Modulair 9 - Open Universiteit Nederland

ou.nl

Modulair 9 - Open Universiteit Nederland

8 Deelnemers VPRO-Universiteitsquiz op vijfde plaats:

maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland

‘We hadden een tof team’

10 Virtueel leren: ‘Gewoon weer als juf voor de klas’

15 Verkiezingen Studentenraad: zes nieuwe gezichten

16 Scriptiestudent Nederlands recht Eric Schaaphok:

‘Je moet je beperken’

Bevat studentversie jaarverslag 2005!

modulair

nummer 9 jaargang 21 12 juli 2006

Studente psychologie Meryem Oguzberk

‘Ik probeer gewone mensen te begrijpen’


6

Inhoud modulair 9

De student

Studente psychologie

Meryem Oguzberk

‘Ik studeer psychologie om gewone

mensen te begrijpen’

8 OUNL op locatie

Deelnemers VPRO-Universiteitsquiz

op vijfde plaats

‘We hadden een tof team, het klikte

tussen ons!’

10

Innovatie

Universitair docent drs. Jikke van Wijnen

‘Ik voel me gewoon weer de juf’

16 De scriptie van

Student Nederlands recht

mr. Eric Schaaphok

‘Je moet je beperken’

4 Kort nieuws

5 Column

6 De student

8 OUNL op locatie

9 En dan (nog) de studie...

10 Innovatie

12 Forum

13 College van bestuur

14 Studentenraad

16 De scriptie

18 Activiteiten

19 Alumni

22 Onderwijs

29 Colofon

30 Tentameninfo

32 Afgestudeerden


4 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

kort nieuws

CvB-lid Brouwer doopt vernieuwde

e-Modulair

Het onlangs aangetreden nieuw collegelid drs. ing. Cees Brouwer

heeft op vrijdag 2 juni de vernieuwde e-Modulair ten doop gehouden

door een symbolische druk op de knop. In zijn toespraak juichte

Brouwer de (spontane) groei van het aantal e-mailabonnees toe

- inmiddels zo’n 1600.‘Dat e-Modulair zich temidden van andere e-

periodieken richt op álle studenten, met informatie over BaMa, SRS,

OER en servicerubrieken, is een legitieme keuze. Maar onze studenten

hebben nog veel meer wensen zoals meer productinformatie,

activiteiten in de Nederlandse én Vlaamse studiecentra, de koers

van de Open Universiteit,’ aldus Brouwer die daarmee refereerde

aan een recent gehouden onderzoek onder de lezers van de

elektronische OUNL-Nieuwsbrief. Tegen die achtergrond juicht het

nieuw collegelid de plannen van de redactie toe om e-Modulair

nog interactiever te maken en in de toekomst uit te breiden met

functionaliteiten als weblog en een lezersmonitor. Ook overlegt de

redactie met de afdeling Marketing en Communicatie over een

wekelijkse studentennieuwsbrief. Welke vernieuwingen heeft

e-Modulair deze keer ondergaan? Het begrip e-Modulair is gedurfd

geïntroduceerd als vast naamlogo, achtergrondkleuren zijn ververst,

kopjes boven de items zijn nu dynamisch en lichten op als de

lezer er met de cursor overheen loopt, er zijn nieuwe rubrieken.

Alle verschenen Modulairs kunnen nu als pdf-document worden

opgeroepen. Geef u op als e-mailabonnee: www.ou.nl/emodulair.

Nieuw College voor promoties

Het College van bestuur heeft de nieuwe samenstelling van het

College voor promoties (CvP) bekendgemaakt. Per 1 juni 2006

bestaat het CvP uit rector magnificus prof. dr. ir. Fred Mulder (voorzitter),

prof. dr. Els Boshuizen, prof. dr. René van Hezewijk, prof. dr.

Jaap van Marle, prof. dr. Jeroen van Merriënboer en prof. dr. Sjef

Stijnen. De zittingstermijn loopt tot 1 juni 2010. Het CvP bestaat uit

hoogleraren aan de OUNL en is bevoegd tot het verlenen van het

doctoraat. Het CvP draagt zorg voor het begeleiden en afnemen

van promoties bij de OUNL en kan tevens het doctoraat honoris

causa verlenen, zoals wel gebeurt tijdens de opening van het academisch

jaar of de diesviering. Pedel is Eveline Vinken (secretariaat

Beleid en bestuur). De pedel is belast met het regelen van de academische

plechtigheden. Zij/hij gaat tijdens zulke plechtigheden

ook het corps van hoogleraren voor en vraagt, met een tik op de

grond, om stilte.

OUNL in Gronings chatproject

Inwoners van de stad Groningen en Ommelanden (de provincie)

die vragen hebben of informatie willen op het gebied van studeren

aan de OUNL kunnen zich voortaan via Chatfone rechtstreeks tot

het studiecentrum in Groningen wenden. Op 16 juni stelde burgemeester

Jacques Wallage in de Mediacentrale het chat stadsnet

Cees Brouwer:‘Onze studenten hebben nog méér wensen’

werk officieel in werking. Met één simpele muisklik kan men via

www.stadnet.nl een online chatsessie met de medewerkers van

studiecentrum Groningen starten. Als bij de beantwoording van

vragen of het uitwisselen van informatie iemand anders nodig

blijkt dan kan er soepel worden doorgeschakeld naar ruim 50

andere deelnemende organisaties. Bij de opbouw van het chat

stadsnetwerk is er vanuit gegaan dat mensen weliswaar op het net

world wide surfen maar toch graag lokaal antwoord krijgen en

liefst goed gestructureerd.

Experiment Open Educational

Resources

Half juni hebben zowel het ministerie van OCW als de Amerikaanse

Hewlett Foundation formeel laten weten dat ze het project OpenER

van de OUNL financieel zullen steunen. De William en Flora Hewlett

Foundation, één van de drijvende krachten achter ‘open educational

resources’ in de wereld, financiert met 200.000 dollar de voorbereidingsfase,

het onderzoek en de evaluatie. Voor de uitvoeringsfase

en de effectmeting heeft het ministerie van OCW een subsidie

van 500.000 euro toegekend. Het projectteam is op 1 juli van start

gegaan, voorziene einddatum is 31 december 2007. In het experiment

OpenER zal de OUNL zelfstudiemateriaal gratis ter beschikking

stellen via internet. Doel is de drempel naar het hoger onderwijs

te verlagen en zo de instroom (van volwassenen) te verhogen.

Voor dit experiment worden 16 cursussen, elk met een omvang van

25 studie-uren, aangeboden. Deze cursussen zijn geschikt om zelfstandig

te bestuderen en kunnen worden afgesloten met een

toets. De eerste acht zouden dit najaar klaar moeten zijn, de rest

voorjaar 2007.

Eurekaprijs prof. Van de Craats

Deeltijd-hoogleraar wiskunde prof. dr. Jan van de Craats van de

faculteit Informatica heeft de NWO Eurekaprijs gewonnen voor het

beste oeuvre op het terrein van wetenschapscommunicatie. Van de

Craats heeft wiskundige kennis en inzichten toegankelijk weten te

maken voor het brede publiek. De prijs van € 12.500 is voor de

zesde keer toegekend door een onafhankelijke jury. Van de Craats

is hoogleraar wiskunde en maatschappij aan de Universiteit van

Amsterdam en hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de

OUNL. Naast zijn ‘gewone’ werk spant Van de Craats zich in om de

wiskunde meer toegankelijk te maken. Zo verzorgt hij bijscholing

aan leerlingen die aan de wiskunde-olympiade meedoen en schrijft

hij boeken over wiskunde in de muziek.


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

5

kort nieuws

Studentversie jaarverslag 2005

Het jaarverslag van de Open Universiteit Nederland over het jaar

2005 is uit. Van die officiële editie is nu ook een speciale, 16 pagina’s

tellende studentversie verschenen. U vindt de special achterin deze

Modulair (vanaf pagina 33). Miriam Stevens, die de eindredactie van

de special heeft verzorgd, zegt in het voorwoord:‘Uit het jaarverslag

zijn een aantal ludieke, interessante onderwerpen gekozen, die we

nu eens anders hebben belicht: persoonlijker, uitgebreider, betrokkener.’

U zult er in ieder geval oude bekenden tegenkomen, studenten

die eerder reeds in Modulair hebben gestaan: winnaars van scriptieprijzen,

de Studentenraad en de Nederlandse en Vlaamse studiecentra.

Het officiële jaarverslag biedt een overzicht van de gebeurtenissen

en behaalde resultaten van het afgelopen jaar op het gebied

van onderwijs, innovatie, onderzoek, bestrijding lerarentekort, levenlang-leren,

studenten en studiecentra, internationalisering, personeelsbeleid,

materiële voorzieningen en financiën. Evenals vorig jaar is het

jaarverslag een sobere uitgave geworden. Het volgt strak de richtlijnen

die het ministerie van OCW de universiteiten voorschrijft. De special is

gemaakt in opdracht van het College van bestuur, door de afdeling

Marketing & Communicatie. Wellicht ten overvloede: het periodiek

Modulair wordt verzorgd door de afdeling Voorlichting, Service en

Informatie. Het officiële jaarverslag 2005 kunt u downloaden van onze

centrale nieuwssite (www.ou.nl).

Diploma uit laten reiken: doen!

column

Ja, ja, Stuutje heeft haar Bachelor gehaald! Het studiecentrum vraagt of ik mijn diploma uitgereikt

wil hebben of dat ik wil dat ze ‘m opsturen. Ik heb er gemengde gevoelens over. Een Bachelors

degree vind ik eigenlijk niet ‘af’. Een Masters degree vind ik pas ‘echt’. Mijn omgeving is het daar

niet mee eens. Ze vinden een Bachelors degree wél een hele prestatie en roemen mijn doorzettingsvermogen.

Ook daarvan denk ik dat het wel meevalt: om iets te doen wat je heel erg leuk

vindt, heb je niet veel doorzettingsvermogen nodig, toch? Aan de andere kant: wie weet haal ik

mijn Master niet. Of haal ik mijn Master bij een andere universiteit. Ik besluit daarom toch maar

mijn diploma uit te laten reiken.

De nacht ervoor heb ik daar spijt van als haren op mijn hoofd. Straks sta ik daar in de schijnwerpers,

zonder me achter een pseudoniem te kunnen verschuilen! Bovendien ben ik zo dom

geweest te zeggen dat ik zelf ook een woordje zal spreken. Pas een half uur voor vertrek kan ik

me er toe zetten m’n speech voor te bereiden.....

Het studiecentrum is in feeststemming. Alle kandidaten krijgen een corsage opgespeld. Ik ben

als eerste aan de beurt. Mijn studiebegeleidster prijst me de hemel in. Haar woorden doen mij

blozen.

Vervolgens komen de andere kandidaten aan de beurt. Gelukkig houden zij ook allemaal een

korte toespraak, ik was al bang dat ik de enige zou zijn. Uit de toespraken van hun begeleiders en

de eigen toespraak blijkt dat zij stuk voor stuk hartstikke goed zijn. Als je alleen studeert, heb je

geen vergelijkingsmateriaal. De gedachte dat je briljant bent, kan dan gemakkelijk postvatten.

Deze medestudenten zetten mij na de lovende toespraak van mijn begeleidster al weer met

beide benen op de grond...

Maar de doctorandussen en meesters in de rechten laten zich er niet op voorstaan. Na afloop

steken ze me collectief een hart onder de riem door te zeggen dat m’n masterscriptie best zal lukken.

En dat ze m’n columns altijd blijven lezen. Maar ik weet zeker dat er onder hen zijn die mij

prima zouden kunnen vervangen als columnist....We krijgen bloemen en drinken een lekkere

borrel. Ver na de afgesproken tijd vertrekken we voldaan naar huis met vrienden en familie.

Kortom: het was een geweldige ervaring! Moet u ook doen!

Stuutje van Vulpen


‘Ik studeer

psychologie

om gewone

mensen te

begrijpen’

FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI

Halverwege de jaren zestig kwamen de Turkse ouders van Meryem Oguzberk naar Nederland

om een nieuw bestaan op te bouwen. Meryem is hier geboren en getogen, en startte drie jaar

geleden in Turkije een nieuw leven. Maar ze bleef aan de Open Universiteit psychologie studeren.

Een hele onderneming, want enkele malen per jaar vliegt ze naar Nederland om tentamen te

doen. ‘De studie is dat meer dan waard.’ De avond van het interview in het Utrechtse studiecentrum

heeft Meryem Oguzberk net het sys-tentamen Test- en toetstheorie gedaan. Ze is er speciaal

voor naar Nederland gekomen. En niet tevergeefs, want ze haalde het tentamen met glans. Meryem

is tevreden maar blijft nuchter. ‘Het hoeveelste tentamen dat is? Dat houd ik niet bij. Ik kijk liever

vooruit naar wat ik nog moet doen. En dat is een hele hoop.’


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

7

Ze begon met haar studie drie jaar geleden, in de periode

dat ze naar Turkije verhuisde. Psychologie is niet haar eerste

opleiding. Na het vwo deed ze bedrijfseconomie aan de

heao en omdat economie haar toch niet erg beviel, haalde

ze daarna in Tilburg het doctoraal Beleids- en organisatiewetenschappen,

met veel nadruk op personeelsmanagement.

Een goede beslissing, want toen ze na haar studie

een beroepskeuzetest deed, kreeg ze het advies naar een

P&O-functie te solliciteren. Die kreeg ze ook, bij Akzo

Nobel.‘Een heerlijke baan, waar ik bij een aantal grote

veranderingstrajecten betrokken was.’

Toch diende ze na drie jaar haar ontslag in, want ze wilde

een sabbatical year nemen. Maar de multinational doorkruiste

haar plan door haar een mooie baan op het hoofdkantoor

in Arnhem aan te bieden.‘Het zou dom van me

geweest zijn, als ik die kans had laten schieten. Ik kon meewerken

aan een enquête over leiderschap die wereldwijd

bij het bedrijf gebruikt zou worden. Ik heb er toen nog een

jaar aan vastgeknoopt.’ Haar plan om een sabbatical te

nemen, liet ze zich daarna niet ontnemen. In dezelfde tijd

namelijk kon haar vriend naar een vestiging van Akzo

Nobel in Izmir. Ze twijfelde geen moment om mee te gaan.

Een lang verblijf in het land van haar ouders leek haar wel

wat.‘We wonen hier nu drie jaar en wat mij betreft blijven

we hier nog even.’

Van Dantzig grote inspirator

In Turkije moest Meryem een nieuw leven in een vreemde

cultuur beginnen. Hoewel ze een tijdje intensief de arbeidsmarkt

afstroopte, lukte het haar niet een geschikte baan te

vinden. De arbeidsvoorwaarden zijn in Turkije niet zo gunstig.

Een werkweek duurt vijfenveertig uur en de vakanties

zijn kort. En dan de taal.‘Ik spreek redelijk Turks, maar

schrijven gaat moeilijker.’ De studie psychologie was daarom

een welkome tijdsbesteding. Haar grote inspiratie is de

onlangs overleden Amsterdamse psychiater Andries van

Dantzig. Jaren geleden las Meryem een interview met hem

en zijn nuchtere kijk op het helpen van mensen trof haar.

Ze knipte het artikel uit en toen ze het later weer onder

ogen kreeg, vatte ze het plan op om psychologie te gaan

studeren.‘Ik ben niet zo erg in psychische stoornissen

geïnteresseerd, maar meer in hoe gewone mensen hun

weg door het leven zoeken. Net als Van Dantzig wil ik ze

helpen van een zesje een acht te maken.’

Over haar studie is ze zeer tevreden.‘Elke keer als ik de

boeken van de Open Universiteit in Turkije toegestuurd

krijg, vind ik het een genot om de doos open te maken en

de boeken door te bladeren.’ De modules die haar aanspreken,

doet ze het eerst. Tot nu toe ging dat uitstekend, maar

langzaam maar zeker komt ze vakken tegen die om een

gedegen basis vragen.‘Voor onderzoek heb je statistiek

nodig. Dat vak had ik al in Tilburg gehad, maar het was

helemaal weggezakt. Dus aan de minder aangename tentamens

ontkom ik niet meer.’

Ook het tijdstip waarop ze een tentamen kan afleggen,

beïnvloedt de voortgang van haar studie. In Turkije kan ze

geen tentamens doen, zodat ze elke keer naar Nederland

moet gaan. Onbetaalbaar natuurlijk, maar de vriend van

‘Ik vraag me af of er eigenlijk wel allochtonen

aan de Open Universiteit studeren’

Meryem heeft een werkgever die weet dat het succes van

een expat ook van het welbevinden van de partner

afhangt. Daarom betaalt Akzo Nobel niet alleen een deel

van haar studie maar ook van al die vliegreizen naar

Nederland.

Geen excuusallochtoon

Het ligt niet in Meryems aard om alleen met een studie

bezig te zijn. In Nederland leidde ze een actief sociaal

leven, in Izmir miste ze dat. Daarom heeft ze zich aangesloten

bij een internationale vrouwenvereniging en organiseert

allerlei ontmoetingen. Sinds kort heeft ze ook een

eigen adviesbureau. Ze geeft workshops op het gebied van

persoonlijke ontwikkeling.‘Niet te zweverig, hoor’, haast ze

zich te zeggen, want net als haar voorbeeld Van Dantzig wil

ze mensen helpen. Daar heeft ze als ervaren p-functionaris

de nodige vaardigheden voor. Haar cliënten zijn vooral

buitenlanders die in Turkije wonen, een categorie mensen

waartoe ze zich aangetrokken voelt, omdat die in dezelfde

situatie als zij zitten. Hoe ontheemd expats en vooral hun

partners zich kunnen voelen, weet ze ook van haar ouders.

Over allochtonen aan de Open Universiteit wil Meryem niet

al te veel zeggen. Ze wil vooral niet door Modulair als

excuusallochtoon opgevoerd worden, maar ze mist in het

magazine aandacht voor deze groep.‘Ik vraag me trouwens

af of er überhaupt wel allochtonen aan de Open Universiteit

studeren. Aan de universiteit van Tilburg was dat wel

even anders.’ In de hal van het studiecentrum zag ze wél

een reclameposter van de Open Universiteit met twee

donker getinte vrouwen erop. Dat stemt haar tevreden:

‘Mooi, het gaat de goede kant op.’

Paul Troost

de student

De redactie heeft navraag gedaan. In de studentenadministratie

komen de volgende buitenlandse nationaliteiten (2003 studenten)

voor, te weten

Studenten geboren in/binnen

–Europese Unie (exclusief

België), Sovjet Unie,

USA, Canada 399

–Antillen, Aruba,

Suriname, Indonesië 458

–Turkije,Marokko 78

–de rest van de wereld 369

Studenten van wie (een van) de

ouders geboren in/binnen:

–Europese Unie, Sovjet

Unie, USA, Canada 236

–Antillen, Aruba,

Suriname, Indonesië 320

–Turkije,Marokko 55

–de rest van de wereld 88


8 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

Open Universiteit Nederland op locatie

‘We hadden een tof team, het klikte tussen ons’

Vijfde plaats VPRO-quiz

Op maandag 29 mei was de finale van de door de VPRO georganiseerde Universiteitsquiz. De winnende Rijksuniversiteit

Groningen kreeg de Gouden Universiteitsbokaal. Tegen de sterke ‘tweede’, de TU Delft, had het OUNLstudententeam

het in de voorronde op 8 mei al moeten opnemen. In de eindstand, na zeven rondes, nam het

OUNL-team een uitstekende vijfde plaats in, temidden van de overige 13 universiteiten.

Tussen 3 april en 29 mei ontmoetten wekelijks

twee universiteitsteams elkaar in de intellectuele

arena. Elk team bestond uit drie masterstudenten

uit de alfa-, bèta- of gammawetenschappen.

Tijdens de quiz moesten de deelnemers

diverse rondes doorstaan: algemene kennis, vakkennis

en retorica. Voor dat laatste onderdeel –

een betoog van twee minuten volgens de regels

van de klassieke retorica – tekende namens de

Open Universiteit rechtenstudent Linda Slagter.

De overige onderdelen namen Caren de Graaff

(psychological research) en de Vlaming Christiaan

Janssen (cultuurwetenschappen) voor hun

rekening. Teamcaptain en reservekandidaat was

Rutger Hondelink (Supply Chain Management).

Modulair stelde de deelnemers enkele vragen.

Proficiat! Toch zéker tevreden...

Teamcaptain Rutger – hij heeft net bericht

ontvangen dat hij een 9 heeft gehaald voor zijn

scriptie én een nieuwe baan als consultant – is

niet ontevreden, máár:‘We hadden in de top

drie kunnen staan als we wat minder partijdig

zouden zijn beoordeeld in de vakkennisrondes.

