deze editie weer prachtig

afgesloten met een aangename ontvangst in de raadzaal van het

gemeentehuis. Hier werden de brevetten uitgereikt aan de cursisten,

waarna er tijd was voor een babbel, hapje en drankje.

De geslaagde cursisten zijn :

Valerie Castermans, Sofie Hendrix, Chantale Hemelaers, Pieter Van

Ham, Walter Paruys, Ellen Wijnen, Ellen Gelade, Anne Brimioul, Kelly

Jacobs, Steven Swinnen, Sabine Vannut, Chris Remans, Noella Massart,

Davy Moors, Carine Hermie en Jill Nijs.

Proficiat!

YFU zoekt wereldouders!

Youth For Understanding is een non profit uitwisselingsorganisatie die jaarlijks een heel aantal jongeren de wereld instuurt

en een 30-tal jongeren van over de hele wereld ontvangt om een jaar of semester in Vlaanderen te verblijven. Zij gaan hier

naar school en verblijven in een gastgezin.

Tijdens de zomer arriveren de meeste internationale studenten. Voor hen worden gezinnen gezocht die hun hart en huis openzetten.

Als gastgezin leer je een nieuwe cultuur kennen zonder hiervoor ver te moeten reizen en tegelijkertijd leer je ook dingen over je eigen gezin en cultuur

die je altijd als ‘vanzelfsprekend’ beschouwde. Zeker een aanrader!

Interesse of meer info? www.yfu.be - info@yfu.be – tel. 015 79 50 04.


Aankoopcheque 25 euro: allen P

113112, 114112, 115112, 116112, 117112, 112275, 113275, 114275, 115275, 116275, 112706,

113706, 114706, 115706, 116706, 112880, 113880, 114880, 115880, 116880

Aankoopcheque 15 euro: allen P, voor Limburg

113159, 114159, 115159, 116159, 117159, 112301, 113301, 114301, 115301, 116301,

112480, 113480, 114480, 115480, 116480, 112605, 113605, 114605, 115605,

116605, 112834, 113834, 114834, 115834, 116834

Omslagnummer P 12972 wint 25 euro

Winnende nummers afgeven bij de medewerker of Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69

Tweedekansonderwijs

Zij bieden middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een diploma hoger secundair onderwijs willen behalen.

Het aanbod:

1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappen - Duurtijd : 2 jaar - overdag

2. Derde graad beroepssecundair onderwijs richting kantoor-administratie - Duurtijd : 3 jaar (avond), 2 jaar (dag).

3. Derde graad technisch onderwijs richting webdesign, computeroperator en netwerktechnicus - Duurtijd : 2 jaar - overdag

Inschrijvingen en inlichtingen:

Alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur, gans de maand juni en van 17 augustus tot 30 september op de Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven,

tel. 011 82 48 66 – e-mail: info@tko.cvo-step.be

De profielen van onze buitenlandse studenten zijn ook terug te vinden op onze website!

Koning Albert steunt de voettocht van Jeannine Mottart

t.v.v. actie Lienemientje

Op 29 augustus zal Jeannine Mottart vertrekken vanuit Küssnacht

richting Hoeselt. Deze voettocht van ongeveer 800 km is opnieuw ten

voordele van het Limburgse Kinderkankerfonds ‘Kleine Prins’ Naar

aanleiding van de 75ste verjaardag van het overlijden van Koningin

Astrid zal er een plechtige viering zijn in de Astridkapel in Küssnacht.

Hier zal Jeannine de bedevaartszegen ontvangen in aanwezigheid van

Koning Albert, leden van het Luxemburgse hof en de Belgische ambassadeur

in Zwitserland, de heer Marc Van Craen. Deze laatste zal samen

met zijn echtgenote een gedeelte in Zwitserland met haar meestappen.

Eind september wordt Jeannine terug in Hoeselt verwacht . De

dag erna zal zij verder stappen naar de Cristal Arena in Genk.

Samen met haar medestapper Peter Daenen, zelf een kankerpatiënt

willen zij bewijzen dat deze vreselijke ziekte te overwinnen is.

Meer info over de tocht en de actie: tel. 012 26 12 19,

of www.osmth-mco.be/lienemientje. Voor de medestappers zal er

een busje worden ingelegd.

Mevr. Mottart wil ook nog iedereen bedanken die meegeholpen heeft om van de voetbalhappening van zaterdag 15 mei zulk succes te maken.

In de eerste plaats schepen Raskin wiens betrokkenheid zeer veel respect en achting heeft afgeroepen. Vanzelfsprekend ook al de mensen van de

sportdienst, de onbaatzuchtige helpers en al de aanwezigen.


OCMW

Cultuur


RECEPT

Superverse rundertartaar

Dit is een klassiek en fris gerecht dat in een

mum van tijd makkelijk te bereiden is.

Heb je zelf een recept dat je wenst te delen

met Hoeselt, neem dan contact op met de

seniorenadviesraad via Michelle Fastré op

het OCMW van Hoeselt.

(michelle.fastre@ocmwhoeselt.be, tel. 089

51 88 15.)

Benodigdheden voor 1 persoon:

150 à 200 g verse biefstuk

1 eierdooier

1 augurk

1 theelepel kappertjes

1 theelepel mosterd

1 theelepel druivenpitolie

Worcestersaus

Tabasco

1 theelepel gehakte bladpeterselie

Zout

Peper uit de molen

Bereiding:

* Snij de augurk in miniblokjes. Laat de

kappertjes uitlekken.

* Maal het vlees in de keukenrobot of snij het

met een vlijmscherp mes in piepkleine stukjes.

* Roer de eierdooier glad met de mosterd en

de druivenpitolie.

* Vermeng dit met het vlees en voeg er de

augurk, de kappertjes en de peterselie aan toe.

* Breng op smaak met zout, peper uit de molen,

een paar druppels worcestersaus en een

druppeltje tabasco.

Lekker met dikke, met de hand gesneden frietjes!

Dit gerecht dien je meteen te serveren!.

Smakelijk!

Smulnamiddag ‘ijscrème’

Donderdag 8 juli, om 14 uur, Monet zaal Dienstencentrum

Bijdrage: 1,50 euro (zonder drank)

Inschrijven: voor 25 juni op het OCMW- secretariaat, Europalaan 1, Hoeselt,

tel. 089 51 88 10 of 089 51 88 14.

Gezinsdag OCMW Hoeselt

Zondag 11 juli, van 14 tot 18 uur,

Europaplein OCMW

Gezellige gezinsdag die inmiddels een traditie

is geworden!

Gratis attracties, optreden van een clown,

schminkstand, enz.

Er zijn ijsjes en vlaai te krijgen, koffie en diverse

dranken en dit aan gezinsvriendelijke prijzen.

