april 2010 - LCKV Jeugdvakanties

lckv.nl

april 2010 - LCKV Jeugdvakanties

ledenblad LCKV Jeugdvakanties

jaargang 38 • nr. 3 • april 2010

verschijnt 5 maal per jaar

Verder zonder Frido

Chaam pag 3

Depressie pag 6

ABC pag 8


De Opzetter

Geboren

Julan, zoon van

Eliane Leydens en Michiel

Koenen

Natuurlijk in Chaam!

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat

LCKV Jeugdvakanties dit jaar 90 is

geworden. Vergeleken met de LCKV is

het ledenblad de Opzet een jonkie.

Aafke Plug

In 1976 zag de Opzet het levenslicht

onder hoofdredactie van Joop Segaar.

Maar ook voor die tijd had de LCKV een

blad voor haar leden. Deze droeg

achtereenvolgens de namen ‘HET’,

‘Kampstrooisel’ en ‘LCKV-journaal’.

En toen was daar dus de ‘Opzet’.

In het eerste nummer werd uitgelegd

waarom voor deze naam gekozen was:

‘Opzet duidt op twee dingen: a. het

“opzetten” is het begin van ons kampwerk

in de zomermaanden. Zonder

opzetten geen kampwerk! (…) b. het is

de “opzet” dat we dit jullie allemaal

schrijven om jou te informeren over het

wel en wee van jouw LCKV… Dat het

geen afbraak is geworden spreekt vanzelf:

we proberen met elkaar iets op te

bouwen, waarvoor we jou nodig hebben!’

Deze boodschap staat 34 jaar later nog

als een huis. De redactie schrijft met

veel plezier en soms met een kritische

blik over wat er speelt binnen (en buiten)

de vereniging. Zo lees je in deze

Opzet alles over het nieuwe kampterrein

in Chaam, wordt er een kritische blik op

de LCKV-enquête geworpen en vind je

het eerste deel van het grote ABC van

de LCKV.

Namens de redactie wens ik je veel

leesplezier in deze 34-jarige Opzet!

Belangrijke data

8 juni

Ouderavond Diever, Chaam, Emst,

Wiltz en Tsjechië

10 juni

Ouderavond Bladel, Terschelling,

La Roche en Lieler

Colofon

Hoofdredactie: Aafke Plug

Redactie: Nils Bierman, Arjan van Duivenboden,

Marleen Karstens, Bea van den Hoed, Bieneke

Verhaar

Freelancers: Sigrid Wagenmaker, Esther Swen-

Mieremet

Illustraties/layout : Nils Bierman

Druk: Deltabach Grafimedia, Nieuw Vennep

Correspondentie-adres: LCKV Jeugdvakanties

Voorschoterweg 8e • 2324 NE Leiden

(071) 572 22 55 • www.lckv.nl - opzet@lckv.nl

Dit jaar gaat de LCKV naar een nieuw

terrein. Na dat jaren de Veluwe het

kampschema heeft gedomineerd, gaat

de LCVK op een echte Brabantse tour.

Na het succes van Bladel wordt nu

Chaam toegevoegd aan het kamp -

schema. Voor velen zal Chaam nog een

grote onbekende zijn, maar dat gaat

niet lang meer duren. Alvast een voorbeschouwing.

Arjan van Duivenboden

De meeste bekendheid heeft Chaam van

de Acht van Chaam, een wielerkoers die

direct na de tour de France plaatsvindt,

en waar de profs snel hun zakken volstoppen.

Maar Chaam is meer…

Chaam is onderdeel van de Gemeente

Alphen-Chaam. En om verwarring te

voorkomen met onze naburige gemeente

aan de Rijn heeft men besloten dat het

kampterrein in Chaam ligt!

Vanaf Leiden ligt Chaam 116 kilometer

ver. Dat is exact 1 uur en 26 minuten rijden

vanaf het vertrekpunt. Via de A4,

A13 en A20 zak je de A16 af tot aan

Breda. Men neemt daar de A58 en rijdt

tot aan afslag Gilze. Vervolgens is het

binnendoor naar Alphen –Chaam.

De gemeente ontstond 1 januari 1997

door samenvoeging van een deel van de

voormalige gemeente Alphen en Riel, de

voormalige gemeente Chaam en delen

van de eveneens opgeheven gemeente

Nieuw-Ginneken. Het aantal inwoners

bedraagt per 2009 precies 9421.

Het logo van Alphen-Chaam symboliseert

een landschap waarin de kam van

het Chaamse wapen is verwerkt. De

twee groene vormen zijn afgeleid van de

Alphense "bergen". Met enige fantasie

stelt het de tenten voor op een kampeerterrein.

De slogan waarmee de gemeente

Alphen-Chaam zich presenteert luidt

dan ook: Natuurlijk in Alphen-Chaam.

Het is alsof ze ons verwachtte.

Ieder woensdagochtend is er van 9.00

tot 12.00 uur op de Wouwerdries in

Chaam markt. Dus de beroemde vossenjacht

kunnen zo vanuit Epe verplaatst

worden naar Chaam.

In Chaam is een Super de Boer te vinden

op de Dorpstraat en in Alphen zit

o.a. de Plus. Ook is er een Lidl in Chaam.

