HIJ ZIET... ...WAT ZIJ NIET KAN ZIEN

home.wanadoo.nl

HIJ ZIET... ...WAT ZIJ NIET KAN ZIEN

Ja,

Ik steun KNGF Geleidehonden voor een bedrag van:

❏ € 5,– ❏ € 10,– ❏ € 20,– ❏ € 50,–

❏ € .................................................... (ander bedrag)

❏ per maand ❏ per kwartaal ❏ per half jaar ❏ per jaar

❏ eenmalig

❏ Ik machtig KNGF Geleidehonden dit bedrag

af te schrijven van mijn rekeningnummer.

Ingangsdatum machtiging: ....................................................

❏ Stuur mij liever een acceptgiro voor mijn donatie.

Achternaam

Voorletters

Straat

Postcode / Plaats

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum

Rekeningnummer

Handtekening

ik word graag vriend van

KNGF Geleidehonden

Stuur deze bon in een gesloten envelop naar:

KNGF Geleidehonden, Antwoordnummer 570,

1180 WB Amstelveen

(Een postzegel is niet nodig, maar mag natuurlijk wel)

Vriendenbon

M/V


2006600

KWALITEIT GEWAARBORGD

KNGF Geleidehonden is aangesloten bij de

Internationale Federatie van Geleidehondenscholen.

Wereldwijd voldoen alle aangesloten

scholen aan de normen die zijn opgesteld als

waarborg voor kwaliteit. Iedere vijf jaar worden de

scholen door de federatie gecontroleerd op

handhaving van deze normen. Het lidmaatschap

van de federatie kan gezien worden als een

internationaal erkend kwaliteitskeurmerk.

NIET ZONDER UW STEUN!

Voor blinde mensen is een geleidehond van onschatbare

waarde. Voor KNGF Geleidehonden is hij heel kostbaar. De

verzorging, de opleiding, het fokken, het kost allemaal handenvol

geld. Slechts een klein deel van de kosten wordt vergoed

door de zorgverzekeraars. Voor de rest is KNGF

Geleidehonden volledig afhankelijk van particuliere giften,

sponsoring, legaten en erfstellingen. Uw steun is dus heel

hard nodig.

Voor nog geen € 2,–

per maand (of € 20,–

per jaar) helpt u

KNGF Geleidehonden

al enorm en kunnen

de instructeurs geleidehonden

blijven

opleiden voor visueel

gehandicapten. Laat

hen net als u van vrijheid

en zelfstandigheid

genieten. Helpt u

KNGF Geleidehonden

alstublieft helpen.

Word nu ‘Vriend van

KNGF Geleidehonden’

en vul de bon in.

KNGF GELEIDEHONDEN KIEST VOOR EUKANUBA

Een geleidehond moet dagelijks topprestaties kunnen leveren

en goede voeding is daarbij van belang. De topkwaliteit

voeding van Eukanuba houdt geleidehonden in optimale

conditie zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Maar dat niet alleen. Ook puppy's in opleiding bij KNGF

Geleidehonden krijgen Eukanuba voeding want die is rijk

aan DHA. Uit onderzoek is gebleken dat DHA (een bouwsteen

voor de hersenen) bijdraagt aan een optimale hersenontwikkeling

en puppy's slimmer, beter trainbaar maakt. Een

goede trainbaarheid is uiteraard van belang voor pups die

in opleiding zijn tot blindengeleidehond.

The Iams Company, producent van Eukanuba, speelt al 60

jaar een vooruitstrevende rol in onderzoek en ontwikkeling

van hondenvoeding. Eukanuba is daarom een van de meest

vooraanstaande merken op dit gebied en biedt complete

hondenvoeding met talrijke belangrijke innovaties.

Eukanuba is er trots op om als partner van KNGF Geleidehonden

te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uitstekende

blindengeleidehonden.

Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden: “Het is niet

alleen onze missie om door middel van de geleidehond de

mobiliteit en het functioneren van mensen met een visuele

handicap te verbeteren. Ook het welzijn van de honden

staat hoog in het vaandel binnen onze organisatie, vandaar

deze samenwerking met Eukanuba.”

