Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

researchportal.be

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

www.researchportal.be - 18 Feb 2014 04:55:15

Onderzoeksprojecten (4500 - 5000 van 8189)

Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Matching fund bij FWO-Krediet aan navorsers 'Ontwikkeling en implementatie van de koppeling van microfluidic devices

en massa spectrometrie'

Universiteit Antwerpen

Abstract: Matching fund bij FWO-Krediet aan navorsers 'Ontwikkeling en implementatie van de koppeling van microfluidic devices en massa

spectrometrie'

Organisaties:

• Biomoleculaire massaspectrometrie

Onderzoekers:

• Filip Lemiere

Matching fund bij FWO-Onderzoeksproject 'Analyse van neuro-immunologische interacties in de dunne darm tijdens

intestinale schistosomiasis'

Universiteit Antwerpen

Abstract: Matching fund bij FWO-Onderzoeksproject 'Analyse van neuro-immunologische interacties in de dunne darm tijdens intestinale

schistosomiasis'

Organisaties:

• Celbiologie en histologie

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Timmermans

Matching fund bij FWO-Onderzoeksproject 'Studie van een spectroscopische elektrische impedantietomografietechniek

voor de diagnose van tandcaries'

Universiteit Antwerpen

Abstract: Matching fund bij FWO-Onderzoeksproject 'Studie van een spectroscopische elektrische impedantietomografietechniek voor de diagnose

van tandcaries'

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Dirk Van Dyck

Match of mismatch? Een kosten-batenanalyse van maternale effecten bij kanaries (Serinus canaria).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Ondanks het vele onderzoek naar de functie van maternale hormonen bij vogels, werden de gevonden kosten en baten tot nog toe enkel

vanuit het perspectief van het jong en onafhankelijk van de opgroeiomgeving beschreven. Een gevonden effect zou echter in de ene omgeving

positief kunnen zijn, maar in een andere omgeving juist negatief. Het is dus belangrijk om in dergelijke experimenten ook met de

omgevingsafhankelijkheid rekening te houden. Hiernaast dienen ook de hieraan verbonden consequenties voor de ouders in acht genomen te

worden. Wat optimaal is voor de ouders is immers niet noodzakelijkerwijs optimaal voor de jongen. Mogelijkerwijs is een omgevingsafhankelijke

hormoondepositie de optimale strategie van de moeder ter maximalisatie van haar fitness. De adaptieve waarde van de hormoondepositie kan dus

pas in deze bredere context bepaald worden.

Organisaties:

• Ethologie

Onderzoekers:

• Marcel Eens

• Jonas Vergauwen

Match of mismatch? Een kosten-batenanalyse van maternale effecten bij kanaries (Serinus canaria).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Ondanks het vele onderzoek naar de functie van maternale hormonen bij vogels, werden de gevonden kosten en baten tot nog toe enkel

vanuit het perspectief van het jong en onafhankelijk van de opgroeiomgeving beschreven. Een gevonden effect zou echter in de ene omgeving

positief kunnen zijn, maar in een andere omgeving juist negatief. Het is dus belangrijk om in dergelijke experimenten ook met de

omgevingsafhankelijkheid rekening te houden. Hiernaast dienen ook de hieraan verbonden consequenties voor de ouders in acht genomen te

worden. Wat optimaal is voor de ouders is immers niet noodzakelijkerwijs optimaal voor de jongen. Mogelijkerwijs is een omgevingsafhankelijke

hormoondepositie de optimale strategie van de moeder ter maximalisatie van haar fitness. De adaptieve waarde van de hormoondepositie kan dus

pas in deze bredere context bepaald worden.

Organisaties:

• Ethologie

Onderzoekers:

• Marcel Eens

• Jonas Vergauwen

Materiaal synthese van MOF

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Johan Martens

• Nikki Janssens

Materialen - Toegepast in design en interieur [in scène gezet]

Hogeschool Gent

Abstract: Het doel van het PWO M-tdi is het onderzoeken van een aantal “interessante” nieuwe materialen met toepassingspotentie voor design en

interieurtoepassingen.Het levensvatbaar maken van een prototype (of reeks van prototypes) binnen het concrete werkveld van design en interieur


in de zo breedst mogelijke context.

De ontworpen producten komen tot stand door tijdens het ontwerpproces te toetsen aan een vooropgesteld eisenpakket. Dit eisenpakket omvat

onder andere volgende aspecten: - flexibele aanpasbaarheid aan verschillende culturen;- gevoelsmatige herkenbaarheid en toegankelijkheid voor

verschillende culturen- vormelijke moduleerbaarheid naar diverse functies- productdifferentiatie die telkens kan aangepast worden via demontage

en wedersamenstelling tot een nieuw geheel met een andere vorm, uitzicht en gebruiksdoel. (bv. Binnenste buiten keren, het uitzicht van houten

stoel wordt uitzicht van metalen tafel, …enz.)- polyvalentie naar verschillende gebruiksmogelijkheden- individuele aanpasbaarheid met een

uniforme materiële cultuur- zelfbouwmogelijkheid, startend vanaf basiscomponenten, uitbreidbaar met secundaire componenten tot een

gepersonaliseerde gebruiksfunctie of een esthetische behoefte.- de graad van de duurzaamheid van de toepassingen- mate van de biologische

afbreekbaarheid- de mate van recycleerbaarheid- het combineren van zowel affectieve eigenschappen als functioneel mechanische

eigenschappen.

Ondanks het feit dat de materialen en producten van deze primaire bedrijven veel potentie voor interieur of designtoepassingen kunnen hebben,

blijkt echter dat deze producenten zich enkel richten op industriële, niet-creatieve, niet-esthetische, niet-cultuurgerelateerde eindproducten. Ze

bekommeren zich hoofdzakelijk over de “technologische en economische context” van hun materiaal of hun productieproces en niet zozeer over de

eigenschappen die aangewezen zijn en noodzakelijk voor het succes van designtoepassingen (vb: het tactiele van de oppervlaktebehandeling, de

esthetische gewaarwording die ontstaat vanuit de ‘materiaalvorming’, het irrationeel motorische van een materiaalcombinatie e.d.). Bovendien

bezitten producenten weinig realistische ideevinding of originele verbeeldingskracht om nieuwe concepten te kunnen ontwikkelen voor de interieuren

designsector.

Organisaties:

• Departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

• Vakgroep Vormgeving

Onderzoekers:

• Viola van Rossum

• Christophe Sonck

• Dirk van Gogh

Materials and devices for post Si CMOS applications

K.U.Leuven

Abstract: To continuously increase logic device performance, there is a strong interest to replace all the materials of the Si CMOS as well as to

developnew device concepts. In this PhD project, alternative materials for thekey CMOS components will be investigated. This includes materials

for the semiconducting channel, the gate oxide as well as the contacts. The main semiconductors of interest are novel Ge alloys as well as III/V

compounds. Novel passivation schemes and oxide compounds never tested beforein this context will be explored in this project. For the metal

contacts, Ge and Ga alloys will be investigated. To find the best parameters from a device perspective, device modeling will be performed taking

into account the obtained experimental results for the channel materials, the gate oxide properties and the metallic contacts.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Locquet

• Chen-Yi Su

Materials processing in ionic liquid

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Functionele Materialen

Onderzoekers:

• Jan Fransaer

• Minxian Wu

Material transfer/Biological testing agreement (zie ook NDA 37; deleted)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: geen

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Kourosch ABBASPOUR TEHRANI

Maternale transfer, effecten en metabolisatie van polygebromeerde difenyl ethers (PBDEs) in zangvogels.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het vooropgestelde onderzoeksproject beoogt een beter inzicht te krijgen in 1) de maternale transfer, 2) de reproductieve, gedragsmatige

en gezondheids- effecten en 3) de toxicokinetiek en metabolisatie van PBDEs. Omdat het deca-BDE mengsel het enige PBDE product is dat tot op

heden nog gebruikt mag worden, zal er dan ook speciale aandacht aan besteed worden.

Organisaties:

• Ethologie

Onderzoekers:

• Marcel Eens

• Evi Van Den Steen

Mathematical physics of nonequilibrium phase transitions.

K.U.Leuven

Abstract: Phase transitions and critical behavior of spatially extended systems have been

a major theme of physics in the 20th century. Theoretical breakthroughs center around the ideas of scaling analysis, the renormalization group and

of the concept of symmetry breaking. All that has deeply influenced the course of modern solid state physics and of quantum field theory, to

mention only two disciplines that are closest to statistical physics. On the other hand, very little is known about nonequilibrium phase transitions.

There are very interesting toy-examples but there is nothing close to a more general theory, not even on the level of a mean field or Landau theory.

The Ph.D. project will start from dynamical fluctuation theory to construct candidates for Landau functionals and to investigate


critical behavior. One should remember here that nonequilibria generically show long range correlations and some associated critical behavior. The

question is to understand the phase diagram and its mo

Organisaties:

• Afdeling Theoretische Fysica

Onderzoekers:

• Christian Maes

• Soghra Safaverdi

Mathematische modellering en economische evaluatie van vaccinatieprogramma's tegen infecties die via de lucht worden

overgedragen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het hier ingediende project beoogt het volgende te bereiken: (1) een generisch dynamisch simulatiemodel ontwikkelen voor de

transmissie van infecties die verspreid worden via de lucht (`airborne' infecties), met name mazelen, bof en rubella; (2) de contactpatronen tussen

verschillende leeftijdsgroepen in Vlaanderen bestuderen; (3) de kostenstructuur van het huidige vaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en

rubella in Vlaanderen bestuderen.

Organisaties:

• Epidemiologie en sociale geneeskunde

• VAXINFECTIO

Onderzoekers:

• Pierre Van Damme

Matrix computations and orthogonal functions

K.U.Leuven

Abstract: A lot of research has already been done in the field of matrix computations as well as in the field of orthogonal functions. However, the full

potential of the interplay between these results has not been consideredup to now. The aim of this PhD-project is to investigate how results ofone of

these domains can be applied into the other. More specifically, the following equivalences will be studied in detail: spectral transformations and

basic steps of eigenvalue algorithms, computing the recurrence coefficients for orthogonal functions and specific inverse eigenvalue problems, the

computation of multivariate approximants and specific matrix computations, the solution of structured linear systems and specific interpolating

functions.

Organisaties:

• Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde

Onderzoekers:

• Marc Van Barel

• Matthias Humet Cienfuegos Jovellanos

Mattauch-Herzog ICP - massaspectrometer

Universiteit Gent

Abstract: Recent werd een ICP-massaspectrometer, uitgerust met een dubbelfocusserende sector veld massaspectrometer met Mattauch-Herzog

geometrie, op de markt gebracht. Het grote voordeel van deze instrumentatie is dat het volledige elementaire spectrum (van Li tot U) simultaan kan

worden gemeten dankzij een detector met 4800 geminiaturiseerde detectorelementen. Na een systematische evaluatie van de mogelijkheden en

beperkingen, zal deze apparatuur – bij voorkeur in combinatie met laser ablatie als monsterintroductietechniek – worden ingezet voor toegepast

onderzoek in de domeinen van o.m. archeometrie en milieuchemie.

Organisaties:

• Vakgroep Analytische chemie

Onderzoekers:

• Frank Vanhaecke

Maximale orders en noetherse semigroepalgebras.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In de studie van Noetherse ringen is een belangrijk doel om nieuwe klassen van niet-communicatieve eindig gepresenteerde Noetherse

algebras te construeren die bovendien een aantal 'goede' algebraïsche en homologische eigenschappen delen met communicatieve

polymoonalgebras. In dit project zoeken wij naar een classificatie van de Noetherse semigroepalgebras die een maximaal order zijn. Bovendien

wensen wij een beschrijving van de klassegroep en dus ook een beschrijving van de priemidealen van hoogte één. Speciale aandacht wordt

gegeven aan de eindig gepresenteerde algebras gedefiniëerd via kwadraat-vrije monomiale homogene 2degraadvergelijkingen. Hierop worden

vooral combinatorische technieken toegepast. Op deze manier verkrijgen wij een belangrijke testklasse voor het hoger vermelde probleem, maar

ook verkrijgen wij alzo algebras die oplossingen geven voor de Yang-baxtervergelijkingen.

Organisaties:

• Wiskunde

Onderzoekers:

• Eric JESPERS

Maximale orders en noetherse semigroepalgebras.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De algebraische structuur van semigroep algebra's die maximale orders zijn wordt onderzocht.

Organisaties:

• Wiskunde

Onderzoekers:

• Eric JESPERS

Maximum a posteriori constructie van projecties met onvolledige scanhoek

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Klinische Bacteriologie en Mycologie

Onderzoekers:

• Johan Nuyts

• Koen Michielsen


MAX PLANCK INST-ESTEC.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Sterrenkunde

Onderzoekers:

• Bart Vandenbussche

MC analyse van de holtes in Loctite Hysol

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Henkel

Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'MC analyse van de

holtes in Loctite Hysol' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Measurement of the W boson mass at LEp2

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De experimenten die tot hiertoe in de deeltjesfysica werden uitgevoerd wijzen erop dat ons universum kan beschreven worden als

bestaande uit 6 soorten elementaire bouwstenen, de fermionen, tussen dewelke vier krachten zijn. De zwakke kernkracht wordt gerealiseerd door

een kortstondige uitwisseling tussen twee fermionen van een Z of W boson. Een van de essentiële ingridiënten in de bschrijving van de zwakke

wisselwerkingen is de preciese bepaling van de massa van het W-boson. Daartoe registreert men bij de LEP versneller vna het CERN sedert 1996

elektron-positron botsingen bij massamiddelpuntsenergieën gaande van 172 GeV tot GeV. De VUB-groep analyseert de gegevens genomen door

het DELHPI experiment. De eindtoestand dieo.a. bestudeerd wordt is de productie van W-boson paren. Originele statistische methodes worden

ontwikkeld om de W-boson massa te bepalen met een precisie van enkele tienduizendsten. Speciele aandacht gaat naar het reduceren van de

systematische fout te wijten aan koppelingen tussen de vervalproducten van de twee geproduceerde W-bosonen.

Organisaties:

• Elementaire Deeltjes

Onderzoekers:

• CATHERINE DE CLERCQ

• Jorgen D'HONDT

Measurements, Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets - Innovative research

for market Transfer

Universiteit Gent

Abstract: Het MEMORI-project heeft tot doel om een dosimeter te ontwikkelen, waarbij gemonitord wordt aan welke dosis van organische gassen

kunstobjecten in museumvitrines blootgesteld worden. Deze organische dampen (azijnzuur, mierenzuur) ontstaan onder meer uit houden kaders.

De buitenlandse partners ontwikkelen de dosimeters, en wij onderzoeken meer specifiek de degradatie van pigmenten onder invloed van deze

dampen. Deze analyses gebeuren met Ramanspectroscopie.

Organisaties:

• Vakgroep Archeologie

Onderzoekers:

• Peter Vandenabeele

Measures and innovative techniques to reduce dust drift of plant protection products from applications of coated seeds

K.U.Leuven

Abstract: Normal 0 false false false NL-BE X-NONE X-NONE mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; msostyle-noshow:yes;

mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-marginright:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; fontfamily:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minorlatin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:NL-BE;}Het behandelen of coaten van zaad

metgewasbeschermingsmiddelen alvorens het zaaien om ziektes en plagen tebestrijden is een wijdverspreide techniek met belangrijke voordelen.

Na eenaantal incidenten van massal

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Wouter Devarrewaere

Measuring and modeling urban dynamics : impact on quality of life and hydrology

Meting en modellering van stedelijke dynamiek : impact op levenskwaliteit en hydrologie (MAMUD)

Mesure et modélisation de la dynamique urbaine: impact sur la qualité de ...

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Stedelijke groeiprocessen in de voorbije decennia hebben een sterke impact op de menselijke en natuurlijke omgeving, en beklemtonen

de nood aan een meer efficiënt beheer van de stedelijke ruimte, gebaseerd op duurzame ontwikkeling. De probleemanalyse, de planning en de

implementatie van een beleid gericht op duurzaamheid vereisen echter betrouwbare en voldoend gedetailleerde informatie met betrekking tot de

stedelijke omgeving en haar dynamiek, evenals kennis omtrent de oorzaken, het verloop en de effecten van stedelijke verandering. Remote

sensing beeldmateriaal vormt een interessante databron voor de opvolging en de modellering van stedelijke groeiprocessen en hun impact op de

omgeving. Met de recente lancering van hoge-resolutie sensoren zoals Ikonos en Quickbird, die een meer gedetailleerde kartering van complexe

urbane gebieden mogelijk maken, is het potentieel van satellietteledetectie voor stedelijke toepassingen sterk toegenomen. Tegelijkertijd biedt subpixel

analyse van gegevens, afkomstig van sensoren als Landsat TM/ETM+, ... aan de hand van spectrale ontmengingsmethoden interessante

mogelijkheden voor een meer efficient gebruik van tijdreeksen van medium-resolutie beeldmateriaal in het kader van het opvolgen en modelleren

van processen van stedelijke groei.

Zowel recente, hoge resolutie (HR) gegevens, als medium-resolutie (MR) tijdreeksen worden in dit project aangewend, onafhankelijk van elkaar en


in combinatie, om de opvolging en modellering van stedelijke groeiprocessen te verbeteren, dit door de koppeling van innovatieve

karteringsmethoden, gebaseerd op remote sensing, aan ruimtelijke structuuranalyse en ruimtelijk-dynamische modellering. Een van de

belangrijkste objectieven van het onderzoek is na te gaan hoe ruimtelijke structuuranalyse van via remote sensing bekomen informatie kan

bijdragen tot een objectieve beschrijving van het stedelijk landschap die bruikbaar is voor intra-urbane en inter-urbane vergelijkingen, en voor

urbane veranderingsanalyse. Om dit te realiseren worden nieuwe maten gedefinieerd om stedelijke structuren te karakteriseren, inclusief maten die

gebaseerd zijn op de kartering van gradiënten van stedelijke bodembedekking (bijv. dichtheid van de bebouwde ruimte), bekomen door sub-pixel

classificatie van medium-resolutie beeldmateriaal of aggregatie van hoge-resolutie karteringen van stedelijke bodembedekking. Terwijl de meeste

op remote sensing gebaseerde studies rond stedelijke morfologie zich beperken tot 2-dimensionele structuren, wordt in dit onderzoek ook gebruik

gemaakt van stereoscopie en multiscopie om informatie omtrent de verticale dimensie van stedelijke ruimten te bekomen, die vanzelfsprekend

belangrijk is om stedelijke structuren te karakteriseren.

De analyses van stedelijke structuur worden gebruikt voor de historische calibratie van een ruimtelijk-dynamisch landgebruiksmodel van het type

cellular automata, gebaseerd op het EU-MOLAND model, één van de meest geavanceerde modellen van dit type. Dit moet toelaten de calibratie

van het model te verbeteren. Het onderzoek concentreert zich op twee stedelijke gebieden binnen Europa (Dublin, Istanbul) die deel uitmaken van

het MOLAND project. De betrokkenheid van JRC als partner verzekert de beschikbaarheid van tal van data die erg belangrijk zijn voor de uitvoering

van het onderzoek. De uit remote sensing afgeleide gradiënten en structuurmaten, en de output van de modellering van landgebruiksveranderingen

voor Dublin en Istanbul, worden gebruikt om de impact van urbane dynamiek op bevolkingsdichtheid en -spreiding en op de kwaliteit van de

omgeving te analyseren. Een belangrijk deel van het onderzoek spitst zich ook toe op de gevolgen van stedelijke groei op runoff. Calibratie van het

gebruikte runoff model wordt gebaseerd op een data-assimilatie benadering, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van informatie omtrent

bodembedekking en evapotranspiratie, afgeleid uit de beschikbare tijdreeks van RS data. Op basis van de resultaten van de modellering zal het

risico op overstroming voor alternatieve scenario's van ruimtelijke ontwikkeling ingeschat worden, hierbij uitgaand van de resultaten van de

simulatie van landgebruiksveranderingen.

Organisaties:

• Cartografie en Geo-informatiekunde

• Hydrologie en Waterbouwkunde

Onderzoekers:

• OKKE BATELAAN

• FRANK CANTERS

• TIM VAN DE VOORDE

• Boud VERBEIREN

Measuring and modelling of dynamic systems.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De kernactiviteiten van het identificatieonderzoeksgroep liggen in het ontwikkelen van nieuwe indentificatiealgorithmes en hun toepassing

op practische problemen. De onderzoeksgroep houdt zich bezig met de volgende aspecten van systeemidentificatie:

- experimentontwerp

- ontwikkelen van schatters

- modeleren.

Zowel lineaire en niet lineaire systemen, en tijdsinvariante en tijdsvariërende systemen worden bestudeerd.

De volgende keuzes worden hierbij gemaakt:

- periodieke signalen worden waar mogelijk gebruikt; random excitaties indien opgelegd door de gebruiker

- gebruik van niet parametrische ruismodellen om de stochastische storingen te karakteriseren

- gebruik van een errors-in-variables stochastisch raamwerk: alle waargenomen signalen zijn verstoord met ruis

- vertrouw (na calibratie) je data en niet je vooroordelen

Alhoewel het niet altijd mogelijk is om volgens deze princiepes te handelen, worden de bovenstaande richtlijnen gebruikt om keuzes te maken bij

het ontwerpen van een identificatieexperiment.

Een ander belangrijk aspect van deze algemene aanpak is dat het identificatieproces start met het extraheren van de systeemkennis uit de

metingen. Dit geeft in een vroeg stadium van het identificatieexperiment een idee van de complexiteit van het modeleringsprobleem. Voor lineaire

tijdsinvariante systemen herleid dit zich tot het niet parametrisch meten van de transfer functie. Voor niet lineaire systemen bestaat er geen

uniforme aanpak (sterk afhankelijk van de gekozen modelstructuur).

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• RIK PINTELON

Measuring and modelling of microwave systems.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is het opstellen van op metingen gebaseerde black-box modellen voor niet-lineaire microwave

systemen met 2 of meer poorten. De metingen gebeuren a.d.h.v. de Large-Signal Network Analyzer die toelaat de absolute ingaande en

gereflecteerde golven in amplitude en faze op te meten op meerdere frequenties tegelijkertijd. De modellen zullen opgesteld worden voor

Continuous Wave regime, maar eveneens voor gemoduleerde excitatie. Zowel gelineariseerde modellen als niet-lineaire modellen zullen ter

beschikking gesteld worden.

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• Wendy VAN MOER

Measuring, modelling and simulation.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het doel van dit project is het uitbouwen/toepassen van meetmethodes, modellering en simulatietechnieken op diverse types systemen.

Aan de hand van de geleverde steun, zullen diverse projecten extern aangetrokken en begeleid worden. Hiertoe zullen diverse bronnen van

financiering beschouwd worden.

Typische applicatie en systemen zijn ondermeer elektronische systemen (waaronder zowel micro-elektronica and microgolfapplicaties), thermische

systemen (zoals grondgekoppelde warmtepompen en distillatiekolommen), evenals medische applicaties zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de

resolutie van PET scanners gebruikmakende van identificatietechnieken.

Organisaties:

• Elektriciteit


Onderzoekers:

• Gerd VANDERSTEEN

Measuring the informal economy: exploring urban dynamics

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: This exploratory research aims to improve our understanding of urban economic dynamics by focusing on the role of the informal

economy. The informal economy is at the same time a residual category that includes all activities not (or only partially) included in official statistics

for tax, social security or labour law purposes and an analytical concept that refers to economic practices of exchange, reciprocity and redistribution

(Kesteloot and Meert 1999), including illegal or non-registered work, domestic labour, community services, diaspora remittances, and survival as

well as leisure strategies (Williams and Nadin 2012). The formal economy is structurally articulated with the informal economy in the sense that the

reproduction of the formal economy is dependent on the existence of these various informal economic activities (Roberts 1994). As a result of

globalisation and migration, the restructuring of social welfare programs, and increased job insecurity, it is often argued that recent urban

development has led to an informalisation of economic activity (Williams and Windebank 2001). At the same time, our knowledge of these informal

dimensions is extraordinarily limited as these are not directly measured and thus not registered in official statistics. This leads to a very selective

understanding of what constitutes the urban economy and to potentially flawed policy strategies for economic development and measures against

unemployment.

To address these concerns, the proposed project has five objectives:

1) To explore the extent to which the informal economy is captured in existing statistics;

2) To identify gaps in data collection and indicator development underlying these statistical data;

3) To propose alternative / additional indicators and strategies of data collection in order to better map the informal economy;

4) Focusing on the case of Brussels, to identify spatial concentrations of economic activity within particular sectors and to provisionally map the

informal side of these activities on, if possible, the neighbourhood level.

5) To propose sector-specific policy strategies that recognise the role of informal activities in and their contribution to sustainable economic

development and neighbourhood wealth creation.

Organisaties:

• Geografie

Onderzoekers:

• Bas VAN HEUR

Measuring the sensory quality of wine

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Guido De Mets

Mechanische beproeving van PVC tape

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Saint

Gobain nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Saint Gobain nv de onderzoeksresultaten naar 'Mechanische beproeving van PVC tape' onder

de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Mechanische downstream processing van single cell oils (SCO)

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Josse De Baerdemaeker

• Maarten De Coninck

Mechanische eigenschappen en chemische bindingen aan de grensvlakken in polymeer-gebaseerde composiet

materialen (InterPoCo).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse

overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Bart Partoens

Mechanische eigenschappen en chemische bindingen aan de grensvlakken in polymeer-gebaseerde composiet

materialen (InterPoCo).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse

overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dominique Schryvers

• Artem Abakumov


Mechanische eigenschappen en chemische bindingen aan de grensvlakken in polymeer-gebaseerde composiet

materialen (InterPoCo).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse

overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Erik C L Neyts

Mechanische eigenschappen van het trommelvlies - meting en modellering.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Om het complexe gedrag van middenoormechanica en de werking van middenoorprotheses en -implantaten te bestuderen, wordt sinds

het begin van de jaren '90 eindige elementen modellering toegepast. Echter, tot op heden zijn de modellen gelimiteerd tot het akoestische regime

en zijn de elasticiteitsparameters van het trommelvlies nog onnauwkeurig en onvolledig bepaald. Daarom zullen we in dit project de drukvariaties in

een normaal werkend middenoor in kaart brengen en de elasticiteitsparameters van het trommelvlies bepalen via inverse eindige elementen

modellering van in situ punt-indentatie metingen. In de laatste fase worden de nieuwe gegevens geïncorporeerd in een model dat ook valide is voor

quasi-statische drukveranderingen.

Organisaties:

• Biomedische fysica

Onderzoekers:

• Joris Dirckx

• Jef Aernouts

Mechanismen voor spanningscorrosie, oiv straling, voor roestvaste stalen in een PWR omgeving en hun gebruik in

eindige elementen toepassingen (Doctoraat van Antoon STUER)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Spanningscorrosie onder invloed van straling, is een lokale vorm van corrosie, die voortkomt uit een ongunstige combinatie van

spanningsconcentraties, materiaalstructuur en omgevingsinvloeden, beïnvloedt door straling. Het scheuren van het materiaal doet zich doorgaans

voor als een niet duktiel, interkristallijn verschijnsel en wordt waargenomen in roestvaste stalen en nikkellegeringen, die gebruikt worden in

nucleaire installaties, zoals BWR en PWR reactoren..

Internationale inspanningen richten zich tot het begrijpen van de onderliggende mechanismen en beogen in de toekomst tot een procedure te

komen voor de evaluatie van de degradatie van reactormaterialen. Het doel van dit onderzoek is om (1) de mechanismen voor scheurvoortplanting

te identificeren en te verifiëren en (2) hun mathematische beschrijving te implementeren in een numerieke simulatie structuur. Deze toepassing

moet een hulpmiddel zijn om het fenomeen van de spanningscorrosie beter te begrijpen, en een mogelijkheid bieden om componenten, die

onderworpen zijn aan invloeden die kunnen leiden tot scheurvoorplanting, te evalueren.

Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

• Elektrotechniek-Energietechniek

Onderzoekers:

• JEAN VEREECKEN

• Antoon STUER

• JOHAN DECONINCK

Mechanisme van binding van alternatieve substraten aan HIV-1 reverse transcriptase.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie

Onderzoekers:

• Arnout Ceulemans

• Servaas Michielssens

Mechanisme van de recente evolutie van diepe slenken (Oost-Afrika en Baikal)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt de studie van de aktieve tektonische zones van Oost-Afrika en Siberië (Baikal) gekenmerkt door het voorkomen van

zeer diepe tektonische slenken. Nieuwe waarnemingen zijn moeilijk verenigbaar met de klassieke modellen van "aktieve" stijging van de

asthenosfeer. Integendeel, zou dit een gevolg zijn eerder dan de oorzaak van de uittrekking van de lithosfeer. Aan de oorzaak van het feit dat de

kontinentale korst kan opbreken liggen twee verschijnselen: haar anisotropie en het spanningsveld dat ontstaat door de globale geotektonische

evolutie. Dus bv. kan de vorming van de Baikal slenk in verband gebracht worden met deze van de Himalaya. Oude breuken werden gereaktiveerd,

en op vele plaatsen spelen horizontaalverschuivingen een hoofdrol. Dit is duidelijk in strijd met de klassieke opvattingen en nog veel werk zal nodig

zijn om in staat te komen, voorspellingen te kunnen maken ivm. breuken die aktief zijn of gereaktiveerd kunnen worden. De bijdrage van de VUB, in

het kader van die algemene studie, betreft in de eerste plaats de datering van het vulkanisme, om de modaliteiten van de wisselwerking lithosfeer

diepe delen van de mantel te verduidelijken.

Organisaties:

• Geochronologie

Onderzoekers:

• PAUL PASTEELS

Mechanisme voor biaxiale ordening in dunne lagen , gegroeid door ongebalanceerde magnetron sputtering.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Bedoeling van dit project is:

-de rol van laag energetisch ionen bombardement door een ongebalanceerd magnetron op adhesie, microstructuur, korrelgrenzen en oriëntatie van

deklagen te verduidelijken.

-Het bekomen van een sterke preferentiële oriëntatie in/uit het vlak voor kubische oxides, metallische en halfgeleidende materialen.

-Correlatie bepalen tussen microstructuur en groeimechanisme van deklagen

Organisaties:

• ELEKTRONENMICROSCOPIE VOOR MATERIAALONDERZOEK (EMAT)

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)


Onderzoekers:

• Gustaaf Van Tendeloo

Mechatronische systemen voor optimale dunning bij peer

K.U.Leuven

Abstract: Een belangrijk probleem in de perenteelt is het voorkomen van beurtjaren: een zware oogst geeft in het daaropvolgende jaar vaak

aanleiding tot een onregelmatige bloembolzetting, en bijgevolg een lage opbrengst. Dunning van de bomen gaat deze tendens tegen door,

afhankelijk van het stadium waarin een boom zich bevindt, een aantal van de knoppen, bloemen of vruchten te verwijderen. Omwille van milieu- en

gezondheidsredenen is het tegenwoordig niet meer toegestaan gebruik te maken van chemische middelen en gebeurt dunning doorgaans

manueel. Dit is echter een kostelijke en tijdrovende bezigheid en daarom niet wenselijk voor een fruitteler.Dit project gaat de mogelijkheden na van

een geautomatiseerde, mechatronische dunning. Het is de bedoeling een systeem te ontwikkelen dat in staat is het aantal bloemknoppen op een

boom te detecteren, om daarna het gewenste aantal te verwijderen. Het onderzoek gebeurt in eerste instantie op het perenras Conference. Zowel

het optimale tijdstip, de bruikb

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Josse De Baerdemaeker

• Niels Wouters

MEDEA+ T304 : DIAMANT : Development initiative in advanced metrology and automation for new (IC) technologies.

Universiteit Antwerpen

Abstract: MEDEA+ T304 : DIAMANT : Development initiative in advanced metrology and automation for new (IC) technologies.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Chemometrie (Mitac 3)

Onderzoekers:

• Pierre Van Espen

Medische beeldverwerking met behulp van bio-geinspireerde en soft computing technieken (MIBISOC)

Universiteit Gent

Abstract: De algemene doelstelling is het opleiden van de betrokken onderzoekers m.b.t. soft computing en bio-inspired computing technieken, met

onderzoekstoepassingen binnen medische beeldverwerking. Specifiek voor Ugent ligt de focus op ruisverwijdering in medische beelden (doel =

verkrijgen van kwaliteitsvolle beelden met behoud van details voor diagnose) en similariteit tussen medische beelden (doel = zoekopdrachten in

grote databanken, classificatie).

Organisaties:

• Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica

Onderzoekers:

• Etienne Kerre

Medische Research beurs 1998-1999 toegekend aan An Deman

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De Mechanismen die leiden tot glomerulosclerose zijn het onderwerp van intensief onderzoek . Reactieve zuurstofintermediairen (ROI)

spelen waarschijnlijk een belangrijke rol . In een aantal experimentele modellen van chronisch nierfalen wordt een verhoogde produktie van ROI

waargenomen . Veranderingen in de productie van ROI in weefsels kunnen indirect beoordeeld worden door het meten van de activiteiten en de

genexpressie van de antioxidans enzymen (AOE). Tot nu toe zijn er in de literatuur weinig rapporten die in één experiment zowel AOE activiteiten

als de AOE mRNA niveaus geven . In vroeger werk toonden wij aan dat in modellen van chronisch nierfalen veranderingen optreden in de

activiteiten en de mRNA levels van sommige AOE (remnant kidney, adriamycine model, angiotensine model). Toediening van vitamine E of van de

ACE inhibitor, enalapril, verhoogt de activiteit van de superoxide dismutase en van glutathion peroxidase in de cortex van remnant kidney ratten .

De doelstellingen van dit project zijn: 1. Verdere studie van de relatie tussen de ontwikkeling van de sclerose in de niercortex (glomerulosclerose en

interstitiele fibrose) en veranderingen in de activiteiten en genexpressies van AOE in cortex en glomeruli in modellen van chronisch nierfalen bij de

rat . 2. Verdere studie van de invloed van medicatie met een gunstige invloed op de nierfunctie en glumerusclerose op de AOE staus . 3. Nagaan

of een muizenmodel van chonisch nierfalen kan gebruikt worden ter vervanging van het rattenmodel .

Organisaties:

• Inwendige Geneeskundige Specialiteiten

Onderzoekers:

• DIERIK VERBEELEN

Meerschalige aanpak van de mechanica van metalen op fysische basis.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Sterkte en vervormbaarheid van polykristallijne metalen worden bepaald door fenomenen die zich manifesteren op verschillende

lengteschalen. Op de schaal, die wij de "nanoscopische" zouden noemen, worden dislocaties gecreëerd en voortgestuwd door de aangelegde

spanning om zo plastische vervorming op de nano-schaal te bewerkstelligen. Op de micro-schaal interageren grote aantallen dislocaties en deze

herorganiseren zichzelf in complexe patronen. Op nog hogere schalen maakt massaal collectief gedrag van deze dislocaties en patronen de

plastische vervorming van volledige korrels mogelijk. Op hun beurt interageren deze met elkaar wat uiteindelijk leidt tot een bepaalde mechanische

respons van het materiaal op de macroscopische schaal (d.w.z., de kleinste schaal waarop ernaar kan worden gekeken als een continuüm). De

respons van het materiaal op de aangelegde spanningen hangt van al deze fenomenen af. Gebeurtenissen op de verschillende lengteschalen

kunnen ook belangrijke veranderingen in het materiaal veroorzaken, zoals de microstructuur, interne schade en mechanische eigenschappen

(sterkte en ductiliteit). Merk op dat de rol van dislocaties gedeeltelijk kan worden overgenomen door mechanische tweelingsvorming of andere

spannings-geïnduceerde fasetransformaties.

Dit alles is uitgebreid bestudeerd op al deze lengteschalen. Deze studies hebben zeker en vast hun verdienste, en hebben geleid tot belangrijke

experimentele observaties en theoretisch begrip van het materiaalgedrag op deze lengteschalen. Maar in de voorbije jaren is het overduidelijk

geworden dat de gebeurtenissen op iedere lengteschaal ook gebeurtenissen op andere lengteschalen beïnvloeden en dat een meer significante

vooruitgang in het begrijpen (en modelleren) van materiaalgedrag kan worden bereikt door deze relaties te bestuderen in plaats van de kennis op

elke relevante lengte schaal afzonderlijk verder te verfijnen. Tot slot treden er sterke afmetingseffecten op wanneer structurele dimensies, zoals

bijvoorbeeld de filmdikte of de korrelgrootte, beginnen te interageren met de gemiddelde vrije weglengte van dislocaties of de dislocatiecelgrootte,

wat een volledige nieuwe en bijna ononderzochte fysica met zich meebrengt.

Vanuit technologisch gezichtspunt omvat de motivatie om deze fenomenen nader te bekijken de mogelijkheid tot ontwikkeling van performantere

materialen, de optimalisatie van fabricagetechnieken en een verbetering van inschattingsmethoden van de kwaliteit van ontwerp- en integriteit van

zowel traditionele (transport, energie) als opkomende (MeMS, multifunctionele actieve panelen) structuren.


Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dominique Schryvers

Meervoudige Charlier en Meixner veeltermen

K.U.Leuven

Abstract: Meervoudige Charlier- en meervoudige Meixnerveeltermen zijn veeltermen in één veranderlijke die aan orthogonaliteitsvoorwaarden

voldoen voor meerdere Poissonverdelingen (Charlier) of meerdere negatief binomiaalverdelingen (Meixner). We geven enkele eigenschappen,

zoals recursierelaties, genererende functies en expliciete uitdrukkingen. We bestuderen het asymptotisch gedrag van de verhouding van twee

meervoudige Charlierveeltermen als de graad naar oneindig gaat en we geven de asymptotische verdeling van de nulpunten. Als toepassing

construeren we niet-Hermitische oscillator Hamiltonianen waarvoor de eigenfuncties kunnenworden gegeven in termen van meervoudige Meixner

veeltermen.

Organisaties:

• Afdeling Analyse

Onderzoekers:

• Walter Van Assche

• François Ndayiragije

Meetkundige en algebraische aspecten van representatie- en invariantentheorie van quivers met relaties en andere

combinatorische objecten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Meetkundige en algebraische aspecten van representatie- en invariantentheorie van quivers met relaties en andere combinatorische

objecten.

Organisaties:

• Niet-commutatieve algebra en geometrie

Onderzoekers:

• Lieven Le Bruyn

• Rafael Bocklandt

Membrane distillation using porous metal hollow fibers and solar energy

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Ivo Vankelecom

Membrane-Ionic liquid systems for gas seperation

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Ivo Vankelecom

• Soon Chien Lu

Membranen voor waterfiltratie

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Ivo Vankelecom

• Stefaan Reyniers

Membrane technology to improve efficiency of bio-ethanol production

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Ivo Vankelecom

• Yanbo Li

MEMS for biomedical electronics

K.U.Leuven

Abstract: Utilize MEMS technology towards biomedical applications. The Project will include design, simulation, fabrication and characterization of

the prototype of the device.

Organisaties:

• Afdeling ESAT - MICAS

Onderzoekers:

• Robert Puers

• Tiannan Guan

Menselijke blootstelling aan opkomende fenolische milieucontaminanten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Doelstellingen:

De eerste doelstelling van dit project is de ontwikkeling van selectieve en gevoelige analysemethoden die toepasbaar zijn op de relevante matrices


(voeding, drinkwater, huisstof, serum, vet en urine).

In de tweede doelstelling zullen de voornaamste blootstellingroutes van triclosan en bisphenol-A voor de mens (voeding, drinkwater en huisstof)

onderzocht worden.

De derde doelstelling is de contaminatie met triclosan en bisphenol-A van de Vlaamse bevolking te onderzoeken. Belangrijk hierbij is het vaststellen

van de achtergrondconcentraties,accumulatiepatronen en de evolutie doorheen de tijd.

Dit project zal leiden tot een beter begrip van de blootstelling en de accumulatie van NEC's in het milieu en het zal onderzoek rond de (toxische)

effecten van NEC's in zowel mens als dier stimuleren. Het voorgestelde project heeft ook tot doel het analytische spectrum van het Toxicologisch

Centrum uit te breiden met nieuwe contaminanten.

Organisaties:

• Toxicologie

Onderzoekers:

• Hugo Neels

• Tinne Geens

M.E.R. en ontwikkelingsprojecten : het updaten van de bestaande m.e.r.-screening voor ontwikkelingsprojecten en het

ontwikkelen en toepassen van S-m.e.r.-richtlijnen op de strategienota's.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De algemene opzet van dit project is drievoudig:

(a) de updating en verdieping van de gehele MER-gebaseerde screening voor projecten omtrent ontwikkelingssamenwerking

(b) het opstellen van een richtlijnenboek voor strategische milieueffectrapportage, specifiek gericht op het beoordelen van de bestaande

strategienota's

(c) het toepassen van de voorgestelde richtlijnen op de landenstrategienota 'Senegal'

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

Merit of Rayleigh Anomaly Coupled Localized Surface Plasmon Resonance Biosensing

K.U.Leuven

Abstract: The ultimate goal of this Ph.D. project is to design a biosensor with optimum sensing ability. Basic mechanism is based on Rayleigh

Anomaly coupling in localized surface plasmon resonance nanoparticle arrays to reduce the linewidth.

First, FDTD simulation using Lumerical software is adopted to extract the best sample parameters, including nanoparticle sizeand array pitch.

Second, e-beam or other fabrication methods are takento prepare the samples.

Third, optical setup is optimized, in order tolower the noises from the light source and detector, enhanced the measurement stability.

Finally, the sensing system is applied to detect realbiomolecules and measure dynamic changes of bio-reactions.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Liesbet Lagae

• Jiaqi Li

Mesoporeuze silica’s en zeolieten als heterogene katalysator voor micro- en millireactortechnologie

Universiteit Gent

Abstract: Dit project richt zich op het ontwikkelen van heterogene katalyse voor microreactortechnologie om de voordelen van beide technieken te

combineren. Zeolieten en mesoporeuze silica zullen bestudeerd worden als heterogene katalysatoren. Hierbij zal gefocust worden op zuur

gekatalyseerde reacties zoals de Diels-Alder reactie en de synthese van heterocycli zoals gesubstitueerde imidazolen.

Organisaties:

• Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie

Onderzoekers:

• Christian Stevens

• Joris Thybaut

Mesoporeuze titania structuren met geïncorporeerde edelmetaal nanodeeltjes: Een uiterst actieve fotokatalysator

Universiteit Gent

Abstract: Het project onderzoekt de synthese van mesoporeus titania, gefunctionaliseerd met edelmetalen. De oxidatie van pesticiden in water en

de synthese van waterstof uit water worden geïncorporeerd als toepassingen. Een nieuwe methode gebruik makend van microgolf geassisteerde

synthese, in een éénpots reactie met titania precursor, nanodeeltjes van metalen en ‘pore forming agents’, moet de efficiëntie en selectiviteit van

het gevormde titania optimaliseren.

Organisaties:

• Vakgroep Anorganische en fysische chemie

Onderzoekers:

• Isabel Van Driessche

• Pascal Van Der Voort

Mesoschaal modelleren van microstructurele veranderingen in polykristallijne materialen bestaande uit meerdere

componenten en fasen met behulp van de faseveldmethode.