Dat heeft ons 20 punten gescheeld.’ Caren deelt

die opvatting enigszins :’Ik vond dat ik alle drie

de vragen goed had beantwoord. Jammer dat ik

voor de laatste vraag niet alle punten kreeg. Van

de andere kant is het ook een momentopname.

Wat ik minder vond, was het gespiek van de

tegenpartij de laatste ronde. Maar we moeten

de hand een beetje in eigen boezem steken,

want wij kregen weer info van de tribune.’

Hoe hebben jullie je voorbereid?

Christiaan:‘Gewoon stevig doorwerken aan je

scriptie en de literatuur daarover nog eens goed

doornemen.’ Caren:‘De twee weken voorafgaand

aan de quiz heb ik ieder vrij moment in

artikelen en boeken gezeten. Ik was blij met de

support van Arjan Bos (universitair docent psychologie;

red.) die mij als altijd heel erg goed

begeleidde.’ Rutger:‘Als teamcaptain heb ik

geprobeerd om de ploeg zo ontspannen mogelijk

de uitzending in te laten gaan. Het is toch

niet zomaar iets, zo’n tv-opname. Verder heb ik

Linda gecoached voor haar retorica-ronde.’

Hoe verliep de speciale retoricaronde?

Linda:‘Op het moment dat ik de rode lampjes

van de camera’s zag branden, kreeg ik last van

mijn zenuwen. Gelukkig had ik de stelling goed

voorbereid, waardoor ik de draad snel weer

oppakte. Ik was blij met het commentaar van

Maarten van Rossem. Hij was het met me eens

dat de stelling niet deugde en hij vond dat ik

goede argumenten had. Na afloop van de quiz

was ik alweer minder tevreden. Gelukkig viel de

uitzending me erg mee.’

Wat vonden jullie van het verloop van quiz?

Caren:‘Tijdens de quiz was ik zo zenuwachtig

dat ik maar tegen de desk aan ben gaan staan

met mijn trillende knieën. Grappig is dan als je

dat later op de beelden helemaal niet terugziet,

dan lijk ik zelfs nog rustig. De tijd gaat ook zó

snel, je moet meteen reageren, en dat is voor

mij best lastig, liever denk ik er eerst even over

na. Mijn grootste angst was geen enkel antwoord

te weten, wat gelukkig niet zo was.’

Christiaan:‘Het is leuk om vragen te krijgen over

je scriptie. Wat het voor mij moeilijk maakte, was

dat de vragen niet direct iets te maken hadden

met datgene waarover ik aan het schrijven ben.

Daaraan is natuurlijk debet dat Egyptomanie

een heel breed onderwerp is.’

Hoe was deze, toch niet alledaagse tv-ervaring?

Christiaan:‘Voor mij als Vlaming was het toch

wel een ervaring om eens in Hilversum te

komen, de plaats van mijn favoriete radiozender

Hilversum 3 in de jaren zeventig.’ Caren:‘Ik vond

het een hele ervaring. Ik zou mijzelf nooit voor

zoiets hebben opgegeven en dacht ook eigenlijk

wel bij één van de voorrondes af te zullen

vallen. Toen we nog een bijeenkomst vooraf in

Hilversum hadden, met alle mogelijke kandidaten,

presteerde ik het zelfs een uur te laat te

komen opdraven, door files en verdwalen. Heel

verbaasd dus dat ze mij daarna toch belden of

ik mee wilde doen. Wat mij over de streep trok,

was dat ik nog nooit met tv in aanraking was

geweest en ook wel nieuwsgierig was hoe dat

nu werkte. Ik vond de studio’s en de ontvangsten

eerlijk gezegd bijzonder rommelig en wat

pummelig over komen. Het zou niet mijn werkterrein

zijn.Vóór de opnamen werden we door

de visagiste onder handen genomen. Ook dat

vond ik een hele ervaring. Na een half uurtje

smeren zie je er gewoon helemaal strak en hip

uit!’

Hoe was ten slotte de teamgeest?

Rutger:‘Die was erg goed. Tijdens de voorbereidingen

in Utrecht hebben we na afloop gezellig

gegeten met z’n allen. We zijn er met z’n allen

vol voor gegaan. En ik ben blij dat ik daar indirect

een steentje aan heb kunnen bijdragen.’

Met die goed opererende Nederlands-Vlaamse

coalitie is Chistiaan het volmondig eens:‘We

hadden een tof team, het klikte tussen ons!’

Frans Bogaert

Op de foto staand: Caren de Graaff; zittend vlnr:

Rutger Hondelink, Christiaan Janssens en Linda

Slagter. De VPRO herhaalt alle afleveringen:

iedere dinsdag van 20 juni t/m 8 augustus, om

14.00 uur, Ned. 1. Kijk ook op: www.vpro.nl/uq.

Wilt u meer weten over de kandidaten, raadpleeg

het archief van e-Modulair (Modulair 7).


Studeren bij de Open Universiteit Nederland kan vanuit verschillende

motieven. Interesse, vergroten van de deskundigheid of het

gaan voor die felbegeerde academische titel. Al of niet om de kansen

op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo’n solistische studie vereist

echter ook de kunst van het inpassen in een leven dat zich in velerlei

opzicht kenmerkt door drukte. En dan nog de studie. Hoe inventief

zijn onze studenten? De redactie vroeg dat aan Sharon van

Wieren (21), studente psychologie.

En dan (nog) de studie....

Belangrijkste bezigheden overdag?

‘Ik heb een baan in een kapsalon. Ik werk daar nu ongeveer drie jaar

en het bevalt me heel erg goed. Het is een leuke afwisselende baan.

Daarnaast duik ik met regelmaat in de boeken voor mijn studie.’

Studeer bij de Open Universiteit sinds februari 2006 nadat ik...

‘Mijn Propedeuse Toegepaste Psychologie (PTP) had gehaald aan de

Saxion Hogeschool in Deventer. In het kader van deze opleiding heb ik

twee maanden ook nog een aantal vakken van de opleiding Maatschappelijk

Werk en Dienstverlening in Enschede gevolgd. Na die

propedeuse wilde ik doorstuderen op universitair niveau, maar mijn

baan als kapster daarbij niet opgeven. Zo kwam ik bij de Open Universiteit

terecht. Ik kan nu mijn werk en studie combineren.’

Wo-studie of een enkele cursus?

‘Bacheloropleiding Gezondheidspsychologie.’

Nog te gaan?

‘Ik ben nog maar net gestart met Klinische psychologie, omdat dit mij

een heel interessant onderwerp leek. Ik ben van plan om telkens één

cursus te bestellen. Die bestudeer ik dan, doe tentamen en als ik dat

gehaald heb ga ik verder met de volgende module.’

Andere bezigheden (vrije tijd) waartegen de studie het moet

opnemen?

‘In mijn vrije tijd lees ik vaak boeken die met psychologie te maken

hebben. Op dit moment ben ik bezig met een biografie over Sigmund

Freud. Daarnaast vind ik het erg belangrijk én gezellig om mijn vrije

tijd met mijn vriend of familie door te brengen. En dan moet ik natuurlijk

iets kwijt over mijn hobby snowboarden. Ik snowboard nu acht jaar

en vind het echt super! Meestal doe ik dat in Oostenrijk, maar ik ga ook

wel eens naar een indoorbaan in Nederland. Verder zijn er weinig

dingen die vóór mijn studie gaan. Mijn studie is mijn hobby, ik vind het

erg leuk om te doen. Dat maakt leren ook een stuk makkelijker. Zelfs op

vakantie zal ik mijn boeken meenemen.’

Blijft wekelijks (gemiddeld) over voor de studie...

‘Ik maak best wel veel tijd vrij voor mijn studie, gemiddeld zo’n 15 uur

per week. Ik leer altijd op vaste dagen en tijden, zo houd ik regelmaat

in het leren.Twee dagen per week wijd ik sowieso aan mijn studie en

‘s avonds na mijn werk studeer ik ook vaak nog even.’

Studie zal in ieder geval moeten wijken voor...

‘Mijn werk, familie en vriend gaan voor alles, dus ook voor de studie.’

Studieproblemen...

‘Ik zat natuurlijk nog wel in mijn studieritme, ik ben pas 21. Ik heb tot

nog toe dan ook geen problemen gehad met studeren, alles is zeer

duidelijk beschreven. De video en het werkboek zijn goede hulpmiddelen

bij de studieboeken.’

Sharon van Wieren:‘Ik kan nu mijn werk en studie combineren.’

Leukste opmerking van de achterban over mijn studie...

‘Ik vind het grappig dat mensen direct over Freud beginnen, als ik vertel dat ik

psychologie studeer. Deze man heeft dus wel heel veel indruk gemaakt en

bijna iedereen kent hem wel.... nu ja, kennen.... Tevens krijg ik vaak positieve

reacties in de kapsalon over de combinatie kapster/psycholoog, doordat je er

in de kapsalon soms psycholoog bij bent, haha.’

Lees altijd in Modulair...

‘De informatie over mijn studie en ik neem altijd even de activiteitenagenda

door. Verder lees ik de verhalen van andere studenten ook even door.’

Laatste nieuws in de wereld dat mij bezighoudt

‘De positie van de vrouw in een “mannenmaatschappij”. Ik vind het jammer dat

er nog steeds ongelijkheid heerst. De positie van de vrouw in de maatschappij

is nog steeds niet evenredig aan die van de man. Mannen zijn nog steeds in

de meerderheid als het bijvoorbeeld gaat om hogere functies in het bedrijfsleven.

Ook in de politiek valt het me op dat vrouwen anders bejegend worden.’

Binding met de Open Universiteit?

‘Ik studeer nog niet zo lang aan de Open Universiteit, dus heb nog niet veel

contact gehad met de medewerkers van het studiecentrum. Net nadat ik me

had ingeschreven, ben ik wel naar de infoavond gegaan, dat was een leuke

bijeenkomst, zo kon ik meteen kijken wie mijn medestudenten zijn.’

Wat de Open Universiteit vooral (niet) moet doen?

‘Het enige nadeel vind ik de videocassettes, het zou veel makkelijker zijn als

die vervangen zouden worden door dvd’s. Ik red me er op zich best mee, maar

dvd’s zijn makkelijker om mee te werken. En naar mijn mening zijn de videoopnamen

gedateerd.’

Ultieme tip(s) voor medestudenten?

‘Plan een regelmaat in de studie-uren, zo voorkom je dat je uiteindelijk

misschien afhaakt.’

Suzanne Geurts


10 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

FOTOGRAFIE: DRIEPOOT

Innovatie

Gewoon weer als juf voor de klas

Sinds februari van dit jaar loopt er bij de faculteit Natuurwetenschappen een pilot met een virtual classroom.

De virtuele klas beoogt een vervanging te zijn van de traditionele klas en biedt alle functionaliteiten

van een ‘echte klas’. De proef is bijna ten einde en nu al kan van een succes worden gesproken. Vanuit het

perspectief van zowel student, docent als van de Open Universiteit zelf biedt de virtuele klas immers een

groot aantal voordelen. Zij is weliswaar niet voor alle onderwijssituaties een geschikt medium, maar zal op

termijn universiteitsbreed zeker haar weg vinden. Twee deelnemende studentes reageren verschillend, de

één: ‘Het grote voordeel voor mij is dat ik het vak nu überhaupt kan volgen.’ De ander: ‘Een verdeling van

online en face-to-face begeleiding over de verschillende cursussen, zou een gouden balans zijn.’

De pilot Virtual Classroom wordt begeleid

door een instellingsbrede projectgroep

onder leiding van dr. Ron Cörvers (links op

de foto), universitair hoofddocent bij de

faculteit. Als casus voor de pilot is gekozen

voor de basiscursus Scheikunde. Een cursus

die door de meeste studenten als lastig

wordt ervaren. De collega-docenten, drs.

Jikke van Wijnen (rechts op de foto) verzorgt

de cursus, dr. Ansje Löhr treedt op als “observateur”

om zodoende ook goed feed back te

kunnen geven.

Aan Jikke de vraag hoe zij een virtuele klas

zou willen omschrijven:‘Eigenlijk is het

gewoon een groepsbijeenkomst die op een

bepaald moment plaatsvindt, waarbij de

aanwezigen niet fysiek aanwezig zijn maar

geografisch verspreid door Nederland en

België achter een computer zitten. De functionaliteiten

van de virtuele klas maken in

principe dezelfde rollen zoals docent of

student, en werkvormen zoals hoorcollege,

werkcollege, vragenuurtje, én activiteiten

zoals geven van uitleg, stellen van vragen,

werken aan opdrachten mogelijk, als in een

gewone klas. Ik voel me dan ook gewoon

weer de juf. Voor de basiscursus Scheikunde

vervangt de virtuele klas de face-to-face

begeleidingsbijeenkomsten in het studie-


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

11

centrum, begeleiding die bij deze cursus écht

noodzakelijk is om studenten voor te bereiden

op het tentamen.’

Initiatief Studentenraad

Aan de opdracht van het College van bestuur

voor het uitvoeren van de pilot, waaraan dertien

studenten deelnemen, ligt een initiatief

van de Studentenraad ten grondslag. Zij attendeerde

het college op de gebruiksvriendelijkheid

van de virtual classroom van het bedrijf

DijDidakt Web Leren. De scope van de pilot is

breder dan uitsluitend het organiseren en

beoordelen van de online sessies Scheikunde in

de virtual classroom. De pilot moet onder meer

uitwijzen of de functionaliteiten van de virtual

classroom een volwaardig alternatief bieden

voor bepaalde face-to-face begeleidingsbijeenkomsten

voor groepen van studenten. Ook

wordt bekeken of implementatie en opschaling

van de virtual classroom binnen de Open

Universiteit Nederland überhaupt mogelijk zijn.

Volgens Ron Cörvers zijn de eerste resultaten

hoopgevend.‘Doordat we bij deze onderwijsvorm

geen reistijden meer hebben, kunnen we

in vergelijking met de reguliere face-to-face

begeleidingsbijeenkomsten in de studiecentra

méér en kortere sessies organiseren. Ook merken

we dat de virtuele klas veel laagdrempeliger

is dan de gewone begeleidingsbijeenkomst.

Een ander groot voordeel is dat de online-sessies

kunnen worden opgenomen. Studenten

kunnen de begeleidingssessies dus eindeloos

terugkijken en studenten die niet “aanwezig”

kunnen zijn, kunnen de bijeenkomst - weliswaar

zonder eigen actieve inbreng - toch bekijken.

En natuurlijk zitten er voor zowel student als

Open Universiteit duidelijke kostenvoordelen

aan de virtuele klas.’ Ansje Löhr vult aan dat de

virtuele klas wél met een fysieke startbijeenkomst

moet beginnen.‘Er moeten toch wat

zaken en spelregels uitgelegd worden en het is

goed dat de klasgenoten en de docent elkaar

ook even live in de ogen kunnen kijken.

Bovendien is de virtuele klas niet voor alle

onderwijssituaties geschikt. Binnen opleidingen

zal het altijd blijven gaan om een mix van

onderwijsvormen. Voor instructief uitleggen is

het in ieder geval wél een heel geschikt medium,

mits de docent bekwaam is in zijn of haar

vak, en dat zit bij Jikke wel goed.’

Vooral opletten

Xandra van Zon is bezig aan haar vijfde jaar

Milieu-natuurwetenschappen, specialisatie

milieubeleid, en deelneemster aan de pilot.‘Je

hoort alleen de docent en de andere studenten.

Je ziet ze niet live, maar via een foto. De visuele

toelichting van bepaalde onderwerpen gebeurt

via het tekenen op een whiteboard of

met plaatjes van het internet. De manier waarop

de stof gepresenteerd wordt, moet op een

zodanige manier gebeuren dat Jikke weet dat

we wel opletten. Er worden dus veel vragen

gesteld waar we ja of nee op kunnen antwoorden

of een set van alternatieve antwoorden die

we kunnen aanklikken. Het grote voordeel voor

mij is dat ik het vak überhaupt kan volgen.

Voorheen was dat voor mij niet haalbaar, aangezien

begeleidingsbijeenkomsten alleen in

Amsterdam en Rotterdam gegeven worden.

Ook is het wel relaxt dat je gewoon in je joggingbroek

achter de computer kunt zitten,

maar je toch aanwezig voelt. Een nadeel is dat,

zeker bij een vak als scheikunde, ik het mis dat

je geen face-to-face vragen kunt stellen aan de

docent en het moeilijker is om iets visueel toegelicht

te krijgen. Het tempo ligt hoog en de

hoeveelheid leerstof die vooraf bestudeerd

moet worden, is niet mis naast een fulltime

baan. Ik ben heel erg blij met een docent als

Jikke. Ze doet heel veel moeite, zodat alle studenten

in de klas alles goed kunnen volgen.

Ze is ontzettend gemotiveerd en enthousiast

en dat stimuleert enorm bij dit lastige vak. Ik

vind dat ze de sessies heel goed voorbereidt en

dat moet ook wel bij deze vorm van lesgeven.

Ze geeft ons veel tijd om vragen te stellen en

gunt ons zelf ook tijd om te praten. Je hoort en

“ziet” elkaar alleen in de klas. Daarbuiten heb ik

geen contact met de andere studenten. Wel

heb je het gevoel dat je ze kent, ondanks dat je

elkaar maar één keer hebt gezien bij de startbijeenkomst.

Ik vind deze vorm van onderwijs

een uitermate geschikte vorm van les krijgen,

zeker binnen de Open Universiteit. Op deze

manier kun je in heel Nederland en Vlaanderen

tegelijk lesgeven, zonder dat studenten voor

een paar uurtjes les uren moeten reizen of zelfs

helemaal niet aan een begeleidingsbijeenkomst

kunnen meedoen. En toch heb je op die

manier een bepaald contact met andere studenten.

Het blijkt dus met een moeilijk vak als

scheikunde heel goed mogelijk om goed les te

krijgen!’

Zoek naar gouden balans

Medestudente Claire Cijntje heeft wat meer

gemengde gevoelens over de virtual classroom:‘De

verschillen met face-to-face zijn

hemelsbreed. Je zit daar met de docent die je

continu hoort en ziet. Bij de virtuele klas zitten

de andere studenten verborgen in het lijstje

namen tot eentje er voor een beurt uitspringt.

Je wordt dus ook niet afgeleid, maar de mogelijkheid

om bij een bepaald onderwerp enthousiast

meegesleept te worden door een andere

student, is daardoor ook minimaal. Spontaan

reageren is lastig. Het geheel vervalt soms dan

ook in de sfeer van een centraal geleide vergadering.

Misschien ook wel doordat door de

onbekendheid met elkaar toch een zekere

gêne heerst en er geen “ontladende” gebeurtenissen

plaatsvinden zoals in een face-to-face

bijeenkomst. De chatbox van het programma

leent zich daarvoor niet echt, omdat er maar

één communicatiekanaal is. Ook de toegevoegde

waarde van het informele contact bij bijvoorbeeld

de koffieautomaat valt weg. Een

ander nadeel vind ik dat bij het meten van de

participatie van de studenten de docent eigenlijk

alleen de virtual classroom software heeft

om op af te gaan. Er is namelijk geen body

language feedback of sfeermeter waaraan de

docent houvast heeft om de daadwerkelijke

participatie te meten. De rol van de docent is

dan ook erg belangrijk en afhankelijk van zijn

of haar persoonlijke invulling. Ik denk dat Jikke

het op een hele goede manier heeft opgelost

door de moeilijkste delen van de leerstof uitgebreid

uit te leggen en direct te toetsen.Ze stelt

zich ook open voor directe persoonlijke ondersteuning

in de vorm van vragen, die we naar

haar kunnen mailen en die ze na beantwoording

deelt met alle studenten. Als onderwijsvorm

vind ik het zeker meerwaarde hebben,

maar niet als complete vervanging van de huidige

werkwijze. Misschien dat per opleiding

een verdeling van online en face-to-face begeleiding

over de verschillende cursussen, een

gouden balans kan zijn. Alles bij elkaar vond ik

het hartstikke leuk aan de pilot deel te nemen.

De virtuele klas is een noodzakelijke aanvulling

voor de toekomst, waarbij we ernaar moeten

streven om ook de gewone groepsbegeleiding

– die we niet met symposia of een jaarlijkse

“vakdag” op kunnen lossen – als optie te laten

staan.’

