Nummer 3, december 2012 - Sax.nu

sax.nu

Nummer 3, december 2012 - Sax.nu

edactioneel onafhankelijk magazine van Saxion

En ook:

spookstudenten,

voetbalkunst

en onderzoeksmiljoenen…

Nummer 3, december 2012


Inhoud

12

Kathy Vije’s

voetbalkunst

19 Jaaroverzicht:

Verder na de brand

26

Prikkel van

tien miljoen

34

Familiezaken

En verder:

4 Nieuws, opinie, fun I 10 Open Access I 15 Student & co I 24 Collega & co I 28 Agenda

29 Mededelingen/CMR I 31 International I 34 Oud-student I 36 Recensies

38 De maand van… I 39 Volgende maand, Colofon

Meer dan het Glazen Huis

Er is, zeker in Enschede, bijna

geen ontkomen meer aan. Het circus

van Serious Request komt eind

december op bezoek. Langzaam

maar zeker raakt iedereen bedolven

onder een eindeloze stroom

SR12-berichten. En eerlijk is eerlijk,

Sax doet ook mee aan deze

goededoelenporno door met een

speciale editie te komen.

Maar nu nog niet. De Serious Edition

verschijnt pas op 13 december.

Daarom richten we ons nu

nog op andere zaken. Behoudens

een enkele verwijzing, zoals op

de internationale pagina’s en in

dit voorwoord, reppen we met

geen woord over het 3FM-feestje

later deze maand. Er is immers zo

veel meer interessants om over te

schrijven.

Zo haalde Saxion sinds 2005 bijna

tien miljoen aan onderzoeksgelden

binnen. Een topprestatie in

vergelijking met andere hogescholen.

En wist je dat er spookstudenten

rondlopen bij Saxion? Creepy!

Snel verder bladeren dus…

Thijs Klaverstijn en Wendy van Til

Hoofdredacteuren Sax


Nieuws, opinie, fun

Spookstudent UT

kost Saxion geld

Fotobewerking: VME

Het komt voor dat studenten zich voor een opleiding bij de Universiteit Twente (UT) aanmelden om vervolgens

bij Saxion een tweede hbo-opleiding te starten. Deze spookstudenten volgen geen onderwijs aan de UT, maar

schrijven zich daar alleen in om gebruik te kunnen maken van de UT-faciliteiten. Het kost Saxion duizenden

euro’s, want de hogeschool krijgt geen collegegeld van of rijksbijdrage voor deze groep. De UT aan de andere

kant strijkt geld op voor studenten die daar niet studeren.

4

Zowel Saxion als de UT kende het fenomeen van de spookstudent

nog niet. Jorben van den Berg, studentlid van de Centrale

Medezeggenschapsraad (CMR) van Saxion attendeerde het College

van Bestuur er op tijdens de overlegvergadering in november.

“Het scheelt een student enkele tientjes, maar Saxion veel

meer.” Studenten die een opleiding aan de universiteit volgen

hoeven namelijk geen collegegeld te betalen voor een tweede

bacheloropleiding. De spookstudenten lijken een maas in de

wet te hebben gevonden.

Ook collegevoorzitter Wim Boomkamp bekent dat het verschijnsel

nieuw voor hem is. Hij gaat het uitzoeken: “Misschien is het

wel frauduleus wat die studenten doen.”

De Universiteit Twente had er eveneens nog niet eerder over gehoord,

laat een woordvoerder weten. “Theoretisch gezien kan

het wel, als een student aan de toelatingseisen voldoet en als

gewoon collegegeld wordt betaald. Het is voor zowel Saxion als

de UT nadelig en ongewenst dat studenten zo te werk gaan omdat

dit de financiering en de studierendementen vertroebelt.”

De UT zou het graag met Saxion willen onderzoeken.

Hoe groot de groep is en om hoeveel geld het gaat, is niet

bekend. Wel weet Van den Berg dat het vaak om studenten

van technische opleidingen gaat die het voornamelijk om de

voorzieningen te doen is. “Met je collegekaart heb je toegang

tot alle voorzieningen van de UT. De universiteit heeft betere

sportvoorzieningen en een grotere bibliotheek. Voor UT’ers is

de software thuis op de pc toegankelijk terwijl Saxionners alleen

toegang hebben als ze op school aan het werk zijn. Voor

het verschil in collegegeld hoeven ze het niet te doen, want dat

is voor beide instellingen even hoog.”

De UT denkt niet dat het aantal spookstudenten groot is. “Door

het bindend studieadvies komen we er snel achter of een student

geen studiepunten behaalt en nergens verschijnt in het

onderwijs. Door de intensieve contacten die we hebben met

studenten kan deze constructie niet langer dan een jaar worden

volgehouden. Naast het bindend studieadvies in het eerste

studiejaar hebben we als instelling echter geen mogelijkheden

om iemand gedwongen uit te schrijven”, aldus de UT-woordvoerder.

Wendy van Til


Nieuws, opinie, fun

Tweets #Saxion

3/11 @fgj_oosterveld Als #saxion lector geprobeerd bij

te dragen aan debat #zorgpremie #regeerakkoord. bijna

paginabreed in Volkskrant #vk

13/11 @lonnieholders Saxion student of medewerker?

Meld je actie voor Serious Request nu aan via www.saxion.nl/sr12.

Zorgen wij voor extra promo! #saxion #sr12

17/11 @wimboomkamp Now preparing for Brazil. #Sciencewithoutborders.

An honour to represent Dutch Universities

of Applied Sciences. And of course #Saxion

27/11 @KoenS90 5 van de 90 mensen (5%) heeft toets

Financieel Management gehaald! Gelukkig zijn @wouter522

en ik daar al 40% van! #Saxion #SBRM

27/11 @MGijsel @Onderwijsgek bedankt voor de tip

(filmpje #begrijpendlezen)! Ik ga het vrijdag gebruiken in

mijn les voor tweedejrs studenten van @Saxion.

28/11 @petraborsboom #saxion Laatste mediales na zes

jaar lesgeven. Leuk om jonge mensen zo met de wereld

van voorlichter en journalist kennis te laten maken.

23/11 @Saxion Alle paperpresentaties, workshops,

roundtables en posters van onderzoekscongres Saxion

zijn gepubliceerd in e-journal: http://t.co/NzyfBY8q

Naam Hogeschool Edith Stein verdwijnt

De naam Hogeschool Edith Stein zal volgend jaar nog

bestaan maar daarna verdwijnen. Dat maakte collegevoorzitter

Wim Boomkamp bekend tijdens de overlegvergadering

met de Centrale Medezeggenschapsraad.

“Binnen Saxion kennen we niet dat we na een fusie de oude

naam aanhouden. De naam Edith Stein zal dus op termijn

verdwijnen”, antwoordde Boomkamp op de vraag van de

CMR of na de fusie de naam van Hogeschool Edith Stein (HES)

blijft bestaan. Welke naam de opleiding dan wel krijgt, is nog

niet bekend.

De bestuursvoorzitter liet weten dat het fusieproces erg goed

verloopt. “We hebben als college kennisgemaakt met de medewerkers

van Edith Stein. Dat waren erg plezierige bijeenkomsten.”

Tevens maakte hij bekend dat een deel van de huisvesting

van de HES wordt leeggemaakt. “Dat betreft de villa, daar zitten

circa veertig docenten die allemaal worden ondergebracht

in het hoofdgebouw. Zo besparen we energie en zitten de docenten

dichter bij het onderwijs.” Over het wel of niet nieuw

bouwen van de locatie kon hij nog geen definitieve mededeling

doen. Boomkamp: “Wel moeten we uitkijken dat we als Saxion

niet uitstralen dat we de HES alles willen opleggen.” (WvT)

Miljoenenoverschot

Saxion heeft de komende vijf jaar 25 miljoen euro extra

te besteden. De hogeschool is daartoe in staat doordat de

laatste jaren steeds een positief financieel resultaat werd

behaald.

In 2010 hield Saxion vijf miljoen euro over op de begroting. Vorig

jaar kwam het overschot uit op zes miljoen en dit jaar stevent de

school af op een residu van vier à vierenhalf miljoen euro, aldus

Ineke van Oldeniel, lid van het College van Bestuur.

Het geld wordt ingezet op drie speerpunten: kwaliteit van onderwijs,

profilering van Saxion als University of Applied Sciences en

implementatie van High Tech Systemen en Materialen (HTSM). De

leidraad voor de keuze voor deze speerpunten is de Strategische

Agenda tot en met 2016 die eerder dit jaar werd gepresenteerd.

Waaraan de 25 miljoen euro exact wordt uitgegeven is nog niet definitief

vastgelegd. Van Oldeniel: “In sommige gevallen gaat het naar

een academie en in andere gevallen naar een breder project. Zo is er

geld vrijgemaakt voor het project rond de studiekeuzegesprekken.

Vanaf komend studiejaar krijgt iedere nieuwe student zo’n gesprek

voorafgaand aan zijn studie.” (TK)

5


Nieuws, opinie, fun

Mr. Nederland

komt uit Enter

Eigen foto

De mooiste man van Nederland studeert op Saxion. Op 1 november werd Bas Gosewisch

(22, Commerciële Economie) uitgeroepen tot Mr. Nederland. Bas woont in Enter

en werd drie jaar geleden door voormalig Miss Universe Kim Kötter ontdekt. De afgelopen

weken streed hij in Kent (Engeland) om de titel Mr. World.

6

Mr. World moest een soort James Bond

annex ideale schoonzoon zijn…

“De nieuwe James Bond ben ik helaas

niet geworden. Op welke plaats ik wel

ben geëindigd weet ik niet omdat de

jury alleen de nummers een, twee en

drie bekendmaakte. Er zijn verschillende

rondes met elk een winnaar. Daarnaast

kiest de jury nog vijf mannen extra die

ook kans maken op de titel. Ik had verwacht

dat ik bij die vijf zat. Dit was niet

het geval en daar baalde ik enorm van.

Toen ik mijn naam niet hoorde voorbijkomen

was ik echt ontzettend teleurgesteld.

Je werkt er hard voor en dan zit je

er niet bij. Echt balen!”

Kijk je er wel met een goed gevoel op terug?

“Zeker weten! Het was super om mee te

maken, je weet niet wat je overkomt.

Het waren drukke weken waaraan ik

ook vrienden heb overgehouden. Wat

me het meest is bijgebleven is het moment

dat ik piano moest spelen in de

talentronde. Ik droeg mijn pianostuk op

aan mijn moeder die later ook op het

podium mocht komen. Echt een mooi

moment, mijn moeder was apetrots.”

Je bent nu een bekende Nederlander.

Hoe ga je om met de aandacht?

“Ik ben heel nuchter en laat het allemaal

een beetje op me af komen. Ik ben opgegroeid

in Enter en heb een hele degelijke

opvoeding gehad. Je mag best

genieten van succes maar wel op een

gezonde manier. Natuurlijk is het supergaaf

wat er nu allemaal gebeurt. Ik zie

het als een mooie kans die ik met beide

handen aangrijp. Er is in korte tijd veel

op me af gekomen, ik had al die aandacht

niet verwacht.”

En nu? Terug naar de boeken?

“Ik ga zeker verder met mijn studie.

Sterker, ik moet binnenkort al een paar

toetsen inhalen die ik gemist heb. Het

leven gaat gewoon door. Wel zit ik nog

in de jury van de Miss Nederland-verkiezing.

Veel mensen denken nu dat ik me

helemaal op modellenwerk ga storten,

maar dat deed ik voor de Mr. Nederlandverkiezing

ook al niet zo veel. Ik zie wel

wat er op mijn pad komt. Ik heb veel

mensen leren kennen en ben een hele

ervaring rijker.”

Elke Agten


Nieuws, opinie, fun

Studieverenigingen

waarschuwen voor

belastingfraude

De invoering van de regeling Financiële Ondersteuning

Studenten Saxion (FOSS) was goed nieuws voor de studentbestuurders.

Maar als de regeling wordt uitgevoerd

zoals hij nu is vastgelegd, kan dat leiden tot belastingfraude.

Belicht

Marianne Vaatstra

Foto: iStockphoto/enot-poloskin

Studentbestuurders kunnen krachtens de regeling FOSS vier,

zes of negen maanden (afhankelijk van de categorie waarin ze

vallen) vergoeding krijgen voor hun bestuurswerk. De hoogte

van de maandelijkse vergoeding is die van de basisbeurs voor

uitwonende studenten. Het belangrijkste aspect van de regeling

is dat de vergoeding wordt uitbetaald, of een student door

zijn bestuursjaar nu vertraging oploopt of niet.

Om de financiële kant niet te ingewikkeld te maken, vatte Saxion

het plan op om de te vergoeden bedragen aan de studieverenigingen

uit te betalen. Die konden het geld dan weer verdelen

onder hun bestuursleden.

Al snel trokken de studieverenigingen aan de bel. Deze werkwijze

kan volgens hen namelijk leiden tot belastingfraude en

die kan oplopen tot een bedrag van bijna 180.000 euro. Studieverenigingen

kunnen het geld dat Saxion uitkeert niet zonder

meer doorsluizen naar hun bestuursleden. Daar moet loonbelasting

over worden betaald, iets waar Saxion geen rekening

mee had gehouden. De hogeschool zegt op zoek te zijn naar

een oplossing. (TK)

Langstudeerders

blijven weg

Er is nauwelijks animo onder langstudeerders om zich

dit studiejaar alsnog in te schrijven voor hun studie. Die

kans werd hen geboden toen begin oktober het nieuwe

kabinet besloot om van de langstudeerboete af te zien.

Bij Saxion gaat het om een groep van ongeveer 450 langstudeerders

die zich (uit angst voor de langstudeerboete) niet had

ingeschreven voor het nieuwe studiejaar. Als zij dat wel hadden

gedaan, hadden ze 3.000 euro extra collegegeld moeten betalen,

zo was de vrees.

Studenten kunnen zich normaal gesproken tot 1 september inschrijven

voor een studiejaar. Om de langstudeerders tegemoet

te komen kregen zij tot 1 december de gelegenheid zich aan

te melden. Uit een analyse van de aanmeldingen blijkt nu dat

niet meer dan vijftien langstudeerders zich alsnog hebben ingeschreven.