Voor nadere informatie over Eukanuba voeding kunt u

gratis de Eukanuba Consumentenlijn bellen

(tel: 0800 0220 930) of bezoek www.Eukanuba.nl

Stichting

Koninklijk Nederlands

Geleidehonden Fonds

Postbus 544

1180 AM Amstelveen

Amsteldijk Noord 42

1184 TD Amstelveen

T 020 496 93 33

F 020 496 57 76

kngf@geleidehond.nl

www.geleidehond.nl

Postbank 275400

“Ondanks mijn ogen,

die het niet meer doen,

heb ik een rijk leven. Je

denkt dat er een oneindige

leegte komt als je

blind wordt. Maar

dankzij mijn geleidehond

Exxon vult het

leven zich weer met

boeiende mensen

en activiteiten.”

Carien Elzenga,

geleidehondgebruiker

HIJ ZIET...

...WAT ZIJ NIET KAN ZIEN


“Met een stok ben je

een blinde aan wie ze

willen hijsen en

sjorren of die ze

ongevraagd in een

stoel duwen. Met mijn

geleidehond zien

mensen me als een

volwaardig individu.”

Johan Dingemanse,

geleidehondgebruiker

KNGF GELEIDEHONDEN GEEFT Snel een boodschap doen, een

BLINDEN EN HUN HONDEN EEN

LEUK EN ACTIEF LEVEN

eind wandelen, naar je werk

gaan. Dagelijkse dingen waar

De Stichting Koninklijk je normaal nooit bij stil staat.

Nederlands Geleidehonden Hoewel… blinde mensen staan

Fonds (KNGF Geleidehonden)

wel degelijk stil bij veel zaken

leidt sinds 1935 die voor ziende mensen zo

geleidehonden op voor gewoon zijn. Omdat ze zo dikwijls

blinden en zeer slechtzienden.

Deze honden leren om een beroep moeten doen

op anderen. Veel liever zouden

hun baas veilig door het

verkeer en langs ieder

obstakel te leiden. Meer dan welk ander mobiliteitsmiddel

ook, biedt de geleidehond de visueel gehandicapte de

mogelijkheid zich zelfstandig in de maatschappij te bewegen.

Want een hond heeft

altijd tijd en altijd zin om zijn

baas waar dan ook naartoe

te begeleiden. En wat is er

leuker voor een hond dan

mee te mogen met de

baas? Mopperen omdat hij

er ’s avonds nog op uit moet

om zijn baas naar een

lezing te brengen of ’s morgens

vroeg naar het station

zal een geleidehond dus

nooit doen!

EEN GOED BEGIN; HET HALVE WERK

Sinds 1986 fokt KNGF Geleidehonden vrijwel alle aspirantgeleidehonden

zelf. Het betreft voornamelijk labrador en

golden retrievers, Duitse herders en kruisingen van deze

rassen. Deze honden zijn intelligent en werklustig en zij

hebben een vriendelijk en stabiel karakter. Omdat alleen de

allerbeste honden goed genoeg zijn om geleidehond te

worden, besteedt KNGF Geleidehonden heel veel aandacht

aan de selectie van de beste fokdieren. Gedrag en gezondheid

zijn de twee pijlers waarop de selectie wordt gebaseerd.

KNGF Geleidehonden maakt ook regelmatig gebruik

van fokdieren van buitenlandse geleidehondenscholen.

ook zij onafhankelijk zijn, vrij

om te gaan en te staan waar en

wanneer zij dat willen. Zonder

altijd maar te hoeven vragen of

iemand tijd en zin heeft om

mee te gaan. En dan nog, wie

is er altijd beschikbaar? Wie

wil er altijd mee, op elk

gewenst moment en dan ook

nog zonder mopperen?

HET PUPPYPLEEGGEZIN

Wanneer de pup zeven

weken is, verlaat hij zijn

moeder en het fokgastgezin

waar hij geboren is. Dit is de

optimale leeftijd voor een

pup om in het puppypleeggezin

te worden geplaatst.