Ron Cörvers kan zich goed vinden in de reacties

van de deelnemers:‘Zoals gebruikelijk

wordt ook deze pilot uitgebreid geëvalueerd,

waarbij de input van alle deelnemers van groot

belang is. Gezien de positieve ervaringen van

zowel docenten als studenten zou ik willen

insteken op een vervolg op grotere schaal. Met

méér en andersoortige onderwijsvormen, liefst

uit diverse fasen van het curriculum en van verschillende

opleidingen. Op termijn verwacht ik

zeker dat de virtuele klas een universiteitsbreed

instrument kan zijn voor online onderwijstoepassingen.

Nogmaals, de virtuele klas

moet alleen daar worden toegepast waar die

functioneel is. Het zal binnen een opleiding

dus altijd één van de onderwijsvormen blijven.

Maar dan wel een hele mooie!’

Chester Bogaardt


12 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

forum

Forum publiceert ingezonden brieven van studenten en medewerkers van de Open Universiteit

die discussies kunnen uitlokken over actuele onderwerpen. Wilt u een bijdrage leveren aan de

rubriek Forum dan kunt u uw brief sturen naar de redactie van Modulair,Postbus 4444, 6401 CX

Heerlen of e-mail: modulair.redactie@ou.nl. De lengte van uw inzending moet (bij voorkeur)

150 woorden zijn. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en brieven te redigeren en

in te korten.

Leren en trainen (2)

In de vorige Modulair uit een studente psychologie

haar ongenoegen over de module Leren en

trainen. Ik kan niet over alle door haar ingebrachte

punten oordelen, maar over haar bezwaar dat

van het werkboek geen printbare versie beschikbaar

is, wordt wel erg licht heen gestapt.

Het is niet prettig lang achter een pc-scherm te

moeten lezen. Bovendien zit ik, met stof die ik

moet lezen, liever rustig in een stoel, dan achter

een flikkerend scherm. De Open Universiteit

roemt bij zichzelf de flexibiliteit in de studiemogelijkheden,

maar door mensen te dwingen hun

werk achter het beeldscherm te lezen, stop je ze

wel in een keurslijf. Het is echt niet zo moeilijk

een werkboek ook printbaar te maken en ik vind

dat deze optie open moet blijven.

Nicolette Meijer, student losse cursussen

Snelle student (4)

Al enige tijd volg ik met grote belangstelling en

verbazing de discussie over de snelle studenten

die meerdere keren de voorkant van Modulair sieren.

Er wordt gesuggereerd dat sneller beter is.

Maar is dat wel zo? Heel voorzichtig mag je misschien

concluderen dat de redactie dit doet om

op die manier studenten weg te houden bij een

andere deeltijduniversiteit. Maar Modulair is een

tijdschrift voor álle studenten en niet eens te

koop. Misschien vindt de redactie de snelle

succesverhalen wel boeiender dan verhalen van

studenten die met moeite steeds modules halen.

Tóch is de kop boven de artikelen ook vaak wat

misleidend. Als je de artikelen namelijk goed

leest, dan gaat het vaak om studenten die of heel

veel vrijstellingen hebben óf het gaat om studenten

die heel veel tijd hebben. Is dat een goede

afspiegeling van de gemiddelde OUNL-student. Ik

geef het je te doen als je een baan hebt en gezin

en je wilt daarnaast ook nog een studie doen. Als

je in dat drukke schema zes modules per jaar

haalt dan heb je het zeer goed gedaan. Maar als

je dan leest dat studenten 12 modules per jaar

halen en de studie in 3,5 jaar afronden dan is dat

bepaald niet motiverend. Ik vind wél dat je bij

een studie een beetje de vaart erin moet houden.

Naast snelheid is doorzetten en gemotiveerd

blijven een must. En een goede cijferlijst van

belang. Ik vind dan ook dat de redactie meer de

aandacht moet richten op al die studenten die

eigenlijk de studie erbij doen en dus twee levens

leiden: student en ‘het gewone leven’. De verhalen

van ‘gewone’ studenten zijn wellicht net zo boeiend,

zo niet boeiender; ze zullen in elk geval veel

herkenbaarder zijn.

Mr. Judith Noort, alumnus Open Universiteit

Chapeau

Onlangs heb ik mijn bachelordiploma (BA) algemene

cultuurwetenschappen behaald – scriptietitel

“Vergelijking van de receptie van bekroonde

jeugdboeken in 1954 en 2005”. Ik wil graag kort

terugblikken op mijn studie. Na ruim 40 dienstjaren

koos ik voor de VUT en besloot ik te gaan

studeren. Ik heb steeds de wens gehad een universitaire

studie te doen, maar omstandigheden

maakten dat onmogelijk: in 1934 geboren in het

voormalige Nederlands-Indië (Buitenzorg), de

oorlog, een kort verblijf in Nederland en terugkeer

naar Indië. Het vele veranderen van school

was natuurlijk niet bevorderlijk voor mijn studie.

Ik heb een aantal jaren in Nieuw-Guinea

gewoond en gewerkt, ruim negen jaar bij het

Gouvernement bij de Dienst van Financiën. Na de

souvereiniteitsoverdracht in 1962 heb ik dat land

moeten verlaten en moest ik in Nederland

helemaal opnieuw beginnen. In de tussentijd heb

ik wel enkele vakdiploma’s behaald zoals Staatsfinanciën

& Comptabiliteit en de Bestuursacademie.

Eerst was ik bij de Gemeentesecretarie werkzaam

en de laatste 20 jaar bij het Kabinet van de

Burgemeester. Ik ben nu 71 jaar en wist toen niet

of de studie ging lukken. Ik wil dan ook mijn

complimenten overbrengen voor het prima lesmateriaal

en alle lof aan de dames en heren van

de diverse disciplines voor de goede en prettige

contacten die ik met hen heb gehad. De studie

heeft me vele jaren gekost, mede doordat ik in

die periode drie maal geopereerd ben. De studie

is niet alleen een kroon op mijn werk maar vooral

een ‘chapeau’ voor uw universiteit.

Gerard Bloem, BA cultuurwetenschappen

Onderzoek: gesneden koek

Ik lees net Modulair 8. Als warm supporter van

wetenschappelijk onderzoek op onze universiteit

word ik daar niet echt vrolijk van. Ik doel op de

column van Stuutje. Ik wil niet ontkennen dat

menig student problemen heeft met de scriptie,

maar er zitten ook zo veel leuke, uitdagende en

positieve kanten aan afstudeeronderzoek. Zelf

heb ik (gelukkig!) ook veel positieve ervaringen

met scripties en afstudeeronderzoek. Juist deze

maand zijn er twee aardige resultaten, waarbij we

samen met studenten publiceren over hun afstudeeronderzoek.

Zo is in het juni-nummer

Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek een artikel

geplaatst van een student en ondergetekende

over afstudeeronderzoek naar ‘de persoonlijkheid

van inkopers en hun leveranciersrelaties’. En net

krijg ik het bericht binnen dat we met een andere

student in The International Journal of Public

Sector Management komen te staan. Ook weer op

basis van afstudeeronderzoek, dit keer in een

internationaal erkend wetenschappelijk blad

(peer reviewed) over mogelijke oorzaken van de

beperkte naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Laatst had onze faculteit de visitatiecommissie

op bezoek en daar hebben we de

commissie ‘aangenaam verrast’ met een map vol

publicaties die medewerkers van de faculteit met

haar studenten had weten te maken. Op andere

universiteiten blijkt het onderzoek van medewerkers

vaak vrij strikt gescheiden te zijn van het

afstudeerwerk van studenten. Vandaar het verrassingseffect.

Mede hiermee wisten we de commissie

er van te overtuigen dat wij met ons onderzoek

op het goede spoor zitten, dat we mooie

resultaten hebben en dat we op een productieve

manier onderwijs en onderzoek weten te combineren.

Mooi dat het onderzoeksbeleid én de

onderzoeksresultaten van de faculteit zo positief

zijn beoordeeld. Kortom, een opsteker voor

docenten en studenten. Dat moest me even van

het hart.

Dr. Kees Gelderman, universitair hoofddocent

faculteit Managementwetenschappen

Modulair wenst alle

studenten een fijne vakantie!

Zoek je een universitaire master?

Wil je naar een voorlichtingsdag?

www.universitairemasters.nl

DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

13

Ze komen er aan, in september 2007

De leerrechten

Op 20 juni ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel over de

leerrechten. De leerrechten zijn persoonsgebonden rechten waarmee de

student binnen vier tot zes jaar hoger onderwijs kan volgen tegen een laag

collegegeld én waarbij hij/zij tussentijds flexibel van universiteit moet

kunnen wisselen. In de vorige Modulairs kwamen de leerrechten terloops al

ter sprake. Ook de studenten van de Open Universiteit krijgen in het studiejaar

2007-2008 met die leerrechten te maken. Bestuurssecretaris Harry

Ummels kondigt alvast aan dat de algemene leerrechtensystematiek op een

aantal punten op maat toegesneden zal worden op de Open Universiteit.

‘Het is in ieder geval goed om te weten dat het tijdsaspect voor studenten

aan de Open Universiteit niet van toepassing zal zijn.’

Na een lange voorgeschiedenis is de Tweede

Kamer op 20 juni akkoord gegaan met het

wetsvoorstel m.b.t. de Financiering in het

hoger onderwijs, in de wandelgangen beter

bekend als ‘de leerrechten’. In dit wetsvoorstel

namelijk wordt de invoering van leerrechten in

het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk

onderwijs geregeld. Die invoering gaat, als

alles volgens plan verloopt, plaatsvinden in het

studiejaar 2007-2008. Voor alle universiteiten,

dus ook voor de Open Universiteit Nederland,

op 1 september 2007 om precies te zijn.

Over het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer

veel te doen geweest, getuige de forse

hoeveelheid wijzigingen, moties en amendementen

die er aan te pas kwam om het wetsvoorstel

over de streep te trekken. Een ruime

meerderheid in de Kamer gaf op 20 juni uiteindelijk

groen licht (o.a. CDA, VVD, PvdA, D’66).

Staatssecretaris Mark Rutte zal ongetwijfeld

tevreden zijn met het behaalde resultaat; hij

kan een van de centrale punten van zijn hogeronderwijsagenda

‘afvinken’. En ook voor een

ander belangrijk onderwerp is Rutte erin

geslaagd om, nog vóór zijn vertrek uit het kabinet,

aan de Tweede Kamer zijn huiswerk voor te

leggen: het wetsvoorstel WHOO, waarin de wetgeving

voor het hoger onderwijs opnieuw

wordt vastgelegd. De WHOO is daarmee de

beoogde opvolger van de huidige wet, de

WHW, die in 1993 van kracht werd.

Persoonsgebonden

Leerrechten zijn, aldus de memorie van toelichting

bij het wetsvoorstel, persoonsgebonden

rechten op door de overheid gefinancierd

onderwijs aan een door het Rijk bekostigde

universiteit of hogeschool, vertaald in de periode

dat een student het (lage) wettelijk collegegeld

betaalt én in de overeenkomstige bekostiging

van instellingen vanwege het verzorgen

van hoger onderwijs. De invoering van leerrechten

brengt een fikse verandering met zich

mee als het gaat om de relatie tussen studenten

en onderwijsinstellingen. Straks is voor

studenten het kunnen beschikken over leerrechten

van belang om tegen een laag tarief

(collegegeld) te kunnen studeren. De hoogte

van dit lage tarief wordt bij wet geregeld.

Wie alle leerrechten heeft verbruikt, zal, zo

wordt algemeen verwacht, in de toekomst

behoorlijk in de eigen beurs moeten tasten om

hoger onderwijs te (blijven) volgen. Onderwijsinstellingen

krijgen zelf de bevoegdheid om de

hoogte van het tarief voor studenten zonder

leerrechten vast te stellen. Voor studenten

wordt het daarmee meer dan ooit zaak om een

behoorlijk tempo bij het doorlopenvan de

studie aan de dag te leggen, want in de algemene

leerrechtensystematiek krijgen studenten

een in de tijd afgebakende portie leerrechten

mee. Deze systematiek heeft voor

studenten het voordeel dat zij flexibeler kunnen

overstappen van een onderwijsinstelling

naar een andere en dat zij heel gericht hun

leerrechten voor het volgen van onderwijs

kunnen inzetten. Overigens wordt het bijhouden

van het verbruik van leerrechten van

studenten een gigantische administratieve

klus. Studenten en instellingen hoeven dat

overigens niet zelf te doen. De Informatie

Beheer Groep gaat de landelijke registratie

voor zijn rekening nemen.

Tijdsaspect niet voor OUNL-studenten

Zoals al opgemerkt, zullen ook de Open Universiteit

en haar studenten te maken gaan krijgen

met leerrechten. Over hoe dat precies in zijn

werk gaat, zal tijdig voor het studiejaar 2007-

2008 via onder meer Modulair worden bericht.

Voor nu is het in ieder geval al goed om te

weten dat het tijdsaspect dat in de algemene

leerrechtensystematiek centraal staat, voor

studenten aan de Open Universiteit niet van

toepassing zal zijn.

Drs. Harry Ummels, bestuurssecretaris


14 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

studentenraad

Koos van der Zwet

Vlak voordat de verkiezingen van de nieuwe Studentenraad werden gehouden, schreef Koos van der Zwet

een reflectie op de (externe) activiteiten van de Studentenraad. En samen met Dieuwertje Bogaards uit hij

zijn zorgen over de ontwikkelingen bij de provinciale steunpunten. Ook kunnen de resultaten van de

verkiezingen (van 13 t/m 20 juni) worden bekendgemaakt.

Bezorgdheid over

provinciale steunpunten

Onlangs ontving de Studentenraad een verontrustende petitie van

een aantal studenten uit Enschede. Zo blijkt dat een van de mentoren

cultuurwetenschappen niet meer voor Enschede inzetbaar is.

Deze petitie en de terugloop van het aantal studiebegeleiders is

voor de Studentenraad aanleiding geweest haar verontrusting uit

te spreken bij het CvB. Daar komt bij dat het nu nog niet bekend is

of de provinciale steunpunten Emmen, Vlissingen en Leeuwarden

na de proefperiode van drie jaar (tot september 2006; red.) nog

open blijven. Naar de mening van de Studentenraad zijn studiecentra

de visitekaartjes van onze universiteit.

De raad is van mening dat er teveel wordt bezuinigd op de studiecentra.

De openingstijden zijn verminderd, er zijn minder studiebegeleiders.

Het aantal mogelijkheden om sys-tentamen te doen is

verminderd. Door de geringere openingstijden in de avonduren is

het voor studentenverenigingen niet altijd mogelijk om hun bijeenkomsten

op het studiecentrum te houden. En dat, terwijl het

het CvB in 2003 beloofde dat de vermindering van het aantal

studiecentra niet zou leiden tot een bezuiniging. Overigens niets

dan lof voor de vrouwen en mannen die de studiecentra beheren

en die daar werken. Mét de studiebegeleiders vormen zij nog

steeds een visitekaartje voor onze universiteit. Hun inzet is

uitstekend.

Wij willen het CvB dan ook oproepen om de studiecentra/steunpunten

niet te verwaarlozen. De raad weet dat niet iedere student

gebruikmaakt van een studiecentrum, tenzij voor de tentamens.

Maar voor veel studenten, vooral zij die pas beginnen, is het studiecentrum

een stimulans om door te gaan. Het studiecentrum is ook

een ontmoetingsplaats, voor en na een begeleidingsbijeenkomst

nog even bijpraten, na een tentamen nog even met medestudenten

kletsen; het alom geroemde koffieautomaatpraatje. Maar het

bezoek aan een studiecentrum zal niet toenemen als je als student

weer voor een dichte deur komt op een tijd die voorheen wél

binnen de openingstijden viel. Je zult je afvragen waarom de studiecentra

met veel tamtam zijn opgeleukt en heropend, de OUNL

zoekt namelijk wel naar manieren om te komen tot een betere

exploitatie door bijvoorbeeld verhuur van de ruimtes aan derden.

Koos van der Zwet en Dieuwertje Bogaards

Overlegvormen

De belangrijkste taak van de Studentenraad van onze universiteit is

het vertegenwoordigen van de studenten bij het College van

bestuur (CvB). Dat overleg bestaat uit gesprekken met het CvB,

maar vooral uit het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan

het college. Dat is het formele overleg. De Studentenraad stelt dan

ook: het CvB is de gesprekspartner. Maar naast het CvB heeft de

Studentenraad ook regelmatig overleg met andere personen en

groepen binnen de universiteit, zoals met decanen, het Onderwijs

service centrum (OSC) of de afdeling Financiën.

Maar er is ook overleg met partijen buiten onze universiteit. Leden

van de raad nemen deel aan diverse overlegorganen op het gebied

van medezeggenschap. In deze gremia wordt overleg gepleegd

met studenten van de andere universiteiten genoemd. De onderwerpen

die daar besproken worden zijn veelal ook voor onze

universiteit van belang: de beoogde nieuwe wet op het hoger


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

15

onderwijs en onderzoek (WHOO, nu nog WHW); het bachelor- en masterstelsel, accreditatie, leerrechten,

studiebegeleiding en daaraan gerelateerd de docentkwalificaties en medezeggenschap

in het geheel. Uiteraard komen in dergelijke overlegvergaderingen ook onderwerpen aan bod die

voor ons niet van direct belang zijn, denk aan mensa, koffiepunten, huisvesting van studenten.

Uit solidariteit nemen de vertegenwoordigers van de Open Universiteit wel deel aan de discussie.

De diverse overlegorganen zijn:

– Studentenadviescommissie (SAC) van de VSNU

– Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

– Landelijk Overleg Fracties (LOF), verbonden aan de Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

– Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM), een informeel overleg van

voorzitters van studentenraden, ondernemingsraden en universiteitsraden.

Wordt medezeggenschap gelijkgetrokken?

Vanuit het ISO en de LSVb worden ook congressen, symposia en studiedagen – bachelor-master,

accreditatie, binaire stelsel – georganiseerd waaraan wordt deelgenomen door vertegenwoordigers

van de Studentenraad. Ook de VSNU organiseert dergelijke bijeenkomsten. Doordat de

OUNL zo veel mogelijk vertegenwoordigd wordt, zijn we geen vreemde eend in de bijt maar

doen we volledig mee, met als leuke bijkomstigheid dat we natuurlijk altijd opvallen door onze

leeftijd. Door het lobbyen via de genoemde organisaties worden de OUNL en haar studenten ook

binnen de politiek beter gehoord met onder andere als vermoedelijk resultaat dat de medezeggenschap

van de OUNL-studenten wellicht gelijk getrokken wordt met de andere universiteiten

in de nieuwe wet (WHOO); wanneer die komt, is nog afwachten en tot die tijd zijn we gedwongen

te roeien met de riemen die we hebben.

Dieuwertje Bogaards

Koos van der Zwet

H. Egtberts J. de Jonge T. Lutki M. de Kleijn J. van Knippenberg

K. Leyers M. Severijns R.Dijksman R. Coone T. Meier H. Kiesel

Uitslag verkiezingen: zes nieuwe gezichten

Tussen 13 juni en 20 juni vonden de schriftelijke verkiezingen plaats

voor de Studentenraad. Er werden 23.457 stembiljetten verzonden.

Van de teruggezonden biljetten konden 2.176 als geldig worden geregistreerd.

Opkomstpercentage: 9.35%. In de vorige Modulair stelden zich

11 kandidaten voor. Onder de gekozen leden bevinden zich zes nieuwe

gezichten. Drie ‘oud-leden’ zijn herkozen.

De negen zetels tellende nieuwe Studentenraad heeft wederom een zittingsperiode

van twee jaar, te beginnen op 1 september 2006. De twee

overgebleven kandidaten stellen zich wel beschikbaar voor de diverse

commissies binnen de Studentenraad. Zij zullen ook deelnemen aan de

training op 4, 5 en 6 september, de min of meer formele start van het

studentengremium. Dan zal tevens het bestuur worden benoemd.

Tijdens de eerste vergadering op 26 september zullen de diverse commissies

opnieuw worden ingesteld. In de komende Modulairs zal de voltallige

Studentenraad, inclusief bestuur en commissies, zich nader aan u

voorstellen.

Bestuurssecretaris Bernadette Kop liet, namens de ‘oude’ Studentenraad,

in een eerste reactie weten blij te zijn weer met een voltallige Studentenraad

te kunnen werken. Het bestuurlijke werk kan vanaf nu weer

beter verdeeld worden. En natuurlijk een bijzonder woord van dank aan

de ‘oud-leden’ Koos van der Zwet, Martin Stam, Michel Severijns en Bas

Kuiper, voor hun ondersteuning. Gedurende de gehele raadsperiode

2004-2006 hebben zij als adviseurs en ondersteunende leden full-time

meegedraaid.