(TK)

De arrestatie van een verdachte in de zaak Marianne Vaatstra

was eind november groot nieuws. Een voor Nederland

uniek grootscheeps DNA-onderzoek onder ruim 6.500 mannen

zorgde voor een doorbraak. Ingrid van Nugteren van

de opleiding Forensisch Onderzoek licht toe.

“Een wetswijziging die in april

is doorgevoerd maakte het

mogelijk een DNA-onderzoek

op deze schaal uit te voeren.

De omstandigheden waren

gunstig voor deze aanpak bij

deze zaak. De moord op Marianne

vond plaats in een gebied

waar weinig mensen verhuizen

en veel familie bij elkaar in de

buurt woont. Het verwerken

van de DNA-monsters zou aanvankelijk

vijf maanden duren.

Dat het Nederlands Forensisch

Instituut zo snel een match

vond is toeval. Veel mensen

vinden het opmerkelijk dat de

verdachte zijn DNA afstond

voor het verwantschaponderzoek.

Maar ook als hij dat niet

had gedaan, was het NFI uiteindelijk

bij hem uitgekomen.

Naar verluidt hebben dertig

verwanten van de verdachte

meegewerkt aan het onderzoek.

Net na de moord werd

de verdachte gezocht in het

nabijgelegen azielzoekerscentrum.

Sinds die tijd hebben er

grote ontwikkelingen plaatsgevonden

op het gebied van

DNA-onderzoek. Inmiddels kan

men aan een deeltje in het

Y-chromosoom zien of het

om een Noord-Europeaan gaat

of anderszins. Bewoners van

het asielzoekerscentrum kunnen

bij deze stand van de wetenschap

en in dit geval worden

uitgesloten. De nu opgepakte

man kan overigens niet op

grond van de DNA-match alleen

worden veroordeeld. Aannemelijk

moet worden gemaakt

dat de sporen delictgerelateerd

zijn. De officier van justitie

moet de rechter daarvan zien

te overtuigen. Het blijft toch

ook altijd een zaak van objectiviteit.

Dat neemt niet weg dat

de match natuurlijk een vrij

belangrijk onderdeel is in de

zaak. De verdachte heeft nog

wel wat uit te leggen.” (TK)

Poll sax.nu

Wat vind je de vervelendste bezuinigingsmaatregel voor studenten?

7%

24%

18%

Verdwijnen zorgtoeslag (52)

Veranderen ov-kaart in kortingskaart (171)

Leenstelsel in plaats van studiefinanciering (129))

45%

6%

Alle drie bovenstaande maatregelen (319)

Geen van de drie maatregelen (44)

7


Nieuws, opinie, fun

In the picture

Foto: Toma Tudor

Strak in ‘t pak

Het HBO Studentenfeest kende afgelopen maand het thema ‘Strak in je pak’. Niet per se een maatpak. Nee, het thema

stond open voor interpretatie.

Meer studenten naar Enschede

8

In Enschede zijn dit jaar meer Saxion-studenten gestart

dan vorig jaar. In Deventer nam het aantal studenten af.

Definitieve studentenaantallen laten nog even op zich wachten,

maar de voorlopige cijfers voor dit studiejaar laten zien dat op

de locatie Enschede dit jaar meer studenten zijn begonnen terwijl

in Deventer het aantal eerstejaars enigszins afnam. Ook

opvallend is de afname van het aantal deeltijdstudenten, masterstudenten

en studenten aan Saxion Next.

In totaal startten 6.959 nieuwe studenten met een studie bij

Saxion. Vorig jaar waren dat er 6.983, een lichte daling dus. In

Deventer meldden zich 165 studenten minder aan, in Enschede

juist 226 studenten meer. Gekeken naar de totale studentenaantallen

heeft er een stijging plaatsgevonden: 24.169 dit studiejaar

ten opzichte van 23.860 vorig studiejaar. (WvT)

Bron: Studentenaantallen, 23-10-12.


Nieuws, opinie, fun

Opinie

Alle meesters master

Het komt waarschijnlijk doordat ik op de middelbare school

een gepromoveerde natuurkundedocent had die ons te dom

vond om les aan te geven. Bij proefwerken kregen meestal

maar drie of vier leerlingen een voldoende, aan de rest van

de klas deelde hij met satanisch genoegen tweeën en drieën

uit. Om vervolgens te melden dat het volgende proefwerk

over een onderwerp zou gaan dat nóg veel makkelijker was.

Hoewel ik er meestal net een zes-minnetje uit wist te slepen,

koester ik mede dankzij deze briljante fysicus de nodige argwaan

tegen de opvatting dat het helemaal goed komt met

ons onderwijs als we maar meer doctors en masters voor de

klas krijgen.

In de prestatieafspraken die de hogescholen met het vorige

kabinet hebben gemaakt, is vastgelegd dat de docentenkwaliteit

omhoog moet. Om mee te doen met de internationale

top van kenniseconomieën, moeten goede Nederlandse

docenten nog beter worden, legde voormalig rector van de

Hogeschool van Amsterdam Jet Bussemaker uit in haar eerste

tv-optreden als minister van onderwijs. “We moeten van

goed naar excellent.” (Onthoud die slogan).

Hoe gaan we dat bereiken? Door het opleidingsniveau van

docenten te verhogen. In de landen met de beste onderwijsprestaties

(Finland, Singapore) hebben alle docenten immers

een academische opleiding. Dus als iedere hbo-docent een

masterdiploma haalt, gaat het niveau van het onderwijs vanzelf

omhoog.

Saxion heeft beloofd dat eind 2015 71 procent van de docenten

een master of PhD heeft. Omdat duidelijk is dat die ambitie

niet gehaald wordt door alleen zittende docenten te upgraden,

mogen er alleen docenten met een masterdiploma

worden aangesteld. Hbo’ers die zich in de beroepspraktijk

meesterlijk hebben ontwikkeld en hun vakkennis willen inzetten

om een jongere generatie op te leiden, vissen achter

het net. En niet alleen bij Saxion.

Met het verhogen van het opleidingsniveau van docenten is

natuurlijk niks mis. Uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat

de kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit

van de man of vrouw voor de klas. Maar wat maakt goede

docenten goed? Om daar achter te komen analyseerde de

invloedrijke Nieuw-Zeelandse onderzoeker John Hattie begin

deze eeuw 800 onderzoekspublicaties, gebaseerd op

meer dan 50.000 studies. Bovenaan zijn ranglijst staat niet

het opleidingsniveau of de vakkennis van een docent, maar

pedagogisch-didactische kwaliteiten als goede instructie geven,

effectieve feedback geven en studenten uitdagen. Geen

zaken waarin masters en PhD’s per definitie uitblinken.

Reken maar dat die extra doctors en masters er komen. Hogescholen

kunnen zeven procent van hun budget verliezen

als ze de prestatieafspraken niet halen. Het middel is doel

geworden. Met als resultaat: jonge academici voor de klas in

plaats van hbo’ers met ervaring in de beroepspraktijk.

Yvonne van de Meent is freelance onderzoeksjournalist,

gespecialiseerd in onderwijs

Uitschieters uit

de actualiteit

+

Machtige Boomkamp

Collegevoorzitter Wim Boomkamp is in de regio Twente

een machtig man. Hij neemt er de belangrijkste positie

in op het gebied van onderwijs. Dat blijkt uit een netwerkanalyse

op basis van data (functies, nevenfuncties en lidmaatschappen

van organisaties) verzameld door de Twentsche Courant Tubantia.

Saxion-bestuurslid Ineke van Oldeniel staat op de derde plaats.

Volgens de regionale krant valt Boomkamp eveneens op andere

terreinen op doordat hij zich ook in politieke en ondernemersbijeenkomsten

mengt. Kennis is macht. Saxion powerrrrrr!


Minutenlang miljonair

Er zal maar onverwacht 934.618,06 euro op je rekening

staan. Meteen uitgeven maar! Extravagante Sinterklaasen

kerstinkopen doen! Of een mooi bedrag aan 3FM Serious Request

doneren! Nee, Saxion-student Kris Koops meldt het netjes

bij ABN AMRO dat toegaf een foutje te hebben gemaakt. Een bedankje

aan Koops kon er nog net vanaf. Na vijftien minuten was

hij miljonair af, maar wel vijftien minutes of fame rijker. Wij weten

wel wat wij zouden kiezen…

Een blik in de hogeschool- en

universiteitsbladen

Ondertussen bij…

Trippen op recept

Folia – Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

Een lsd-trip tegen depressie? Stoppen met roken met behulp van

paddo’s? Psychedelica maken een opmars in onderzoek naar nieuwe

psychiatrische therapieën. “Verslaafde mensen zitten vaak

vast in een patroon. Psilocybine schudt de boel op.”

Literatuur als wapen tegen de ellende

Univers – Tilburg University

Ronald Giphart dacht tijdens zijn studententijd maar zelden aan

de dood. Hij was veel te druk met het bedrijven van ‘liefderatuur’.

Maar vooral na het ziekbed van zijn zoon doolt Magere

Hein vaker rond in zijn schrijven, zo laat hij in een interview

weten.

Waar wonen onze hoogleraren?

Vox – Radbout Universiteit Nijmegen

Ze klitten samen, de hoogleraren in Nijmegen, en zeven jaar

geleden was dat niet anders. Ook de buurten die eruit schieten

als echte professorenbuurten zijn dezelfde als toen. Vox vroeg

net als zeven jaar geleden alle postcodes van hoogleraren op, en

kwam tot interessante bevindingen.

9


Achtergrond

’Kennis is de macht om

Gratis online lessen bekijken. Het onderzoek van een docent doorspitten. Een interessante

scriptie downloaden. Binnenkort moet het allemaal kunnen op Saxion.

10

Illustratie: iStockphoto/Elapela


Open Access

te verbeteren’

Je zoekt informatie voor een opdracht,

college of onderzoek. Op internet of in

een database in de bibliotheek. Grote

kans dat je iets interessants tegenkomt.

Dat je het vervolgens niet kunt lezen

want er rust auteursrecht op. Je moet betalen.

Als je dat elke keer zou doen, loopt

dat flink in de papieren. Daarom zoek je

verder. Volgende keer beter.

De komende jaren moet daar verandering

in komen. In elk geval als het om publicaties,

onderzoeksdata en onderwijsmaterialen

van Saxion gaat. Op dit moment

wordt gewerkt aan de uitvoering van het

nieuwe Saxion-publicatiebeleid. “Het beleid

stoelt op de open beweging: zo veel

mogelijk kennis delen. Die kennis moet

gratis toegankelijk zijn voor de ontvanger”,

zegt manager bibliotheken Saskia

de Rijk. “Onderzoekers aan een universiteit

of hbo-instelling worden betaald van

publiek geld. Het feit dat je als Saxion

een abonnement op een tijdschrift of databank

moet nemen om toegang te krijgen

tot de resultaten van dat onderzoek

is nogal krom. Je betaalt dubbel.”

Kennis delen

Open Access (publicaties), Open Data (onderzoeksgegevens)

en Open Educational

Resources (OER, onderwijsmaterialen) zijn

termen die studenten en docenten vaker

gaan horen. Dan moet je denken aan onderzoeken

die gratis zijn te downloaden

en – met bronvermelding – te gebruiken.

Aan onderzoeksgegevens die je kunt bestuderen

om daardoor zelf op ideeën te

komen. En aan online colleges, kennisclips

en andere onderwijsmiddelen.

Ineke van Oldeniel van het College van Bestuur

vindt het een belangrijk onderwerp.

“Het is een wereldwijde beweging. Voor

Saxion is het dan de vraag: wil je aanhaken

of wacht je af. Het kan ons als hogeschool

helpen. Want als je je kennis deelt,

je informatie openstelt voor de ogen van

anderen, dan ga je automatisch goed je

best doen om die van hoge kwaliteit te

maken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de weblectures

die al gemaakt zijn. Zo hou je

het onderwijs actueel en aan de andere

kant kan de docent laten zien dat hij ergens

heel goed in is.”

Daar is Geralien Holsbrink, lector Kenniscentrum

Gezondheid, Welzijn en Technologie,

het helemaal mee eens. “Kennis is

macht, de macht om te verbeteren. Het

afsluiten van onderzoeksinformatie is

alsof je een deur aftimmert. Dat is wat nu

vaak wel gebeurt door uitgevers. Zij hebben

er natuurlijk belang bij dat hun publicatie

wordt verkocht. Wij hebben belang

bij het verspreiden van informatie.”

Blijven ontwikkelen

Vanaf 2013 gaat de hogeschool ‘open publiceren’

actief promoten bij studenten en

medewerkers. “We gaan volgend jaar onder

andere werken aan bewustwording.

Gesprekken voeren, zorgen dat mensen

het onderwerp oppakken. Het jaar daarop

gaan docenten OER daadwerkelijk gebruiken.

Het is wel aan de docent zelf om te

professionaliseren op dit gebied. Saxion

faciliteert alleen”, aldus Van Oldeniel.

De bibliotheek speelt daarbij een rol. “Wij

nemen het initiatief om contacten te leggen

binnen de hogeschool en de mogelijkheden

van Open Access kenbaar te

maken en bekend te houden.” Hoe dat

concreet gaat gebeuren is nog niet helemaal

duidelijk. “Denk in de eerste plaats

aan ICT-zaken als het toegankelijk maken

van publicaties en scripties in de HBOkennisbank

en andere databases, maar

ook aan voorlichting geven via het Auteursrecht

Informatie Punt.”

Voor uitgevers vergt het een behoorlijke

aanpassing, zegt De Rijk. “Veel uitgevers

zijn er huiverig voor omdat ze de open

toegang zien als een bedreiging. Wat het

ook is. Dat levert discussie op. Maar wat

ze nu doen, alles voor zichzelf houden,

daar kunnen ze niet mee doorgaan. Het

wordt tijd dat ze naar andere verdienmodellen

gaan kijken.” Van Oldeniel vergelijkt

het met digitale fotografie. “De wereld

verandert, ook voor de uitgevers van

tijdschriften en andere wetenschappelijke

publicaties. Denk bijvoorbeeld aan Kodak

die lang van tevoren zag dat de digitale

camera er aan kwam, maar niks met die

wetenschap deed. Nu zijn ze zo goed als

failliet. Je moet blijven ontwikkelen.”