Gratis toegang voor jong en oud!

Vrijwilligers gezocht voor begeleiding van

rolstoelwandelingen Bormanshof !

Rustoord Bormanshof organiseert samen

met het OCMW Dienstencentrum

Begeleide rolstoelwandelingen’ voor

de rusthuisbewoners.

Andere bejaarden zijn natuurlijk ook welkom

om mee te wandelen!

Startpunt: 9.50 uur aan Rusthuis

Bormanshof, Rode Kruislaan 9

Wanneer?

Donderdag 8, 15 juli en 29 juli

Donderdag 12 en 26 augustus 2010

Telkens van 10 tot 11 uur.

Interesse? Kandidaten mogen hun naam & beschikbare data doorgeven aan het

OCMW-Dienstencentrum, tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14.

Crea- club in Werm

Dinsdag 3 augustus (i.p.v. maandag 2 augustus) van 13.30 – 17 uur,

Parochiezaal Werm.

Menu van de maand ‘Zomersalade’

Vrijdag 6 augustus, van 11.30 – 13 uur,

Monet zaal Dienstencentrum

Bijdrage: 3 euro (zonder drank)

Inschrijven: voor 3 augustus op het OCMW- secretariaat,

Europalaan 1, Hoeselt, tel. 089 51 88 10 of 089 51 88 14.

Zomerdienstregeling OCMW

Donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus

Openingsuren:

Secretariaat: 9 tot 12 uur

Sociale dienst: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: zitdag van 10 tot 12 uur

Dienstencentrum:

De zalen zijn gesloten van maandag 12 juli t.e.m. zondag 1 augustus

Sluiting GC Ter Kommen

Tijdens de maanden juli en augustus zal GC Ter Kommen gesloten zijn en zal

de zaal niet verhuurd worden. De polyvalente zaal wordt voorzien van een

nieuw plafond, nieuwe verlichting en een luchtfiltersysteem. Wij hopen zo de

gebruikers, waaronder voornamelijk de Hoeseltse verenigingen, een nog betere

infrastructuur te kunnen aanbieden.

In juli is GC Ter Kommen -zoals jaarlijks- volledig gesloten.

Vanaf maandag 2 augustus is het secretariaat wel geopend volgens

de zomeruurregeling:

maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 14 uur.

Ook de vergaderlokalen kunnen dan gehuurd worden.

Vanaf 30 augustus zal de zaal weer beschikbaar zijn.

Wijziging huurprijzen GC Ter Kommen

Na tien jaar zonder wijzigingen, besliste de Raad van Bestuur van GC Ter Kommen vzw

om de huurprijzen van infrastructuur van GC Ter Kommen alsook de drankprijzen te

herzien. Naast een algemene prijsverhoging, werden ook enkele maatregelen genomen

die vooral de Hoeseltse verenigingen ten goede komen:

* De huurprijzen voor vergaderlokalen zijn bewust laag gehouden voor Hoeseltse

verenigingen.

* Hoeseltse verenigingen betalen geen apart huurgeld meer voor het buffet.

* Technische ondersteuning wordt enkel nog aangerekend voor uitvoeringen en niet

meer voor voorbereidingen of repetities.

De nieuwe huurprijzen gelden voor alle activiteiten vanaf 1 augustus 2010.

De prijslijst vind je terug op de gemeentelijke website:

www.hoeselt.be/cultuur > gcterkommen > huurprijzen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het secretariaat van GC Ter

Kommen: gcterkommen@hoeselt.be of tel. 089 41 63 58.

Uitleendienst – reserveer tijdig uw materialen!

Als gemeentebestuur zijn we zeer tevreden met de vele activiteiten die in onze

gemeente georganiseerd worden.

Dat merken we duidelijk aan het steeds groeiende succes van de gemeentelijke uitleendienst.

Hoeselt-Centrum

Juli

Geen activiteiten

Augustus

Opgelet : Ledenbijeenkomst op 19

augustus geannuleerd wegens

verbouwingswerken in GC.

Sportprogramma

Joggen: elke maandag, woensdag en

vrijdag om 9.30 uur

Fietsen: elke donderdag en elke

zondag om 13.30 uur

Dansen: elke dinsdag om 16 uur (niet

in juli)

Meer info: T. Vandebosch,

tel. 089 51 46 48

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we aan de ontleners om - zoals het reglement op de uitleendienst vermeldt - aanvragen voor

het lenen van materialen minstens één maand voor de activiteit te doen.

Dit om de werkplanning van het vervoer (te leveren materialen) tijdig te kunnen opmaken. Bij laattijdige aanvragen kan er niet gegarandeerd

worden dat men over de materialen kan beschikken.

Aanvragen kunnen gebeuren bij de cultuurdienst, tel. 089 41 63 58 of via mail: uitleendienst@hoeselt.be.

Juli

di 6

di 13

di 20

di 27

Met het treintje van As naar het

mijnverleden van Waterschei +

etentje

Wandelen met Ivo

Fietsen met Annie

Schemerwandeling met Sylvia

Augustus

vr 6 Jaarlijkse feestelijke Neos BBQ in

Ter Kommen

di 10 Fietsen met Annie

di 17 Heidewandeling

di 24 Schemerwandeling met Sylvia

zo 29 Samen naar de Virga Jesse

feesten in Hasselt

75 jaar K.A.V. Hoeselt-Centrum

KAV Hoeselt, vereniging voor en door vrouwen, heeft op 20 april 2010 haar 75 ste

verjaardag gevierd. Deze viering werd opgeluisterd door het zeer gesmaakt

optreden van de Tevonaband, die erin slaagde de ganse zaal mee te voeren. Ook

een gezellig etentje mocht niet ontbreken. Voor deze gelegenheid werden zowel

oud-leden als leden uitgenodigd. Zoals steeds kon men rekenen op de mannen

van de KWB en enkele bereidwillige echtgenoten om op te dienen en af te

ruimen. Zelfs de afwas werd door hen verzorgd!

De genodigden werden ontvangen door vier van de kernleden in klederdracht

van 75, 50 en 25 jaar geleden en nu. Het werd een verrassende en deugddoende

avond. Iedereen keerde op het einde met een fijne herinnering, een potroosje en

een fijn gevoel huiswaarts.


Hoeselt Vrugger

Zomersluiting

maandag 19 juli t.e.m.

zaterdag 31 juli

Bibliotheek

Van midden juni tot eind augustus komt iedere thrillerliefhebber uitgebreid aan zijn trekken in

de Hoeseltse bib, want de Hoeseltse bib neemt deel aan de Zomer van het Spannende Boek.

Uit een misdadig groot aanbod selecteert de bibliotheek een gruwelaanbod.

