Views
4 years ago

Installatiebedrijf_Hulsman_2013KS12

Installatiebedrijf_Hulsman_2013KS12

Interview dat ze dicht

Interview dat ze dicht bij de klant staan, ze communiceren er rechtstreeks mee. Dat maakt het al wat eenvoudiger om goed naar de klant te luisteren en met adviezen te komen waar zo'n klant wat aan heeft.' In hoeverre moet u uw klanten ertoe bewegen om te kiezen voor duurzame oplossingen? 'Ik denk dat veruit het grootste deel van mijn klanten in eerste instantie kiest voor de meest economische oplossing en dat daarna pas de milieuvoordelen gaan meewegen. Ik vind dat heel begrijpelijk. Daarom is die ondersteuning vanuit een overheid ook zo belangrijk. Er moet een partij zijn die het aantrekkelijk en daardoor mogelijk maakt om in duurzame techniek te investeren. Wanneer je weet dat je vervolgens die investering terugverdient, slaag je erin om consumenten daadwerkelijk over de streep te trekken. Dat geldt voor particulieren, maar zeker ook voor zakelijke klanten. Hier in Lemelerveld hebben we voor een varkenshouder 750 zonnepanelen op zijn stal geplaatst. Die panelen waren er niet opgekomen zonder de regeling van de provincie. Bij een andere klant uit de agrarische sector, een loonbedrijf Lemelerveld, is eveneens een groot aantal panelen geplaatst. Mede dankzij de panelen is dit bedrijf door de gemeente uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijf van de gemeente. Ik verwacht dat de agrarische markt voor ons nog veel groeipotentie heeft. De kostprijs voor een kleine installatie ligt relatief veel hoger dan voor een grote installatie per kWh. Dat in combinatie met de regelgeving maakt investeren in duurzame energiesystemen voor de agrarische markt interessanter.' Welke lessen zou u collega-installateurs willen meegeven om in deze markt succesvol te opereren? 'Langetermijndenken is heel belangrijk. Zorg ervoor dat je je klanten een eerlijk advies geeft, ook al is dat advies wellicht aanleiding om de investering uit te stellen of naar de concurrent te lopen. Het overkomt me nog wel eens dat ik helemaal in het adviestraject duik en dat de klant vervolgens met een ander in zee gaat omdat die het goedkoper kan maken. Als het werk dan naar die snelle jongens gaat die zich puur op de korte termijn richten, is dat natuurlijk niet leuk. Maar het gebeurt ook dat we via een adviesbureau bij een klant terecht komen omdat de installatie toch niet helemaal werkt zoals gehoopt Als we het probleem daarop zonder mokken goed oplossen, winnen we die klant vervolgens toch voor ons. Het is echt niet ingewikkeld om je te onderscheiden. Gewoon een kwestie van een beetje enthousiasme, eerlijk advies en degelijk werk opleveren.' 'Ik verwacht voor ons groeipotentie bij agrarische bedrijven' Kennis- en Coördinatiepunt voor bouw- en installatiesector Een belangrijke rol binnen de Overijsselse Aanpak is weggelegd voor het Kennis- en Coördinatiepunt voor de bouw- en installatiesector. Bedrijven kunnen hier terecht voor steun en kennisdeling. De provincie helpt ze toegang te vinden tot de interessante markt van energiebesparing bij particuliere woningeneigenaren. Het doel is het creëren van een afgestemd aanbod op de te creëren vraag. Uitgangspunt van de Overijsselse 'Energiebesparingsaanpak 2.0' – waarvoor een Green Deal is gesloten met de landelijke overheid – is namelijk het stimuleren van de vraag naar energiebesparende maatregelen via gemeentelijke energieloketten. Woningeigenaren en bedrijven kunnen terecht bij deze loketten voor informatie over energiebesparing en financieringsmogelijkheden via bijvoorbeeld een premie of duurzaamheidslening. Consumenten die interesse tonen, worden via de energieloketten in contact gebracht met een gekwalificeerde aanbieder. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bedrijfsleven de adviesfunctie en marktbewerking van de gemeentelijke loketten overneemt. In Overijssel heeft de stimulering van duurzame energie al meer dan tweeduizend banen opgeleverd. K&S - December ‘13 7

Download hier onze bedrijfspresentatie - Installatiebedrijf Klok
een stakeholder aanpak - Kauri
Waar-blijft-de-renovatierevolutie
finalVersion - Erasmus University Thesis Repository
Provincie Overijssel - KpVV
cr report 2010 - RWE.com
Provincie Overijssel - KpVV
CSR - Mondiale uitdagingen lokale aanpak - Unilever
Sportsponsoring - Stad Antwerpen
TKT-projects - Perry Display
'Ze zeggen dat we de - Twentevisie
De kansen van duurzaamheid DSM behoort al meer dan 15 jaar tot ...
Installaties modelleren in Revit MEP - Cadac Group
Het Overijssels Landschap - CBF
Brochure Slim Bekeken, camerabewaking op maat - Vebon
Veraline radiatorombouw - Warmteservice
gevolgen voor de installateur en hoe kan hij hierop inspelen?
Installatievoorschriften Renovent HR Medium ... - Luchtverwarming
Verkiezingsprogramma_Overijssel