Kwaliteitseisen

Over niet al te lange tijd kunnen studenten

voor hun opdracht of onderzoek in

verschillende databases meer goede gratis

artikelen vinden die ze zonder problemen

kunnen gebruiken om hun kennis te

vermeerderen. “Gebruik dus niet alleen

Google”, zegt Holsbrink. “Het is belangrijk

dat je kritisch leert zoeken. Wat je op

Google vindt heeft geen kwaliteitstoets

doorstaan zoals tijdschriftartikelen en

publicaties in een database. Ik vind dat

iedere student en docent móet weten dat

er bepaalde databases zijn voor hun specifieke

vakgebied.” De Rijk vindt het ook

belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van

meer bronnen. “Voor een klein opdrachtje

kun je als student al gebruik maken van

Open Access naast internet en de standaard

boeken.”

De financiering van de databases en de

tijdschriften is nog niet opgelost, zegt

Holsbrink. “Om kwaliteit te garanderen is

geld vereist. Er zijn sponsors nodig om

de vaste kosten te betalen. Elk vakgebied

wil een eigen tijdschrift maar dat moet allemaal

gefinancierd worden. De betaling

is vaak een vraagstuk.”

Een andere makke van de ‘open beweging’

is dat er nog niet genoeg tijd is geweest

om een goede reputatie op te bouwen. De

Rijk: “De zogenaamde ‘gesloten’ tijdschriften,

de commerciële vakbladen, hebben

vaak een bepaalde naam. Een onderzoeker

vindt het van belang om juist in dát

tijdschrift te staan. Het is lastig duidelijk

te maken dat er goede alternatieven zijn

die wel met Open Access werken.”

Volgens Holsbrink werken de ‘open’ tijdschriften

met dezelfde kwaliteitseisen.

“Ook daar kijken eerst andere onderzoekers

naar het artikel en beoordelen het

op kwaliteit. Pas als je aan de eisen van

die peer reviews voldoet, word je gepubliceerd.”

Op het gebied van onderwijsmaterialen is

het lastiger. Van Oldeniel: “Als je delen van

je onderwijsmateriaal van het net haalt,

hoe weet je dan dat het van goede kwaliteit

is? Kijk, als het van Harvard komt,

kun je ervan uitgaan dat het oké is. Maar

een kwaliteitskeurmerk is er nog niet. Dat

staat nog in de kinderschoenen.”

Mandy van Dijk

11


Interview

‘Ineens had ik Edgar Dav

Voetballende meiden. Het is allang niet gek meer. Kunst en

Techniek-student Kathy Vije (22) voetbalt vanaf haar vijftiende.

Toen ze een voetballer zag freestylen wilde ze dat ook kunnen.

De Enschedese studente staat onder contract bij Edgar Davids

en reist de hele wereld over met haar freestyleshows.

12

“Entertainment met een voetbal. Zo kun

je freestylevoetbal het best omschrijven”,

zegt Kathy Vije. “Het is zo gaaf om te

doen! Ik zat net een jaar op voetbal toen

ik iemand zag freestylen. Dat wil ik ook

kunnen, dacht ik. Ik ben er toen niet direct

mee begonnen. Eerst zocht ik op You-

Tube naar freestylefilmpjes. Die speelde

ik heel langzaam af. Zo heb ik mezelf de

technieken aangeleerd. Het is een kwestie

van veel oefenen. In het begin trainde ik

ongeveer twee uur per dag, tegenwoordig

iets minder.”

Nadat Kathy ook een paar filmpjes van

haarzelf op YouTube had gezet, ging het

hard. Ze kreeg veel opbouwend commentaar

van andere freestylers. Ze gaf een demonstratie

bij Heracles en opeens had ze

Edgar Davids aan de lijn. “Ja dat was wel

even raar”, zegt ze lachend. “Hij vroeg of

ik geïnteresseerd was in een gesprek, wat

uiteindelijk resulteerde in een sponsor- en

managementcontract. Davids is eigenaar

van het straatvoetbalmerk Monta en heeft

veel contacten in de media- en voetbalwereld.

Zo is het balletje gaan rollen.”

Blessure

Twee jaar lang was Kathy een grote naam

in het freestylewereldje. Ze reisde veel,

gaf demonstraties, speelde in muziekclips

en zat in een reclamespotje voor

het WK voetbal. Toen ze anderhalf jaar


Kathy Vije

ids aan de lijn’

voluit te gaan. Ik oefen vooral tricks die

ik met mijn bovenlichaam kan doen. Zo

probeer ik alles weer langzaam op te bouwen

en een stabiele routine te bedenken

waarbij ik mijn benen niet te zwaar hoef

te belasten. Een uitdaging, maar het heeft

ook wel iets leuks.”

vindt het geweldig wat ik doe”, vertelt Kathy

enthousiast. “Ze vragen vaak welke

bekende mensen ik allemaal ontmoet

heb, waar ik geweest ben en willen dan

foto’s en filmpjes van die evenementen

zien. Het is ook niet heel alledaags, een

meisje dat freestyle voetbalt, maar dat

‘Ik hoor tot de beste acht ter wereld’

Foto: Toma Tudor

geleden geblesseerd raakte, leek dat het

einde van haar carrière. Tijdens een wedstrijd

van haar voetbalclub UDI maakte ze

een rare draai waarna ze door haar knie

zakte. Anderhalf jaar voetbalde ze niet.

Een operatie en een aantal fysiotherapeutische

behandelingen later is ze weer

terug. Helemaal goed gaat het nog niet.

Kathy: “Ik voetbal weer en heb ook het

freestylen weer opgepakt, maar mijn knie

blijft instabiel. Ik durf in het veld nog niet

Haar fanatieke instelling werd beloond.

Kathy kwalificeerde zich na haar terugkomst

voor het WK freestyle (Red Bull

StreetStyle World Final) dat van 18 tot 24

september in het Italiaanse Lecce plaatsvond.

Ze had een onbewerkte video van

één minuut ingestuurd waarop haar skills

waren te zien. Tegen alle verwachting in

wist ze zich te kwalificeren en werd ze

uitgenodigd om naar Italië te komen.

Daarmee hoorde ze opnieuw tot de beste

acht meiden van de wereld.

Het WK had de vorm een afvalrace. Ze

moest drie keer dertig seconden tegen

een andere freestyler battelen. De jury,

waarin onder andere Edgar Davids en de

ex-topvoetballers Inzaghi en Cannavaro

zaten, beoordeelden de deelnemers op

controle, creativiteit, stijl en techniek.

Omdat haar knieblessure haar weer parten

speelde moest ze het toernooi vroegtijdig

verlaten. Kathy: “Ja, dat was balen

natuurlijk. Ik had geprobeerd mijn linkerknie

zo min mogelijk te belasten. Bij freestylen

spring je veel, dat kan ik nu minder

goed. Ik ben nog wel van plan door

te gaan, daarvoor vind ik het nog te leuk.

Maar het gaat er niet meer zo fanatiek aan

toe als voor mijn blessure.”

Fanatiek

Doordat de Enschedese studente regelmatig

demonstraties en optredens doet,

mist ze op school af en toe een les. “Ik

studeer Kunst en Techniek op Saxion. Een

leuke studie maar het is af en toe lastig

te combineren met mijn sport. De lessen

die ik mis, probeer ik in te halen in een

andere klas. Ik zit niet op een in topsport

gespecialiseerde school, waardoor het

soms moeilijk is om bij te blijven. Maar ik

heb het er wel voor over, het is tenslotte

een kans die ik nú krijg en niet over vijf

jaar.”

De mensen in haar omgeving zijn in ieder

geval trots op haar. “Iedereen om mij heen

vind ik juist het leuke eraan. De concurrentie

is wel groot in dit wereldje. Er zijn

meiden die beter zijn dan ik, maar het

gaat om het totaalplaatje. Als ze iemand

zoeken voor een reclamespotje is het ook

belangrijk dat je er een beetje leuk uitziet

op beeld. Daarnaast ben ik erg fanatiek en

pak ik alles aan wat er op mijn pad komt.

Daarmee laat ik zien dat ik erg graag wil

en er veel voor over heb.”

Met haar 22 jaar beseft Kathy dat ze niet

eeuwig met freestylen door kan gaan. Op

een gegeven moment komt er een einde

aan haar sportcarrière. “Daar ben ik mij

van bewust. Aan dit soort sporten zit een

leeftijdsgrens. Ik wil nog heel veel reizen

‘Het gaat om het

totaalplaatje’

en in elk geval het WK in Tokio volgend

jaar meemaken. Maar dan moet mijn blessure

wel over zijn. Mocht dat niet lukken,

dan ga ik mee om te kijken. Red Bull Tokio

heeft aangegeven mijn ticket in dat

geval te vergoeden. Ik zou sowieso actief

willen blijven in het freestylewereldje.

Het lijkt me geweldig om bijvoorbeeld

een eigen freestyleschool te runnen, een

soort voetbalschool waar je freestyletrucs

leert. Mensen stimuleren om het beste uit

zichzelf te halen, dat lijkt me super. Ook

in Azië vinden ze het freestyleplaatje erg

interessant. Wie weet kan ik daar nog iets

betekenen. Ik weet het nog niet precies.

Als ik kijk naar mijn studie zou ik ook wel

een eigen reclamebureau willen beginnen.

Maar eerst zorgen dat ik weer volledig

herstel, dan zien we wel weer verder”,

besluit Kathy.

Elke Agten

13


Student & co

‘Unieke combinatie van

entertainment en show’

Foto: Toma Tudor

Christiaan Stiphout (19) studeert Gezondheid en Technologie. Maar ook is hij goochelaar, illusionist

en jongleur. “De unieke combinatie van entertainment en show, dat is wat het publiek

wil en wat ik het publiek wil geven.”

Jong geleerd, is…

Toen Christiaan op zijn achtste verjaardag

een goocheldoos cadeau kreeg, was

hij meteen verkocht. “Ik weet ook nog

goed dat ik vaak naar Hans Kazan keek.

Dan zat ik steevast voor de tv, maar eigenlijk

houd ik meer van de grotere acts,

zoals Hans Klok die doet. Zijn shows zijn

echt fantastisch. Ik hoop ooit zelf een

theatershow te kunnen doen, maar dat is

nog ver weg”, zegt Christiaan.

Trucs

Over zijn trucs wil Christiaan niet te

veel zeggen. “De meeste geheimen binnen

mijn vakgebied ken ik nu wel. Voor

de trucs die ik uitvoer, betaal ik. Ik ga

daarvoor naar goochelwinkels, ook wel

Magic Dealers genoemd. Ik maak een afspraak

en bekijk de trucs. Ik wil er zeker

van zijn dat iets een goede aankoop is.

Het eerst zelf zien en ervaren is daarbij

belangrijk.”

Mark en Mireille

Christiaan krijgt assistentie bij zijn shows

van Marc en Mireille. Samen vormen zij

het trio Magichris & Co. “Mireille ken ik

van de basisschool. Toen liet ze al enthousiasme

voor goochelen zien. Marc

heb ik op de middelbare school leren

kennen. Hij is vooral gek op illusies, zoals

je die vroeger bij Houdini zag.”

Optredens

Christiaan is in te huren voor verjaardagen,

bruiloften en kinderfeestjes. Maar

ook met grotere optredens heeft hij ervaring.

Zo verzorgde hij in Speelpark Hoge

Boekel in zes weken 31 shows. Christiaan:

“Voor de illusies moesten we dagelijks repeteren.

Dat kost veel energie, maar het

was zeker de moeite waard.”

Alpe d’hu Sax

In het kader van Alpe d’hu Sax geeft

Christiaan op dinsdag 12 en woensdag

13 februari shows in het Harry Banninktheater.

“Het wordt een mooie show. Er

zijn 150 zitplaatsen in de zaal, dan zit

het echt vol. Ik hoop op veel bezoekers.

Een deel van de opbrengst gaat naar Alpe

d’hu Sax. Dat ik het goede doel financieel

ondersteun is belangrijk, maar ook dat

mensen mijn show waarderen”, zo laat

Christiaan optekenen.

Toekomst

Een theatershow. Dat is de grote droom.

“Het zou mooi zijn als dat mocht uitkomen,

maar ik denk dat goochelen vooral

een bijzaak blijft. Het is ontzettend leuk

om te doen en ik beleef er veel plezier

aan.”

Richard Hoekstra

15


Student & co

Protest

De Nieuwe Stempel

op weg naar Lowlands

Eigen foto

Wat begon met een jamsessie bij een van de leden thuis

groeide uit tot een succesvol bandje. De Nieuwe Stempel is

nu al weer een tijdje bezig en het gaat steeds beter. Bandlid

en eerstejaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Bart Hamelink (22 jaar) vertelt er meer over.

De Nieuwe Stempel heeft vier leden: Seb, Sevak, Bryan en Bart.

Het idee voor de band ontstond toen een van hen voorstelde

om eens met z’n allen te gaan jammen. Sindsdien schrijven ze

gevierenlijk hun eigen muziek. De nummers ontstaan eigenlijk

nog steeds tijdens het jammen.

Na drie maanden spelen werd het viertal ontdekt door Het Burgerweeshuis

in Deventer. Een jaar lang werden ze professioneel

begeleid en aan het eind van dat jaar lag er een cd en een

videoclip. Ze kregen een fotoshoot en dat heeft de band veel

gebracht: optredens op het Bevrijdingsfestival, Pedro Pico Pop,

Stöppelhaene, Summersquare en het hoofdpodium van Het Burgerweeshuis.

Nu de samenwerking met Het Burgerweeshuis is

afgelopen, staat de band op eigen benen. Ze gaan zo veel mogelijk

nieuwe dingen aan en treden zo vaak mogelijk op.

De Nieuwe Stempel is te vinden op Facebook en Twitter. Ze hebben

ook een eigen website: www.denieuwestempel.nl. Op de

vraag wat hun toekomstplannen zijn, heeft Bart zijn antwoord

klaar: “We stoppen niet voordat we Lowlands hebben bereikt!”