De Hoeseltse Geschiedkundige Kring zat weer niet stil de laatste weken. Enkele nieuwe artikels uit het verleden werden toegevoegd op

www.hoeseltvrugger.be. Wie geen internet heeft, kan terecht in de bibliotheek tijdens de openingsuren

De Nederstraat: 75 jaar kerk & 60 jaar parochie

Wrede schoonheid

(Mieke de Loof)

Wachtwoord

(Charles den Tex)

Drie seconden

(Roslund & Hellström)

Venijn

(Lisa Jackson)

De trooster

(Karin Wahlberg)

Verzoeking

(Harlan Coben)

Tweede leven

(Michael Cennely)

"Monseigneur. Ze zijn zinnens een school te bouwen voor de kinderen

die bijna één uur ver van de parochieschool wonen: op de Nederstraat,

in Caberg en Paneel en verafgelegen plaatsen.

Zou het niet mogelijk zijn een kerkje of kapelletje erbij te zetten voor de

mensen? Hier zit veel werkvolk: koolputters en fabriekswerkers, die 's

zondags 's morgens van het werk komen en nooit een H. Mis kunnen

horen, omdat ze ver van de kerk wonen en niet op tijd daar kunnen

zijn..."

Op 23 februari 1927 schreef gemeenteraadslid Jozef Panis dit

verzoek neer in een brief aan het bisdom Luik.

Dit verzoek, recht naar het hart, was meteen de aanzet voor

de bouw van een nieuwe kerk in het gehucht "Njodder" in het

noordoosten van Hoeselt.

Loutering

(Guido Eekhaut)

Wacht maar tot ik wakker word

(Pieter Baete)

Bloedlink

(Jens Lapidus)

Pervers

(Willy en Steven Bogaerts)

Verlos ons van het kwaad

(David Baldacci)

Rijker dan rijk

(Stan Lauryssens)

Dood in december

(Jo Claes)

De geheime tuin

(Toni Coppers)

Verblind

(Stuart Macbride)

Het Münchensyndroom

(Christian De Coninck)

Jaloezie

(Deflo)

Schedelkraker

(Marthe Maeren)

Crisis in Lippensville

(Jos Pierreux)

Sioux blues

(Bavo Dhooge)

Tijd om te sterven

(Cody McFadyen)

Terug naar Hiroshima

(Bob Van Laerhoven)

Trigger

(Wulf Dorn)

Duivelsgesel

(Lydia Verbeek)

De Vijand

(Pieter Aspe)

De wettelozen

(John Grisham)

Winterdood

(Rennie Airth)

Een tragische geschiedenis

Trouwen is houwen.

Zo was het toch in het Ancien Régime. Want trouwen deed je alleen voor de kerk, en wat God gebonden heeft... Scheiden was dus uit

den boze. Tenzij, zoals de geschiedenis van koningen en edellieden ons leert, om politieke redenen.

Nochtans, uiterst zelden, en vooral met de juiste voorsprekers,

slaagde een enkele ongelukkige echtgenoot (m/v) erin

de kerkelijke rechtbank tot een vonnis te bewegen dat de relatie

met de partner in die mate verbrak, dat er een scheiding

van tafel en bed werd uitgesproken...

Onder de noemer 'tafel' viel alles wat te maken had met de

materiële levensbehoeften en -geneugten.

'Bed' was gewoon een ander woord voor seks.

De Scarpetta factor

(Patricia Cornwell)

Het geheim van de alchemist

(Scott Mariani)

Piraten

(Michael Crichton)

Een spoor van bloed

(Val McDermid)

Een volmaakte vendetta

(R.J. Ellrory)

Krater

(Douglas Preston)

De zielenbreker

(Sebastian Fitzek)

De ring van Möbius

(Franck Thilliez)

De verdwenen meisjes

(Helen Grant)

Op klaarlichte dag

(Simone van der Vlught)

Zeemermin

(Camilla Läckberg)

Sorry

(Zoran Drvenkar)

De bloedcode

(John Macken)

Afrekening op Ascot

(Dick Francis)

Nu wil het toeval dat Hoeselt in de jaren 1760 zo'n scheiding

van dichtbij meemaakte. Beter nog: er bleven heel wat akten

bewaard die ons in staat stellen de levensloop van de betrokkenen

te schetsen; de documenten bevatten zelfs genoeg

details om wat op te snuiven over hun karakter en hun gevoelens.

Over de hoofdpersonen en hun familiale achtergrond kun je

10 hartenlust gaan snuffelen.

11

alles lezen op www.hoeselt.vrugger.be

Wees niet bang

(Anne Holt)

Onderstroom

(Arnaldur Indridason)

Bevlekt

(Patrick Lennon)

Headhunters

(Jo Nesbo)

Bezette stad

(David Peace)

61 uur

(Lee Child)

Wist je dat ...

- de inhoud van de boeken en meer weetjes terug te vinden zijn op de website van de bibliotheek (www.hoeselt.be/bibliotheek).

- voor wie er maar niet genoeg van kan krijgen Boek.be er nog een schepje bovenop doet: www.boekenbank.be draait de spotlights

open op bijna 200 andere spannende boeken uit binnen- en buitenland die dit voorjaar uitkwamen. Iedereen kan er naar

- de bibliotheekmedewerkers je een gruwelijke goede vakantie toewensen.


Coverstory

Gastvrij Hern

GAST

Straffe Toeren Hern en Vrijhern

= GAST-VRIJ-HERN

Programma

28 augustus

Openingsweekend

"CELEBRAMOS"

In 2009 lanceerde de gemeente Hoeselt het initiatief “Straffe Toeren”. Hiermee staat elk jaar een andere

deelgemeente in de culturele kijker. Het eerste dorp is Werm. Vanaf augustus zullen Hern en Vrijhern een jaar

lang in de schijnwerpers staan. Een hele reeks boeiende activiteiten zullen in de deelgemeentes georganiseerd

worden. Om dit te bewerkstelligen werd vorig jaar een gemotiveerde werkgroep samengesteld, waar de

Gemeenteberichten een gesprek mee had.

Dat belooft! Wat kunnen de mensen nog zoal verwachten

tijdens jullie Straffe Toerenjaar?

Jullie hebben nog heel wat werk voor de boeg dan. Gaat het

buiten deze activiteten in Hern en Vrijhern ook zichtbaar

7 november

Sint-Hubertusfeest

26-28 december

Kerststallentocht

Reinhilde: "We geven het traditionele Sint-Hubertusfeest in november en de

oergezellige Kerststallentocht in december een "Gast-Vrij-Hern"-tintje. 2011

starten we in stijl met een sfeervolle nieuwjaarsreceptie. Op 25 april 2011 is er

een oorstrelend klassiek concert tussen de ontluikende bloesempracht. Hieraan

koppelen we een kunstmarkt, waar kunstenaars de kans hebben hun werken

zijn dat jullie "straffe dorpen" zijn?