K.U.Leuven

Abstract: Veel technische materialen (structurele materialen, dunne filmen en nanomaterialen) zijn legeringen van meerdere chemische elementen

en bestaanuit meerdere korrels met een verschillende kristalstructuur (een fase),-oriëntatie en samenstelling. De faseveldmethode is een krachtige

techniek voor het modelleren van de evolutie van zulke complexe morfologieën.Een van de uitdagingen op dit moment is het ontwikkelen van

kwantitatieve faseveldmodellen voor polykristallijne materialen met meer dan 2 fasen en meer dan 2 componenten. Binnen het tweede mandaat wil

de aanvraagster een faseveldmodel uitwerken voor simulaties op mesoschaal dat de bulkeigenschappen en fase- en korrelgrenseigenschappen

correct in rekening brengt als functie van de lokale samenstelling, kristaloriëntatie en inclinatie van de korrel- of fasegrens. Nieuwe

modelleringaspecten zijn het kwantitatief correct beschrijven van korrelgrenssegregatie, -drag, en -diffusie. De ontwikkelde methode zal toegepast

worden in onderzoekspr


Organisaties:

• Duurzaam Materialenbeheer

Onderzoekers:

• Bart Blanpain

• Patrick Wollants

• Nele Moelans

Mesoscopische en nano-fysica van halfgeleiders en supergeleiders.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Mesoscopische en nano-fysica van halfgeleiders en supergeleiders.

Organisaties:

• THEORETISCHE STUDIE DER MATERIE

• Theoretische studie der materie (TSM)

Onderzoekers:

• Lucien Lemmens

Mesoscopische en nanofysica van halfgeleiders en supergeleiders.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Theoretische studie van de responseigenschappen van mesoscopische systemen en artificiële nanostructuren bestaande uit halfgeleiders

of supergeleiders. Centraal bij deze studie is dat dergelijke systemen bestaan uit een eindig aantal vrijheidsgraden.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Lucien Lemmens

• Jozef Devreese

• Francois Peeters

• Alfonsius Brosens

Messiaen weerspiegeld, ontwikkeling van een metamodel voor muzikale analyse.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Belangrijk voor een goede muziekuitvoering is een grondig inzicht in hoe de compositie die je wil spelen 'in elkaar steekt'. Echter, sinds

het begin van de 20e eeuw ontwikkelen componisten hoe langer hoe meer hun eigen muzikale taal, vaak zelfs verschillend van compositie tot

compositie, zodat je uiteindelijk over haast evenveel modellen moet gaan beschikken als er composities zijn. Vandaar dat we op zoek willen gaan

naar een bruikbaar metamodel voor muzikale analyse. Dit 'universele' analysemodel zou - als een soort instapmodel - moeten toelaten een

willekeurige compositie te benaderen zónder voorkennis van hoe het gemaakt is. Aan de hand van een aantal (te ontwikkelen) onderzoekscriteria

zou dit model dan meteen in staat moeten zijn aan te wijzen met welk van de bestaande analysemodellen de compositie in kwestie het best verder

wordt uitgediept. Hiervoor willen we gebruik maken van de nieuwste inzichten in zo uiteenlopende disciplines als linguïstiek, wiskunde en artificiële

intelligentie. Om zo een dieper inzicht te verwerven in het wezen van de muziek als kunstvorm.

Organisaties:

• Adaptieve Systemen Groep

• Computationele Modelering Lab

Onderzoekers:

• Bernard MANDERICK

• RUBEN HILLEWAERE

Metaalbevattende nucleatielagen voor de groei van nanokristallijn diamant

Universiteit Hasselt

Abstract: Nanokristallijn diamant films kunnen op een zeer grote interesse rekenen, omwille van hun breed toepassingsgebied, gaande van

platforms voor nano/microlektromechanische systemen (N/MEMS), gebaseerd op de excellente mechanische en tribologische eigenschappen van

diamant, tot SOD (silicium op diamant) als alternatief voor SOI (silicium op isolator) structuren, waarin diamant een interessant alternatief voor SiO2

vormt, met een hoge thermische geleidbaarheid en zeer goede diëlektrische eigenschappen.

Een vereiste in al deze toepassingen, is dat grote oppervlakken kunnen bedekt worden met een fasezuivere, extreem uniforme submicron film die

gekenmerkt is door een lage oppervlakteruwheid en een uniforme korrelgroottedistributie. Deze vereisten kunnen enkel maar behaald worden,

indien een compleet dichte film bestaande uit kleine korrels wordt afgezet. Om dit te kunnen bereiken is een hoge nucleatiedensiteit vereist.

In het huidige project zullen we innovatieve benaderingen onderzoeken om diamant nucleatie te bewerkstelligen hetgeen ons moet toelaten

uniforme nanokristallijne diamantlagen te groeien op verschillende substraten. Onze strategie zal erin bestaan om insitu diamant nuclei te

genereren in een composietlaag (op het substraat af te zetten vóór de diamantgroei) bestaande uit koolstof en een carbidevormend metaal.

Gezien het project een interdisciplinaire benadering voorstelt, zal er zeer intensief worden samengewerkt tussen de groepen Anorganische en

Fysische Chemie (M.K. Van Bael en A. Hardy) en de materiaalfysica groep Materialen met een Brede Bandkloof (K.Haenen) beide deel van het

Instituut voor Materiaalonderzoek.

De metaalgebaseerde composietlagen zullen volgens verschillende routes worden afgezet vanuit waterige precursoroplossingen met geselecteerde

metaalioncomplexen (Dit is de kernexpertise van de groep van M.K. van Bael en A. Hardy). Een hoge koolstofconcentratie in deze lagen moet

garant staan voor de in situ generatie van een hoge densiteit aan nucleï. Eens de nucleatielaag afgezet is, wordt via microgolf plasma

geassisteerde chemische dampdepositie diamant gegroeid en wordt de nucleatiedensiteit in verband gebracht met het nucleatie- en

groeimechanisme (Dit is de kernexpertise van de groep van K. Haenen).

Het concept van nucleatie vanuit koolstof in een metaalgebaseerde laag die via waterige oplossingen werd afgezet is nieuw in de internationale

literatuur. Bovendien zijn de op deze manier afgezette nucleatielagen veel dunner dan deze die door traditioneel sputteren worden gedeponeerd,

waardoor met een kortere incubatie/groeitijd dense en nanokristallijne diamant films kunnen gegroeid worden. Naast nieuwe fundamentele

aspecten, zal dit project dus tevens een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van technologieën voor de depositie van nanokristallijn

diamant.

Organisaties:

• Anorganische en Fysische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Marlies VAN BAEL

Metaal-isolator overgangen in gecorreleerde elektron systemen.

K.U.Leuven

Abstract: In this project, the goal is to induce a metal-insulator transition (MIT) in an oxide thin film, above room temperature, using a low voltage.

There exists a broad range of materials that display a MIT, typically as a function of temperature or as a function of doping. The most


prominentcandidates for this study are compounds with strong electron correlation such as the cuprates, the manganates and the vanadates.To

realise this goal two main research lines will be followed. First, electric field effect experiments will be performed on ultra-thin films of known oxides

that already display a MIT. For most of these oxides, field effect experiments have never been performed since in order to inducea substantial

amount of carriers, stringent requirements on the thickness, the roughness and the dielectric properties of the gate oxide must be met.For the

second research line performed at UAntwerp by Prof. Peeters, ab-initio and extended DMFT calculations will be performed to design new materia

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Margriet Van Bael

• Jean-Pierre Locquet

• Michel Houssa

• Jin Won Seo

Metaal-isolator overgangen in gecorreleerde elektron systemen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

Metaal-organische roosters als basische katalysatoren: een gecombineerde synthetische-spectroscopische-katalytische

studie.

K.U.Leuven

Abstract: Metaal-organische roosters (MOFs) zijn hybride, kristallijne poreuze materialen, bestaand uit metaalionen zoals Mg2+, Al3+, Zn2+, Ti4+,

etc...,en polytope organische 'linker' moleculen, die samen een brede waaier aan driedimensionale architecturen vormen. Omwille van de grote

diversiteit aan samenstellende elementen, bezitten MOFs een aantal specifieke eigenschappen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vele mogelijke

chemische functionaliteiten dragen. Deze eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat de mogelijkheden van MOFs in verschillende

toepassingsgebieden, waaronder heterogene katalyse, afgetast worden. Er zijn reeds vele verslagen over het gebruik van MOFs als zure of redoxkatalysator,

maar tot op heden blijven het aantal onderzoeken rond het gebruik van MOFs als basische katalysatoren beperkt. In dit project worden

MOF materialen aangemaakt met basischesites aanwezig in de poriën. Deze sites worden gevormd tijdens de kristallisatie van het materiaal of

door chemische postsynthetische beha

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Dirk De Vos

• Bart Bueken

Metaal-organische roosters als coating voor de specifieke detectie van vluchtige componenten

K.U.Leuven

Abstract: Vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds; VOCs) komen veelvuldig voor in de atmosfeer en de bronnen van zulke VOCs

zijn heel uiteenlopend. VOCs zijn nefast voor de luchtkwaliteit en hebben een potentieel negatieve invloed op onze gezondheid. Maar hiernaast

kunnen ze gebruikt worden als diagnostische hulpmiddel in de klinische chemie waar ze bv. kunnen dien bij de identificatie van pathogene

bacteriën. Verder spelen VOCs een cruciale rol bij de communicatie van planten en andere organismen waardoor ze gebruikt kunnen worden in bv.

de tuinbouw voorhet opvolgen van de gezondheid van planten. Deze voorbeelden implicerendat een detectiesysteem voor VOCs nuttig en soms

zelfs noodzakelijk is. Een geschikte detectie van VOCs heeft een hoge sensitiviteit en selectiviteit waarmee on-site en real-time detectie mogelijk is.

Bestaande systemen schieten hier in te kort. Om een oplossing te bieden aan dit probleem wordt oppervlakteplasmonresonantie (surface plasmon

resonance, SP

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Maarten Roeffaers

• Wouter Vandezande

Metaal-organische roosters gevormd als schillen en proppen in poreuze dragermaterialen; toepassingen in adsorptie en

katalyse.

K.U.Leuven

Abstract: Metaal-organische roosters (MOFs) zijn hybride poreuze materialen opgebouwd uit metaalionen of -clusters verbonden door polydentate

organische verbindingsmoleculen. Deze materialen kunnen gebruikt worden als adsorbentia of katalysatoren, maar hun toepassingsgebied kan

sterk verbreed worden door ze in de vorm van membranen, films, enz worden aangemaakt. In dit project zullen coatings van MOFs worden

aangebracht rond poreuze dragermaterialen, resulterend in capsules rond een kernmateriaal, of zullen de poriën van poreuze dragermaterialen

afgesloten worden met MOF-propjes. Via deze weg wordt de toegang tot het porievolume van het kernmateriaal gecontroleerd door de uniforme

poriegrootte en andere karakteristiekenvan het MOF. Zulke composietmaterialen met een buitenlaag van hydrofobeMOF zullen gebruikt worden

voor de selectieve opname van organische componenten (VOCs, volatiele metabolieten) uit de lucht, en voor de isolatie van biogene moleculen uit

waterige oplossingen (zoals biomassa pr

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Dirk De Vos

• Maarten Roeffaers

• Ivo Stassen

Metaal-Silsesquioxaan Roosters: een nieuwe klasse van poreuze materialen.

K.U.Leuven

Abstract: Highly porous solids are inorganic, organic or hybrid materials characterised by a large volume of pores and very high specific surface

areas. These features make them attractive for applications in heterogeneous catalysis, sorption and separation of molecules. Two of the most

widely employed and studied types of highly porous solids are Zeolites and Metal-Organic Frameworks (MOFs). While the former have been used

for industrial applications for many years, the latter represent a more recent class of materials with larger pores and higher surface areas but with

lower thermal stability. This project aims at developing a totally new class of hybrid inorganic-organic porous solids combining the assets of MOFs


and of Zeolites in a single material. High‑Throughput Experimentation techniques will be employed to enable the rapid and efficient

screening of the synthetic parameters that could lead to the desired novel materials. Once the synthesis of the new class of solids is achieve

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Paolo Pescarmona

Metabolic engineering and dynamic modelling of E. coli for the production of chemicals from renewable resources

(MEMORE).

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt de ontwikkeling van methodologiën, moleculaire werktuigen en know-how in metabolische engineering van Escherichia

coli, als een modelorganisme. Genetische modificaties die de metabolische flux moeten heroriënteren naar een bepaald product, om de

overproductie ervan te promoten, worden aangebracht op basis van doordachte en uitgewerkte voorspellingen gebaseerd op de kennis van de

biochemie en de enzymologie van het centraal metabolisme. Deze voorspellingen worden uiteindelijk experimenteel getoetst. Als proof of principle

wordt deze strategie uitgewerkt voor de overproductie van succinaat. Wiskundige modellen van het metabolisch netwerk en de regulaties ervan

worden gebruikt om de gepaste genetische targets te identificeren voor een rationele verbetering van de productie, dit moet het proces aanzienlijk

versnellen. Dit multidisciplinair project wordt uitgevoerd door een consortium van vier laboratoria met zeer diverse experimentele en theoretische

expertise en know-how. Samen moet dit leiden tot de ontwikkeling van steady state en dynamische metabolische modellering van het centraal

metabolisme.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• DANIEL CHARLIER

• RAYMOND CUNIN

Metabolisatie en transfer van mariene toxines van algen naar weekdieren bedoeld voor consumptie.

Universiteit Gent

Abstract: Het doel van dit project bestaat erin om deze processen die de levenscyclus van mariene toxines in de Noordzee beïnvloeden na te aan.

Hiertoe zullen de ecologische factoren die de productie van mariene toxines in dinophysis acuminata beïnvloeden, onderzocht worden,m.b.v.

geavanceerde massaspectrometrische technieken. vervolgens wordt een karakterisatie van alle relevante mariene toxines en zijn metabolieten bij

weekdieren voorzien.

Organisaties:

• Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid

Onderzoekers:

• Lynn Vanhaecke

metacaspase degradoom in planten celdood

Universiteit Gent

Abstract: in dit project zal ik fundamentele kennis produceren over de identiteit en functie van de plant metacaspase proteines. hierbij zal ik gebruik

maken van biochemische, moleculaire en cel-biologische technieken. ik zal werken aan de identificatie van metacaspase substraat porteines (het

degradoom) met het oog op de manipulatie van geprogrammeerde celdood in arabidopsis thaliana

Organisaties:

• Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica

Onderzoekers:

• Frank Van Breusegem

• Kris Gevaert

Metadata, ontologieen en semantiek voor het ontwerp en de verbetering van nieuwe gebruikerservaringen in adaptieve

pervasive computing omgevingen.

K.U.Leuven

Abstract: Adaptieve systemen en pervasive computing veranderen de aanblik van computersystemen en herdefiniëren de manier waarop mensen

met de technologie omgaan. Volgens de inzichten van de pioniers is technologie naadloos in het leven van de mensen ingebed en past ze zich aan

de eigenschappen, verwachtingen en noden van de gebruikers aan zonder deze gebruiker hierbij af te leiden. Onderzoek naar adaptieve systemen

concentreert zich vooral op individuele toepassingen die in staat zijn om hun interface, gedrag, presentatie enz. te veranderen, hierbij meestal

rekening houdend metde eigenschappen en de noden van de gebruiker. De visie van pervasive computing beschouwt adaptiviteit als een relatie

tussen computing en context, veeleer dan als een één op één relatie tussen gebruiker en toepassing. De bron van de adaptiviteit wordt daarom

uitgebreid van degebruikerseigenschappen naar het bredere begrip context. In dit verbandpogen de opkomende context-aware systemen om

eigenschappen, vereistene.d..

Organisaties:

• Computerwetenschappen @ Kulak

Onderzoekers:

• Patrick De Causmaecker

• Ahmet Soylu

Metaheuristics in technical and scientific computation.

K.U.Leuven

Abstract: There are several scientific domains where the execution of certain (exact) calculations is clashing with the borders of computational

abilities of the modern hardware and timing constraints. Within this doctorate an attempt will be made to deal with these problems by using modern

heuristic schemata (metaheuristics).

A first application domain that will becovered, from which cases will be taken for investigation, is the domain of wave propagation. In the first phase

a method will be developed to perform calculations using rank-1-tensors. Based on this we will then investigate how we can avoid that the amount

of rank-1-tensors explodes during the calculations by introducing heuristics, of course without hampering the desired precision but improving on

computational resource usage.

Organisaties:

• Computerwetenschappen @ Kulak

Onderzoekers:

• Patrick De Causmaecker

• Herbert De Gersem

• Lieven De Lathauwer


• Mark Dreesen

Metallogenese in het Brabant Massief: fysico-chemische condities en tijdsrelaties

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het belang van de sulfidenmineralisatie in het Brabants Massief werd duidelijk aan het licht gebracht door de prospectieboringen

uitgevoerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De bijzonderheden van deze geologische toestand worden verduidelijkt door de

vergelijking met analoge formaties in de Britse eilanden en langs de Oostkust van N. Amerika. Bij gelegenheid van de zgn. Acadische fase (ca

390Ma) van de Caledonische orogenese hebben verschillende min of meer grote continentale schollen zich verenigd om een grote landmassa te

vormen. De geotektonische toestand voor, tijdens en na deze ontmoeting konden in de grote lijnen ontcijferd worden. Meer in detail, blijven de

voorwaarden waarin de ertsafzettingen zijn ontstaan vrijwel onbekend; geofysische gegevens zouden erop wijzen, dat een granietindustrie zou

bestaan in de ondergrond van Vlaanderen ten W. van Brussel. De mineralisatie kan echter aan een oudere vulkanische fase gebonden zijn, of geen

verband houden met magmauitzending. Terwijl een detailstudie van de mineralogie en de geochemie uitgevoerd zal worden aan de KUL, zal de

VUB-ploeg Ar-Ar dateringen uitvoeren, om na te gaan of de mineralisatie in verband gebracht kan worden met: 1) subductie en magmauitzending

langs een eilandenboog (420 Ma), 2) Acadische fase (390 Ma), 3)Late fase van breuktektoniek (370 Ma).

Organisaties:

• Geochronologie

• Isotopen Geologie en Evolutie van het Paleo-Milieu

Onderzoekers:

• PAUL PASTEELS

• Philippe CLAEYS

Metallogenese van de Cu-Co ertsafzettingen in de Zambiaanse Copperbelt (Centraal-Afrika).

K.U.Leuven

Abstract: De Centraal Afrikaanse Copperbelt is een van de voornaamste metallogenetische provincies op wereldvlak. De Copperbelt wordt

gekarakteriseerd door laagparallelle Cu-Co ertsafzettingen en polymetallische adertype afzettingen in sedimentaire gastgesteeenten. Meestal wordt

er aangenomen dat deze metalen zijn uitgeloogd uit de silicaatgesteenten in de Precambrische basement door hete pekels die opwaarts migreren

langsheen breukzones. Algemeen worden twee mineralizatiefasen onderscheiden in de laagparallelle ertsafzettingen. Na de laatste van deze twee

volgt een variabele mate van remobilisatie van de ertsen nabij het aardoppervlak. De polymetallische adertype afzettingen vormden zich tijdens of

na de tweede hypogene mineralisatiefase.Hoewel groeiende consensus wordt bereiktmet betrekking tot het mechanisme (en de timing) van de

ertsgenese, staat de exacte oorspong van de metalen nog steeds ter discussie (vb. Cailteux et al., 2005). In dit project wordt het potentieel

nagegaan van de zel

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Philippe Muchez

• David Debruyne

Metallogenese van Sn en W adertype afzettingen in de Karagwe-Ankole gordel (Rwanda)

K.U.Leuven

Abstract: Tin (Sn) en wolfraam (W) zijn twee metalen die een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Tin wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de

productie van corrosiebestendige metalen, als soldeertin en voor het produceren van brons. Wolfraam wordt bijvoorbeeld gebruikt in

snijgereedschap, staallegeringen, gloeilampen en tandartsboren. Tin en wolfraam ertsafzettingen komen wereldwijd voor. Beide metalen komen

vaak geassocieerd voor en kunnen zelfs in dezelfde ertsafzetting gevonden worden. Deze ertsafzettingen zijn het resultaat van een

aanrijkingsproces van metalen in (doorgaans waterige) vloeistoffen. De metalen worden in deze vloeistoffen getransporteerd als metaalionen. Door

veranderingen van de chemische en fysische omstandigheden kunnen de opgeloste metaalionen uit de vloeistof neerslaan en een ertsafzetting

vormen. De Centraal Afrikaanse regio is gekend om zijn rijkdom aan Sn- en W-mineralisaties. Deze mineralisaties komen voornamelijk voor in

pegmatieten en kwartsaders die vermoedelijk

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Philippe Muchez

• Friso De Clercq

Metamateriaalfysica en metamateriaal-gebaseerde fotonische systemen: een geïntegreerde aanpak.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Fotonica, de wetenschap van de generatie, de controle, het opslaan en de detectie van licht is de laatste veertig jaar uitgegroeid tot een

volwaardig multidisciplinair onderzoeksveld binnen de fysica. De verwezenlijkingen van de fotonica zijn te danken aan onze hedendaagse,

ongeëvenaarde controle over de voorplanting van licht, door middel van diens interactie met materie. Jammer genoeg hebben natuurlijk

voorkomende materialen een beperkte functionaliteit en plaatsen deze belangrijke beperkingen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van efficiënte

nanoschaal fotonische componenten.

Sinds enkele jaren hebben fysici artificiële materialen met nieuwe eigenschappen - metamaterialen - ontworpen, in combinatie met nieuwe

ontwerpmethodes, zoals transformatieoptica, waarmee de traditionele beperkingen omzeild kunnen worden. Met behulp van deze twee recente

concepten uit de vaste stoffysica werden reeds verschillende nieuwe componenten met ongekende eigenschappen ontworpen.

In dit project willen wij op drie sterk verweven gebieden aan dit vernieuwende onderzoeksdomein bijdragen. Zo willen we de transformatieoptica

toepassen in het ontwerp van nieuwe fotonische componenten met buitengewone eigenschappen (bijvoorbeeld in de miniaturisatie van fotonische

componenten, of door de reproductie van de gravitationele tijdsdilatatie binnenin een metamateriaal). Daarnaast willen we, op het ontwerpniveau,

de bestaande technieken van de transformatieoptica uitbeiden naar meer realistische systemen, door bijvoorbeeld de effecten van dispersie,

dissipatie en reflectie in rekening te brengen. Tenslotte willen we verkennend onderzoek verichten in het domein van de ontwikkeling van de

elementaire bouwstenen van metamaterialen om zo de functionaliteit van deze optische metamaterialen te verbeteren.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• Vincent GINIS

• IRINA VERETENNICOFF

• JAN DANCKAERT

• Philippe TASSIN

Metamaterialen voor nieuwe fotonische componenten : linkshandige materialen en kwantumstippen.


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Fotonica is tijdens de laatste veertig jaar uitgegroeid van een deelgebied van de kwantumelektronica tot één van de belangrijkste peilers

van de multidisciplinaire natuurkunde en tot een volwaardige technologie met toepassingen in de ICT, de medische wetenschappen,

materiaalkunde, enz. Bij de verwezenlijking van fotonische componenten maakt men steeds meer gebruik van metamaterialen of artificiële

materialen met eigenschappen die men niet terugvindt bij natuurlijke materialen. In dit project zullen we twee nieuwe en complementaire

metamaterialen bestuderen: kwantumstippen en linkshandige materialen.

(1) Kwantumstippen in lasers zorgen voor een hogere graad van opsluiting van de ladingsdragers dan de kwantumputten die in de huidige

generatie halfgeleiderlasers worden gebruikt. Dit kan leiden tot lasers met een hogere efficiëntie, met instelbare golflengte en met een stabielere

dynamica. In mijn doctoraatsonderzoek zullen we kwantumstip lasers experimenteel karakteriseren en nagaan hoe we balansvergelijkingmodellen

voor dergelijke lasers kunnen opstellen, waarbij we rekening zullen moeten houden met de dynamica van zowel de kwantumstippen als de

zogenaamde "wetting layer".

(2) Linkshandige materialen zijn optische materialen die gekarakteriseerd worden door een negatieve permittiviteit en een negatieve permeabiliteit.

Deze materialen, met een aantal zeer bijzondere eigenschappen zoals negatieve refractie, omgekeerd dopplereffect en perfecte beeldvorming,

kunnen slechts sinds enkele jaren gefabriceerd worden. In mijn doctoraatsonderzoek zullen we ons vooral toeleggen op het gebruik van

linkshandige materialen in fotonische componenten. In eerste instantie zullen we een (niet-lineaire) Fabry-Perot resonator gevuld met een dergelijk

linkshandig materiaal bestuderen, waarbij de nadruk zal liggen op de invloed die het linkshandig materiaal heeft op de diffractie en dus ook op de

modulationele stabiliteit van de resonator. Daarna zullen ook andere fotonische componenten aan bod komen, zoals golfgeleiders en lasers.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• IRINA VERETENNICOFF

• Philippe TASSIN

Metamaterialen voor nieuwe fotonische componenten: linkshandige materialen en kwantumstippen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Fotonica is tijdens de laatste veertig jaar uitgegroeid van een deelgebied van de kwantumelektronica tot één van de belangrijkste peilers

van de multidisciplinaire natuurkunde en tot een volwaardige technologie met toepassingen in de ICT, de medische wetenschappen,

materiaalkunde, enz. Bij de verwezenlijking van fotonische componenten maakt men steeds meer gebruik van metamaterialen of artificiële

materialen met eigenschappen die men niet terugvindt bij natuurijke materialen. In dit project zullen we tween nieuwe en complementaire

metamaterialen bestuderen: kwantumstippen en linkshandige materialen.

(1) kwantimstippen in lasers zorgen voor een hogere graad van opsluiting van de ladingsdragers dan de kwantumputten die in de huidige generatie

halfgeleiders wordengebruikt. Dit kan leiden tot lasers met een hogere efficiëntie, met instelbare golflengte en met een stabielere dynamica. In dit

project zullen we kwantumstip lasers experimenteel karakteriseren en nagaan hoe we modellen voor dergelijke lasers kunnen opstellen.

(2) Linkshandige materialen zijn optische materialen met zeer bijzondere voortplantingseigenschappen, die slechts sinds enkele jaren gefabriceerd

kunnen worden. Naast een studie van het gebruik van deze materialen traditionele fotonische componeneten zullen we ons vooral toeleggen op de

niet-lineaire optica van linkshandige materialen.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• IRINA VERETENNICOFF

• Philippe TASSIN

Met behulp van microalgen verwijderennbsp;en hergebruikeb van nutriënten uit agrarische afvalwater.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Biologie @ Kulak

Onderzoekers:

• Koenraad Muylaert

Meten en modelleren van hydrologische connectiviteit

K.U.Leuven

Abstract: De omzetting van neerslag in een deel infiltratie en een deel oppervlakkige afstroom is schaal afhankelijk: de reactie van een groter

gebied isniet eenvoudigweg de som van de reacties geobserveerd over elk kleiner,samenstellend gebiedje. Dit komt voor een stuk door

heterogeniteit: afstroom afkomstig van brongebieden met lage infiltratie kan toch opnieuwinfiltreren als het, terwijl het richting de monding stroomt,

doorheen een afnamegebied moet waar de infiltratie capaciteit hoog is en niet door de neerslag alleen overschreden wordt. Deze herinfiltratie leidt

tot een groter verlies aan water dan de som van de rechtstreekse infiltratie in bron- en afnamegebied zou doen vermoeden. Ruimtelijke

heterogeniteit in infiltratie leidt dusdanig tot een patroon van bron- en afnamegebieden wat op zijn beurt leidt tot de bovengenoemde schaal

afhankelijkheid. Hydrologische connectiviteit wordt gedefinieerd als de verhouding van de afstroom die het groter gebied verlaat t.o.v. de totale

intern

Organisaties:

• Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Onderzoekers:

• Gerard Govers

• Guido Wyseure

• Bartel Van Nieuwenhuyse

Meten is weten, maar kijken is de kunst.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Meten is weten, maar kijken is de kunst.

Organisaties:

• AXiL

Onderzoekers:

• Koen Janssens

Methicilline resistente Staphylococcus aureus bij landbouwhuisdieren:detectie, prevalentie, transmissieroutes en

desinfectie strategie.


K.U.Leuven

Abstract: Staphylococcus aureus heeft een spectaculair aanpassingsvermogen en is reeds lang gekend als pathogeen bij mens en dier.

Overvloedig en niet correct gebruik van methicilline en andere gelijkaardige penicillines, waren de oorzaak van het verspreiden van MRSA in

ziekenhuizen in de jaren zestig, vandaar de naam hospital-associated MRSA (HA-MRSA). Op het einde van de jaren 1990 verspreidde MRSA zich

ook in de samenleving en zo ontstond community-associated MRSA (CA-MRSA). Het verhaal stopt echter niet bij deze twee hoofdtypes. In 2005

werd een nieuw type MRSA beschreven: livestock-associated MRSA (LA-MRSA). Dit laatste type werd voornamelijk gerapporteerd bij varkens en

kwam niet alleen voor bij andere dieren in de intensieve veehouderij, maar ook bij mensen die in nauw contact met deze dieren stonden. Bij de

aanvang van dit doctoraatsonderzoek was er nog niet veel geweten overde epidemiologie van LA-MRSA bij verschillende diersoorten aanwezig op

varkensbedrijven. Allereerst is het e

Organisaties:

• Afdeling Gentechnologie

Onderzoekers:

• Bruno Goddeeris

• Larissa Pletinckx

Methoden en instrumenten ter ondersteuning van het gebruik, de calibratie en de validatie van verkeerssimulatiemodellen

Universiteit Hasselt

Abstract: Een COST actie is een netwerk dat samenkomt rond nationaal gefinancierde projecten in een domein dat behandeld wordt door minstens

5 COST landen. Het voornaamste doel van deze Actie is de ontwikkeling, implementatie en promotie van het gebruik van methoden en procedures

ter ondersteuning van het gebruik van verkeerssimulatiemodellen, meer specifiek rond de thema's modelcalibratie en -validatie. Tot op de dag van

vandaag focuste het merendeel van de middelen en inspanningen in het domein van verkeerssimulatie op modelontwikkeling, wat geleid heeft tot

vele simulatiemodellen die beschikbaar zijn op de markt. Deze modellen worden uitgebreid gebruikt in applicaties die een grote potentiële impact

hebben op de veiligheid, capaciteit en milieu-efficiëntie van het wegsysteem. Echter, de betrouwbaarheid van de resultaten en conclusies die

getrokken worden uit simulatiestudies, evenals de draagwijdte van mogelijke applicaties waarvoor deze hulpmiddelen betrouwbaar kunnen gebruikt

worden, zijn twijfelachtig: dezelfde simulatiestudie, uitgevoerd door verschillende mensen, zelfs bij gebruik van hetzelfde hulpmiddel, geeft

waarschijnlijk verschillende resultaten. Bijgevolg, de betrouwbaarheid van de resultaten is bijna volledig afhankelijk van de bekwaamheid van de

modelgebruikers en hun intuïtie. Meer nog, de toenemende complexiteit van modellen maakt dat het zelfs voor experten een moeilijke taak wordt

om een correct gebruik te garanderen. Hiervoor zijn zeer specifieke calibratie- en validatiemethodologieën nodig. Om die redenen is de

belangrijkste doelstelling van deze Actie de ontwikkeling, implementatie en promotie van methodes en procedures ter ondersteuning van het

gebruik van verkeerssimulaties, meer specifiek rond de thema's calibratie en validatie. Om hiertoe te komen wordt het delen en uitwisselen van

beschikbare datasets ook een belangrijke taak van de Actie.

Organisaties:

• Beleidsinformatica

• Verplaatsingsgedrag

• Data-analyse en Modellering

• Instituut voor Mobiliteit

Onderzoekers:

• Tom BELLEMANS

Methoden voor Geïntegreerde analyse van Mulptiple Omics datasets: MIMOmics

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project ontwikkelt robuuste en efficiënte statistische methoden voor de analyse van metabolomics, proteomics, glycomics, en

genomische datasets in grote studies. Metabolomics en glycomics - in combinatie met genomics - hebben een groot potentieel voor het vinden van

voorspellers voor ziekten en gezond ouder worden. Proteomics technologieën zijn nu klaar om te worden toegepast op grote studies, en eiwit

biomerkers zullen worden ontwikkeld. Methoden voor omics dataset analyse zijn meestal beperkt tot single parameter vereniging of single dataset

analyse. Deze methoden negeren de complexiteit van de datasets en hun eigenschappen. De verwachting is dat meerdere markers samen, beter

ziekten en gezond ouder zullen voorspellen. Zo wordt gezond ouder worden aangedreven door gunstige combinaties van verschillende biologische

processen: suiker handling, energieopslag, immuunresponsen etc. Methoden die meerdere omics datasets gezamenlijk analyseren zijn hard nodig

om het biologisch onderzoek naar een hoger niveau te brengen. De doelstellingen van het projectconsortium zijn om een statistisch kader van

methoden te ontwikkelen voor alle analysestappen die nodig zijn voor het identificeren en interpreteren van omics gebaseerde biomarkers en om

deze gegevens bekomen uit meerdere omics platforms met verschillende opzet van studie en populatie te integreren.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:

• Ziv SHKEDY

• Tomasz BURZYKOWSKI

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek door middel van mult-collector ICP-massaspectrometrie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS) geinstalleerd aan de UGent (analytische

chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB,

KULeuven).

Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg

alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).De prioriteiten van de VUB liggen in de ontwikkeling van de analysen van de volgende

isotopensystemen

1) Cr-isotopenanalyse voor het aantonen van meteorietsporen in korstmateriaal, met als doel inzicht te verwerven in de frequentie van asteroïdeen

komeetinslagen op aarde en bijdragen tot de identificatie van de impacterende lichamen/projectielen

2) Gebruik van de isotopische samenstelling van Os en Sr als een paleoklimaat-proxy en om de effecten van de verschillende oceanografische en

terrestrische processen op biogeochemische cycli te

onderscheiden.

3) De U-Th geochronologie voor de datering van recente carbonaten (speleothems, schelpen etc).

4) 11B/10B analyse als pH- en saliniteit-proxy in paleooceanografie en paleoklimatologie

Organisaties:

• Wetenschappen van het Systeem Aarde

• Geologie

Onderzoekers:

• Philippe CLAEYS


Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek door middel van multi-collector ICPmassaspectrometrie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS)

geinstalleerd aan de UGent (analytische chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie

en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB, KULeuven).

Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de

bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).

De prioriteiten van de VUB liggen in de ontwikkeling van de analysen van de volgende

isotopensystemen

1) Cr-isotopenanalyse voor het aantonen van meteorietsporen in korstmateriaal, met als doel inzicht te

verwerven in de frequentie van asteroïde- en komeetinslagen op aarde en bijdragen tot de identificatie

van de impacterende lichamen/projectielen

2) Gebruik van de isotopische samenstelling van Os en Sr als een paleoklimaat-proxy en om de

effecten van de verschillende oceanografische en terrestrische processen op biogeochemische cycli te

onderscheiden.

3) De U-Th geochronologie voor de datering van recente carbonaten (speleothems, schelpen etc).

4) 11B/10B analyse als pH- en saliniteit-proxy in paleooceanografie en paleoklimatologie

Organisaties:

• Wetenschappen van het Systeem Aarde

• Geologie

Onderzoekers:

• STEVEN GODERIS

• VIRGINIE RENSON

• Philippe CLAEYS

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek door middel van multicollector ICP-massaspectrometrie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS)

geinstalleerd aan de UGent (analytische chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie

en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB, KULeuven).

Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de

bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).

De prioriteiten van de VUB liggen in de ontwikkeling van de analysen van de volgende

isotopensystemen

1) Cr-isotopenanalyse voor het aantonen van meteorietsporen in korstmateriaal, met als doel inzicht te

verwerven in de frequentie van asteroïde- en komeetinslagen op aarde en bijdragen tot de identificatie

van de impacterende lichamen/projectielen

2) Gebruik van de isotopische samenstelling van Os en Sr als een paleoklimaat-proxy en om de

effecten van de verschillende oceanografische en terrestrische processen op biogeochemische cycli te

onderscheiden.

3) De U-Th geochronologie voor de datering van recente carbonaten (speleothems, schelpen etc).

4) 11B/10B analyse als pH- en saliniteit-proxy in paleooceanografie en paleoklimatologie

Organisaties:

• Wetenschappen van het Systeem Aarde

• Geologie

Onderzoekers:

• Philippe CLAEYS

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek middels multi-collector ICP - massaspectrometrie

Universiteit Hasselt

Abstract: Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bijzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen.

Behalve Voor H, C, N en O en de edelgassen, kan MC-ICPMS voor de isotopische analyse van nagenoeg alle elementen worden ingezet.Tot voor


enkele jaren konden dergelijke analyses enkel m.b.v. thermische ionisatie MS (TIMS) met voldoende precisie worden doorgevoerd om de dikwijls

uiterst minieme natuurlijke of geïnduceerde variaties in de isotopische samenstelling van het analietelement op te sporen.

Methoden worden ontwikkeld om de natuurlijke abondantie van metaalisotopen te determineren in planten- en schimmelmateriaal

Organisaties:

• Milieubiologie

• Centrum voor Milieukunde

Onderzoekers:

• Jan COLPAERT

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek middels multicollector ICP-massaspectrometrie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: - -In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS) geinstalleerd aan de UGent (analytische

chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB,

KULeuven).

Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg

alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).De prioriteiten van de VUB liggen in de ontwikkeling van de analysen van de volgende

isotopensystemen

1) Cr-isotopenanalyse voor het aantonen van meteorietsporen in korstmateriaal, met als doel inzicht te verwerven in de frequentie van asteroïdeen

komeetinslagen op aarde en bijdragen tot de identificatie van de impacterende lichamen/projectielen

2) Gebruik van de isotopische samenstelling van Os en Sr als een paleoklimaat-proxy en om de effecten van de verschillende oceanografische en

terrestrische processen op biogeochemische cycli te

onderscheiden.

3) De U-Th geochronologie voor de datering van recente carbonaten (speleothems, schelpen etc).

4) 11B/10B analyse als pH- en saliniteit-proxy in paleooceanografie en paleoklimatologie

Organisaties:

• Wetenschappen van het Systeem Aarde

• Geologie

Onderzoekers:

• STEVEN GODERIS

• Philippe CLAEYS

Methodiekontwikkeling en opleiding coaches in het kader van het begeleidingsproject gemeenten ikv decreet decreet

lokaal sportbeleid. (ISB)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Methodiekontwikkeling en opleiding coaches in het kader van het begeleidingsproject gemeenten ikv decreet decreet lokaal sportbeleid.

(ISB)

Organisaties:

• Sportbeleid en -management

Onderzoekers:

• MARC THEEBOOM

Methodologie en optimalisatie van sporen- en micro-analyse technieken.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Methdodologische ontwikkeling van instrumentele micro- en sporenanalyse technieken met de nadruk op computertoepassingen en

chemometrie : beeldverwerking; multi-variate methodes en software ontwikkeling. Oppervlakte, indiepte analyse en bepalingen met hoge laterale

resolutie via secundaire ionen en lasermicrobundel massaspectrometrie.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Chemometrie (Mitac 3)

• AXiL

Onderzoekers:

• Pierre Van Espen

Methodologie en richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van plantaardige geneesmidellen uit fingerprintchromatogrammen

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Plantaardige geneesmiddelen worden sinds lang therapeutisch gebruikt. Sinds kort bestaat er interesse om deze natuurlijke bestanddelen

te karakteriseren teneinde hun activiteit te controleren. Wegens hun complexe samenstelling is het moeilijk alle bestanddelen te identificeren.

Daarom wordt vaak slechts een aantal componenten bepaald, wat niet altijd toelaat de kwaliteit van het produkt te evalueren. Dit gebrek aan

karakterisatie is een limiterende factor voor meer algemene toepassing. Sinds kort wordt fingerprint chromatografie gebruikt als identificatie- en

kwaliteit-evaluerende tool. In 2000 besliste de Chinese State Drug Administratie fingerprints te ontwikkelen als kwaliteitscontrolestandaarden voor

Traditionele Chinese Geneesmiddelen. De fingerprint chromatogrammen zijn echter meestal complex en bevatten overlappende pieken. Het is niet

evident, zelfs met de huidige scheidingstechnieken, alle bestanddelen te scheiden. Daarenboven zijn de huidige richtlijnen voor kwaliteitscontrole

van deze bestanddelen ongeschikt. Het doel van dit project is het opstellen van een methodologie om fingerprints te ontwikkelen en het definiëren

van richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van plantaardige geneesmiddelen.

Organisaties:

• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Onderzoekers:

• Yvan VANDER HEYDEN

Methodologie ter inschatting van de impact van PM2.5 en gassen in relatie tot de ontwikkeling van astma en allergie bij

jonge volwassenen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: In een eerder onderzoek van de geneeskundige partner is gebleken dat men in het centrum van Antwerpen dubbel zoveel astmaklachten

waarnam dan in de zuidelijke agglomeratie. Een aantal bekende persoons- en omgevingsgebonden factoren konden slechts gedeeltelijk dit verschil


verklaren. Daarom zal in dit projectvoorstel getracht worden om in Vlaanderen de impact van bepaalde polluenten (in de eerste plaats PM2.5, d.i.

de fractie van atmosferische stofmet een diameter beneden 2.5 micrometer) op de ademhalingsgezondheid te bepalen. Hiertoe zal door de

chemische partner in een aantal representatieve residentiële woningen de binnenlucht bemonsterd worden en de concentratie van PM2.5 en de

samenstelling van de gasfase bepaald worden. Ook in de corresponderende buitenlucht zal de concentratie aan PM2.5 nagegaan worden. Zo kan

voor de betrokken proefpersonen de individuele blootstelling worden berekend. De bekomen stalen zullen gescreend worden op de aanwezigheid

van een geselecteerde groep van polluenten (polycyclische aromatische waterstoffen en hun nitro-analogen; HNO2 en NO2). De luchtmetingen

zullen genomen worden in de woningen van een steekproef van deelnemers aan het vervolgonderzoek van de European Community Respiratory

Health Survey (ECRHS). Het medische gedeelte van dit onderzoek zal uitgevoerd worden met partiële steun van het Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek-Vlaanderen. De ECRHS zal plaatsvinden in dezelfde gebieden als in vorig onderzoek, aangezien hier reeds grote verschillen in

ademhalingsklachten en allergie tussen de verschillende gebieden gevonden werden en deze verschillen konden niet verklaard worden door

verschillen in persoonlijke risicofactoren. De bernonsteringsplaatsen voor de buitenluchtmetingen zullen dus op representatieve plaatsen in deze

gebieden (rooster) gekozen worden. Voor de binnenlucht zal zoveel mogelijk in de huizen van de proefpersonen worden gemeten.