(LK)

Bouw studentenwoningen gaat door

16

De bouw van 900 wooneenheden voor studenten in

Deventer loopt vooralsnog geen gevaar. De kabinetsplannen

lijken ongunstig voor studentenhuisvesters,

waardoor die in sommige gevallen hun bouwplannen

annuleren.

In het nieuwe regeerakkoord van PvdA en VVD is een maximale

huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde van een

woning afgesproken. Omdat veel studentenwoningen een

lage waarde op de woningmarkt hebben, betekent dit dat

de huurprijs daarvan flink zal zakken. Verhuurders en huisvesters

van studentenwoningen kunnen daardoor in de problemen

komen.

Voor studentenhuisvester DUWO was het reden de bouw

van een grote studentenflat in Delft te annuleren. DUWO is

ook betrokken bij plannen voor 900 wooneenheden voor

studenten in Deventer. Een woordvoerder van de gemeente

laat echter weten dat de Deventer plannen niet in gevaar

zijn. Er wordt zelfs al aan de woningen gewerkt. De eerste

200 studentenkamers worden in het Havenkwartier gerealiseerd.

(TK)


Student & co

Fulltime baan

plus studie

Kunst en Techniek-student Bob Olde Hampsink (22) had

voor hij aan zijn studie begon al een fulltime baan. Sterker,

hij had zelfs een eigen bedrijf: Realityweb, voor websites,

apps en webapplicaties.

Het is 2007. Bob Olde Hampsink is zestien als hij samen met Sander

Tijink een bedrijfje start. Ze beginnen klein, maar in ruim vijf jaar

tijd bereiken ze veel. Bob programmeert en Sander maakt websites.

De samenwerking gaat goed en de twee doen kleine opdrachtjes

voor familie of kennissen. Daarmee verdienen ze allebei wat geld.

Vijf jaar later, in 2012, werken ze beiden fulltime. Hun bedrijf Realityweb

is groot geworden.

Realityweb maakt websites, apps en webapplicaties. Bij webapplicaties

moet je denken aan online systemen, bijvoorbeeld voor het

online inplannen van personeel.

Bob zit ondertussen als student in het derde jaar bij Saxion in Enschede.

Studeren doet hij zelfstandig en voornamelijk thuis. Ondanks

Realityweb heeft hij weinig studieachterstand. Werk en studie

sluiten goed op elkaar aan en vaak is Bob al lang wegwijs in

de vaardigheden die hij leert. Toch vindt hij het belangrijk om zijn

diploma te halen voor het bedrijf verder wordt uitgebreid. “Ik richt

mijn studie zo in dat ik er veel aan heb in het bedrijfsleven”, zegt

Bob. Met zijn minor ‘small business’, een minor die zich richt op

ondernemen, kan dat niet fout gaan. (LK)

JASPER

Studentenwoningleed, deel 2

Enkele dagen na het verschijnen van mijn vorige column over

het gezeik wat je kunt hebben met een studentenwoning in

een ‘kansenwijk’ krijg ik een brief. Een brief waar ik ontzettend

blij van word. We worden uitgenodigd door de woningstichting

voor een ‘groepsbezichtiging’. Sinds het incident met

het vliegende kippenembryo reageren we wat actiever op woningen

via de woningstichting. Met resultaat.

De woning waar we een week later, op mijn verjaardag, gaan

kijken is perfect. Drie slaapkamers, grote tuin, vijf minuutjes

lopen van het centrum en niet duur. Een ideaal verjaardagscadeau!

Ons wordt wel verteld dat er asbest in de schuur zit en

dat we daar dus beter niet kunnen komen. Valt mee te leven.

Helemaal in de wolken beginnen we met het regelen van verf

(dure aangelegenheid), laminaat (duurdere aangelegenheid) en

meubilair (duurste aangelegenheid). Dan krijgen we een telefoontje

van de woningbouw: “Wij hebben de eerste resultaten

van het asbestonderzoek binnengekregen en er ligt asbest op

de vloer van uw overloop. Maar geen zorgen! Het is stabiel.”

Het eerste grijze asbestwolkje

doemt op tussen de witte wolken

van onze versgesauste muren.

Niks aan de hand, als ze het er

maar zo snel mogelijk uit komen

halen zodat we door kunnen met

het leggen van het laminaat.

Dan ineens, na twee weken veelvuldig

aandringen, is er witte rook.

Er komt namelijk een luchtonderzoek,

of er geen asbestdeeltjes in

de woning zweven. Maar vooral

geen paniek. De man in maanmannetjespak

en Darth Vaderluchtmasker

die het onderzoek

komt afnemen denkt daar anders

over: “Ik zou de woning niet meer

in gaan...”

Ik neem contact op met de woningbouw waar de pleuris uitbreekt.

Ze realiseren zich dan pas dat ze een woning hebben

verhuurd waar niet-hechtgebonden asbest op de grond ligt. En

dat wij daar ruim twee weken overheen hebben gebanjerd. De

telefoniste weet me te melden dat het voor ons misschien wel

vervelend is, maar dat het voor hen minstens zo vervelend is.

Voor de leuk even een Godwin: Zyklon B in de gaskamers was

heel erg. Maar je moet je ook bedenken dat de soldaten die de

Zyklon B in de gaskamers mieterden zich ook wel eens aan de

blikjes sneden. Dat is minstens zo vervelend.

Nu is het afwachten wanneer de zooi gesaneerd wordt. En op

het rapport waaruit moet blijken hoeveel risico wij gelopen

hebben…

Foto: Toma Tudor

Foto: Toma Tudor

Jasper Brester is vijfdejaarsstudent Kunst en Techniek.

17


Kom in actie voor

3FM Serious Request

Steun het Rode Kruis en doneer mobiel via MyOrder. Met MyOrder kun jij eenvoudig, snel

en veilig bestellen en betalen met jouw smartphone. Gebruik de MyOrder app om tijdens

3FM Serious Request een plaat aan te vragen. Scan de QR code en download de MyOrder

app. Hiermee kun jij doneren aan het goede doel en wie weet hoor jij jouw favoriete song

op 3FM. Dat is het idee.

Doneer mobiel en vraag een plaat

aan met de MyOrder app.

Rabobank. Een bank met ideeën.

MyOrder powered by Rabobank


Jaaroverzicht 2012

19


Jaaroverzicht 2012

Januari

Tevredenheid over studenten

Externe stage- en afstudeerbegeleiders geven

studenten van Saxion gemiddeld een 7,6 voor

hun prestaties, zo blijkt uit het Werkveldtevredenheidsonderzoek.

Maart

Saxion beste hogeschool in deeltijd

Unicum: vier vrouwen in HOI-bestuur

Julia Wiggers, Ilona Elyo, Margriet Bakir en Nikki Spenkelink

vormen het eerste volledig vrouwelijke bestuur van de HOI.

Februari

Boomkamp bestuurslid HBO-raad

Een hele eer voor de collegevoorzitter van Saxion. Wim Boomkamp

wordt benoemd tot bestuurslid van de HBO-raad die onder aanvoering

staat van politicus Thom de Graaff.

Actieve student ervaart minder stress

Opvallende uitkomst van Sax-onderzoek: hoe meer te doen (bijbaan,

sport, studievereniging), hoe minder stress. Last van stress? Zorg er dan

voor dat je agenda tjokvol zit!

Verder na de brand

de materiële schade aan de kamer van Annemarijn

is enorm. “Ik heb nauwelijks iets

kunnen redden. Gelukkig was vijfennegentig

procent van de spullen vervangbaar.

Maar dat ik een aantal sieraden die van

mijn oma en moeder zijn geweest kwijt ben

doet nog steeds pijn.”

Stekker eruit

Ook de laptop van Annemarijn is niet meer

te redden, maar haar belangrijkste school-

20

Op 11 januari stond aan de Kuipersdijk

in Enschede een studentenhuis

in brand. De brand was ontstaan in

de kamer van studente Annemarijn

Kemper. Een deel van het huis werd

verwoest. “Als ik nu rook ruik, moet

ik onmiddellijk weten waar de lucht

vandaan komt.”

Een jaar later blikt Annemarijn Kemper,

student Technische Commerciële Textielkunde

(TCT), samen met Sax terug op de

gebeurtenissen. Ogenschijnlijk kalm vertelt

ze over de bewuste avond, maar aan haar

toon is te merken dat de brand in haar huis

Foto: Toma Tudor

een traumatische ervaring was. “Ik zat in de

trein op weg naar Deventer toen ik het telefoontje

kreeg”, vertelt ze. “De paniek sloeg

meteen toe en voor mijn gevoel raakte ik

in shock. Ik pakte de eerste trein terug en

belde onmiddellijk mijn ouders. Ik heb de

hele tijd met mijn moeder aan de lijn gehangen.

Als ik dat niet had gedaan, was ik

misschien flauw gevallen.”

Eenmaal aangekomen in Enschede is de

brand al geblust. Wat resteert is een gigantische

ravage, een penetrante rooklucht en

een door bluswater doordrenkt studentenhuis.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar

werk is terug te halen via Hotmail. Naar

eigen zeggen is ze de dagen na de brand

helemaal los van de wereld omdat er zo

veel te regelen viel. “De brandweer vertelde

me dat de brand was ontstaan door mijn

oude tv’tje, nog met een beeldbuis. Volgens

hen stond hij niet op standby, dus ik heb er

echt niets aan kunnen doen. Dat was een

opluchting, want ik was bang dat ik misschien

mijn tosti-ijzer aan had laten staan.”

De TCT-studente wilde zo snel mogelijk

haar studentenleven weer oppakken. Het

dagelijks op en neer reizen tussen haar

ouderlijk huis in Doetinchem en Saxion in

Enschede verveelde al snel. Ze kon ook niet

veel anders want anderhalve week na de

brand stonden de eerste tentamens op de

agenda. Annemarijn, een honoursstudent,

haalde al haar toetsen. “Maar wel met iets

lagere cijfers dan anders”, voegt ze er aan

toe. (TK)


Jaaroverzicht 2012

April

Pizzatest

De eerste Sax-pizzatest levert twee winnaars op:

Elat Roma in Enschede en Domino’s in Deventer.

Duitslandbeleid

Een uitgebreide blik op het Duitslandbeleid in het

aprilnummer van Sax. De verwachting was toen

dat de Duitstalige opleidingen in Nederland zullen

verdwijnen.

Juni

Hotel Stories

Het tienjarig bestaan van de Hogere Hotelschool wordt gevierd

met de expositie Hotel Stories in Apeldoorn.

Saxion scoort streefcijfer 7 in

Nationale Studenten Enquete

Eerste Sem de Rooij-prijs uitgereikt

Het overlijden van docent Sem de Rooij in 2011 had een grote

impact op, in de eerste plaats, zijn academie Pedagogiek en Onderwijs.

Sem kwam om bij een aanslag in Marokko. Zijn ouders

stelden een prijs in voor een uitzonderlijke pabo-student. Afgelopen

jaar werd deze prijs voor het eerst uitgereikt.

Mei

Prestatieafspraken

Zes afspraken met het ministerie van Onderwijs

die moeten leiden tot een hogere kwaliteit.

Later in 2012 beoordeelde een reviewcommissie

de afspraken als zeer goed.

‘Trots Edith Stein blijft herkenbaar’

Een belangrijke ontwikkeling die in

2012 werd gestart is de fusie van

Saxion met Hogeschool Edith Stein

(HES). Tijd voor een gesprek met

Edith Stein ofwel Gabi Brühne, waarnemend

directeur. “Er wordt niet gefuseerd

met een pabo, maar met een

hbo-instelling.”

Op 1 januari 2013 vindt de bestuurlijke

fusie plaats, op 1 september zijn de studenten

van Edith Stein Saxion-studenten. “Dan

gaan we als academie onder de Saxion-vlag

opereren”, zegt Brühne. “Studenten gaan er

dan wellicht ook meer van merken. Op dit

moment werken we nog veel à la HES. Dat

wordt iets meer Saxion, maar we blijven

onszelf trouw. Wat studenten nu al merken

is dat ze gebruik kunnen maken van alle

voorzieningen van Saxion, zoals de sportfaciliteiten.”

De HES blijft wel herkenbaar, volgens de

waarnemend directeur. “We zijn blij dat we

onze eigen visie en ons eigen curriculum

mee mogen nemen naar Saxion. Je moet

het zo zien: de pabo in Deventer en die in

Hengelo hebben dezelfde doelen en uitgangspunten

en moeten aan dezelfde kwaliteitseisen

voldoen, maar de wegen die ze

daar naartoe bewandelen verschillen.”

Ook is er sprake van trots. Brühne: “Wij zijn

trots dat we bij Saxion gaan horen, maar ik

denk dat dit andersom ook geldt. Mensen

moeten zich realiseren dat de HES meer is

dan een pabo. Wij hebben vijf lectoraten,

twee masteropleidingen en verschillende

professionaliseringstrajecten voor voortgezet

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Daar zijn we trots op. Alles nemen

we mee en gaan we met elkaar delen.”

Brühne ziet veel kansen in 2013. “Voor

sommige mensen, zoals de ondersteuners,

zal de overstap van HES naar Saxion al snel

komen. Voor hen is de stap ook het grootst.

Daarna pas komen de docenten en studenten.

Zo gauw er plannen concreet zijn, zullen

we iedereen informeren.” (WvT)

Foto: Toma Tudor

21


Jaaroverzicht 2012

Juli

Olympische Spelen

Honderd studenten vertrekken naar

Londen voor de Olympische Spelen.

Voor een stage of om werkervaring

op te doen. Twee van hen, schermer

Bas Verwijlen en tienkamper Eelco

Sintnicolaas, doen als sporter mee.

Beiden grijpen naast de medailles.