Mit: "Zeker en vast: ons plan is om in de lente van 2011 Hern en Vrijhern in de

bloemetjes te zetten door een bebloemingsactie, waarbij inwoners van Hern en

Vrijhern tegen gereduceerde prijzen bloemen kunnen aankopen. Daarnaast

zullen we onze zopas onthulde dorpsvlag op vele plaatsen laten wapperen. En

9 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie

25 april 2011

Bloesemaperitiefconcert

Kunstmarkt

Mit Lenaerts, voorzitster van Gast-Vrij-Hern steekt van wal: "We hebben enkele weken geleden een

eerste activiteit georganiseerd voor de inwoners van Hern en Vrijhern: een gezellige dorpsbarbecue. We

hebben de werkgroep die avond aan iedereen voorgesteld en het programma nader toegelicht. 320 van de

850 inwoners waren aanwezig, wat maakt dat we van een succes kunnen spreken."

tentoon te stellen en eventueel te verkopen. Tenslotte wordt op 26 juni 2011 een

grote wandel- en fietstocht georganiseerd, waarbij op een aantal stopplaatsen

de geschiedenis van Hern en Vrijhern op een boeiende manier uit de doeken

wordt gedaan."

wie weet, misschien hebben we nog meer dingen in petto..."

Meer info op www.straffetoeren.be

of bij de werkgroep: hern@straffetoeren.be

12

26 juni 2011

Geanimeerde

wandel- en fietsroute

Werkgroep

Voorzitter: Mit Lenaerts

Secretaris: Florette Snellings

Penningmeester: Dirk Jehaes

Leden:

Rik Stulens

Reinhilde Lemmens

Viviane Thoonen

Jo Nijs

Nathalie Nelissen

Els Bosmans

Wat waren overwegend de reacties op deze eerste activiteit?

Mit: "De vele mensen die we die avond gesproken hebben waren enthousiast over het ganse

project. De grote opkomst is sowieso al een teken dat er nood is aan wat "beweging" in Hern en Vrijhern.

Talrijke inwoners stelden al onmiddellijk voor om zo'n barbecue jaarlijks te laten plaatsvinden. Dit steekt ons

als werkgroep een geweldig hart onder de riem. Ook de fantastische hulp die we kregen en gaan krijgen van

onze dorpsgenoten is voor ons een extra drijfveer, want er komt heel wat kijken bij het organiseren van deze

evenementen."

In augustus draagt Werm officieel de fakkel over aan Hern en Vrijhern. Wat

hebben jullie tijdens dit openingsweekend voor iedereen in petto?

Florette: "Op 28 augustus dompelen we ons onder in een Latijns-Amerikaanse sfeer. We hebben deze

activiteit de naam "CELEBRAMOS!" gegeven, wat wil zeggen: laten wij feesten! Het namiddagprogramma

start om 14 uur met een swingend Latino showprogramma van Los del Sol, die Latijns-Amerikaanse livemuziek

en animatie brengen voor jong en oud. Zo is er ondermeer een panfluitwedstrijd voor de kinderen,

Mexicaanse dans, Indianendans, Macarenadans, limbodansen en Zumba. Een zonnige sfeer en een

swingend publiek zijn gegarandeerd!

's Avonds voorzien we een Braziliaanse Sambashow en limbo/vuurshow, gebracht door drie exotische

danseressen. Klap op de vuurpijl is ongetwijfeld het spetterende optreden van de Belgische én Benelux

kampioenen Latijns-Amerikaanse dans. Afsluiter is Kurt's DJ-team die dolle ambiance brengt tot in de

vroege uurtjes. Ook de catering steken we in een Latijns-Amerikaans kleedje met heerlijke tapas en cocktails.

We eindigen het weekend op zondag met een voormiddagprogramma."

13


Toerisme

Sport

Bezoek aan het

Europlanetarium

en bekijk Hercules,

het Hoeseltse

sterrenbeeld!

Vrijdag 17 september om 20 uur

Het sterrenbeeld van Hoeselt

‘Hercules’ is te zien half september.

Daarom bieden wij de Hoeselaren

de gelegenheid om een uitgebreid

bezoek te brengen aan het

Europlanetarium op vrijdag 17

september. De prijs is slechts 3,50

euro (i.p.v. 7,5 euro).

Geïnteresseerden dienen zich op

voorhand in te schrijven bij de dienst

voor toerisme gemeente Hoeselt,

tel. 089 51 03 35.

Programma:

Cosmodromeshow:

Wonders of the Universe

Daarna volgt het live gedeelte:

sterrenhemel van de avond.

Tijdens dit live gedeelte wordt

er extra aandacht besteed aan

het sterrenbeeld Hercules en zijn

mythologie.

Nadien kan men rustig naar de

sterrenwacht en naar buiten voor

eigen waarnemingen.

Open tuin de Blikkeberg

van 10 uur tot......

Zaterdag 10 en zondag 11 juli:

Pierre en Marijke Wagemans-

Simons heten u van harte welkom

in hun zeer gevarieerde tuin in de

Bovenstraat 56a

te Werm.

Fuchsia veredelaar -

Nieuwe fuchsia de Doornkapper!

Vrije toegang, ook toegankelijk voor

rolstoelgebruikers.

Onthaaldag nieuwe inwoners!

MC HOESELT

30 ste Demervalleitreffen

9 - 10 - 11 juli 2010

Inschrijven vrijdag van 12 uur doorlopend tot zondagmiddag 15 uur in de tent aan de

Kiezelstraat te Hoeselt. Voor 6 euro krijg je een volledig bepijlde rondrit, 2 consumpties, 1

wafel, 1 badge en gratis toegang tot DemeRRock.

DEMERROCK is de muzikale omlijsting van het treffen en is de laatste jaren uitgegroeid

tot een heus festival.

*Vrijdag 9 juli vanaf 19 uur: Monsters of Rock: Black Shack, Living Desire, Black

Sabbath performed bij Sabbathizer, Iron Maiden performed by Somewhere On Stage (nl)

* Zaterdag 10 juli: vanaf 16 uur: de Hoeseltse band Jeff B.R.I.C.K. & The

Mortiboys. Noise NextDoor, Strawberry Blonde, Yew, The Beasty Girls en Koyle!

Als uitsmijter enkele special acts!

Toegangsprijs DemeRRock: slechts 6 euro voor twee dagen.

Op zondag 11 juli is er een oldtimer bromfiets en classic bike meeting waarop

ook de Vesparijders en clubs welkom zijn. Mogelijkheid tot het rijden van de rondrit.