Door nu ook de luchtverontreiniging (met name PM2.5) te meten, zal een inschatting gemaakt kunnen worden van het effect van een verandering

van de PM2.5 (zowel in buiten- als in binnenlucht) op het voorkomen van ademhalingsklachten en allergie op de Vlaamse bevolking.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Milieuanalyse

Onderzoekers:

• Rene Van Grieken

Methodologie ter inschatting van de impact van PM2.5 en gassen in relatie tot de ontwikkeling van astma en allergie bij

jonge volwassenen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: In een eerder onderzoek van de geneeskundige partner is gebleken dat men in het centrum van Antwerpen dubbel zoveel astmaklachten

waarnam dan in de zuidelijke agglomeratie. Een aantal bekende persoons- en omgevingsgebonden factoren konden slechts gedeeltelijk ditverschil

verklaren. Daarom zal in dit projectvoorstel getracht worden om in Vlaanderen de impact van bepaalde polluenten (in de eerste plaats PM2.5, d.i.

de fractie van atmosferische stofmet een diameter beneden 2.5 micrometer) op de ademhalingsgezondheid te bepalen. Hiertoe zal door de

chemische partner in een aantal representatieve residenti~le woningen de binnenlucht bemonsterd worden en de concentratie van PM2.5 en de

samenstelling van de gasfase bepaald worden. Ook in de corresponderende buitenlucht zal de concentratie aan PM2.5 nagegaan worden. Zo kan

voor de betrokken proefpersonen de individuele blootstelling worden berekend. De bekomen stalen zullen gescreend worden op de aanwezigheid

van een geselecteerde groep van polluenten (polycyclische aromatische waterstoffen en hun nitro-analogen; HNO2 en NO2). De luchtmetingen

zullen genomen worden in de woningen van een steekproefvan deelnemers aan het vervolgonderzoek van de European Comrnunity Respiratory

Health Survey (ECRHS). Het medische gedeelte van dit onderzoek zal uitgevoerd worden met parti~le steun van het Fonds voor Wetenschappelijk

Onderzoek-Vlaanderen. De ECRHS zal plaatsvinden in dezelfde gebieden als in vorig onderzoek, aangezien hier reeds grote verschillen in

ademhalingsklachten en allergie tussen de verschillende gebieden gevonden werden en deze verschillen konden niet verklaard worden door

verschillen in persoonlijke risicofactoren. De bernonsteringsplaatsen voor de buitenluchtmetingen zullen dus op representatieve plaatsen in deze

gebieden (rooster) gekozen worden. Voor de binnenlucht zal zoveel mogelijk in de huizen van de proefpersonen worden gemeten.

Door nu ook de luchtverontreiniging (met name PM2.5) te meten, zal een inschatting gemaakt kunnen worden van het effect van een verandering

van de PM2.5 (zowel in buiten- als in binnenlucht) op het voorkomen van ademhalingsklachten en allergie op de Vlaamse bevolking.

Organisaties:

• Epidemiologie en sociale geneeskunde

• Epidemiologie en sociale geneeskunde (ESOC)

Onderzoekers:

• Joost Weyler

Methodologie voor moleculaire diepte- en 3D-analyse op sub-micro- en nanoschaal van UV-curable en NIR-fusable

polymeren met industriële toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Een methodologie wordt uitgewerkt voor verschillende soorten UV-curable polyacrylaten die via Time-of-Flight Statische SIMS de

diepteprofilering en 3D-analyse op sub-micro- en nanoschaal toelaat. Informatie over de moleculaire verdeling en interacties is namelijk nodig om

blijvende optimalisatie en innovatie van hoogtechnologische materialen te garanderen.

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Luc Van Vaeck

• Remko Dardenne

Methodologie voor moleculaire diepte- en 3D-analyse op sub-micro- en nanoschaal van UV-curable polyacrylaten met

industriële toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Een methodologie wordt uitgewerkt voor verschillende soorten UV-curable polyacrylaten die via Time-of-Flight Statische SIMS de

diepteprofilering en 3D-analyse op sub-micro- en nanoschaal toelaat. Informatie over de moleculaire verdeling en interacties is namelijk nodig om

blijvende optimalisatie en innovatie van hoogtechnologische materialen te garanderen.

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Luc Van Vaeck

• Remko Dardenne

Meting diffractief rooster.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Overeenkomst BIRA mbt Meting diffractief rooster

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• HUGO THIENPONT

• Jurgen VAN ERPS

Metingen 13C NMR


Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DSM R&D

Solutions. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DSM R&D Solutions de onderzoeksresultaten naar 'Metingen 13C NMR' onder de voorwaarden

zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Meting en berekening van nauwkeurige elektronenverstrooiingsgegevens voor de samenstellingsanalyse van ternaire

halfgeleider nanostructuren.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het geplande onderzoeksproject is een samenwerking tussen een experimentele onderzoeksgroep (EMAT . Elektronenmicroscopie voor

Materiaalonderzoek) en een theoretische onderzoeksgroep (TSM, Theoretische Studie der Materie) van de Universiteit Antwerpen. Het project

heeft een tweevoudig doel. In de eerste plaats zullen structuuramplitudes, Debye-Waller factoren en effecten van statische verplaatsing theoretisch

berekend worden voor technologisch interessante materialen zoals bijvoorbeeld InGaAs. AIGaAs, GaAsSb. CdZnSe en CdZnS. Daarna zullen

intensiteiten van gediffracteerde bundels in deze materialen gemeten en vergeleken worden met de theoretische gegevens. Op die manier streven

we ernaar om betrouwbare gegevens te verschaffen voor structuuramplitudes en Debye-Waller factoren. Ons onderzoek zal de nauwkeurigheid

van de bepaling van de samenstelling van ternaire halfgeleider nanostructuren verbeteren, en nauwkeurige data verstrekken voor elk kwantitatief

TEM anderzoek van deze materialen. Bovendien zullen de technieken ontwikkeld voor de theoretische berekening van structuuramplitudes en

Debye-Waller factoren ook kunnen toegepast worden op andere materialen. Daarom zal het onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan een

verbeterde kwantitatieve analyse van TEM-beelden in het algemeen.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

• Theoretische studie der materie (TSM)

Onderzoekers:

• Dirk Lamoen

Meting van de top quark massa met CMS bij de LHC.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Nucleair wetenschap - Fysica

Organisaties:

• Natuurkunde

Onderzoekers:

• Jorgen D'HONDT

Meting van het elektrisch dipoolmoment van het neutron.nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: In metingen met ultra-koude neutronen wordt gezocht naar een elektrischdipoolmoment van het neutron. Een van nul verschillende

waarde zou een duidelijke vaststelling betekenen van een nieuw type van CP-violatie diegroter is dan deze die in nu het Standaard Model vervat is.

Dit levert dan nieuwe informatie over de baryon-asymmetrie in ons heelal. De metingen gebruiken de Ramsey-methode en worden uitgevoerd aan

het ILL-Grenoble(tot einde 2008) en aan het Paul Scherrer Instituut (Zwitserland).

Organisaties:

• Afdeling Kern- en Stralingsfysica

Onderzoekers:

• Natalis Severijns

Metrisch gegenereerde theorieën.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Metrisch gegenereerde theorieën.

Organisaties:

• Analytische en topologische structuren

Onderzoekers:

• Robert Lowen

Metrisch gegenereerde theorieën.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het hoofdthema van het project is de ontwikkeling van een functionele aanpak van topologie in het kader van metrisch gegenereerde

theorieën, die we recent in "metrically generated theories, proc. Amer. Math. Soc., 133,1547-1556, 2005" bestudeerden om een zicht te krijgen op

de gemeenschappelijke aspecten van een aantal veel gebruikte catego¨rieën in Analyse en topologie, die alle op natuurlijke wijze met metrieken

verbonden zijn.

Dit thema sluit aan bij een recente stroming in de categorische topologie, waarbij een categorie uitgerust wordt met een natuurlijke klasse van

gesloten morfismen. Hierdoor worden de objecten in de categorie in zekere zin ruimten en kan een topologische studie uitgevoerd worden. We

steunen ons hierbij op recent werk van Clementino, Giuli, Tholen, een aanpak die zeer vruchtbaar gebleken is o.a. voor de studie van compactheid,

lokale compactheid en separatie en zowel voor objecten als voor morfismen.

In de context van metrisch gegenereerde categorieën zijn er natuurlijke klassen van gesloten morfismen voorhanden. Met deze methode

bestuderen we eerst separatie en het epimorfismen probleem dat er aan gelinkt is. Vervolgens ontwikkelen we een compactheids- en

compleetheidstheorie voor metrisch gegenereerde constructs en voor belangrijke voorbeelden zoals de construct van approach ruimten in het

bijzonder.

Organisaties:

• Wiskunde

Onderzoekers:

• EVA COLEBUNDERS

Metrisch gegenereerde theorieën.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: -In gans het project werken we in een $\mathbf{C}$-metrisch gegenereerde topolo\-gi\-sche construct $\mathbf{X}$, dit betekent dat er

een natuurlijke functor $\mathsf{K} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{X}$ voorhanden is met als domein een zekere construct $\mathbf{C}$ van


veralgemeende metrische ruimten zodanig dat het beeld $\mathsf{K} (\mathbf{C})$ bestaande uit de ``metrizeerbare objecten'' van $\mathbf{X}$,

de ganse construct $\mathbf{X}$ ``genereert''. In de UA-VUB-publicatie 6.1(7) werd de basis voor deze theorie gelegd en werd getoond dat zulke

context $\mathbf{X}$ isomorf kan beschreven worden als construct met als objecten $(X,\mathcal{D}),$ verzamelingen gestructureerd met

collecties van $\mathbf{C}$-metrieken, gesatureerd voor een zekere expander, en als morfismen functies $f: (X,\mathcal{D}) \rightarrow

(X',\mathcal{D'})$ waarvoor met $d' \in \mathcal{D'}$ steeds $d' \circ f \times f \in \mathcal{D}.$ Zoals in de projectbeschrijving naar voor werd

gebracht omvat deze context toepassingen voor topologische, uniforme of bornologische ruimten, voor de nul\-dimen\-sio\-nale of totaal begrensde

varianten hiervan, alsook voor hun kwantitatieve versies (approach ruimten of uniforme gauge ruimten).

Een van de bedoelingen van het invoeren van de unificatie tot metrisch gegenereerde constructs, is om de onderlinge relatie tussen deze

constructs te verduidelijken en te beschrijven als functoren (reflecties of coreflecties

Organisaties:

• Wiskunde

Onderzoekers:

• EVA COLEBUNDERS

Metrisch gegenereerde theorieën.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het hoofdthema van het project is de ontwikkeling van een functionele aanpak van topologie in het kader van metrisch gegenereerde

theorieën, die we recent in "metrically generated theories, proc. Amer. Math. Soc., 133,1547-1556, 2005" bestudeerden om een zicht te krijgen op

de gemeenschappelijke aspecten van een aantal veel gebruikte catego¨rieën in Analyse en topologie, die alle op natuurlijke wijze met metrieken

verbonden zijn.

Dit thema sluit aan bij een recente stroming in de categorische topologie, waarbij een categorie uitgerust wordt met een natuurlijke klasse van

gesloten morfismen. Hierdoor worden de objecten in de categorie in zekere zin ruimten en kan een topologische studie uitgevoerd worden. We

steunen ons hierbij op recent werk van Clementino, Giuli, Tholen, een aanpak die zeer vruchtbaar gebleken is o.a. voor de studie van compactheid,

lokale compactheid en separatie en zowel voor objecten als voor morfismen.

In de context van metrisch gegenereerde categorieën zijn er natuurlijke klassen van gesloten morfismen voorhanden. Met deze methode

bestuderen we eerst separatie en het epimorfismen probleem dat er aan gelinkt is. Vervolgens ontwikkelen we een compactheids- en

compleetheidstheorie voor metrisch gegenereerde constructs en voor belangrijke voorbeelden zoals de construct van approach ruimten in het

bijzonder.

Organisaties:

• Wiskunde

Onderzoekers:

• EVA COLEBUNDERS

Metrologische en functionele aspecten van afmetingsbepalingen van proteïnen en polydisperse colloïdale suspenties.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Met nanopartikels bedoelt men voorwerpen met afmetingen tussen 1 en 10 nm. Het gebruik als bouwstenen

of als autonome functionele entiteiten neemt gestaag toe samen met de ontwikkeling van nanobiotechnologie,

nanoelektronica and nanogeneeskunde. Industrieën, gebruikers, handelaars hebben de

behoefte om nanopartikels te kunnen classificeren naar vorm, afmetingen en oppervlakte eigenschappen.

Vandaag bestaan er verschillende karakterisatie methoden. Verschillen in meetresultaten zijn echter geen

uitzondering. Dit komt vanwege onaangepaste definities, het gebrek aan gestandaardiseerde methoden en

een beperkte beschikbaarheid van gecertificeerde referentie materialen. Het doel van het project is de

zorgvuldige selectie, op basis van hun biochemische eigenschappen en deeltjesafmeting, van verschillende

proteïnen (ongeveer 10nm) voor de bereiding van colloïdale suspensies en de studie van het verband tussen

wisselende omgeving condities en deeltjesafmeting door middel van gemoduleerde temperatuur differentiële

scanning calorimetrie, atomic force microscopie, gel elektroforese en verschillende methoden voor

deeltjesafmeting bepalingen (dynamische lichtverstrooiing, filed-flow fraktionatie, kleine hoek X-stralen

verstrooiing, ...). Dit moet, voor de geselecteerde systemen, uitmonden in een verbeterd begrip van het

verband tussen structuur en functionaliteit enerzijds, en deeltjes afmetingen en vormen anderzijds. Zulke

goedgekarakteriseerde systemen zullen de efficientie en relevantie van bestaande en nieuw te ontwikkelen

technieken voor deeltjesafmeting bepalingen verbeteren.

Organisaties:

• Scheikunde

Onderzoekers:

• ROBERT FINSY

Metrology and physical mechanics in new generation ionic conductive bridging devices.

K.U.Leuven

Abstract: Downscaling of traditional charge-storage based memory technology, is reaching its scaling issues, in both NAND and NOR

architectures1. Resistive switching memories are focusing the interest for future memory applications, because of prospective high scalability and

low-power consumption. There are mainly three families of resistive switching memories transition metal oxide2 (TMORAM), chalcogenide phase

change memory3 (PCRAM) and conductive bridging resistive random access memory4 (CBRAM). The latter are often known with the name of

cation-migration-based resistive memory5 or programmable metallization cell (PMC) . The working principle for each family was analyzed in several

papers, but the real underneath mechanisms are not yet defined and clear. CBRAM are mainly ionic devices, in which a solid state electrolyte is

sandwiched between an oxidizable anode and an electrochemical inert cathode, when an appropriate bias is applied across the electrodes, bipolar

resistive switching is obse

Organisaties:

• Afdeling Kern- en Stralingsfysica

Onderzoekers:

• Wilfried Vandervorst

• Umberto Celano

Micellaire vloeistof chromatografie, een alternatief voor geïmmobiliseerde artificiële membranen bij de screening van

potentiële geneesmiddelen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Bij de screening van kandidaat geneesmiddelen is de kennis van hun mogelijkheid om bio-membranen te passeren essentieel, hun

farmacologisch effect wordt erdoor bepaald. De in-vitro modellen van de intestinale membranen zijn wel adequaat, maar niet geschikt voor highthroughput

screening. Daarom wordt aandacht besteed aan chroatografische methodes. Met klassieke omkeerfase chromatografie wordt via de

retentie veelal en correlatie gelegd met de log P van een stof. Deze log P is een parameter die verondersteld wordt een vertegenwoordiger te zijn

van het voornaamste membranpassage mechanisme. Een recente chromatografische ontwikkeling is het gebruik van geïmmobiliseerde artificiële


membraan (IAM) kolommen. Schijnbaar kunnen deze vaste modellen van membranen beschouwd worden als nog betere screeners van

bioactiviteit. Omdat er een aantal technische nadelen aan verbonden zijn, lijkt micellaire vloeistof chromatografie (MLC) die ook beschikt over

interfaciale eigenschappen een alternatief te zijn. Het doel is MLC operationeel te maken als alternatief voor de IAM methode bij de voorspelling

van de bioactiviteit van kandidaat geneesmiddelen en ze te evalueren in een kwantitatieve structuur retente relatie (QSRR) context.

Organisaties:

• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Onderzoekers:

• DESIRE MASSART

Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds

Laborelec. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Laborelec de onderzoeksresultaten naar 'Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer'

onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Microalgen als alternatieve bron van langketen omega-3 polyonverzadigde vetzuren

K.U.Leuven

Abstract: Tegenwoordig hechten mensen over de gehele wereld in toenemende mate belang aan gezonde voeding. In westerse landen wordt de

bevolking dan ook meer en meer geconfronteerd met zogenaamde welvaartsziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, die vooral veroorzaakt

worden door een slecht dieet, het gebruik van tabak en het gebrek aan fysieke activiteit. Langketen ω-3 polyonverzadigde vetzuren (ω-3

LC-PUFA), voornamelijk eicosapentaeenzuur (EPA, C20:5ω-3) en docosahexaeenzuur (DHA, C22:6ω-3), worden beschouwd als

essentiële vetzuren in een gezond dieet. Toch wordt de aanbevolen dagelijkse dosis door veel mensen niet ingenomen. Bovendien zijn de

visbestanden, die sowieso al niet voldoende zijn om EPA en DHA voor alle mensen te voorzien, verder aan het dalen. Nieuwe bronnen van ω-

3 LC-PUFA moeten dus gevonden worden. Aangezien fotoautotrofe microalgen de primaire producenten van ω-3 LC-PUFA zijn, werden zij

voorgesteld als een alterna

Organisaties:

• M²S @ Kulak

Onderzoekers:

• Koenraad Muylaert

• Imogen Foubert

• Eline Ryckebosch

Microarray analyse van B-cellen: regeling der genexpressie door glucose en incretine hormonen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Pancreatische beta cellen antwoorden op glucose via secretie van insuline. In het afgelopen jaar werd dit antwoord op glucose onderzocht

via microarray mRNA profiel analyse. Dit onderzoek wordt verder gezet met het bestuderen van een hyperglycemische conditie (20 mM glucose) en

de signaaltransdukltiewegen van de invloed van incretine hormonen zullen ook via microarray analyse bestudeerd worden

Organisaties:

• Pathologische Biochemie en Fysiologie

• Medische Biochemie

Onderzoekers:

• DAISY FLAMEZ

• DANIEL PIPELEERS

• Franciscus SCHUIT

Micro-ATR FT-IR analyse van een 3-lagige folie

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het

onderzoeksinstituut SBG levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FT-IR analyse van een 3-lagige folie' onder de voorwaarden

zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, Karakterisatie van fotolatente katlysator, bepaling van het BHT-gehalte in

isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de

Nemours bvba.

SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, Karakterisatie van

fotolatente katlysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro

ethaansulfonaat', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, karaktersatie van fotolatente katalysator, bepaling van het BHT-gehalte in

isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de

Nemours bvba.


SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, karaktersatie van

fotolatente katalysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro

ethaansulfonaat', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FT-IR microscopie van behandelde rubberen oppervlakken

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Helvoet

Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FT-IR microscopie van behandelde

rubberen oppervlakken' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FT-IR microscopie van een folie (induflex)

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het

onderzoeksinstituut TOES levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FT-IR microscopie van een folie (induflex)' onder de

voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FTIR spectrocopie van een aantal keramische metarialen in een ingebed glasmonster

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Sensor-

Nite. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Sensor-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FTIR spectroscopie van een aantal

keramische materialen in een ingebed glasmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro ATR FTIR spectroscopie van een aantal testplaatjes

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv.

Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Micro ATR FTIR spectroscopie van een aantal testplaatjes' onder

de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATRFTIR spectroscopie van een partikel in een gevriesdroogd residu

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Helvoet

Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATRFTIR spectroscopie van een

partikel in een gevriesdroogd residu' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR-FTIR-spectroscopie van een topcoat/basecoat/primer system

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Dupont

Performance Coatings. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Dupont Performance Coatings de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR-FTIRspectroscopie

van een topcoat/basecoat/primer system' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Micro-ATR FT IR spectroscopie van integratie op een dwarsdoorsnede van een inrichting PDM

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het

onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FT IR spectroscopie van integratie op een dwarsdoorsnede

van een inrichting PDM' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.


Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Microbial communities as risk factor: ecology of biofilms in water distribution systems and their relevance to human

health risk assessment

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. Levensmidd.- & Microb. Technol.

Onderzoekers:

• Christiaan Michiels

• Bart Lievens

• Kristiaan Willems

Microbiële afbraak van gechloreerde ethenen in hyporerische zone: processen en aanpassing strategiën.

K.U.Leuven

Abstract: Gechloreerde alifatische koolwaterstoffen (CAHs) zoals tetrachloorethyleen (PCE) en trichloorethyleen (TCE), en hun afbraakproducten

cis-dichloorethyleen (cDCE) en vinyl chloride (VC) behoren tot de belangrijkste grondwatercontaminanten. Op vele industriële terreinen wordt de

infiltratie waargenomen van CAH vervuild grondwater in oppervlaktewaters zoals rivieren en meren. Onderzoek en technologie ontwikkeling voor de

bescherming van oppervlaktewater waarin CAH gepollueerd grondwater terecht komt, is vnl gericht naar bronremediatie en pluimbehandeling in het

grondwatercompartiment. In sedimenten van rivierbeddingen- beter gekend als de hyporheïsche zone- komt echter een breed spectrum van

natuurlijke CAH attenuatieprocessen voor zoals sorptie, verdunning en biodegradatie. Biodegradatie van CAHs is het enige mechanisme waarbij

CAHsdestructief uit het milieu worden verwijderd en kan plaatsgrijpen via bacteriële metabolische processen zoals organohalide respiratie (OHR)

onder anoxische oms

Organisaties:

• Afdeling Bodem- en Waterbeheer

Onderzoekers:

• Dirk Springael

• Siavash Atashgahi

Microbiële diagenese van carbonaat-sedimenten (oplossing versus precipitatie) gesimuleerd in een hoge druk bioreactor.

K.U.Leuven

Abstract: De rol van bacterieel geïnduceerde carbonaatprecipitatie als vroeg-diagenetisch proces is het laatste decennium enorm in de

belangstelling gekomen. Enkel door het introduceren van microbiologische benaderingen in degeowetenschappen, kunnen diagenetische

processen #au fond# begrepen worden. Calciet (CaCO3) en dolomiet (CaMg(CO3)2) zijn de meest voorkomende carbonaat-mineralen op planeet

Aarde. Desondanks het feit dat de thermodynamische factoren verantwoordelijk voor de oplossing en precipitatie van calciet goed gekend zijn,

staat de oorsprong en de vorming van dolomiet nog steeds ter discussie (het zogenaamde #dolomiet-probleem#). Het betreffende

doctoraatsonderzoek zal de rol van microbieel-geïnduceerde carbonaat precipitatie en oplossing (dolomiet) gedurende vroegdiagenetischeprocessen

onderzoeken. De studie spitst zich toe op specifieke #geo-biosfeer niches#, zoals de sulfaat-methaan transitie zone in

carbonate mounds. Tijdens preliminaire experimenten konden rhombohedrische dolomi

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Rudy Swennen

• Helen Hamaekers

• Anneleen Foubert

Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordezeesedimenten - MICROMET (Fase 1 en Fase 2)

Diversité microbienne et flux de métaux dans les sédiments contaminés de la mer du Nord.

(Phase 1 + Phase 2)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Micromet Fase 1 & 2

Organisaties:

• Scheikunde

Onderzoekers:

• WILLY BAEYENS

• MARTINE LEERMAKERS

Microbiologische en diagnostische aspecten van invasieve Salmonella infecties in de Democratische Republiek Congo

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Klinische Bacteriologie en Mycologie

Onderzoekers:

• Jan Verhaegen

• Jan Jacobs

Microcanonieke beschrijving van fasescheiding in kleine systemen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit onderzoek gaat over fundamentele problemen in de statistische fysica van kleine systemen. Kan men temperatuur definiëren voor

geïsoleerde clusters bestaande uit enkele atomen? Zijn deze stabiel? Moet de meestal klassieke behandeling niet vervangen worden door een

kwantummechanische? Vanuit een microcanonieke beschrijving van modelsystemen wordt getracht deze vragen te beantwoorden, en een

fundamentele verklaring te geven voor sommige experimentele resultaten.

Organisaties:

• Wiskundige natuurkunde

Onderzoekers:


• Jan Naudts

• Tobias Verhulst

Microelektrochemische corrosiestudie van metalen en legeringen

Universiteit Gent

Abstract: Dit project heeft als doel de optimalisatie van elektrochemische methoden die lokaal benut kunnen worden en bestaat uit twee

deelprojecten. in het eerste doel wordt de techniek voltammetrie van micropratikels (VMP) getest voor de indentificatie en kwantificatie vna

verschillende elementen in hun legering en hun corrosieproducten. Het tweede deel focuseert op het gebruik van een micro electrochemische

techniek waar gebruikt gemaakt wordt van microcapilaire cellen voor het lokale onderzoek van vaste stoffen.

Organisaties:

• Vakgroep Analytische chemie

Onderzoekers:

• Annemie Adriaens

Micro- en Nanostructurele Studie van Hoge Temperatuur Vormgeheugen Legeringen. (beurs ESPINOZA R., Chili)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project beoogt de studie van micro en atomaire structuren van kristalroosters en hun defecten in een welbepaald Ni-Ti legering waarin

Ni gedeeltelijk vervangen werd door Pd. Een reeks van legeringen gaande van Ti50Ni45Pd5 tot Ti5oNi25Pd25 zullen worden bereid mbv

vlamboogoven gevold door de noodzakelijke homogenizatie. De transformatietemperaturen zullen worden bepaald mbv differentiële scanning

calorimetrie (DSC) en het effect van verschillende warmte behandelingen zal worden onderzocht mbv TEM.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dominique Schryvers

Microfabricated inspection devices for cellomics.

K.U.Leuven

Abstract: We aim at creating novel microfluidic devices in order to monitor cell growth, cell activation, proliferation, seeding and even molecular

analysis. Such devices have applications in multiple domains, and we will focus on the application in stem cell and cancer research.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Liesbet Lagae

• Evelien Mathieu

Microfluorimetrische and biochemische studie van de membraanorganisatie van oligodendrocyten blootgesteld aan

cholesterolmodulerende factoren

Universiteit Hasselt

Abstract: De transformerende groeifactor TGF- is een regulatoir cytokine dat fysiologische processen bevordert en anti-inflammatoire activiteiten

vertoont. Kennis van de functie en de regeling van TGF- houdt therapeutische mogelijkheden in voor autoimmune aandoeningen zoals multiple

sclerose. Sommige studies verbinden de TGF- receptorfunctie aan supramoleculaire structuren van lipiden en eiwitten in de membraan. Dit zijn de

zogenoemde rafts. Deze rafts zijn gedefinieerd als kleine (10200 nm), heterogene domeinen die voornamelijk sterolen en sfingolipiden bevatten, en

die cellulaire processen compartimentaliseren. In de literatuur is er substantiële evidentie te vinden betreffende de aanwezigheid van rafts in de

membraan van oligiodendrocyten (OLGs). OLGs zijn de myelinevormende cellen in het centraal zenuwstelsel. Bij multiple sclerose is het juist de

myeline die wordt afgebroken. De huidige kennis over de aanwezigheid en de functie van rafts in OLGs is hoofdzakelijk gebaseerd op

detergentextractie en colocalisatie in beeldvorming. Het invasieve karakter van detergentmethoden en de beperkte resolutie die inherent is in de

colocalisatie op pixelniveau doet echter vragen rijzen omtrent de interpretatie van de gerapporteerde resultaten. Cholesterol is een belangrijke

component van rafts. De synthese ervan kan worden geblokkeerd door statines die worden gebruikt bij hypercholesterolaemie. Het gebruik van

statines is gesuggereerd om multiple sclerose patiënten te behandelen maar het neuroprotectieve effect van statines is nog niet duidelijk.

Cholesterol in de membraan kan ook worden beïnvloed door endogene processen. Lever X receptoren (LXRs) zijn sterolafhankelijke

kernreceptoren die geactiveerd worden bij een te hoge concentratie van cholesterol in de cel. LXR doelgenen bevorderen de efflux van cellulaire

cholesterol en dragen bij tot het handhaven van de sterolhomeostase. Zij kunnen ook worden geactiveerd door de synthetische agonist T0-901317

(T09). Dit project beoogt het ontwikkelen van nieuwe microfluorimetrische technieken voor het onderzoek van de membraanorganisatie (rafts) in

levende cellen. Deze nieuwe methoden zullen worden aangewend voor het bestuderen van veranderingen in de membraanorganisatie van

oligodendrocyten onder invloed van simvastatine of T09. Het effect van de cholesterolmodulatie op de werking van TGF- via de verdeling van de

TGF- receptor over raft en non-raft, en op de door TGF- geïnduceerde apoptose zal worden onderzocht.

Organisaties:

• Biofysica

• Biomedisch Onderzoeks Instituut

Onderzoekers:

• Marcel AMELOOT

Micro-FT IR analyse

Karakterisatie van een contaminatie op een rubberen lap

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler

Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Micro-FTIR analyse

Karakterisatie van een contaminatie op een rubberen lap' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Microgestructureerde optische vezelsensoren voor minimaal invasieve procedures.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Microgestructureerde optische vezelsensoren voor minimaal invasieve procedures.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica


Onderzoekers:

• HUGO THIENPONT

Microgestructureerde vlakee zonneconcentratoren voor fotovoltaïsche cellen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Door het directe zonlicht te concentreren op hoogefficiënte multi-junction zonnecellen met behulp van concentratoren kan men de prijs

van elektriciteit uit zonlicht potentieel verlagen. Bij een hoge concentratieverhouding moet de oppervlakte van de zonnecel immers slechts een

fractie bedragen van de oppervlakte die het zonlicht opvangt. Het probleem van zonneconcentratoren is echter hun complexiteit en het feit dat ze

constant de beweging van de zon moeten volgen met grote nauwjeurigheid ('tracking') om een hoge concentratieverhouding te garanderen.

In dit project gaan we vlakke concentratoren onderzoeken die bestaan uit een aantal boven elkaar liggende microgestructureerde plastic

componenten die het zonlicht concentreren naar een matrix van kleine multi-junction zonnecellen op relatief grote afstand van elkaar. Hierbij zal de

'tracking' functionaliteit gerealiseerd worden door kleine elineëringsverschuivingen tussen de afzonderlijke componenten. Door inzicht in de limieten

van micro-optische componenten voor lichtconcentratie en het gebruik van nieuwe designalgoritmes willen we komen tot compacte en goedkope

zonnecollectiemodules met een grote concentratieverhouding. Verder wensen we te onderzoeken hoe de integratie van luminescente

concentratieprincipes in deze modules de haalbare concentratieverhouding verder kan verhogen en de noodzakelijke tolerantie vereisten kan

verminderen.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• HUGO THIENPONT

Microgolf-Geassisteerde op Diversiteit-Georiënteerde Synthese van 3-Benzazepines en Analoga van Medium Ringgrootte

voor hun Evaluatie als"Privileged Structures".

K.U.Leuven

Abstract: Een op diversiteit georiënteerde synthese van een kleine bibliotheek van 3-benzazepines en gerelateerde ringen van medium-grootte

wordt uitgewerkt in oplossing en op vaste fase. Hierbij zullen we gebruik maken van onze vroegere ontworpen strategie voor de synthese van 1-

gesubstitueerde 3-benzazepinonen, die gebaseerd is op een microgolf-geassisteerde intramoleculaire Heck reductieve cyclisatiereactie op een

drievoudige binding.De toegepaste strategie verzekert de exclusieve vorming van verbindingen welke de Z-geometrie van de exocyclische dubbele

binding vertonen evenals de exclusieve vorming van de 7-ring. We zullen nu verder deze microgolf-geassisteerde synthesestrategie evalueren voor

de op diversiteit-georiënteerde synthese van 3-benzazepines en gerelateerde ringen van medium-grootte.

Organisaties:

• Afdeling Moleculair Design en Synthese

Onderzoekers:

• Erik Van der Eycken

Microgolf-geassisteerde synthese van hernieuwbare grondstoffen uit triglyceriden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoek naar microgolf-geassisteerde synthese van hernieuwbare grondstoffen uitgaande van triglyceriden met specifieke aandacht

voor nieuwe katalysatoren en processen zonder katalysator. Dergelijke processen geven aanleiding tot een reductie van de afvalstromen en

kunnen tevens de aanzet zijn van het ontwerp van compacte industriële productieprocessen (doorstroom microgolf reactoren).

Organisaties:

• Organische synthese

Onderzoekers:

• Roger Dommisse

• Bert Maes

Micro-MAST.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Jan Vermant

Micro-optika en parallelle fotonische informatieverwerking

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Met dit project willen wij op de VUB een unieke monolithsche, generische, chipcompatiebele micro-optische technologie tot stand te

brengen, waarvan het basisprincipe berust op de bestraling van Polymethylmethacrylaat (PMMA) met laag energetische protonen Meer in het

bijzonder zullen wij de fysische fenomenen die aan de grondslag liggen van deze optische technologie bedtuderen en optimaliseren. We zullen

verhelpen aan de kinderziekten van onze eerste generatie micro-optische componenten en de nauwkeurigheid van hun aanmaak verhogen zodat

zij praktisch aangewend kunnen worden in optische datacommunicatiemodules. We zullen de grenzen van de toepasbaarheid van deze

monolitische refractieve technoogie verder verleggen door de aangemaakte micro-optische modules te implementeren in de optische

informatieverwerkende demonstratoren die in onze laboratorie worden gebouwd.

Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• ALEX HERMANNE

• HUGO THIENPONT

• IRINA VERETENNICOFF

Micro-optisch bouwstenen voor intra-chip interconnecties.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Met dit project willen wij op de VUB een unieke monolithische, generische, chip-compatiebele micro-optische technologie tot stand

brengen, waarvan het basisprincipe berust op de bestraling van Polymethylmethacrylaat (PMMA) met laag energetische protonen. Meer in het

bijzonder zullen wij de fysische fenomenen die aan de grondslag liggen van deze optische technologie bestuderen en optimal~seren. We zullen

verhelpen aan de kinderziekten van onze eerste generatie micro-optische componenten en de nauwkeurigheid van hun aanmaak verhogen zodat

zij practisch aangewend kunnen worden in optische datacommunicatiemodules. We zullen de grenzen van de toepasbaarheid van deze

monolithische refractieve technologie verder verleggen door de aangemaakte micro-optische modules te implementeren in de optische

informatieverwerkende demonstratoren die in onze laboratoria worden gebouwd.


Organisaties:

• Toegepaste Natuurkunde en Fotonica

Onderzoekers:

• HUGO THIENPONT

• IRINA VERETENNICOFF

Micropatronen voor digitale microfluïdische chips: toepassingen in bio-assay ontwikkeling en materiaalsynthese

K.U.Leuven

Abstract: Microfluidics heeft betrekking op het manipuleren van vloeistoffen in de ordegrootte van micro- tot attoliters. Analysesystemen gebaseerd

op microfluidics bieden heel wat voordelen ten opzichte van conventionele systemen, zoals een vermindering in analysevolumes en analysetijd, en

de mogelijkheid tot parallellisatie en hoge doorvoeranalyse. Omwille van dezevoordelen wordt aan microfluïdische technologie o.a. in de in-vitro

diagnostiek veel potentieel toegekend en wordt ze beschouwd als een van de belangrijkste disruptieve technologieën voor het uitvoeren van

geminiaturiseerde biologische assays. In dit doctoraatsonderzoek wordt een nieuw microfluïdisch platform ontwikkeld, nl. digitale microfluidics

(DMF). Op DMF chips worden vloeistofdruppels gemanipuleerd op hydrofobe oppervlakken met behulp van elektrostatische actuatiekrachen.

Vloeistofdruppels van reagentia kunnen op deze chips getransporteerd, gesplitst, samengevoegd of gegenereerd worden. Op deze manier zijn

DMF chips in staatto

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Jeroen Lammertyn

• Daan Witters

MicroPower

Universiteit Gent

Abstract: Reversibele computers kunnen rekenen met weinig elektriciteitsverbruik en weinig warmte-ontwikkeling.

Organisaties:

• Vakgroep Elektronica en informatiesystemen

Onderzoekers:

• Alexis De Vos

Microreactoren in de veeleisende condities van geavanceerde industriële processen voor metaal extractie en materiaal

synthese.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Onderzoek naar microreactoren in de veeleisende condities van geavanceerde industriële processen voor metaal extractie en materiaal

synthese.

Organisaties:

• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde

Onderzoekers:

• Wim DE MALSCHE

Microreologie van passieve en actieve systemen.

K.U.Leuven

Abstract: The present project proposes to exploit new powerful microscopy tools to investigate the individual and collective motions of bacteria and

colloidal particles. More specifically, a methodology will be developed to analyze the motion of particles and bacteria in complex environments. This

requires the development of both mathematical tools to link the motions of particles and bacteria to the properties of the materials or environments,

and adequate image processing routinges capable of tracking objects in 3D. The goal of the project is to obtain an understanding of the swarming in

bacteria and the role of cel-density sensing in the process one the one hand, and to study the behavior of colloidal particles at interfaces, in-situ in

complex multiphase fluids on the other hand.

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Jan Vermant

• Jan Michiels

• Johan Hofkens

• Paula Moldenaers

Microreologie van passieve systemen

K.U.Leuven

Abstract: Ontwikkeling van een driedimensionale optische microscopietechniek aan de hand van een confocale microscoop. Vervolgens

experimenteel onderzoeknaar de microreologie van passieve systemen (beweging van colloïdale deeltjes) met deze confocale microscoop.

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Paula Moldenaers

• Stijn Coertjens

Microrheology of complex fluid-fluid interfaces.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Jan Vermant

• Joseph Samaniuk

Microscopieplatform voor in situ chemical fingerprinting van poreuze materialen met hoge tijds- en ruimteresolutie. Het

platform bevat een FT-IR imaging microscoop met focal plane array detector, en een confocale fluorescentiemicroscoop.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract


Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Tom Vosch

• Bert Sels

• Johan Hofkens

• Dirk De Vos

Microscopische analytische chemie (kwantitatieve X-stralen fluorescentie) met derde generatie synchrotron

stralingsbronnen (ESRF-ID 18F).

Universiteit Antwerpen

Abstract: A beamline is constructed at ESRF (ID 18.F) met de bedoeling om een hoge accuraatheid te behalen voor de microscopische elementaire

analyse op het niveau van 1 micrometer. Er wordt verwacht dat deze instrumentatie "traceable" zal zijn voor microanalyse.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Annemie G G Adriaens

• Freddy Adams

• Luc Van Vaeck

Microscopische speciatieanalyse met laser en ionenprobemassaspectrometrie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Statistische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) en laser ionisatie Fourier transformatie massaspectrometrie zullen worden

gebruikt voor de microscopische oppervlakte analyse en interfase analyse van moleculaire componenten in diverse vaste materialen.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Annemie G G Adriaens

• Freddy Adams

• Luc Van Vaeck

Microscopische structuur en transformatieprocessen van onzuiverheidsdefecten in bismut-oxides: verband met

fotorefractieve en scintillatoreigenschappen in deze materialen. (FWO Vis.Fel., Vera GOSPODINOVA, Bulgarije)

Universiteit Antwerpen

Abstract: In gedopeerde bismut-oxidekristallen zal de microscopische structuur van onzuiverheidsdefecten worden onderzocht, evenals de

transformaties ervan onder optische en thermische behandelingen. Hiertoe zal een combinatie van optische- en EPR-methoden worden toegepast.

Dit zal leiden tot een beter begrip van de oorsprong en mogelijkheden geven voor optimalisering van de technologisch belangrijke eigenschappen

van deze materialen.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

• Vera Marinova Gospodinova

Micro-spectrometrisch onderzoek van historische ferro-gallische inkten voor en na conserveringsbehandeling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project bestaat erin een reeks documenten, beschreven met ferro-gallische inkten, te selecteren uit diverse Antwerpse archieven,

waaronder dat van de Hogeschool Antwerpen, deze qua conserveringsegraad te documenteren en vervolgens de samenstelling van de inkt op

diverse wijzen te bepalen. Naast het voorkomen van andere metalen dan Fe is het ook de bedoeling de ligging van het redox evenwicht Fe2+/Fe3+

in een (beperkte) reeks van de documenten te bepalen en de correlatie van de gegevens te bestuderen.

Organisaties:

• AXiL

Onderzoekers:

• Koen Janssens

Microstructural and phase transformations in advanced materials.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Microstructural and phase transformations in advanced materials.

Organisaties:

• ELEKTRONENMICROSCOPIE VOOR MATERIAALONDERZOEK (EMAT)

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Gustaaf Van Tendeloo

Microstructural understanding of chilling injury f tropical fruits in relation to fruit quality

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Dennis Cantre

Microstructural understanding of chilling injury of tropical fruits in relation to fruit quality

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:


• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Md Asaduzzaman

Micro-structured fluida

K.U.Leuven

Abstract: Understanding the structure development in microfluidic applications. Production of individual droplets and emulsions of droplets with

controlled interfacial rheological properties and effect on droplet deformation and coalescence.

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Jan Vermant

• Paula Moldenaers

• Greet Dockx

Microsystem Design and Signal Processing Towards Closed-Loop Bi-Directional Neural Interfaces (Microsysteemontwerp

en signaalverwerking voor geslotenlus bidirectionele neurale interfaces)

K.U.Leuven

Abstract: Neurale elektronische interfaces verwijzen naar de communicatieroute tussen neurale systemen en externe apparaten. Het ontwikkelen

van zulke systemen is wenselijk aangezien ze waardevolle middelen bieden om hersenmechanismen, betrokken in perceptie, bewegingscontrole,

geheugen, en andere functies, te doorgronden. Niettegenstaande moeten er nog verschillendeproblemen aangekaart worden, waaronder

stimulatie-geinduceerde artefacten en celtype-gerelateerde specificiteit.Deze thesis biedt oplossingen voor deze problemen aan. Een prototype

past het template subtraction algoritme toe in een analoge-digitale context om de stimulatie-artefacten te verminderen, waardoor de observatie van

neurale signalen tijdens de stimulatieperiode mogelijk wordt. Dit prototype werd succesvol gevalideerd in simulaties, in in vitro metingen, en met

veelbelovende resultaten ook in vivo. Verder hebben we een systeem ontwikkelddat de integratie van optische stimulatie met elektrische registratie

toelaat. Het syst

Organisaties:

• Afdeling ESAT - MICAS

Onderzoekers:

• Georges Gielen

• Thi Kim Thoa Nguyen

Micro-UV-Raman spectrograaf

Universiteit Hasselt

Abstract: Aanvraag subsidieovereenkomst betreffende de financiering van type 1 onderzoeksinfrastructuur.

Met de aankoop van dit micro-UV-Raman toestel, zal het IMO beschikken over één van de krachtigste en meest veelzijdige analysetechnieken die

ingezet kunnen worden in geavanceerd onderzoek naar nieuwe (nano)materialen en devices.

Organisaties:

• Anorganische en Fysische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Marlies VAN BAEL

Microwave-Assisted Diversity-Oriented Synthesis of Small- and Medium-Sized heterocyclic Rings for the Evaluation as

Privileged Structures.

K.U.Leuven

Abstract: OT/09/024

Organisaties:

• Afdeling Moleculair Design en Synthese

Onderzoekers:

• Erik Van der Eycken

Microwave-Assisted of small heterocyclic Molecules.

K.U.Leuven

Abstract: Heterocycles are very important structural motifs due to their presencein natural products, drug discovery and chemical commodities.

Therefore, the search of suitable methods for the synthesis of heterocycles is a very important topic nowadays.

Copper is a relatively cheap metal with great catalytic properties. Copper catalysis has received a great dealof attention in organic synthesis

recently and a variety of new practical and efficient methods based on copper-catalyzed reactions have been developed. The impact of copper

chemistry on heterocycle synthesis in thelast years has been extraordinary.

So we propose the synthesis of new heterocyclic scaffolds, using sequential microwave-assisted Cu(I)-catalyzed reactions.