Oktober

Langstudeerboete definitief van d

PvdA-leider Diederik Samson en VVD-voorman Ma

De vreugde onder studenten is van korte duur.

kabinet plannen heeft die studenten harder treffe

Academie Ruimtelijke Ontwikkelin

Nieuwbouw Deventer wordt opge

September

Academie Mens en Maatschappij viert dertigjarig bestaan

22

Docenten

klankbord CvB

Dit jaar ging de docentadviesraad van start. In de

raad hebben College van Bestuur en docenten (één

per academie) zitting. Docenten Mendel Wemerman

(Mens en Maatschappij) en Jeroen Neuvel

(Bestuur en Recht) over nut en noodzaak van de

adviesraad.

Twee sessies zijn er inmiddels geweest. Daarin werd uitgewisseld

wat er allemaal op de hogeschool speelt. “Je

krijgt een beter beeld van wat het CvB zoal doet en wat

haar bezighoudt”, zegt Neuvel. “Als docent denk je wel

eens dat het CvB de studenten als cijfers ziet en het is

goed om te ervaren dat ze ook de verhalen erachter kennen.

Het CvB gebruikt de bijeenkomsten natuurlijk om

feeling te krijgen met de werkvloer en om te horen wat er

bij ons als docenten speelt.”

Wemerman is iets kritischer. “Een docentadviesraad kan

heel nuttig zijn, maar ik denk dat we nu nog in de beginfase

zitten. We zoeken nog naar een goede vorm voor

de bijeenkomsten. Desalniettemin heeft het zin om van

elkaar te horen hoe beslissingen van het management in

de praktijk uitwerken.”

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest waren onder

meer politieke beïnvloeding en de rol van docenten

daarin. “We hebben het gehad over de vorming van een

platform om politieke discussies meer naar buiten te

brengen”, zegt de AMM-docent. Onderwerpen die tijdens

de laatste bijeenkomst (aan het begin van het studiejaar)

op de agenda stonden waren de vraag hoe docenten

meer kunnen worden betrokken bij de start van het academisch

jaar en hoe binnen de school kan worden gecommuniceerd

hoe er vanuit de overheid naar het hoger

onderwijs wordt gekeken. (WvT)

Inspirerend bezoek

Het bezoek van Desmond Tutu aan Deventer en Enschede was

een van de meer memorabele momenten van 2012. Studenten

Tom Bouwman, Daniëlle Olde Riekerink en Sharon van Noordenne

mochten in september de aartsbisschop ontmoeten.

Een onvergetelijke ervaring voor Tom, derdejaars deeltijdstudent

HBO-V.

“Er was ontzettend veel pers, alleen dat al maakte indruk”, zegt Tom

Bouwman. “Toen Tutu aan kwam lopen stond iedereen op, heel indrukwekkend.

Het was heel bijzonder hoe hij sprak en de manier waarop

hij de aandacht van mensen wist vast te houden.” Tom mocht aanwezig

zijn bij de ondertekening van het Memorandum of Understanding

tussen de academie Gezondheidszorg en het Medical Knowledge Institute,

de stichting waar Tutu beschermheer van is.

Tijdens de spreekbeurt van Tutu kon je volgens Tom een speld horen

vallen. “Een van de dingen die hij over wilde brengen was: ‘a person is

a person through other persons’. Ook zei hij dat het belangrijk is met

anderen te delen. Vooral deze twee uitspraken zijn mij bijgebleven.”

Tom en zijn medestudenten kregen ook nog de kans Tutu de hand te

schudden. Dat Tom niet gelovig is, deed niets af aan de indruk die

de aartsbisschop op hem maakte. De man inspireert. “Ook ik heb natuurlijk

mijn dromen. Hij heeft er aan bijgedragen dat ik die wil doen

uitkomen.” (TK)

Foto: World Economic Forum


Jaaroverzicht 2012

e baan

rk Rutte nemen een populaire beslissing.

Als snel wordt duidelijk dat het nieuwe

n dan de langstudeerboete.

g en Bouw opgeheven

December

Serious Request in Enschede

Het beroemde evenement van radiozender 3FM komt naar Enschede.

De hele maand staat in het teken van Serious Request. Sax brengt

samen met UT Nieuws een speciaal magazine uit.

leverd

November

André Kuipers inspireert

Ruimtevaarder André Kuipers is naar Saxion gehaald om te inspireren.

Dat is gelukt. Na afloop noemt collegevoorzitter Wim Boomkamp het

bezoek van Kuipers “het beste event ooit.”

Desmond Tutu

Foto: Niki Polman

Van Oldeniel:

‘We zitten in een

goede flow’

Afronding van de strategische visie, de fusie met Edith Steijn,

studenttevredenheid en de kwaliteit van het onderwijs. Daar

denkt bestuurslid Ineke van Oldeniel aan als ze denkt aan

Saxion in 2012. “Het was een mooi jaar voor de hogeschool.

We merken dat mensen bereid zijn hun stinkende best te doen

voor de student en daar gaat het allemaal om.”

Foto: Marja Poldermans

“Geen dieptepunten, wel een zorgpunt: de risicofactoren rond de kwaliteit

van het onderwijs”, zegt Van Oldeniel. “Dat heeft het afgelopen

jaar veel aandacht gevergd. We moesten de examencommissies op de

rit krijgen en het eindniveau van studenten op academies borgen. Veel

academies kregen stevige visitaties en accreditaties. Dit alles zorgt wel

dat we scherp zijn op dit onderwerp. Er is een verhoogde staat van

alertheid op de kwaliteit.”

Van Oldeniel denkt bij 2012 vooral aan hoogtepunten. “Er is hard gewerkt

aan de afronding van de strategische visie. We merkten dat deze

in de omgeving, zowel binnen als buiten de hogeschool, goed valt.

Dat is fijn. Nu kunnen we verder.” Ook positief vindt ze de fusie met

Hogeschool Edith Steijn (“Deze fusie zal versterkend werken op het

pabo-onderwijs en de lectoraten”) en de lichte stijging van de studenttevredenheid

(“We zien dat dit stapje voor stapje toeneemt. En zo hoort

het”).

Wat Saxion in 2013 betreft ziet het bestuurslid weer een volle agenda.

“Kwaliteit blijft belangrijk, maar ook moeten in september intakegesprekken

met alle nieuwe studenten worden gevoerd. Daarnaast zullen

we te maken krijgen met de gevolgen van het regeerakkoord en de

uitkomsten van politieke discussies, bijvoorbeeld voor de hervorming

van de techniekopleidingen. Ook gaat veel van onze aandacht naar de

nieuwe Centres of Expertise waarmee we zo snel mogelijk willen starten.

Het wordt weer een interessant jaar.” (WvT)

23


Collega & co

Jongensdroom in meisjeskleuren

Vrouwen en auto’s, gaat dat samen? Communicatie-adviseur

Odiel Mennink, verbonden aan de academie Bedrijfskunde

en Ondernemen en voor studium generale

aan TEDxSaxion, twijfelt er niet aan. Ze is testrijder en

doet op haar website verslag over haar ervaringen met

de nieuwste auto’s.

Foto: Frank A Evers

Femmefrontaal.nl wordt met een knipoog door

vrouwen voor vrouwen geschreven. Ook mannen

die niet elke week de autobladen kopen,

maar wel geïnteresseerd zijn in auto’s, weten

haar op internet te vinden. De stukken zijn

net wat luchtiger en gaan net iets minder over

dingen als cilinderinhoud of pk. Odiel schrijft

anders dan mannen over auto’s. Termen als

‘aaibaar’ en ‘autootje’ lijken te bevestigen dat

vrouwen meer op gevoel kiezen en vaker naar

praktisch gebruik kijken en minder naar technische

informatie zoeken. “Dat klopt”, zegt

Odiel, “ik personaliseer de auto’s, geef ze een

eigen liedje, hun signature song.” De reacties

zijn altijd leuk. Ze is net terug uit Lissabon,

waar ze een testrit heeft gedaan met de nieuwe

Opel Adam.

Langzaamaan verovert Odiel een plek binnen

de kleine wereld van testrijders. Twee jaar geleden

schreef ze nog columns voor AutoVisie.

Ze wilde haar stukken meer body geven, zelf

testrijden en daarover schrijven. Importeurs

beginnen in te zien dat zij als vrouwelijke testrijder een andere

doelgroep aan kan spreken. Binnen gezinnen bepaalt in zeventig

procent van de gevallen de vrouw welke auto wordt aangeschaft.

Van alle auto-aankopen wordt veertig procent gedaan

door vrouwen. Odiel spreekt hun taal. “Het mag best wat minder

mutserig,” vindt ze zelf. (MS)

Kamertje verhuren wordt Farmerbattle

Je bent docent informatica aan de academie Creatieve

Technologie in Enschede. Je leert studenten omgaan met

Androids, maar zelf heb je meer met Apple. Je verdiept je

in iOS. En dan? Je ontwerpt een app! Farmerbattle, voor

€ 0,79 te koop in de App Store.

In zijn column in het oktobernummer van Sax beschreef Ruud

Greven hoe de populariteit van het ontwikkelen van apps de

instroom van studenten positief beïnvloedde. Heeft het ontwerpen

van FarmerBattle nog bruikbare informatie voor zijn vak opgeleverd?

“Jazeker”, zegt Ruud. “Informatici zijn bezig met bouwen.

Gebruikers geven feedback en dat is de aanzet tot verder

optimaliseren.”

FarmerBattle is een relatief simpel spel gebaseerd op ‘kamertje

verhuren’. De uitvoering was echter minder eenvoudig. Wil je

een app aantrekkelijk maken, dan moet je breed kijken, aldus

Ruud. Techneuten kunnen het niet in hun eentje. Je hebt ontwerpers

nodig, marketeers, creatieve geesten die helpen met

het ontwikkelen van het visuele aspect en het promoten van het

product.

Gezocht wordt naar studierichtingoverschrijdende samenwerking

met studenten van Kunst en Techniek. Doel: de wens van

de klant omzetten naar een functionele app en omgekeerd de

technische kant verklaarbaar maken voor de opdrachtgever. Het

laatste blijft een speerpunt binnen Informatica. (MS)

24

Foto: Toma Tudor


Collega & co

CvB wil hoogste schalen

vaker beoordelen

Saxion-medewerkers die in de hoogste functieschalen

vallen worden maar één keer in de twee

jaar beoordeeld. Als het aan collegevoorzitter Wim

Boomkamp ligt verandert dat en krijgen de hoogste

schalen, net als de overige schalen, een jaarlijkse

beoordeling.

Collegevoorzitter Wim Boomkamp gaat uitzoeken wat de mogelijkheden

zijn voor een jaarlijkse beoordeling van personeel in

de hoogste schalen, zo zei hij tijdens de overlegvergadering met

de Centrale Medezeggenschapsraad.

Tijdens die vergadering werden eveneens zorgen geuit over de

beoordeling zelf en dan met name over de toewijzing van een

‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘uitstekend’. Boomkamp:

“We maken ons vooral zorgen over de verschillen. Wij kunnen

ons niet voorstellen dat niemand binnen de organisatie een onvoldoende

krijgt of een uitstekend. We zijn daarover in gesprek

met de directeuren. We willen kijken of er een representatievere

verdeling kan komen en een betere spreiding.” (WvT)

Minder ziek in 2012

Het ziekteverzuim bij Saxion lag in de periode tot

en met augustus op 4,1 procent. Dat is 0,4 procent

lager dan in dezelfde periode in 2011. Het is nog

afwachten of de hogeschool haar streven het verzuim

tot beneden de vier procent te laten zakken,

gaat halen.

In het ziekteverzuimoverzicht is een duidelijke correlatie te zien

tussen loonschaal en percentage ziekmeldingen. Onder medewerkers

in een schaal van vier of lager, wordt een verzuimpercentage

van zes procent geregistreerd. Dat cijfer loopt af naarmate

de loonschaal oploopt en zakt zelfs naar 0,7 procent voor

de medewerkers in loonschaal dertien en hoger.

Ook de sekse van medewerkers maakt uit voor de hoogte dan

wel laagte van het ziekteverzuim. Onder mannen is het ziekteverzuimpercentage

3,2, onder vrouwen 5,1. Dat verschil komt

overeen met het verschil tussen onderwijzend personeel (3,7

procent) en ondersteunend personeel (5,0 procent). (TK)

SACHA

Pesten

Wat een vreselijk bericht dat Tim Ribberink een eind aan zijn

leven heeft gemaakt. Omdat hij zijn hele leven werd gepest.

Niet alleen gepest, maar ook buitengesloten en getreiterd. Ik

schrik er sowieso altijd van als iemand zichzelf van het leven

berooft. Het blijft iets onbegrijpelijks, want mensen hebben

van nature een sterke drang tot (over)leven.

Na de zelfmoord barstte een hevige discussie los. Men maakte

zich vooral kwaad over het pesten. Veel mensen vonden

het goed dat zijn ouders zijn afscheidsbrief hadden gepubliceerd.

Dat Luuk Koelman er in de Metro een stevige column

over schreef, kon dan weer niet.

Nu was de timing misschien niet

helemaal oké, maar ik snapte ‘m

wel.

Ik kan uit eigen ervaring zeggen

dat het vreselijk is om gepest en

buitengesloten te worden. Maar

ik ben er goed uitgekomen. En

gelukkig velen met mij (ook Mari

van de Ven en Froukje de Both zijn

nog leuk terechtgekomen). Ik vind

het dan ook heel moeilijk om hier

een mening over te vormen. Was

het alleen het pesten? Of was hij

misschien van zichzelf al aan de

sombere kant?

Waar ik me vooral aan heb gestoord

waren de mensen die het

hardst riepen dat ze het zo erg

vonden en dat dit nooit meer mag gebeuren. Als we dat allemaal

zo hard roepen, wie pest er dan nog? Je krijgt toch altijd

een beetje een meewarige blik als je vertelt dat je vroeger

bent gepest. Dan zal je ook wel een kneus geweest zijn, zie

je ze denken.

Mijn collega’s konden zich niet voorstellen dat er ook zo heftig

gepest zou worden op Saxion. Ik eigenlijk toch wel. Misschien

niet meer zo onder de studenten, maar op de werkvloer gaat

het gewoon door. Beetje stoken. Afdelingen die elkaar dwars

zitten. Roddelen. Volwassenen zijn geen haar beter. Dus aan

iedereen die het zo vreselijk erg vindt: houd er dan mee op!