GRATIS CAMPING - BBQ - SHOPS - CAMPING - ANIMATIE

Kiezelstraat Hoeselt - www.mchoeselt.be

Kalender Kalender Kalender Kalender Kalender

Zondag 4 juli: Openlucht volleybaltornooi

Vanaf 12.30 uur aan de PC Altenaar te Alt-Hoeselt.

Org.: ACV Alt-Hoeselt, Info: GSM 0485 87 10 79

Zondag 1 augustus: Fietstocht

Begeleide fietstocht van 25 km met vertrek aan de parochiezaal Werm om 14.30 uur.

Vanaf 17 uur BBQ. Organisatie: Landelijke Gilde Werm.

Info: www.landelijkegildewerm.tk

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus:

Kluisfeesten te Vrijhern

Zaterdag om 18 uur H. Mis, nadien geitenmenu.

Zondag om 10.30 uur H. Mis, nadien geitenmenu en gezellig terras.

Vooraf inschrijven voor geitenmenu. Organisatie: vrienden van de Kluiskapel.

Zaterdag 28 augustus:

Wandeling Scholierenleedtocht

Vertrek: tussen 7 en 15 uur aan de parochiezaal Bovenstraat 31 te Werm.

Afstanden: 6-12-20 km. Inschrijven: 0,75 euro zonder sticker, 1 euro met sticker.

Organisatie: Wandelclub Vitales.

Info: Loyens Ludo, Wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16

VOETBALHAPPENING

Op zaterdag 15 mei vond de voetbalhappening plaats. Deze voetbalwedstrijd

tussen Hoeselt – Bilzen kaderde in deactie ‘Lienemientje 2010’. Alle

opbrengsten gaan naar het Limburgs Kankerfonds de “vzw Kleine Prins”

en worden rechtstreeks gebruikt t.v.v. de Hoeseltse kinderkankerpatientjes.

De wedstrijd eindigde in een billijke 4 - 4 gelijkstand.

De prominenten die de aftrap gaven.

Uitslag tombola: Onderstaande personen kunnen hun prijzen afhalen

op de sportdienst Hoeselt (bureeluren)

ondertekende zweetarmbandjes Kim Clijsters Jan Swennen, Droogbroekstraat 39, Hoeselt

ondertekende tennisboek Kim Clijsters

Tijs Moesen, Zapstraat 26, Hoeselt

fleece rood Kim Clijsters

Willy Vanheusden

gratis beurten carting Bilzen

Gerda Jehaes, Oude Nederbaan 8, Hoeselt

gratis beurten carting Bilzen

Tom Geelen

gratis beurten carting Bilzen

Carmen Cortjens, Schietboomstraat 34, 3740 M-Bilzen

gratis beurten carting Bilzen

Wendy Wozniak

gratis beurten carting Bilzen

Robrecht Stevens, Litsebeek 81, 3740 Bilzen

paar carting/race schoenen

Willy Liebens

Davidoff Cool Water en pocketje Yves Saint Laurent Daniels Marc

Iceberg opbergtasje (rood)

Frans Goffin, Bergstraat 24, Hoeselt

Escada opbergtas (blauw)

Kerkhofs J., Rosmeerweg 15 b1, 3620 Veldwezelt

In samenwerking met KRC Genk werd een competitie 'latjestrappen' georganiseerd voor kinderen van het 1 ste

t.e.m. 6 de leerjaar basisonderwijs.

De finalisten:

1ste leerjaar: Gerben Goffin, Kruisstraat, Hoeselt

- de klas (vrienden) krijgt een rondleiding op KRC

Genk met interviews met spelers

2de leerjaar: Ella Ghijsens, Romershoven

- een ondertekende grote tennisbal van Kim

Clijsters

3de leerjaar: Jente Lowist, centrum (eindoverwinnaar)

- jaarabonnement KRC Genk

Wielerwedstrijden WC De Vrijheid

Alt-Hoeselt

Zaterdag 17 juli - Vrije liefhebbers ECW - Om 15 uur

Woensdag 21 juli - Junioren -

Om 14 uur proloog, om 15.30 uur rit in lijn

Zaterdag 21 augustus - Nieuwelingen - Om 15 uur rit in lijn

Voetbalkantine KAVV, Smisstraat, Alt-Hoeselt

Foutje...

In de zomerkalender staat verkeerdelijk vermeld dat er op

woensdag 28 juli een wielerwedstrijd plaatsvindt in Alt-

Hoeselt. Deze wielerwedstrijd voor juniors gaat dus door

op woensdag 21 juli.

4de leerjaar: Mathias Huybrechts, Alt-Hoeselt

- een ondertekende bal KRC Genk

5de Leerjaar: Dante Philips, Alt-Hoeselt

- een ondertekend Shirt van KRC Genk

6de Leerjaar: Wouter Bijnens, Proefbosstraat 65, O.L.Vrouw

- de klas (vrienden) kan een thuiswedstrijd van

KRC gratis bijwonen.

Poona Badmintonkamp

Sporthal ‘Ter kommen’ HOESELT

12 - 13 - 14 augustus 2010

Elke dag van 10 tot 16 uur

Sportkamp staat ook open voor niet-Poona leden

Aantal deelnemers beperkt tot 32

Inschrijvingen en inlichtingen voor 1 augustus bij

Arthur.Vantilt@badminton-pbl.be, tel. 012 26 10 57

of via inschrijvingsformulier op www.poonahoeselt.be

Inschrijvingsgeld:

Voor +9 jarige: 15 euro / Voor -9 jarige: 10 euro

Start jeugdtrainingen op wo. 1 september

Elke woensdag van 16.30 tot 18 uur

Elke zondag van 10 tot 11.30 uur

Iedereen mag gratis 4 trainingen meedoen

14

Onder een stralend zonnetje maakten de nieuwe inwoners

kennis met de mooiste plekjes van Hoeselt.

Na een korte receptie op het gemeentehuis

werden de nieuwe inwoners per bus

door onze gemeente geleid door Piet Thoelen.

Een gezellige namiddag die werd afgesloten

met een hapje en drankje in de Singelhoeve.

Zomeruurregeling zwembad

juli: gesloten

augustus:* vrij zwemmen op weekdagen van 13.30 tot 20 uur en zondag van 8.30 tot 11.30 uur

* groepszwemmen, van 8 tot 9.30 uur

15


Jeugd

Milieu

Ga je verbouwen of slopen? Sloop dan selectief en sorteer aan de bron!

Het is bijna zover... De zomer komt eraan en dan is het weer tijd om te spelen op het speelplein.

Dit jaar begint de speelpleinwerking op dinsdag 6 juli om 13 uur.

Vanaf dan zijn we vertrokken voor 7 weken fun en speelplezier!!

De eerste week van augustus houden we een weekje rust maar daarna doen we verder tem vrijdag 27 augustus.