Aantal geldig uitgebrachte stemmen per kandidaat

per (volgorde op de) lijst

1 Rikki Dijksman 239

2 Marja de Kleijn 341

3 Jan van Knippenberg 246

4 Theo Lutki 150

5 Rick Coone 103

6 Hans Egtberts 255

7 Katrien Leyers 249

8 Janny de Jonge 226

9 Truus Meier 102

10 Herman Kiesel 100

11 Michel Severijns 165


16

www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

‘Je moet je beperken’

Huurders nemen vaak geen genoegen met een standaardkeuken of een standaardbadkamer

en willen zelf hun woning veranderen naar eigen smaak en inzicht. Een

wetswijziging uit 2003 wil de vrijheid van huurders om veranderingen aan te brengen

verruimen. Is dat gelukt? Mr. Eric Schaaphok onderzocht deze vraag in zijn

doctoraalscriptie Nederlands recht. Bewust koos hij voor een onderwerp dat dicht

bij hem lag. ‘Anders wordt de scriptie een klus die je nooit afkrijgt.’

FOTOGRAFIE: SAKE RIJPKEMA

de scriptie

van Eric Schaaphok

Schaaphok is regelmatig verrast als hij

weer eens hoort of leest dat een student

maar enkele maanden over zijn scriptie

heeft gedaan.‘Dat kan ik haast niet geloven.

Het is toch een hele opgave waar niet

voor niets ruim een jaar voor staat. Toen ik

nog maar zes modules te gaan had begon

de scriptie dan ook als een dreiging aan de

horizon te gloren. Je weet dat het je veel

tijd gaat kosten. Ik zag er erg tegen op.’

Schaaphok realiseerde zich dat hij het slim

moest aanpakken en het zichzelf niet

onnodig moeilijk moest maken.‘Je moet

de lat niet te hoog leggen. Het is onmogelijk,

naast je werkzaamheden en andere

bezigheden, hoogstaand wetenschappelijk

onderzoek te verrichten, je kunt hoogstens

een bescheiden bijdrage leveren.’

Schaaphok (48), planoloog van oorsprong

en dus ooit eerder een scriptie geschreven

– ‘al weer lang geleden hoor’ – zocht naar

een onderwerp dat ‘dicht bij huis’ lag,

zodat hij niet teveel achtergronden en

nieuwe kennis hoefde te vergaren. Zo zou

hij tijd kunnen besparen.

Al lezend in brochures van woningcorporaties

en surfend op internet stuitte de

projectmanager – ‘ik begeleid nieuwbouwprojecten’–

van woningbouwverenging

Ymere in Amsterdam op het begrip ‘zelfwerkzaamheid’

van huurders en op het

gegeven dat er in 2003 een wetswijziging

had plaatsgevonden die de vrijheid van de

huurder van woonruimte om wijzigingen

in of aan de woning aan te brengen moest

vergroten. Schaaphok:‘Voor 2003 was er

Eric Schaaphok:‘Het is onmogelijk, naast je werkzaamheden en andere bezigheden, hoogstaand wetenschappelijk onderzoek te verrichten.’

weinig mogelijk en had de huurder nauwelijks rechten op dit gebied. De opstellers van de nieuwe

wetgeving hadden oog voor de maatschappelijke behoefte om te komen tot meer (klus-)

mogelijkheden voor de huurder. Ze wilden duidelijke criteria formuleren voor wat wel en niet

mag. Hiermee hoopten ze het aantal rechtzaken tussen huurders en verhuurders te verminderen.

Ik wilde nagaan of de huurder door de wetswijziging een betere juridische positie kreeg. Een

actueel onderwerp dat zich afspeelt op het gebied van privaat- en vermogensrecht. Dat sprak me

wel aan.’


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006 17

Invuloefening

Bij het formuleren van de probleemstelling en het opzetten van het onderzoeksplan

werd Schaaphok er zich van bewust – ‘de handleiding voor het schrijven van

de scriptie benadrukt het ook’ – dat hij het onderwerp moest beperken.‘Het onderzoeksplan

dwingt je aan te geven waar je het precies over wilt hebben, wat de kern

van je onderzoek is. Dat zorgt ervoor dat je je hoofd boven water kunt houden. Het

zet je tevens aan tot een wetenschappelijke manier van denken en formuleren. Je

moet het zo verwoorden dat het hout snijdt. Uitspraken moet je kunnen onderbouwen

met bestaand onderzoek en literatuur. Dat kostte me wel de nodige hoofdbrekens.

Gaandeweg vielen enkele voornemens af. Zo wilde ik eerst nog interviews

houden met huurders en beleidsmakers, maar ik schatte in dat dat me veel tijd zou

kosten. Dan ben ik drie scripties verder voordat ik klaar ben.’ Na vijf maanden had

Schaaphok zijn onderzoeksplan op papier staan, in totaal 20 pagina’s.‘Eigenlijk is

dat al de helft van je scriptie. Je hebt de hoofdstukken- en paragrafenindeling aangegeven

en de probleemstelling en subprobleemstellingen geformuleerd. In feite

heb je dan al driekwart van je literatuur binnengehaald. Je bent dus al heel ver. De

rest van de tijd is een soort invuloefening.’

‘Het onderzoeksplan

is

al de helft

van de

scriptie.’

Huurder erop vooruitgegaan

Om te kunnen zeggen of de wetswijziging de positie van de huurder heeft verbeterd,

inventariseert Schaaphok in zijn scriptie allereerst wat de positie van de huurder

ten aanzien van de zelf aangebrachte veranderingen was onder de wetgeving

vóór 2003. Vervolgens bespreekt hij de wetswijziging en beschrijft hij de positie van

de huurder onder de nieuwe wetgeving om zo zijn conclusies te kunnen trekken.‘Ik

kan stellen dat de huurder er in het nieuwe huurrecht op vooruit is gegaan en zijn

positie zonder meer versterkt is. Anders dan onder het oude huurrecht heeft de huidige

huurder voor wat betreft het aanbrengen van veranderingen een aantal duidelijke

criteria tot zijn beschikking gekregen. Zo kan de huurder zonder toestemming

veranderingen aan het gehuurde aanbrengen indien deze zonder noemenswaardige

kosten weer verwijderd kunnen worden. Meer ingrijpende veranderingen vereisen

toestemming van de verhuurder. De huurder heeft bij het weigeren van toestemming

een beroepsmogelijkheid bij de rechter. In plaats van toestemming van

de verhuurder kan de rechter de huurder hiertoe machtigen. De buitenkant van het

gehuurde vormt een uitzondering. Voor elke verandering of wijziging dient de

huurder hier vooraf in overleg te treden met de verhuurder; de wetgever wil niet

dat de vrijheid van de huurder hier net zo ver gaat als aan de binnenzijde van het

gehuurde. Dit is een redelijke inperking van de vrijheid van de huurder te noemen.

Bij het einde van de huur heeft de huurder het recht om de aangebrachte veranderingen

te verwijderen, maar ook om deze achter te laten.’

Academische vaardigheden

Schaaphok hoopt dat hij met zijn scriptie een steentje heeft bijgedragen aan de

wetenschappelijke discussie over de positie van huurders. Maar hij relativeert zijn

opmerking meteen.‘Het is natuurlijk geen onderzoek waar de wetenschappelijke

wereld door geschokt zal zijn. Daarvoor is het natuurlijk te beperkt. Maar het was

leuk en zinvol om te doen. Ik werd gedwongen kritisch op mezelf te zijn, academische

vaardigheden te gebruiken en populair taalgebruik te mijden,’ aldus Schaaphok.

Hij kan zich nu weer overgeven aan een passie die een tijdje op een zijspoor

was beland: het lezen van gewone literatuur. Het was wel even wennen.‘Tijdens

mijn onderzoek had ik een hoog leestempo ontwikkeld. Ik moest me weer aanleren

om in een gewoon, lekker tempo te lezen. Ik moest het “hurry up” gevoel kwijt

raken. En dat lukt gelukkig alweer aardig.’

Fred Meeuwsen


18 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

activiteiten

In deze rubriek staan activiteiten* vermeld zoals lezingen, symposia, bijeenkomsten

van studentenverenigingen en landelijke dagen, georganiseerd door

Nederlandse en Vlaamse studiecentra, faculteiten of studentenverenigingen.

Het gaat om activiteiten die (in principe) door alle studenten kunnen worden

bijgewoond. Voor de meest actuele, maar ook méér informatie en aanmelden,

verwijzen wij u naar de respectievelijke webpagina’s van uw faculteit en/of

JULI

studiecentrum (www.ou.nl).

wo 12 – Diploma-uitreiking (sc Enschede)

vr 28 – Cultuurhistorische fietstocht (Suster Bertken, sc Utrecht)

t/m zo 30

AUGUSTUS

do 31 – Opening academisch jaar (Brussel, zie déze Modulair)

za 23

do 28

za 30

Opening nieuwe academisch jaar in Scheveningen

(Suster Bertken, sc Utrecht)

–Bezoek kasteel Marnix de Sainte Aldegonde in Bornem bij

Antwerpen (Si-tard, sc Parkstad Limburg)

– Lezing door Yolande Wildschut “Omgaan met emoties bij

verandering in een A&O-context” (sc Utrecht)

– Masterdag Technische Informatica (sc Utrecht)

–Landelijke dag studenten cultuurwetenschappen

(Nijmegen, zie déze Modulair)

SEPTEMBER

wo 13 – Lezing: Van Vloten (sc Amsterdam)

za 16 – Landelijke dag Kabinetten, galerijen en musea (Eindhoven,

zie déze Modulair)

–Landelijke dag Stedebouw (Amsterdam, zie déze Modulair)

OKTOBER

di 10 – Diploma-uitreiking (sc Amsterdam)

di 10 – Diploma-uitreiking (sc Zwolle)

vr 13 – Dr. Michiel Grutters,“Tabak van Tabak” (sc Zwolle)

t/m zo 15

–Najaarsreis Suster Bertken (sc Utrecht)

vr 27 – Landelijke Grondrechtendag (sc Utrecht, zie déze Modulair)

za 28 – Rondleiding in het Museum Meermanno (sc Amsterdam)

College van bestuur

Opening academisch jaar in Brussel

Op donderdag 31 augustus vindt de opening van het academisch jaar

plaats. Aangezien ons studentenbestand uit zowel Nederlandse als

Vlaamse studenten bestaat is er dit jaar voor een Vlaamse locatie gekozen

en wel Brussel. Het thema van de bijeenkomst is levenlang-leren. De

sprekers zijn o.a. de heer F. Vandenbroucke, vice-minister-president van

de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

en de voorzitter van ons College van bestuur de heer drs. T. Bovens. De

bijeenkomst vindt plaats van 15.30-17.00 uur in het Hendrik Consciencegebouw

te Brussel. De receptie is van 17.00-18.00 uur.

(Vlaamse) studenten en alumni van de Open Universiteit zijn van harte

welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. U kunt zich tot 15 augustus aanmelden

via het volgende e-mailadres: inez.bosch@ou.nl.

Wij verzoeken u om in de e-mail uw naam en woonadres te vermelden

en aan te geven of u aanwezig wilt zijn bij de officiële bijeenkomst, de

receptie of bij beide.

Ontmoeting met decanen

Voor Vlaamse studenten bestaat tevens de mogelijkheid zich in te

schrijven voor een ontmoeting met de decanen van de faculteiten.

Deze ontmoeting is op dezelfde dag, 31 augustus van 13.00-15.00 uur,

en zal gepaard gaan met een lunch. Aanmelding hiervoor vindt op bovenstaande

wijze plaats, o.v.v.‘ontmoeting studenten en decanen’. Voor deze

ontmoeting is overigens een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tariefwijzigingen

Per 1 juli 2006 gelden voor tentamens in het buitenland en vrijstellingsen

toelatingsverzoeken de volgende, aangepaste tarieven:

– aanvullende kosten voor tentamens in het buitenland en de Nederlandse

Antillen € 55,-

–vrijstellingsaanvragen en toelatingsverzoeken tot de master € 142,50.

De overige tarieven die gelden in het kader van de nieuwe inschrijfregeling

per 1 juli vindt u o.a. in Modulair 7 (pagina 16) of op de startpagina

van www.ou.nl.


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

19

FOTOGRAFIE:

Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden

gehouden van de activiteiten van de

Alumnivereniging, meld u dan aan als lid

of begunstiger. De kosten zijn voor beide

€ 25,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij:

buro Schmitz: av-ou@secretariaten. Adres:

Alumnivereniging Open Universiteit, p/a

Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen.

Algemene ledenvergadering Alumnivereniging

In april vond de algemene ledenvergadering van de Alumnivereniging

plaats. Na een terugblik op het jaar 2005 werd het jaarverslag goedgekeurd.

De vergadering kende diverse memorabele momenten

waaronder de toekenning van het erelidmaatschap aan Dirkje Mulder.

Naast de goedkeuring van het verslag werd door de kascommissie decharge verleend over het

verenigingsjaar 2005. Tevens werden de statuten zodanig gewijzigd dat voortaan ook afgestudeerden

met een master- en bachelordiploma lid kunnen worden van de Alumnivereniging. Deze

wijziging was nodig omdat de statuten alleen voorzagen in lidmaatschap van afgestudeerden

oude stijl en promovendi. Invoering van de nieuwe BaMa-structuur met de bijbehorende nieuwe

academisch diploma’s noopte tot aanpassing. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om

de naam van de Alumnivereniging officieel te wijzigen in Alumnivereniging Open Universiteit

Nederland. Deze naam werd al enige tijd gebruikt, maar is nimmer in de statuten officieel vastgelegd.

Aftredend voorzitter Jan-Pieter de Rooij – hij wordt door zijn werkgever naar de Verenigde Staten

uitgezonden – refereerde nog eens aan de afspraak met het College van bestuur om nieuw afgestudeerden

met ingang van 1 januari 2006 een jaar lang gratis lidmaatschap van de vereniging

aan te bieden. Wel zal de kersverse alumnus zich met een antwoordkaart (die automatisch wordt

toegestuurd na zijn/haar afstuderen) bij het secretariaat van de Alumnivereniging moeten melden.

De vereniging maakte het afgelopen jaar een sterke groei door naar ruim 600 leden. Met het

openstellen van het lidmaatschap voor bachelors en het gratis lidmaatschap wordt een stevige

groei niet uitgesloten. Om de ambitieuze plannen van de vereniging voor 2006/07 vorm te

geven, is gekozen voor een forse uitbreiding van het bestuur. Het huidige bestuur van drie leden,

waaronder Jan-Pieter de Rooij, heeft een aanvulling gekregen met vier nieuwe leden: Chris van

Esveld, Diny van Gils, Zweitse Hofman en Erwin Koenen. Voor wat betreft het dagelijks bestuur

neemt Peter Hafkamp de voorzittershamer over van Jan Pieter de Rooij, ontfermt Edith Gijsen

zich over het secretariaat en Rob van het Hof over de financiën.

Statutenwijziging

– Wijziging artikel 1, eerste lid: verenigingsnaam

‘ALUMNIVERINIGING OPEN UNIVERSITEIT’ in

‘ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT

NEDERLAND’

– Wijziging artikel 2, eerste en tweede lid:

‘OU’ in ‘OU NL’

– Wijziging artikel 4, tweede lid aanhef:‘Gewone

leden zijn zij die het doctorale examen met

goed gevolg hebben afgelegd dan wel gepromoveerd

zijn aan de Open Universiteit en die

zich als zodanig aanmelden’ in:‘Gewone leden

zijn zij die het doctorale examen met goed

gevolg hebben afgelegd, een master- of

bachelordiploma hebben behaald, dan wel

gepromoveerd zijn aan de Open Universiteit

en die zich als zodanig aanmelden’.

Tot slot was er nog een feestelijk moment tijdens deze vergadering. Met instemming en onder

hartelijk applaus van alle aanwezigen werd Dirkje Mulder het eerste erelidmaatschap in het kader

van het 2e lustrum van de Alumnivereniging verleend (zie foto). Dirkje heeft rond de eeuwwisseling

als voorzitter de vereniging voor opheffen behoed en is al vele jaren (mede-)organisator van

de succesvolle volgeboekte cultuurreizen.

Na afloop van de vergadering werden de leden en introducés getrakteerd op koffie en lunch.

Daarna volgde nog een stadswandeling en boottocht door Den Bosch. Tijdens de standwandeling

hadden we de luxe van een gids die ons op allerlei historische wetenswaardigheden wees.

Zo liepen we ‘over’ de oude stadspoorten en werden vele oude gebouwen van een authentiek

verhaal voorzien. Tijdens een aansluitend boottochtje werd dit alles nog eens dunnetjes overgedaan

onder het genot van een drankje en een hapje. Met deze afsluiting werd het, ondanks het

zeer koude weer, toch weer een geslaagde dag.

Rob van het Hof


20 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

onderwijs – Cultuurwetenschappen

Landelijke dag

Kabinetten, galerijen en musea

De landelijke studiedag van de cursus Kabinetten, galerijen en musea (C41211) vindt

plaats op zaterdag 16 september 2006 in het Van Abbemuseum in Eindhoven. De kosten

bedragen 25 euro. Inbegrepen zijn: de entree tot het museum, koffie en thee bij

aankomst en een lunch in het restaurant van het museum. Op het programma, van

11.00 tot 16.00 uur, staan twee lezingen en een rondleiding door het museum.

In de ochtend geeft dr. Ellinoor Bergvelt, hoofddocent aan de Universiteit

van Amsterdam, een kijkje in de keuken van haar onderzoek naar de

geschiedenis van onze nationale kunstverzameling in Mauritshuis en

Rijksmuseum in de negentiende eeuw. Ter vergelijking gaat zij beknopt in

op de situatie in de National Gallery in Londen. Haar lezing sluit aan bij

hoofdstuk 12 “De Britse Parlementaire Enquête uit 1853. De “modernisering”

van de National Gallery” en hoofdstuk 13 “Tussen geschiedenis en kunst.

Nederlandse nationale kunstmusea in de negentiende eeuw” van het tekstboek

bij de cursus. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen

over deze stof. Na de lunch gaat drs. Mieke Rijnders, docent-begeleider van

deze cursus, nader in op de geschiedenis van het museale verzamelen in

het Van Abbemuseum. Dit mede ter illustratie van de mogelijkheden van

museologisch (scriptie)onderzoek en ter voorbereiding van een bezoek aan

de jubileumtentoonstelling van het in 1936 gestichte Van Abbemuseum,

“What happened to Art Een keuze uit de collectie 1955-2000”, die loopt tot

en met 17 september 2006.

Landelijke dag

Cultuurwetenschappen

Als student cultuurwetenschappen kunt u een dezer

dagen een brief verwachten, waarin u wordt

uitgenodigd u in te schrijven voor de landelijke dag

Cultuurwetenschappen 2006, op zaterdag 30 september

aanstaande. Als vanouds zal de dag plaatsvinden

in de vertrouwde omgeving van het Erasmusgebouw

van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Mocht u eraan twijfelen of u de brief wel gehad hebt,

neem dan contact op met secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl.

What happened to Art

Om het jubileum te vieren laat de tentoonstelling aan de hand van de

eigen collectie van het museum ontwikkelingen en veranderingen in de

kunst zien die in de periode vanaf 1955 tot 2000 plaatsvonden. Schilderijen,

objecten en installaties vullen de tien zalen van de Oudbouw waar het in

1936 allemaal is begonnen. Naast belangrijke hoogtepunten zijn ook

minder bekende werken te zien die de diepte en diversiteit van de collectie

tonen. In chronologische volgorde volgen de ontwikkelingen elkaar op.

Kleurrijke, expressieve werken van Cobra-kunstenaars als Appel, Jorn en

Corneille worden gevolgd door werken van Fontana, Manzoni, Uecker, Piene

en Schoonhoven. Hun sobere witte werken zijn opgebouwd uit structuren,

spelen met licht en schaduw. De objecten van Judd en Andre weten met

hun minimale vormen de ruimte te domineren, terwijl de schilderijen van

Immendorff, Penck en Polke zich concentreren op de (on)mogelijkheden

van de schilderkunst. Elke zaal benadrukt een andere tijdsperiode, een

nieuw aspect van de kunst of het werk van individuele kunstenaars als

Beuys, Daniëls of Gordon. Tegenstellingen en contrasten worden zichtbaar

gemaakt en verscherpen onze huidige visie op de kunst van de afgelopen

vijftig jaar.

Aanmelden Landelijke dagen

De procedure voor het aanmelden is voor alle landelijke dagen nagenoeg

hetzelfde. Let wel op de uiterlijke termijn voor aanmelding, de deelnamekosten

en de adressering. Aanmelden kan schriftelijk: Open Universiteit

Nederland, Secretariaat Cultuurwetenschappen, Postbus 2960,

6401 DL Heerlen, per fax: 045-5762179 of via e-mail: secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl

(vermeld in de onderwerpregel de naam van de

studiedag). Vermeld altijd uw naam, adres, postcode, woonplaats, studentnummer

en telefoonnummer en of u staat ingeschreven voor de betreffende

cursus. Uiterlijk een week voor de studiedag ontvangt u een bevestiging

van uw inschrijving en informatie over de te betalen kosten.