En mocht je de neiging niet kunnen onderdrukken, denk dan

nog eens aan Tim.

Sacha Bollen is medewerkster bij de Studentenbalie

in Deventer.

Foto: Toma Tudor

25


In kenniskringen

Subsidies noodzakelijke startmotor voor nieuw onderzoek

Onderzoeksprikkel

van tien miljoen

Saxion is zeer succesvol in het binnenhalen van landelijke onderzoekssubsidies. In totaal

kwam sinds 2005 ruim tien miljoen euro aan onderzoeksgeld binnen. Die hoogtijdagen

lijken voorbij. Niet alleen is er minder geld te verdelen, ook de concurrentie tussen hogescholen

is toegenomen. De blik gaat richting Europa.

26

Sinds 2005 kent Nederland het zogeheten

RAAK-programma (Regionale Aandacht

en Actie voor Kenniscirculatie) voor hogescholen.

Saxion zag al snel de mogelijkheden

van deze subsidieregeling voor

onderzoek en stelde een coördinator

subsidies aan, Michiel Dumont. Het heeft

de hogeschool bepaald geen windeieren

gelegd. Saxion, dat ongeveer vijf procent

van alle hbo-studenten herbergt, mocht

de afgelopen jaren liefst tien procent uit

het landelijke onderzoeksbudget ontvangen.

“Hoe dat komt? Dat heeft te maken met

de aandacht die Saxion er aan heeft

besteed”, zegt Dumont. “Je moet voor

RAAK de vraag uit het werkveld expliciet

maken. Veel hogescholen hadden daar

moeite mee, terwijl ik met mijn achtergrond

in subsidies wel die vertaalslag

kan maken. Bovendien beschikte Saxion

al vroeg over ruim twintig lectoren, meer

dan andere hogescholen in die tijd. Dan

ben je ook in staat om meer aanvragen

in te dienen.”

Aanvankelijk was er alleen geld te verdelen

bij RAAK-mkb. Een voordeel voor

Saxion, dat een sterke band heeft met het

regionale bedrijfsleven. Later kwamen er

nieuwe subsidiepotten bij: RAAK-publiek

(samenwerking met de publieke sector),

RAAK-internationaal en RAAK-pro (verdieping

van onderzoek). Tot nu toe dienden

hogescholen in alle categorieën samen

ruim duizend projectvoorstellen in

en werd voor meer dan honderd miljoen

euro uitgekeerd. Het aandeel van Saxion

liep op tot ruim tien miljoen euro.

FabLab

De RAAK-subsidies zijn bedoeld voor

tweejarige projecten (in het geval van

RAAK-pro gaat het om vier jaar). Volgens

Dumont is het effect langduriger. “Dankzij

die geldstroom heeft Saxion een aantal

fysieke onderzoeksruimtes kunnen creëren

samen met het bedrijfsleven. Het regionale

materialencentrum en het FabLab

zijn daar mooie voorbeelden van. In het

geval van Rotor BV in Eibergen is zelfs een

innovatiecentrum met Saxion-studenten

in het bedrijf zelf tot stand gekomen.”

De subsidies hebben het onderzoeksklimaat

binnen Saxion een boost gegeven,

vindt Dumont. “Docenten en lectoren weten

steeds beter hoe je onderzoek vorm

geeft, hoe je het interessant maakt voor

studenten en hoe je onderzoek een plek


Subsidies

Saxion in top onderzoeksprogramma

Saxion heeft bij het onderzoekssubsidieprogramma RAAK sinds 2005 in totaal 90 projecten

ingediend. Daarmee staat het landelijk op een tweede plaats (achter de Hogeschool

Utrecht). Van de 90 ingediende Saxion-projecten werden er 42 gehonoreerd,

goed voor ruim 10 miljoen euro en een derde positie. De HU (46 gehonoreerde projecten)

en Fontys (44) gaan Saxion voor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de

Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

De SIA is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland, HBO-raad, Syntens,

TNO en Novay. Ze voert de RAAK-subsidieregeling uit namens het ministerie van

OCW. Woordvoerder Richard Slotman van SIA constateert dat hogescholen steeds meer

aan onderzoek doen en een beroep doen op een bijdrage van RAAK. Ook weten ze goed

andere geldbronnen te vinden. Op het gebied van Europese subsidies laat het hbo nog

het nodige liggen, aldus Slotman. “Daar zal nog een slag gemaakt moeten worden.”

geeft binnen de opleiding. Daarnaast

is het netwerk van bedrijven enorm gegroeid

waarmee op onderzoeksgebied

wordt samengewerkt. Uit de laatste cijfers

blijkt dat in Overijssel meer mkb-ondernemingen

deelnemen aan RAAK-onderzoeksprojecten

dan in andere provincies:

604. Ik schat dat tweederde van dat aantal

voor rekening komt van Saxion.”

verdelen. Voor dat budget komen soms

wel vijftig projectvoorstellen binnen. De

kans op succes is dus kleiner geworden,

we scoren nu nog een tot twee projecten

per ronde”, zegt Dumont.

Gaat Saxion dus een schraal onderzoeksklimaat

tegemoet? Dumont denkt dat het

meevalt: “Subsidies zijn iets extra’s. Je

kunt er docenten mee vrijspelen, meer

diepgang creëren in het onderzoek en

extra investeren in kennisoverdracht door

bijvoorbeeld een congres of de uitgave

van een boek. Dat zal misschien iets minder

worden. Aan de andere kant: initiatieven

die zijn ontstaan dankzij RAAK-gelden

bestaan nog steeds. De Media Battle

bijvoorbeeld was er zonder subsidie nooit

gekomen. Nu die zijn bestaansrecht heeft

bewezen, gaat Saxion ermee door. Zonder

subsidie is nog steeds veel mogelijk.”

Europa

Waar landelijk de spoeling dunner wordt,

liggen internationaal juist meer kansen.

ten we meer in op gecoördineerde actie.

Internationale subsidies zijn geen doel op

zich maar hebben een aanjaagfunctie. Ze

geven snelheid en zorgen voor verdieping

van het onderzoek”, is de ervaring van Littooij.

Saxion was de afgelopen jaren betrokken

bij vijf internationale projecten, die binnenkort

allemaal aflopen. Twee projecten

worden bekostigd uit het Nederlandse

programma RAAK-internationaal: Naadloze

Zorg (aansluiting tussen ziekenhuiszorg

en thuiszorg) en Clean Tech (kennisuitwisseling

tussen Sillicon Valley en Twente in

duurzame technologie). Verder wordt een

beroep gedaan op Europese gelden.

Voor drie samenwerkingsprojecten op het

gebied van duurzaamheid en internationalisering

met buitenlandse partners kwam

drie miljoen euro aan subsidies (EFRO, Interreg)

binnen. Littooij: “Van Saxion wordt

ook een bijdrage verwacht. De bedoeling

is dat onderzoek een vaste plek krijgt in

de organisatie. Dat zie je bij een project

Aanstellen coördinator subsidies betaalt zich uit

Media Battle

De hoogtijdagen van de Nederlandse onderzoekssubsidies

lijken anno 2012 voorbij.

Per ronde is minder geld beschikbaar

dan een paar jaar geleden, terwijl hogescholen

steeds meer projectaanvragen

indienen. “In het begin werden twintig

van de dertig ingediende aanvragen gehonoreerd.

Er waren rondes met een totaalbudget

van tien miljoen euro en we

haalden drie tot vier projecten per ronde.

Nu is er per ronde vier miljoen euro te

Saxion gaat actiever op zoek naar Europese

partners voor gesubsidieerde onderzoeksprojecten.

Dat kan via het nieuwe

Europese financieringsprogramma Horizon

2020, dat over een budget van liefst

tachtig miljard euro beschikt. Om hierin

succesvoller te worden is Siep Littooij aangesteld

als coördinator bij de International

Project Desk van Saxion.

“De afgelopen jaren waren medewerkers

bij Saxion vooral op individuele basis bezig

met internationale projecten. Nu zet-

als het Export Development Programme,

dat de internationaliseringsactiviteiten

binnen het mkb in Oost-Nederland bevordert.

Internationaal opgeleide afstudeerders

van Saxion worden ingezet als

export-trainees. Als het project straks afloopt,

worden de activiteiten waarschijnlijk

voortgezet in een Exportcentrum.”

Marco Krijnsen

27


Agenda

Wat is er in december te doen in de Saxion-steden

Enschede, Deventer en Apeldoorn? De Saxagenda

geeft een overzicht van de activiteiten in

de regio. Kijk voor nog meer informatie en voor

de meest actuele uitgaanstips op de agenda van

Sax.nu.

13 december

Leven in vloeibare tijden (SG)

Lector ethiek Ruud Welten gaat in in Deventer op een stelling

van Zygmunt Bauman: De holocaust ontsproot niet uit het

kwaadwillige brein van zieke dictator: een efficiënte organisatiestructuur

voldeed. Kijk op studiumgenerale.saxion.nl

voor meer informatie.

10 december

Biomimicry

inspiratie-evenement

Ontwerpers zouden zich veel meer kunnen

laten inspireren door de natuur. Dat

vindt het Innovatief Materialen Platform

Twente (IMPT). Tijdens dit Biomimicry

inspiratie-evenement bij Saxion in Enschede

wordt ook de mobiele biomimicry

tentoonstelling geopend. Voor iedereen

die meer wil weten over de natuur

als model, maatstaf en mentor in het

ontwerpen van producten, processen en

systemen. Van 15.00 tot 17.30 uur in het

Materialenlab (W3.43).

18 t/m 24

december

Serious Request

Enschede

De negende editie van Serious

Request is dit jaar in

Enschede. De stad staat bol

van de activiteiten. Ook vanuit

Saxion zijn er veel initiatieven.

Blijf via Sax.nu of de

speciale Serious Edition (vanaf

13 december) van Sax en

de UT Nieuws op de hoogte.

Foto: iStockphoto/Rhyzkov Sergey

21 t/m 29

december

Internationale

Circusfestival

20 december

Orgel Vreten

Het afgelopen voorjaar

maakte Nederland kennis

met Orgel Vreten in De

Wereld Draait Door. Robin

Piso (DeWolff) en Thijs

Schrijnemakers (Stereo,

Wende Snijders) gaan met

elkaar de strijd aan op

stokoude Hammondorgeltjes. Ze staan op 20 december in het Burgerweeshuis

in Deventer. Kijk op www.burgerweeshuis.nl voor meer info.

Een keur van internationale

28

Foto: iStockphoto/4x6

topartiesten strijdt om de

Gouden Artiest in Enschede.

Aanstormende talenten en

gelauwerde acts uit de gehele

wereld doen je versteld

staan. Acrobatische toeren

met menselijke piramides,

hoogwerkers en jongleurs

vormen de basis van het

circus. Spanning, sensatie,

maar natuurlijk ook de lach.

Kijk voor meer informatie op

www.circusfestival.com.

26 t/m 30

december

Humorfestival

Deventer

Het jaar 2012 wordt in Deventer afgesloten met het jaarlijkse

Humorfestival. Van woensdag 26 t/m zondag 30 december

staan er ruim 40 humoristische voorstellingen en activiteiten

op het programma. Cabaret, films, exposities, stand-up comedy,

muziek, theater, een oudejaarsconference en smartlappen

met de lach als rode draad. Kijk op www.humorfestival.nl

voor meer info.


Mededelingen

CMR NIEUWS | Bruggen slaan?

Deze pagina valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie van Sax.

Zoals jullie waarschijnlijk al in verschillende

media en het vorige CMR

Nieuws hebben gelezen, heeft het

nieuwe regeerakkoord van VVD

en PvdA een behoorlijke impact op

onderwijs en studenten. Voor studenten

betekent dit dat de langstudeerboete

is afgeschaft, dat er een

sociaal leenstelsel komt en dat de

openbaarvervoerkaart verandert in

een kortingskaart.

Genoeg financiële tegenvallers voor de

Nederlandse student zou je zeggen. De

afschaffing van de langstudeerboete is

natuurlijk heel fijn en dit heeft dan ook

voor veel studenten positief uitgepakt.

Doorstuderen is nu niet meer zo belachelijk

duur.

Aan de andere kant wordt het studenten

in het hoger beroeps- en universitair onderwijs

wel lastig gemaakt met de invoering

van een sociaal leenstelsel voor de

basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase.

Veel studenten zijn hier dan ook

tegen. Op deze manier komt de studieschuld

op minimaal 12.750 euro uit. Studenten

kunnen het geld waarmee ze hun

studie bekostigen gelukkig wel tegen een

lage rente lenen.

Onderwijskwaliteit

Het kabinet Rutte-Asscher belooft de

opbrengsten van de studiefinancieringsmaatregelen,

800 miljoen euro, te investeren

in onderwijs en onderzoek. Deze

investering past bij de ambitie om tot de

top-vijf van de wereld te horen op het

gebied van onderwijs en wetenschap. De

kwaliteit van de man of vrouw voor de

klas of de collegezaal wordt door het kabinet

van doorslaggevend belang geacht.

Daar wil men in investeren.

Het ziet er echter naar uit dat het sociaal

leenstelsel de Eerste Kamer niet zal passeren.

Eerder leek het er op dat de doorvoering

van het sociaal leenstelsel met

brede steun mogelijk was geworden, aangezien

het voorstel werd gesteund door

CDA, PVV, D66 en GroenLinks. De meeste

partijen zijn inmiddels bijgedraaid en

willen nu toch weer vasthouden aan het

eigen verkiezingsprogramma. Een aantal

partijen is teleurgesteld in de uitwerking

van dit punt van het regeerakkoord. Invoering

in 2014 lijkt dus vooralsnog niet

te worden gehaald.

Alle verschuivingen van maatregelen van

de laatste tijd maken het er in elk geval

allemaal niet duidelijker op. Voorlopig is

dus nog niks zeker en moeten we als studenten

nog maar even afwachten hoe het

allemaal zal uitpakken.

Els Zwarteveen, studentlid CMR.