Er zit zowel in Alphen als in Chaam een

slager en de bakker is te vinden in

Alphen (2 stuks). En tenslotte, niet

geheel onbelangrijk, slijterij van Zundert

vind je in de Dorpstraat 34 te Chaam.

Het kampterrein is een mooi bosperceel

in het Ulvenhoutsebos. Anders dan

andere kampterreinen heeft dit terrein

niet echt een centraal veld met daarom

heen plek voor slaaptenten. De opzetploeg

zal dan ook alle creativiteit in

moeten zetten om er een ouderwets

LCKV terrein van te maken. En dat gaat

lukken! De tenten zullen kris kras door

elkaar op het terrein staan.

Het mooie is wel, dat het terrein, net als

Heerde, midden in de bossen ligt, en,

nog veel belangrijker, ook een meer

heeft op loopafstand. Meer Het Zand is

een groot zwem en speelmeer omzoomd

door strand en ligweides. Een prima

alternatief voor het Heerdermeer.

Kortom een perfecte nieuwe stek waar

we voorlopig weer een paar jaar vooruit

kunnen.

Dus aankomend jaar klinkt

op iedere vrijdagavond het

nummer Brabant van Guus

Meeuwis;

En ik loop hier alleen op

een stil kampterrein

Het kamp was echt super,

ja het was echt heel fijn

En de deelnemers slapen,

de olielamp brand

Het was een super kampie,

in het Brabantse land


Vertrekkende voorzitter staat

open voor nieuwe dingen

Vorige week hebben we tijdens de

ledenvergadering afscheid genomen

van onze eerste voorzitter, Frido Heuer

(29). Na vier jaar voorzitterschap vond

hij het mooi geweest. Hoe kijkt Frido

terug op zijn jaren als voorzitter en wat

wil hij de vereniging meegeven? Wie

kan deze vragen nu beter aan hem stellen

dat oud-voorzitter Esther Swen-

Mieremet? Ze spraken af op een terrasje

en al snel ontstond er een mooi gesprek.

Ester Swen-Mieremet

Daar zitten we dan, met zijn tweeën bij

Van der Werff aan een koffie met een

kokoskoekje. Tijd niet gezien, des te leuker

om weer eens bij te kletsen. Dit

doen we dus eerst. Familie, liefde en

werk komen aan bod. Natuurlijk niet iets

om nu uit de doeken te doen...

“Ik hoor een betrokken en

integere voorzitter”

Dan back to business; Frido’s afscheid

als voorzitter!

Van allesweter naar buitenstaander; van

koning naar onderdaan.

Weg uit alle hectiek van de LCKV, naar

ontvanger van de infomap en dan merken

dat je dat ding eigenlijk niet leest.

Weg uit alle roddels en achterklap, naar

lekker kamp draaien met maatje en tijdens

kampseizoen horen hoe leuk de

andere kampen wel niet zijn geweest.

Weg van de maandagavondborrel in de

bar, naar Odessa of Re-spons.

Is er een gat waar je invalt? Nou, dat is

er eigenlijk niet, je gaat gewoon andere

leuke dingen doen. Echt weg ben je ook

niet, want je blijft een onderdeel van de

vereniging en je vrienden blijven je

vrienden, die zie je sowieso wel!

Als je vertrekt kijk je terug en kan je

aangeven waar je hoogtepunten, dieptepunten

en leermomenten zijn. Frido

noemt niet een punt voor wat betreft de

hoogte- als de dieptepunten maar een

drietal gevoelens.

Het gevoel dat je hebt als de bussen

vertrekken of aankomen en er weer een

seizoen is geweest zonder excessen,

maar veel blije deelnemers en nog blijere

stafleden. Het gevoel dat je samen

met een team hebt gewerkt aan een

nieuw inschrijvingssysteem dat na een

aantal slechte jaren uiteindelijk een

systeem is geworden waar je trots op

kan zijn. En het gevoel dat Frido heeft

wanneer er een conflict met een staflid

of medewerker is en dat niet naar tevredenheid

van beide partijen is opgelost.

Zo’n vervelend gevoel, omdat het persoonlijk

is. Bij de LCKV is het altijd persoonlijk.

We zijn namelijk allemaal personen

die hun ziel en zaligheid in de vereniging

steken. Iemand dan vertellen dat

dat toch niet goed genoeg was, is lastig

en soms ook verdrietig. Het raakt je,

helemaal als je verantwoordelijk bent

voor het besluit.

Frido vertelt ook dat hij daar ook wel

eens van wakker ligt of moet ik zeggen:

wakker heeft gelegen. Hoewel Frido

standvastig en duidelijk overkomt, kan

die emotie toch een twijfel zaaien en je

een rot gevoel geven.

Uit Frido zijn woorden hoor ik een

betrokken en integere voorzitter.

Wie Frido een beetje kent weet dat hij

graag over de inhoud gaat, voors en

tegens afweegt en van ratio houdt. Dat

kan hij ook erg goed. Gewoon de feiten

op een rij, de meningen naast elkaar, een

beslissing nemen en realiseren. En wat

hij na vier jaar als voorzitter opmaakt is

dat hij geleerd heeft meer aandacht te

geven aan het proces, aan de emotie.

Zijn alle stappen goed gegaan? Hebben

alle partijen hun zegje kunnen doen?