Sluitingstermijn en deelnamekosten

- Stedebouw* 1 september € 20,-

- Kabinetten, galerijen en musea 1 september € 25,-

* Maximaal 25 studenten kunnen deelnemen; bestudering van de cursus Stedebouw

is daarom voorwaardelijk voor inschrijving.


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

21

Landelijke dag

Stedebouw

Voor de landelijke dag Stedebouw is wederom Amsterdam

als plaats van handeling verkozen en dat in de letterlijke

betekenis: in twee stadswandelingen wordt respectievelijk

het zestiende-eeuwse en het zeventiende-eeuwse Amsterdam

onderzocht, ofwel de historisch gegroeide en de geplande

stad. Dankzij deze practica laat niet alleen Amsterdam

zich beter kennen, maar wordt tegelijk ook veel van

de studiestof aan de orde gesteld en kunnen termen als

dubbelhuis en stoep worden gevisualiseerd. De landelijke

studiedag (C08311) vindt plaats op zaterdag 16 september,

begint in de Bakkerswinkel in de Warmoesstraat 69 (nog

geen 10 minuten lopen van station Amsterdam CS) en duurt

van 10.45 tot uiterlijk 16.00 uur.

De gegroeide stad

Voor de eerste stadswandeling dient de kaart van Cornelis Anthonisz uit 1544

als leidraad, met als bedoeling vanuit de huidige situatie het vroeg-zestiendeeeuwse

en middeleeuwse Amsterdam te reconstrueren. Deze reconstructie is

opvallend makkelijk te maken dankzij de ongewijzigde structuur van voor- en

achterburgwallen, Zeedijk en Oude Waal, van breedte en diepte van percelen,

aanwezige hoogteverschillen, en niet te vergeten de oudste stenen getuigen

als de Oude Kerk en de Muiderpoort (thans Waag). Benamingen van straten en

waterlopen zullen daarbij een handzame bron blijken om (oorspronkelijke)

functies te achterhalen van dit in meer dan een opzicht ‘warme’ Amsterdam.

De geplande stad

Mede door zijn uitleg van 1613 en 1663 verwierf Amsterdam een unieke positie

in de westerse wereld. De toen ontstane grachtengordel was een destijds

ongekend voorbeeld van overheidsplanning waarin stedelijke instellingen,

markten en kerken een centrale plaats innemen. Deze tweede wandeling leidt

via de Singel, Keizers- en Herengracht naar de Noordermarkt. Vanuit de

Jordaan wordt via de Westermarkt teruggekeerd naar de Dam met oorspronkelijk

Stadhuis en de Nieuwe Kerk. Waar in de Jordaan nog rekening werd

gehouden met de oorspronkelijk landelijke percellering en waterlopen,

regeerde elders in deze uitleg (Heren- en Keizersgracht) de strakke hand van

de landmeters. Voor- en achterstraten, dubbele grachtenpanden en de architectuur

van Hendrick de Keyser (Noorder- en Westerkerk, Huis met de Hoofden

en Bartolottihuis) passeren de revue. Bij deze tweede wandeling fungeert de

kaart van Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625 als uitgangspunt, nu

evenwel om te bezien waar ‘zijn’ Amsterdam hetzelfde is gebleven en/of gewijzigd.

De dag start met een ontvangst met koffie, thee en een scone vanaf

10.45 uur in De Bakkerswinkel. Na een inleiding door de begeleider en examinator

van de cursus, drs. Irmin Visser, is er gelegenheid tot het stellen van vragen

over de cursusstof. Vervolgens vindt vanaf 11.45 uur de eerste stadswandeling

plaats door Amsterdams oudste historische kern. Vanaf 13.15 tot 14.00

uur krijgt u een goede lunch aangeboden, waarna de tweede stadswandeling

wordt ondernomen door de zeventiende-eeuwse uitleg. Om uiterlijk 16.00 uur

eindigt de landelijke dag.

onderwijs – Cultuurwetenschappen

Boeiende lezing over filosoof Heidegger

Dinsdag 30 mei mocht de filosofiegroep van het provinciaal steunpunt

Drenthe, samen met zo’n 30 belangstellenden (zie foto), genieten van de

lezing van dr. Elisabeth den Hartog over Heidegger – zij promoveerde

vorig jaar op deze grote Duitse wijsgeer, aan de Universiteit van Leiden.

Ik schrijf ‘genieten’ doordat het een helder, gedisciplineerd en sympathiek

gepresenteerd betoog was, waarin Elisabeth ons meevoerde naar

de kernvraag van Heideggers filosofie:‘wat is de mens?’. Maar het was

ook hard werken om als niet-Heideggeriaan in zo’n kort bestek thuis te

raken in de op het eerste gezicht vrij abstracte transcendentaal filosofie

van Heidegger. Maar Elisabeth verstond de kunst om met begrippen als

‘dasein’, het ‘geschieden van de waarheid’ en ‘radicale intersubjectiviteit’

ons te laten kennismaken met de essentie van Heideggers denken.

Daarmee schetste zij de ontwikkeling van een filosoof die als eerste wijsgeer

ná Plato weer de vraag naar de zin van ‘het zijn’ durfde te stellen en

aldus wilde terugkeren naar een oorspronkelijk verstaan van de mens.

Heidegger verzet zich tegen de cartesiaanse traditie, waarin de mens als

autonoom subject gedacht wordt. In plaats daarvan stelt hij dat de mens

radicaal intersubjectief is. De mens mag dan graag over zichzelf willen

denken en spreken als een ‘ik’, een autonoom en authentiek individu,

volgens Heidegger wordt de mens geleefd door de dictatuur van ‘het

Men’,de anderen. Met deze analyse doorbreekt Heidegger de eeuwenlange,

theologisch geïnspireerde traditie, waarin de autonomie van het

subject als vanzelfsprekend aangenomen was. Deze breuk met de traditie

komst nog sterker naar voren in Heideggers opstel “Der Ursprung des

Kunstwerkes”. In dit opstel bespreekt Heidegger, heel uitdagend, alle

aspecten van het kunstwerk, behalve de kunstenaar zelf, en dat terwijl

het opstel juist over de óórsprong van het kunstwerk gaat! De rol van de

kunstenaar is volgens Heidegger van ondergeschikt belang. Het kunstwerk

moet veeleer gedacht worden als het ‘geschieden van de waarheid’,

een gebeuren waartoe de mens niet het initiatief kan nemen en dat hem

dan ook nooit volledig transparant zal zijn. In Heideggers notie van

authenticiteit neemt, zo betoogde Elisabeth, de bereidheid deze ondergeschikte

positie van de mens te erkennen en de consequenties daarvan

te aanvaarden, een belangrijke plaats in.

Mariët Slaats, filosofiegroep Emmen


22 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

onderwijs – Rechtswetenschappen

Eerdere ‘parlementen’ groot succes

Geef je op voor Studentenparlement 2006-2007

Op 13 april 2007 vindt wederom een (finale) zitting plaats van het landelijk Studentenparlement.

De tot dat parlement behorende fracties bestaan uit afgevaardigden van de Nederlandse

juridische faculteiten en hebben minimaal vijf en maximaal acht leden. Het Studentenparlement

moet zich buigen over een wetsvoorstel. De regering wordt gevormd door drie

hoogleraren staatsrecht. Zowel de schriftelijke stukken als het optreden tijdens het debat

worden beoordeeld door een jury bestaande uit een parlementair journalist, een wetenschapper

en een politicus. De faculteit Rechtswetenschappen wil graag een fractie afvaardigen. Er zijn wel

ingangseisen. Aanmelden uiterlijk 15 augustus 2006.

medio januari 2007 dienen zij hun bijdrage aan

het verslag in te leveren. De communicatie

binnen de fractie kan grotendeels langs elektronische

weg, maar het zal ter voorbereiding ook

nodig zijn elkaar in het najaar 2006 tenminste

eenmaal in levenden lijve te ontmoeten op een

nader te bepalen plaats. Uiteraard is aanwezigheid

op 13 april 2007 in Den Haag noodzakelijk.

De faculteit zal begeleiding beschikbaar stellen,

maar het is de bedoeling van deze competitie

dat studenten het eigenlijke werk verzetten.

In het Studentenparlement kruisen fracties van

de Nederlandse juridische faculteiten alsmede

de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit

Twente de degens over een speciaal voor het

Studentenparlement opgesteld wetsvoorstel.

Eerst vindt een schriftelijke behandeling van het

wetsvoorstel plaats. Het mondelinge debat in de

plenaire zaal van de Tweede Kamer wordt gevoerd

op vrijdag 13 april 2007. Het onderwerp

luidt:“Herziening herzieningsprocedure Grondwet:

behandeling door Verenigde Vergadering

in één lezing met tweederde meerderheid”.

Het wetsvoorstel wordt opgesteld en verdedigd

door een uit drie staatsrechtwetenschappers

bestaande regering.

Voorwaarden

Voor een succesvolle deelname moet u de

bacheloropleiding hebben afgerond of daarmee

vergevorderd zijn en in ieder geval beschikken

over goede kennis van het staatsrecht van de

centrale overheid. De studenten verwerven bij

voldoende inzet minimaal 4,3 ECTS voor hun

deelname. Begin oktober 2006 ontvangen zij het

wetsvoorstel inclusief toelichting alsmede het

reglement voor het Studentenparlement en

Meer informatie

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mw mr.

C.B.M. van Haaren-Dresens via ine.vanhaarendresens@ou.nl.

Aanmelding dient bij voorkeur

te geschieden vóór 15 augustus aanstaande via

miriam.wigman@ou.nl. Gaarne bij uw aanmelding

vermelden: naam, adres, telefoonnummers,

e-mail, studentnummer, fase van uw studie en

eventuele relevante eerdere opleidingen/ervaring

alsmede een korte motivatie voor deelname

aan het Studentenparlement.

Prominente spreker enige Nederlandse rechter Straatsburgs Hof

Over mensenrechten en terrorisme tijdens landelijke Grondrechtendag

Op vrijdag 27 oktober vindt de jaarlijkse landelijke Grondrechtendag van de faculteit Rechtswetenschappen plaats.

Op deze dag zal de enige Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg,

prof. mr. Egbert Myjer, een voordracht houden over het thema “Rechten van de mens en de strijd tegen terrorisme

vanuit Straatsburgs perspectief”. Aansluitend zal een discussie met de studenten plaatsvinden. De Grondrechtendag

2006 vindt plaats in studiecentrum Utrecht en duurt van 10.45 tot ca. 15.30 uur.

De dag is vooral bestemd voor studenten die

zich voorbereiden op het tentamen van de cursus

Grondrechten. Zoals gebruikelijk vindt er

dan ook weer een tentamentraining plaats.

Studenten Grondrechten hebben voorrang bij

toelating. Andere belangstellenden zijn ook van

harte welkom maar het aantal deelnemers is,

gelet op de beschikbare ruimte, beperkt.

Prof. Myjer (1947) was van 1991 tot 1995 advocaat-generaal

bij het Gerechtshof Den Haag en

van 1996 tot 2004 plv. procureur-generaal en

hoofd advocaat-generaal bij het Gerechtshof

Amsterdam. Sedert 2000 is hij tevens hoogleraar

Mensenrechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 1 november 2004 heeft hij als enige

Nederlandse rechter zitting in het Europees Hof

te Straatsburg.

Aanmelding dient vóór 1 oktober 2006 te

geschieden bij mw. M. Wigman van de faculteit:

miriam.wigman@ou.nl. Studenten dienen in

verband met voorrang bij aanmelding hun studentnummer

te vermelden en aan te geven of

en zo ja, op welk tentamen Grondrechten zij zich

voorbereiden. Van deelnemers wordt een bijdrage

van € 7,50 gevraagd (incl. koffie/thee en

lunch). Degenen die kunnen deelnemen, ontvangen

daarover uiterlijk medio oktober 2006

schriftelijk bericht. Nadere informatie is verkrijgbaar

bij mw. mr. Ine van Haaren-Dresens:

ine.vanhaaren-dresens@ou.nl. Het studiecentrum

Utrecht ligt aan de Vondellaan 202.


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

23

onderwijs – Rechtswetenschappen

Herhaalde oproep

Procesrechten en

Regelgeving

In het tweede semester van 2007 vinden

er weer sessies plaats van de elektronische

cursussen Procesrechten en Regelgeving.

De cursus Procesrechten (1 module) is verplicht

in de masteropleiding Nederlands

recht, de cursus Regelgeving (2 modulen)

is een gebonden-keuzevak in die opleiding.

Aan beide cursussen kunnen per

jaarlijkse sessie slechts een beperkt aantal

studenten deelnemen. Toelating geschiedt

in beginsel op basis van volgorde van aanmelding.

Voor de deelname-eisen en verdere

informatie wordt u verwezen naar

Modulair 8 van 7 juni (pagina 22 en 23) of

naar uw werkplek op Studienet; aldaar

kunt u ook aanmeldformulieren downloaden.

Overigens kunt u de genoemde

Modulair ook elektronisch raadplegen in

het archief van e-Modulair (www.ou.nl/

emodulair).

Basiscursus recht gaat

in ‘sys’

De Basiscursus recht (R01152) gaat per

maandag 28 augustus in sys (geautomatiseerd

tentamensysteem van de Open

Universiteit). Degenen die op het aangekondigde

reguliere tentamen (28 augustus)

hadden gerekend, kunnen vanaf dat

moment gebruik maken van de systentaminering.

Let erop dat u vóór of op

31 augustus tentamen aflegt als uw tentamenrecht

na die datum verloopt. Aan de

tentamenopbouw verandert niets: ook het

sys-tentamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen

met 4 alternatieven, waarvan er

één juist is. De eindtoets in het werkboek

en de twee voorbeeldtentamens op

Studienet c.q. Blackboard geven een goed

beeld van het type tentamen dat men kan

verwachten. Voor sys-tentamens moeten

studenten zich tenminste 14 dagen vóór

de tentamendag aanmelden bij het

studiecentrum c.q. provinciaal steunpunt

waar zij het tentamen willen afleggen.

Aldaar zijn ook de genoemde voorbeeldtentamens

te verkrijgen.

‘Even mijn docenten aanschieten’

Drukbezochte landelijke dag

Op zaterdag 10 juni is het eindelijk hoogzomer en is ook het WK voetbal in volle

gang. Toch zijn er zo’n tachtig rechtenstudenten naar de landelijke studentendag

gekomen. ‘Ik wilde wel eens de gezichten zien bij de namen onder de e-mails’, zegt

Joukje de Jong-Bakker.

‘s Ochtends is eerst het woord aan prof. dr. Huub Spoormans, decaan van de faculteit Rechtswetenschappen.

Hij noemt zich een trots man, want zijn faculteit heeft hoog gescoord in de vorig jaar bekend geworden

resultaten van een nationale studentenenquête. Van de tien universiteiten waar men rechtswetenschappen

kan studeren, werd de Open Universiteit nummer twee achter de gastvrouw van vandaag: de Radboud

Universiteit Nijmegen. Toch is er geen reden tot achteroverleunen want er zijn zeker nog knelpunten. Zo

heeft de overgang naar de BaMa-structuur bij de beroepsorganisaties een discussie losgemaakt over de

waardering van het door de opdeling toegenomen aantal juridische opleidingen. Dreigt er een devaluatie

van de titel en wat zijn bijvoorbeeld de eisen van toelating tot de togaberoepen? Conclusie is dat een

goede jurist een breed opgeleide jurist is die een substantieel deel van zijn ECTS op academisch niveau

heeft verworven. Spoormans roept iedereen op die problemen denkt te krijgen als gevolg van de invoering

van de BaMa-structuur, dat vooral moet melden bij de faculteit. Zo’n probleem zal gezien worden als een

gezámenlijk probleem, van zowel de student als de Open Universiteit.

Ingezonden brief

Daarmee komt prof. Spoormans terug op de ingezonden brief in Modulair 8 (Forumrubriek, pagina 19) over

de beroepsvaardigheden van de afgestudeerde OUNL-rechtswetenschapper. Hij stelt dat de academische

opleiding de brede basis biedt en de student vooral schoolt in academische vaardigheden. De beroepsopleiding

volgt pas daarna in de praktijk (o.a. door de Orde van Advocaten). Van de invoering van leerrechten

verwacht Spoormans geen problemen voor de studenten van nu. Wat het voor de OUNL-studenten van de

toekomst zal gaan betekenen, is nog koffiedik kijken. Op vragen over de inkrimping van het aantal begeleidingsbijeenkomsten

antwoordt hij dat die door bezuinigingen is veroorzaakt, maar dat los daarvan het

begeleidingsconcept al niet paste bij het onderwijsconcept van ‘studeren waar en wanneer je wilt’. Er wordt

nu hard aan alternatieven gewerkt die meer passen bij dit internettijdperk. Spoormans geeft wel toe dat er

tijdelijk een leemte is ontstaan tussen wat niet meer is en wat er nog niet is.

Na de middagpauze – het woord ‘voetbal’ valt nog regelmatig te beluisteren – spreekt prof. mr. G.J. Rijken,

co-redacteur van het Handboek Consumentenrecht (zie 1) over de wereld van het consumentenrecht. Wij

leven in een ‘lawyers paradise’ aldus de spreker:‘maar profiteert u daar wel voldoende van? Het antwoord is

NEE!’ Rijken stelt dat alle garantiebepalingen in strijd zijn met de wet. De consument heeft veel meer rechten

dan die daarin staan, maar is zich dat niet of nauwelijks bewust. Daarna spreken nog, beiden werkzaam

bij de faculteit, prof. mr. Jac Rinkes, hoogleraar privaatrecht, en dr. mr. Anke Ernes, universitair hoofddocent,

over respectievelijk “Hoofdlijnen nieuw recht voor financiële dienstverleners” en “Zorgplichten: aandacht

voor de positie van de financiële consument” (zie 2).

Voor de afsluitende borrel haasten de meeste mensen zich naar buiten, in de zon. Nelly Hellegers en Carla

Thuyls-Helmes, beiden bijna toe aan de propedeuse, kijken zeer tevreden op de dag terug. Het is voor hen

de eerste keer dat zij een landelijke studentendag bezoeken. Eerder waren ze daar nog niet aan toe, vonden

ze zelf. Er wordt namelijk steeds voor een ander onderdeel van rechtswetenschappen gekozen als onderwerp

van zo’n dag. Dat is dan soms best specialistisch. Maar nu geeft deze dag hen het gevoel van ‘erbij

horen’. Het doet goed docenten en medestudenten in levende lijve te zien. De faculteit Rechtswetenschappen

heeft op deze zaterdag haar zondagse gezicht laten zien.

Marga Mulder

1 E.H. Hondius en G.J. Rijken, Handboek Consumentenrecht,uitgeverij Paris, 2006

2 De integrale lezingen zijn te vinden op de nieuwspagina van de faculteit (www.ou.nl)


24 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

onderwijs – Natuurwetenschappen

Aanmelden voor bijzondere N-cursussen

In de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen zijn cursussen

opgenomen waarvoor u zich vóór inschrijving moet aanmelden. Dit

zijn cursussen waarvan de faculteit bepaalt of een student kan worden

toegelaten, waarvoor een minimaal aantal deelnemers vereist is of

waarin gewerkt wordt in groepen. Hieronder staan deze cursussen

vermeld. Raadpleeg ook de studiegids 2006-2007 Milieu-natuurwetenschappen

voor meer informatie of neem contact op met het Onderwijs

service centrum (OSC): 045-5762888.

Academische vaardigheden milieuwetenschappen

Deze cursus (N61311) bestaat uit dertien opdrachten die u verspreid

over een aantal jaren kunt uitvoeren. Het is daarom aan te raden om u

voor deze cursus in te schrijven zodra de propedeuse bijna afgerond is.