OV-reisrecht ingeperkt

(door Rob Grünefeld)

Vanaf 1 januari 2013 veranderen

de regels voor het OVreisrecht,

onderdeel van de

prestatiebeurs. Een student

met prestatiebeurs in het Hoger

Onderwijs heeft dan nog slechts

OV-reisrecht gedurende de

beursperiode en het eerste jaar

van de leenperiode; dit betekent

voor een student aan een vierjarige

HBO-bacheloropleiding: 60

maanden OV-reisrecht. Ben jij

een student die nu al meer dan

60 maanden prestatiebeurs geniet,

dan moet je je OV-reisrecht

zelf stopzetten. Dit gebeurt dus

niet automatisch! Vanaf 1 januari

mag je niet meer gratis met bus

en trein reizen.

Stopzetten OV-reisrecht vanaf

1 december bij ophaalautomaat

Vanaf 1 december 2012 zet je je

studentenreisproduct stop bij de ophaalautomaat,

bijvoorbeeld bij een

NS-kaartautomaat. Vanaf die datum

kun je jouw reisproduct niet meer

stopzetten via www.duo.nl of de

stopzetlijn. Meer informatie over het

stopzetten kun je lezen op: www.

studentenreisproduct.nl.

Wanneer stopzetten?

Het studentenreisproduct moet

stopgezet worden vóór of op de

vijfde werkdag van de eerste maand

waarin je geen recht meer hebt op

het reisproduct. Vanaf de eerste van

de maand mag je niet meer met het

studentenreisproduct reizen.

Studentvoorzieningen

Boete bij onterecht gebruik

OV-reisrecht

Als je geen recht meer hebt op het

studentenreisproduct en je het OVreisrecht

niet op tijd stopzet, krijg je

een boete van € 97 per halve maand

dat je het reisproduct ten onrechte

op je kaart hebt staan.

Meer informatie

Meer informatie over het reisrecht

en de overige onderdelen van de

prestatiebeurs kun je krijgen bij DUO

of de studentendecaan.

29


KWF Collectant 210x297 fc.indd 1 23-04-12 13:01


International

‘American football

is my life’

Photo: Toma Tudor

Dutch Saxion students should play more American football. That is how Elvis Morris (26) a

student of International Business and Management Studies of St Martin Island, feels. “This is

a discipline sport. It builds your self-esteem and is useful in your studies, too.”

According to the 26-year-old, it would be good for all students

to participate in American Football. “Not only would it be good

for the sport. It is very good for you as a person too. You learn

discipline, because the coach will tell you what you need to do

and that is good, you understand? You take his advice and improve

your game, because he will help you take your abilities

to the next level.“

Also school performances are improved by playing American

football, says Morris. “For American Football you have to study,

too. There are playbooks and you need to memorize plays. This

can be seen as an exercise for your studies. The way you study

the plays can apply to your schoolwork, too.”

He also thinks it would do international students good to join

the team. “Now it’s mainly UT and German students on the team.

We interact a lot together, outside practices, too. It’s a good way

of meeting new people.”

Morris started playing American Football back home at St. Martin.

“Then I came to Holland. I lived in Rotterdam first. I grew up

with the sport, so I had to play. St. Martin is very Americanized,

you know. Then I got a shoulder injury whilst playing. I am a

defence player and you take some hits. It wasn’t looking good,

so I quit. But only for a short while. When I moved to Hengelo,

I missed the sport very much. I kept watching it on TV but that

wasn’t enough for me. Then someone told me that there is a

team in Enschede. I decided I would join and I am glad I did. I

met new people and feel at home.”

Sometimes his shoulder injury hurts, but he really wants to

keep playing. Morris, “Football is a way of keeping me busy. It

keeps me focused. It keeps me on the right track.”

Wendy van Til

About the Enschede

Broncos

It’s an amateur American Football Club. Until earlier this

year, they had to share a field with the local soccer club,

but since May of this year they have their own field, located

at the Wethouder Horstmanpark. The club was founded

in 2003. Training sessions are held every Monday and

Wednesday. More information can be found (in Dutch) on

www.enschede-broncos.nl.

31


International

What is Serious Request?

At the end of the year, Dutchies - especially in Enschede

at the moment - get exited about 3FM Serious Request.

This is an annual event introduced by radio station

3FM to raise funds for Red Cross projects.

During the event (which lasts six days), three DJ’s are locked

up in a Glass House on a town square and are not allowed

to eat. During this time, they play requests in exchange

for donations. Music is not the only way to raise funds for

the Red Cross projects. Many people in Holland start their

own events and take action to raise funds. Some companies

bring cheques, worth thousands of euro’s. The DJ’s who are

not locked up have to do chores for donations, there is an

auction. People deliver the money collected at the Glass

House. Money can also be shoved into a letterbox. At the

end of every day, an interim score is announced. On the final

day, there is a big free festival, at the end of which the DJ’s

Photo: Auke Pluim

are released and get to eat an apple.

There often is great activity on the square where the Glass

House is situated. People dancing and yelling, flash mobs,

etcetera. And many Dutchies visit the square to show

support or to see the guests in the Glass House, who are

mainly (Dutch) celebrities.

Serious Request has been held since 2004. It starts the

week before Christmas. This year, Serious Request is held

in Enschede. And the funds raised will be used to prevent

infant mortality. Last year, the event was in Leiden and over

8.5 million euro was collected for mothers suffering from

the effects of war and other conflicts. Through the years,

Serious Request has been copied in many different countries.

Nowadays, there is a Glass House in Belgium, Switzerland,

Sweden and Kenya, too. (WvT)

The Glass House during Serious Request in Groningen in 2009.

Photo: Michiel Jelijs

32


International

’Digital or not, I am a painter’

Bahador Fatemi (25), an Art and Technology student from Iran, has travelled a lot. He uses

these experiences in his paintings, either digital in films or normal in his sketches and

paintings. “I haven’t really painted since I got to the Netherlands, because my focus is now

on travelling.”

Photograph: Toma Tudor

Fatemi gets his inspiration from different

things: from movies of David

Lynch, Ingmar Bergman or Akira Kurowese

and the artist Goya. His art has

different canvasses. He made the film

The Hidden Self (scan the QR code

with your Smartphone to see it) and

he draws and paints on paper and canvass.

“It doesn’t matter to me if it is ink

or digital. They are all paintings to me.

I am a painter.”

About the subjects of his paintings

Fatemi doesn’t want to say much,

except: “You shouldn’t explain your

paintings to viewers, because people

need to make up their own mind about

them.”

He hasn’t really made time to paint yet.

“I am curious about my studies here.

Although I must say I thought there

would be more art classes. I think it

focuses to much on technology for

me”, says Fatemi. He did bring some

of his paintings with him to Enschede.

“I wish I could have brought them all.

But during my travels through India,

Georgia and Turkey, I had to leave some

behind. I did not manage to take them

home, either. So that is why I put some

of my work online before I got here, so

I could bring it along.” (WvT)

Global Plaza Café in Deventer

The Global Plaza Café is a new event that started this

academic year in Deventer. It is intended for international

students of the School of Marketing and International

Management (MIM) and Hospitality Business School

(HBS).

The café is meant to be an informal session during which

international students have a drink and get to meet interesting

people. The first event was in September and was about culture

shock. In the format of a talk show, students talked about their

experiences with living in the Netherlands and how to avoid

culture shock.

The upcoming event will be held on 13 December. International

students will get an impression of Dutch food then. There will

also be a speaker to talk about event management and work

load in the Netherlands. The event starts at 17.00h. (WvT)

33


Oud-student

Wat Henk Smit leerde op Saxion, in China en van zijn vader

Familiezaken

34

In het kort

Naam: Henk Smit

Leeftijd: 28 jaar

Functie: directeur/eigenaar Kees

Smit Tuinmeubelen

Opleiding: Commerciële Economie

Afgestudeerd: 2005

Foto: Erik Brinkhorst


Sander Schelberg

“De eerste generatie werft, de tweede erft en de derde bederft”,

grijnst Henk Smit (28). Henk heeft Kees Smit Tuinmeubelen niet

geërfd, maar voor enkele miljoenen overgenomen van vader

Kees. Hij is niet van plan de erfenis te bederven, integendeel.

Smit is druk met de toekomst.

Het bedrijf is helemaal van hem. Vader

Kees en oom Jan (deurwaarder en voorzitter

van Heracles) houden via de Stichting

Administratie Kantoor een oogje in het

zeil, maar wat ze precies zouden moeten

doen om hem in het gareel te houden,

zou Henk niet weten. In de twee jaar dat

hij aan het roer staat, zijn er geen gekke

dingen gebeurd.

Tuinmeubelen

“Toen ik zeventien was – dat was tijdens

mijn eerste jaar op Saxion – is mijn moeder

overleden. Bij alles wat ik doe, denk

ik: goh, als mijn moeder dit zou zien...

We maken geen tranentrekker van het

verhaal beslissen we op het kantoor achter

de immense showroom in Almelo.

“Klanten weten natuurlijk niet altijd dat

ik Henk Smit ben. Pas zei iemand dat ze

vroeger altijd zo fijn geholpen werd door

mevrouw Smit. Ja, dat vind ik fijn om te

horen. Toen ik zei dat dat mijn moeder

was, keek die dame wel even op.”

Even blijven we allebei stil. Maar nu we

het toch over het verleden hebben: de

opa van Henk had een huishoudzaak zoals

je die vroeger in elke wijk had. Je kon

er van alles kopen, van kopjes en schoteltjes

tot wasknijpers en vaatdoekjes.

De winkel in Almelo heette Oké Bazar.

Het was een voorloper van de huidige

Blokker. Oké Bazar werd voortgezet door

zoon Kees, vader van Henk. Het was een

drukbezochte zaak. In die tijd, de jaren

zeventig, kregen de mensen wat meer

vrije tijd en financiële armslag en kochten

ze regelmatig een klapstoeltje voor in de

tuin of op het balkon. Kees Smit besloot

zich volledig te richten op tuinmeubelen.

Dat was geen slechte beslissing. Anno

2012 is Kees Smit Tuinmeubelen een van

de grootste tuinmeubelzaken van Nederland.

Helemaal als binnenkort de nieuwe

vestiging langs de A1 bij Amersfoort

open gaat.

Saxion

“Als kleine jongen moest ik al meewerken

als ik vrij had van school of niets te

doen had.” Na de havo op het Noordik,

ging Henk commerciële economie studeren

op Saxion. Small business had hem

ook wel wat geleken, maar daar ging zijn

vader voor liggen. “Mijn vader zei: als je

small business wil doen, dan doe ik je

wel geld, koop je harde worst, ga je op

de markt staan en aan het eind van het

jaar kijken we of je van dat geld iets meer

hebt kunnen maken. Nee, mijn vader had

geen hoge pet op van small business. De

zoon van een kennis deed het en die was

altijd thuis.”

Daar moet bij worden aangetekend dat

zowel pa Kees als zoon Henk problemen

hebben met lezen en concentreren. “Om

een boek te lezen moet het om te beginnen

wel echt interessant genoeg zijn om

het open te slaan. Daarom was school

voor mij heel belangrijk. Daar werd de

lesstof behandeld en kon ik alles vragen.

Daardoor heb ik het, zeg maar, gesnapt.”

China

Na viereneenhalf jaar studeren aan Saxion

kreeg Henk, ondanks zijn lees- en

concentratieproblemen, zijn diploma uitgereikt.

De studie was een fantastische

springplank – voor Henk zelf maar ook

voor het bedrijf. “Ik liep stage bij Hartman

Tuinmeubelen. Nee, dat was nog

voor het faillissement en de doorstart.”

Op verzoek van Wilbert Kroes van Hartman

bracht hij de hele barbecuemarkt in

kaart. En daar heeft Kroes veel plezier

aan gehad. Dankzij dat onderzoek heeft

hij zijn eigen barbecuemerk op de markt

kunnen brengen.

Afstuderen wilde Henk graag in het eigen

bedrijf doen: “Mijn docent vond dat

goed op voorwaarde dat ik het serieus

zou aanpakken.” Henk onderzocht of het

voor Kees Smit Tuinmeubelen loonde om

granieten tafels te importeren uit China.

“De docent wilde dat ik naar China zou

gaan voor dat onderzoek. Ik heb daar

beurzen bezocht en hardhandig geleerd

dat goedkoop vaak duurkoop is. Ja, ik

heb wel een paar miskopen gedaan.”

Na zijn studie ging Henk fulltime in het

bedrijf werken en besloot hij, in overleg

met zijn vader, om het over te nemen. Op

het vlak van internationaal inkopen ging

hij zijn vader achterna die al vijftien jaar

stoelen liet ontwikkelen en fabriceren in

Indonesië. Het magazijn staat op dit moment

voller dan dat van een gemiddelde

groothandel. Er staat zelfs eens speciale

kraan voor het leeghalen van containers

met granieten tafels.

Website

“Ik probeer meer dingen uit handen te

geven dan mijn vader deed. Het bedrijf is

nu ook aanzienlijk groter. Vroeger werkten

er een of twee mensen in het magazijn,

nu hebben we daar vijf mensen vast

aan het werk.”

Zien veel werknemers hem niet als het

zoontje van de eigenaar, met een gouden

lepel in de mond geboren? “Ik heb hier

van jongs af aan gewerkt, altijd moeten

aanpakken. Ik geloof dat ik wel serieus

genomen word door de medewerkers. Ik

doe het op mijn eigen manier: beetje van

mijn vader, wat algemene ontwikkeling

van school, het lieve van mijn moeder.

En ik heb een hoop geleerd van Herman

(Homan, die al meer dan dertig jaar bij

Kees Smit werkt).”

Het enthousiasme van de hbo-opleiding

aan Saxion heeft Henk nog steeds. Wel

heeft hij een paar keer zijn neus gestoten

bij Saxion. “Internet wordt steeds

belangrijker. We hebben een website,

verkopen ook online, maar ik zou heel

graag eens onderzocht willen hebben

hoe groot die markt is. Kopen mensen

tuinmeubelen online of willen ze er eerst

op zitten en pas later kopen? En hoe kun

je een website dan het best opzetten?

Dat soort vragen. Ik heb bij Saxion geprobeerd

een stagiair te krijgen voor dit

onderzoek, maar dat is afgewezen. Jammer.