Organisaties:

• Afdeling Moleculair Design en Synthese

Onderzoekers:

• Erik Van der Eycken

Midden-oceanische Azoren ecosyteemstudie : een geïntegreerd researchprogramma betreffende diepzee

hydrothermische stromen (AMORES)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Beschrijving van de tropische relaties in hydrothermale vents gemeenschappen van de Mid-Atlantische eng, aan de hand van natuurlijke

stabiele koolstof en stikstof isotopen verhoudingen.

Organisaties:

• Scheikunde


Onderzoekers:

• FRANK DEHAIRS

Middleware for advanced customization and integration of services

K.U.Leuven

Abstract: Software as a Service (SaaS) and cloud computing are considered as the future common way of how software applications will be

provided to customers. These services on demand enable software to become a variable expense and remove the drawbacks of traditional

software, such as a high initial cost and software maintenance.

Despite of these advantages, there are still some major issues in the application of this software deployment model. Too often services are

designed to be never changed. This lack of customization opportunities prevents services to fulfill the specific requirements of the customers.

Secondly, a service often has to interact with other applications or services. A mashup is an example of sucha cooperation between services.

However, services are hard to integratewith other services and applications, especially when they use different technologies.

The purpose of this research is to design an architecture of a middleware platform supporting customization and integrat

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Wouter Joosen

• Stefan Walraven

Migrant Women in Urban Public Places

K.U.Leuven

Abstract: An increasing number of people migrate for a multitude of reasons from their region of origin to live in a host region. Generally speaking,

this involves a moving away from rural areas towards an urban context. By 2030, almost 6 in 10 people would be living in urbanised areas,

meanwhilethe urban space becomes more and more so a patchwork of people with increasingly diverse backgrounds. People live close to each

other and, in order to lead a decent life, need to learn to cope in a creative way withdifferences they encounter on several levels.

This research examineshow immigrant women need to address social relations and relations with(new) spatial facts. Arriving in a new setting will

not only urge them to interact with physical surroundings and shape them to their needs, they will also need to cope with often conflicting cultural

and social demands. Consequently their social roles need to be re-enacted and their cultural positions renegotiated. This re-enacting and

renegotiating pro

Organisaties:

• Planning_ont

Onderzoekers:

• Hildegarde Heynen

• Frank Moulaert

• Ruth Segers

Migratieproeven

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES(UHasselt) en anderzijds Pro Meco.

Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Pro Meco de onderzoeksresultaten naar 'Migratieproeven' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in

voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant

Color nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color nv de onderzoeksresultaten naar 'Migratie Proeven' onder de voorwaarden zoals

vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Radiant

Color nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Radiant Color nv de onderzoeksresultaten naar 'Migratieproeven' onder de voorwaarden zoals

vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven glasvezelstalen


Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds H.VAN

ZEEBROECK ETS. HEVA. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan H.VAN ZEEBROECK ETS. HEVA de onderzoeksresultaten naar

'Migratieproeven glasvezelstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven van materialen met en zonder coating

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG(UHasselt) en anderzijds Sirris. Het

onderzoeksinstituut SBG levert aan Sirris de onderzoeksresultaten naar 'Migratieproeven van materialen met en zonder coating' onder de

voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven van niet-gelabelde en gelabelde bloedzakken

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Terumo

Europe. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Terumo Europe de onderzoeksresultaten naar 'Migratie Proeven van niet-gelabelde en

gelabelde bloedzakken' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratieproeven voor een verpakkingsmateriaal

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Denderprint.

Het onderzoeksinstituut SBG levert aan Denderprint de onderzoeksresultaten naar 'Migratieproeven voor een verpakkingsmateriaal' onder de

voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migratie proeven voor gemodificeerde polyolefinen

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Radiant

Color. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Radiant Color de onderzoeksresultaten naar 'migratieproeven voor gemodificeerde

polyolefinen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

Migration to Service Oriented Architectures.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van het project is het extraheren van Osiris batch-flow informatie uit OPC files, het converteren van die informatie naar het

MEGA CBD-UML formaat en die informatie importeren bovenop de bestaande MEGA documentatie.

Organisaties:

• Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo)

Onderzoekers:

• Serge Demeyer

MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij

verpakkingen van levensmiddelen

Universiteit Gent

Abstract: De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden

bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten

uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht

wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd.

Organisaties:

• Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit

Onderzoekers:

• Bruno De Meulenaer

MIHOSH: Minimaal hoorbare signaalherkwantisering

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Signaalherkwantisering wordt gebruikt in digitale audiosystemen waar de woordlengte van de signalen moet gereduceerd worden. Dit is

bijvoorbeeld het geval wanneer een audiosignaal op CD moet bewaard worden en origineel gegenereerd of bewerkt is door een digitaal opname- of

audiosysteem die een precisie hanteert die hoger is dan 16 bits. Signaalherkwantisering genereert kwantisatieruis, wat leidt tot hoorbare distortie.


Naar analogie met perceptieve audio coders, zoals MP3 coders, kan deze distortie worden geminimaliseerd door het frequentiespectrum van de

kwantisatieruis zo te kiezen dat deze minimaal hoorbaar is. De specificaties voor het terugkoppelfilter dat gebruikt moet worden om het optimale

frequentiespectrum te bereiken, kunnen bepaald worden a.d.h.v. een psychoakoestisch model. Deze specificaties zijn echter tijdsvariant, vermits ze

afhangen van de maskeereigenschappen van het audiosignaal. In het verleden heeft dit ertoe geleid dat perceptieve herquantisering in real-time

niet in praktijk kon worden gebracht omdat teveel bewerkingen nodig zijn voor het opstellen van de specificaties (maskeereigenschappen) en voor

het feitelijke filterontwerp. Tot zover hebben we in eigen onderzoek al kunnen tonen dat de optimale filtercoëfficiënten van het ruiskleuringsfilter ook

kunnen gevonden worden als oplossing van een kleinste-kwadratenprobleem. Hierdoor is al een deel van de berekeningscomplexiteit

teruggebracht. In dit project willen we nagaan of ook de berekeningen voor het psychoakoestisch model kunnen verminderd worden. Dit denken we

te doen door de veel eenvoudigere perceptiemodellen, zoals die bij GSM coders worden aangewend, aan te passen aan de hogere

samplingfrequentie van audio (typisch 44.1 kHz ipv 8 kHz).

Organisaties:

• Elektronica en Informatica

Onderzoekers:

• WERNER VERHELST

• Henk BROUCKXON

• Samuel CORVELEYN

Milieuanalyse en de toegevoegde waarde van de elektrochemie voor de detectie van chemische verbindingen die

ecologisch belangrijk zijn.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project omvat twee onderzoekslijnen: 1) de hernieuwde versterking van de onderzoeksgroep Milieuanalyse, en 2) de ontwikkeling van

electrochemische sensoren. Beide onderzoekslijnen kunnen met elkaar verbonden worden door de selectie van target moleculen met belang voor

het milieu bij het ontwikkelen van electrochemische sensoren. De tweede onderzoekslijn is gebaseerd op de expertise van de kandidaat in het

domein van de (bio)electrochemie en heeft betrekking op de ontwikkeling van hoog-selectieve electrodematerialen voor de detectie van chemische

verbindingen die ecologisch belangrijk zijn. Omdat verschillende katalysatoren en target moleculen kunnen geselecteerd worden, is het mogelijk om

verschillende toepassingen te realiseren.

Organisaties:

• Milieuanalyse

Onderzoekers:

• Karolien De Wael

Milieu analyse van intermitterende HES

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De instelling 'VUB' en het ' ELECTRABEL (Brussel)' hebben voor het project ' The environmental impacts of intermittent RES.' een

overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen

aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden

aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Organisaties:

• Elektrotechniek-Energietechniek

• Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep

Onderzoekers:

• Maarten MESSAGIE

• Surendraprabu RANGARAJU

• PETER VAN DEN BOSSCHE

• JOERI VAN MIERLO

Milieueducatie voor lagere schoolkinderen in Quito, Ecuador.

K.U.Leuven

Abstract: 10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:200%;font-family:'Verdana','sans-serif';mso-ansi-language:NL" lang="NL">De status van

natuur- en milieueducatie (NME) wordt internationaal aan de hand van rapporten en studies bepaald. Deze rapporten en studies vormen een basis

voor verdere actie of onderzoek. NME in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen kent een gestage evolutie. Een aantal van deze landen heeft

deze evolutie in kaart gebracht. Geografische, sociale, culturele en economische verschillen op het nationale en lokale niveau beïnvloeden deze

evolutie en bepalen mee de status van NME. Zowel internationale als nationale studies over de status van NME houden slechts minimaal

rekeningmet deze belangrijke verschillen. Bijvoorbeeld, het merendeel van de lagerescholen in het stedelijk gebied van Quito (Ecuador) behoort tot

het vrijonderwijs, terwijl het platteland vooral scholen heeft die aangesloten zijn bij het gemeenschapsonderwijs. De weinige rapporten over de

status van NME

Organisaties:

• Departement Biologie

Onderzoekers:

• Marion Crauwels

Milieu- en natuurrapport Vlaanderen : MIRA-T rapport 99 : Gebruik van grondstoffen : aluminium.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De doelstelling van deze studie bestaat erin een beschrijving te geven van de aluminiumindustrie in Vlaanderen.

De nadruk wordt gelegd op : het gebruik van grondstoffen, van energie en waterbehandeling van afvalproducten en recyclage.

Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

Onderzoekers:

• JEAN VEREECKEN

Milieugezondheidsenquête West-Limburg deel 1

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds het

Limburgs Gezondheidsoverleg vzw. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan het Limburgs Gezondheidsoverleg vzw de onderzoeksresultaten

naar 'Milieugezondheidsenquête West-Limburg deel 1' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:


• Liesbeth BRUCKERS

Milieugezondheidsenquête West-Limburg deel 2

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds het

Limburgs Gezondheidsoverleg vzw. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan het Limburgs Gezondheidsoverleg vzw de onderzoeksresultaten

naar 'Milieugezondheidsenquête West-Limburg deel 2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:

• Liesbeth BRUCKERS

Milieugezondheidsenquête Zuid-Limburg

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds

Limburgs Gezondheidsoverleg. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Limburgs Gezondheidsoverleg de onderzoeksresultaten naar

'Milieugezondheidsenquête Zuid-Limburg' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:

• Liesbeth BRUCKERS

Milieu-impactbepaling van het mobiliteitsplan Vlaanderen d.m.v. een strategische m.e.r.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De studie, uitgevoerd door een multidisciplinair wetenschappelijk consortium, beoogt: 1) het ontwikkelen van een concept voor de

strategische m.e.r. (s-m.e.r.); 2) de milieu-impactbepaling van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen door middel van s-m.e.r.

De opdrachtgever is AMINABEL, sectie lucht (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap).

Sociale componenten, milieuaspecten en ruimtelijke aspecten maken integraal deel uit van het s-m.e.r.-, het plannings- en besluitvormingsproces,

en dit zowel in de opbouw van de scenario's als in de evaluatie ervan. Het ontwikkelen van een conceptueel kader voor de s-m.e.r. vereist dat er

nagegaan wordt op welke wijze de impactbepaling dient te gebeuren, wanneer en hoe de effectenbeoordeling kan geïntegreerd worden in de

planningsfase én hoe inspraak en participatie in het proces kunnen ingebouwd worden.

Het consortium dat het onderzoeksproject uitvoert, beschouwt de meer traditionele m.e.r.-taakstellingen 'lucht', 'geluid en trillingen', 'monumenten

en landschappen', 'natuur en water' en 'mens en gezondheid'. Hieraan werden de taakstellingen 'sociale effecten' en 'communicatie en participatie'

toegevoegd aangezien deze een duidelijke meerwaarde kunnen bieden voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

De Vakgroep Menselijke Ecologie vult de taakstelling 'Mens en Gezondheid' in. De bestudeerde gezondheidseffecten omvatten: 1) effecten t.g.v.

de uitstoot van scheikundige polluenten; 2) effecten van geluidshinder; 3) effecten van verkeers(on)veiligheid; 4) psychologische effecten.

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

Milieurapport Vlaanderen - indicatoren Transport 2012 (Sector Transport, Actualisatie Milieukenmerken van het nieuwe

wagenpark in Vlaanderen tot 2011)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het thema 'transport' brengt de evolutie van het vervoer van mensen en goederen in kaart, de milieudruk die dit vervoer teweegbrengt en

de marginale externe kosten die daaraan verbonden zijn. De modi wegverkeer, spoor, binnenvaart en in beperktere mate luchtvaart komen aan

bod.

De sector transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van

CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering, de fotochemische luchtverontreiniging en

de verzuring. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het verkeer en zijn schadelijk voor de gezondheid.

De sector veroorzaakt ook een grote druk op andere milieuthema's. Spoor-, lucht- en wegverkeer veroorzaken geluidshinder. Spoor-, water- en

weginfrastructuur geven aanleiding tot versnippering en barrièrewerking met een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Ook de verlichting van de

wegen zorgt voor hinder. Het toenemende aantal vervoermiddelen veroorzaakt eveneens een toename van het afvalprobleem zodra de voertuigen

uit gebruik genomen worden. De marginale milieuschadekosten die de sector transport veroorzaakt zijn belangrijk, maar de marginale externe

kosten van transport worden vooral beheerst door kosten veroorzaakt door congestie.

Organisaties:

• Elektrotechniek-Energietechniek

Onderzoekers:

• JOERI VAN MIERLO

Milieuverontreiniging door metalen : preventie - remediëring - valorisatie (Gekoppeld met BRGE27).

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De hoofdverantwoordelijken voor milieuverontreiniging door metalen zijn enerzijds de processen ingezet bij elektrowinning en plating van

metalen, en anderzijds corrosie van metalen. Deze processen leiden tot water- en bodemverontreiniging

In dit project wordt de aandacht toegespitst op het metaal koper. Volgende deelaspecten worden bestudeerd in het overkoepelend project

(BRGE21 en BRGE27):

preventie door in te spelen op de 'bronprocessen' via de optimalistie van de omstandigheden (verbeteren elektrolyseprocessen, verhinderen van

corrosie);

remediëring door de ontwikkeling van technieken die toelaten metaalionen te verwijderen uit bodems en waterige oplossingen;

valorisatie van het koper verwijderd uit verontreinigde waterige oplossingen door het ontwerp van nieuwe elektrodematerialen voor 'groene

elektrochemie'.

Dit deelproject heeft betrekking op de aspecten preventie en remediëring. Het aspect preventie behelst de studie van de rol van additieven in de

procescontrole, zowel in plating als in corrosieprocessen, a.h.v. elektrochemische en spectroscopische technieken. Het aspect remediëring

bestudeert de mogelijkheden van de elektrolytische bodemsanering voor de verwijdering van koper uit vervuilde bodems.


Organisaties:

• Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis

Onderzoekers:

• ANNICK HUBIN

Millimetergolven sensor oplossingen voor chromatografische huidige en toekomstige analysesystemen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het project beoogt het design van origineel en geavanceerde electromagnetische sensor configuraties in de frequentie tussen 40 tot 6000

GHz. De respons van vloeibaar materiaal in deze frequentierang is bepaald door het collectief gedrag van de moleculen van de vloeistof. Door

toevoeging van een farmaceutisch product of onzuiverheid van het oplosmiddel is er een verandering in de sensor respons.

Organisaties:

• Elektronica en Informatica

• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Onderzoekers:

• JOHAN STIENS

• Debby MANGELINGS

Mineral Carbonation in combination with a Gravity Pressure Vessel

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst.

Onderzoekers:

• Thomas Van Gerven

Mineralogical study of the pozzolanic properties of burned clays.

K.U.Leuven

Abstract: Portland cement gerelateerde materialen, zoals beton, zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit de bouwindustrie. De groei van

de Portland cementindustrie brengt echter ook ecologische implicaties met zich mee, aangezien het energieverbruik zeer hoog is en er bovendien

grote hoeveelheden CO2 worden vrij gezet bij het productieproces. Het toevoegen van Supplementaire Cementerende Materialen (SCMs) aan

Portland cement wordt beschouwd als één van de meest doeltreffende wijzen om de milieu-impact van de cementproductie in te perken. Thermisch

geactiveerdekleien zijn alternatieve veelbelovende SCMs, aangezien ze beschikkenover de vereiste puzzolane eigenschappen en klei bovendien

een veel voorkomende grondstof is. Deze potentieel interessante secundaire grondstoffen worden actueel nog niet courant gebruikt als SCM

voornamelijk omwille van kennislacunes omtrent de onderliggende reactiemechanismen en deresulterende reactieproducten. De doelstelling van de

onderzoeksprojectis bijgevolg e

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Jan Elsen

• Sofie Hollanders

Mineralogie en geochemie van Mediterrane zandafzettingen als grondstof voor glasproductie en-handel in de Oudheid.

K.U.Leuven

Abstract: Tijdens de Laat Romeinse en Byzantijnse periode werd ruw natron glas exclusief geproduceerd uit zijn grondstoffen in een beperkt aantal

productie centra in Egypte en Syro-Palestina. Voor de vroegere Hellenistische en Romeinse periodes werden er tot nog toe geen primaire

smeltovens teruggevonden en de plaats van primaire productie in die periodes blijft dan ook onbekend. Klassieke auteurs zoals Strabo en Plinius

de Oudere suggereerden dat geschikte zanden gevonden konden worden in Egypte, nabij de mondingen van de Rivier Belus (Israel) en de Rivier

Volturno (Italië), en in Spanje en Frankrijk. Voor het bestaan van primaire glasproductie in het westelijke deel van het Middellandse Zeegebied is er

echter nooit enig archeologische bewijs gevonden en ook de geschiktheid van zandafzettingen uit deze gebieden voor natron glasproductie werd

nog nooit geëvalueerd.In dit onderzoek wordt het bestaan van een primaire Romeinse glasindustrie in het westen van het Middellandse Zeegebied

onderzocht op

Organisaties:

• Afdeling Geologie

Onderzoekers:

• Patrick Degryse

• Dieter Brems

miniaturiseerde wegwerpbare lab-on-a-chip sensor voor detectie van drinkwater verontreiniging

Universiteit Gent

Abstract: De aanvraag is gesitueerd in het domein van biofotonica, meer bepaald in de toepassing van nieuwe polymeren voor de ontwikkeling van

een polymeer gebaseerde fotonische sensor voor het microbiologisch screenen van drink water.

Organisaties:

• Vakgroep Organische chemie (WE)

Onderzoekers:

• Peter Dubruel

MINI-GOA : Identification of linear and nonlinear systems - ILiNoS.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het doel van dit project is een identificatieplatform te ontwikkelen voor het meten en modelleren van nietlineaire systemen.

De basisideeen in dit project zijn: het gebruik van periodieke signalen, nietparametrische ruismodellen en een errors-in-variables framework (alle

gemeten grootheden zijn met ruis verstoord).

Het project bestudeert systemen in een heel brede frequentiewaaier: van een paar mHz tot 50 GHz

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• RIK PINTELON

• YVES ROLAIN

• JOANNES SCHOUKENS

• ALAIN BAREL


Minimizing Information Disclosure in Authentication Transactions with Attribute-Based Credentials (Minimalisatie van

vrijgegeven informatie inauthenticatietransacties met behulp van attribuut-gebaseerde credentials)

K.U.Leuven

Abstract: De opkomst van informatie- en communicatietechnologieën en de daarmee gepaard gaande noodzaak individuen te authenticeren en hen

verantwoordelijk te houden voor hun acties, heeft de ontwikkeling teweeggebracht van verscheidene authenticatiesystemen. Alhoewel in principe

niet-traceerbareen niet-identificerende eigenschappen meestal volstaan voor het nemen van autorisatiebeslissingen, onthullen vrijwel alle

authenticatiesystemenpersoonlijk identificeerbare informatie. Dit brengt talrijke veiligheids- en privacyrisico's met zich mee, gezien een

ongecontroleerde verspreiding van deze gegevens individuen blootstelt aan identiteitsdiefstal, financiële fraude, profilering, afluisteren, of het in

diskrediet brengen van het slachtoffer. Deze problemen worden nog versterkt door technologieën die het verzamelen, analyseren en verdelen van

gegevens vergemakkelijken, door wetgeving die de bewaring van bepaalde gegevens verplicht, endoor de steeds vaker voorkomende datalekken

waarbij massieve hoevee

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Bart De Decker

Mining Data from Intensive Care Patients

K.U.Leuven

Abstract: Belangrijke uitdagingen in het domein van de intensieve zorgen zijn het vroegtijdig detecteren van mogelijke complicaties om deze

preventief te behandelen en het optimaliseren van het gebruik van beschikbare middelen (planning).De huidige technologie laat toe de vitale

functies van patienten continu op te volgen. Kennis vergaren uit de zo bekomen grote hoeveelheid data is een niet-triviale taak. Uit vroeger

onderzoek bleek echter dat machine learning methodes competitieve modellen kunnen produceren voor verschillende relevante taken.Dit

doctoraatsproject heeft als doel de relevante data mining methodes aan te passen zodat deze grote hoeveelheden data - van hoge resolutie en

afkomstig uit verschillende ziekenhuizen - kunnen verwerken en zo meer accurate modellen te bekomen voor de preventie- en planningstaken.

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Maurice Bruynooghe

• Jelle Van Eyck

Mining in Graphs and Networks

K.U.Leuven

Abstract: Data mining is the study of how to extract interesting information fromdata. The related domain of machine learning studies how to learn

from data to improve the performance on a given task. Traditional approaches assume data can be represented with one table of independent

tuples. However, in practical applications (e.g. biology, chemistry, the internet, social networks, robotics, ...) data is often very complex and can not

be represented in such a format without loss of information. Therefore, more expressive formalisms have been considered. Recently, there is

increasing agreement that graphs hit the right balance between expressivity and efficiency. Even though the principles of traditional mining and

learning approaches can be transferred to some extent to graph mining, thereis need for theoretical foundations for this emerging field.

This project aims at developing a sound theoretical understanding of mining andlearning with graphs, and to exploit this theory to construct effec

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Jan Ramon

• Maurice Bruynooghe

• Samrat Roy

Mining of User Generated Content

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marie-Francine Moens

• Susana Beatriz Zoghbi

Mining Relational Databases.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Patronen ontdekken in willekeurige relationele databanken blijft een interessant probleem waarvoor slechts weinig effiente methoden voor

bestaan. Wij bestuderen het framework waarin paren van queries over de data gezien worden als patronen en trachten er interessante associaties

tussen te vinden. Meer bepaald, we onderzoeken kleine deelklassen van conjunctieve queries die ons nog steeds toelaten om interessante

patronen efficient te kunnen vinden.

Organisaties:

• Ontwikkeling database systemen (ADReM)

Onderzoekers:

• Jan Paredaens

• Wim Le Page

MINSPEC-PRO

Universiteit Gent

Abstract: Het project heeft tot doel om de bacterie gastheercel interactie van Chlamydia psittaci te bestuderen

Organisaties:

• Vakgroep Moleculaire biotechnologie

Onderzoekers:

• Daisy Vanrompay


Misclassificatie in multilevel modellen met toepassing op tandbederf onderzoek

K.U.Leuven

Abstract: Epidemiologische studies streven naar associaties tussen risicofactoren en / of bepalende factoren en het optreden van ziekte te

verkennen. Het kwantificeren van het effect, is het belangrijk dat de risicofactoren en de resultaten worden geregistreerd zonder fouten. Vaak

verkregen de metingen zijn lawaaierig (foutgevoelige) versies van de echte onderliggende hoeveelheid primair belang leidt tot onrechte uitkomsten

(voor categorische gegevens).In dit proefschriftonderzochten we de misclassificatie proces in het detecteren van de aanwezigheid of afwezigheid

van CE. In het bijzonder, onderzochten we verschillende misclassificatie mechanismen bij het scoren van CE-gegevens.De hiërarchische

datastructuur (oppervlakte binnen tand in de mond) werd ook in aanmerking genomen. Multilevel modellen voor prevalentie,sensitiviteit, specificiteit

en kappa werden onderzocht. Aangezien een carieuze oppervlak kan het verval proces van de naburige oppervlakken beïnvloeden, werden de

modellen ook uitgebre

Organisaties:

• L-BioStat

Onderzoekers:

• Dominique Declerck

• Emmanuel Lesaffre

• Geert Verbeke

• Timothy Mutsvari

Mission d'enquête qualitative sur l'assise sociétale du développement durable en Belgique. (via ULB)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Enquëte over duurzame ontwikkeling bij 75 opinieleiders in België via ULB.

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

Mitochondriale disfuncties in neurodegeneratieve aandoeningen

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Faculteit Geneeskunde @ Kulak

Onderzoekers:

• Veerle Baekelandt

• Geert Callewaert

• Valentine Van den Abbeel

Mitofagie en de bepaling van de levensduur in Caenorhabditis elegans

Universiteit Gent

Abstract: Door hun rol in energiemetabolisme en redoxbalans spelen mitochondria wellicht een voorname rol bij het verouderingsproces. Aan de

hand van een mitochondriaal geëxpresseerd fotoconverteerbaar eiwit zal de mitochondriale hernieuwing via mitofagie worden bestudeerd in

verouderende wormen alsook in wormen met een verlengde levensduur.

Organisaties:

• Vakgroep Biologie

Onderzoekers:

• Bart Braeckman

MobCom - A Mobile Companion

K.U.Leuven

Abstract: The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access

services andperform their daily transactions. The companion should protect the interests (1) the user who wants to protect his privacy and prevent

identityfraud or theft, but also wants to be able to use his rights to access preferably highly customized services; (2) the service provider that needs

to verify the user's rights to access services, and should be able to get access to pro filing information in order to customize the offered services;

moreover, in case of abuse, it needs appropriate evidence to beable to hold the abuser accountable; (3) the authorities that wish to punish unethical

behavior such as money laundering, computer crime, etc.

The project will research how a TPM can be used to create a secure virtual environment on a mobile device and new primitives (device attestation)

will be developed to assess the trustworthiness of the device.

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Bart De Decker

• Andreas Put

Mobiele multimedia communicatiesystemen en -netwerken

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De ontwikkeling van mobiele communicatiesystemen en -netwerken die multimediadiensten ondersteunen, vormt één van de meest

fundamentele uitdagingen voor de verdere uitbouw van onze kennismaatschappij. Algmene trends die hierbij zichtbaar worden, zijn : het stijgende

belang van multimediadiensten, de (meer dan) explosieve groei van mobiele telefonie, het nog steeds stijgende belang van het Internet Protocol als

integrerende netwerktechnologie, de ontwikkeling en stijgend gebruik van draadloze accesstechnologieën en een stijgende diversiteit inzake

terminals. Interessant om hierbij aan te stippen is dat de evolutie naar draadloze netwerken, de verscheidenheid in terminals en diensten, en de

vereiste voor QoS en mobiliteit resulteren in een noodzaak tot afstemming tussen diensten en kenmerken van de fysische laag (uiteraard in

combinatie met de netwerken en systemen ertussen). Het IAP/PAI consortium vormt een bundeling van vereiste expertise op verschillende niveaus

voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde, mobiele communicatiesystemen voor multimediale diensten.

Organisaties:

• Elektronica en Informatica

Onderzoekers:


• ADRIAN MUNTEANU

• PETER SCHELKENS

• JAN CORNELIS

Mobiele multimedia communicatiesystemen en netwerken.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De ontwikkeling van mobiele communicatiesystemen en -netwerken die multimediadiensten ondersteunen, vormt een van de meest

fundamentele uitdagingen voor de verdere uitbouw van onze kennismaatschappij. Algemene trends die bierbij zicbtbaar worden, zijn : bet stijgende

belang van multimediadiensten, de (meer dan) explosieve groei van mobiele telefonie, bet nog steeds stijgende belang van het Internet Protocol als

integrerende netwerktechnologie, de ontwikkeling en stijgend gebruik van draadloze accesstechnologieen en een stijgende diversiteit inzake

terminals. Interessant om bierbij aan te stippen is dat de evolutie naar draadloze netwerken, de verscbeidenheid in terminals en diensten, en de

vereiste voor QoS en mobiliteit resulteren in een noodzaak tot afstemming tussen diensten en kenmerken van de fysiscbe laag (uiteraard in

combinatie met de netwerken en systemen ertussen). Het IAP/PAI consortium vormt een bundeling van vereiste expertise op verscbillende niveaus

voor de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde, mobiele communicatiesystemen voor multimediale diensten. Daarom is bet project volgens een

natuurlijke top-down aanpak gestructureerd, van toepassingen tot aspecten van de fysiscbe laag. De interactie tussen de verschillende

expertisedomeinen vormt een stevige basis voor bet succes van bet project. De structuur van bet project is als volgt :

WPl : Applicaties

WP2 : Netwerkontwerp

WP3 : Modellering van verkeer en prestatie-analyse WP4 : Modulatie, Kaneelcodering en Propagatie

De voornaamste doelstellingen van bet project kunnen als volgt samengevat worden :

.De ontwikkeling van een software-architectuur voor het gebruik van dynamiscbe metadata voor ondersteuning van mobiele

multimediatoepassingen.

.De ontwikkeling van sterk scbaalbare, object-gebaseerde coderingstechnieken voor video.

.De ontwikkeling van nieuwe terminalconcepten, waarbij bet formaat gebruikt voor datatransport tussen multimediabron en een mobiele terminal in

rekening wordt gebracbt.

.Het ontwerp en evaluatie van nieuwe protocollen, die naadloze band-off toelaten en QoS- ondersteuning geven tussen bron en bestemming, en dit

voor mobiele terminals en diensten in zowel bomogene als beterogene netwerkomgevingen (met inbegrip van ondersteuning voor multicast en bet

gebruik van actieve netwerken).

.Het onderzoek naar generieke wachtlijnmodellen die toelaten de blokkeringskans voor verbindingen en handover te modelleren in een draadloze

omgeving. Het ontwikkelen van een generiek stochastiscb model voor de evaluatie van oplossingen op de netwerklaag voor macro- en

micromobiliteit.

.Het ontwikkelen van een volgende generatie vad-boc netwerken die QoS ondersteunen en daarnaast bet gebruik van snel bewegende beterogene

terminals toelaten via actieve netwerk technologie.

.Het modelleren van web-acbtige toepassingen en bet ontwikkelen van trafiekmodellen, met inbegrip van karakteristieken verbonden met mobiliteit.

.Het onderzoeken van de prestaties van gescbikte foutcorrigerende en retransmissietechnieken (ARQ protocollen) in een mobiele en draadloze

context (met inbegrip van verbeteringen van TCP).

.Het ontwikkelen van ontvangeralgoritmen (synchronisatie, equalisatie en detectie) voor geavanceerde modulatie- en tranmsissietechnieken.

.Het onderzoeken van bet gebruik van meerdere zend- en ontvangstantennes en zogenaamde "intelligente antennes" ("smart antennas") om

capaciteit en prestaties te verbeteren. Het toepassen van gecombineerde ruimte-tijd codering voor dergelijke systemen met meervoudige in- en

uitgangen.

.Het ontwikkelen van iteratieve (turbo) processing voor de detectie van meerdere gebruikers, de onderdrukking van interferentie, bet scbatten van

parameters en foutcorrectie.

Het ontwerpen van geavanceerde, compacte antennes en bet ontwikkelen van propagatiemodellen voor draadloze communicatie met boge

bandbreedte en over korte afstand.

Organisaties:

• Prestatieanalyse en telecommunicatiesystemen (PATS)

• Prestatieanalyse en telecommunicatiesystemen (PATS)

Onderzoekers:

• Christian Blondia

Mobile EEG neurofeedback

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Sabine Van Huffel

• Rob Zink

Mobiliteitsonderwijs Mozambique

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt de introductie van onderwijs over mobiliteit in 7 beroepsscholen in Mozambique. Hiertoe ontwikkelt men een handboek

en richtlijnenboek dat aangeeft hoe men mobiliteit kan inwerken in een (bestaand) milieuzorg systeem.

Organisaties:

• Menselijke Ecologie

Onderzoekers:

• David PROOT

• LUC HENS

Mobiliteitsvergoeding Arne Smeets.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Johannes Nicaise

Mobiliteitsvergoeding Koen Kennes.

K.U.Leuven


Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica

Onderzoekers:

• Koen Kennes

Mobiliteitsvergoeding MALTHA Jessica.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Moleculaire en Vasculaire Biologie

Onderzoekers:

• Christel Van Geet

Mobility allowance: Giovanni Rosso.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Giovanni Rosso

Mobility, Data Mining and Privacy

Universiteit Hasselt

Abstract: Met de opkomst en de grotere verspreiding van toestellen die met GPS

(of andere systemen die toelaten de locatie te bepalen) zijn uitgerust, kan

het mobiliteitsgedrag van individuele personen geregistreerd en opgeslaan worden in een datawarehouse voor online- of historische analyse. We

noemen zulke gegevens "mobility data".

Het minen van mobility data is een onderzoeksgebied dat erop gericht is kennis

te ontdekken in deze gegevens. Dit gebied, dat de laatste jaren opgang gemaakt

heeft, levert zowel veel nuttige toepassingen als risico's. De risico's komen voort uit het feit dat mobility data vooral over mensen handelt: waar ze

geweest zijn, wanneer, hoe dikwijls, en met wie. Daarom is privacy een grote bezorgdheid die in rekening gebracht moet worden vooraleer nuttige

kennis uit mobility data geoogst kan worden.

Het MODAP project is erop gericht een interdisciplinair onderzoeksgebied te stimuleren dat een aantal disciplines zoals data mining, geografie,

visualisatie en kennisrepresentatie combineert. Het project wil deze disciplines op het gebied van mobiliteit samenbrengen, rekening houdend met

privacy, wat het sociale aspect van dit project is.

De hoge impact van MODAP komt voornamelijk voort uit twee gerelateerde facetten, namelijk het mobiliteitsgedrag van mensen en de daarmee

verbonden privacy-implicaties. Privacy wordt vaak geassocieerd met de negatieve impact van technologie. Het volstaat te denken aan de recente

schandalen, zoals het vrijgeven van gegevens door AOL in de US, die veel media-aandacht kregen. MODAP stelt zich tot doel deze negatieve

impact in een positieve om te buigen door aan te tonen dat privacy-technologie geïntegreerd kan worden in mobility data mining, wat een grote

uitdaging is. Het doel van MODAP op zich is tevens

risicovol vermits niemand juist weet welke soorten privacygevaren bestaan wat betreft mobility data en hoe dit type data met gegevens uit andere

bronnen gelinked kan worden.

Organisaties:

• Databases en Theoretische Informatica

Onderzoekers:

• Bart KUIJPERS

Model based active thermography for noncontact quality assessment in the food industry.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Wouter Saeys

• Karlien D'huys

Model-based decision support system for sustainable management of nitrogen fertilization, aiming at reduced

environmental impact of intensive horticulture production

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling M3-BIORES

Onderzoekers:

• Nico Scheerlinck

• Eddie Schrevens

• Jan Diels

• Jelle Van Loon

Model Building for Electronic Security (Modelbouw voor elektronische beveiliging)

K.U.Leuven

Abstract: Mensen en hun inherente behoefte aan veiligheid.Veiligheid en wat ermee mogelijk gemaakt kan worden.Nieuwe technologieën en de

recentste aanvallen erop.Dit proefschrift neemt je mee op een fascinerende reis in de moderne beveiliging. We stijgen op vanuit een

psychologische visie op afweermechanismen en landen in moderne paradigma's van het Internet der Dingen en hun impact op de

alomtegenwoordige ingebedde elektronische apparaten. Vooraleer we in technische bodems terechtkomen, leiden wij je via een interessante weg

doorheen de beschermingstrategieën van het nieuwe millennium, moderne dagelijkse interacties die sterk afhangen van beveiliging,

beveiligingsdomeinen op hoog niveau die het technologische aanvullen, en zelfs een gedurfde poging om een nieuwe zakelijke interpretatie van


veiligheid te verkopen. We ontsluieren de basis van technieken die in essentie informatie vermommen en verbergen, zijnde respectievelijk

cryptografie en steganografie, vooraleer we het tempo verhogen richting

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Joseph Vandewalle

• Ingrid Verbauwhede

• Gabriel Hospodar

Model construction in multilevel regression analysis

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek

Onderzoekers:

• Wim Van Den Noortgate

• Eva Ceulemans

• Marlies Vervloet

Model-Driven Software Engineering for Adaptive Software-as-a-Service (SaaS).

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Eric Steegmans

• Wouter Joosen

• Bart Jacobs

• Bert Lagaisse

Modeleren van de dispersie van de eerste hyperpolariseerbaarheid d.m.v. de Thomas - Kuhn somregels.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica

Onderzoekers:

• Koen Clays

• Kurt De Mey

Modeleren van ingewikkelde tijdsvariërende dynamische systemen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Modeleren van ingewikkelde tijdsvariërende dynamische systemen.: see English version.

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• Jan SWEVERS

• RIK PINTELON

• STEVE VANLANDUIT

Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de remenergie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Modelering van het 900 VDC-net van de metrolijnen 2 en 6 inzake de

remenergie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten

worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere

afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Organisaties:

• Elektrotechniek-Energietechniek

• Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep

Onderzoekers:

• Ricardo BARRERO FERNANDEZ

• Thierry Clement COOSEMANS

• JOERI VAN MIERLO

Modelering van het klimaat en het zeeniveau gedurende het derde millennium (MILMO).

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De voorspelling van de evolutie van het klimaat en de zeespiegelstand ingevolge menselijke activiteiten vereist het gebruik van globale

driedimensionale modellen die alle belangrijke componenten van het klimaatsysteem omvatten (atmosfeer, oceaan, ijs, lithosfeer, en biosfeer).

Zulke modellen dienen bovendien voldoende snel en efficiënt te zijn om op de huidige generatie computers een groot aantal simulaties en

gevoeligheidsexperimenten over een langere tijdsperiode te kunnen uitvoeren, hetgeen onmogelijk is met de huidige generatie algemene

circulatiemodellen (GCM's). Om die reden is het nodig om de modelcomponent die de meeste rekentijd vraagt te vereenvoudigen, welke over het

algemeen de atmosferische component is.

Modellen van het laatste type bestaan momenteel nog niet, maar worden ontwikkeld in verschillende Europese en Amerikaanse laboratoria. Wij

stellen voor om zulk een model te construeren door de koppeling van een driedimensionaal atmosfeer-vegetatie-zeeijs-oceaan model (ECBILT-

VECODE-CLIO) met een model voor de oceanische koolstofcyclus (LOCH) alsmede met thermomechanische modellen voor de Groenlandse en

Antarctische ijskappen (AGISM). Deze drie componenten werden reeds gedeeltelijk ontwikkeld in het kader van het Eerste Plan voor

Wetenschappelijke Ondersteuning van een Beleid gericht op Duurzame Ontwikkeling (PODO I).

Om de bijdrage van het landijs op de zeespiegelstand te vervolledigen, is het tevens de bedoeling een globaal algorithme voor de gletsjersmelt aan

te wenden in off-line mode. Na validering zullen deze werkinstrumenten gebruikt worden om onze kennis aangaande de interacties in het

klimaatsysteem te verdiepen, om de voorspellingen voor de 21ste eeuw te verbeteren, en om de risicos te onderzoeken van abrupte


klimaatsveranderingen en zeeniveauwijzigingen in de loop van het 3de millenium.

Meer in het bijzonder stellen we voor om:

* zo veel mogelijk projecties uit te voeren aangaande klimaatsveranderingen en zeespiegelwijzigingen in de loop van de 21 ste eeuw en het 3 de

millenium, door de meest recente scenarios voor anthropogene klimaatsforcering te gebruiken;

* een grondige analyse uit te voeren van de gemiddelde klimaatsveranderingen en de variabiliteit zoals gegenereerd door het model, met

bijzondere aandacht voor de Noord-Atlantische, Europese, en polaire gebieden;

* de rol van de vegetatie, de koolstofcyclus, en de dynamica van de poolkappen te kwantificeren in de geprojecteerde klimaat- en

zeespiegelwijzigingen;

* de waarschijnlijkheid te onderzoeken van abrupte klimaatswijzigingen gedurende het 3 de millenium;

* de processen en interacties te identificeren in het model die tot zulke abrupte klimaatswijzigingen zouden kunnen voeren;

* op een kritische manier de resultaten van het model te analyseren, in het bijzonder diegenen die tot snelle klimaatswijzigingen zouden kunnen

leiden

Behalve de puur wetenschappelijke verdiensten zal het project de decisionmakers kunnen voorzien van nauwkeurigere voorspellingen op langere

termijn van klimaats- en zeespiegelwijzigingen. De anthropogene emissiescenarios van CO2 die tot zulke projecties leiden zullen eveneens

meegedeeld worden. Bovendien zullen de resultaten van het model nuttig zijn voor een groot aantal projecten van onderzoeksgroepen die de

impacts bestuderen (op het gebied van de productiviteit van de landbouw, het hydrologisch evenwicht, de gezondheid, socio-economische

aspecten van global change, ...). We voorzien tevens dat onze resultaten zullen toegevoegd worden aan het vierde evaluatierapport van het

Intergovernmental Panel on Climatic Change (IPCC). Ook zullen zij vergeleken worden met resultaten bekomen in het World Climate Research

Program (WCRP), en meer in het bijzonder in de subprogramma's Climate Variability and Predictability (CLIVAR) en Arctic Climate System Study/

Cryosphere and Climate (ACSYS/ CLIC). Onze resultaten zullen ook nuttige indicaties geven voor globale algemene circulatiemodellen, die

vollediger zijn maar tevens ook veel duurder zijn in het gebruik.

Organisaties:

• Geografie

Onderzoekers:

• PHILIPPE HUYBRECHTS

• HUGO DECLEIR

Model Expansion for FO(ID)

K.U.Leuven

Abstract: Onderzoek naar het verbeteren van algoritmes voor modelexpansie. Modelgeneratie is de inferentietechniek die toelaat gegeven een

logische theorie T en een gedeeltelijke interpretatie S daarvoor, die interpretatie uit te breiden naar een volledig model van T. De verbetering

behelst enerzijds het verhogen van de expressiviteit, door weak constraints en optimalisatie toe te voegen aan de voorstelling. Dit zal toelaten om

een modelvan T te vinden dat optimaal is gegeven bepaalde beperkingen. Anderzijds zullen ideeën van databases en constraint programming

worden toegepastin het reeds bestaande algoritme, om de performantie van het reeds bestaande systeem te verbeteren. Als laatste zal ook

onderzocht worden of het mogelijk is om de theorie in FO(ID) slechts gedeeltelijk te grounden, in plaats van volledig zoals nu het geval is.

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marc Denecker

• Broes De Cat

Modelgebaseerde elektronenmicroscopie: Van visuele interpretatie van de waarnemingen naar precieze metingen van

fysische

structuurparameters.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van dit project is een doorbraak te realiseren naar kwantitatieve, modelgebaseerde elektronenmicroscopie zodat fysische

parameters, die de structuur van een materiaal beschrijven, precies gemeten kunnen worden uit de waarnemingen. Zowel vanuit theoretisch als

vanuit experimenteel standpunt wordt hiernaar gestreefd. Dit betekent enerzijds dat de methodologie verder ontwikkeld en uitgebreid zal worden en

anderzijds dat door toepassing van de methodologie op experimentele waarnemingen aangetoond zal worden dat precieze metingen ook in de

praktijk haalbaar zijn.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dirk Van Dyck

• Gustaaf Van Tendeloo

• Sandra Van Aert

Modelgebaseerd ontwerp en optimalisering van anaerobe vergistingssystemede integratie van microbiële gemeenschap

dynamica in geavanceerde mathematische modellen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Chem. en Biochem. Procestechnol.