Blijft iedereen gemotiveerd en enthousiast

als LCKV’er ? Het blijft lastig om

mensen te sturen die gewoon hun stinkende

best doen en voornamelijk uit

eigen vrije wil bezig zijn en dus hun vrije

tijd inzetten voor het goede doel.

Frido gaat het gevoel missen om met

elkaar de klus te klaren. Dat geweldige

gevoel als de bussen vertrekken en dat

je dan weet dat je hiervoor gedeeltelijk

verantwoordelijk bent. Het besef dat de

LCKV een vereniging is om trots op te

zijn. Wanneer je aan het roer staat is die

trots groter dan wanneer je een kleiner

onderdeel bent als hoofdleider. Dat

wordt dus nieuw, een verandering. Frido

was als hoofdleider altijd bestuurslid,

dat wordt nu heel anders!

Als we het zo over veranderingen hebben,

is dat iets dat lastig blijkt te zijn.

Veranderen willen we niet, of misschien

niet zo snel. Veranderen betekent aanpassen,

betekent onzekerheid en betekent

loslaten. De LCKV is sterk in het

toepassen van de aloude processen van

samen een vakantie vieren in de vrije

natuur, zoals het 90 jaar geleden ook

ging. Primitief en zonder luxe.

Dat vasthouden aan de manier zoals het

altijd gaat is een kracht, maar ook een

valkuil van de LCKV, zo meent Frido.

Openstaan voor nieuwe dingen is voor

een organisatie (en dus ook voor de

LCKV) belangrijk en het argument dat

dingen altijd al zo waren is niet echt aan

Frido besteed.

Hij hoopt dat wij als LCKV’ers wat meer

openstaan voor nieuwe dingen. Dit

natuurlijk zonder de kracht te verliezen

van wat ons uniek maakt. Maar laten we

ook eens kijken naar andere kampeerverenigingen.

Wij doen dan lacherig en

vinden dat heikneuters of padvinders,

maar misschien hebben zij ideeën of

activiteiten waar wij van kunnen leren.

En dan de vraag hoe wij er over 25 of 50

jaar uitzien. Daarmee bedoel ik niet mijn

grijze haren (die nu nog in de verf zitten),

maar hoe de vereniging eruit ziet.

Misschien doen we dan levend stratego

met mobieltjes, is er op elk kamp stroom,

maken we meer gebruik van kampeerboerderijen,

doen we standaard tochten

met GPS. Wie zal het zeggen... Maar

nieuwe communicatiemiddelen zullen

“Frido wenst

de LCKV

verandering toe”

zeker hun intrede doen bij de vereniging,

ondanks onze hang naar zoals het was.

Het is dus niet meer zoals het was. De

voorzitter neemt afscheid, er komt een

nieuwe bestuursstructuur; jasje 2.0. Of

dit jasje alleen van kleur anders is dan

1.0 of ook van vorm en materiaal. Wie

zal het zeggen? Maar als het aan Frido

ligt is veranderen is dat hij de vereniging

toewenst.


Tieners na kamp in

depressie?

Op kamp zonder Kick

Ik ga dit jaar voor het eerst in tijden weer mee met een tienerkamp. Nu zijn

pubers mij niet onbekend, want ik ben docente Nederlands en Engels op

een VMBO in Oegstgeest. Ik sta dus dagelijks voor een klas vol pubers.

Maar de situatie waarin ik me deze zomer onder pubers zal begeven is wel

heel anders.

Bieneke Verhaar

Ten eerste: ik word als kok niet geacht

om hen iets bij te brengen, ik hoef ze

alleen maar te voeden. En ook dat is niet

verplicht: het eten zal er staan, zij

beslissen zelf of ze het tot zich nemen.

Ten tweede: de staf is totaal anders dan

de grote groep collega’s die ik elke dag

om mij heen heb. De staf heeft als doel

om zelf ook een leuke week te hebben,

in plaats van: ‘Ik doe dit alleen omdat ik

ervoor betaald word.’ (Geloof me, ze zijn

er echt!) Ten derde: de deelnemers zijn

er ook omdat ze een leuke week willen

hebben, en niet omdat er in Nederland

nou eenmaal leerplicht is.

Drie heel verschillende uitgangspunten

dus, die allemaal wel garant zullen staan

voor een topweek. Maar laat ik nou

eens, gewoon voor het verhaal, een theorie

loslaten op dit komende superkamp.

Er gaan namelijk stemmen

op dat scholen

later zouden moeten

beginnen, omdat

pubers meer slaap

nodig hebben. Ik moet

zeggen, dat idee staat

mij als docent wel aan.

Maar waar komt dit

idee vandaan en wat

betekent bijvoorbeeld

voor mijn tienerkamp?

Als je op internet

‘Pubers en slaap’

intoetst, dan kom je

vooral artikelen en

forums tegen waarin gepleit wordt voor

het vroeger naar bed sturen van pubers.

Pubers hebben meer slaap nodig dan

volwassenen, omdat zij nog in de groei

zijn. Zij hebben zelfs, vanwege hun hormonale

veranderingen, meer slaap

nodig dan een kind dat nog op de basisschool

zit. Daarnaast zou het goed zijn

als scholen later beginnen, want een

puberbrein komt langzamer op gang.