European Virtual Seminar on Sustainable Development

In het European Virtual Seminar on Sustainable Development (N311211)

werkt u aan een werkelijkheidsgetrouwe casus op het terrein van duurzame

ontwikkeling met studenten uit andere landen met verschillende

disciplinaire achtergronden via internet. Deze samenwerking confronteert

u met verschillende visies, die samenhangen met de sociale, culturele,

politieke, economische en fysieke contexten waarin de studenten leven en

studeren. De onderwerpen variëren van de toekomst van de kleinschalige

landbouw in Polen, de Europese Kaderrichtlijn Water en de Donau, strategiëen

om te communiceren over duurzame ontwikkeling tot het beheer

van een zogeheten ‘Geopark’ in Roemenië en meer. De deelnemers analyseren

de problemen van een casus, discussiëren en komen tot een dialoog,

zij onderzoeken en rapporteren hun bevindingen in een groepsrapport

en een beleidssamenvatting voor een stakeholder. Het seminar

wordt in de periode van half oktober tot half februari aangeboden. Het

is opengesteld voor opleidingsstudenten en interessant voor studenten

van verschillende studierichtingen. Inschrijven kan tot 1 oktober 2006.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Ron Cörvers:

ron.corvers@ou.nl, 045-5762809.

Geïntegreerd eerste niveau practicum natuurwetenschappen

Het Geïntegreerd eerste niveau practicum natuurwetenschappen

(N99111) wordt gehouden op 19, 20, 23, 24 en 25 oktober 2006 in

Wageningen. Voorafgaand aan het symposium is er een startdag op

zaterdag 7 oktober 2006 in studiecentrum Utrecht. U kunt aan dit practicum

meedoen als u een groot deel van de propedeuse hebt afgerond

(of voor oktober 2006 denkt af te ronden), waaronder in ieder geval de

Basiscursus Scheikunde en Evolutie. Voor informatie kunt u contact op

nemen met drs. Jikke van Wijnen: Jikke.vanWijnen@ou.nl, 020-5788425.

Zij beoordeelt de toelating én of er voldoende aanmeldingen zijn om

het practicum door te laten gaan.

Milieubeleid en samenleving

Bij het doorlopen van deze cursus (N15231) werkt u samen in groepen.

Ukunt de cursus niet individueel bestuderen. De cursus wordt aangeboden

van september tot februari. Als u deel wilt nemen, moet u zich

vóór 25 augustus 2006 aanmelden bij Ron Cörvers (zie hiervoor).

Virtueel milieuadviesbureau

In het Virtueel milieuadviesbureau (N5021N) werkt u samen met andere

studenten aan opdrachten van opdrachtgevers uit het milieuwerkveld.

De cursusdeelname staat open voor studenten die meer dan 28 modulen

behaald hebben (inclusief vrijstellingen). Door gebruik van internet kunt u

het werk grotendeels vanuit huis doen. Daarnaast zijn er vier verplichte

bijeenkomsten in het studiecentrum Eindhoven. Bij voldoende deelnemers

kunt u deelnemen in de periode september 2006 t/m maart 2007,

en/of in de periode januari t/m juni 2007. Aanmelden bij dr. Wilfried Ivens:

wilfried.ivens@ou.nl. Na aanmelden krijgt u bericht of u toegelaten wordt,

daarna kunt u zich inschrijven.

Nieuwe cursus Scientific and Professional Publishing on Environment

and Sustainability

Mensen die op wetenschappelijk niveau werken, moeten via publicaties

kunnen communiceren met vakgenoten. In de nieuwe cursus Scientific

and Professional Publishing on Environment and Sustainability (N41311)

leert u de verschillende aspecten van het schrijven en publiceren van een

artikel. Stapsgewijs doorloopt u het gehele publicatietraject. Daarbij

neemt u verschillende rollen op zich: auteur, reviewer en copy-editor.

Op die manier ervaart u hoe het publicatietraject verloopt. U schrijft,

ontvangt commentaar van (onbekende) reviewers, geeft commentaar op

een artikel van een ander en herschrijft uw eigen werk. Docenten geven

tijdens het proces handreikingen en terugkoppeling. Aan het eind van het

traject levert u een artikel in dat in het elektronische tijdschrift e-Journal

on Environment and Sustainability gepubliceerd wordt. Dit biedt een

unieke kans om uw onderzoekswerk aan een breed publiek te tonen. De

nieuwe cursus is bestemd voor studenten van de Masteropleiding Milieunatuurwetenschappen.

De studielast is 1 module. Voordat u aan de cursus

begint, moet u beschikken over eigen milieuwetenschappelijke (onderzoeks)gegevens

als basis voor een artikel. Deze gegevens heeft u verzameld

in een milieuwetenschappelijk onderzoek, of u bent daarmee ver

gevorderd. De benodigde onderzoeksgegevens komen bij voorkeur uit uw

afstudeeronderzoek voor de masteropleiding. Het is ook toegestaan om

andere onderzoeksgegevens voor het artikel te gebruiken, bijvoorbeeld

de gegevens uit het afstudeeronderzoek van de voorafgaande bacheloropleiding.

Dit laatste is ter beoordeling van, en kan alleen na overleg met,

de cursusbegeleider(s).

Het cursusmateriaal bestaat uit een elektronisch takenboek en een Open

Journalling System (OJS). In het takenboek staan de taken en wordt verwezen

naar bronnen voor het uitvoeren van de taken. De communicatie

tussen studenten onderling en tussen student en docent verloopt via het


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

25

onderwijs – Natuurwetenschappen

OJS. Ook het elektronisch tijdschrift wordt uitgegeven via het OJS. De cursus

draait de eerste keer in de periode februari - juni 2007. U kunt zich aanmelden

voor de cursus vanaf 1 september 2006. De faculteit bepaalt

of u wordt toegelaten. Cursusbegeleider is dr. Wilfried Ivens (onder voorbehoud).

Proeftoetsing nieuwe cursus Omgevingsbeleid

De nieuwe cursus Omgevingsbeleid (N23212) richt zich op het analyseren,

evalueren en ontwerpen van beleid voor de fysieke omgeving. Deze cursus

van twee modulen bestaat uit een theoretisch deel met de belangrijkste

theorieën en methoden, en een praktijkgericht deel waarin verworven kennis

en inzichten worden toegepast op verschillende interactieve, multimediale

case studies (zoals de Waddenzee, de fijnstofproblematiek, etc.).

De proeftoets loopt vanaf half oktober 2006 tot eind maart 2007.

Tot 1 oktober 2006 kunt u zich opgeven om mee te doen bij Ron Cörvers

(zie hiervoor).

Proeftoets nieuwe cursus Ecosystem Assessment and Management

Vanaf november 2006 tot maart 2007 wordt de nieuwe cursus Ecosystem

Assessment and Management (N13211) met een proeftoets geëvalueerd.

Deze cursus (1 module) gaat vanaf medio 2007 de cursus Natuur en milieu

in oecologisch perspectief vervangen. In de nieuwe cursus staat de wisselwerking

tussen mensen en ecosystemen centraal. De cursus wordt opgezet

rond het Millennium Ecosystem Assessment (www.millenniumassessment.

org), dat een schat aan kennis heeft opgeleverd over de toestand van ecosystemen

wereldwijd, de verwachte ontwikkelingen, en de opties voor

duurzaam beheer. Aan de proeftoets is een vergoeding verbonden. U kunt

zich opgeven bij dr. ir. Joop de Kraker: joop.dekraker@ou.nl.

onderwijs – Psychologie

Sys-tentamen Inleiding

in de neuropsychologie

en psychofarmacologie

De sys-tentamenbank van Inleiding in de

neuropsychologie en psychofarmacologie

(S25211) is gereed. Studenten kunnen zich

per 17 juli aanmelden voor het sys-tentamen

en per 1 augustus het tentamen

afleggen in het studiecentrum van hun

keuze.

Neem deel aan visitatie

Psychologie

In september 2006 worden de opleidingen

van de faculteit Psychologie gevisiteerd

door een commissie van deskundigen.

Deze commissie gaat een oordeel geven

over de kwaliteit van de opleiding Psychologie

aan de Open Universiteit. Tijdens die

visitatie is er ook een kort spreekuur waarin

studenten met vragen en opmerkingen

over de opleiding Psychologie zich kunnen

richten tot de commissie. Studenten

psychologie die tijdens dit spreekuur te

Heerlen gehoord willen worden, kunnen

zich via e-mail melden bij dr. Lilian

Lechner, coördinator van de visitatie

Psychologie: lilian.lechner@ou.nl.

Doe mee aan de pilot van de cursus

Inleiding in de psychologie

Ontvang het nieuwste studiemateriaal, studeer in eigen tijd

en eigen tempo en maak gebruik van een nieuwe digitale

leeromgeving (met persoonlijk studieadvies). Vanaf 15 september

2006 kunt u kiezen voor volledige vrijheid bij de aanvang

van uw studie Psychologie. De cursus Inleiding in de psychologie

(S48112) wordt, naast de gebruikelijke vorm met begeleide

bijeenkomsten in het startpakket, aangeboden vanuit een nieuwe

digitale leeromgeving waarin u de studie-volgorde van de

verschillende cursusonderdelen zelf kunt bepalen. Dit betekent

dat het niet noodzakelijk is om bij hoofdstuk 1 te beginnen en

bij hoofdstuk 18 te eindigen. U kiest zelf waar u gaat beginnen

en u krijgt op grond van uw kenmerken en afgeronde studietaken steeds een persoonlijk advies voor het

volgende hoofdstuk. Na afloop van dit traject doet u een schriftelijk mc-tentamen. De tentamendata zijn

24 januari, 18 april, 27 juni en 29 augustus 2007. De pilot start op 15 september 2006, inschrijven kan vanaf

1september 2006. Doet u mee aan deze pilot, dan is er voor u een aantal voordelen. U ontvangt het nieuwste

materiaal, u maakt kennis met een nieuwe digitale leeromgeving ‘Moodle’, én u krijgt de mogelijkheid

van gepersonaliseerd advies.

De advisering binnen de cursus Inleiding in de psychologie wordt ontwikkeld binnen het innovatieproject

ISIS: Individualized Support In Sequencing en heeft tot doel dat studenten zelf op basis van hun eigen

behoeften en voorkeuren de meest ideale leerweg kunnen bepalen en volgen.

Iedereen die zich voor deze nieuwe vorm van de cursus Inleiding in de psychologie inschrijft, ontvangt

cursusmateriaal in de vorm van een tekstboek en een digitaal werkboek. Let op: als u wenst deel te nemen

aan de bijeenkomsten in de studiecentra, dan dient u zich in te schrijven voor het ‘Startpakket’. Als u zich

inschrijft voor de pilot én u bestelt tenminste 1 extra cursus, dan is uw bestelling een ‘Studiepakket’.


26 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

onderwijs – Informatica

Lector Rijken: ‘In de toekomst zal alles

steeds langzamer gaan’

Informatici op zoek naar de

grenzen van het vakgebied

Voor de derde keer organiseerden de faculteit Informatica en de studievereniging TouW een symposium

in studiecentrum Amsterdam. Op 20 mei kwamen tachtig studenten bijeen om te denken en te

praten over ‘inspireren met ict: de interface en het ontstaan van een e-cultuur’. Lector Dick Rijken,

gerespecteerd expert op het gebied van digitale media: ‘In de toekomst zal alles steeds langzamer gaan.’

Na de opening door decaan prof. dr. ir. René

Bakker – hij schetst kort de stand van zaken bij

de faculteit – staan in het ochtenddeel drie

lezingen op het programma. Als eerste is het

woord aan prof. dr. Gerrit van der Veer. Hij is per

1 mei 2006 benoemd tot hoogleraar mensmachine-interactie

bij de Open Universiteit (zie

1 in kader). Hij kan dus meteen uitgebreid kennismaken

met zijn studenten. Hij spreekt over

de vraag of de mens zich aan moet passen aan

de techniek of andersom. Ir. Koert van

Mensvoort (zie 2), informaticus, maar ook kunstenaar

en filosoof, introduceert in zijn performance

begrippen als de ‘actieve cursor’, de

‘digitale danser zonder lichaam’, de ‘nextnature’

en de ‘datafontein’, een fontein die de beursstanden

weergeeft onder het motto geld als

water (zie 3).

Drs. Dick Rijken (zie 4), de derde spreker, is een

gerespecteerd expert op het gebied van digitale

media. Hij werkt o.a. voor de VPRO, de UvA,

de VU en het Rijksmuseum. Fase één bij het

gebruik van informatica was volgens hem voornamelijk

gericht op het op orde brengen van

processen. In fase twee zijn we na gaan denken

over de interactie met de gebruiker. Nu zijn we

in fase drie beland waarin de informatica

ervoor zorgt dat verschillende groepen met

elkaar kunnen communiceren. IT-afdelingen

worden communicatieprojecten. Hiërarchische

verhoudingen verdwijnen in de netwerksamenleving.

Rijken:‘Was het tot nu toe zo dat alle

ontwikkelingen steeds maar sneller gingen, in

de toekomst zal alles juist steeds langzamer

verlopen. Niemand is immers meer de baas. Wij

Nederlanders, opgegroeid met het poldermodel,

hebben bij deze ontwikkeling een voordeel

want wij zijn al aan overlegstructuren gewend.

De media in deze netwerksamenleving moeten

niet meer kant en klare producten ter consumptie

aanbieden, maar mensen inspireren en

gereedschappen geven om zelf aan de slag te

gaan. De VPRO probeert dat bijvoorbeeld te

doen met het project rond popmuziek 3 voor

12.’ (zie 5).

Aldus het ochtendgedeelte tijdens welke de

organisatoren van dit symposium op zoek wilden

naar de grenzen van het vakgebied informatica.

In drie lezingen werden o.a. uitstapjes

gemaakt naar de kunst, de cultuurwetenschappen,

de psychologie en de filosofie. Die grenzen

zijn dus bijzonder moeilijk aan te geven en de

vraag blijft of dat ook wel zo nodig is.

Aansluitend op de thema’s van de ochtend

kunnen studenten tijdens het middagprogramma

op zoek naar verdere verdieping en daartoe

kiezen uit negen workshops. Zo behandelt

docent ir. Evert van de Vrie het onderwerp “De

Wiskunde en het programmeren van Sudoku’s”.

Na de lunchpauze is er ook gelegenheid om

met de onderwijsadviseur en de onderwijscoördinator

te spreken over praktische vragen

rond de studie. Van deze gelegenheid wordt

intensief gebruik gemaakt. Volgens onderwijsadviseur

Janine Voncken gaan de vragen o.a.

over wijziging van het curriculum van Informatica

komend studiejaar, het afstudeertraject en

het nieuwe inschrijfreglement. Netty Stoelinga,

voorzitter van de studievereniging TouW (zie 6)

vindt deze onderwijsmarkt een bijzonder

belangrijk onderdeel van deze dag:‘Het is een

van de weinige mogelijkheden om zulke zaken

“real live” met iemand van de Open Universiteit

te bespreken. Het moment, in mei, is erg

geschikt want binnenkort moet iedereen de

nieuwe cursussen voor het komende studiejaar

bestellen en dat is vaak een heel gepuzzel.’ Met

een borrel en buffet wordt deze geslaagde dag

afgesloten, want ook dit soort interactie blijft

uiteraard erg belangrijk (zie 7 voor een uitgebreider

verslag).

Marga Mulder

1 http://www.ou.nl/eCache/DEF/41/079.html

2 www.koert.com

3 De Japanse televisie maakte over de datafontein

een item, zie http://datafountain.

nextnature.net

4 http://www.mediamatic.nl/whoiswho/rijken/

index.html

5 http://3voor12.vpro.nl/3voor12/

6 www.open.ou.nl/touw/

7 www.frankwatching.com/archive/2006/

05/22/event_inspireren_met_ict#body

Op de foto’s: rechtsboven: Koert van Mensvoort; daaronder/

linksonder: Gerrit van der Veer; onderaan: Dick Rijken.


www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

27

onderwijs – Informatica

Nieuwe cursus

Webcultuur: creatieve technologie

voor internet

Internet is meer dan een netwerk tussen computers. In

de cursus Webcultuur (T38111) gaan we op onderzoek

naar dat ‘meer.’ Dat is niet eenvoudig, want we zitten er

nog te dicht op. Marshall McLuhan stelde niet voor niets

‘de inhoud van een medium is altijd een vorig medium’,

waarmee hij aangaf dat we een nieuw medium altijd

proberen te begrijpen in concepten afkomstig uit het

oude medium. Om proefondervindelijk de nieuwe wetten

te ontdekken, experimenteren uitgevers met digitale

media.

Webcultuur: creatieve technologie voor internet is een nieuwe propedeusecursus

van de faculteit Informatica. We onderzoeken hoe internettechnologie

het dagelijkse leven beïnvloedt en de nieuwe mogelijkheden

en vormen van creativiteit die daardoor ontstaan. De cursus is

bedoeld voor iedereen die zich voor internet interesseert en er zowel

conceptueel als praktisch mee aan de slag wil gaan. De cursus kent een

tweedeling. Enerzijds proberen we webcultuur te benoemen. Hiertoe

gaan we op zoek naar de wijze waarop internet de communicatie tussen

mensen beïnvloedt en analyseren we diverse aspecten daarvan.

Relevante onderwerpen zijn: communicatiemodellen, mediatheorie,

semiotiek, usability en gebruik. We besteden uitgebreid aandacht aan de

materiële kant van het web: wat is de structuur van het internet en wat

voor technieken worden er gebruikt bij het maken van websites? Extra

aandacht is er voor de twee belangrijkste ‘talen’ html en css. We experimenteren

met het web door middel van het bouwen van een eenvoudige

website, met een stuk gereedschap dat nauwelijks technische kennis

vereist. Er zijn drie cursusboeken ontwikkeld die het leeuwendeel van de

lesstof bevatten. Het is belangrijk om tijdens de studie toegang tot

(breedband) internet te hebben, dan kunnen voorbeelden direct worden

opgezocht. Daarnaast is een licentie voor JOOMLA beschikbaar: een

opensource-omgeving waarmee eenvoudig een website kan worden

gemaakt. Leuk om te maken en het ziet er meteen professioneel uit.

Voor deze cursus is geen specifieke informaticavoorkennis vereist. Wel

gaan we ervan uit dat u met een pc overweg kunt en bekend bent met

internet. De cursus bevat opgaven die u meer inzicht geven in webcultuur

en opdrachten die u voldoende houvast bieden om uzelf verder te

bekwamen in het bouwen en ontwerpen van websites. Kijk voor meer

informatie over de cursus in de nieuwe studiegids respectievelijk op

www.studieaanbod.ou.nl/T38111.

Revisie

Continue wiskunde

De gereviseerde cursus Continue wiskunde (T08131) is een cursus speciaal

voor informatici. Aansluitend op wiskunde op havo-niveau biedt de

cursus u de belangrijkste algemene basisbegrippen en technieken van

de continue wiskunde, zoals limieten, differentiëren en integreren. De

gekozen voorbeelden en casussen hebben bijna allemaal betrekking op

informatica. U maakt onder andere kennis met voorbeelden van functies

die gebruikt worden om de kwaliteit van software te meten, functies die

de groei van het internet voorspellen en functies die gebruikt worden bij

het maken van tekeningen op een computerscherm. Voor datacommunicatie

zijn filters belangrijk; de hierbij gebruikte wiskunde (waaronder

Fourier-reeksen) komt in een casus aan bod. Het laatste blok van de cursus

is gewijd aan continue kansrekening. Voor dit onderwerp is een

groot deel van de eerder behandelde wiskundige technieken nodig. Met

deze kansrekening kunnen wachtrijproblemen, die bijvoorbeeld optreden

bij communicatietechnologie, geanalyseerd worden. Een groot deel

van de technieken die u in de cursus aangeleerd krijgt, kunnen tegenwoordig

ook door computeralgebrapakketten uitgevoerd worden. In de

cursus leert u werken met het open-sourcepakket Maxima. Dit is een

krachtig pakket met veel mogelijkheden, dat bovendien door de erbij

ontwikkelde schil wxMaxima gebruiksvriendelijk is. Kijk voor meer informatie

over de cursus in de nieuwe studiegids respectievelijk op

www.studieaanbod.ou.nl/T08131.


28 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

onderwijs – Informatica

Revisie

Architecturen van computernetwerken

De vernieuwde Engelstalige cursus Architecturen

van computernetwerken (T39221) geeft

een top-down-benadering van het fenomeen

computernetwerken. De cursus begint met de

protocollen die een rol spelen op applicatieniveau

en behandelt dan successievelijk de rest

van de protocolstapel. Vanwege deze aanpak

wordt al vroeg in de cursus de nadruk gelegd op

de uitgangspunten achter en samenstelling van

de applicatie-programmeerinterface (API) van

een computernetwerk. Het bijbehorende practicum

laat u hiermee oefenen waardoor u een

gevoel krijgt voor de rol die protocollen en netwerkconcepten

in de praktijk kunnen spelen.

Bezig zijn met computernetwerken is veel meer

(en mogelijk veel interessanter) dan de bestudering

van de standaards die protocolberichten en

het gedrag van protocollen beschrijven. Als

voorbeeld volgt de cursus de opbouw van het

Internet (TCP/IP) om de principes en achter

gronden van computernetwerken te illustreren.