Onderzoekers:

• Bart Lievens

• Raf Dewil

Model generation for expressive KR-languages

K.U.Leuven

Abstract: In the research field of Knowledge Representation and reasoning, onedevelops (1) formal languages, called logics, which enable us to

writedown problems in a task-independent, natural language and (2) inferencesyste ms that can solve specific tasks by reasoning on this

knowledge,such as model generators. The points of departure for my project are theFO(.) language and the (nite domain) inference systems

developed for it.Alth ough FO(.) extends full 1rst order logic, there are still importantand well-known classes of AI problems that cannot be

expressed in itand fo r which its solvers cannot be used. In my project, I want toextend the language with certain modal and second order

languagefeatures to satisf y the need for a more expressive language. I willalso adapt the existin g inference systems to be able to work with

thisnew, extended, language .I will integrate new primitives, includingfragments of second-orde r logic and modal operators and study

itsapplications, semantics, and c omp


Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marc Denecker

• Joost Vennekens

• Bart Bogaerts

Modeling and Exploration of Novel Non-Volatile Memory Technologies (Modeling en exploratie voor nieuwe niet-vluchtig

geheugen technologieën)

K.U.Leuven

Abstract: De enige manier om gelijke tred te houden met de wet van Moore is door het gebruik van probabilistic computing voor geheugenontwerp.

Probabilistic computing is "onvermijdelijk", vooral wanneer geheugenafmetingen verkleind worden totop niveaus waar variabiliteit de overhand

neemt. Om afmetingen kleiner dan 20nm te kunnen printen, zijn nieuwe lithografietechnieken zoals Extreme Ultra Violet (EUV) nodig.

Transistorstructuren en geheugenblokken worden echter sterk benvloed door patroonruwheid,die veroorzaakt wordt door de variaties van dergelijke

lithografien, hetgeen leidt tot "variabiliteit genduceerde datafouten" tijdens het uitlezen van het geheugen. Dit doctoraatswerk toont een

probabilistische holistische kijk op hoe je bitfouten van NAND ashgeheugens en de afweging tussenlithografieprocessen en foutcorrigerende codes

moet hanteren om de dataintegriteit te garanderen.

Organisaties:

• Afdeling ESAT - MICAS

Onderzoekers:

• Wim Dehaene

• Pavel Poliakov

Modeling and simulation of grain growth and coarsening in polycrystalline materials

K.U.Leuven

Abstract: In the Phase Field Crystal Method (PFC), a free energy functional that is minimized for a periodic density field is used. The free energy

functional used in PFC method can model the evolution of crystalline structures such as HCP, BCC or FCC structure. The periodic nature of such a

density field naturally gives rise to elastic effects, anisotropy and the nucleation and motion of dislocations. Compared to other atomistic simulation

techniques, such as molecular dynamics, classical density functionaltheory or Monte Carlo simulations, the PFC technique considers only diffusive

dynamics and is thus able to treat much longer time scales. Phenomena like grain growth, crack propagation, spinodal decomposition, vacancy

diffusion, epitaxial growth and deformation can be studied with PFC method.

The following phenomena important for hetero-epitaxial thin film growth will be studied,

1) Morphological instability,

2) Dislocation nucleation at thin film surfaces,

3) Compositional instability

Organisaties:

• Duurzaam Materialenbeheer

Onderzoekers:

• Patrick Wollants

• Nele Moelans

Modeling of gene regulatory networks.

K.U.Leuven

Abstract: Genes are dynamical objects which can be active or inactive at a given time and during different stages of the cell cycle. Once active they

aretranscribed into mRNAs, which are then translated into proteins. The activity of a given gene is regulated by other genes called transcription

factors. Therefore genes form complex networks, where each gene is a node which exert a positive or negative coupling to other genes. The aim

ofthis thesis is to study models of gene regulatory networks, focusing inparticular to the so called network motifs. The motifs are small subgraphs in

gene networks which are found more frequently than as expected inrandom networks. These systems will be modeled through a deterministic

approach, using mean-field dynamical equations and through stochastic simulations. Stochasticity is known to be an important factor as genes

areoften present in in low numbers in a living cell.

Organisaties:

• Afdeling Theoretische Fysica

Onderzoekers:

• Enrico Carlon

• Matthias van Dorp

Modeling of nanostructured materials for energy storage applications

K.U.Leuven

Abstract: Geïntegreerde autonome elektronische microapparaten voor bijvoorbeeld medische apparatuur, implantaten en draadloze sensor

toepassingen kennen geleidelijk hun ingang in het dagelijkse leven. Deze apparaten zijn klein en moeten voorzien zijn van een geïntegreerde

energiebron. In de huidige technologie is het inbouwen van een klassieke Li-ion batterijen in het elektronische systeem een ware uitdaging. De

hoge ionische mobiliteit en volatiliteit van het Li-ion maken lithium het kost wat kost te vermijden element in elektronische productiefaciliteiten.

Hierdoor moeten batterijen op basis van andere ionen ontwikkeld worden.Een nieuwe klasse van materialen genaamd Metal-Organic-Frameworks

(MOFs) hebben een poreuze kristalstructuur met ionische en elektrische geleidingeigenschappen die, volgens de literatuur, veelbelovend blijken te

zijn voor toepassingen als energieopslag materiaal. Het bijzondere aan MOFs is hun modulariteit die gedefinieerd wordt door de anorganische

ionen en de organische

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Dirk De Vos

• Maarten Mees

Modeling structured dynamical systems using parametric and kernel-basedmodels


K.U.Leuven

Abstract: In model structures for nonlinear system identification support vector machines and kernel methods have been successfully applied in the

past for certain classes of model structures. Typical examples are nonlinear ARX models, structures containing additional noise models and certain

block structured models such as Hammerstein system and Wiener-Hammerstein systems. However, for more complex system configurations it is

challenging to further incorporate prior knowledge about the structure e.g.

within a primal-dual optimization setting of support vector machine related models. Often the structure

is also unknown and one wants to estimate itby making use of sparsity inducing penalty terms related to L1 or L0 regularization and nuclear norm

regularization. The aim of the research isto advance in this area which is at the interface between nonlinear system identification and machine

learning, by combining and integrating the best of both paradigms and employing both parametric and kernel-

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Johan Suykens

• Ricardo Castro Garcia

Modellen en algoritmes voor de selectie en timing van gefaseerde investeringen in Rnbsp;nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OG ORSTAT @ Leuven

Onderzoekers:

• Roel Leus

• Frederik Spieksma

Modellen in financiële wiskunde met inertie en sprongen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Uitgaande van de werken van Nadine Bellamy (1999), Damien Lamberton (1997), Steve 2. Shreve (2004), van Erhan Bayraktar en

anderen (2003), achtereenvolgens over stochastische processen met sprongen in financien en markt modellen met inertie, hebben we het plan om

basis differentiaalvergelijkingen (met sprongen) te definieren die het effect van inertie en sprongen weerspiegelen met als doel opties in een

financiele markt te evalueren en te hedgen.

Organisaties:

• Analytische en topologische structuren

Onderzoekers:

• Johannes Van Casteren

Modellen met gauge-mediated supersymmetrie breking en hun signaturen in de Large Hadron Collider

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Wij richten ons vooral op de fenomenologie van gauge bemiddeling, een klasse van SUSY breken regelingen, maar wij zullen flexibel

blijven en openstaan voor bijdragen van de LHC.

Organisaties:

• Natuurkunde

Onderzoekers:

• Jorgen D'HONDT

Modellen met Latente Variabelen in Diagnostische Geneeskunde

K.U.Leuven

Abstract: Voor de controle en de behandeling van vele tropische en besmettelijke ziekten, zijn de ontwikkeling van nauwkeurige, lage kosten en de

eenvoudige kenmerkende technieken en nauwkeurige schatting van de prevalentie van ziekte en besmetting primordiaal. De pas ontwikkelde en

kenmerkende onderzoekstests tonen vaak een hoge nauwkeurigheid onder gecontroleerde laboratoriumvoorwaarden, maar hun waarde zou onder

bepaalde voorwaarden moeten worden beoordeeld alvorens zij voor klinische praktijken kunnen worden geadviseerd. Deze beoordeling zou

moeten worden uitgevoerd, gebruikmakend van een fase III studieontwerp met een steekproef van patiënten (en testlezers) die het dichtst de

doelbevolking vertegenwoordigt, en hetgebruiken van testvoorwaarden, gelijkaardig aan het gebruik in de praktijk.

Organisaties:

• L-BioStat

Onderzoekers:

• Emmanuel Lesaffre

• Geert Verbeke

Modellen met meerdere tijdschalen in de wiskundige biologie en de neurowetenschappen

Universiteit Hasselt

Abstract: Het project heeft als doel om theoretische technieken te ontwikkelen in geometrische singuliere storingstheorie die onmiddellijk kunnen

worden toegepast in biologische en neurologische wiskundige modellen. Singulier gestoorde wiskundige modellen worden gebruikt om dynamisch

gedrag te beschrijven waarin meer dan één tijdschaal wordt geobserveerd. Er zijn bijzonder veel chemische, biologische en neurologische situaties

waarin dit het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de werking van individuele of gekoppelde hersencellen (oscillatiegedrag op verschillende frequenties,

een snelle en een tragere), de werking van het hart, prooi- en roofdiermodellen, ... Hoewel realistische modellen een hoog aantal veranderlijken

gebruiken, merkt men vaak

dat een reductie naar enkele veranderlijken volstaat om de onderliggende dynamische processen op een kwalitatieve manier te vatten. Er is een

grote hoeveelheid resultaten omtrent dergelijke modellen met 1 snelle veranderlijke, en 1 of 2 tragere veranderlijken. In dit project bestuderen we

modellen met meer dan 1 snelle

veranderlijke. Vanuit een zuiver wiskundig standpunt wordt eerst onderzocht in welke omstandigheden de dynamische kenmerken van vlakke

singuliere storingen ook terug te vinden zijn in dynamische systemen met 2 snelle en 1 trage veranderlijke. In samenwerking met N. Popovic

(buitenlandse co-promotor van dit project,University of Edinburgh) worden vervolgens resultaten toegepast op concrete modellen.

Organisaties:

• Dynamische Systemen

Onderzoekers:

• Peter DE MAESSCHALCK


Modellen voor de zonnewind en coronale massa ejecties.

K.U.Leuven

Abstract: Reusachtige uitbarstingen op de zon, genaamd Coronale Massa Ejecties (CMEs), kunnen een grote invloed hebben op aarde doordat ze,

onder andere,een verstoring van het aardse magneetvled kunnen veroorzaken. Met dit project trachten we door middel van numerieke modellering

een beter inzicht te krijgen in het ontstaan, de evolutie en de impact van deze erupties op onze planeet. In een eerste fase breiden we onze huidige

modellen voor CME initiatie uit naar een drie-dimensionaal (3D) model. We bestuderen het "breakout" model voor CMEs in 3D, waarbij gebruik

gemaakt wordt van zowel het verschuiven van de voetpunten van het magneetveld van de zon, als van het toevoegen van nieuwe magnetische flux

voor initiëren van de eruptie. Deze simulaties zullen worden uitgevoerd in het wiskundig model van de magnetohydrodynamica (MHD), waarbij de

MHD vergelijkingen worden opgelost met een eindige volume code met Adaptive Mesh Refinement (AMR) techniek. Deze techniek laat toe om de

verschillende lengtesch

Organisaties:

• Afdeling Plasma-astrofysica

Onderzoekers:

• Marcel Goossens

• Carla Jacobs

Modelleren en biophysische karakterisering van het primaire gushing mechanisme in bier. Interactie tussen gasvormige

koolzuur en klasse II hydrofobinen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Faculteit Theologie en Religiewetensch.

Onderzoekers:

• Guy Derdelinckx

• Christiaan Michiels

Modelleren van 1-MCP transport in bewaarcellen voor appel met behulp vanCFD-technieken.

K.U.Leuven

Abstract: Controle van rijping is een van de vele uitdagingen voor het behouden van de kwaliteit van appels tijdens de naoogstfase. In de praktijk

wordt het fruit opgeslagen in palloxen van kunststof, karton of hout en van verschillende ontwerp die gestapeld worden in een bepaald patroon in

koelruimten voor gecontroleerde atmosfeer. Bovendien wordt 1-methylcyclopropeen (1-MCP), een synthetische groeiregulator, commercieel

toegepast onderde vorm van een gas om de rijping van de vruchten vertragen. Luchtcirculatie is belangrijk voor de gelijkmatige verdeling van de

werkzame stof in de koelruimte. Materialen zoals hout, karton en andere plantaardige poreuze materialen die worden gebruikt in de palloxen

hebben 1-MCP sorptiecapaciteit en kunnen de behandeling beïnvloeden. Een beter begrip van de invloed van deze factoren op de uniformiteit van

de 1-MCP behandeling is belangrijk voor het optimaliseren van het toepassingsprotocol. Het meeste onderzoek tot nu toe was gericht op de

beoordeling van de dos

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Alemayehu Ambaw Tsige

Modelleren van atmosferische samenstelling en klimaat voor het belgischgrondgebied.

K.U.Leuven

Abstract: Het doel van het voorgestelde onderzoek is het generen van toekomstige klimaat- en luchtkwaliteitsprojecties voor belgië met een

ongekende (hoge) ruimtelijke resolutie en gebruik makend van de nieuwste inzichten en parameterizaties van de processen die het regionale

klimaat en de samenstelling van de atmosfeer beïnvloeden. Het project zal grotendeels gebaseerd zijn op de "Cosmo model in klimaatmodus"

(CCLM), een 'state-of-the-art' regionaal klimaat model. In een ontwikkelingsfase zal de nadrukliggen op de verbetering en uitbreiding van dit model,

onder andere door het implementeren van i) een verbeterde representatie van de wolken enneerslag microfysica, ii) het effect van contrails op de

stralingsforcering en iii) een nieuwe module die het dynamisch karakter van vegetatie in rekening brengt. In een implementatie fase zullen de

verbeterde modellen worden gebruikt om het huidige en toekomstige klimaat en luchtkwaliteit te simuleren. Het CCLM model zal worden uitgevoerd

in geneste modus,

Organisaties:

• Afdeling Geografie

Onderzoekers:

• Nicole Van Lipzig

Modelleren van de eco- en geomorfologische evolutie van schorrengebieden

Universiteit Gent

Abstract: Schorrengebieden zijn belangrijke landvormen die zich in de bufferzone tussen land en zee bevinden. Dit fenomeen komt voort uit de

interactie tussen vegetatie, sediment transport en het snelheidsveld. Het onderzoekt heeft als doel om een model te ontwikkelen die de evolutie van

deze gebieden kan modelleren.

Organisaties:

• Vakgroep Civiele techniek

Onderzoekers:

• Peter Troch

Modelleren van de fundamentele fysische processen in een plasmajet.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het FWO-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd

na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

Modelleren van de geochemische CO² fluxen in carbonaatbodems.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Specifieke doelstellingen:

1. koppelen van een geochemisch aan een biologisch model.


2. Verzamelen van de ontbrekende gegevens en toepassing van het nieuwe model op twee studiegebeiden in contrasterende klimaatzones.

3. Validatie van de model outputs met gemeten CO2 fluxen en hun 13C/12C

ratio's.

4. Interpretatie van de biologische en geologische fluxen in relatie tot hun verklarende variabelen.

5. Een van de twee studiegebieden ligt boven de Altamira grot, wereldberoemd voor haar muurschilderijen. Met het biogeochemische model zullen

we trachten het risisco voor schade aan de schilderijen in te schatten onder condities van veranderend klimaat of gewijzigd beheer.

Organisaties:

• Planten- en vegetatie-ecologie

Onderzoekers:

• Ivan Janssens

• Rene Van Grieken

Modelleren van de perceptie van lichtbronnen.

K.U.Leuven

Abstract: De laatste decennia werden verschillende colour-appearance modellen ontwikkeld. Deze modellen laten toe om op basis van objectief

meetbare grootheden (spectralen radiante) te voorspellen hoe personen de kleur van objecten zullen waarnemen in termen van kleurtint,

kleurigheid en helderheid, rekening houdend met chromatische adaptatie en helderheid van de omgeving. Zij zijn echter enkel geldig voor kleine

testoppervlakken in gecontroleerde omstandigheden, maar het is duidelijk dat deze modellen zekerook nuttig kunnen zijn, mits aanpassing, voor

het beschrijven van het visueel comfort van ruimtes.Tot op vandaag is er echter geen model beschikbaar voor de evaluatie van 'self-luminous

stimuli' zoals lichtbronnen gezien tegenover een verlichte achtergrond.Dit project zal visuele perceptie van dergelijke stimuli relateren aan objectief

meetbaredata en op basis hiervan een nieuw model trachten te ontwikkelen.

Organisaties:

• Afdeling ESAT - ELECTA

Onderzoekers:

• Peter Hanselaer

Modelleren van een "dielectric barrier" ontlading voor reactieve oppervlaktebehandeling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Modelleren van een "dielectric barrier" ontlading voor reactieve oppervlaktebehandeling.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Renaat Gijbels

• Myriam Madani

Modelleren van gestructureerde dynamische systemen via parametrische en niet-parametrische technieken

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het doel van dit project "gestructureerde dynamische systemen modellering: parametrische en niet-parametrische benaderingen" is het

realiseren van synergieën tussen de verschillende families van modellering en bepalingstechnieken voor gestructureerde niet-lineaire dynamische

systemen.

Organisaties:

• Elektriciteit

Onderzoekers:

• JOANNES SCHOUKENS

Modelleren van plasma's en plasma-cel interactie voor een beter begrip van plasma's voor medische toepassingen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Erik C L Neyts

Modellering en correctie van adjacency effecten in hoge resolutie teledetectie data.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van dit doctoraat is in eerste instantie het Adjacency effect te modelleren (cf. de verschillende componenten in de radiantie

onderscheiden) en vervolgens correctie algoritmes uit te werken die kunnen toegepast worden op boge resolutie datasets. Dit kunnen zowel

hyperspectrale als multispectrale data zijn. In het begin zal het Adjacency effect bestudeerd worden op de scheiding tussen water en land, maar het

is de bedoeling een algemene analyse te maken waaruit generische correctie algoritmes bekomen worden.

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Paul Scheunders

• Bert Geens

Modellering en economische evaluatie van rotavirus en HPV vaccinatiestrategieën in Australië.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft internationaal collaboratief onderzoek naar de effectiviteit en kosten-effectiviteit van rotavirus en HPV vaccinatie in

Australie

Organisaties:

• VAXINFECTIO

Onderzoekers:

• Philippe Beutels

Modellering en experimentele validatie van een gepakte bed DBD reactor voor C02 splitsing.


Universiteit Antwerpen

Abstract: De opwarming van de aarde, voor 70 % veroorzaakt door CO2 is een steeds groter wordend probleem. De splitsing en conversie van

CO2 naar nuttige chemicaliën met behulp van plasma's wint hierbij elk jaar aan belang. In dit onderzoek wordt, met behulp van computersimulaties

en experimentele validatie, het gebruik van een gepakte bed DBD plasma reactor onderzocht. Door de eigenschappen van de pakking alsook de

operationele condities van de reactor aan te passen wordt getracht het proces te optimaliseren, met een sterke nadruk op de energie-efficiëntie.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Koen Van Laer

Modellering en simulatie van vermogenelektronische systemen in het raamwerk van complementariteitssystemen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling ESAT - ELECTA

Onderzoekers:

• Wim Michiels

• Johan Driesen

Modellering van de interacties van bacteriocineproducerende melkzuurbacteriën in een worstomgeving

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Modellering van de interacties van bacteriocineproducerende melkzuurbacteriën in een worstomgeving

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• FREDERIC LEROY

Modellering van de plasmachemie in een capacitief gekoppeld plasma gebruikt voor micro-elektronica toepassingen

Universiteit Antwerpen

Abstract: Plasma's worden veel gebruikt in de micro-elektronica voor het maken van computerchips, nl. in plasma etsen en depositie van

verschillende materialen. Er is een toenemende interesse in het gebruik van zeer complexe gasmengsels, bv. gebaseerd op CHxFy, soms zelfs in

combinatie met HBr, Cl2 en O2. In dit project wensen we een beter begrip te krijgen van de plasmachemie in verschillende CHxFy plasma's, nl.

CHF3, CH2F2 , CH3F en CF4, door middel van een computermodel. Hiervoor zullen we gebruik maken van het "hybrid plasma equipment model"

(HPEM). We gaan een reactieset opstellen, gebaseerd op een groot aantal plasmadeeltjes, nl. verschillende soorten moleculen, radicalen, ionen,

geëxciteerde deeltjes en de elektronen. Deze deeltjes reageren met elkaar via een groot aantal soorten botsingen, nl. elektron-neutraal, elektronion,

ion-ion, ion-neutraal en neutraal-neutraal reacties. We gaan een lijst van alle mogelijke reacties opstellen, met de overeenkomstige botsingswerkzame-doorsneden

en reactiesnelheidscoëfficiënten. Vervolgens moeten we voor elk plasmadeeltje de verschillende productie- en

verliesprocessen definiëren, om de behoudsvergelijkingen op te lossen. Het transport van de deeltjes zal beschreven worden op basis van diffusie,

migratie en advectie. De elektrische veldverdeling in het plasma zal zelfconsistent berekend worden uit de dichtheden van de geladen deeltjes,

door oplossen van de Poisson vergelijking. Typische resultaten van dit model omvatten de dichtheden, fluxen en energieën van de plasmadeeltjes,

de elektrische veldverdeling en informatie over het belang van verschillende soorten reacties in het plasma.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

Modellering van de vorming en het transport van clusters in een radio-frequente silaan ontlading.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Er wordt een model ontwikkeld om de vorming en het gedrag van nanodeeltjes in een radiofrequent silaan (SiH4) en acetyleen (C2H2)

plasma te beschrijven. Dit model omvat zowel de vorming van nanodeeltjes via chemische reacties in de gasfase (=nucleatie), als de verdere groei

van nanodeeltjes via coagulatie, de oplading van de nanodeeltjes en hun gedrag onder invloed van verschillende krachten.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Kathleen De Bleecker

Modellering van de vorming en het transport van clusters in een radio-frequente silaan ontlading.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Modellering van de vorming en het transport van clusters in een radio-frequente silaan ontlading.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Renaat Gijbels

• Kathleen De Bleecker

Modellering van de vorming van micrometer-deeltjes bij laser ablatie van vaste materialen. (FWO Vis. Fel., D. BLEINER)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Er wordt een model ontwikkeld voor de beschrijving van de processen die optreden tijdens laser ablatie (LA) van vaste materialen, om de

toepassing van LA voor ICP-analyse te verbeteren. Meerbepaald de mechanismen voor vorming van deeltjes in het micrometer gebied zullen

gesimuleerd worden, op basis van de vorming van een "melt pool" door verhitten van het vaste materiaal, die wegspat ("liquid splashing") onder

invloed van druk, en aanleiding geeft tot jet-vorming, en opsplitsen van de jets in micrometer deeltjes. Dit zal beschreven worden met een

vloeistofdynamica-model.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:


• Annemie Bogaerts

Modellering van diffusie en reactiekinetiek in nanoporeuze materialen

Universiteit Gent

Abstract: Mijn project situeert zich in het domein van de poreuze materialen. Deze vastestofmaterialen vragen een aanpak op meerdere schalen,

aangezien processeren op verschillende tijd- en lengteschalen plaatsvinden: van kwantumfysica/chemie op de atomaire schaal tot diffusie op the

nanoschaal. Dit project zal de materialen met computerecperimenten bestuderen, om nieuwe inzichten te verwerven in diffusie, adsorptie and

kinetiek, zodat nieuwe materialen ontworpen kunnen worden.

Organisaties:

• Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Onderzoekers:

• Michel Waroquier

• Veronique Van Speybroeck

Modellering van groei en metabool gedrag van melkzuurbacteriën in complexe ecosystemen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De doelstelling van deze studie is om generische mathematische modellen te ontwerpen ter studie van het fysiologisch gedrag (groei en

metabolisme) van MZB in complexe ecosystemen (gefermenteerde levensmiddelen, humane colon). Dit zal toelaten om beter te begrijpen in welke

mate deze MZB tot nut kunnen zijn en hoe hun gedrag in het voordeel van de producent en consument kan worden omgebogen door in te spelen

op procesfactoren en omgevingscondities. Deze aanpak verschilt dus duidelijk van een op genetische modificatie gebaseerde ingreep, waarbij

bacteriële cellen gericht genetisch gewijzigd worden teneinde een bepaalde doelstelling te bereiken. De modellen zullen worden geconstrueerd

vertrekkende van specifieke gevallenstudies waarin de onderzoeksgroep IMDO (http://imdo.vub.ac.be) ruime expertise en bekendheid heeft

opgedaan (gefermenteerde worst, zuurdesem, humane colon). Deze basisdata zullen worden aangevuld met recent ter beschikking gestelde

genoominformatie.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Luc DE VUYST

Modellering van het kleuruitzicht van lichtgevende kleuren.

K.U.Leuven

Abstract: De beoordeling van de kwaliteit en het comfort van verlichting vereist een goed begrip van de correlatie tussen de optische

eigenschappen van stimuli, zoals luminantie, en hun desbetreffende perceptuele kenmerken, zoals helderheid, tint, kleurigheid, lichtheid, chroma

en verzadiging/saturatie. Om dit te vergemakkelijken werden kleur perceptie modellen ontwikkeld die veel van de fysiologische processen, die in

het menselijk visueel systeem plaatsvinden, simuleren. De kleur van objecten is afkomstig van de interactie tussen een lichtbron en de fysieke

eigenschappen van het object. Objectkleuren (oppervlakte kleuren) behoren tot de categorie van de zogenaamde "gerelateerde kleuren" omdat ze

worden waargenomenin relatie met andere kleuren, zoals de kleur van de lichtbron. Voor deze stimuli werd een kleur perceptie model ontwikkeld in

2002, CIECAM02, die algemeen aanvaard is door de internationale gemeenschap. Dit model wordt gebruikt in de afdruk- en displaytechnologie om

de juiste kleur t

Organisaties:

• Afdeling ESAT - ELECTA

Onderzoekers:

• Kevin Smet

• Peter Hanselaer

Modellering van het klimaat en zijn evolutie op globale en regionale schaal.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project is opgevat als bestanddeel van een samenhangend geheel van werkzaamheden van diverse ondezroeksploegen. Het thema:

Drie-demensionale modellering van het klimaat op globale en Europese schaal en zijn respons op veranderingen van de samenstelling van de

atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. De belangrijkste doelstelling van het project bestaat uit het ontwikkelen van numerieke modellen

met het oog op eenbeter begrip van de fysische processen in het klimaatsysteem om tot een betere voorspelling te komen van de evolutie van het

klimaat als gevolg van menselijke activiteiten, op zowel globale als regionale schaal. Meer in het bijzonder is het de bedoeling om een bestaand

gekoppeld algemeen circulatiemodel van de atmosfeer en de oceanen te koppelen met een drie-dimensionaal model van de Groenlandse ijskap.

Organisaties:

• Geografie

Onderzoekers:

• PHILIPPE HUYBRECHTS

• HUGO DECLEIR

Modellering van nanogestructureerde materialen voor toepassingen in energieopslag.

K.U.Leuven

Abstract: The advent of the Complementary Metal-oxide-Semiconductor (CMOS) transistor, over forty years ago, has been serving as a key

enabling technology for the development of the microelectronic industry. While over the last century, the scaling of the transistor has been

crystallizing the main research efforts of the microelectronic industry, the development of integrated multifunctional electronic devices is now getting

more and more attentions. Indeed, the latter case, the approach consists into using the current technologies to design #electronic# blocks that are

integrated to develop new functionalities (such as medical diagnostics, smart ambient wireless communications,...).

However, to be part of our everyday#s life, these multifunctional devices have not only to be miniaturized and but also have to be associated with

an integrated energy power supply. Within the current technology node, the embedding of classical lithium based batteries consists into a real

challenge for the microe

Organisaties:

• Afdeling Halfgeleiderfysica

Onderzoekers:

• Andre Stesmans

• Maarten Mees

Modellering van nanostructuren en klassieke clusters.


Universiteit Antwerpen

Abstract: De hoofdthema's van het onderzoeksproject zijn de studie van de structurele en elektronische eigenschappen van nanostructuren en

klassieke clusters. Hoewel beide thema's op het eerste zicht geen verband houden met elkaar is er toch een belangrijk raakvlak: beide zijn

computationeel erg zware problemen.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Bart Partoens

Modellering van sequentiële processen in multiniveau emotie-gegevens.

K.U.Leuven

Abstract: Binnen het onderzoeksveld van de psychologische en pedagogische wetenschappen wordt vaak gebruik gemaakt van een specifieke

analysetechniek, genaamd lineaire regressie. Lineaire regressie wordt gebruikt wanneer een onderzoeker zo goed mogelijk een bepaald criterium

wil voorspellen(bijvoorbeeld de effectiviteit van een bepaalde therapie) op basis van een aantal mogelijke voorspellende factoren (bijvoorbeeld de

lengte van de therapie, de hoeveelheid sessies, en het aantal wetenschappelijke artikels die de therapie ondersteunen). Het basisidee van lineaire

regressie is dat men het criterium zo goed mogelijk voorspelt door alle voorspellers gewogen op te tellen, waarbij die voorspellers die nauwer

samenhangen met het criterium een hoger gewicht krijgen. Lineaire regressie analyse zoekt hierbij de optimale waarden van de gewichten.Hoewel

lineaire regressie heel vaak op succesvolle wijze toegepast werd binnen het veld van de psychologie en de pedagogische wetenschappen, zijn er

bepaalde situ

Organisaties:

• Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek

Onderzoekers:

• Iven Van Mechelen

• Eva Ceulemans

• Eva Vande Gaer

Modellering van vulkaan tektonische samenwerkingen in een trans-tensie domein: Noord Tanzaniaans deel van de Oost

Afrikaanse Slenk

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt de wederzijdse interacties in een tot nu toe slecht bestudeerde extensionele transtensional domein van de Oost-

Afrikaanse Rift (EARS) systeem en hun relevantie voor flankinstortingsgevaren te bestuderen. Recente rift intrusies en vulkaanuitbarstingen

tesamen met nieuw gedocumenteerde puinlawine wijzen op de noodzaak om de tektonische besturingselementen op vulkaan-gerelateerde risico's

te begrijpen. Gedetailleerde kartering van vulkaan-tektonische functies op DEMs geïntegreerd met bestaande geofysische en geochronological

gegevens zal beperkingen op de regionale spanningen leggen. Veldwerk zal dan plaatsvinden op Mt Meru, een actieve vulkaan met een 7200 B.P

flankinstorting gelegen naast Arusha, om puinlawine dynamiek en tektonische besturingselementen te beperken. Tot slot, zullen er analoge

modellen worden ontwikkeld om het samenspel van vulkanische en tektonische structuren op regionaal en de vulkaan-schaal te beperken, om zo

inzicht te verstrekken in de factoren die het vóórkomen van gevaarlijke flankinstortingen in extensionele transspanningsdomeinen beheersen.

Organisaties:

• Geografie

Onderzoekers:

• Matthieu KERVYN DE MEERENDRE

• Audray DELCAMP

Modelling and Experimental Evaluation of (Post)Lithography Process Contributions to Pattern Roughness (Modellering en

experimentele evaluatie van (post)-lithografie procesbijdragen aan patroon ruwheid)

K.U.Leuven

Abstract: Extreme UV lithografie is de meest geavanceerde top-down patterning technologie voor de ontwikkeling van semiconductor producten.

Deze techniek gaat verder dan de traditionele optische lithografie. Dit type lithografie gebruikt een Tin-plasma om fotonen te creëren met een

golflengte van 13.5 nm. Voor de projectie wordt gebruik gemaakt van een reflectief optisch systeem (inclusief foto-masker) in vacuum. De spiegels

bestaan uit multi-lagen voor reflectie en een hoog absorberende laag om het gewenste patroon te creëren. Vanaf 1980 werd er veel vooruitgang

geboekt om deze technologie op tot stand te brengen. Dit is noodzakelijk in de semiconductor industrie voor het behoud van patroon scaling,

gedicteerd door de niet-natuurlijke wet van Gordon Moore in 1965. De huidige scaling is gedreven door de opbrengst van de lage kost per transistor

voor elk nieuw technologische generatie. Elke kans om een nieuwe lithografische techniek te introduceren, opent de deur voor verdere kostefficiënte

aanp

Organisaties:

• Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS

Onderzoekers:

• Luc Van den hove

• Alessandro Vaglio Pret

Modelling Diversity in Software Product Lines (Modellering van diversiteit in software product lines)

K.U.Leuven

Abstract: Software systems are central for the infrastructure of modern society. To justify the huge investments such systems need to live for

decades. This requires software which is highly adaptable. Software systems must support a high degree of (spatial) variability to accomodate a

range of requirements and operating conditions, and temporal evolvability to allowthese parameters to change over time. Current approaches to

reusabilityand maintenance are inadequate to cope with the dynamics and longevity of future software applications and infrastructures, e.g. for e-

commerce, e-health and e-government. At the same time, we rely increasingly on systems that provide a high degree of trustworthiness. Thus, the

major challenge facing software construction in the next decades is high adaptability combined with trustworthiness. A severe limitation of current

development practices is the missing rigour of models and property specifications. Without a formal notation of distributed, component-based sy

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• David Clarke

• Radu Muschevici

Modelling multilevel multistates models in the presence of misclassification with applications in caries research

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract


Organisaties:

• L-BioStat

Onderzoekers:

• Emmanuel Lesaffre

Modelling of mechanical deformation in fruit due to hygrostress during drying

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Wondwosen Abebe Aregawi

Modelling of the reliability and degradation of next generation nanoelectronic devices.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling ESAT - MICAS

Onderzoekers:

• Georges Gielen

• Andre Stesmans

Modelling, Propagation and Model generation in Higher Order Logics HO(.).

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marc Denecker

• Gerda Janssens

• Joachim Jansen

Modelling the Yield Strength and Strain Hardening of Ultrafine Grained Aluminium (Modelleren van de vloeigrens en de

vervormingsversteviging van submicron Al-legeringen)

K.U.Leuven

Abstract: Equal channel angular pressing (ECAP) is een techniek waarbij ultra kleine korrels worden gegenereerd tijdens een extreem hoge

koudvervorming. Omwille van de specifieke vervormingswijze (ECAP) vertonen deze materialen een asymmetrische textuur die nauw aansluit bij de

textuur na eenvoudige afschuifvervorming en een complexe microstructuur met ultra fijne korrels. De textuur en de microstructuur van het materiaal

na ECAP hebben een significante invloed op de mechanische eigenschappen. Een voorbeeld van een specifieke mechanische eigenschap is een

trek-druk asymmetrie, waarbij een verschillende vloeigrens wordt opgemeten in trek en in druk. Het doel van deze studie is een model te

ontwikkelen om de vloeigrens en vervormingsversteviging van ECAP materiaal te beschrijven, de trek-druk asymmetrie te voorspellen en om meer

inzicht te verkrijgen in de relaties tussen het macroscopische mechanische gedrag en de microstructurele ontwikkelingen.In dit werk wordt een

commercieel zuiver Aluminiumt

Organisaties:

• Structurele Materialen

Onderzoekers:

• Albert Verlinden

• Enze Chen

Modelreductie van systemen met meerdere parameters en hun toepassingen.

K.U.Leuven

Abstract: Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van nauwkeurige en efficiente methoden voor geparametriseerde modelreductie (PMOR) die

kunnen aangewend worden in de context van design optimalisatie. Om deze doelstelling te bereiken, hebben we de volgende meer specifieke

objectieven:1.nbsp;nbsp;nbsp;We zullen theorie en methodenontwikkelen om de interpolatiepunten te kiezen zodanig dat hun aantal klein is maar

toch een goede dekking van de parameterruimte realiseren waarin men op dat ogenblik geinteresseerd is.2.nbsp;nbsp;nbsp;We zullen MOR voor

metingen a.h.v. Loewner-matrices uitbreiden naar PMOR.3.nbsp;nbsp;nbsp;We zullen theorie en methoden ontwikkelen om gereduceerde

modellen te ontwikkelen in andere dan een toestandsruimtevoorstelling, zoals een beschrijving via veeltermmatrixfracties.4.nbsp;nbsp;nbsp;We

zullen snelle methoden ontwikkelen voor grootschalige modellen in toestandsruimtevoorstelling voor modellen met lichtjes wijzigende parameters

a.h.v. Krylov-methoden, recyclage en con

Organisaties:

• Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde

Onderzoekers:

• Marc Van Barel

• Karl Meerbergen

Models and Simulations of Magnetic Reconnection Processes in Plasmas

K.U.Leuven

Abstract: We want to investigate to magnetic reconnection phenomenon for applications to space, laboratory and industrial processes.

Organisaties:

• Afdeling Plasma-astrofysica

Onderzoekers:

• Giovanni Lapenta

• Emanuele Cazzola

Model voor multi-polluent impact en inschatting van de drempelwaarden voor cultureel erfgoed (MULTI-ASSESS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het prijskaartje van de verwering en bezoedeling van verschillende materialen door luchtvervuiling is enorm en de schade die wordt

toegebracht aan objecten van hoge culturele waarde bedreigt het rijke Europese culturele erfgoed. Veel aandacht is lang uitgegaan naar de

effecten van S-houdende polluenten, met in het bijzonder SO2, dat algemeen aanzien werd als de belangrijkste factor in de verwering van


verschillende materialen. Bestaande dosis-respons functies weerspiegelen in principe een pollutie situatie die gedomineerd wordt door SO2

emissie. De dalende SO2-niveau's in de meeste delen van Europa en het toenemende wagenverkeer hebben aanleiding gegeven tot verhoogde

niveau's (zowel absoluut als relatief) van N-verbindingen, O3 en fijne deeltjes, waardoor een nieuwe multi-polluent situatie ontstaan is. De

ontwikkeling van dosis-respons relaties, die de multi-polluent effecten (in combinatie met klimatologische en meteorologische parameters) op de

verwering en bezoedeling van verschillende materialen kunnen kwantificeren, vormt een essentiële voorwaarde om schade en drempelwaarden te

kunnen voorspellen. De resultaten zullen als ondersteuning dienen voor het opstellen van een beleid met betrekking tot luchtkwaliteit en zouden

een efficiënt instrument zijn voor autoriteiten, organisaties en personen die verantwoordelijk zijn voor erfgoed-zorg, in hun inspanning voor het

behoud van objecten van culturele waarde en de reductie van onderhoudskosten.

Organisaties:

• Micro- en Sporenanalyse

• Milieuanalyse

Onderzoekers:

• Rene Van Grieken

MOD-ENP-TOX.

K.U.Leuven

Abstract: MOD-ENP-TOX project is a multidisciplinary project aiming to accomplish the followingobjectives: (i) to develop a novel and generic

Modelling Assay Platform (MAP) which can be used as a« Risk Indicator » tool to predict the toxicity of metal-based NPs (MeNPs), and (ii) to

demonstrate thefeasibility of a MAP prototype on a shortlist of MeNPs- which can be further developed to screen thetoxicity of a large number

ENPs. Based on the concept of Integrating Testing Strategies (ITS), theproposed generic MAP combines two main and complimentary paradigms:

(1) a novel ComputationalModeling Package (CMP) based on structural, mechanistic, as well as kinetic modeling tools and (2) aninnovative high

content screening (HCS) strategy thatallows performing multiplexed streamlined andpredictive assays for calibration, refinement and validation of

the computed models.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Locquet

Modern EPR spectroscopy-methodology and applications in physics, chemistry and biology. (Conference Moderne EPR

spectroscopie-methodologie en toepassingen in fysica, chemie and biologie.

(Conference project)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Gedurende de laatste 15 jaar heeft Elektronen-Paramagnetische-Resonatie (EPR) spectroscopie een enorme ontwikkeling doorgemaakt

op het vlak van methodologie en van instrumentele technieken, i.h.b. in de richtingen van hoge-veld- en van gepulste EPR. Dit omvat multifrequentie,

multi-resonantie en multi-dimensionele experimenten, analoog aan deze die de NMR spectroscopie voorheen totaal getransformeerd

hebben. Hierdoor neemt de informatie-inhoud sterk toe die uit EPR metingen kan worden bekomen, en dit heeft een belangrijke impact op

verschillende gebieden van de fysica, materiaalwetenschappen, chemie en biologie. De doelstelling van deze school is om de moderne EPR

methodologie in de wetenschappelijke gemeenschap te verspreiden doorheen de jonge onderzoekers. Deze jonge wetenschappers zullen worden

geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen in EPR spectroscopie en met recente toepassingen ervan in het onderzoek, en zij zullen de de

theoretische vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn om deze technieken te begrijpen en toe te passen.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

Modificatie van de morfologie en functionele eigenschappen van metallische oppervlakken met behulp van laagenergetische

ionenbundels.

K.U.Leuven

Abstract: Bestraling van oppervlakken met keV-ionen leidt vaak tot de vorming vanperiodieke patronen op nanometerschaal (heuvels, putjes,

rimpelingen...). Dit fenomeen wekt veel interesse op als potentiële nanofabricage techniek vanwege zijn relatieve eenvoud en hoge

doorvoersnelheid. Ondanks deaanzienlijke inspanningen om tot een volledige theoretische beschrijving van dit fenomeen te komen, zijn heel wat

aspecten van de ion-geïnduceerde patroonvorming nog steeds niet voldoende begrepen.Wij focusen ons op de patroonvorming op een specifieke

groep van materialen - nl. metalen. In tegenstelling tot andere oppervlakken die frekwent bestudeerd worden in deze context (bijvoorbeeld Si,

SiO2), worden metalen niet amorf tijdens het ionenbestralingsproces en hun blijvend kristallijne karakter heeft een significant invloed op de vorming

van de patronen. De bestaande theoriën voor de patroonvorming houdt meestal niet expliciet rekening met de kristallijne structuur van het

oppervlak, en zijn ook vaak niet

Organisaties:

• Afdeling Kern- en Stralingsfysica

Onderzoekers:

• Wilfried Vandervorst

• André Vantomme

• Tomas Skeren

Modificatie van poreuze dragers voor de vorming van organisch-anorganische hybride materialen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De twee krachtlijnen van dit onderzoeksproject zullen gebaseerd zijn, enerzijds op het rechtstreeks combineren van zeolieten met

mesoporeuze materialen. Anderzijds, zal de vorming van hybride materialen nagestreefd worden in welke mesoporeuze dragers worden

gemodificeerd met organische groepen om alzo de selectiviteit te verhogen.

Organisaties:

• Laboratorium adsorptie en katalyse

Onderzoekers:

• Pegie Cool

• Vera Meynen

Modificeren van 2D materialen zoals grafeen en MoS2 door moleculaire zelf-assemblage: structuur en functie.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:


• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica

Onderzoekers:

• Steven De Feyter

• Han Jin Adisoejoso

Modulaire behandeling van effecten in puur functionele programma's en modellen

Universiteit Gent

Abstract: De complexiteit van softwaresystemen beheersen is een van de blijvende uitdagingen van de informatica, en het domein van

programmeer- en modelleringstalen in het bijzonder. Puur Functioneel Programmeren (PFP) geniet brede erkenning om complexiteit te reduceren.

Helaas is ondersteuning voor neven-effecten, vooral op modulaire wijze, een essentieel probleem van PFP.