Voor mij als docent is dat allemaal

prima, voor mij als kok ook. Later

opstaan, dus rustig een bakkie doen met

de staf voordat de horde aan de ochtendgym

moet. En ze moeten eerder

naar bed, dus eerder stafvergaderen

met alle gezelligheid die erbij hoort!

Een (chronisch) tekort aan slaap leidt,

volgens een onderzoek van Columbia

University in New York, tot gedragsproblemen

of zelfs depressies: tieners die

van hun ouders vóór 10 uur ’s avonds

naar bed moesten, bleken 24 procent

minder kans te hebben op een depressie

dan pubers die tot 12 uur of later mochten

opblijven. Van de tieners die maar 4

tot 5 uur per nacht sliepen, had zelfs 70

% meer kans op een depressie. Kun je

na zeven nachten weinig slapen al van

chronisch slaapgebrek spreken? Want

dan hebben we binnen de LCKV een

probleem. Dan sturen we allemaal

depressieve kinderen naar huis na een

week kamp.

Aan de andere kant: wat is een tienerkamp

zonder disco? En kampradio voordat

het helemaal donker is, Franken -

steiner in de schemering – dat kan toch

ook eigenlijk niet?

Pubers hebben meer slaap nodig dan

volwassenen. Ik dacht dat ik, met 32

jaar, inmiddels wel volwassen was,

maar heb ik echt minder slaap nodig dan

toen ik puber was? Dat weet ik zo net

nog niet. Ik moet na een week kamp

echt langer bijkomen dan toen ik 16 was.

En hou ik het ’s avonds echt langer vol

dan die grietjes waar ik les aan geef?

Misschien moeten we allemaal maar

langer in bed blijven liggen op kamp…

Ga ik wel of niet op kamp? Ik kan er

geen beslissing over nemen. Mijn zoon

Kick is in november geboren. De DJWGG

komt eraan en het kampseizoen begint

weer van voor af aan. De lobby is allang

begonnen. Wat als ik niet van Kick weg

kan c.q. wil zijn? Eén ding staat wel

vast. Als ik ga, ga ik voor Joker.

Sigrid Wagenmaker

Op zoek naar een duo die én een Joker

mee willen én die akkoord gaat dat ik

pas op het laatste moment definitief toezeg.

Dat waren Sander en Edward. De

staf heb ik van tevoren ingelicht. Zo

weet iedereen waar die aan toe is. Het

stafweekend was een voorproefje; voor

de eerste keer twee nachten weg. Nu

de vuurdoop. Een week zonder Kick.

Onderweg naar het vertrekpunt.

Spannend. Heb Kick net gedag gezegd.

Het komt nog niet echt binnen. Vroeg me

af of ik zou moeten huilen (je weet het

niet, zou zo maar kunnen toch?!). Maar

nee. Niet nodig.

Het blijkt namelijk geen eenvoudige

opgave om de resultaten, die zo mooi

weergegeven staan in grafiekjes, diagrammen

en dergelijke te vertalen naar

concrete cijfers.

In het begin kun je door middel van een

simpel rekensommetje lezen dat er 356

stafleden hebben meegedaan aan de

enquête. Als je vervolgens bij elkaar

optelt hoeveel stafleden de opzet wel en

niet lezen kom je op 412 uit. Deze 412

lijkt weer meer overeen te komen met

het aantal ouders wat heeft meegedaan

aan de enquête.

In het begin van de resultaten wordt in

de mooie cirkeldiagrammen rood aangeduid

met nee, en blauw met ja. Een paar

pagina’s verderop wordt dit weer omgedraaid.

Scherp blijven en nergens zo

Nee het is geen reclame van een verzekeringsmaatschappij, maar de uitslag

van de grote LCKV enquête onder de stafleden, hieruit blijkt dat 86 procent

van de ondervraagden ons ledenblad leest! Ten minste, 86 procent, als de

uitslagen zoals weergegeven helemaal kloppen.

Bea van den Hoed

maar van uit gaan blijft dus van belang.

Een grote fout is dit niet, maar alles ziet

er bij elkaar zo georganiseerd uit, je

krijgt een email met de vraag of je deel

wilt nemen aan de enquête, je krijgt een

inlogcode en de belofte dat het anoniem

gebeurt. Dan is het toch enigszins zonde

als de afwerking van een mooi opgezette

enquête zo rommelig is.

Verder kijkend dan de lay out, en er vanuit

gaan dat de resultaten voor het

grootste gedeelte kloppen, kun je wel

concluderen dat het beleid van de LCKV

nog steeds voldoet aan de eisen van de

stafleden en ouders. De minimum leeftijd

van deelnemers ziet het merendeel

nog steeds het liefst op 8 en de maximum

leeftijd op 18 jaar. De leeftijd waarop

er alcohol genuttigd mag worden

Het kamp is fantastisch. Leuke deelnemers

en heerlijke staf. Het geeft zoveel

nieuwe en andere energie. Je bent weer

even helemaal jezelf. Niet een ouder (of

partner) die zorgt of verantwoordelijkheid

heeft. Oké, je hebt wel verantwoordelijkheid

voor 42 andere kids. Maar das

toch anders.