Hiermee krijgt u ook praktische kennis van deze

architectuur.

Enkele extra aspecten van deze cursus zijn:

–draadloze en mobiele netwerken met daarbij

een grondige bespreking van WiFi, mobile IP

en GSM;

–in totaal worden er nu 12 practicumsessies

voorzien; 6 programmeeropdrachten op de API

en 6 practica met de protocolanalyser Ethereal.

Uit dit aanbod kunt u een keuze maken op

basis van uw interesse. U kiest hieruit twee,

met elkaar samenhangende opdrachten waarop

u een terugkoppeling ontvangt.

– aandacht voor peer-to-peernetwerken,

beveiliging van draadloze netwerken, DNS,

enzovoorts;

–het cursusboek wordt vergezeld van een

Engelstalige interactieve webstek terwijl de

cursusbegeleiding en -ondersteuning via het

elektronische Blackboard-systeem van de Open

Universiteit plaatsvindt.

Het tentamen vindt op afspraak plaats en is een

combinatie van een huiswerkopdracht die circa

3weken voor het tentamen wordt toegezonden,

en een mondeling tentamen. Voor de huiswerkopdracht

kunt u ook weer kiezen uit een reeks

van opdrachten. Op deze manier kunt u uw

eigen interesse volgen voor het tentamen, al

zal het tentamen zelf betrekking hebben op de

gehele leerstof. De cursus is bedoeld voor

bachelorstudenten Informatica, dat wil zeggen:

studenten die de propedeuse Informatica hebben

afgerond alsmede de cursussen Objectgeoriënteerd

programmeren met Java, Continue

wiskunde en Inleiding kennistechnologie. Kijk

voor meer informatie over de cursus in de nieuwe

studiegids respectievelijk op www.studieaanbod.ou.nl/T39221.

Geef je op voor visitatie Informatica

Opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs

worden periodiek beoordeeld. Als de beoordeling

goed is, dan worden ze ‘geaccrediteerd’

en zijn ze gerechtigd om bachelor- en/of

masterdiploma’s uit te reiken. Ook de bacheloropleiding

Technische informatica en de masteropleiding

Technical informatics, zoals die afgelopen

jaren zijn verzorgd, worden binnenkort

beoordeeld. Daartoe bezoekt een visitatiecommissie

de faculteit in Heerlen en voert gesprekken

met diverse betrokkenen. De visitatiecommissie

wil tijdens haar bezoek ook graag een

gesprek voeren met studenten van de beide

opleidingen. De gesprekken staan gepland op

dinsdag 19 september 2006, van 13.45 tot 14.30

uur met de bachelorstudenten, van 14.30 tot

15.15 uur met de masterstudenten. Opleidingsstudenten

worden uitgenodigd aan de gesprekken

deel te nemen.

‘zelfstudie bachelor’, of ‘zelfstudie master’. Naast

het gesprek met de commissie willen we nog

enkele activiteiten organiseren, zodat de reis

naar Heerlen nog meer de moeite waard wordt.

Studenten die naar Heerlen komen, krijgen de

reiskosten vergoed (tweede klasse openbaar

vervoer, of 19 eurocent per km indien gereisd

wordt met de auto) en een cadeaubon van 25

euro. Studenten die aan de gesprekken met de

visitatiecommissie deel willen nemen, kunnen

zich aanmelden middels een formulier op de

faculteitspagina Informatica (www.ou.nl).Indien

zich (te) veel studenten aanmelden, dan wordt

eind augustus een selectie gemaakt. Studenten

worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld en

ontvangen nadere informatie over de precieze

invulling van het programma, locatie, en dergelijke.

Spreekuur

Overigens houdt de visitatiecommissie ook een

spreekuur. Dat is gepland op woensdag 20 september,

van 10.30 tot 11.30 uur. Studenten die

gebruik willen maken van het spreekuur, dienen

zich aan te melden bij de commissie door een e-

mail te sturen naar de heer Lansink, secretaris

van de visitatiecommissie: lansink@qanu.nl en

daarin te vermelden om welke opleiding en

instelling het gaat en eventueel welke kwestie(s)

aan de orde worden gesteld.

Gesprekken

Ter voorbereiding van het visitatiebezoek zijn

‘zelfstudies’ opgesteld door de faculteit. Deze

zijn aan te vragen door een mailtje te sturen

naar: inf.sec@ou.nl onder vermelding van


COLOFON

Geslaagde online voorlichting

onderwijs – Actief Leren

Bij de masteropleiding Actief Leren is een kleine staf werkzaam waardoor het persoonlijk aanwezig zijn op

informatieavonden schier onmogelijk is. Als je echter ingehuisd bent bij het Onderwijstechnologisch expertisecentrum,

dan verzorg je toch ‘gewoon’ online voorlichting. Op 6 en 8 juni draaiden twee sessies vanuit het centrale

Heerlen, rechtstreeks verbonden met telkens drie studiecentra. Decaan prof. Els Boshuizen en docent

Maaike Hendriks stonden studenten-in-spe persoonlijk te woord. Lof aan beide kanten van de lijn.

Tot nu toe werd voor online verbindingen gewerkt met Logitech Videocall. Daarmee is echter alleen een eenop-een

verbinding mogelijk. Nu werd gebruik gemaakt van Breeze waarbij meerdere studiecentra met elkaar

worden verbonden. Benodigdheden: een internetwerkplek, een webcam, een microfoon en boxen of een headset.

Zo ontstaat er een videoconferentie via internet. De deelnemers zien elkaar op het pc-scherm, horen elkaar,

kunnen met elkaar discussiëren, maar ook gezamenlijk webpagina’s of elektronische werkboeken bekijken.

Modulair vroeg drs. Maaike Hendriks naar haar ervaringen?

Wat is de aanleiding voor deze manier van voorlichting?

‘Onze masteropleiding Actief Leren bestaat uit een kleine staf, alle leden zijn werkzaam in Heerlen. Bij informatieavonden

is het voor ons dus praktisch onmogelijk om in alle studiecentra aanwezig te zijn, temeer doordat

deze vaak tegelijkertijd dit soort avonden organiseren. Daarom zijn we al geruime tijd bezig met het opzetten

van een systeem van afstandsvoorlichting. Eerst zijn we gestart met videoconferencing. Het Pretoria-gebouw

op de campus beschikt weliswaar over zulke faciliteiten, maar niet alle studiecentra. Bovendien bleef het een

een-op-een systeem. Bij meerdere informatieavonden op één avond leverde dat problemen op.’

Is het niet eigenlijk een toepassing bedoeld voor onderwijs?

‘Nee, Breeze kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt: onderwijs, voorlichting, demonstraties, vergaderingen.

Breeze biedt ook een grote variëteit aan soorten verbinding en contact zoals: een-op-een, met meerdere

studiecentra c.q. studenten tegelijk, video, alleen beeld, alleen geluid, chat of streaming video.’

Wordt ‘aanschuiven’ niet als indiscreet ervaren?

‘Nee vaak juist als zeer positief doordat de meesten met soortgelijke vragen komen en al meeluisterend op

nieuwe vragen komen. Overigens schuiven ook bij reguliere informatieavonden belangstellenden gewoon aan.

Vragen die anderen niet zouden mogen horen of die indiscreet zouden zijn, heb ik nog nooit gehoord. En uiteindelijk

is er altijd nog een persoonlijk gesprek mogelijk.’

Verliep de sessie ook technisch goed?

‘De beeld- en geluidsverbinding was goed, het geluid liep vrij synchroon met het beeld, het beeld was vloeiend.

Uiteraard was het geen beeldvullend beeld, aangezien er meerdere studiecentra tegelijkertijd “open”

stonden. Overigens hebben we gebruikgemaakt van verschillende soorten opstellingen: computer in de hoofdruimte,

computer in een aparte kamer, met headset of met aparte boxen en microfoon. Op basis van de ervaringen

zullen we daaruit een meest optimale opstelling bepalen en die aanbevelen bij alle studiecentra.’

Jullie hebben ongetwijfeld aan studenten/belangstellenden gevraagd wat zij ervan vonden?

‘Uiteraard, de reacties waren over het geheel erg positief. Belangstellenden vonden het spannend en leuk om

gebruik te kunnen maken van nieuwe media. Op die manier zien ze dat de Open Universiteit met innovatie

bezig is. Ook het zien van informatieavonden in andere studiecentra werd als positief ervaren. En, op een leuke

manier werd het afstandsonderwijs gedemonstreerd. Wij van Actief Leren hebben het als zeer positief ervaren.

Ook de reacties die ik terugkreeg van de studiecentra en de belangstellenden waren vol lof. Het is dan ook een

goed alternatief voor fysieke aanwezigheid.’

Dus het krijgt een vervolg...

‘Dit krijgt zeker een vervolg voor wat ons betreft, en zal uitgebreid worden naar álle studiecentra. Ook voor

onze masteropleiding biedt Breeze extra mogelijkheden, denk aan een thema-avond met online discussie maar

ook scriptiebegeleiding. Op termijn kunnen wij voorlichtingsessies organiseren waarbij studenten thuis inloggen.’

Modulair verschijnt in een oplage van 30.000

exemplaren en wordt uitgegeven door de afdeling

Voorlichting, Service en Informatie van de Open

Universiteit Nederland ISSN 0920-2560. Studenten

en alumni krijgen het blad toegestuurd. Voor

personeel wordt het verspreid via de secretariaten.

Via internet wordt ook een digitale versie van

Modulair aangeboden: www.ou.nl/modulair

Hoofd- en eindredactie

Frans Bogaert

Bureauredactie

Nicolle Delnoy, Romy Ewoldt

Redactiesecretariaat

Nicolle Delnoy

Teksten

Marijke te Hennepe, Fred Meeuwsen, Chester

Bogaardt, Frans Bogaert, Paul Troost, Suzanne

Geurts, Rob van het Hof, Koos van der Zwet,

Dieuwertje Bogaards, Bernadette Kop

Grafisch ontwerp

Grafisch centrum OUNL, Vivian Rompelberg

Fotografie

Peter Strelitski (cover), Erwin Koenen, Chis

Peeters, Sake Rijpkema, Driepoot

Druk

Alfabase, Alphen aan den Rijn

Papier

Terrapress mat 80gr

Advertenties

Jetvertising

Laan van Zuidhoorn 37

2289 DC Rijswijk

telefoon: 070-3990000

fax: 070-3902488

e-mail: rob@jetvertising.nl

Algemene inlichtingen

Service en informatie

telefoon: 045-5762888

–maandag: 10.00-21.00 uur

–dinsdag tot en met donderdag:

09.00-21.00 uur

–vrijdag van 09.00-16.30 uur

–zaterdag van 10.00-12.30 uur.

U kunt ook onze internetsite bezoeken:

www.ou.nl/vragen

Redactieraad

Modulair en e-Modulair worden redactioneel

bewaakt binnen de uitgangspunten zoals

geformuleerd door de Redactieraad Modulair.

Leden: voorzitter Koos Baas, ing. (Informatica);

drs. Nanda Boers (Psychologie); Frans Bogaert

(Voorlichting, service en informatie); drs. Dick

Disselkoen (Cultuurwetenschappen); drs. John

Dohmen (Rechtswetenschappen); drs. Nelleke

Eelman (studiecentra/steunpunten); drs. Maaike

Hendriks (OTEC); Bernadette Kop (Ondernemingsraad/Studentenraad);

drs. Max van Luik

(Managementwetenschappen); Henny Schut

(Marketing en communicatie); Michiel Vergeest

(Natuurwetenschappen)

Redactieadres

Valkenburgerweg 177

Postbus 2960, 6401 DL Heerlen

telefoon: 045-5762670

fax: 045-5762766

e-mail: modulair.redactie@ou.nl,

internet: www.ou.nl/modulair

Frans Bogaert


30 www.ou.nl/emodulair 12 juli 2006

tentameninfo

In deze rubriek staan wijzigingen van tentamendata,

tentamenvorm en toegestane hulpmiddelen

Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe cursussen,

uit roulatie genomen cursussen of cursussen die in/uit

sys zijn gegaan. De aanvullingen en wijzigingen borduren

voort op cursus- en/of tentameninformatie die is opgenomen

in de studiegids en/of de cursussite. De nieuwe informatie

wordt telkens één keer herhaald, dus noteer belangrijke

wijzigingen in uw agenda! Sys-tentamens worden altijd in

het studiecentrum afgenomen. Een aanmelding voor een

sys-tentamen kunt u sturen naar het studiecentrum waar u dit

sys-tentamen wilt afleggen.

Alleen studenten die in het buitenland een sys-tentamen

maken of studenten die behoren tot speciale categorieën

(handicap of detentie) kunnen hun sys-aanmelding sturen

naar de afdeling Tentaminering en certificering in Heerlen.

Hetzelfde geldt voor sys-inzages. Ook de verzoeken tot inzage

moeten worden gezonden naar het studiecentrum waar de

student inzage wil plegen. Deze verzoeken moeten binnen

twee weken na de datum van de voorlopige tentamenuitslag

bij het studiecentrum zijn ontvangen. Verzoeken die na afloop

van deze termijn worden ontvangen, worden niet meer

behandeld. De daadwerkelijke inzage vindt daarna plaats.

Actuele wijzigingen met betrekking tot cursussen worden

tevens vermeld op de cursussite van Studienet. Raadpleegt u

deze site bij twijfel! Heeft u toch nog vragen dan kunt u contact

opnemen met Service en informatie.

Aanmeldtermijnen Reguliere tentamens en

sluitingsdata

De aanmeldtermijnen voor reguliere tentamens zijn langer

dan voor sys-tentamens. U vindt deze op de website

www.ou.nl/tentamen

Sluitingsdata van de tentamenperiode:

– 28-8 t/m 30-8-2006, sluitingsdatum 2-8-2006,

– 6-11 t/m 8-11-2006, sluitingsdatum 11-10-2006,

– 22-1 t/m 24-1-2007, sluitingsdatum 20-12-2006. Let op: de

sluitingsdatum is 1 week vervroegd i.v.m. de kerstvakantie!

– 16-4 t/m 18-4-2007, sluitingsdatum 21-3-2007,

– 25-6 t/m 27-6-2007, sluitingsdatum 30-5-2007,

– 27-8 t/m 29-8-2007, sluitingsdatum 1 augustus 2007.

Aantal tentamendagen/-avonden in studiejaar 2006-2007

ongewijzigd

De Commissie voor de examens is in het tentamenrooster van

het nieuwe studiejaar 2006-2007 wederom uitgegaan van

drie tentamenavonden per tentamenronde en heeft besloten

om het aantal van drie tentamenavonden te handhaven.

Bij dit besluit hebben de volgende overwegingen o.a. een rol

gespeeld:

1. Het terugbrengen van het aantal openingsuren van de

studiecentra.

2. Het aantal reguliere tentamens per tentamenavond was bij

vijf tentamenavonden laag. Naar verwachting zal het aantal

regulier schriftelijke tentamens nog verder afnemen door het

beperken van het aantal cursussen en door het feit dat steeds

meer cursussen via sys dan wel met een opdracht afgenomen

worden.

3. Er zijn formeel bij de Commissie voor de examens resp.

Service en informatie tot op heden weinig klachten binnengekomen.

Gebleken is dat deze klachten pas tot problemen

leiden als een student voor twee cursussen twee keer zakt.

4. Ook is naar voren gekomen dat de problemen zich voordoen

bij die faculteiten, waar relatief weinig tentamens via sys

getentamineerd worden.

5. De Commissie voor de examens hanteert een hardheidsclausule

voor die studenten die gehinderd worden in hun

studievoortgang door het hanteren van drie tentamenavonden.

Hier wordt per geval nagegaan of er een en zo ja welke

oplossing mogelijk is. Het gaat dan om klachten van studenten

die aantoonbaar in de problemen komen door de teruggang

naar drie tentamenavonden en die dus niet te wijten

zijn aan de eigen planning.

Afgesproken is dat deze klachten via Service en informatie

lopen. Daar wordt eerst nagegaan welke andere mogelijkheden

de student kan benutten.

Uitzondering op besluit inzake zakrekenmachines

Alle typen zakrekenmachines zijn op tentamens toegestaan.

Dit betekent dat het onderscheid in programmeerbare en

niet-programmeerbare zakrekenmachines is vervallen.

Inmiddels is gebleken dat bij een aantal cursussen de tentaminering

nog niet aan dit besluit is aangepast. Daarom is

besloten om voor de volgende cursussen een uitzondering te

maken en uitsluitend geen programmeerbare zakrekenmachine

toe te staan totdat de tentamens zijn aangepast en dit in

Modulair of anderszins medegedeeld is. Omdat het merendeel

van de studenten wellicht reeds beschikt over een nietprogrammeerbare

zakrekenmachine (in de cursus geadviseerd)

verwacht de Commissie voor de examens op dit punt

geen problemen.

De uitzondering geldt voor de cursussen:

T07121 Discrete wiskunde A

T08121 Continue wiskunde 1

T33121 Discrete wiskunde B.

Tentamendata uitlopende cursussen

Met klem adviseren wij studenten kennis te nemen van de

nadere informatie omtrent cursussen die uit het onderwijsaanbod

zijn genomen (dan wel gereviseerd) en waarvan de

laatste tentamenmogelijkheid plaatsvindt in het academisch

jaar 2006-2007. Deze vindt u in de bestelwijzer die u bij de

studiegids heeft ontvangen onder het hoofdstuk Tentamendata

uitlopende cursussen en niet in Modulair.Alleen aanvullingen

hierop worden vermeld in de rubriek van de Commissie

voor de examens in Modulair. Deze informatie vindt u ook

op Studienet.

Correctie artikel Tentaminering in het buitenland (Modulair

nr. 5, februari 2006, pagina 20-21)

In het artikel wordt gesteld dat de tentamenaanmelding van

studenten die buiten Nederland of Vlaanderen tentamens

afleggen uiterlijk acht weken voor de geplande tentamendatum

door de afdeling Tentaminering en certificering moet

zijn ontvangen. Dat is niet juist. De aanmelding dient uiterlijk

acht weken vóór aanvang van de tentamenperiode waarin het

tentamen wordt afgenomen te zijn ontvangen.

Cultuurwetenschappen

C01221 Wetenschapsleer

De vorm van het tentamen bestaat sinds 10 april 2006 niet

langer uit een aantal open vragen, maar uit veertig meerkeuzevragen.

C12122 Inleiding letterkunde

Abusievelijk is in de studiegids 2005-2006 een tentamendatum

voor deze cursus niet opgenomen. De datum waarop

de cursus nog wordt getentamineerd is 28 augustus 2006.

C45121 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen, deel 2

Sinds 1 februari 2006 in sys. Tegelijkertijd is deze cursus op

1februari 2006 uit de roulatie genomen. De laatste mogelijkheid

om het sys-tentamen af te leggen is 31 januari 2007.

C44112 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Sinds 1 januari 2006 in sys.

Informatica

T28131 Inleiding informatica

Sinds 1 mei 2006 in sys.

T36121 Communicatietechnologie

Sinds 1 februari 2006 in sys.

Managementwetenschappen

B08211 Inleiding strategie

Sinds 1 mei 2006 in sys.

B32211 Supply chain management

De wijze waarop deze cursus wordt getentamineerd verandert

met ingang van 1 september 2006. Vanaf dat moment bestaat

het tentamen uit een sys-tentamen met open vragen. In afwijking

van de sys-tentaminering geldt voor deze cursus een

andere procedure voor de aanmelding. Bovendien kan het

sys-tentamen slechts in een beperkt aantal studiecentra worden

afgelegd: Groningen, Utrecht, Den Haag, Heerlen en Gent.

Raadpleegt u voor uitgebreidere informatie de cursussite op

Studienet. Studenten die vóór 1 september 2006 stonden

ingeschreven kunnen de eindopdracht uiterlijk 1 december

2007 indienen bij de examinator.

B26121 Productiemanagement

Sinds 1 mei 2006 in sys.

E10131 Introductie financial accounting

Sinds 1 mei 2006 in sys.

E19311 Planning en control

In het schema Overzicht van cursussen die uit het aanbod

gaan in de Modulair van juni 2006 en in de bestelwijzer staat

vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid voor deze


31

COLOFON

studiebegeleiding

Sys-tentamentijden studiecentra: beperkte openingstijden zomerreces

Tijdens de zomermaanden juli, augustus open, maar soms beperkt, waardoor ook om altijd de webpagina van uw studiecentrum

en (begin) september blijven de Sys-tentamentijden meeste de tijden voor studiecentra

het afleggen van een systentamen

beperkt zijn. Raadpleeg daar-

contact

(www.ou.nl/studiecentra) en/of neem telefonisch

studiecentra en steunpunten weliswaar

op.

cursus op 30 juni 2007 is. De laatste mogelijkheid

om het mondelinge tentamen af te

Psychologie

S13111 Onderzoekspracticum

Provinciaal steunpunt Friesland

telefoon: 058-2159019, wo 18.00-21.00

Vervolg afgestudeerden

leggen is echter 28 augustus 2007.