Dit project ontwikkelt PFP-technieken voor neven-effecten in zeer modulaire softwaresystemen.

Organisaties:

• Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica

Onderzoekers:

• Tom Schrijvers

Modulaire behandeling van effecten in puur functionele programma's en modellen.

K.U.Leuven

Abstract: Het beheersen van de complexiteit van grote software systemen is een van de grote uitdagingen in de informatica. Aan dit thema wordt

heel wat aandacht besteed in onderzoek rond programmeer- en modelleertalen, omdat de complexiteit van een software systeem sterk beïnvloed

wordt door de keuze van de taal die gebruikt wordt voor implementatie of modellering.Puur Functionele Programmeren (PFP) is een

programmeerparadigma (ondersteund door talen zoals Haskell, Coq of Agda) dat in staat isom de essentie van krachtige programmeerconcepten

eenvoudig te beschrijven, en dus ook om de complexiteit van grote software systemen onder controle te houden. Maar PFP heeft maar beperkte

ondersteuning voor impliciete neveneffecten in software.Het doel van dit project is de ontwikkeling van PFP technieken voor het programmeren en

modelleren van modulaire software met ondersteuning voor neveneffecten, en de evaluatie van deze technieken in case studies.

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Frank Piessens

Modulaire Virtuele Machines voor Ambient Intelligence.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Miniaturisatie van computers en de opkomst van draadloze netwerken maken het mogelijk computationele technologie te integreren in

alledaagse gebruiksvoorwerpen. Dit heeft geleid tot een visie waarin computationele technologie alomtegenwoordig is in onze omgeving. Men

spreekt van Ambient Intelligence (of AmI). In tegenstelling tot het ontwikkelen van software voor desktop applicaties, kan men de hardwarebeperkingen

van AmI toestellen vaak niet zomaar wegabstraheren in een alomvattend platform zoals een besturingssysteem of een klassieke

virtuele machine. Dit omwille van beperkingen in rekenkracht en geheugen en omwille van de draadloze verbinding die kan uitvallen door

interferentie of door de mobiliteit van gebruikers.

In de voorbije decennia is veel vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van concepten en technologieën die de verschillen tussen platformen

weggeabstraheren. De belangrijkste stap hierin is de introductie van de virtuele machine. Dit is echter problematisch wanneer men de stap naar

virtuele machines ook op de hierboven beschreven hardware wil gaan ontplooien. Het probleem is dat virtuele machines als doel hebben de

hardware te verbergen maar dat deze hardware zodanig divers is dat een virtuele machine noodzakelijkerwijs de unie van alle soorten hardware

moet omvatten. Het probleem is dat dit resulteert in te grote monolitische virtuele machines die bovendien overbodige diensten aanbieden die toch

niet op de concrete hardware waarop ze wordt ontplooid voorhanden is.

Het doel bestaat erin te onderzoeken hoe virtuele machines voor AmI op maat gebouwd kunnen worden die inzetbaar zijn op diverse geïntegreerde

systemen. De visie van het voorstel bestaat erin zulke virtuele machines samen te stellen uit herbruikbare virtuele machine componenten. We

spreken daarom van modulaire virtuele machines. Een zeer belangrijk onderdeel van het onderzoek is het bepalen van de verschillende modules

waaruit een virtuele machine is opgebouwd. Men kan zich bijvoorbeeld inbeelden dat sommige rekenintensieve modules (zoals bvb. reflectie) niet

in rekening zullen gebracht worden indien men een virtuele machine voor een actieve RIFD tag wil gaan samenstellen. Het conceptueel uit mekaar

rafelen van de modules waaruit AmI virtuele machines zullen worden opgebouwd is dus zeker één van de doelstellingen. Een tweede doel is het

onderzoeken hoe deze conceptueel onafhankelijke modules daadwerkelijk modulair geïmplementeerd kunnen worden en samengeplugged kunnen

worden. Hiervoor denken we aan het gebruik van aspect-georiëenteerde technieken en assemblagebandtechnologie zoals technieken uit

generatief programmeren. De combinatie van deze technieken zal ons toelaten af te stappen van de huidige monolitische virtuele machines die te

groot en te rijk aan features zijn om praktisch ingezet te kunnen worden op geïntegreerde systemen.

Organisaties:

• Informatica en Toegepaste Informatica

Onderzoekers:

• THEO D'HONDT

Modulaire vormen in niet-commutative meetkunde.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Tijdens de laatste jaren heeft de kandidaat Clifford-algebrawaardige modulaire vormen i.v.m. met arithmetische deelgroepen van de

orthogonale groep O(1,n) onderzocht, die in de kern van Dirac-type operatoren zitten. De doelstelling van dit project is deze technieken toe te

passen en uit te breiden op veralgemeningen van Clifford algebras en Cayley-Dickson algebras. Dit zal tot nieuwe inzichten leiden in de studie van

discrete quantum groepen en Hopf algebra's in het kader van de niet-commutatieve meetkunde.

Organisaties:

• Niet-commutatieve algebra en geometrie

Onderzoekers:

• Freddy Van Oystaeyen

Modular semi-automatic formal verification of critical systems software

K.U.Leuven

Abstract: During this doctoral research, I intend to research approaches for addressing current limitations of modular formal verification approaches,

including: (1) verifying functional behaviour of device drivers, includinginteraction with the application layer, (2) verifying fine-grained concurrent

data structures in a less cumbersome fashion, (3) decreasing the annotation effort currently required by modular formal verification approaches, e.g.

by automatically inferring loop invariants, and (4) constructing verification approaches for language constructs and programming patterns, like

modules concurrently used by multiple other modules.


Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Frank Piessens

• Bart Jacobs

• Willem Penninckx

Modulering van het tumor-geassocieerd macrofaag fenotype door Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) en de

evaluatie van SLPI als therapeutisch doelwit.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Tumoren dienen beschouwd te worden als organoïde structuren waarin een complexe bidirectionele interactie bestaat tussen

getransformeerde en niet-getransformeerde cellen, resulterend in tumorgroei en -progressie. Hierbij wordt het kankercel fenotype sterk beïnvloed

door tumor-infiltrerende cellen en vice versa. Zo oefenen tumor-geassocieerde macrofagen (TAM) tal van functies uit, gaande van het modelleren

van zowel kankercellen als de tumor micro-omgeving, tot het onderdrukken van anti-tumor immuniteit. Vermits macrofagen ook de potentiële

capaciteit bezitten om kankercellen te vernietigen, dienen molecules in de tumor micro-omgeving TAM te sturen naar een eerder tumorgroei

bevorderend fenotype. De aard van dergelijke molecules is echter onvoldoende gekend, ondanks hun potentieel als therapeutisch doelwit.

Via de integratie van drie gevestigde onderzoeksdomeinen in ons labo (de studie van differentiële macrofaagactivering; de studie van de

protumorale rol van SLPI, en het gebruik van kameel nanobody technologie in kankeronderzoek) beoogt dit project de impact te bestuderen van

intratumorale SLPI productie op het moleculair en functioneel fenotype van tumor-geassocieerde macrofagen. Gebruik makend van preklinische

carcinoma modellen, die gekarakteriseerd worden door een sterk en heterogeen macrofaag infiltraat en een verhoogde SLPI productie in de tumor,

stelt dit project volgende mijlpalen: (i) bepaling van de inflammatoire status van TAM subpopulaties, (ii) de impact van het moduleren van kankercelspecifieke

en macrofaag-specifieke SLPI (en PGRN) productie op de inflammatoire status van TAM subpopulaties, en (iii) therapeutische

interventie met de normale SLPI (en PGRN) functies, gebruik makende van nanobodies.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Jo VAN GINDERACHTER

• NICK DEVOOGDT

• PATRICK DE BAETSELIER

MOFSHAPE: De vorm van metaal-organische kaders voor adsorptie, energie en katalyse toepassingen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: MOFSHAPE: De vorm van metaal-organische kaders voor adsorptie, energie en katalyse toepassingen.

Organisaties:

• Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde

Onderzoekers:

• JOERI DENAYER

Moleculair-biochemische studie van pyruvaat dehydrogenase complex deficientie en van deffecten in het mitochondriaal

genoom.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Defecten in het PHD complex en defecten van de ademhalingsketen veroorzaakt door mutaties in het mitochondriaal DNA of door

mutaties in nucleair genoom zijn de twee belangrijkste oorzaken van congentitale lactaat acidose. Onderzoek in het PDHE1alpha levert een goed

resultaat in de studie van genotype-fenotype en geeft mogelijkheid tot verdere prenatale diagnostiek. Defecten in andere subeenheden van het

PHDcomplex zijn nog weinig gekend. Door complementatie en transfektie studies wensen wij tot hiertoe niet geïdentificeerde defecten te

lokaliseren en de causaliteit van sommige mutaties aan te tonen. Voor mtDNA defecteren is de studie van heteroplamie van belang, via single fiber

of single cell PCR, om verder inzicht te verwerven in de variabele klinische uitingen van deze aandoeningen. Gezien het groot aantal

polymorphismen in mtDNA is het belang de gevonden mutaties verder te bestuderen door gebruik van antilichamen tegen ademhalingsketen

subeenheden.

Organisaties:

• Centrum Medische Genetica

• Embryologie en Menselijke Genetica

• Pediatrie

Onderzoekers:

• WILLY LISSENS

• SARA SENECA

• INGEBORG LIEBAERS

• LINDA DE MEIRLEIR

Moleculair-biochemische studie van pyruvaat dehydrogenase complex van defecten in het mitochondriaal genoom

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Defecten in het PHD complex en defecten van de ademhalingsketen veroorzaakt door mutaties in het mitochondriaal DNA of door

mutaties in nucleair genoom zijn de twee belangrijkste oorzaken van congentitale lactaat acidose. Onderzoek in het PDHE1alpha levert een goed

resultaat in de studie van genotype-fenotype en geeft mogelijkheid tot verdere prenatale diagnostiek. Defecten in andere subeenheden van het

PHDcomplex zijn nog weinig gekend. Door complementatie en transfektie studies wensen wij tot hiertoe niet geïdentificeerde defecten te

lokaliseren en de causaliteit van sommige mutaties aan te tonen. Voor mtDNA defecteren is de studie van heteroplamie van belang, via single fiber

of single cell PCR, om verder inzicht te verwerven in de variabele klinische uitingen van deze aandoeningen. Gezien het groot aantal

polymorphismen in mtDNA is het belang de gevonden mutaties verder te bestuderen door gebruik van antilichamen tegen ademhalingsketen

subeenheden.

Organisaties:

• Embryologie en Menselijke Genetica

• Pediatrie

Onderzoekers:

• WILLY LISSENS

• SARA SENECA

• LINDA DE MEIRLEIR

Moleculair biologisch onderzoek van HSPB8 mutaties in relatie tot erfelijke motorneuron aandoeningen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De distale hereditaire motorische neuropathieën (HMN) zijn een heterogene groep van aandoeningen die gekarakteriseerd worden door

de selectieve degeneratie van de motorneuronen van het perifere zenuwstelsel. In onze groep werden twee ziekteverwekkende genen


geïdentificeerd voor distale HMN type II, HSPB8 en HSPB1. Beide genen behoren tot de superfamilie van de small heat shock proteïnen (sHSPs).

In dit project zoeken we een antwoord op de vraag waarom mutaties in HSPB8 selectief de perifere motorische neuronen treffen. Via in in vitro

cellulaire studies onderzoeken we de functionele gevolgen van mutaties in HSPB8. Verder wordt er een knock-in muismodel gegenereerd om het

ziektemechanisme rechtstreeks te bestuderen.

Organisaties:

• VIB DMG - Perifere Neuropathieën

Onderzoekers:

• Joy Ijeoma Irobi-Devolder

• Vincent Timmerman

• Anne Holmgren

Moleculair biologisch onderzoek van HSPB8 mutaties in relatie tot erfelijke motorneuron aandoeningen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De distale hereditaire motorische neuropathieën (HMN) zijn een heterogene groep van aandoeningen die gekarakteriseerd worden door

de selectieve degeneratie van de motorneuronen van het perifere zenuwstelsel. In onze groep werden twee ziekteverwekkende genen

geïdentificeerd voor distale HMN type II, HSPB8 en HSPB1. Beide genen behoren tot de superfamilie van de small heat shock proteïnen (sHSPs).

In dit project zoeken we een antwoord op de vraag waarom mutaties in HSPB8 selectief de perifere motorische neuronen treffen. Via in in vitro

cellulaire studies onderzoeken we de functionele gevolgen van mutaties in HSPB8. Verder wordt er een knock-in muismodel gegenereerd om het

ziektemechanisme rechtstreeks te bestuderen.

Organisaties:

• VIB DMG - Perifere Neuropathieën

Onderzoekers:

• Joy Ijeoma Irobi-Devolder

• Vincent Timmerman

• Anne Holmgren

Moleculair dialoog tussen parasieten en gastheer : het trypanosoom model

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Studie van de moleculaire mechanismen gebruikt tussen parasieten om een ontwikkelingsverandering te ondergaan en zich aan te

passen aan hun gastheren met behulp van de Afrikaanse trypanosomen (prototype Trypanosoma brucei) als modelorganismen.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• PATRICK DE BAETSELIER

Moleculaire 3D-analyse op nanoschaal van organische vezels, composieten en membranen met statische secundaire

ionen massaspectrometrie (S-SIMS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project beoogt de uitwerking van BiC60 statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) voor de moleculaire 3D-analyse op

submicron schaal van gestructureerde organische materialen zoals vezels, composieten en membranen. Het onderzoek wordt in grote mate

rechtstreeks op industrieel relevante materialen toegepast, zodat de methode snel inzetbaar wordt voor praktische R&D toepassingen.

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Luc Van Vaeck

• Yannick Vercammen

Moleculaire 3D-analyse op nanoschaal van organische vezels, composieten en membranen met statische secundaire

ionen massaspectrometrie (S-SIMS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project beoogt de uitwerking van BiC60 statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) voor de moleculaire 3D-analyse op

submicron schaal van gestructureerde organische materialen zoals vezels, composieten en membranen. Het onderzoek wordt in grote mate

rechtstreeks op industrieel relevante materialen toegepast, zodat de methode snel inzetbaar wordt voor praktische R&D toepassingen.

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Luc Van Vaeck

• Yannick Vercammen

Moleculaire aangrijpingspunten van Angiotensine IV.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het hexapeptide Angiotensine IV (Ang IV) is recent in de belangstelling gekomen omwille van zijn vermogen om leer- en

geheugenprocessen te stimuleren. Bindingplaatsen voor dit peptide zijn nu geïdentificeerd als het Cystinyl aminopeptidase (EC 3.4.11.3).

Aangezien vasopressine en somatostatine leer- en geheugenprocessen vergemakkelijken wordt dan ook vooropgesteld dat de fysiologische

effecten van Ang IV te wijten zijn aan de remming van dit enzym. Ook zijn er aanwijzingen dat een in het bloed gesecreteerde vorm van dit enzym

(onder de naam placental leucine aminopeptidase) bijdraagt tot een normale zwangerschap door verlaging van de plasmaconcentratie van

oxytocine en vasopressine

We wensen de potentiele betrokkenheid van EC 3.4.11.3 en eventuele andere cellulaire aangrijpingspunten in de signaaloverdracht van Ang IV

grondig te bestuderen. Hiervoor hebben we als eersten een cellulair modelsysteem (CHO-K1 cellen) ontwikkeld waarin EC 3.4.11.3 endogeen

aanwezig is en waarin zowel de enzymactiviteit als de binding van [125I]Ang IV in parallel bestudeerd kan worden. Naast zijn enzymatische

werking, zou EC 3.4.11.3 ook kunnen instaan voor Ang IV-gemedieerde signaaloverdracht. Daarom zal bijzondere aandacht besteed worden aan

de invloed van dit peptide of transductiewegen (o.a. inositol fosfaten, intracellulaire calcium, cAMP, PI3 kinase, MAPK-kinasen) in verschillende

celsystemen in functie van de translocatie van EC 3.4.11.3 naar het celoppervlak. Anderzijds bieden bindingstudies (tot het apo-enzym) de

mogelijkheid tot een verbeterde detectie en kwanticicatie van EC 3.4.11.3. Dit zou toelaten om het gebruik van EC 3.4.11.3 als biomerker tijdens de

zwangerschap en type 2 diabetes beter te evalueren.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Heidi DEMAEGDT

• GEORGES VAUQUELIN


Moleculaire analyse van Botrytis cinerea infectie en Trichoderma-geïnduceerde systemische resistentie in Arabidopsis

thalianaen Lactuca sativa

K.U.Leuven

Abstract: Moleculaire analyse van Botrytis cinerea infectie en Trichoderma-geïnduceerde systemische resistentie in Arabidopsis thaliana en

Lactuca sativa Botrytis cinerea is een ziekteverwekker (pathogeen) die grijze schimmel veroorzaakt op verscheidene economisch belangrijke

gewassen. Deze pathogeen heeft een necrotrofe levensstijl, wat inhoudt dat hij cellen van de gastheerplant doodt en zichzelf voedt met nutriënten

afkomstig van dit dode weefsel. De ontwikkeling van deze ziekte kan bestreden of voorkomen worden door de aanwezigheid van zogenoemde

biocontrole organismen (BCOs). In dit opzicht zijn vele schimmels van het geslacht Trichoderma zulke BCOs die een bevorderlijk effect kunnen

hebbenop de plant door het verbeteren van zijn algemene gesteldheid en/of door het onderdrukken van de ontwikkeling van plantenziektes en -

plagen. Onderzoek aangaande deze BCOs is sterk uitgebreid gedurende de laatste decennia en hun belang als onderdeel van een geïntegreerd

gewas- en productiviteitsmanagement

Organisaties:

• Centr. Microbiële en Plantengenetica

Onderzoekers:

• Bruno Cammue

• Kaat De Cremer

Moleculaire architectuur van ionen kanalen en electrische remodelling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: 1.Analyse van genexpressie in atriaal en ventriculair weefsel van gezonde individuen en van patienten met atriale fibrillatie d.m.v. een

DNA microarray. Recent werd deze chip voor de meeste relevante alfa- en beta-subeenheden uitgebreid. De resultaten van de patientenpopulatie

worden vergeleken met deze van een controle populatie om die genen te identificeren waarvan de expressie gewijzigd is.

2.Testen van de progressieve verandering in expressieprofiel van ionenkanalen tijdens ontwikkeling van electrical remodelling in een experimenteel

diermodel (tachycardie geinduceerde atriale fibrillatie bij de hond).

3.Correlatie van de geobserveerde verandering van genexpressie met veranderingen in de electrische eigenschappen van het weefsel (voltage

clamp gegevens voor regionale verschillen, klinische gegevens voor de humane stalen, experimentele gegevens voor het diermodel).

Organisaties:

• Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie

Onderzoekers:

• Dirk Snyders

• Inge Boulet

Moleculaire architectuur van ionen kanalen en electrische remodelling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: 1.Analyse van genexpressie in atriaal en ventriculair weefsel van gezonde individuen en van patienten met atriale fibrillatie d.m.v. een

DNA microarray. Recent werd deze chip voor de meeste relevante alfa- en beta-subeenheden uitgebreid. De resultaten van de patientenpopulatie

worden vergeleken met deze van een controle populatie om die genen te identificeren waarvan de expressie gewijzigd is.

2.Testen van de progressieve verandering in expressieprofiel van ionenkanalen tijdens ontwikkeling van electrical remodelling in een experimenteel

diermodel (tachycardie geinduceerde atriale fibrillatie bij de hond).

3.Correlatie van de geobserveerde verandering van genexpressie met veranderingen in de electrische eigenschappen van het weefsel (voltage

clamp gegevens voor regionale verschillen, klinische gegevens voor de humane stalen, experimentele gegevens voor het diermodel).

Organisaties:

• Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie

• Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie

Onderzoekers:

• Dirk Snyders

• Inge Boulet

Moleculaire beeldvorming van HER2 expressie bij borstcarcinoom door middel van radioactief gemerkte Nanobodies.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Doelstelling van de onderzoeksproject: Binnen dit onderzoeksproject willen een nieuwe tracer ontwikkelen voor moleculaire beedvorming

van HER2 expressie bij patienten met borstkanker. Hiervoor zullen we een Nanobody ontwerpen met een nanomolaire affiniteit voor HER2, een

snelle bloedklaring en lage leveropname. Introductie: Maligne tumoren worden gekenmerkt door de aanwezigheid van specifieke proteinen op de

celmembraan. Deze kankerantigenen kunnen in relatief grote aantallen op de membraan voorkomen en zijn meestal in verband te brengen met een

signaaltransductiecascade die bijdraagt tot het onstaan of het promoten van het kankerfenotype. Daarom zijn deze membraanantigenen een

belangrijk aangrijpingspunt voor antikankerbehandelingen. De humane epidermale groeifactorreceptor type 2 (HER2) is een typisch voorbeeld van

een membraanreceptor die in grote aantallen uitgedrukt wordt op de membraan van kankercellen bij onder andere borstcarcinoom en

ovariumcarcinoom. De signalisatie door deze receptor leidt tot celproliferatie, toename van de celmobiliteit en een onderdrukking van apoptose.

HER2 overexpressie is dan ook gerelateerd aan een hogere aggressiviteit van de tumor en een verhoogde kans op recidief 1. Doelgerichte

behandelingen voor tumoren met HER2 overexpressie zijn reeds beschikbaar onder de vorm van monoclonale antilichamen (trastuzumab en

pertuzumab) die specifiek binden aan het extracellulaire domein van HER2 en onder de vorm van specifieke inhibitoren (lapatinib) van de tyrosine

kinase activiteit die interageren met het intracellulaire domein van HER2. Informatie over de HER2 status van tumoren is dus belangrijk omdat het

de selectie van de behandeling beïnvloedt. Momenteel wordt HER2 expressie bepaald in biopsie materiaal. Binnen dit project willen we een

methode ontwikkelen voor onderzoek naar HER2 expressie bij borstkanker patiënten op een nietinvasieve manier door middel van beeldvorming.

Dit biedt het voordeel dat het volledige kankerletsel alsook eventuele metastatische letsels geanalyseerd kunnen worden tijdens een enkele

scanprocedure. Dit vermijdt 'sampling error' bij biopten en kan meerdere keren herhaald worden, waardoor het mogelijk wordt om de HER2

overexpressie op te volgen tijdens het ziekteverloop. Op die manier is het mogelijk om patienten te selecteren die in aanmerking komen voor een

doelgerichte therapie en om de respons op de behandeling op te volgen. Niet invasieve beeldvorming van HER2 expressie werd reeds bestudeerd

door andere onderzoeksgroepen. Hiervoor werden verschillende soorten moleculen die een affiniteit hebben voor HER2 radioactief gemerkt

(monoclonale antilichamen, anitlichaamfragmenten, affibodies, ...) (9-11). In de meeste gevallen kan aangetoond worden dat deze diagnostische

'tracers' zowel in vitro als in vivo HER2 kunnen binden. De belangrijkste beperking van deze tracers is echter de achtergrond activiteit in het

lichaam. De biodistributie toont ofwel hoge tracerconcentraties in het bloed ofwel intense opname in de lever en excretie in de gastrointenstinale

tractus. Dergelijke achtergrondactiviteit is suboptimaal voor het beeldvormingsproces en beperkt het klinisch potentieel van deze tracers. Daarom

zullen we bij een nieuw ontwerp van een tracer de normale biodistributie van de molecule vooropstellen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van

Nanobodies. De generatie van Nanobodies tegen een nieuw antigen levert multipele kandidaat Nanobodies op die in aanmerking komen voor

verdere ontwikkeling. Op dit stadium zullen we de selectie van onze 'lead compound' niet alleen laten afhangen door de subtiele verschillen in

affiniteit voor het target, maar zullen we op basis van de aminozuursequentie van de backbone en het in vivo biodistributiepatroon een selectie

uitvoeren.


Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

• Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Tony LAHOUTTE

• Olive TCHOUATE GAINKAM Lea

• Ilse VANEYCKEN

• Catarina XAVIER

• SERGE MUYLDERMANS

• Matthias D'HUYVETTER

• VICKY CAVELIERS

• AXEL BOSSUYT

• NICK DEVOOGDT

Moleculaire benadering van schottolerantie in triticale

Hogeschool Gent

Abstract: Triticale combineert het goede opbrengstpotentieel van tarwe met de goede ziekte- en droogteresistentie en de lage N-behoefte van

rogge, waardoor het een duurzaam en waardevol gewas vormt, voornamelijk voor veehouders. Triticale is echter gevoelig voor schot in regenrijke

of vochtige oogstperiodes. Het optreden van schot resulteert in o.a. opbrengstverlies en verlies van kwaliteit en nutritionele waarde. Zowel het

genotype als omgevingsomstandigheden evenals de combinatie van beide factoren hebben een sterke invloed zodat het probleem enkel via

veredeling van schottolerante cultivars kan opgelost worden.

Het onderzoek beoogt een grondige studie van de fysiologische processen die optreden bij het instellen van dormantie tijdens zaadvorming, bij het

in stand houden van dormantie na afrijpen alsook bij het kiemgedrag na afrijpen. Deze studie wordt uitgevoerd aan de hand van

gestandaardiseerde kiemtesten waarbij modelgenotypen onder gestandaardiseerde omstandigheden worden opgegroeid. Hormoonbalansen en

alfa-amylase concentraties in de korrel worden opgevolgd vanaf de start van korrelontwikkeling tot volledige afrijping.

De belangrijkste genen die bij deze hormonale en enzymatische processen betrokken zijn worden dieper bestudeerd en de expressie ervan

geanalyseerd. Aan de hand van de expressiepatronen van deze genen wordt de mogelijkheid om een merker te ontwikkelen verder onderzocht. De

ontwikkelde merkertechnologie kan mogelijks verder aangewend worden om de veredeling naar schottolerante triticalerassen te optimaliseren.

Organisaties:

• Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur

• Vakgroep Plantaardige Productie

Onderzoekers:

• Sarah De Laethauwer

• Geert Haesaert

Moleculaire, biochemische en genetische studie van autisme in de context van het "Fragile X syndrome".

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Departement Menselijke Erfelijkheid

Onderzoekers:

• Claudia Bagni

Moleculaire biomerkers voor blootstelling aan neurotoxische milieupolluenten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Deptbmw

Onderzoekers:

• Greta Schoeters

• Britt Wens

Moleculaire dissectie van signaalwegen betrokken bij de fasetransitie in de woestijnsprinkhaan, Schistocerca gregaria.

K.U.Leuven

Abstract: Zwermen van de woestijnsprinkhaan vormen al eeuwen een dreigend gevaar voor de voedselproductie in Noord-Afrika, het Midden-

Oosten en het Indisch subcontinent. De zwermen kunnen honderden vierkante kilometer groot worden, met gemiddeld zon 80 miljoen vraatzuchtige

sprinkhanen per vierkante kilometer. De sprinkhanen in de zwermen leggen grote afstanden af en eten zowat alle vegetatie die ze tijdens hun reis

tegenkomen. De oogstverliezen veroorzaakt door deze zwermen hebben grote voedseltekorten en ernstige gezondheidsrisicos tot gevolg.Niet alle

woestijnsprinkhanen vormen echter een gevaar. De meest opvallende eigenschap van deze sprinkhanensoort is immers dat ze voorkomen in twee

totaal verschillende fasen, ze ondergaan wat men noemt een fasetransitie. De haast onschuldige solitaire sprinkhanen komen voor bij lage

populatiedensiteit en hebben een onopvallend voorkomen, ze proberen elkaarte vermijden en vormengeen noemenswaardige bedreiging voor

voedingsgewassen. Gunstige omgeving

Organisaties:

• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie

Onderzoekers:

• Jozef Vanden Broeck

• Rut Vleugels

Moleculaire en functionale analyse van regularende globines in Caenorhabditis elegans

Universiteit Gent

Abstract: Het C. elegans genoom codeert voor 33 globinen waarvan de functie nagenoeg volledig ongekend is. We plannen een functionele

analyse van globine-12, waarvan de mutant een steriel fenotype vertoont, en globine-33 dat bestaat uit een merkwaardige koppeling van een

globine-domein en een GPCR-domein. Hiertoe zullen biochemische, biofysische, fysiologische en moleculaire technieken worden aangewend.

Organisaties:

• Vakgroep Biologie

Onderzoekers:

• Bart Braeckman


Moleculaire en functionele analyse van regulerende globines in Caenorhabditis elegans.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES)

Onderzoekers:

• Sylvia Dewilde

Moleculaire en functionele regulatie van het voedings- en slaapgedrag bij insecten.nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Eet en slaap gedraag blijken gekoppeld, net azoals voeding nu ook blijkt tussen te komen in de setting van master circadiane klok.In

eerste instantie wil dit onderzoek foccusen op de rol van de recent bij insecten ontdekte orexine receptor. Via ligand identificatie willen we meer te

weten komen over de functionaleit van downstream pathways. naast de werking in het centrale zenuwstelsel zal ook de noge aandacht besteed

wodren aan de perifere werking ter hoogte van vetweefsel.

Organisaties:

• Afd. Dierenfysiologie en Neurobiologie

Onderzoekers:

• Roger Huybrechts

• Inge Mertens

Moleculaire evolutie van polymerasen richting het accepteren van synthetische nucleotiden met niet-pyrofosfaat

uittredende groepen.

K.U.Leuven

Abstract: Ondanks de essentiële rol van polymerasen in biochemische laboratoria blijven veel details omtrent het complexe enzymmechanisme

ongekend. In voorliggend project zal m.b.v. moleculaire evolutie een polymerase ontwikkeld worden dat in staat is synthetische nucleotiden met een

niet-pyrofosfaat uittredende groep te accepteren en te incorporeren. Zodoende zal licht geworpen worden op de enzymmechanismen. Bovendien

zorgt dergelijk polymerase voor een belangrijke bijdrage aan een orthogonaal genetisch systeem, daar de toevoeging van alternative nucleoside

trifosfaten naar alle waarschijnlijkheid zal interferen met het DNA/RNA metabolisme, energie-voorraad en fosforylatie-regulatie van de gastheercel.

Het wijzigen vanenkel de uittredende groep zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om volledige orthogonaliteit te bekomen. Daarom zal een

polymerase rationeel ontworpen worden zodat het in staat is synthetische nucleotiden met een alternatieve uittredende én suikergroep in te

bouwen. Dergelijke s

Organisaties:

• Afd. Biochemie, Molecul.& Struct. Biol.

Onderzoekers:

• Johan Robben

• Yves Peeters

Moleculaire fysiologie van archaea : het bipolair pyrimidine operon en het leucine/Lrp regulon van Sulfolobus

acidocaldarius als modelsystemen voor de analyse van mechanismen voor specifieke- en globale genregulatie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Archaea, prokaryotische microorganismen behoren tot het derde Domein van het leven, bezitten de eigenaardige combinatie van een

typisch eukaryotisch transcriptieapparaat dat gecontroleerd wordt door typische prokaryotische regulators. Er is nog maar bitter weinig gekend van

regularische mechanismen bij archaea, en zeker bij thermofiele vertegenwoordigers. Als modelsysteem van transcriptie-regularisatie bij archaea,

stellen wij voor de expressie te bestuderen van bipolair pyrimidine operon en het leucine/Lrp (Leucine responsive Regulatory Protein) regulon bij

het extreem thermoacidofiel archaeon Sulfolobus acidocaladarius. Het voorgestelde onderzoek omvat in vivo en in vitro studies van de

genuitdrukking, het opsporen en karakteriseren van de regulatorische moleculen, een diepgaande studie van de interactie met de DNA target sites

en de structuuranalyse door X-stralen diffractie van de Lrp proteïne.

Organisaties:

• Biologie

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• DANIEL CHARLIER

• DOMINIQUE MAES

Moleculaire fysiologie van archaea: het bipolair pyrimidine operon en het leucine/Lrp regulon van Sulfolobus

acidocaldarius: mechanismen voor specifieke- en globale genregulatie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Archaea, prokaryotische microorganismen behorend tot het derde Domain van het leven, bezitten de iegenaardige combinatie van een

typisch eukaryotisch transcriptieapparaat dat gecontroleerd wordt door typisch eukaryotisch transcriptieapparaat dat gecontroleerd wordt door

typische prokaryotische regulators. Er is nog maar bitter weinig gekend van regulatorische mechanismen bij archaea, en zeker bij thermofiele

vertegenwoordigers. Als modelsystemen van transcriptie-regulatie bij archaea stellen wij voor de expressie te bestuderen van het bipolair

pyrimidine operon en van het leucine/Lrp regulon bij het extreem thermoacidofiel archaeon Sulfolobus acidocaldarius. Het voorgestlede onderzoek

omvat in vivo en in vitro studies van de genuitdrukking, het opsporen en karakteriseren van de regulatorische moleculen, een diepgaande studie

van de interactie met de DNA target sites en de structuuranalyse van de regulatorische proteïnen door X-stralen diffractie.

Organisaties:

• Biologie

Onderzoekers:

• DANIEL CHARLIER

Moleculaire Impuls Elektron Spectroscopie en Orbitaal Beeldverwerking voorbij de Vlakke Golf en Binaire

Botsingsbenaderingen

Universiteit Hasselt

Abstract: Electron Momentum Spectroscopy (EMS) is een krachtige "orbitaalafbeeldingstechniek", die experimentele reconstructies van éénelektron

transitiemoment dichtheden stelt geassocieerd met specifieke (e, 2e) ionisatiekanalen. De Born, elektron binaire ontmoeting, zwakke

koppeling en vlakke golf impuls benaderingen zijn meestal aangeroepen, en rechtvaardigen het in kaart brengen van de experimentele moment

verdelingen afgeleid uit een angulaire analyse van (e, 2e) elektronenimpact ionisatie intensiteiten op Dyson orbitaal moment distributies. Echter,

moleculaire EMS experimenten zijn onderworpen aan talrijke complicaties en hun interpretatie vereist uitgebreid theoretisch werk alsof het een

waarde zou hebben. Het belangrijkste toepassingsgebied van de huidige bijdrage is nieuwe en geavanceerde kwantummechanische benaderingen


te implementeren en toe te passen om in deze experimenten de uitkomst van vervormde golf effecten en / of ultra-snelle nucleaire dynamiek in de

finale staat te ontrafelen, met verzorging van de multi-center aard van de doelgroep en de onderverdelingen van de vlakke golf impuls en binaire

ontmoetingsbenadering. In dit doel wordt een drie-continuüm type tijdsonafhankelijk benadering gebruikt, alsmede simulaties die gebruik maken

van quantum moleculaire dynamica voorbij de Born-Oppenheimer benadering, of golfpakket dynamiek.

Organisaties:

• Theoretische Chemie en Moleculair Modelleren

Onderzoekers:

• Michael DELEUZE

Moleculaire karakterisatie van carboxypeptidase M, een extracellulair membraangebonden peptidase betrokken bij de

weefselspecifieke respons op bioactieve peptiden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Carboxypeptidase M (CPM) is een membraangebonden carboxypeptidase dat C-terminale basische aminozuren van bioactieve peptides

verwijdert. CPM komt voor op het oppervlak van een grote verscheidenheid van cellen. Het komt ook voor op specifieke immunologische en

inflammatoire cellen. De fysiologische rol van CPM is nog moeilijk te achterhalen uit de huidige literatuur. Meestal wordt aangenomen dat het een

belangrijke rol speelt in de « processing » of inactivatie van peptide hormonen, groeifactoren, inflammatoire peptiden, enz.

Gezien de zeer fragmentarische kennis van de moleculaire eigenschappen van CPM stellen wij ons tot doel het katalytisch mechanisme en de

substraatspecificiteit van CPM systematisch te onderzoeken. Dit moet toelaten de gelijkenissen en verschillen te onderkennen met de plasma

basische carboxypeptidasen, in het bijzonder wat de substraatspecificiteit betreft. Carboxypeptidase U remmers worden momenteel door

verschillende groepen onderzocht als geneesmiddel ter bevordering van de fibrinolyse. Het is belangrijk de selectiviteit van deze remmers te

kennen ten opzichte van andere carboxypeptidasen. CPM verdient speciale aandacht omwille van zijn constitutieve aanwezigheid in verschillende

organen. Mogelijk kunnen we ook een beter inzicht krijgen in de biologisch relevante substraten van CPM en hun invloed op de cellen die CPM

dragen.

In een eerste fase betekent dit het uitwerken van een zuiveringsmethode, het cloneren en tot expressie brengen van recombinant humaan CPM en

een vergelijkende studie met het natuurlijke eiwit. De verschillende elementen van het katalytisch proces zullen worden bestudeerd op een

systematische manier met enzymologische methoden. Via plaatsgerichte mutagenese kan dan de ontrafeling van de substraatspecificiteit van CPM

aanvangen.

In de tweede fase van het project stellen we ons tot doel natuurlijke substraten voor CPM te identificeren in weefselextracten. Hiervoor zal een

'proteomics' benaderingswijze worden gebruikt. De geëxtraheerde polypeptiden zullen worden gefractioneerd en geanalyseerd op de aanwezigheid

van substraat (LC-MS). De enzymkinetiek van deze substraten zal dan in vitro bestudeerd worden. Een laatste doelstelling is het aanleggen van

een gegevensbank van CPM waarden in normale en klinische stalen.

De resultaten van dit project kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van selectieve carboxypeptidase U remmers. Een bevestiging van de

betrokkenheid van CPM bij inflammatie in specifieke weefsels kan de weg openen naar nieuwe therapeutische strategiën. In de galenica wordt

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om peptiden als geneesmiddel via de longen toe te dienen in aerosol. De aanwezigheid van CPM op de

alveolaire type I cellen kan de absorptie en farmacokinetiek van deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Organisaties:

• Medische biochemie

Onderzoekers:

• Anne-Marie Lambeir

• Dirk Hendriks

• Kathleen Deiteren

Moleculaire karakterisatie van carboxypeptidase M, een extracellulair membraangebonden peptidase betrokken bij de

weefselspecifieke respons op bioactieve peptiden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Carboxypeptidase M (CPM) is een membraangebonden carboxypeptidase dat C-terminale basische aminozuren van bioactieve peptides

verwijdert. CPM komt voor op het oppervlak van een grote verscheidenheid van cellen. Het komt ook voor op specifieke immunologische en

inflammatoire cellen. De fysiologische rol van CPM is nog moeilijk te achterhalen uit de huidige literatuur. Meestal wordt aangenomen dat het een

belangrijke rol speelt in de « processing » of inactivatie van peptide hormonen, groeifactoren, inflammatoire peptiden, enz.

Gezien de zeer fragmentarische kennis van de moleculaire eigenschappen van CPM stellen wij ons tot doel het katalytisch mechanisme en de

substraatspecificiteit van CPM systematisch te onderzoeken. Dit moet toelaten de gelijkenissen en verschillen te onderkennen met de plasma

basische carboxypeptidasen, in het bijzonder wat de substraatspecificiteit betreft. Carboxypeptidase U remmers worden momenteel door

verschillende groepen onderzocht als geneesmiddel ter bevordering van de fibrinolyse. Het is belangrijk de selectiviteit van deze remmers te

kennen ten opzichte van andere carboxypeptidasen. CPM verdient speciale aandacht omwille van zijn constitutieve aanwezigheid in verschillende

organen. Mogelijk kunnen we ook een beter inzicht krijgen in de biologisch relevante substraten van CPM en hun invloed op de cellen die CPM

dragen.

In een eerste fase betekent dit het uitwerken van een zuiveringsmethode, het cloneren en tot expressie brengen van recombinant humaan CPM en

een vergelijkende studie met het natuurlijke eiwit. De verschillende elementen van het katalytisch proces zullen worden bestudeerd op een

systematische manier met enzymologische methoden. Via plaatsgerichte mutagenese kan dan de ontrafeling van de substraatspecificiteit van CPM

aanvangen.

In de tweede fase van het project stellen we ons tot doel natuurlijke substraten voor CPM te identificeren in weefselextracten. Hiervoor zal een

'proteomics' benaderingswijze worden gebruikt. De geëxtraheerde polypeptiden zullen worden gefractioneerd en geanalyseerd op de aanwezigheid

van substraat (LC-MS). De enzymkinetiek van deze substraten zal dan in vitro bestudeerd worden. Een laatste doelstelling is het aanleggen van

een gegevensbank van CPM waarden in normale en klinische stalen.

De resultaten van dit project kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van selectieve carboxypeptidase U remmers. Een bevestiging van de

betrokkenheid van CPM bij inflammatie in specifieke weefsels kan de weg openen naar nieuwe therapeutische strategiën. In de galenica wordt

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om peptiden als geneesmiddel via de longen toe te dienen in aerosol. De aanwezigheid van CPM op de

alveolaire type I cellen kan de absorptie en farmacokinetiek van deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Organisaties:

• Medische biochemie

Onderzoekers:

• Anne-Marie Lambeir

• Kathleen Deiteren

Moleculaire karakterisatie van carboxypeptidase M, een extracellulair membraangebonden peptidase betrokken bij de

weefselspecifieke respons op bioactieve peptiden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Carboxypeptidase M (CPM) is een membraangebonden carboxypeptidase dat C-terminale basische aminozuren van bioactieve peptides

verwijdert. CPM komt voor op het oppervlak van een grote verscheidenheid van cellen. Het komt ook voor op specifieke immunologische en

inflammatoire cellen. De fysiologische rol van CPM is nog moeilijk te achterhalen uit de huidige literatuur. Meestal wordt aangenomen dat het een


elangrijke rol speelt in de « processing » of inactivatie van peptide hormonen, groeifactoren, inflammatoire peptiden, enz.

Gezien de zeer fragmentarische kennis van de moleculaire eigenschappen van CPM stellen wij ons tot doel het katalytisch mechanisme en de

substraatspecificiteit van CPM systematisch te onderzoeken. Dit moet toelaten de gelijkenissen en verschillen te onderkennen met de plasma

basische carboxypeptidasen, in het bijzonder wat de substraatspecificiteit betreft. Carboxypeptidase U remmers worden momenteel door

verschillende groepen onderzocht als geneesmiddel ter bevordering van de fibrinolyse. Het is belangrijk de selectiviteit van deze remmers te

kennen ten opzichte van andere carboxypeptidasen. CPM verdient speciale aandacht omwille van zijn constitutieve aanwezigheid in verschillende

organen. Mogelijk kunnen we ook een beter inzicht krijgen in de biologisch relevante substraten van CPM en hun invloed op de cellen die CPM

dragen.

In een eerste fase betekent dit het uitwerken van een zuiveringsmethode, het cloneren en tot expressie brengen van recombinant humaan CPM en

een vergelijkende studie met het natuurlijke eiwit. De verschillende elementen van het katalytisch proces zullen worden bestudeerd op een

systematische manier met enzymologische methoden. Via plaatsgerichte mutagenese kan dan de ontrafeling van de substraatspecificiteit van CPM

aanvangen.

In de tweede fase van het project stellen we ons tot doel natuurlijke substraten voor CPM te identificeren in weefselextracten. Hiervoor zal een

'proteomics' benaderingswijze worden gebruikt. De geëxtraheerde polypeptiden zullen worden gefractioneerd en geanalyseerd op de aanwezigheid

van substraat (LC-MS). De enzymkinetiek van deze substraten zal dan in vitro bestudeerd worden. Een laatste doelstelling is het aanleggen van

een gegevensbank van CPM waarden in normale en klinische stalen.