Het hondje staat nu het

meest open voor invloeden

uit zijn omgeving. In het

pleeggezin wordt de hond

het eerste levensjaar verzorgd, opgevoed en gesocialiseerd.

De pup leert goede hondenmanieren, de basiscommando’s

en hij moet wennen aan alles waar hij later als geleidehond

ook mee in aanraking zal komen. Mensen, soortgenoten,

andere dieren, maar ook drukke winkelcentra, rennende

kinderen en voorbijrazende treinen mogen niet meer eng

voor hem zijn als hij op een leeftijd van circa 14 maanden

terug gaat naar school om aan zijn opleiding tot geleidehond

te beginnen.

“Mijn hond Kosja betekent zelfstandigheid voor mij, heel

veel vreugde en blijdschap. Toen ik hem net had en besefte

wat Kosja allemaal voor mij doet, voelde ik een golf van

ontroering. En van zin in de toekomst.”

Petra Jongeneelen, geleidehondgebruiker

“Zijn ogen en oren zijn

de mijne. Mijn hond

Gambler let altijd op

mij, bij hem voel ik me

veilig en geborgen”

Hilda Pruijs, doofblinde

geleidehondgebruiker

DE OPLEIDING TOT GELEIDEHOND

De opleiding duurt ongeveer acht maanden. Een geleidehond

moet zijn baas veilig door het verkeer leiden, waarbij

hij zowel obstakels op de grond als in de lucht moet omzeilen.

Hij leert rekening houden met rechts één meter ruimte en

twee meter ruimte in de hoogte. Deze marge is voldoende

om samen met zijn baas veilig langs en onderdoor elk

obstakel te lopen. Een misvatting is dat geleidehonden zelf

de weg weten. De visueel gehandicapte persoon moet zelf

de route kennen en de hond met commando’s sturen.

Tijdens de route geeft de hond oriëntatiepunten, zoals

stoepranden en zijstraten aan. Daarnaast kent de hond een

heel scala aan commando’s om bepaalde zaken aan te

geven, zoals de zebra, de brievenbus, een deur, een zitplaats

enzovoort.

De opleiding van de geleidehonden wordt zonder dwang

verricht. De hond leert ook om zelfstandig te werken. Eén

van de moeilijkste zaken daarbij is het weigeren van een

commando. Wanneer een geleidehond het commando

krijgt door te lopen terwijl voor hem het einde van het perron

opdoemt, dan zal de hond dit commando weigeren en zijn

baas blokkeren. Voor een hond is dit heel moeilijk omdat hij

er op ingesteld is datgene te doen wat zijn baas van hem

vraagt. Toch kan ‘ongehoorzaamheid’ wanneer gevaar

dreigt, van levensbelang zijn.

HOND EN BAAS SAMEN NAAR SCHOOL

Beheerst de hond het geleidewerk, dan volgt de eindinstructie.

Op de KNGF Geleidehondenschool in Amstelveen leert de

aspirant-geleidehondgebruiker onder leiding van een ervaren

instructeur omgaan met de geleidehond. Baas en hond leren

elkaar al in een eerder stadium kennen om te kijken of het

‘klikt’. Het is belangrijk dat de beide karakters bij elkaar passen,

maar ook moet het looptempo van de hond passen bij

dat van zijn baas en moet de hond de hoeveelheid werk die

zijn baas voor hem in petto heeft aankunnen. Al deze voorwaarden

zijn belangrijk voor het welslagen van de combinatie

baas/hond. Na de instructieweken gaan de hond en zijn baas

naar huis. In de woonomgeving van de geleidehondgebruikers

trainen zij onder leiding van een instructeur dan nog

enige tijd verder. Na aflevering van de geleidehond kan iedere

geleidehondgebruiker blijven rekenen op ondersteuning en

nazorg, zonodig vierentwintig uur per dag.

More magazines by this user
Similar magazines