De avonden gaan altijd wel goed. Dan

ligt hij normaal toch te slapen. De nachtrust

is uitstekend. Ik ben vaak als eerste

wakker. Gek hoe een ongestoorde slaap

van vier a vijf uur ineens uitgeslapen

kan voelen… De ochtenden daarentegen

zijn onwerkelijk. Geen vrolijk gilletje

dat Kick wakker is, maar een snurkende

kokkie Sarah naast je. Geen blij gnuivende

Kick, maar een in haar slaap pratende

Laura.

Verder ga ik volledig op in het kamp. Te

druk met van alles. Van verkleden, snijden,

moddergevechten tot feesten. Alles voor

de deelnemers, zodat zij het naar hun

zin hebben. En de week vliegt voorbij.

Eenmaal thuis is het weer spannend.

Kick was op dat moment acht maanden

oud. Zou hij me hebben gemist? Nog

herkennen? Hey Halloooo! Kick kijkt

geamuseerd van mij naar mijn vriend en

weer terug. Lachend maar ook zich

afvragend: ‘He, die ken ik.’ Er komt een

grotere glimlach gevolgd door kirren en

lachen. Armpjes strekken uit en knuffelen

maar. Iets wat na een week missen

ongekend heerlijk is. Hoe gaaf kamp ook

is, dit valt niet te overtreffen. Kamp was

heerlijk voor een week, maar dit is heerlijk

het hele jaar door.

Bijna negentig procent kans dat je dit leest!

blijft 16 en onze voorkeur gaat nog

steeds uit naar een tentenkamp welke

midden in de vrije natuur moet liggen.

Het enige wat volgens een meerderheid

wel mag veranderen is het verschil in

leeftijd tussen deelnemers en staf. Dit

mag verlaagd worden naar twee jaar.

Dus naast het feit dat mensen graag

altijd iets te klagen hebben, al is het

maar over de weergave van een enquête,

doet de LCKV het overall goed!

Benieuwd naar alle enquêteresultaten?

Op www.lckv.nl kan je de hele enquête

vinden.


Het grote ABC van de LCKV

Dit jaar bestaat LCKV Jeugdvakanties 90 jaar. In die 90 jaar zijn er binnen de

LCKV vele tradities ontstaan. De kampopening met het hijsen van de vlag,

de ontgroening en het afscheid achter de bus. Sommige tradities bestaan al

vanaf het vroege begin. Zo ontkwamen ook de deelnemers in de jaren twintig

niet aan de corvee. Andere tradities zijn pas later in de tijd ontstaan. Zo

kunnen wij ons geen kamp voorstellen waarbij er geen ‘Oh LCKV’ klinkt,

maar dit lied werd pas 40 jaar geleden voor het eerst gezongen ter ere van

het 50-jarig bestaan van de LCKV.

Aafke Plug

Al die oude en nieuwe tradities hebben

ook tot een geheel eigen LCKV-taal

geleid. Dit zogenaamde LCKV-jargon is

voor de echte LCKV’ er zo normaal dat

we er niet eens meer stil bij staan. Voor

mensen buiten onze vereniging zijn veel

van deze termen echter onbegrijpelijk.

Zo trekt een goede vriendin die nooit is

mee geweest met de LCKV (en tevens

voorzitter is van de door haar opgerichte

vereniging LCKNEE) regelmatig haar

wenkbrauwen op als we het weer eens

hebben over HUDO’s, spotknotsen of de

kampverdeelmiddag. Speciaal voor haar,

en voor ieder ander die het leuk vindt

om te lezen, komt de Opzet met het

grote ABC van de LCKV. Bijna een eeuw

LCKV heeft zoveel typische LCKV-woorden

voortgebracht dat we er wel 36

Opzetten mee zouden kunnen vullen.

Daarom hebben we een selectie

gemaakt van de, naar onze bescheiden

mening, meest typische (en voor buitenstaanders

meest onbegrijpelijke) LCKVtermen

van de afgelopen 90 jaar. In deze

Opzet deel 1 (A tot en met M) van het

grote ABC van de LCKV. De letters N tot

en met Z lees je in de volgende Opzet.

Afbraak

Aan het eind van elk kampseizoen worden

op alle terreinen van de LCKV de

tenten afgebroken door verschillende

afbraakploegen. Direct als het laatste

kamp in week 6 vertrokken is gaan de

afbrekers aan de slag. Na een weekend

ziet het terrein eruit alsof er in die zes

weken daarvoor niets is gebeurd. Naast

de afbraak kent de LCKV ook de opzet.

De week voor het eerste kamp vertrekt

maken de opzetploegen de terreinen

klaar. Tenten worden opgezet en HUDOkuilen

gegraven. Anders dan de afbraak

duurt de opzet een week, waarin naast

hard werken ook de nodige tijd is voor

feesten en ontspanning.

Bar

‘Ik ga even naar de Bar’, zal menig

LCKV’er wel eens zeggen. ‘Welke bar?’,

zal een buitenstaander vragen. De echte

LCKV’ er weet meteen dat hiermee de

bar in het pand van de LCKV bedoeld

wordt. Iedere maandagavond kunnen

LCKV’ers hier terecht voor een drankje

en een praatje. Tijdens het kampseizoen

is de bar ook geopend op de donderdagavond.

Daarnaast wordt het vaak gebruikt

voor een borreltje na een LCKV-activiteit

zoals de Infodag of de ledenvergadering.

C

De LCKV is van oudsher een christelijke

vereniging. In de vroege kampen was de

hagepreek (een kerkdienst in de open

lucht) een vast onderdeel van het kampprogramma.