De resultaten van dit project kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van selectieve carboxypeptidase U remmers. Een bevestiging van de

betrokkenheid van CPM bij inflammatie in specifieke weefsels kan de weg openen naar nieuwe therapeutische strategiën. In de galenica wordt

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om peptiden als geneesmiddel via de longen toe te dienen in aerosol. De aanwezigheid van CPM op de

alveolaire type I cellen kan de absorptie en farmacokinetiek van deze geneesmiddelen beïnvloeden.

Organisaties:

• Medische biochemie

Onderzoekers:

• Anne-Marie Lambeir

• Kathleen Deiteren

Moleculaire karakterisatie van erfelijke perifere neuropathies en aanverwante aandoeningen: een populatie studie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De studie heeft als doel de moleculaire genetische defecten te karateriseren voor gekende genen en de identificatie van nieuwe loci en

genen, die verantwoordelijk zijn voor erfelijke perifere neuropathieën en aanverwante aandoeningen door middel van een populatiestudie.

Organisaties:

• VIB DMG - Perifere Neuropathieën

Onderzoekers:

• Vincent Timmerman

• Peter De Jonghe

• Albena Jordanova

Moleculaire mechanismen betrokken bij de regulatie van het paracaspase MALT1 in T cel receptor signaaltransductie

Universiteit Gent

Abstract: MALT1 is een intracellulair eiwit dat een cruciale rol speelt als signaalmolecule in de antigen geïnduceerde activering van 'nucleaire

factor-kB' (NF-kB) afhankelijke genexpressie en T en B lymfocyten, dewelke een sleutelrol spelen in ons immuunsysteem. Ongecontroleerde

MALT1 activering kan resulteren in autoimmuunziekten en sommige lymfonen. Dit project heeft als doelstelling de intracellulaire

regulatiemechanismen van MALT1 te ontrafelen.

Organisaties:

• Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie

Onderzoekers:

• Rudi Beyaert

Moleculaire mechanismen van de levensduurverdubbeling door axenische cultuur bij de nematode Caenorhabditis

elagans.

Universiteit Gent

Abstract: Steriel gekweekte C. elegans leeft dubbel zo lang in vergelijking met bacterieel gekweekte contoles. Een lijst van genen zal getest worden

op hun rol in dze levensduurverlenging. Daarnaast zullen we een transcriptoommstudie uitvoeren dat ze een rol spele in deze levensduurverlenging

zullen worden gekarakteriseerd aan de hand van expressiestudies en RNAI.

Organisaties:

• Vakgroep Biologie

Onderzoekers:

• Bart Braeckman

Moleculaire mechanismen van SnRKI signalering in Arabidopsis thaliana.

K.U.Leuven

Abstract: Planten ondersteunen het leven op aarde met hun unieke capaciteit om suikers en zuurstof te produceren met behulp van zonne-energie

in de fotosynthese. Planten staan echter ook constant bloot aan sterk veranderende omgevingsfactoren en zijn, als sessiele organismen, sterk

afhanklijk vaneen accurate en efficiënte detectie van en aanpassing aan deze veranderingen voor een optimale groei en ontwikkeling.

Fotosynthese en koolstofmetabolisme genereren suikersignalen, die interageren met omgevings-, hormonale en andere metabole signalen om zo

vitale processen in de plant te controleren en een optimaal gebruik van de beschikbare energie te garanderen.1 Er is de laatste jaren significante

vooruitgang gemaakt in hetophelderen van de rol van suikers als regulatorische moleculen in planten en de moleculaire mechanismen die daarbij

betrokken zijn. Maar ontbering komt zonder twijfel meer voor en er is nog maar weinig bekend over hoe planten zich aanpassen aan de dagelijkse

donkerperiode of aan on

Organisaties:

• Afd. Molec. Microbiol. & Biotechnologie

Onderzoekers:

• Filip Rolland

Moleculaire menging in bulk heterojunctie organische zonnecellen - nanomorfologie vs performantie

Universiteit Hasselt

Abstract: Het fotovoltaïsch gedrag van organische bulk heterojunctie (BHJ) mengsels van geconjugeerde (donor) polymeren en fullereen (acceptor)

derivaten is het onderwerp geweest van vele studies in fundamentele chemie en fysica sinds de eerste ontdekking in 1995. Vanuit het algemene

begrip op dit moment, lijkt nanomorfologie van het actieve laag mengsel cruciaal te zijn. Dit laatste is het gevolg van een complex proces waarin

fasescheiding en kristallisatie, thermodynamica en kinetiek belangrijke aspecten zijn. Momenteel is een fundamenteel inzicht op moleculair niveau


eperkt. Het belangrijkste doel van dit project is dan ook om nanomorfologie formatie op moleculair niveau en haar effect op de prestaties van het

apparaat te ontrafelen voorbij de huidige stand van de techniek door een geïntegreerde experimentele inspanning, het combineren van de studie

van mengsels via geavanceerde thermische analyse en solid-state NMR technieken met in situ analyse van de opto-elektrische eigenschappen in

fotovoltaïsche apparaten. De bestudeerde materialen zijn donor-acceptor alternerende copolymeren waarvan het zijketen patroon en

molecuulgewicht systematisch gevarieerd worden. In combinatie met bekende fullerenen worden intercalatie fenomenen bestudeerd en

geïnterpreteerd in functie van een geïntegreerd model gebaseerd op de resultaten van deze metingen gecombineerd met extra steun van

theoretische modellering en 3D-TEM/EELS data. De diepere inzichten die zo verkregen worden kunnen leiden tot moleculaire structuur engineering

in functie van de gewenste nanomorfologie en dus de gewenste fotovoltaïsche parameters.

Organisaties:

• Organische en Bio-polymere Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Wouter MAES

Moleculaire optimalisatie van azafosfonodiënen

Universiteit Gent

Abstract: Aminofosfonaatderivaten zijn belangrijke biologische actieve moleculen. In dit onderzoek, worden nieuwe klassen van fosfonoazadiënen

ontwikkeld voor de synthese van dergelijke componenten. Fosfonodiënen vormen een aparte klasse van ambivalente reagentia

(electrofielen/diënen). Een grondige kennis van hun inherente eigenschappen (computationele chemie) zal ons toelaten nieuwe tunable

fosfonodiënen te synthetiseren, wat de mogelijkheid opent voor nieuwe fosfono azahetrocyclische verbindingen.

Organisaties:

• Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie

Onderzoekers:

• Christian Stevens

Moleculaire respons van hartspiercellen op geactiveerd endotheel.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Moleculaire respons van hartspiercellen op geactiveerd endotheel.

Organisaties:

• MENSELIJKE FYSIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE

• Menselijke fysiologie en pathofysiologie

Onderzoekers:

• Gilles De Keulenaer

Moleculaire typering van cardiaal endotheel en van endotheel-afhankelijke processen in hartspiercellen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Moleculaire typering van cardiaal endotheel en van endotheel-afhankelijke processen in hartspiercellen.

Organisaties:

• MENSELIJKE FYSIOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE

• Menselijke fysiologie en pathofysiologie

Onderzoekers:

• Gilles De Keulenaer

Moleculaire zelfassemblage voor het controleren van de elektronische enmagnetische oppervlakte-eigenschappen: van

het vloeistof-vastestof grensvlak tot ultra-hoogvacuüm.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Steven De Feyter

• Christian Van Haesendonck

Moleculair genetische analyse van koortsgerelateerde epilepsiesyndromen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Koortsstuipen zijn de frequentste aanvalsvorm (2-5%) die voorkomt bij kinderen tussen de leeftijd van zes maanden en zes jaar.

Retrospectieve studies wezen bovendien uit dat 10 tot 15% van alle epilepsiepatiënten voorheen FS hebben gehad. In dit onderzoeksproject

gebruiken we hoge densiteit array Comparative Genomic Hybridization, DNA enrichment technieken en next generation sequencing om de

ziektegerelateerde genen in de gekoppelde loci van drie multiplex families met koortsgerelateerde epilepsiesyndromen (o.a. gegeneraliseerde

epilepsie met koortsstuipen plus en temporale kwab epilepsie) op te sporen.

Organisaties:

• VIB DMG - Neurogenetica

Onderzoekers:

• Peter De Jonghe

• Katia Hardies

Moleculair mechanisme van modulatie van Kv kanalen door PIP2 en kleine peptide modulators.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Kv kanalen zijn transmembranaire proteïnen die een ion geleidende porie vormen welke actief opent of sluit onder invloed van een

veranderende membraan potentiaal. Deze proteïnen vervullen een belangrijke rol in tal van fysiologische processen zoals oa. de regulatie van de

cardiale actiepotentiaal. Phosphoinositide phosphatidylinositol,4,5-biophosphate (PIP2) is een modulator van Kv kanalen en met dit project wordt

het werkingsmechanisme van PIP2 modulatie onderzocht. Vermits verscheidene ziekten hun oorzaak kennen in verworven of congenitale

modificaties van Kv kanalen is het moleculair inzicht in de diverse regulatiemechanismen belangrijk voor het begrijpen en behandelen van

dergelijke ziekten.

Organisaties:

• Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie

Onderzoekers:

• Alain J F E Labro

• Dirk Snyders


Moleculair mechanisme van Transportine-SR2 gemedieerde nucleaire importvan HIV.

K.U.Leuven

Abstract: Transportine-SR2 werd door ons beschreven als nucleaire importfactor van HIV. In dit project bestuderen we de structuur-functierelatie

van de interactie. We ontwikkelen testen om de import te bestuderen en ontwikkelen kleine inhibitoren.

Organisaties:

• Moleculaire Virologie en Gentherapie

Onderzoekers:

• Zeger Debyser

• Frauke Christ

Molecular and functional characterization of distinct tumor-associated macrophage (TAM) subsets and the evaluation of

Tam-associated molecules as therapeutic targets.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In this study, TAM subsets from different pre-clinical mouse models will be sorted on the basis of differential surface marker expression

and their molecular signatures, intratumoral localization and functional aspects will be evaluated. This work will cumulate in the identification of

molecules predominantly expressed by 'aggressive' TAM- driving angiogenesis, metastasis and suppression - and the assessment of such

molecules as therapeutic targets.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• PATRICK DE BAETSELIER

Molecular basis of superior stress tolerance in nonconventional yeasts

K.U.Leuven

Abstract: Nonconventional yeast strains with the most prominent stress tolerance characteristics (osmotolerance, acetic acid tolerance, etc.)will be

usedto identify the genes responsible for these traits, by using Saccharomyces cerevisiae as a model and an instrument.The genes will then be

transferred to other industrial yeasts to improve their characteristics.

Organisaties:

• L_Mol_celbio

Onderzoekers:

• Johan Thevelein

• Dorota Radecka

Molecular characteristics of inhalable fraction of ambient particulate matter by means of micro-Raman spectrometry.

(beurs M. VUICHYK, Oekraïne)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Molecular characteristics of inhalable fraction of ambient particulate matter by means of micro-Raman spectrometry. (beurs M. VUICHYK,

Oekraïne)

Organisaties:

• Milieuanalyse

Onderzoekers:

• Rene Van Grieken

Molecular correlation between Alzheimer disease and Fragile X syndrome

K.U.Leuven

Abstract: APP, an integral membrane protein, is the key factor in the developmentof Alzheimers disease (AD). Recent evidences and data from the

laboratory of Prof. Bagni support the hypothesis that the Fragile X Mental Retardation Protein, FMRP, can regulate APP mRNA translation. FMRP

lacks in the most common form of inherited mental retardation, the Fragile X Syndrome (FXS). This syndrome is characterized, at cellular level, by

immature and overabundant spines. FMRP is highly present in neurons and at synapses, where it regulates several aspects of mRNA

metabolism.APP, in addition to its pathological role in AD leading to spine atrophy, has a role in axonal branching and synaptic contact formation

during development. Considering the spine correlation between FXS and AD as well as APP regulation by FMRP, I am planning to: 1) clarify the

molecular mechanism/s through which FMRP controls the synthesis of APP protein during brain development (i.e. transport, stability and translation

of APP mRNA);

Organisaties:

• Labo voor Moleculaire Neurobiologie

Onderzoekers:

• Bart De Strooper

• Claudia Bagni

• Emanuela Pasciuto

Molecular en Crystal Engineering: Asymmetrische oligomeren voor Polaire Kristallen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Molecular design staat centraal in het optimaliseren van interessante moleculaire eigenschappen van oligomeren. Kristalsymmetrie

verhindert echter meestal het macroscopisch uiten van deze gewenste eigenschappen. Een uitvoerige X-straaldiffractiestudie wordt verricht om

pakkingspatronen te rationaliseren in termen van intermoleclaire interacties. Het hogere doel is dan ook om deze interacties te gebruiken als

instrument voor het opbouwen van een gewenste supramoleculaire structuur door middel van de invoer van functionele groepen in de molecule. Op

deze manier zal worden getracht polaire kristallen te bekomen.

Organisaties:

• Structuurchemie

Onderzoekers:

• Frank Blockhuys

• Alain Collas

Molecular en Crystal Engineering: Asymmetrische oligomeren voor Polaire Kristallen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Molecular design staat centraal in het optimaliseren van interessante moleculaire eigenschappen van oligomeren. Kristalsymmetrie

verhindert echter meestal het macroscopisch uiten van deze gewenste eigenschappen. Een uitvoerige X-straaldiffractiestudie wordt verricht om

pakkingspatronen te rationaliseren in termen van intermoleclaire interacties. Het hogere doel is dan ook om deze interacties te gebruiken als

instrument voor het opbouwen van een gewenste supramoleculaire structuur door middel van de invoer van functionele groepen in de molecule. Op


deze manier zal worden getracht polaire kristallen te bekomen.

Organisaties:

• Structuurchemie

Onderzoekers:

• Frank Blockhuys

• Alain Collas

Molecular evolution of polymerases for artificial nucleic acids

K.U.Leuven

Abstract: Nucleïnezuren zijn niet alleen dragers van genetische informatie, ze hebben als polymeer ook het vermogen te assembleren tot

geometrische nanostructuren, specifiek te binden aan diverse liganden en chemische reacties te katalyseren. Wetenschappelijk onderzoek in

nucleïnezuurchemie heeftaangetoond dat enzymatische synthese en replicatie van chemisch gewijzigde nucleïnezuren mogelijk is. Hierdoor kan de

chemische diversiteit vande natuurlijke nucleïnezuren DNA en RNA sterk uitgebreid worden, hetgeen nieuwe perspectieven biedt in de

biotechnologie. Zo stelt men in het farmaceutisch onderzoek vandaag een groeiende belangstelling vast voor nieuwe, nucleïnezuur-gebaseerde

therapeutica (zoals antisense-oligonucleotiden en aptameren). In de synthetische biologie ziet men mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe

artificiële informatiesystemen gebaseerd op nieuwe types van synthetische nucleïnezuren, ook wel xenonucleïnezurenof XNA genoemd. XNA zou

een groot voordeel kunnen hebben voor toepa

Organisaties:

• Afd. Biochemie, Molecul.& Struct. Biol.

Onderzoekers:

• Johan Robben

• Katarzyna Malczewska

'Molecular Imaging' onmoet 'Imaging Molecules'

Universiteit Antwerpen

Abstract: Bij stamcelonderzoek speelt MRI beeldvorming een cruciale rol om te kunnen bepalen of toegediende stamcellen het doelwitorgaan

bereiken, lokaal overleven, differentiëren en deel zullen uitmaken van het aangetaste weefsel. Echter, kennis m.b.t. de interactie van

contrastpartikels met (sub)cellulaire structuren ontbreekt. In dit project zullen geavanceerde TEM technieken worden toegepast om verschillende

types MRI contrastpartikels en opladingstechnieken voor neurale stamcellen te onderzoeken.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Anne Marie Van Der Linden

• Sara Bals

• Peter Ponsaerts

Molecular Mechanisms of nuclear receptors

Universiteit Gent

Abstract: Deze Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG), gecoördineerd door Dr. Karolien De Bosscher (kerngroep, UGent, België),

heeft een tweeledig doel: 1) opbouw van voldoende kritische massa, dat toelaat hoogstaand onderzoek rond nucleaire receptoren, getrokken door

een jonge generatie onderzoekers, door te voeren en 2) de bestendiging van het jong opgerichte 'Benelux Nuclear Receptor Network'

in de vorm van een jaarlijkse symposiumdag

Organisaties:

• Vakgroep Fysiologie

Onderzoekers:

• Jan Tavernier

Molecular Nanopatterning: defining structure and properties under electrochemical control

K.U.Leuven

Abstract: Scanning Tunneling Microscopy (STM) is one of the preferred techniques to

investigate the ordering and properties of self assembled layers, ingeneral monolayers, on conductive surfaces.we propose to undertake STM

studies that will focus on the self-assembly of charged organic molecules on the surface of atomically flat conductive substrates (e.g. highly oriented

pyrolytic graphite (HOPG) and gold) and their response to external stimuli. In view of their ionic nature, we expect these molecules to exhibit lesser

lateral (molecule-molecule) and vertical (molecule-substrate) interactions imparting them lability on the surface thus making them prone to stimulus

induced structural changes. This project will also include the famous class of ionic compounds known as #Ionic liquids# bothas solvents and also as

potential candidates that can respond to external stimuli. Our interest in ionic liquids as solvents21 arises due to their extremely low vapour

pressure and their large electrochemical w

Organisaties:

• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica

Onderzoekers:

• Steven De Feyter

Molecular wires probing and understanding their electronic and mechanical properties

Universiteit Hasselt

Abstract: Dit voorstel richt zich op de studie van de elektrische en mechanische eigenschappen van draadvormige moleculen die een bijzondere

functie in biologische context vervullen: DNA-fragmenten als dragers van de erfelijke informatie, proteïnen die als antilichamen de basis vormen van

ons immuunsysteem, en elektrisch geleidende polymeren die in staat zijn biomoleculen te binden vanuit waterige middens. Bij biosensoren is er

doorgaans sprake van grote ensembles van dergelijke moleculen maar in deze aanvraag focussen we specifiek op het gedrag van individuele

moleculeketens. De centrale experimentele uitdaging bestaat in het handling van individuele ketens en het aanbrengen van contacten, die zowel

als elektrische aansluitingen dienen als voor de mechanische manipulatie. Hierbij zullen we een beroep doen op de combinatie van eigen expertise

(immobilisatie van biomoleculen op oppervlakken) en de C-AFM-techniek, d.w.z. atomaire kracht-microscopie met een elektrisch geleidende tip.

Hierdoor kunnen verschillende extrinsieke factoren voor het geleidings- en hybridisatiegedrag van DNA (temperatuur, pH, zoutconcentratie,

trekspanning) op systema-tische wijze worden ontleed. Voorts zullen op analoge wijze de geleidingseigenschappen van polymeerketens worden

onderzocht en de invloed van bindingen die ontstaan bij herkenningsreacties tussen deze polymeren en proteïnen. Ten slotte richten we ons tot de

moleculaire mechanica van antilichaam-antigen interacties en onderzoeken in hoeverre het bindingsgedrag zich laat beïnvloeden door lokale

elektrische velden.

Organisaties:

• Materiaalfysica

• Organische en Bio-polymere Chemie


• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Patrick WAGNER

• Hans-Gerhard BOYEN

• Wouter MAES

Molybdeen hoge-energie X-stralenbron voor in-situ diffractiestudies vangeavanceerde materialen en éénkristallen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Polymeerchemie en -materialen

Onderzoekers:

• Bart Goderis

• Koen Binnemans

• Johan Martens

• Luc Van Meervelt

• Kristiaan Temst

• Christine Kirschhock

• Jan Elsen

Monitoring and Debugging of Higher and Composite Abstractions

K.U.Leuven

Abstract:


Monte Carlo-simulaties van molecuulkristallen

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het gebruik van symmetrie-aangepaste rotatorfuncties bij Monte Carlo simulaties van molecuulkristallen wordt uitgewerkt. De methode

wordt algemeen geformuleerd en vervolgens toegepast op C60.C8H8 en C70.C8H8 fullereencubaankristallen. Verder wordt de rol van de bilineaire

translatierotatiekoppeling in C60.C8H8 en C70.C8H8 onderzocht.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Bart Verberck

Mooi en cool met Chemie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Mooi en cool met Chemie.

Organisaties:

• Cryospectroscopie

Onderzoekers:

• Wouter Herrebout

• Bert Maes

Morfogenese-specifieke proteïne-proteïne interactie netwerk bij de humane schimmelpathogeen Candida albicans.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• L_Mol_celbio

Onderzoekers:

• Hélène Tournu

Motief gebaseerde screening en functionele analyse van het PP1 netwerk

K.U.Leuven

Abstract: Eiwitfosfatase 1 (PP1) is één van de meest voorkomende eiwitfosfatasen en werkt antagonistisch t.o.v. naar schatting 40% van alle

Ser/Thr eiwitkinasen. Momenteel zijn er een 200tal PP1-regulatoren, waarvan80 nieuwe geïdentificeerd werden door ons in een grootschalig

screeningsproject.Een groot aantal PP1-interactoren zijn (regulatoren van) histonenmodificerende enzymen wat erop wijst dat PP1 een belangrijke

rol moet hebben in de regeling van de chromatine structuur en functie. In hetvoorliggend project willen we twee van deze PP1-bindende

histonenmodificerende enzymen bestuderen, nl. HDAC1 (histonendeacetylase 1) en JARID1B(een histonendemethylase), waarvoor reeds een rol

in het ontstaan van kanker beschreven is. Een grondige kennis van de interactieplaatsen tussen PP1 en deze interactoren en van de functie en

regeling van de gevormdeholoenzymen is essentieel om hun rol in het ontstaan van kanker in kaart te brengen en het therapeutisch potentieel te

exploreren.

Organisaties:

• Labo Biosignalering & Therapeutica

Onderzoekers:

• Monique Beullens

• Mathieu Bollen

• Annick Hendrickx

Motivic zeta functions and Bernstein polynomials.

K.U.Leuven

Abstract: Crucial information about the structure of the prime numbers is contained in the zeroes and poles of the Riemann zeta function. In the

history of mathematical research many zeta functions were introduced and studied, revealing mostly a similar connection.

One of these is the Igusa zeta function associated to a polynomial f with integers coefficients. It was expected by Igusa that the properties of the

poles of this function are closely related to the geometric structure of the solutions of the equation f = 0 over the complex numbers. More specifically

one must look at the singularities of this solution set, for instance encoded in the so-called Bernstein polynomial of f. The precise formulation of his

hypothesis is the famous monodromy conjecture.

This problem is still open but by now a lot of work has been done: it has been solved successfully in special cases and it has been generalized in

order to gain more understanding. Veys and Nicaise independently made important breakthro

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Willem Veys

• Thomas Cauwbergs

Motivische integratie en motivische Haarmaat, zetafuncties en p-adische groepen met de Howe - Moore eigenschap.

K.U.Leuven

Abstract: Dit project handelt over de toepassingen van p-adische en motivische integratie in getaltheorie, groepentheorie en algebraïsche

meetkunde. De voornaamste doelstellingen zijn de volgende:ontwikkelen van een theorie van motivische integratie met karakters, met

toepassingen op p-adische representaties en het Langlands programma,toepassen van motivische integratie van Haarmaten op de studie van de

aritmetiek van semi-abelse variëteiten,studie van p-adische en motivische zetafuncties geassocieerd aan equivalentierelaties op groeptheoretische

objecten,classificatie van p-adische algebraïsche groepen met de Howe-Moore eigenschap.Het project loopt in samenwerking met Prof. F. Loeser

(Ecole Normale Supérieure de Paris), Prof. J. Gordon (University of British Columbia), Prof M. du Sautoy (University of Oxford) en Prof. A. Valette

(Université de Neuchâtel).nbsp;

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Johannes Nicaise

• Raf Cluckers


Motivische zetafuncties en Bernstein-polynomen.

K.U.Leuven

Abstract: De monodromieconjectuur is één van de belangrijkste open problemenin de theorie van singulariteiten. Igusa formuleerde de conjectuur in

de jaren '70, gemotiveerd door zijn studie van de p-adische zetafuncties. Ze voorspelt een precies verband tussen aritmetische eigenschappenvan

een gehele veelterm f in meerdere variabelen en meetkundige eigenschappen van de oplossingen van de vergelijking f=0 over de complexe

getallen. Het doel van het project is de expertise van de onderzoeksgroep 'Algebraïsche meetkunde en getaltheorie' in te schakelen in

internationale samenwerking van hoog niveau om zo tot een dieper begrip, en op langere termijn een oplossing, van de conjectuur te komen. De

buitenlandse onderzoekspartners zijn gerenommeerde specialisten op het vlak van singulariteitentheorie, motivische integratie en nietarchimedische

meetkunde, domeinen die een sleutelrol spelen in de studie van de monodromieconjectuur.

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Willem Veys

• Johannes Nicaise

Motivische zetafuncties en de monodromieconjectuur.

K.U.Leuven

Abstract: De monodromieconjectuur, geformuleerd door Igusa in de jaren '70, is één van de belangrijkste open problemen in singulariteitentheorie.

Dit vermoeden voorspelt een opmerkelijk verband tussen bepaalde meetkundige en getaltheoretische eigenschappen van veeltermen f metgehele

coëfficiënten. Het beschrijft op een precieze manier hoe de singulariteiten van het complexe hyperoppervlak gedefinieerd door de vergelijking f=0

het asymptotisch gedrag beïnvloeden van het aantal oplossingen van de congruentie f=0 modulo machten van een priemgetal p. Enkele bijzondere

gevallen zijn intussen bewezen, maar hetalgemene geval blijft vooralsnog erg mysterieus. Een bewijs van demonodromieconjectuur zou

fundamentele verbanden blootleggen tussenverschillende takken van de wiskunde, in het bijzonder singulariteitentheorie en getaltheorie. In de

voorbije jaren heb ik een nieuwe benadering tot de monodromieconjectuur ontwikkeld, gebaseerd op niet-archimedische meetkunde, en de

conjectuur in een ruimer kader ge

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Johannes Nicaise

Mountain Stream Dynamics in the Northern Ethiopian Highlands as Impacted by Land Cover/Use Changes and Rainfall

Variability

Universiteit Gent

Abstract: Deze studie zal veranderd landgebruik en bodembedekking, evenals neerslag, in het Gra-kahsu bekken van Noord-Ethiopië in verband

brengen met veranderingen in rivierdynamiek. In het bekken werd in belangrijke mate aan herbebossing gedaan, waarvan de impact op de

hydrogeomorfologie zal bestudeerd worden.

Organisaties:

• Vakgroep Geografie

Onderzoekers:

• Jan Nyssen

MP-SoC Middleware for Event Intensive Component-Based Applications

K.U.Leuven

Abstract: Dit PhD in staat zal stellen het in kaart brengen van nieuwe, dynamische software-applicaties op complexe multi-processor systemen-on-

Chip (MP-SoC). Dit zal worden bereikt door het gebruik van resource-aware software componenten (onderdelen die voorzien in gegevens over

hoeveel berekening, geheugen en energie die zij nodig hebben, en te kwantificeren hoeveel concurrency is beschikbaar binnen het onderdeel).

Deze bron bewustzijn samen met de informatie over het doel platform zal worden gebruikt door een middleware-runtime-omgeving voor fijnkorrelige

inzetten van deze onderdelen, aldus het optimaliseren van de algemene middelen gebruik.Een zeer aangepaste dynamisch geheugen Manager

(DMM) zal worden ontwikkeld door het bestuderen van de trilaterale trade-offs tussen prestaties, het geheugen footprint en energieverbruik. Hoewel

er veel onderzoek op DMMs reeds is verricht voor het optimaliseren van elk van deze statistieken [1] [2], er nog steeds geen

concret

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Yolande Berbers

MRI apparatuur voor kleine en grote proefdieren.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De Universiteit Antwerpen is een Europees excellentie centrum voor in vivo MRI van kleine proefdieren en wil de huidige ondertussen

verouderde apparatuur aanvullen met een state of the art versie ten einde zijn excellentieniveau te kunnen behouden enerzijds en in te pikken op

de groeiende vraag naar beeldvorming van kleine proefdieren vanuit de overige Vlaamse universiteiten anderzijds.

Organisaties:

• Bio-imaging

Onderzoekers:

• Anne Marie Van Der Linden

MRI-beeldverwerking met het oog op verbeterde registratie van hersenactiviteit en -connectiviteit.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het onderzoek naar de functionele werking van hersenen speelt een belangrijke rol in het

bepalen van klinische afwijkingen. Naast fysiologische en anatomische informatie van de

hersenen is Magnetic Resonance Imaging (MRI) de meest geschikte beeldvormingstechniek

om deze functionaliteit1 weer te geven. Het bepalen van de hersenactiviteit en -connectiviteit

(het complexe netwerk van verbindingen waarmee cellen communiceren) behoort

hierbij tot de meest recente ontwikkelingen.

De huidige trend om MRI-apparatuur met een hogere magneetveldsterkte te gebruiken,

zowel voor het humaan als het proefdier hersenonderzoek, introduceert een aantal beeldartefacten.

Het voorgestelde project kadert in de noodzaak om deze artefacten te verhelpen,

zowel aan de hand van nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van de beeldvormingssequenties

als de post processing.


Om de connecties tussen geactiveerde hersenzones te bestuderen wordt ondermeer Diffusion

Tensor Magnetic Resonance Imaging (DT-MRI) gebruikt. Het principe van deze beeldvormingstechniek

is gebaseerd op de Brownse beweging van watermoleculen. DT-MRI laat

toe de anisotrope diffusie van deze moleculen in weefsels te karakteriseren, zodat het mogelijk

wordt de axonale banen te identificeren waaruit het neurale netwerk is opgebouwd

[6]-[9]. De huidige standaardprocedures voor DT-MRI zijn single-shot acquisities, zoals

high speed Fast Low Angle SHot imaging (FLASH), Steady-State Free Precession (SSFP),

high speed stimulated echo en Echo-Planar Imaging (EPI) .

Vooral de EPI-methode is zeer interessant vanwege de korte beeldopnametijd (orde 100

ms) zodat DT-MRI-bewegingsartefacten geminimaliseerd kunnen worden. Bij toestellen

met hogere magneetveldsterkte, die beantwoorden aan de huidige trend in zowel humaan

als proefdieronderzoek, treden er echter nieuwe problemen op bij het gebruik van EPI.

Deze snelle beeldvormingssequentie heeft het grote nadeel zeer gevoelig te zijn voor de factoren

die de resonantievoorwaarde bepalen, zodat distorsies onvermijdelijk optreden. Deze

distorsies zijn afkomstig van o.a. magnetische veldinhomogeniteiten, elektromagnetisch

ge¿¿nduceerde velden (Eddy-current fields), frequentieverschuivingen t.g.v. de specifieke

chemische omgeving van de nucle¿¿ (chemical shift effect) en de offset van de radiofrequentie

pulsen.

De beeldverwerking tijdens en na de MRI-data-acquisitie is zeer rekenintensief en omvat

enkele belangrijke taken2. De problemen die hierbij optreden kan men situeren op volgende

niveaus:

* Het corrigeren van geometrische en intensiteitsgebaseerde distorsies. Dit is niet enkel aan de orde bij het gebruik van EPI voor DT-MRI, maar ook

bij fMRI.

* Het visualiseren van de gecorrigeerde DT-MRI-datasets: de anisotrope informatie kan men niet voorstellen met een scalaire waarde zonder

informatie te verliezen, zodat hiervoor nieuwe technieken ontwikkeld moeten worden.

* De tractografie: het bepalen van de (transport)banen die de connectiviteit weergeven.

* Het integreren van complementaire informatie, zoals hersenanatomie, -activiteit en -connectiviteit, afkomstig van verschillende beeldmodaliteiten,

in een gemeenschappelijk referentiekader.

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Anne Marie Van Der Linden

• Jan Sijbers

• Alexander Leemans

MRI-beeldverwerking met het oog op verbeterde registratie van hersenactiviteit en -connectiviteit.

Universiteit Antwerpen

Abstract: MRI-beeldverwerking met het oog op verbeterde registratie van hersenactiviteit en -connectiviteit.

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Jan Sijbers

• Alexander Leemans

MRI muisjes

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Janssen

Pharmaceutica. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Janssen Pharmaceutica de onderzoeksresultaten naar 'MRI muisjes' onder de

voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

MS analyse van een vast product

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds DSM R

en D Solutions. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan DSM R en D Solutions de onderzoeksresultaten naar 'MS analyse van een vast

product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Robert CARLEER

M.Sc. in Physical Land Resources

Universiteit Gent

Abstract: Interuniversitaire (VUB-UGent)en interfacultaire masteropleiding in Fysische Natuurlijke Rijkdommen gericht naar ontwikkelingslanden. De

opleiding is voltijds en duurt twee jaar, en wordt volledig in het Engels gedoceerd. Er zijn 2 opties mogelijk: Soil Science en Land Resources

Engineering

Organisaties:

• Vakgroep Geologie en bodemkunde

Onderzoekers:

• Eric Van Ranst

• Wim Cornelis

Multi-agent Reinforcement Learning in Large State Spaces.

Vrije Universiteit Brussel


Abstract: I) Probleemstelling en doelstellingen

Multi-agent systemen (MAS) zijn een recent paradigma waarmee een brede waaier van complexe problemen kan opgelost worden. MAS zijn en

collectie van autonome agenten die onafhankelijk van elkaar handelen en die beschikken over lokale informatie en (eventueel beperkte)

communicatiemogelijkheden.

Tot op heden worden voornamelijk propositionele technieken gebruikt om de omgeving, waarin de agenten actief zijn, voor te stellen. Dit is echter in

grote werelden met veel toestanden geen geschikte aanpak. In dit project stellen wij voor om het huidige MAS-framework te versterken door singleagent

technieken, aan te passen naar omgevingen waarin meerdere agenten actief zijn. Deze single-agent technieken zijn gebaseerd op

gefactoriseerde voorstellingen van de omgeving (i.e. beslissingsbomen, relaties, Bayesiaanse netwerken) en op macro-acties.

II) Methodiek

Voor de uitbreiding van de huidige technieken zal gesteund worden op technieken uit het single-agent framework, die ontwikkeld zijn met het oog

op grote toestandsruimtes. Ten eerste zullen we de bestaande technieken evalueren in een MAS setting waarbij de agenten geen weet hebben van

elkaars aanwezigheid (Independent Learners).

Vervolgens wensen we deze technieken aan te passen naar systemen waarin de agenten wel degelijk op de hoogte zijn van de aanwezigheid van

andere agenten. Hierbinnen gaan we nog onderscheid maken op basis van de mogelijkheid tot communicatie, de aanwezigheid van een leraar,

enz. We gaan ook een onderscheid maken tussen systemen waarin agenten hetzelfde doel, of tegenstrijdige doelen hebben.

Ten slotte willen we de werking van deze technieken demonstreren in een case study van een realistisch, practisch probleem.

Organisaties:

• Computationele Modelering Lab

Onderzoekers:

• ANN NOWE

Multi-agent reinforcement learning van coördinatie en probleem structuur

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Onderzoek in machine learning en reinforcement learning neigt meer en meer naar multi-agent oplossingen, waar verschillende entiteiten,

genaamd agenten, gezamenlijk problemen oplossen, zoals routering in een netwerk, of het verspreiden van de belasting op een elektriciteitsnet.

Leren in de aanwezigheid van andere dynamische, lerende agenten is uitdagend, en moeilijk te schalen naar grote groepen agenten indien geen

speciale maatregelen worden getroffen. Huidige technieken die schaalbaar zijn veronderstellen dat agenten zwakke interacties hebben, en deze

conflicten lokaal kunnen oplossen.

In situaties waar agenten sterk interageren kan kennis over deze probleem-specifieke interacties gebruikt worden om een coördinatie-structuur

tussen deze agenten op te stellen. Deze kennis kan a priori gegeven zijn, of geleerd worden tijdens de werking van het systeem. Echter, huidige

algoritmen veronderstellen dat agenten een globaal zicht hebben op het hele systeem, wat de onafhankelijkheid van agenten beperkt. Bovendien,

deze benaderingen zijn enkel toepasbaar in contexten waar alle agenten dezelfde belangen hebben.

In dit project zullen we de automatische detectie van interacties tussen agenten onderzoeken, zonder te veronderstellen dat agenten een volledig

beeld hebben van andere agenten hun toestand en acties. Voorts zullen we de technieken ontwikkeld op basis van de verworven inzichten

valideren in volledig coöperatieve, volledig competitieve en gemengde situaties.

Organisaties:

• Informatica en Toegepaste Informatica

Onderzoekers:

• ANN NOWE

Multi-camera Computationele Video Architecturen

Universiteit Hasselt

Abstract: Computationele video en visie systemen laten nieuwe toepassingen toe die de mogelijkheden van digitale TV, IPTV en traditonele camera

systemen aanzienlijk overstijgen. EDM is gekend voor zijn baanbrekend onderzoek op software systemen voor computationele video en multicamera

3D sytemen.

De uitvoering van video algorithmen is uiterst rekenintensief. Dit wordt o.a. bepaald door de beeld-resolutie (kwadratisch afhankelijk van de

beelddimensies), het aantal beelden per seconde, de kleurennauwkeurigheid, het aantal cameras enz.. De gebruikte beeldverwerkingsalgorithmen,

gestoeld op complexe wiskunde, hebben natuurlijk nog een belangrijkere impact. Zelfs met krachtige PCs is men beperkt in de mogelijkheden en

verwerkingskwaliteit die men wil bekomen, zeker wanneer men real-time verwerking beoogt.

Het onderliggende nieuw onderzoeksinitiatief beoogt de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgerichte computationele video hardware/software

architecturen. Hierdoor zullen nieuwe video- en visie-algorithmen en systemen gerealizeerd kunnen worden die voorheen niet mogelijk waren. De

toepassingen voor dit onderzoek zijn velerlei: 3D televisie, virtuele camerasystemen, hoge kwaliteits/snelheids robot-visie en visuele

inspectiesystemen , visuele verkeersmonitoring en management systemen. In de automotive sector zullen intelligente cameras steeds meer ingang

vinden o.a. voor rijvakherkenning, tunnel detectie, passagier monitoring, hazard detectie op de weg enz.

Bij al deze toepassingen zullen real-time toepassingsgerichte computationele hardware/software visie systemen belangrijke voordelen evenals

nieuwe mogelijkheden bieden.

Organisaties:

• Expertisecentrum voor Digitale Media

• Expertisecentrum voor Digitale Media

Onderzoekers:

• Philippe BEKAERT

Multi-camera Computer Visie voor Assisted Living

Universiteit Gent

Abstract: Het doel van dit doctoraat is het herkennen en analyseren van menselijke gedragingen met meerdere camera's. De toepassingen

liggen in de niet-traditioniële bewakingssector, b.v. voor het monitoren van zieke of oudere mensen, enerzijds om probleemsituaties te detecteren,

anderzijds om revalidatie te bevorderen.

Organisaties:

• Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking

Onderzoekers:

• Hamid Aghajan


Multi-collector inductief gekoppeld plasmaspecrometer (MC-ICPMS) voor interdisciplinair onderzoek.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: -Het is de bedoeling de apparatuur in een multidisciplinaire context in te zetten, waarbij uitdagende problemen uit verschillende

wetenschapsdomeinen - o.m. geologie, oceanografie, milieuchemie, biologie, ecotoxicologie en archeologie - zullen worden aangepakt. Alle

deelnemende onderzoeksgroepen zijn de mening toegedaan dat dit onderzoek slechts internationaal van beduidende betekenis kan zijn met de

input van gerenommeerde onderzoekers van de verschillende geciteerde domeinen. Multi-collector inductief gekoppeld plasma -

massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bijzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen, die nieuwe

onderzoeksmogelijkheden opent in verschillende wetenschapsdomeinen. Behalve voor de lichte elementen H, C, N en O en de edelgassen, kan

MC-ICPMS voor de isotopische analyse van nagenoeg alle elementen worden ingezet en dit met een hoge analytische snelheid.

Organisaties:

• Wetenschappen van het Systeem Aarde

• Geologie

Onderzoekers:

• Philippe CLAEYS

Multicompartmental modelling of cerebellar neurons.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Multicompartmental modelling of cerebellar neurons.

Organisaties:

• Theoretische neurobiologie

• Theoretische neurobiologie en neuroengineering

Onderzoekers:

• Erik De Schutter

Multicriteria-exploratie van de compileroptimalisatieruimte

Universiteit Gent

Abstract: Hedendaagse compilers zijn complex gezien het groot aantal geïmplementeerde optimalisaties en hun complexe interacties, die

bovendien een verschillende en soms tegenovergestelde impact hebben op prestatie, vermogen- en energieverbruik, geheugenverbruik, enz. In

het kader van dit onderzoeksproject wensen we te onderzoeken hoe compilers ingesteld kunnen worden teneinde meerdere kostfuncties te

simultaan te optimaliseren, in tegenstelling tot eerder werk dat gebruik maakt van heuristieken en unicriteria-optimalisatie. In het kader van dit

onderzoek bestuderen we zowel statische als dynamische compilers (virtuele machines).

Organisaties:

• Vakgroep Elektronica en informatiesystemen

Onderzoekers:

• Bjorn De Sutter

• Lieven Eeckhout

Multicriteria-exploratie van de compileroptimalisatieruimte.

K.U.Leuven

Abstract: Hedendaagse compilers implementeren een zeer brede waaier aan codetransformaties die op een complexenbsp;manier op elkaar

inwerken. Dit bemoeilijkt de optimalisatie van de compiler omdat het moeilijk in te schatten is wat het effect zal zijn van het doorvoeren van een

opeenvolging van codetransformaties. De kern van het probleem is dat verschillende codetransformaties een verschillende en soms

tegenovergesteldeimpact hebben op verschillende kostfuncties zoals prestatie, vermogen- en energieverbruik, geheugenverbruik, enz. De

oplossing voor dit probleem bestaat erin de optimalisatie van de compiler te beschouwen als een multicriteria-optimalisatieprobleem, in

tegenstelling tot eerder werk dat gebruik maakt van heuristieken of unicriteria-optimalisatie. In het kader van dit onderzoeksproject wensen we het

simultaan exploreren van meerdere criteria van de compileroptimalisatieruimtete versnellen. We zullen dit verwezenlijken via

scenariogebaseerdeexploratie en modelgestuurde zoekalgoritme

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Hendrik Blockeel

• Francky Catthoor

Multidimensionale vormen afzonderen: integrale invarianten, regels voor inhoudsmeting en Padé's approximanten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse Overheid. UA levert aan de Vlaamse

Overheidde onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Computeraritmetiek en numerieke technieken

Onderzoekers:

• Annie Cuyt

Multidimensionele structuurbepaling door middel van elektronendiffractie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Multidimensionele structuurbepaling door middel van elektronendiffractie.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Gustaaf Van Tendeloo

Multi-disciplinaire 3D karakterisatie van complexe porënnetwerken en mineralen in geomaterialen van sub-mircon tot

centimeter schaal

Universiteit Gent

Abstract: Voor de 3D karakterisatie van mineralen en poriënstructuren op poriëngrootte schaal zal fusie doorgevoerd worden van 2D en 3D data,

afkomstig van verschillende traditionele en hoog-technologische beeldvormingstechnieken. Chemische en structurele 3D data afkomstig van X-

stralen CT en scanning micro X-stralen fluorescentie zullen gekoppeld worden aan 2D informatie bekomen via optische microscopie en scanning

electron microscopie gecombineerd met energie-dispersieve X-stralen spectroscopie.

Organisaties:


• Vakgroep Geologie en bodemkunde

Onderzoekers:

• Veerle Cnudde

Multidisciplinair onderzoek naar Scytho-siberische graven in het Altai-gebergte (Siberie).