Misschien heb ik de opdracht niet

goed genoeg geformuleerd om zo’n docent

enthousiast te krijgen.”

Jan Medendorp

35


Recensies

BOEK

Christiaan Weijts –

Euforie

9

CD

8,5

How to throw a Christmas

Party 3: Christmas Island

36

Het is dan toch gebeurd. Een terroristische

aanslag. In Nederland. Het

centrum van Den Haag ligt in puin

en architect Johannes Vermeer is

er bij. Terwijl hij slachtoffers onder

het puin vandaan helpt, valt zijn

oog op een vrouw die hem bekend

voorkomt. Pas later komt de herkenning

en komen de herinneringen

aan de middelbareschooltijd en

de opstandige, maar prachtige Isa

naar boven. Een half jaar na de aanslag maken Vermeer en zijn

bureau kans om het gat in de stad op te vullen met een door

hen ontworpen gebouw. Daarvoor moeten ze eerst een paar

grote concurrenten, die beter liggen bij de overheid, verslaan.

Naast een boek over de nasleep van een terroristische aanslag

is dit een boek over de politieke spelletjes die tussen overheden,

bouwbedrijven en architectenbureaus worden gespeeld.

Vooral de – soms cynische – rol van de media weet Weijts (net

als in zijn vorige romans) goed bloot te leggen. Euforie speelt

in deze tijd waarin, als gevolg van terrorisme en crises, de sky

niet meer de limit is. Het individu blijft echter verlangen, al is

het naar een vroegere geliefde. Verloren liefde op de ruïnes van

deze tijd. (RvN)

FILMS U

Kerstfilms/winterfilms

Je kunt een weekje koulijden voor het Glazen Huis, thuis cabaret

kijken op tv, naar de WinterEfteling gaan… Maar als je dat allemaal

hebt gedaan, biedt de bioscoop uitkomst. Deze donkere dagen is

het aanbod breed, ook als je al bij James Bond en de eeuwigdurende

Twilight Saga geweest bent. Wil je het spannend, ga naar

het intelligente The Words (13-12) of naar het bizar-komische

Seven Psychopaths (13-12) of het ijskoude familiediner van

Deadfall (13-12). Heb je een voorkeur voor kleine mannetjes,

ga naar The Hobbit (12-12), het langverwachte vervolg op Lord

of the Rings, wat eigenlijk geen vervolg is, maar de proloog. Of

ga naar Jantje Smit die als bokser Het Bombardement (20-12)

op Rotterdam probeert te voorkomen en ook nog verliefd moet

worden voordat de bom valt. De derde kleine

man in de bios is Pi die prachtig in

beeld gebrachte avonturen beleefd

in de Yann Martel-boekverfilming

Life of Pi (20-12). Wil je romantiek,

bezoek het humoristische Alles is familie

(22-11) of het eigenzinnige The

Broken Circle Breakdown (13-12).

Het echte kerstgevoel vind je vooral in

de mooie animatie-actiefilm The Rise

of The Guardians (28-11). Zit daar

nu engelenhaar in m’n popcorn? Prettige

bioscoopwinter gewenst. (RvN)

Niet alle kerstmuziek is pulp en bagger, maar dit jaar moet je wel

door behoorlijk wat kerstslijmballen heen voor je een fonkelende

ster waarneemt. Wie zit er te wachten op kerstliedjes van Michael

Bublé, Lady Antebellum en Cee Lo Green? Gelukkig zijn er drie

wijzen uit het Oosten komen rock

‘n rollen. Op hun geinige kerstplaat

doen The Baseballs uit Duitsland

echter alleen maar covers. Dichter bij

huis vinden we het kerstgezelschap

rondom Lydia van Maurik. De voormalige

zangeres van Brown Feather Sparrow

(check hun eigen werk) verzamelt

al voor het derde jaar een koor van

bevriende muzikanten om zich heen

om de kerstdagen muzikaal door te brengen. Komt allen tezamen

naar hun alternatieve kerstvieringen of geniet thuis eens van ze

met deze derde cd, een plaat waarop de kerstgedachte niet alleen

fraai in stemmige gitaarliedjes (met veel koortjes) wordt vervat,

maar ook in het barmhartige gevoel richting vluchtelingen. Titels

als ‘Jesus was a refugee’ en ‘Kamp Zeist’ zeggen genoeg. De gelegenheidsgroep

staat met één been in de Indie Rock en met de

andere in de vrijzinnig christelijke kerk waar vluchtelingen nog

onderdak vinden. Het levert een hartverwarmend kerstalbum op

vol gloednieuwe songs voor onder de boom. (RvN)

CD 8

The Horse Company –

Calypso

In hun bio staat Zwolle, op hun Facebook

staat zelfs dat de band in Zwolle

‘geboren’ is en in Zwolle en omstreken

weet iedereen dat The Horse Company

uut Zwolle komt. Toch klinkt de band

alsof de leden uit het Zuiden van Amerika

komen. En verrek, volgens Google

maps ligt Zwolle in de staat Louisiana

op de grens met Texas. Dan is hun southern-rock-sound ook ineens

heel goed te plaatsen. En die Amerikaans-Engelse accenten

van de zanger en zijn bandleden kloppen dan ook perfect.

‘Calypso’ is hun derde plaat en het lijkt de doorbraak te worden

voor de band. Waar op hun vorige albums nog voornamelijk korte

popsongs stonden, worden deze nu afgewisseld met lang uitgesponnen

tracks. ‘Aeons’ en titelsong ‘Calypso’ werken door hun

lengte en simpele thema’s bijna meditatief, terwijl de snelle tracks

vol afwisseling zitten. ‘Nearly broke your heart’ bevat lievige melodieën

en instrumenten, de song betovert je, maar in de volgende

track word je meteen weer wakker geschud met stevige drums en

rock-uithalen van zanger Arjen Hilberdink. Vorige maand speelden

ze op de eerste editie van Crossing Border in Enschede en in

maart staan ze in Hengelo. Eind rijden vanuit Louisiana. Mis ze

niet, anders mis je iets. (RvN)


Recensies

FILM 5,5

Cloud Atlas

Van: Tom Tykwer, Andy & Lana

Wachowski

Met: Jim Sturgess, Tom Hanks,

Halle Berry

In de bios: draait reeds

Je zult maar een 540-bladzijde

dikke roman moeten verfilmen.

Een boek bovendien

waarin zes verschillende verhalen

(qua tijd, decor en stijl)

door elkaar heenlopen. Niet

voor niets werden voor deze

ingewikkelde klus maar liefst

drie top-regisseurs aangesteld:

Tom Tykwer (Lola

Rent, Heaven) en de twee

Wachowski’s (The Matrix).

Bovendien werkte schrijver

David Mitchell zelf mee aan het

scenario van deze film vol avonturen en filosofische vragen over

hebzucht, geweld en humaniteit.

Het vertellen van meerdere verhalen vraagt nogal wat van de kijker.

Complicerende factor is dat veel acteurs meerdere dubbelrollen

spelen. Of we te maken hebben met reïncarnatie, tijdreizen

of gewoon het gebrek aan acteurs, maakt voor het effect niet uit:

Jim Sturgess wordt in het ene verhaal doodgeschoten en is in het

volgende verliefd op de jonge Halle Berry die een verhaal eerder

al een ouder kind heeft. Tegen het einde wordt elke verhaalovergang

een cliffhanger – erg vermoeiend na tweeënhalf uur kijken.

Wil je hier iets van snappen, lees eerst het boek, met als risico dat

je het boek zo goed vindt (en terecht) dat de film tegenvalt (en

terecht). Tip: kies je het boek, hou het daarbij en kies je de film,

geef ‘m een kans en kijk ‘m twee keer. (RvN)

GAME 9,5

Assasin’s Creed III

Platform: PS3, XBOX 360, Wii U

In het derde deel van Assasin’s Creed is de rivaliserende strijd

tussen de sluipmoordenaars en de tempeliers nog niet voorbij.

De game speelt zich af tijdens de Amerikaanse revolutie.

Het spel begint verrassend: je start niet

als Assasin Connor, maar

speelt de eerste twee uur

met de vader van Assasin,

Haytham Kenway. Deze

stijlvolle Brit blijkt de stichter

te zijn van de tempeliers

in het Amerika van de achttiende

eeuw. Hoofdpersonage

Assasin Connor moet dit

groepje tempeliers, inclusief

zijn vader, uitroeien. Nieuw

aan deel III is het beklimmen

van bomen in de Frontier,

een natuurgebied dat tussen

grote steden ligt. Behalve de

hooggelegen

gebouwen fungeren ook de hoge bomen in de Frontier als

uitkijkpost. Het beklimmen van de bomen is één grote puzzel.

Ook in dit spel worden weer watergevechten gevoerd. Met een

grote vloot voer je missies uit op het water. Tactiek is zeer belangrijk.

De snelheid van het schip en de windrichting kunnen je

missie maken of breken. Daarnaast krijg je een eigen dorp tot je

beschikking en kun je producten aan andere steden verkopen.

Met het geld schaf je wapens en munitie aan. Een spel is nooit

zonder gebreken, maar Assasin’s Creed III komt daar wel akelig

dicht in de buurt. Uitdrukkingen op gezichten kunnen natuurlijk

altijd worden verbeterd en in het algemeen heeft Assasin’s

Creed af en toe last van schokkerige beelden. Het verhaal en de

omgeving zijn prachtig weergegeven. Het ziet er echt uit alsof

je in de achttiende ronddwaalt. (JV)

PRIJSVRAAG: Les Misérables

De bekende acteurs stonden allemaal in de rij, want ze wilden allemaal meewerken

aan de nieuwe verfilming van Les Misérables. Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russel

Crowe, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen en Helena Bonham Carter hadden

geluk. Zij spelen in de film gebaseerd op Victor Hugo’s klassieke roman (en succesvolle

musical) waarin een net vrijgekomen gevangene naar vergiffenis zoekt.

Sax en Wolff Cinestar doen een vip arrangement cadeau. Win twee entreekaarten

en twee drankjes en snackjes met het beantwoorden van de volgende vraag: Wat

is de naam van de gevangene (hoofdrol)? Mail je antwoord, je naam en je telefoonnummer

vóór 20 december naar sax@saxion.nl. Alleen Saxionners kunnen

meedoen aan deze actie. Scan de QR-code voor een trailer van de film.

37


De maand van…

De maand van… de Koepel Overleg Studenten Saxion

(KOSS). Sinds het begin van dit studiejaar hebben

ze voor het eerst een voltallig bestuur, en dat is

te merken! Ze zijn actief voor studenten en studieverenigingen

en daardoor steeds zichtbaarder. Er

brandt nu vaak licht in het eigen kantoor in de

centrale hal in Enschede.

Het kantoor van KOSS is altijd open voor een praatje, goed idee, vraag of

opmerking over alles wat met studentenparticipatie te maken heeft.

KOSS is trots op de

HBO Feest crew!

Op de foto een

tapper in actie.

Voorbereidingen voor het HBO Feest van

14 november. De vlaggen van verschillende

studieverenigingen moeten naar de Sociëteit

gebracht worden.

Dit jaar is Serious Request van 18 tot en met 24 december in

Enschede! KOSS coördineert de SR12 activiteiten vanuit studieverenigingen

en draagt graag haar steentje bij.

Om alle Saxion studenten en studieverenigingen

binnen Saxion goed te kunnen vertegenwoordigen

is een goed netwerk van belang. Daarom was

KOSS aanwezig bij de lezing van André Kuipers.

38

Ben jij Saxion-student of werk je bij Saxion? En lijkt het je leuk een keer in Sax te staan?

Stuur een e-mail naar sax@saxion.nl.

Misschien ben jij de volgende keer de hoofdpersoon in De maand van…


Volgende editie

Volgende editie

Even binnengluren

Sax neemt een kijkje in verschillende studentenkamers en praat onder andere met

Europese studenten die in Nederland studeren vanwege de crisis.

Denk jij een interessante bijdrage te kunnen

leveren aan de volgende Sax? Neem contact

met ons op: sax@saxion.nl.

Blijf op de hoogte!

Volg Sax op Twitter (@sax_nu) en Facebook (facebook.

com/saxmedia). ‘Vind ons leuk’ en ontvang het laatste

nieuws via je nieuwsfeed. Op www.sax.nu blijf je op de

hoogte van alles in en over Saxion.

Foto: Franco Bouly

colofon

Sax is een redactioneel onafhankelijke uitgave van Saxion. Sax wordt gratis verspreid onder 23.000 studenten

en 2.500 medewerkers van Saxion in de vestigingen Deventer, Enschede en Apeldoorn. Sax verschijnt negen keer

per jaar. Het dagelijks nieuws over Saxion en het hoger onderwijs lees je op www.sax.nu.

Redactiesecretariaat

Postbus 501, 7400 AM Deventer

Handelskade 75, kamer A2.09

0570-603993

Abonnementen/toezending

communicatie@saxion.nl

Hoofdredactie

Thijs Klaverstijn, Wendy van Til

0570-603003

sax@saxion.nl

Eindredactie

Désirée van Hattum

0570-601966

info@vanhattumtekst.nl

Aan dit nummer werkten mee

Elke Agten, Sacha Bollen, Jasper Brester,

Monika van Breugel, Mandy van Dijk,

Richard Hoekstra, Lin Kiekebosch, Willem

Korenromp, Marco Krijnsen, Jan Medendorp,

Yvonne van de Meent, Ricco van

Nierop, Nicolien Oldeman, Jorben Vink

Illustraties

Tom Goovaerts (pagina 5),

Cover

Marco Kuijpers, Masterphoto

Fotografie

Toma Tudor, Auke Pluim

Opmaak

VisionMakers Enschede

Drukwerk

Drukkerij Roelofs Enschede

Advertenties

Bureau van Vliet

Postbus 20

2040 AA Zandvoort

023-5714745

Kopij inleveren vóór

19 december

Volgende Sax

15 januari

Beeldmateriaal en teksten mogen alleen met toestemming van de redactie door derden worden gereproduceerd.

39

More magazines by this user
Similar magazines