Midden jaren zeventig ontstond

er veel discussie over de rol van

het geloof op kamp en de inhoud van de

‘C’. Voorgesteld wordt om de C een meer

maatschappelijk karakter te geven.

Tegenwoordig staat de C voor een

moment van bezinning op kamp. Ieder

kamp is verplicht iets aan de C te doen,

maar is vrij in de invulling hiervan. Zo is

een populaire invulling van de C het

Lagerhuis, waarbij deelnemers met

elkaar discussiëren over maatschappelijke

thema’s.

Dankjewelgraaggedaanavond

De Dankjewelgraaggedaanavond

(DJWGG) wordt ieder jaar op de derde

zaterdag in november gehouden. Deze

avond is bedoeld om stafleden te bedanken

voor hun inzet tijdens het voorafgaande

kampseizoen. Daarnaast kunnen

de stafleden zich op deze avond

inschrijven voor een nieuw kamp.

Meestal staat het feest in het teken van

een thema, en daar weten LCKV’ ers

uiteraard wel raad mee. Uitgedost als

Sinterklaas, marsmannetje of buikdanseres

wordt er de hele avond gefeest.

Evaluatie

Aan het eind van de kampweek is ieder

kamp verplicht om te evalueren. Aan de

hand van een uitgebreid evaluatieformulier

wordt de kampweek besproken door

de stafleden. Hoe hebben de stafleden

het kamp ervaren? Hoe was het kamprogramma?

Hoe hebben de verschillende

functies gedraaid? Niet iedere LCKV’ er

is even dol op de evaluatie. Niet zelden

vindt de evaluatie donderdagnacht na

de bonte avond plaats, of moet deze er

op vrijdag nog doorheen gejaagd worden.

Het evaluatieformulier wordt na

kamp besproken tijdens het afrekeninggesprek

tussen de hoofdleiders en het

bestuur. Ook worden de resultaten uit

het formulier soms gebruikt tijdens de

hoofdleidersevaluatie in het najaar.

Folder

In menig Leids gezin gaat het luid

gejuich op als de folder in de bus valt.

Hierin staat het programma voor het

komende kampseizoen beschreven. Al in

de jaren twintig wordt het kampprogramma

op papier verspreid. In ‘Ons

Kampboekje’ stond naast het programma

ondermeer informatie over de C.

Tegenwoordig is de folder een flitsend

boekje met mooie kleurenfoto’s

waardoor deelnemers meteen zin krijgen

om op kamp te gaan.

Grote tent

De Grote tent bestaat al net zo lang als

de LCKV. In het kampboekje van 1923

staat: ‘Gezien de ervaring van vorige

jaren bleek ons, dat naast de drie slaaptenten

en de keukentent, een grote tent

onmisbaar is als middelpunt van ons

kampleven, bijv. om ons te verzamelen

voor avondbijeenkomsten e.d.; bovendien

als toevluchtoord bij regen en

slecht weer.’ En nu, bijna negentig jaar

later, vormt de grote tent nog steeds het

middelpunt van ieder kampterrein. Zelfs

het trekkerskamp Tsjechië heeft een,

hetzij iets kleinere, grote tent.

HUDO

Niet iedere LCKV’ er is er even dol op,

maar het is toch een van de meest

essentiële zaken op kamp: de HUDO. De

letters H.U.D.O. staan voor Houdt Uw

Darmen Open. En hoewel de LCKV’ er

liever niet wordt geassocieerd met de

padvinderij, vindt deze term zijn oorsprong

toch echt in de scouting. Simpel

gezegd bestaat een HUDO uit een gat in

de grond met daarop een houten vlonder

met toiletpot en een tentje er

omheen. Tot vreugde van sommige deelnemers

(en stafleden) zijn HUDO’s niet

meer op elk kampterrein toegestaan.

Daarvoor in de plaats worden chemische

toiletten geplaatst. Maar voor de

echte LCKV’ er gaat er toch niets boven

een goed gegraven HUDO!

De inschrijving

In de geschiedenis van de LCKV hebben

deelnemers zich op vele verschillende

manieren kunnen inschrijven voor een

kamp. Van 1966 tot 1986 vond de

inschrijving schriftelijk plaats. De folder

bevatte een inschrijfformulier dat ingevuld

en opgestuurd moest worden. De

deelnemers werden in volgorde van

binnenkomst van het formulier geplaatst.

In die jaren moest bij aanmelding voor

een kamp inschrijfgeld worden betaald.

Dit was een gedeelte van het kampgeld.

Als er niet werd betaald verviel de

inschrijving. Vanaf 1987 konden deelnemers

zich telefonisch inschrijven. Vele

LCKV’ ers kunnen zich de stress van die

beldag nog wel herinneren. Urenlang

bellen en steeds maar die ingesprektoon.

Wat een spanning! In de jaren

1991 tot en met 1993 werden de actuele

kampstanden zelfs elk half uur doorgeven

op Radio Rijnland. Om meer kans te

maken op een plek in het favoriete kamp

werden buurvrouwen, opa’s en vage

kennissen ingeschakeld die er als ware

telefooncentrales doorheen probeerde

te komen bij de LCKV. Hierdoor was de

beldag niet alleen een spannende, maar

vaak ook erg gezellige dag. Na bijna

twintig jaar telefonische inschrijving

werd in 2005 besloten om deze voortaan

via internet te laten verlopen. Na een

aantal minder geslaagde pogingen,

waarbij bleek dat de server het grote

aantal inschrijvingen niet aan kon, werd

de inschrijfprocedure weer aangepast.