E23211 Sysifo

In het schema Overzicht van cursussen die

uit het aanbod gaan in de Modulair van juni

2006 staat vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid

voor deze cursus op 30 juni

2007 is. De laatste mogelijkheid om het

mondelinge tentamen af te leggen is echter

kwantitatieve data-analyse

De tentamenvorm wijzigt met ingang

van 1 september 2006: om het certificaat

te ontvangen dient u naast het

regulier schriftelijk tentamen ook de

bijzondere verplichting met een voldoende

te hebben afgerond. Dit geldt

voor iedereen, óók voor studenten die

uur, do 14.00-17.00/18.00-21.00 uur,

za 09.30-12.30 uur.

Studiecentrum Groningen

telefoon: 050-3138300, di 18.30-21.30

uur, do 14.30-17.30 uur, za 10.30-13.30

uur.

Studiecentrum Nijmegen

telefoon: 024-3612000, di 18.30-21.30

mw. S.E.C. de Witte (drs.), Neigem, België, afstudeerrichting

gezondheidspsychologie.

Afstudeeropdracht: Sociale invloed van ouders en

peers op de verschillende fasen van het beginnen

met roken door Adolescenten in Vlaanderen.

Rechtswetenschappen

Wo-bacheloropleiding Nederlands Recht

31 augustus 2007.

de cursus vóór 1-7-2006 hebben

uur, wo 18.30-21.30 uur, do 18.30-

mw. M. van den Bosch-van der Woerdt (LLB), Delft

E34112 Economie voor niet-economen

Sinds 1 maart 2006 in sys.

E34322 Financial accounting

Bij het tentamen mocht reeds gebruik worden

gemaakt van een zakrekenmachine.

Vanaf heden is een wettenbundel ook toegestaan.

Bij de wettenbundel wordt bedoeld

het Burgerlijk Wetboek. Een wettenbundel

waar ook overig publiek- en privaatrecht is

opgenomen is ook toegestaan. Niet toegestaan

zijn RJ-bundels en dergelijke. U mag

bij het tentamen geen gebruik maken van

het handboek en het werkboek.

Natuurwetenschappen

N12211 Remote sensing: basics and

environmental applications

Vanaf 1 augustus 2006 is het tentamen een

openboektentamen. Met ingang van die

datum mag u tijdens het tentamen naast

een zakrekenmachine gebruikmaken van

willekeurig welk cursusmateriaal van de

Open Universiteit Nederland (desgewenst

voorzien van aantekeningen en opmerkingen),

evenals ander dan OUNL-materiaal zoals

losse aantekeningen en samenvattingen.

Rechtswetenschappen

R18392 Belastingrecht

In het schema Overzicht van cursussen die

uit het aanbod gaan in de Modulair van juni

2006 staat vermeld dat de laatste tentamenmogelijkheid

voor deze cursus op 7 november

2007 is. De laatste mogelijkheid om het

tentamen af te leggen is echter 7 november

2006.

R34311 Criminologie

Op verzoek van de faculteit is de inschrijving

voor deze cursus inmiddels stopgezet.

De cursus wordt nog getentamineerd op 29

augustus 2006, 17 april, 26 juni en 28 augustus

2007.

gekocht.

S25211 Inleiding in de neuropsychologie

en psychofarmacologie

Deze cursus gaat met ingang van 17 juli

in sys. Dat betekent dat u zich vanaf die

datum kunt aanmelden bij een studiecentrum.

De eerste mogelijkheid om het

sys-tentamen af te leggen is di 1 augustus.

Het reguliere tentamen van 30

augustus komt hiermee te vervallen.

S26212 Psychologie van arbeid en

gezondheid

Sinds 18 april 2006 in sys.

S33321 Inleiding in de seksuologie

Sinds 15 januari 2006 in sys.

Sys-tentamentijden

Nederland

Studiecentrum Alkmaar

telefoon alg.: 072-5155114, di 18.00-

21.00 uur, wo 14.00-17.00 uur, do 18.00-

21.00 uur, za 09.30-12.30 uur.

Studiecentrum Amsterdam

telefoon alg.: 020-5788411, telefoon sys:

020-5788429, ma 18.30-21.30 uur,

di 14.00-17.00/18.30-21.30 uur,

do 14.00-17.00 (elke week)/18.30-21.30

uur (even weken), za 10.00-13.00 uur.

Studiecentrum Breda

telefoon alg.: 076-5711608, ma 18.00-

21.00 uur, do 13.30-16.30/18.00-21.00

uur, za 10.00-13.00 uur (oneven weken).

Studiecentrum Den Haag

telefoon: 070-3614701, ma 17.30-20.30

uur, wo 17.30-20.30 uur, do 14.30-17.30

uur, za 09.30-12.30 uur.

Provinciaal steunpunt Drenthe

telefoon: 0591-853265, di 14.00-17.00/

18.00-21.00 uur, wo 14.00-17.00/

18.00-21.00 uur, do 09.30-12.30 uur,

vr 09.30-12.30 uur.

Studiecentrum Eindhoven

telefoon: 040-2472901, di 13.30-16.30 uur,

do 18.15-21.15 uur, za 09.15-12.15 uur.

21.30 uur, vr 09.30-12.30 uur.

Studiecentrum Parkstad Limburg

telefoon: 045-5762100, di 13.30-16.30/

18.30-21.30 uur, wo 13.30-16.30/18.30-

21.30 uur, vr 09.30-12.30 uur.

Studiecentrum Rotterdam

telefoon: 010-2771480, ma 18.00-21.00

uur, di 18.00-21.00 uur, wo 14.00-17.00

uur, do 14.00-17.00 uur, za 09.00-12.00

uur (oneven weken).

Studiecentrum Utrecht

telefoon: 030-2511827, ma 14.00-17.00/

18.30-21.30 uur, di 14.00-17.00 uur,

do 14.00-17.00/18.30-21.30 uur,

vr 09.30-12.30 uur.

Provinciaal steunpunt Zeeland

telefoon: 0118-489714, vr 09.00-12.00

uur.

Studiecentrum Zwolle

telefoon alg.: 038-4297610, wo 14.00-

17.00/19.00-22.00 uur, za 10.00-13.00 uur.

Vlaanderen

Studiecentrum Antwerpen

telefoon: 032-204771, di 13.00-16.00 uur,

wo 09.30-12.30 uur,do 18.00-21.00 uur.

Studiecentrum Brussel

telefoon 026-293784, do 13.00-16.00 uur.

Studiecentrum Diepenbeek

telefoon: 011-268162, wo 13.30-16.30

uur, za 09.30-12.30 uur. Let op: in de

maanden juli, augustus en september

gelden afwijkende sys-tentamentijden:

wo 13.30-16.30 uur, vrij 9.30-12.30 uur.

Studiecentrum Gent

telefoon: 09-2648564, ma 18.00-21.00

uur, wo 13.30-16.30 uur, vr 09.30-12.30

uur. Let op: geen sys-tentamens van

10 juli tot en met 30 juli 2006.

Studiecentrum Kortrijk

telefoon: 056-246139, di 18.15-21.15 uur.

Studiecentrum Leuven

telefoon: 016-327737, do 18.00-21.00 uur.

mw. J.H. Van Dijk-Berends (LLB), Houten

mw. N.S.M. Lubbe (LLB), Hoofddorp

Wo-opleiding Nederlands recht

mw. A.J. Bruijn (mr.), Bergen

Scriptie: Kan een werkgever aansprakelijk zijn voor

door de werk-nemer geleden psychische schade als

gevolg van overbelasting?

dhr. J.P.M. Foxen (mr.), Heeze

Scriptie: De rechtspositie van de reiziger in het

kader van de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet.

dhr. J.L.M. van Helmond (mr.), Roosendaal.

Scriptie: Kwaliteit voor de zorg? Zorg voor de

kwaliteit! Nieuw juridisch instrumentarium ter

verbetering van de kwaliteit van de intramurale

gezondheidszorg in Nederland.

dhr. R.W. Rijntjes (mr.), Eindhoven

Scriptie: Klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen.

Een analyse van Nederlands- en

Amerikaans recht inzake waarborgen voor de

bescherming van proefpersonen.

dhr. G. Verbeek (mr.), Wierden

Scriptie: Vertrouwen in mediation met de

Belastingdienst.

Vrije Wo-opleiding

Management, Informatie en Technologie

dhr. R. Hoogduin (drs.), Voorburg

Afstudeeropdracht: Organisatie van de ICT functie.

L’histoire se répète.

dhr. B. King (drs.), Waddinxveen

Afstudeeropdracht: Lifecyclemanagement

Ontwikkelstraten DTO.

mw. F. Yesil (drs.), Rotterdam

Afstudeeropdracht: Het consequent toepassen van

informatiebeveiliging. Met aanbevelingen voor de

Haagse Hogeschool.

Masteropleiding Nederlands recht

dhr. H. Gommer (LLM), Goutum

Scriptie: Eenvoudige belediging, een onderschat

misdrijf.

Studiecentrum Enschede

telefoon: 053-4871680, do 18.30-21.30

uur, vr 09.30-12.30.


afgestudeerden

Cultuurwetenschappen

Wo bacheloropleiding, Algemene

cultuurwetenschappen

mw. W.P. van Extel-Verkuijlen (BA),

Berlicum. Scriptie: In dienst van de

muze... de dichter Tsead Bruinja.

Analyse van de bundel ‘Dat het zo

hoorde’.

mw. M.A.L.P. Heeffer (BA), Zandvliet,

België. Scriptie: Politieke controverse:

het debat over westerse

waarden en multiculturalisme. Past

het hoofddoekje in de westerse

democratie?

mw. L.M.C. Koch-Aschman (BA),

Heemstede. Scriptie: Bakvissen en

tieners. Een vergelijkend onderzoek

naar de meisjesboeken ‘De

H.B.S.-tijd van Joop ter Heul’(1919)

en ‘4 vriendinnen 1 spijkerbroek’(2001).

dhr. J.A.K. Verhagen (BA), Geldrop

Scriptie: Noord-Brabantse katholieke

persstemmen over moraal,

gezag en politiek in de periode

1964-1972.

Wo-opleiding, Algemene cultuurwetenschappen

dhr. R.C. Coone (drs.), Gent, België

Scriptie: Leven en werk van de

Antwerpse schilder Alexander

Keirincx (1600-1652); zijn bijdrage

tot en zijn plaats in de schilderskunst

van de vroege zeventiende

eeuw.

Informatica

Wo bacheloropleiding Technische

informatica

dhr. J. Hummel (BSc), Hengelo,

technische afstudeerrichting

dhr. P.C. Trauschke (BSc), Almere,

technische afstudeerrichting

Managementwetenschappen

Wo-bacheloropleiding Management,

organisatie en bestuur

dhr. P. Beuselinck (BSc), Kortrijk,

België

dhr. D.J.N. Ypenburg (BSc), Tilburg

Wo-masteropleiding Accounting

and Finance

dhr. R.W.P.A. Quaedackers (MSc),

Brunssum. Afstudeeropdracht:

De rol van de controller bij Essent:

een vergelijking tussen verwachtingen

van managers betreffende

de rolinvulling van de controller en

de werkelijke rolinvulling van de

controller.

Wo-Masteropleiding Strategy and

Organization

mw. M. Kars (MSc). Scriptie: De

facetten van verandervermogen.

Een onderzoek naar de mate van

integraal karakter van methodieken

en instrumenten die het verandervermogen

van een organisatie

meten en/of vergroten, waarbij

rekening wordt gehouden met de

factoren die dit verandervermogen

beïnvloeden.

Wo-masteropleiding Business,

Processes and ICT

dhr. C.M. Soonius (MSc), Amersfoort

Afstudeeropdracht: Software

productkwaliteit van maatwerksoftware.

Een onderzoek naar de

betrouwbaarheid en beschikbaarheid

van maatwerksoftware rekening

houdend met de houdbaarheid

en betaalbaarheid daarvan.

dhr. G.C.W. Stoop (MSc), Breda

Afstudeeropdracht: De voordelen

en nadelen van het aanpassen van

bedrijfsprocessen bij een ERP

implementatie.

Wo-masteropleiding Strategy and

Organization

dhr. M.F. van Assen (MSc), Hengelo

Afstudeeropdracht: De invloed van

strategische conversatie op de

exploratiefase bij open innovatie in

brancheverband. Een exploratief

onderzoek naar het gebruik van

toekomstscenario’s in brancheverband

(NEVAT’s Future Factory) en

de impact daarvan op ideegeneratie

en creativiteit.

mw. M. Mol (MSc), Noordwijkerhout

Afstudeeropdracht: Publiek Private

Samenwerking in bedrijfskundig

perspectief.

dhr. L. Walbeek (MSc), Uitgeest

Afstudeeropdracht: Onderzoek

naar de invloed van competentiemanagement

op belonen.

Wo-opleiding Bedrijfswetenschappen

dhr. R.A. Barhorst (drs.), Assen,

afstudeerrichting strategie en

organisatie. Afstudeeropdracht:

De haalbaarheid van cultuurveranderingen.

Onderzoek naar cultuurverandering

bij het UWV.

mw. J.P. Davidse (drs.), Roosendaal,

afstudeerrichting marketing en

logistiek. Afstudeeropdracht:

The Usefulness of the Branding

Constellation: A Web Branding Case.

mw. A.L.M. Dumoulin (drs.),

Leidschendam, afstudeerrichting

strategie en organisatie.

Afstudeeropdracht: Ondernemers

op koers. Een studie naar strategisch

bewustzijn en strategische

besluitvorming in het midden- en

kleinbedrijf.

dhr. R. van Eek (drs.), Bleiswijk,

afstudeerrichting overheidsmanagement.

Afstudeeropdracht:

Doelmatiger beheer door het

baten-lastenstelsel? Doelmatigheidscriteria

voor beheer uit verschillende

begrotings- en verantwoordingsstelsels

vergeleken en

toegepast op de Algemene Rekenkamer.

dhr. J.C. den Engelsman (drs.),

Rotterdam, afstudeerrichting

marketing en logistiek. Afstudeeropdracht:

Hoe beïnvloedt de relatie

tussen klant en leverancier het ontstaan

van incrementele innovaties.

mw. J.H.M. de Heij (drs.), Alphen

aan de Rijn, afstudeerrichting

marketing en logistiek. Afstudeeropdracht:

The Usefulness of the

Branding Constellation: A Second

Brand Endorsement Case.

dhr. J.J.A.E. Martis (drs.), Haarlem,

afstudeerrichting strategie en

organisatie. Afstudeeropdracht:

Lerend veranderen. Een onderzoek

naar de voorwaarden voor leren in

organisaties en de factoren die het

leren in organisaties beïnvloeden.

.

dhr. E. Minnema (drs.), Scharnegoutum,

afstudeerrichting strategie

en organisatie. Afstudeeropdracht:

Effecten van prestatiemeting

en sturing bij Fortis Retail

Bank NL. Door medewerkers

ervaren effecten van Performance

Management.

mw. K.L. Stroo (drs.), Halsteren,

afstudeerrichting marketing en

logistiek. Afstudeeropdracht:

Our feelings are always with us, but

we are too seldom with them.

The Usefulness of the Branding

Constellation: A brand distribution

case study.

dhr. J.A.M. Tielbeke (drs.), Deventer,

afstudeerrichting strategie en

organisatie. Afstudeeropdracht:

Frames doorbreken bij organisatieverandering.

dhr. A. Wiersma (drs), Suawoude,

afstudeerrichting strategie en

organisatie. Afstudeeropdracht:

Crisismanagement bij Waterleidingbedrijven.

Het ‘Crisis Performance’

model. Ontwikkeling van een

model voor het toetsen en verbeteren

van Crisismanagement

programma’s.

dhr. O. Wisman (drs.), Alkmaar,

afstudeerrichting marketing en

logistiek

Afstudeeropdracht:‘Make or Buy’

beslissingen binnen de farmaceutische

industrie in Nederland met

betrekking tot fysieke distributiemanagement.

Wo-opleiding Bestuurskunde

dhr. R.L. Mannaart (drs.), Moerkapelle

Afstudeeropdracht: Bezint eer ge

bezint! De kwaliteit van ex ante

evaluaties.

Natuurwetenschappen

Wo bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

dhr. J.J.M. van der Steen (BSc),

Oisterwijk, major natuurwetenschappen,

eindopdracht: Vergeten

stoffen in Zeeuwse Wateren.

Wo masteropleiding Milieu-natuurwetenschappen

dhr. W.P.J. de Neve (MSc), Delft*

Afstudeeropdracht: Certificering in

de akkerbouw: bevorderlijk voor

biodiversiteit?

Wo-opleiding Milieu-natuurwetenschappen,

beleidsgerichte afstudeerrichting

dhr. E.J.W. Raben (drs.), Zwolle

Afstudeeropdracht: Onderzoek

naar de verantwoordelijkheden en

bevoegdheden bij de implementatie

van de Europese Kaderrichtlijn

Water.

Psychologie

Wo-bacheloropleiding Psychologie,

afstudeerrichting arbeids-en organisatiepsychologie.

mw. A.R.M. Canisius (BSc), Almelo

mw. E. Verkerke (BSc), Glimmen

Wo-bacheloropleiding Psychologie,

afstudeerrichting gezondheidspsychologie.

mw. H.A.M.van Beerendonk (BSc),

Lausanne Zwitserland

mw. C.M.C. van Cruchten (BSc),

Selfkant-Süsterseel, Duitsland

mw. P.E. Gouw (BSc), Gouda

mw. M.J. te Hennepe (BSc), Dieren

mw. K.A.P. Naaijkens (BSc),

Voorburg

mw. M.H. Rodgers (BSc), Sauwerd

mw. D.J.M. Scheffer (BSc), Venray

Wo masteropleiding Psychologie

mw. L.C. van Klink (MSc), Oude

Wetering, afstudeerrichting

arbeids- en organisatiepsychologie

Scriptie: Nonresponse in a survey

to competence based researcheducation:

problem or unimportant

artifact?

Wo-opleiding Psychologie

mw. B.Bergstra (drs.), Amsterdam,

afstudeerrichting gezondheidspsychologie.

Afstudeeropdracht:

Invloed van Psychosociale Kenmerken

op Duurzaamheid van Sporten.

mw. Y.H. van der Goot (drs.), Sittard,

afstudeerrichting gezondheidspsychologie.

Afstudeeropdracht:

Ruimte voor Stotteren, Sociale

Interactie en Stigmatisering.

mw. M.J.L. van den Heuvel (drs.),

Helmond, afstudeerrichting

arbeids- en organisatiepsychologie

Afstudeeropdracht: Het Verband

tussen Self-Efficacy van de

Coachee en de Verwachtingen van

de Coachee ten aanzien van

Coaching.

mw. H.E. van Holten (drs.), Bergen,

afstudeerrichting gezondheids--

psychologie. Afstudeeropdracht:

Invloed van Motivatie op Leerstrategie,

Begrip en Kennis van

Statistiek in een Traditionele- en

Competentiegerichte Leeromgeving.

mw. E.A. Huizing-van Gestel (drs.),

Oegstgeest, afstudeerrichting

arbeids- en organisatiepsychologie

Afstudeeropdracht: Het Verband

tussen Self-Efficacy van de

Coachee en de Verwachtingen van

de Coachee ten aanzien van

Coaching.

mw. E.Sterk (drs.),Burgh Haamstede,

afstudeerrichting gezondheidspsychologie.

Afstudeeropdracht:

Sociale Steun, Prognose,

Lichamelijke Klachten en Stress in

Relatie tot Kwaliteit van Leven bij

Kankerpatiënten.

mw. W.E.C. Veldman (drs.), Hasselt,

België, afstudeerrichting arbeidsen

organisatiepsychologie

Afstudeeropdracht: Conflicten, wat

doen we er mee?

mw. E.M.L. Verhoeff (drs.), Gorinchem,

afstudeerrichting gezondheidspsychologie.Afstudeeropdracht:

Risicofactoren van

dyslexie voor kinderen met ADHD.

* In Modulair 8 werd de titel van

dhr. de Neve foutief vermeld.Ter

rectificatie hebben wij zijn naam

opnieuw opgenomen met de juiste

titel.

Lees verder op pagina 31

5706104

More magazines by this user
Similar magazines