Alle kinderen krijgen het speelpleinboekje in school zodat ze op de hoogte zijn van de verschillende themaweken, uitstappen en

andere praktische informatie.

Voor meer informatie kan je uiteraard altijd terecht op de jeugddienst.

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval

bestaat voor ruim 90% uit steenfractie die als grondstof kan hergebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton.

Maar hiervoor dient er wel selectief gesloopt en gesorteerd te worden.

Voor elke recupereerbare fractie een container voorzien is wegens plaatsgebrek dikwijls niet haalbaar en

bovendien zeer duur. Uit de praktijk blijkt dat het sorteren in een aantal beperkte fracties bedrijfseconomisch

en financieel vaak de beste resultaten geeft. Hierbij worden de verontreinigde stoffen gescheiden

van de herbruikbare of recycleerbare stoffen.

Bijzondere aandacht krijgen de asbestcementgolfplaten en –leien. Deze mogen niet in de container voor

de steenfractie. Zo vermijdt men dat ze terechtkomen in een puinbreekinstallatie. Ze moeten samen

met het niet-recupereerbaar inert bouw- en sloopafval afgevoerd worden naar een vergunde categorie

III-stortplaats.

Wenst u niet langer ongeadresseerde reclamedrukwerken te ontvangen?

Dan kan u terecht bij de gemeente. Zowel op de dienst bevolking als op de milieudienst wordt de NEE/JA-sticker en de NEE/NEEsticker

bedeeld. De keuze die u maakt zal bepalend zijn voor het feit of u toch nog de huis-aan-huis bladen wenst te ontvangen.

Voor personen die geen reclame op naam per post meer wensen te ontvangen van geen enkel bedrijf, laten zich inschrijven op de

Robinsonlijst. Meer informatie vindt u op www.robinsonlist.be. Of u schrijft naar Robinson-lijst, BDMV, Buro&Design Center, Heizel

Esplanade B46, 1020 BRUSSEL

Swap

Ook voor tieners van 13-15 jaar valt er heel wat te beleven in de zomervakantie.

Naast de 3 uitstappen die we samen maken met Bilzen en Riemst organiseren we ook een

swapwerking tijdens verschillende weken in de zomer met dagelijkse activiteiten.

Tieners houden dus best de brievenbus in het oog want ook zij ontvangen een versgedrukt

swapboekje met alle nodige informatie!

Inzameling taxussnoeisel

Tussen 15 juni en 15 september wordt taxussnoeisel ingezameld

voor Kom op tegen Kanker.

De taxusplant bevat baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt

in heel wat kankermedicijnen. Voor 1 kg baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig.

Om de baccatine uit het snoeisel te halen moet dit droog, jong, zuiver en vers zijn.

Opgelet met distels!!!

Jeugdhuis X

Activiteitenkalender:

Vrijdag 16 juli: Fuif

Zondag 15 augustus: BBQ

Sluitingsweek van 28 juli t.e.m. 11 augustus

De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei, zaadvorming

en uitzaaiing van schadelijke distels tegen te gaan op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk

is!!! Gelieve dan ook tijdig de nodige maatregelen te treffen!!

Voor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de plaatselijke politie!

Openbaar onderzoek

ontwerp-Milieubeleidsplan 2011-2015 van de Vlaamse regering van 17 juni tot 17 augustus 2010.

De ontwerptekst ligt ter inzage op de milieudienst of is te raadplegen via de website www.milieubeleidsplan.be

Gedurende de termijn van 60 dagen kan iedereen opmerkingen op het ontwerpplan formuleren en indienen bij het college van

16 burgemeester en schepenen, via de website www.milieubeleidsplan.be of rechtstreeks aan de Vlaamse overheid via het emailadres 17

milieubeleidsplan@lne.be.


Milieu

Informatief

Aanpak zwerfkatten

Als diervriendelijke gemeente probeert de gemeente iets te doen aan de zwerfkattenproblematiek. Momenteel

wordt daarvoor samengewerkt met de vzw Dierenvrienden van Sint-Truiden. Zij vangen zwerfkatten, laten hen

steriliseren of castreren. Na revalidatie worden ze terug gezet in hun vertrouwde omgeving.

De gemeente draagt bij in de kosten, op voorwaarde dat de melding via de milieudienst van de gemeente gebeurt,

dit op tel. 089 51 03 38.

Asbestinzameling op het containerpark

Op dinsdagnamiddag 17 augustus van 16 tot 19 uur wordt voor de derde maal dit jaar hechtgebonden asbest ingezameld

op het gemeentelijk containerpark.

Let op! Op deze uitzonderlijke openingsuren is enkel de aanbreng van asbestgebonden materiaal toegelaten.

De retributie voor het afleveren van asbestcement bedraagt 1,50 euro per eenheid (één eenheid = één plaat asbestcement). Deze

retributie wordt per gezin aangerekend voor de hoeveelheden die 10 eenheden per gezin per jaar overschrijden.

Hou het rustig en veilig in je buurt!

Artikel 56 van het politiereglement op hinder zegt:

“het gebruik in open lucht van houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers of grasmaaiers en andere

werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 07 uur en 21 uur.

Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden.

Dit artikel is echter niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden”.

Artikel 14 van het politiereglement op hinder zegt:

"Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het openbaar domein en in publiek toegankelijke

plaatsen de openbare veiligheid nadelig te beïnvloeden en/of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang

te brengen. Opdat deze veiligheid, veilige en vlotte doorgang kan gegarandeerd worden dienen hiertoe alle nodige maatregelen

getroffen te worden."

Preventieadviseur

Het gemeentebestuur zoekt voor de dienst preventie een m/v:

PREVENTIEADVISEUR • voltijds (38/38) • statutair • niveau B

FUNCTIE: De functie omvat volgende deeltaken:

• preventie: wettelijke taken van een interne preventieadviseur inzake arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, organisatie van de

werkpost, bedrijfshygiëne en arbeidsgeneeskunde, uitbouw van het veiligheidsbeleid en opstellen van preventieplannen, ...

• administratie: personeelsgebonden (ziekte, verloven, ...) en financiële aangelegenheden (facturen, bestelbons,...) m.b.t. de technische

dienst, algemene administratieve taken

• rampenambtenaar

PROFIEL: houder zijn van ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld

onderwijs ● houder zijn van een bijkomende diploma van preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 2 of bereid zijn dit te behalen

binnen een periode van 4 jaar •minimaal 3 jaar ervaring inzake preventie en rampenplanning • voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden

(art. 5 – art. 7 RPR) • houder zijn van een rijbewijs categorie B • slagen in een selectieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en

mondelinge proef.