Dit jaar is de inschrijving voor het eerst

verlopen via een lotingsysteem en tot

dusver is iedereen daarover zeer te

spreken!

Joker

Sinds de jaren tachtig is de Joker een

bekend fenomeen op kamp. Dit extra

staflid kan meerdere functies vervullen

op kamp. Zo staat de Joker het ene

moment eieren te bakken in de keukentent

om het volgende moment met een

tentje de dagtocht te lopen. Dit staflid

wordt dus als ‘joker’ ingezet op kamp.

De joker is, naast de koks, voor buitenstaanders

dan ook nog een van de

meest begrijpelijke namen die de LCKV

voor haar staffuncties heeft. Bij de termen

sportknots,chef en adjudant gaan

de wenkbrauwen al omhoog. Maar kom

al helemaal niet aan met KC (kampcommandant)

en HO (hoofdofficier). En de

vraag is of alle LCKV’ ers wel weten

waar de letters DS voor staan…

Kampkater

Nee, deze kater heeft voor een keer

eens niets te maken met alcohol. De

kampkater ontstaat na afloop van een

geweldige kampweek. Je hebt met zijn

allen het kamplied gezongen achter de

bus, de eerste smurrie uit je haar

gewassen en je puft even uit op de

bank. De stilte is oorverdovend en je wil

maar een ding: TERUG! Een avondje Re-

Spons blijkt vaak een goed (hetzij tijdelijke)

medicijn.

L.C.K.V.

L.C.K.V. staat voor Leidse Christelijke

Kampeer Vereniging en deze naam

bestaat sinds 1929. Voor die tijd stond de

vereniging bekend als de L.C.J.M.V, wat

stond voor de Leidsche Christelijke

Jonge Mannen Verenging. De naam

L.C.K.V. wordt ruim zestig jaar gevoerd,

tot in 1992 wordt besloten de punten tussen

de letters weg te halen. Sinds die

tijd staat de vereniging bekend als LCKV

Jeugdvakanties.

Mokkenboom

Niet voor iedere LCKV’ er is de mokkenboom

een bekende term. Tot de jaren

tachtig was de mokkenboom echter een

vast onderdeel van het kampterrein.

Voor iedere tent werd een boomstok in

de grond gestoken waaraan de deelnemers

hun mokken hingen. Het stond

gezellig en zorgde er bovendien voor dat

deelnemers hun mok niet kwijtraakte.

Misschien een goed idee om de mokkenboom

weer te introduceren al vast

onderdeel op elk kampterrein…?

In de volgende Opzet deel 2 van het

grote ABC van de LCKV!

Als naslagwerk voor dit grote ABC van

de LCKV is gebruik gemaakt van het ontzettend

leuke boekje ‘Toch gaan we ieder

jaar weer mee’, dat verscheen ter ere

van het 75-jarig jubileum van de LCKV.


Nieuws

van de afdelingen

van de voorzitters

Er is weer veel gebeurd…

De eerste maanden van 2010 zijn alweer

achter de rug. De zon is teruggekeerd in

Nederland en het kampseizoen begint nu

toch echt snel dichterbij te komen. Een

kleine terugblik op de afgelopen maanden

geeft de volgende hoogtepunten.

1

Frido Heuer is afgelopen ledenvergadering

gestopt. Na zeven en een half jaar

bestuur is het tijd voor een ‘nieuwe’

hobby. Allereerst als Penningmeester en

de laatste vier jaar als Voorzitter heeft

Frido een belangrijke rol gespeeld

binnen het bestuur en de vereniging.

Ik wil hem dan

ook namens het

hele bestuur

erg bedanken

voor alles wat

hij heeft

gedaan.

Uiteraard wensen

wij hem

alle goeds. Nu

lijkt het net of

we Frido nooit

meer zullen zien

bij de LCKV,

maar neem van

mij aan dat dit

niet het geval

zal zijn.

De Infodag en het Vrienden van feest

hebben plaatsgevonden. Omdat tijdens

het schrijven van dit stukje de beide

evenementen nog niet hebben plaatsgevonden

kan ik niets anders dan voorspellen

dat het goed is verlopen.

Wat gaat er nog gebeuren?

Natuurlijk zoals altijd de ouderavonden,

het kampseizoen en het evalueren, maar

zoals velen van jullie weten bestaat

LCKV Jeugdvakanties dit jaar 90 jaar. En

zoals het de LCKV betaamt willen en

laten we dit niet zomaar voorbij gaan.

Dit is de officiële vooraankondiging voor

een spetterende dag en avond later dit

jaar. De waarschijnlijke datum voor deze

dag/avond zal in de maand september

zijn, maar omdat we nog op zoek zijn naar

de juiste invulling kunnen we helaas dé

datum nog niet bekend maken. Maar dat

het spetterend wordt is een feit!

Koen van der Poel

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)

Drupal ontwikkelaar gezocht

De LCKV is bezig met haar nieuwe site. Deze wordt ontwikkeld

m.b.v. het CMS Drupal.