WIJ BIEDEN: voltijdse statutaire tewerkstelling voor onbepaalde duur • een competitief verloningspakket (salarisschaal B1-B3,

brutojaarsalaris minimum 25.706 euro) • maaltijdcheques • fietsvergoeding • bij relevante beroepservaring wordt het aantal jaren

dienstanciënniteit meegenomen met een maximum van 8 jaar.

INTERESSE: De kandidaturen, met cv en afschrift van het diploma, dienen per schrijven te worden gericht aan het college van

burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt en uiterlijk 16 juli 2010 ter post worden afgegeven. Nadere inlichtingen en

een uitgebreide functiebeschrijving kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst op het nummer 089 510 313

of via e-mail jan.swaen@hoeselt.be.

Inhuldiging natuureducatief wandelpad in de Gerlabeekvallei

Op de internationale dag van de biodiversiteit, 22 mei 2010, werd het natuureducatief

wandelpad ingehuldigd in de Gerlabeekvallei. De realisatie van dit

natuurleerpad is een invulling van één van de beleidsdoelstellingen van de

gemeente in haar meerjarenplanning.

In kader van een project rond het behoud van biodiversiteit heeft natuurvereniging

Orchis in samenwerking met o.a. de gemeente Hoeselt, de Hoeseltse

adviesraad voor leefmilieu, de dassenwerkgroep en de provincie Limburg dit

natuurleerpad uitgewerkt.

Langsheen dit natuureducatief leerpad waarvoor een educatief lessenpakket

wordt uitgewerkt, kunnen schoolkinderen en jeugdverenigingen - onder begeleiding

– kennismaken met een mooi stukje natuur in de Gerlabeekvallei. Een

aantal educatieve panelen geven meer uitleg over de das en zijn leefgebied,

maar ook over de hoogstamboomgaarden en het leven in een poel.

18 Na de officiële inhuldiging en de wandeling werd de uitslag van de tekenwedstrijd bekendgemaakt. De namiddag werd afgesloten

...................................................................................

..................................……………………………….. 19

met een receptie.

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:


Pas geopend

Collegebeslissingen

!

Fish spa Arethusa

Carina Cochet

Wierookstraat 12 – Bus1

GSM 0474 76 06 33

www.fischpeeling.be

Gezondheid door water én vissen!

Fish Spa Arethusa is uniek in Limburg. De behandel methode met de Garra Rufa (Knabbelvis)

is een ervaring die je een keer meegemaakt moet hebben. Al sinds lange tijd is bekend dat met

name psoriasis patiënten erg veel baat hebben bij deze behandelingen, alsook patiënten met

eczeemaandoeningen, acne, huidirritatie, jeuk, eelt.

Ook als u niets mankeert, voor de ontspanning of voor het plezier, is het een exclusieve natuurlijke

ervaring u te laten verwennen door de garra-rufa visjes in zowel de bodyspa, de footspa of

de handspa.

Naast de fish spa therapie kunt u bij Arethusa ook terecht voor een verscheidenheid aan massages

en heeft Carina zich eveneens toegelegd op het masseren van personen die een maatje

meer hebben.

Ook voor een infra-rood sauna bent u hier aan het juiste adres. De Thermalux cabine is een

ware weldaad met een diepgaande werking.

Op de website kunt u een kijkje nemen in deze nieuwe wereld van wellness. Om het echter van dichtbij te ervaren kunt u het best

contact met haar opnemen.

Openingsuren: altijd op afspraak

Pas geopend

Eigenaars van nieuwe en vernieuwde handelszaken in Hoeselt kunnen zich langs deze weg in de kijker plaatsen.

Het volstaat om een foto met een korte begeleidende tekst te overhandigen aan de dienst lokale economie,

of alles doormailen naar jan.swaen@hoeselt.be

Aanleg ondergronds elektriciteitsnet en kabeldistributienet in de Kasteelstraat

De Kasteelstraat is nog één van de weinige straten in het centrum van Hoeselt die nog een bovengronds elektriciteits- en teledistributienet

heeft. Ook is vastgesteld dat de huidige betonpalen waaraan het net en verlichting hangen verouderd zijn en meestal

nog op privédomein staan.

Omwille van deze redenen werd een offerte aan Infrax gevraagd om het net ondergronds te brengen en nieuwe verlichtingspalen

te voorzien. De totale kostprijs van deze werken bedraagt zo’n 20.000 euro en wordt van de trekkingsrechten, die de gemeente bij

Infrax heeft staan, afgehouden.

Dit project wordt nu verder door Infrax uitgewerkt, vervolgens ter goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd waarna op

korte termijn tot uitvoering kan worden overgegaan.

Overheidsopdrachten

- Onlangs werd de overeenkomst met de vzw BLM (Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied), project ‘de poetslijn’, uit Genk vernieuwd

voor het poetsen/reinigen van de 21 schuilhuisjes op het grondgebied van de gemeente Hoeselt. De jaarlijkse kosten

werden vastgesteld op 4.519,35 euro incl. btw.

- Het accepteren en behandelen van al dan niet verontreinigde grond en modder afkomstig van diverse werken in de gemeente

Hoeselt werd toegewezen aan de firma GRC-Limburg, Kanaalstraat 14 te Lummen, tegen het bedrag van 22.070,40 euro incl. btw.

- De opdracht voor het hakselen van het snoeihout, het afvoeren en verwerken van het snoeihout, het groenafval en de boomstronken

werd toegewezen aan de firma Roosen Borgh nv uit Val-Meer tegen het geraamde bedrag van 38.720,00 euro incl. btw.

- De levering van 21 beukenhouten stoeltjes en 4 beukenhouten garderobes voor de gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt werd

gegund aan de firma Baert nv uit Ternat tegen het bedrag van 2.153,93 euro incl. btw.

- De opdracht voor het leveren en plaatsen van bijkomende wanden aan de bestaande overkapping aan de gemeentelijke basisschool

te Alt-Hoeselt werd gegund aan de firma Koppen.be bvba uit Schoten tegen het bedrag van 1.732,72 euro incl. btw.

- De levering van 5 kleutertafels voor de gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt werd gegund aan de firma Belisia nv uit Bilzen

tegen het bedrag van 635,25 euro incl. btw.

- De opdracht voor het leveren en plaatsen van een nieuw plafond, nieuwe verlichting en verluchting in de polyvalente zaal van het

gemeenschapscentrum Ter Kommen werd gegund aan de firma Vangronsveld bvba uit Bilzen tegen het bedrag van 51.964,66

euro incl. btw.

- De opdrachten voor het leveren van betonproducten, grondstoffen en aanverwanten voor het dienstjaar 2010 werden gegund

aan de volgende firma’s: * asfaltproducten – Heijmans infra uit Schelle

* gebroken asfaltpuin en natuursteenslag – Wouters uit Balen

* stortbeton en zandcement – Voets uit Hoeselt

* betonnen trottoirbanden en betonstraatstenen – Ebema uit Zutendaal.

De aankoopkosten voor het jaar 2010 worden geraamd op 62.236,35 euro incl. btw.

- De opdracht voor het leveren en plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentemagazijn werd gegund aan de firma

SP Engineering uit Neerpelt tegen het bedrag van 37.352,70 euro incl. btw.

- Voor de loges in het gemeenschapscentrum Ter Kommen werden bij Overtoom International uit Ternat 6 rechthoekige en 4

trapeziumvormige tafels aangekocht tegen het bedrag van 1.028,50 euro incl. btw.

20

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

of melden via www.hoeselt.be

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT

Uitbreiding aardgasnetwerk

Er werd goedkeuring gegeven aan Infrax voor de plaatsing van een bijkomend stukje lagedrukgasleiding in de Boomgaardstraat,

enerzijds ter hoogte van huisnummer 1, met een diameter van 63 mm, over een lengte van 50 meter, en anderzijds vanaf huisnummer

25, tot voorbij de nieuwe verkaveling, met een diameter van 110 mm, en over een lengte van 250 meter.

Bijkomende plaatsing van een klein stukje lagedrukgasleiding in de Sint-Jozefstraat ter hoogte van huisnummer 3 (diameter van 110

mm, over een lengte van 84 meter).

Aanstelling nieuw personeelslid

De gemeente is verheugd een nieuw gezicht te mogen verwelkomen op de gemeentelijke

technische dienst.

Dirk Schoubs is met ingang van 1 juni 2010 werkzaam op de groendienst, waar hij ondermeer

instaat voor het onderhoud van de kerkhoven. Dirk was voorheen zelfstandig fruitkweker en

groenwerker bij tuinaanlegbedrijf Withofs.

Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

21


Huldigingen

Huldigingen

Diamant voor

Voetballertjes van KSV Alt-Hoeselt behalen prijzen in Frankrijk

Voetbal KSV ALT jeugd is op internationaal tornooi geweest te Colmar in Frankrijk van 21 tot 24 mei. Aan het tornooi deden per categorie 20 ploegen mee.

Voor KSV Alt-Hoeselt namen 2 groepen cadetten U15 en 1 groep scholieren U17 deel.

De eerstejaars cadetten speelden voor de 13de of 14de plaats. De wedstrijd tegen de Nederlandse ploeg eindigde op 0-0, door het verliezen van de strafschoppen

behaalden zij de 14de plaats.

De tweedejaars cadetten speelden voor de 7de of 8ste plaats. Deze wedstrijd eindigde op 1-1 en werden de strafschoppen tegen de Nederlandse ploeg

gewonnen. Zij kwamen uit op de 7de plaats.

De eerstejaars scholieren mochten voor de 1ste of 2de plaats spelen. Na een mooie zege van 1-0 tegen de Tsjechen kwamen zij met een mooie trofee naar

huis..

Renier Voets & Leonie Zeegers

05-04-1950 05-04-2010

Jozef Panjaer & Joanna Vanspauwen

29-04-1950 29-04-2010

Goud voor

Tweedejaars cadetten

Eerstejaars scholieren

Eerstejaars cadetten

Jean Boes & Martha America

07-04-1960 07-04-2010

Pieter Klompers & Marie-Thérèse Thompson

23-04-1960 23-04-2010

Louis Ketelslegers & Maria Willems

13-04-1960 13-04-2010

Joannes Vandebosch & Marie-Josée Snellinx

27-04-1960 27-04-2010

Petrus Duelen & Trinette Vannut

23-04-1960 23-04-2010

Paul Hellinx & Maria Moechaers

24-05-1960 24-05-2010

Kampioenenviering TTC Tamara Hoeselt

Limburgs grootste tafeltennisclub TTC Tamara Hoeselt heeft weer een bijzonder

succesvol jaar achter de rug. Op de provinciale kampioenschappen werden liefst 56

podiumplaatsen bij elkaar gespeeld. Bij de Vlaamse en Belgische kampioenschappen

verzamelde de club nog eens meer dan een handvol medailles. Toppers waren ook

dit jaar weer Rebecca Gerrits (de eerste Hoeseltse speelster die het B0-klassement

behaalt) en Eline Loyen. Opmerkelijk was ook de 15 de opeenvolgende provinciale titel

in het dubbelspel voor Frederik Jacobs en Robin Wijnen.

Tijdens de kampioenenviering van 29 mei ll. werden alle winnaars in de bloemetjes

gezet. Traditioneel werd ook de trofee van sportverdienste van de club uitgenodigd.

Deze eer viel dit keer te beurt aan een duo: Michiel Nelissen en Arno Loyen, 2 cadetten

die op provinciaal en nationaal vlak dit jaar hoge toppen scheerden. Met hun ploeg

werden ze ook kampioen in derde provinciale.

Schepen Guy Thijs mocht namens het schepencollege van Hoeselt deze prijs uitreiken aan de verdiende winnaars.

De Hoeseltse club Tamara behoudt zijn succes dankzij een zeer actieve jeugdwerking. Misschien ook iets voor een van jullie??? Vanaf september

is iedereen weer welkom op woensdagavond vanaf 17.30 uur. Meer info bij Guido Wijnen 089 417282 of wijnen.guido@scarlet.be

Jean Jamaer met pensioen

Hendrik Mouchaers & Helena Biesmans

25-05-1960 25-05-2010

Joseph Dembinski & Lizette Dusaer

04-06-1960 04-06-2010

ook aangesteld tot vertrouwenspersoon van de gemeente. Hij engageerde zich tevens als vakbondsafgevaardigde om op

22 23

te komen voor het voltallige personeel. Jean Jamaer verlaat nu de technische dienst na meer dan 37 jaar dienst.

Proficiat aan de jubilarissen!

Valentinus Goffin & Lucienne Vanrusselt

07-06-1960 07-06-2010

Op 1 juni nam Jean Jamaer afscheid als personeelslid bij de gemeente. Jean begon zijn loopbaan op 1oktober 1972 als werkman

bij de gemeentelijke technische dienst. In 1989 maakte hij de overstap naar het Cultureel Centrum waar hij de functie van

theatertechnicus bekleedde. Ook nam hij deeltijds preventie op zich. Alsof dat niet volstond, was hij ook brandweerman

vanaf zijn start op de gemeente tot aan zijn pensioen bij de brandweer. In 1999 maakte Jean terug de overstap naar de

technische dienst. Naast zijn taken als preventieambtenaar en als administratieve kracht op de technische dienst werd hij

We wensen hem nog vele jaren gezondheid en geluk toe samen met zijn gezin.


24

Actueel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!