Heb jij hier ervaring (technisch/vormgeving) mee? Meld je

dan bij afd. Communicatie en help mee de nieuwe site te

ontwikkelen!

Communicatie@lckv.nl

Enthousiaste LCKV’ ers

met een mening gezocht

34 jaar geleden verscheen het eerste nummer van de Opzet.

Door de jaren heen heeft de redactie van de Opzet je in steeds

verschillende samenstelling op de hoogte gehouden van het

wel en wee van de vereniging. Redacteuren komen en gaan,

maar de Opzet blijft altijd bestaan! En dat is maar goed ook,

want zeg nou zelf: wat is een vereniging zonder ledenblad?

De Opzet wordt door een gezellig groepje LCKV’ ers met veel

plezier gemaakt. Op dit moment hebben we ruimte voor nieuwe

redacteuren met een eigen mening. Je hoeft geen journalist te

zijn om voor de Opzet te schrijven. Zolang je maar leuke ideeën

hebt en enthousiast bent!

Dus lijkt het je leuk om iets voor de LCKV te doen, maar wil je

hiermee niet teveel tijd kwijt zijn? En heb je zin om samen met

een leuke groep LCKV’ ers een mooi ledenblad in elkaar te zetten?

Mail dan naar opzet@lckv.nl en wie weet sta jij de volgende

Opzet op deze plek!

Kampdier

De stemming was een beetje bedrukt. Er was net een stevige

rel achter de rug. Heel de dag hadden de knotsen lekker

gepersifleerd op alle varianten stem- en afvalpogramma's

die er de laatste tijd op tv te zien zijn. X-factor en zo. Bij de

uitleg leek het allemaal nog zo leuk. En toen de knotsen

het woord persifleren gebruikten durfde niemand te laten

merken dat ze de betekenis van dat woord eigenlijk niet

helemaal wisten. Maar voor deze knotsen betekende het

dat je gewoon zo precies mogelijk nadoet wat je op de tv

ziet. Vooral het afzeiken. Toen het eenmaal zo ver was probeerden

een paar chefs nog - te laat natuurlijk - om Sjaak

een beetje in te perken maar dat was onbegonnen werk.

Sjaak had zich flink uitgeleefd. Bij de laatse ronde ‘Wie is

de mol’ had hij een doorslaggevende rol gespeeld in het

verraad van een mol. Zelf dacht hij dat het wel een stoere

actie was, maar de desbetreffende mol werd daarna in haar

eigen tent niet meer toegelaten. Tranen met tuiten. Zo hier

en daar begonnen de deelnemers van 8 tot 10 jaar schijn en

werkelijkheid een beetje door elkaar te halen. Nadat Sjaak

bij de ‘Miljoenenjacht’ de deelnemers had wijsgemaakt dat

hun kantineinleg ineens op nul stond was er al een vechtpartijtje

uitgebroken tussen ‘gelukkige’ en ‘ongelukkige’

deelnemers. Inmiddels had bijna geheel tent 4 via de

mobiel aan hun ouders laten weten dat ze zo snel mogelijk

opgehaald wilden

worden. Nog net op

tijd waren de signalen

hierover opgepikt

en had de

hoofdleiding de zaak

kunnen sussen.

Alleen JorisJaap had

volgehouden en was

door zijn ouders daadwerkelijk opgehaald. Het ventje was

opnieuw in tranen uitgebarsten toen de adjudant aan zijn

moeder zijn resterende kantinegeld in een dichtgeknoopt

plastic boterhammenzakje overhandigde, en had haar

snikkend gevraagd het bedrag goed na te tellen. De hoofdleiding

was er overduidelijk niet blij mee. En nu ook nog

maar afwachten hoe de ouders van JorisJaap zouden reageren

wanneer ze van hem hoorden dat hij bij FearFactor een

heerlijk portie verse eekhoornballen had zitten wegkouwen.

En waar had dit nu allemaal toe moeten leiden, was de

vraag waarmee de HO de stilte verbrak. Schuldbewust

deed Sjaak een poging tot uitleg. De bedoeling was

geweest dat aan het eind van de week nog slechts 1 deelnemer

in het spel over zouden zijn en die wordt dan uitverkozen

tot kampdier van het jaar.’ In feite nog niet eens

zo’n gek idee, mits misschien ietsie pietsie subtieler uitgewerkt,

was uiteindelijk de conclusie van de vergadering en

tenslotte was er toch nog gezellig een biertje gedronken.

’s Avonds in de tent hadden ze het er nog heel even over.

‘Volgend jaar doen we het anders’, was de conclusie van

Sjaak. Een slaapzak verderop bewoog en sprak: ‘Kunnen

we dan misschien naar

Terschelling? Kunnen

we je tenminste wegstemmen

op de

eilandraad.’ tent 7


Op last van het bestuur moet de Opzet

voortaan geld in het laadje brengen, en

zijn er extra adverteerders aangetrokken.

Na een overgangsperiode (deze editie)

zal de Opzet uitsluitend uit advertenties

bestaan en kunnen eventueel geïnteresseerden

de artikelen lezen op:

www.lckv.nl/onafhankelijkledenblad

Pieter Versnel

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp

Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat

Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040

Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063

kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl

www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis

informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament,

samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

More magazines by this user
Similar magazines