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De essentie van het voorgestelde project, in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van

Europa, Vakgroep Geologie/Bodemkunde), hetGeografisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel en de Siberische afdeling Archeologie van de

Akademie der Wetenschappen van Rusland, beoogt de verdere uitwerking, in diepgaand interdisciplinair verband, van het archeologisch'onderzoek

naar deze bijzonder merkwaardige grafheuvels.

Organisaties:

• Kunstwetenschappen en Archeologie

• Geografie

Onderzoekers:

• JEAN BOURGEOIS

• HUGO DECLEIR

Multiferroics gebaseerd op het vrije elektronenpaar in Pb.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Binnen dit project zullen nieuwe materialen gesynthetiseerd en gekarakteriseerd worden met het oog op multiferroïsche eigenschappen.

De gekozen materialen zijn gebaseerd op de theoretische voorspelling van multiferroïsche eigenschappen in perovskietgebaseerde oxides met A

kationen met een vrij elektronenpaar in combinatie met magnetische B kationen. Hierbij zou het vrije elektronenpaar voor de ferro-elektrische

eigenschappen zorgen, terwijl de magnetische B-kationen voor de magnetische eigenschappen zullen zorgen.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Joke Hadermann

Multiferroics gebaseerd op het vrije elektronenpaar in Pb.

Universiteit Hasselt

Abstract: Binnen dit project zullen nieuwe materialen gesynthetiseerd en gekarakteriseerd worden met het oog op multiferroïsche eigenschappen.

De gekozen materialen zijn gebaseerd op de theoretische voorspelling van multiferroïsche eigenschappen in perovskietgebaseerde oxides met A-

kationen met een vrij elektronenpaar in combinatie met magnetische B-kationen. Hierbij zou het vrije elektronenpaar voor de ferro-elektrische

eigenschappen zorgen, terwijl de magnetische B-kationen voor de magnetische eigenschappen zullen zorgen. Er bestaan twee voorbeelden

hiervan met Bi3+ als ion met een vrij elektronenpaar:BiFeO3[1] en BiMnO3[2]. Er bestaan tot op heden nog geen voorbeelden van multiferroïsche

materialen op basis van het Pb2+ vrije elektronenpaar.Binnen dit project willen we de eerste multiferroïsche materialen realiseren waarbij het vrije

elektronenpaar van Pb2+ de drijfveer voor de ferro-elektrische vervorming is.

Organisaties:

• Anorganische en Fysische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Marlies VAN BAEL

Multifunctional Catalysis for Stereoselective PLA synthesis

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Bert Sels

• Pieter Van Wouwe

Multifunctionele transcriptieregulators van het carbamoylfosfaatsynthetase operon carAB in Escherichia coli : werkwijze

en oorsprong.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt de ontrafeling, tot in de moleculaire details en met een multidisciplinaire aanpak, van het regulatorisch mechanisme dat

de expressie van het Escherichia coli carAB operon (carbamoylfosfaat syntase) moduleert. Dit mechanisme is bijzonder complex; het integreert

regulatorische signalen afkomstig van niet minder dan drie biosynthesewegen (arginine, pyrimidines en purines) en vereist minimum vijf

regulatorische proteïnen, waarvan verscheidene multifunctioneel zijn, en sommige katalytische activiteit (zoals aminopeptidase of UMP-kinase)

combineren met een regulatorische functie. Bovendien is carAB transcriptie ook onderworpen aan stringent control (ppGpp). De

regulatiemechanismen steunen op proteïne-ligand, proteïne-DNA, en proteïne-proteïne interacties; bovendien speelt de vervormbaarheid van het

DNA ook een belangrijke rol. Deze studie moet niet enkel leiden tot een betere kennis van complexe mechanismen van prokaryotische

genexpressie, maar zal ook bijdragen tot de analyse van specifieke DNA recombinatiereacties (waarin ArgR en PepA, twee van de bestudeerde

multifunctionele proteïne, eveneens betrokken zijn), en van effecten op lange afstand. Bovendien ligt het soort macromoleculaire interacties die we

hier bestuderen ook aan de basis van talrijke vitale cellulaire processen. Wij stellen voor dat multifunctionele transcriptieregulators kunnen

voortspruiten uit enzymen die een essentiële taak vervulden in de primitieve cel en die in de loop van de evolutie een functie toegevoegd hebben

aan hun repertoire. Deze studie kan daarom ook een nieuw licht werpen op het ontstaan en de evolutie van regulatorische mechanismen en

netwerken.

Organisaties:

• Biologie

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• DANIEL CHARLIER

• DOMINIQUE MAES

Multi-golflengte niet-lineair optische spectroscopie van organische materialen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Organische en organometallische materialen voor niet-lineair-optische (NLO) toepassingen worden onderzocht door middel van nietlineaire

en tijdsgeresolveerde laserspectroscopie. Onder andere hyper-Rayleigh-verstrooiing bij variabele laser-golflengte en met fluorescentiecorrectie

door spectrale analyse wordt gebruikt voor de bepaling van moleculaire hyperpolariseerbaarheden. In samenwerking met verscheidene


synthese-groepen worden op basis van de resultaten nieuwe NLO materialen ontwikkeld. Bijzondere interesse gaat ook uit naar de ontwikkeling

van materialen met een sterke twee-foton-absorptie en/of twee-foton-geïnduceerde fluorescentie.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

• Wim Wenseleers

Multi-golflengte waarnemingen en MHD modellering van coronale massa ejecties (MMMCMEs).

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Plasma-astrofysica

Onderzoekers:

• Stefaan Poedts

• Francesco Zuccarello

Multilingual subtitling of multimedia content (MUSA).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van MUSA is het creeren van een multimodaal, multilinguaal systeem dat spraak en andere audio omzet naar transcripties in

tekst, deze transcripties vertaalt naar andere talen, en dan ondertitels genereert op basis van deze vertalingen. MUSA zal voor het Engels, Frans,

en Grieks gemaakt worden. Een state-of-the-art spraakherkenningssysteem zal uitgebreid worden en aangepast aan de context van het project.

Een innovatief scenario voor automatische vertaling zal ontwikkeld worden waarin machinevertaling, vertaalgeheugens en term-substitutie

gecombineerd zullen worden. De Antwerpse groep is verantwoordelijk voor de samenvatting van zinnen ten behoeve van ondertitelgeneratie met

behulp van een automatische analyse van de taalkundige structuur van de zin.

Organisaties:

• Linguistiek

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Walter Daelemans

MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie

Universiteit Hasselt

Abstract: Dankzij spectaculaire ontwikkelingen in theorie en technologie in de laatste vijfentwintig jaar is Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR)

uitgegroeid tot de meest vooraanstaande spectroscopische techniek voor het onderzoek van de materie. Eerst toegepast op de studie van kleine

moleculen, wordt het heden ook gebruikt binnen een brede waaier aan wetenschappelijke vraagstellingen op het grensvlak van verschillende

disciplines. Dit is eveneens het geval voor Elektronen Paramagnetische Resonantie (EPR), dat verwant is aan NMR maar ongepaarde elektronen

eerder dan atoomkernen als spectroscopische informatiebron gebruikt. Deze Magnetische Resonantie (MR) technieken bieden ongewoon

uitgebreide toepassingsmogelijkheden, zowel in de vloeibare als in de vaste toestand, in homogene als heterogene middens, in levende

organismen als in organische of minerale omgeving. Ook in Vlaanderen en België is een zeer waardevol MR onderzoekspotentieel aanwezig, dat in

talrijke toepassingsgebieden actief is en ook internationaal erkend wordt. Niettegenstaande deze intrinsieke kwaliteiten ontbrak het aan een

overkoepelend en geformaliseerde structuur op Vlaams niveau, gericht op het samenbrengen en versterken van dit potentieel door het faciliteren

van onderlinge samenwerking tussen complementaire onderzoeksgroepen, inclusief toegang tot elkaars infrastructuur.

Met de huidige WOG (2012-2016) wordt resoluut de kaart getrokken van de internationale samenwerking, door het aantal niet Vlaamse groepen uit

te breiden van 4 naar 10, voor een totaal van 19 onderzoeksgroepen die gezamenlijk actief zijn in nagenoeg alle toepassingsgebieden van

spectroscopische en beeldvormende magnetische resonantietechnieken.

Organisaties:

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Peter ADRIAENSENS

MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Spectroscopie in biofysica en catalyse (SIBAC)

Onderzoekers:

• Sabine Van Doorslaer

MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Bio-imaging

Onderzoekers:

• Anne Marie Van Der Linden


MULTIMAR: Multidisciplinaire magnetische resonantie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Toegepaste NMR

Onderzoekers:

• Roger Dommisse

Multimedia en Imaging Team

Universiteit Gent

Abstract: De associatieonderzoeksgroep ‘Multimedia en Imaging Team’ groepeert een aantal onderzoeksgroepen van de Associatie Universiteit

Gent die allen actief zijn binnen het brede domein van multimedia en beeldvorming: 4 uit Universiteit Gent (meer bepaald Multimedia Lab, Speech

Lab, MEDISIP, CMST), 1 uit de Hogeschool West-Vlaanderen, 1 uit de Hogeschool Gent, en 1 uit de Artevelde Hogeschool. Binnen deze

associatieonderzoeksgroep worden o.a. onderzoekers gezamenlijk begeleid, onderzoeksresultaten gepresenteerd, onderzoeksprojecten

gedefinieerd, etc.

Organisaties:

• Vakgroep Elektronica en informatiesystemen

Onderzoekers:

• Rik Van de Walle

Multi-media information retrieval using machine learningand text mining

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marie-Francine Moens

• Tinne Tuytelaars

• Aparna Nurani Venkitasubramanian

Multimedia Security

K.U.Leuven

Abstract: When it comes to network traffic, multimedia delivery, with special regard to videos, plays a major role today. The project that I'm going to

join focuses on how to optimize the video delivery with respect to quality ( QoS and QoE) in two application scenarios: interactive video services

and real-time conferencing with remote participation.

I will investigate to which extend the end-to-end confidentiality of the video streams can still be guaranteed in a setting where a transcoding is

desirable in the transmission path (like HD->cellphone, pda etc). Furthermore, it has to be found out what kind of encryption techniques can be

applied that would allow this kind of transcoding of the stream.

Due to the rising importance of peer-to-peer streaming (e.g. P2P TV, healthcare, real-time conferencing) we are going to study the performance of

the available opensource p2p solutions for IPTV and a/v broadcast and thereafter (new) protocols and algorithms will be proposed for the

application

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Bart Preneel

• Vincent Rijmen

• András Bohó

Multimedia services optimaliseren (OMUS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Prestatieanalyse en telecommunicatiesystemen (PATS)

Onderzoekers:

• Christian Blondia

Multimodaal CAD systeem voor mammografie. Hoort bij WDV38(raamovereenkomst), zie ook WDGO468.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Een multimodaal CAD framework zou het mogelijk maken nieuwe technieken, die artsen gebruiken bij het stellen van een diagnose, in het

data mining proces te integreren en zo de relevantie van de verkregen resultaten te verhogen.

Het doel van het voorgestelde onderzoek is om technieken voor multimodale CAD te bestuderen, te implementeren en te evalueren. Concreet zal

het generiek framework uitgewerkt worden dat data mining in multimodale data ondersteunt, en hiervoor gebruik maakt van zowel tekstuele

informatie als informatie afgeleid uit meerdere beelden. het framework zal onafhankelijk zijn van de onderliggende gebruikte technieken voor het

afleiden van features, of alle andere contextspecifieke eigenschappen van de gekozen toepassing.

Organisaties:

• Elektronica en Informatica

• Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen

Onderzoekers:

• RUDI DEKLERCK

• Johan DE MEY


Multimodale microscopische beeldvorming: kwaliteit, kwantificering en versnelling (MMIQQA).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Paul Scheunders

Multi-modal Magnetic Resonance Data Processing and Classification Methods for Diagnosis and Therapy Assessment of

Tumour Patients (Multi-modale magnetische resonantie data processing- en classificatiemethoden voor diagnose en

therapiebeoordeling van tumor

K.U.Leuven

Abstract: Kwaadaardige gliomas zijn aggressieve hersentumoren met een slechte prognose. Standaard magnetische resonantie beeldvorming

(MRI) is momenteelde verkozen beeldvormingstechniek voor de diagnose en de opvolging van deze tumoren. MRI is echter onvlodoende specifiek

om de aggressiviteit van de tumor en het resultaat van een behandeling te voorspellen. Het is daarom zinvol een multimodaal

beeldvormingsprotocol te ontwikkelen waarin verschillende magnetische resonantie beeldvormingstechnieken (magnetische resonantie

spectroscopische beeldvorming (MRSI), diffusietensor beeldvorming (DTI), enz. ), die complementaire informatie verschaffen over metabolische

eigenschappen en weefselstructuur, gemeten worden binnen een voor de patiënt aanvaardbare tijd. Dit doctoraatsproject kadert in een grotere

samenwerking met de afdelingen Radiologie/Neurochirurgie van de universitaire ziekenhuizen van Leuven en van Gent, waar verschillende dataacquisitietechnieken

en tumortherapieën momenteel getest worden

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Sabine Van Huffel

• Nicolas Sauwen

Multi-objectief dynamische optimalisering voor het modeleren en regelen van bioprocessen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Chem. en Biochem. Procestechnol.

Onderzoekers:

• Filip Logist

Multi-objective compiler optimization space exploration

K.U.Leuven

Abstract: Modern compilers implement a wide range of code transformations. These transformations have a different and sometimes opposite

impact on different cost functions of the executable program such as performance, power and energy consumption and memory usage.

In this research project, compiler optimization will be treated as a multi-objective optimization problem. This contrasts with current best practice,

which uses heuristic or single-objective optimization. In this research project, we wish to speed up the simultaneous exploration of multiple criteria

of the compileroptimization space. We will do this using scenario based exploration and model guided algorithms. We expect that this can lead to a

speedup of two orders of magnitude. We will study the problem in the context of both static and dynamic compilers (virtual machines).

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Hendrik Blockeel

• Denny Verbeeck

Multiple Orthogonal Polynomials and Random Matrices.

K.U.Leuven

Abstract: The proposal is to study eigenvalues of random matrices with tools coming from orthogonal polynomials and multiple orthogonal

polynomials.

The random matrix model with external source is a particular random matrix model that can be studied with multiple orthogonal polynomials and

their associated Riemann-Hilbert problem.

The model was first consideredby Bleher and Kuijlaars in the Gaussian case. Recently it was studied by Bleher, Delvaux and Kuijlaars in a more

general situation, but under the assumption that yield a certain symmetry around zero. It is an important open problem to remove this symmetry.

This will require new techniques and is the goal of this doctoral project to develop such new techniques.

Organisaties:

• Afdeling Analyse

Onderzoekers:

• Arnoldus Kuijlaars

• Guilherme Lima Ferreira de Silva

Multipliciteit van interactie : oorzaak en effect van meerdere interactiestromen op interactie modellering en event

afhandeling

Universiteit Hasselt

Abstract: Multipliciteit van interactie : oorzaak en effect van meerdere interactiestromen op interactie modellering en event afhandeling. In de

afgelopen tien jaar heeft de onderzoeksgemeenschap een brede waaier van mens-computer interactie modellen voorgesteld om zeer interactieve

systemenontwerpen te ontwerpen en uiteindelijk te bouwen. Het doel van deze modellen is om duidelijk te maken hoe een persoon op


verschillende manieren met deze systemen kan werken in zijn omgeving om een taak te voltooien. Helaas kunnen de meeste interactie modellen

en methoden niet goed gelijktijdige interacties aan van verschillende (eventueel samenwerkende) gebruikers en de vele (multimodale en eventdriven)

systemen. Als voorbeeld van een zeer interactieve omgeving noemen we een gezamenlijke opstelling in een ubicomp-achtige

vergaderruimte, waar sommige mensen samenwerken aan een multitouch tafel en gebruik maken van een aantal beeldschermen op de muur.

Geavanceerde interactie paradigma's, en in het bijzonder afhankelijkheden tussen gelijktijdige interacties in dit soort omgevingen zijn moeilijk te

beschrijven met behulp van bestaande interactie modellen.

We verwijzen naar deze eigenschap als de multipliciteit van onderling afhankelijke simultane interacties. Het doel van dit project is het definiëren

fundamentele concepten en methodes die nodig zijn voor de ontwikkeling van zeer interactieve systemen waar meerdere gelijktijdige interactie

streams optreden. Om simultane interactie streams op user interface en systeem-niveau aan te pakken, wil dit project een geavanceerde

interactie beschrijvende taal en een geavanceerd event driven architectuur ontwerpen.

Organisaties:

• Expertisecentrum voor Digitale Media

• Expertisecentrum voor Digitale Media

Onderzoekers:

• Karin CONINX

Multiplier ideals and jumping numbers

K.U.Leuven

Abstract: De algebraïsche meetkunde bestudeert de structuur van oplossingenverzamelingen van veeltermvergelijkingen. Zo een

oplossingenverzameling heeft een meetkundige structuur, die gecompliceerd kan worden in speciale punten, de zogenaamde singulariteiten.

Multiplicator-idealen zijn een belangrijk hulpmiddel om te werken met singulariteiten, en bovendien hebben zij toepassingen in gerelateerde

onderzoeksgebieden binnen de wiskunde.Dit project behandelt enkele open problemen in verband met multiplicator-idealen. In het bijzonder zijn

een aantal problemen over de belangrijkste numerieke data van multiplicator-idealen, de zogeheten spronggetallen, enkel opgelost in het ééndimensionale

geval. In dit project probeer ik deze problemen op te lossen in willekeurige dimensies.

Organisaties:

• Afdeling Algebra

Onderzoekers:

• Willem Veys

• Hans Baumers

Multi-precisie betrouwbaar floating-point rekenen en nanotechnologie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het is de bedoeling van dit project bij te dragen aan de oplossing van een aantal open problemen in computatio­nele fysica, in het

bijzonder in de nanotechnologie, die multi-precisie en betrouwbare berekeningen vereisen. Het nanoscopische gebied is een lengteschaal gelegen

tussen het microscopische (atomaire en moleculaire schaal) en het macroscopische. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat een eindig aantal (van

de or de 10-10.000) deeltjes (bijv. atomen, moleculen, elektronen) betrokken zijn zodat rand-effecten van cruciaal belang zijn. Het groot aantal

deeltjes impliceert dat het praktisch onmogelijk is om analytische resultaten te bekomen en dat we ons hoofdzakelijk moeten toeleggen op

computationele berekeningen.

Zoals zal duidelijk worden uit de projectbeschrijving, is de multi-precisie, betrouwbare berekening van een aantal speciale functies de sleutel tot de

oplossing van de open problemen in de nanotechnologie. Tot op heden bieden zelfs omgevingen als Maple, Mathematica, MATLAB, en

bibliotheken als IMSL, CERN en NAG geen routines voor de betrouwbare evaluatie van speciale functies.

Organisaties:

• Emerging computational techniques (ECT)

Onderzoekers:

• Brigitte Verdonk

• Francois Peeters

• Annie Cuyt

• Bart Partoens

Multi scale modelling of gas exchange in photosynthetic tissue

K.U.Leuven

Abstract: Fotosynthese is een fundamenteel fysiologisch proces met betrekking tot de groei en productiviteit van planten en is als dusdanig van

groot belang voor toepassingen in de bioenergie en voedselvoorziening. Bij fotosynthese is een efficiënte uitwisseling van O2 en CO2 tussen de

plant en zijn omgeving onontbeerlijk. Deze processen kunnen beschreven worden aan de hand van multischaal gasuitwisselingsmodellen waarbij

het globale uitwisselingsproces gemodelleerd wordt door een superpositie van modellen die het fenomeen beschrijven op de verschillende

ruimtelijke schalen. Het objectief van het voorgestelde doctoraatsproject is tweeledig. Er zullen multischaal modellen voor gasuitwisseling in

bladeren ontwikkeld worden, gebruik makendevan gas diffusie en photosynthese kinetieken. Deze modellen zullen vervolgens gevalideerd worden

aan de hand van de tomaatbladeren (Solanum lycopersicum L.) als modelsysteem.Een driedimensionale microstructuur van het bladweefsel zal

bekomen worden aan dehand van

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

• Moges Ashagrie Retta

multiscale simulation of kinetic equations

K.U.Leuven

Abstract: We will look into numerical methods for the simulation of kinetic equations with time-scale separation. A first step is when the time-scale

separation leads to a hyperbolic scaling, in which a macroscopic transport equations arises in the long-time limit.

Organisaties:

• Departement Computerwetenschappen

Onderzoekers:

• Giovanni Samaey

• Ward Melis

Multiscale study of reactive gas injection in pyrometallurgical processes

K.U.Leuven

Abstract: The goal of this research is to generate fundamental insight into reactive gas-liquid flows for pyrometallurgical gas injection applications

through the construction of a multiscale model. The focus will be on the integration of mesoscopic numerical CFD techniques with microscopic

thermokinetic models. This will lead to an isothermal mesoscopic model capable of simulating the behavior of one or more gas bubbles, exhibiting


the most relevant phenomena in pyrometallurgical processes, namely convection, diffusion, reaction (in the bulk and at the interface) and

precipitation. For reasons of feasibility, a model problem is formulated for this research, which contains the most relevant physico-chemical

phenomena for a multitude of other pyrometallurgical applications. The process underconsideration is the injection of silicon tetraochloride (SiCl4)

gas ina bath of liquid zinc (Zn). Both species take part in a reduction reaction, leading to the formation of silicon (Si) and gaseous zinc chlo

Organisaties:

• Duurzaam Materialenbeheer

Onderzoekers:

• Jan Fransaer

• Bart Blanpain

• Xue Wang

Multi-schaal computationele modellering van chemische en biochemische systemen

Universiteit Gent

Abstract: De chemische en biochemische sector wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan hulpmiddelen voor de simulatie van

allerhande fenomenen op verschillende schalen. Een geïntegreerde aanpak van kinetiek, thermodynamica, hydrodynamica, enz… moet leiden tot

een doorgedreven fundamenteel inzicht in evenals een efficiënter ontwerp en bedrijf van (bio)chemische productie-eenheden.

Organisaties:

• Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie

Onderzoekers:

• Guy Marin

Multischaalmodellen voor watertransport in 3-D cellulaire weefsels van vruchten.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Bart Nicolai

Multischaal modellering en karakterisatie voor fazetransformaties in geavanceerde materialen (MULTIMAT).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Vele huidige problemen in geavanceerde functionele materialen zijn verwant met de grote waaier van lengte- en tijdschalen betrokken bij

de optredende fasetransformaties. Om de details van het gedrag van dergelijke materialen te begrijpen en uiteindelijk dit begrip om te zetten in

gebruik in geavanceerde toepassingen, moeten deze verschillende schalen door goedgekozen theoretische benaderingen worden overbrugd. De

kwaliteit en het nut van deze theorieën moeten door vergelijking met goed ontworpen experimenten op een reeks typische materialen, gekozen

voor hun relevantie voor de wetenschappelijke en toepassingsgerichte gemeenschappen, worden getest. Het voorgestelde netwerk zal deze

problemen op een hoogst multidisciplinaire manier aanpakken, door wetenschappers van toegepaste wiskundige groepen evenals theoretische en

experimentele vaste stof fysici te groeperen. Voorts vormt de combinatie van teams een geografisch representatief beeld van het relevante

onderzoek in Europa, met inbegrip van groepen van Oost-Europa, Mediterrane landen en minder begunstigde regio's en een team van de V.S. dat

uit uitzonderlijke onderzoekers bestaat. Hoewel onlangs de contacten tussen deze verschillende gemeenschappen zijn gestegen, vereisen de

verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de verschillende benaderingen nog steeds speciale opleiding en overdracht van kennis voor preevenals

post-doc onderzoekers. Dit wordt verzekerd door nieuwe en voortgezette communicatie tussen de teamleden te voorzien.

De opleiding en overdracht van kennis zullen worden georganiseerd door een regeling van uitwisselingsprocedures op te zetten die interne

opleiding combineren met individuele detacheringen, specifieke cursussen, scholen en workshops. De totaliteit van deze uitwisselingen zal door

een trainingscommissie worden gevolgd. De gemiddelde verhouding tussen pre- en post-doc onderzoekers is 48/36 wat een perfecte combinatie

tussen stabiliteit en flexibiliteit waarborgt.

Het onderzoek wordt georganiseerd naar vier algemene doelstellingen. De eerste combineert alle karakteriseringstechnieken en bepaalt de

concrete modelsystemen voor de experimenten, zoals materialen met vormgeheugen, ferroelectrics en materialen met verbeterde magnetoweerstand.

Drie anderen behandelen generische theoretische en numerieke benaderingen van fasetransformaties en verwante aspecten. De

geïdentificeerde taken impliceren automatisch een sterke samenwerking tussen de verschillende teams.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dominique Schryvers

Multischaal modellering en karakterisatie voor fazetransformaties in geavanceerde materialen. (MULTIMAT)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Vele huidige problemen in geavanceerde functionele materialen zijn verwant met de grote waaier van lengte- en tijdschalen betrokken bij

de optredende fasetransformaties. Om de details van het gedrag van dergelijke materialen te begrijpen en uiteindelijk dit begrip om te zetten in

gebruik in geavanceerde toepassingen, moeten deze verschillende schalen door goedgekozen theoretische benaderingen worden overbrugd. De

kwaliteit en het nut van deze theorieën moeten door vergelijking met goed ontworpen experimenten op een reeks typische materialen, gekozen

voor hun relevantie voor de wetenschappelijke en toepassingsgerichte gemeenschappen, worden getest. Het voorgestelde netwerk zal deze

problemen op een hoogst multidisciplinaire manier aanpakken, door wetenschappers van toegepaste wiskundige groepen evenals theoretische en

experimentele vaste stof fysici te groeperen. Voorts vormt de combinatie van teams een geografisch representatief beeld van het relevante

onderzoek in Europa, met inbegrip van groepen van Oost-Europa, Mediterrane landen en minder begunstigde regio's en een team van de V.S. dat

uit uitzonderlijke onderzoekers bestaat. Hoewel onlangs de contacten tussen deze verschillende gemeenschappen zijn gestegen, vereisen de

verscheidenheid en de ingewikkeldheid van de verschillende benaderingen nog steeds speciale opleiding en overdracht van kennis voor preevenals

post-doc onderzoekers. Dit wordt verzekerd door nieuwe en voortgezette communicatie tussen de teamleden te voorzien.

De opleiding en overdracht van kennis zullen worden georganiseerd door een regeling van uitwisselingsprocedures op te zetten die interne

opleiding combineren met individuele detacheringen, specifieke cursussen, scholen en workshops. De totaliteit van deze uitwisselingen zal door

een trainingscommissie worden gevolgd. De gemiddelde verhouding tussen pre- en post-doc onderzoekers is 48/36 wat een perfecte combinatie

tussen stabiliteit en flexibiliteit waarborgt.

Het onderzoek wordt georganiseerd naar vier algemene doelstellingen. De eerste combineert alle karakteriseringstechnieken en bepaalt de

concrete modelsystemen voor de experimenten, zoals materialen met vormgeheugen, ferroelectrics en materialen met verbeterde magnetoweerstand.

Drie anderen behandelen generische theoretische en numerieke benaderingen van fasetransformaties en verwante aspecten. De

geïdentificeerde taken impliceren automatisch een sterke samenwerking tussen de verschillende teams.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:


• Dominique Schryvers

Multischaalsimulatie van stochastische en kinetische modellen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde

Onderzoekers:

• Giovanni Samaey

multisensor platform voor valdetectie en valrisico inschatting

K.U.Leuven

Abstract: mso-bidi-font-family:'Times New Roman';mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:NL-BE" lang="NL-BE">mso-bidi-fontfamily:'Times

New Roman';mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:NL-BE" lang="NL-BE">mso-bidi-font-family:'Times New Roman';msobidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:NL-BE"

lang="NL-BE">mso-bidi-font-family:'Times New Roman';mso-bidi-theme-font:minor-bidi;msoansi-language:NL-BE"

lang="NL-BE">Bij de opstart van het project wordt nagegaan hoe de data afkomstig van verschillende sensormodaliteiten

gecombineerd kan worden om te gebruiken voor het inschatten van het valrisico. mso-ansi-language:NL-BE" lang="NL-BE">Er wordt onderzocht

ofmet behulp van verschillende sensoren geplaatst in de thuisomgeving van de oudere het valrisico kan ingeschat worden. mso-ansi-language:NL-

BE" lang="NL-BE">Hierna wordt nagegaan of met behulp van de data van verschillende sensoren er aan valdetectie kan gedaan worden. Bij

gebruik van 1 enkele sensor voor valdetectie verkri

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Sabine Van Huffel

• Greet Baldewijns

Multi-tracer methoden voor het bepalen van bodemherverdeling in functie van boedembehoud, duurzame productie en

mulieuzorg

Universiteit Gent

Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van gevalideerde monstername-, meet- en interpretatiemethodes met fall-out radionucliden (137Cs,

210bex, 7Be) voor het karakteriseren van de ruimtelijke verspreiding van bodemerosie en sedimentatie, het verbeteren van bodemorisiemodellen,

en het evalueeren van de impact op het functioneren van de bodem op veld en stroomgebiedschalen. De experimentele opzet omvat labo en

veldexperimenten, bodemerosiemodellering en bodemkwaliteitsbeoordeling.

Organisaties:

• Vakgroep Bodembeheer

Onderzoekers:

• Ann Verdoodt

Multi-type Ant Colony Optimization.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Digitale feromonen bieden een efficiënte methode om multi-agent systemen te organiseren gebaseerd

op lokale interacties tussen de agenten. Ant Colony Optimization (ACO), is een van de meest

succesvolle voorbeelden van dit principe. Feromoonalgoritmen maken gebruik van een kolonie van relatief

simpele, samenwerkende agenten die het gedrag van mieren nabootsen. Door in hun lokale omgeving

feromoonwaarden achter te laten die andere agenten kunnen uitlezen en aanpassen, kunnen de agenten

indirect communiceren en hun acties coördineren.

Deze algoritmen zijn normaal puur collaboratief van aard; de agenten in het systeem werken samen

aan een gemeenschappelijke oplossing. Er bestaan echter ook problemen waarin zowel competitie als

samenwerking voorkomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vinden van disjuncte paden in netwerken.

Coöperatie tussen agenten is in dit probleem nog steeds nodig om goede paden te vinden. Er is echter

ook competitie voor het gebruik van de links in het netwerk.

In dit pro ject stellen wij daarom voor om feromooninteracties uit te breiden met expliciete competitie

tussen agenten. Het door ons voorgestelde algoritme maakt daarvoor gebruik van meerdere types of

kolonies van agenten. Agenten die tot hetzelfde type behoren werken onderling samen, maar zijn in

competitie met agenten van andere types. Het expliciet modelleren van de competitie laat toe om in

parallel delen van een oplossing op te bouwen. Door agenten te groeperen volgens hun doelstelling en

elke groep hun eigen feromoontype te geven, kunnen agenten onderling samenwerken binnen de groep,

maar in competitie zijn met andere agenten

Organisaties:

• Computationele Modelering Lab

Onderzoekers:

• ANN NOWE

Multi-type mier-optimalisatie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een multi-type ant system (MTAS) dat competitie tussen verschillende

types of kolonies van actoren integreert met bestaande ACO algoritme technieken. Om het huidige experimentele systeem verder uit te werken tot

een bruikbare optimalisatietechniek, is vooral nood aan een theoretische basis. Verder zullen we het algoritme verder ontwikkelen en evalueren

door het te vergelijken met klassieke technieken. Als laatste onderdeel van het project zal het systeem ook worden toegepast op een concreet

optimalisatieprobleem.

Organisaties:

• Informatica en Toegepaste Informatica

Onderzoekers:

• KATJA VERBEECK

• ANN NOWE

Multivariate analysis of non destructive quality methods applied duringfruit growing

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract


Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Wouter Saeys

Multivariate statistische modellering van admosferische en water kwaliteitsparameters in een stedelijke omgeving.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: De juiste evaluatie van verschillende milieufactoren en verontreinigingseffecten wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door middel van

gevorderde multivariaat statistische benadering verenigd in de term environmetrics. Het doel van het voorgestelde project is het opstellen van

statistische modellen voor luchtverontreiniging, water kwaliteit, bioindicator vermogen van planten en sedimenten als verontreinigingscollector in de

stedelijke agglomeratie. De modellen zullen opgesteld worden aan de hand van beschikbare data sets. Geavanceerde modelling methoden,

gebaseerd op latente variabelen zijn nodig want de data sets bestaan meestal uit drie of meerwegs strukturen: metingen x tijd x plaatsen. Daarvoor

willen we de toepassing van drie- en meervoudige principale component analyse toepassen.

Organisaties:

• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Onderzoekers:

• DESIRE MASSART

MUSE: Machinaal lezen voor interactieve storytelling.

K.U.Leuven

Abstract: Het MUSE-project introduceert een nieuwe manier om tekstuele informatiete exploreren en te verstaan door informatie tot leven te

brengen via3D interactieve storytelling. MUSE verwerkt teksten geschreven in natuurlijke taal zoals verhalen voor kinderen en medische

procedures geschreven voor patiënten. MUSE vertaalt deze naar een formele kennistaal die deacties, actoren, verhaallijnen en de beschrijving van

de omgeving uitdrukt, door middel van geavanceerde technieken van machinaal leren. Deze kennis wordt omgezet naar virtuele 3D-werelden die

de gebruiker kan exploreren door middel van interactie, uitbeeldingen, en begeleid spel. Om deze doelstellingen te realiseren maakt MUSE gebruik

van geavanceerde taaltechnologie die de vertaling van tekst in natuurlijke taal naar de noodzakelijke kennisrepresentatie mogelijk maakt, en van

vernieuwende kennisrepresentaties voor acties en planning van een verhaallijn die nodig zijn voor de interactieve storytelling.Op lange termijnwil

MUSE het moge

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marie-Francine Moens

• Johan De Tavernier

• Steven Bethard

Mutable: The Multi-Media Multi-Touch Table

Universiteit Hasselt

Abstract: In ons dagelijks leven gebruiken we onze volledige hand om te communiceren. Het grijpen van dingen, het draaien van de bladzijde van

een boek, het plakken van een post-it op ons computerscherm, ... Wanneer we overschakelen op de traditionele computer komt hier echter

verandering in en zijn we in onze communicatie beperkt tot een enkel punt, zij het op afstand met behulp van een muis of via direct contact met

behulp van een touch screen. Hoewel we gewend zijn aan deze manier van werken, het breekt met onze omgang in de echte wereld en geeft ons

slechts een tiende van de macht konden we gebruiken. Dit project is gericht op het creëren van een nieuwe software architectuur voor multitouch

interactie. Het gaat hierbij om het creëren van nieuwe bouwstenen die ontwikkelaars, ontwerpers, kunstenaars, eindgebruikers, ... nodig hebben bij

het creëren van nieuwe aangepaste toepassingen die gebruik maken van multitouch technologie. De sleutel van succesvolle toepassingen is de

geschiktheid van de nodige interactietechnieken die natuurlijke interactie mogelijk maken. De realisatie van deze interactietechnieken, in combinatie

met de ondersteuning voor hoogwaardige visualisatie van multimedia-informatie, is een van de belangrijkste doelen van dit project.

Organisaties:

• Expertisecentrum voor Digitale Media

• Expertisecentrum voor Digitale Media

Onderzoekers:

• Eddy FLERACKERS

• Karin CONINX

• Frank VAN REETH

• Kris LUYTEN

• Philippe BEKAERT

Mutationeel onderzoek van de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door GH-13 enzymen

Universiteit Gent

Abstract: Glycosylering kan de biologische en fysicochemische eigenschappen van een verbinding sterk beïnvloeden. In dit project zullen de

glycosyleringsreacties gekatalyseerd door enzymen uit GH-13 worden geanalyseerd door middel van systematische mutagenese van de

aminozuren in hun katalytisch centrum. Op basis van de bekomen informatie zullen de enzymen vervolgens worden geoptimaliseerd door middel

van enzyme engineering om de activiteit op niet-suiker acceptoren te verhogen.

Organisaties:

• Vakgroep Biochemische en microbiele technologie

Onderzoekers:

• Wim Soetaert

MYRRHA Accelerator experiment: research development programme.

K.U.Leuven

Abstract: De eerste RF versnellende componente van de MYRRHA lineaire versneller is een RFQ-caviteit. Dit type caviteit is standaard voor het

versnellen van een DC straal geleverd door een ionenbron. Het belangrijkste doel van deze onderzoeksopdracht is het ontwerp van de best

passende RFQ-moduleen het testen van een prototype.

Organisaties:

• Natuurkunde @ Kulak

Onderzoekers:

• Herbert De Gersem

Naar een biologisch geïnspireerde navigatietheorie voor SLAM.

Universiteit Antwerpen


Abstract: Dit onderzoeksproject zal zich toespitsen op het ontwikkelen van een navigatie-theorie geïnspireerd op het navigatiegedrag van

vleermuizen. Deze theorie zal gericht zijn op het opstellen en aanwenden van topologische i.e., 'landmark'-gebaseerde, omgevingskaarten. Hierbij

zal zowel van sonar als van visiesensoren gebruik gemaakt worden om de omgeving waar te nemen en beweging door de omgeving mogelijk te

maken.

Organisaties:

• Engineering Management

Onderzoekers:

• Tom Dhaene

• Rudi Penne

• Herbert Peremans

Naar een fundamenteel inzicht van "warme plasmas" – Conversie van broeikasgassen naar waardevolle chemicaliën

m.b.v. "gliding arc" en microgolf plasmas.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Plasma, Laser Ablatie en Oppervlakte-modellering (PLASMANT)

Onderzoekers:

• Annemie Bogaerts

• Ramses Snoeckx

Naar een geünificeerd model van rationele overtuiging.

K.U.Leuven

Abstract: Onderzoekers uit verschillende disciplines werken aan het ontwikkelen van een adequaat formeel model van rationele overtuiging en

rationele herziening van overtuigingen. De twee voornaamste kaders waarbinnen naar zoeen theorie gezocht wordt zijn het Bayesiaanse kader, dat

degeloofstoestanden van personen modelleert in termen van graden van geloof, en het AGM model, dat geloofstoestanden representeert

alsverzamelingen van overtuigingen (waar geen graden aan toegekend worden). Hoewel duidelijk is dat er een verband bestaat tussen graden van

geloof en categorische overtuigingen, is de aard van dit verbandtot op heden onopgehelderd. Het is opmerkelijk datnbsp;bestaande voorstellen

dienaangaande verstoten tegen een of meer intuïtief plausibele vereisten voor een theorie van rationele overtuiging. Het voorgestelde

onderzoeksproject bouwt voort op eerder werk van de aanvrager en beoogt een volledige verzameling van desiderata voor een theorie over de

relatie tussen gradueel en categorisch gel

Organisaties:

• OE Centr. Logica en Analyt. Wijsbegeerte

Onderzoekers:

• Stefaan Cuypers

• Jacob Chandler

Naar een nieuwe aanpak voor bioelektrochemie – Doelgerichte immobilizatie van globines op poreuze materialen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project doelt op de ontwikkeling van biosensoren voor kleine moleculen door inbedding van globine-eiwitten in nanoporeuze

anorganische en hybride materialen. Dit behelst globineopzuivering, synthese en modificatie van poreuze materialen, en realizatie van de

elektrochemische cel. De structurele en elektronische eigenschappen van de globines zullen tijdens het proces opgevolgd worden met resonante

Raman en EPR spectroscopie.

Organisaties:

• Spectroscopie in biofysica en catalyse (SIBAC)

Onderzoekers:

• Pegie Cool

• Sylvia Dewilde

• Sabine Van Doorslaer

• Karolien De Wael

Naar een nieuwe dimensie in massaspectrometrie: Karakterisatie van bouwstenen, opbouw, topologie en functie van

moleculaire machines voor DNA processing.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Biomoleculaire massaspectrometrie

Onderzoekers:

• Frank Sobott

Naar een nieuwe dimensie van massaspectrometrie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Doelstelling van het onderzoeksplan is om technieken te ontwikkelen met het oog op front-onderzoek op het vlak van MS toegepast op de

studie van eiwitstructuren en -interacties.

De focus van de technologische ontwikkeling ligt op (i) nieuwe sequencing methoden gebaseerd op gas-fase fragmentatie (MS/MS) voor de

identificatie van post-translationele modificatie sites, en (ii) nieuwe methoden voor de bepaling van vorm, grootte en conformationele dynamica van

eiwitten en eiwitcomplexen (ion mobiliteit).

Organisaties:

• Biomoleculaire massaspectrometrie

Onderzoekers:

• Frank Sobott

Naar een snelle QM/MM-code voor de studie van grote moleculaire systemen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Een QM/MM methode zal geïmplementeerd worden door het verbinden van het QM-programma BRABO en het MM-programma

CHARMM. Een Link-Atom-methode zal geïmplementeerd worden om een moleculair systeem te kunnen opsplitsen in een QM- en een MMcomponent

indien hierbij covalente bindingen gebroken. Uiteindelijk zullen polarisatietermen toegevoegd worden aan het MM-krachtveld zodanig

dat de QM-component verder kan verkleind worden en een moleculaire dynamica simulatie kan.


Organisaties:

• Structuurchemie

• Structuurchemie

Onderzoekers:

• Benjamin Swerts

• Christian Van Alsenoy

Naar een synthese van kennisgebaseerde en datagebaseerde methodes in de computertaalkunde.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Hybride systemen voor natuurlijke taalverwerking die diepe, op taalkundig inzicht gebaseerde, analyses combineren met de inductieve

datagebaseerde methodes kunnen een significante verbetering van de accuraatheid en toepasbaarheid van de computertaalkunde bewerkstelligen.

Er zijn evenwel verschillende manieren waarop een dergelijk hybridisering gerealiseerd kan worden. In dit project zal ik vooral kijken naar de

cognitiewetenschap als inspiratiebron voor nieuwe hybride aanpakken. Dit werk bouwt voort op eerder werk rond memory-based language

processing als cognitief relevant model.

Organisaties:

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Walter Daelemans

Naar een transactioneel model over jobonzekerheid en haar gevolgen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• OE Arbeids- & Org.psych. & Opleid.kunde

Onderzoekers:

• Hans De Witte

• Tinne Vander Elst

Naar een verbetering van het Six Sigma Programma voor integrale kwaliteitszorg.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project beoogt het Six Sigma kwaliteitsverbeterprogramma op twee vlakken te verbeteren. Het Six Sigma verbeterprogramma omvat

vijf stappen waarin achtereenvolgens (i) het kwaliteitsprobleem gedefinieerd wordt, (ii) de nodige metingen

verricht worden voor de studie van het probleem, (iii) de data geanalyseerd worden, om uiteindelijk (iv) middels zorgvuldig ontworpen experimenten

de kwaliteit te verbeteren en (v) middels een goede kwaliteitscontrole de verbeterde kwaliteit te verzekeren.

Organisaties:

• Engineering Management

Onderzoekers:

• Peter Goos

Naar EURO 2012 met Poolse en Ukraïnse taal.

Universiteit Hasselt

Abstract: Project Euro 2012 is gericht aan de deelnemers, bezoekers en voetbalfans die komen naar het Europees voetbalkampioenschap,

georganiseerd door Polen en Oekraïne in de zomer van 2012. Afgezien van de logistieke steun (huisvesting, reizen, verblijf)zullen de deelnemers

een praktische taalgids en cultureel informatie-pakket nodig hebben, die hen helpt om deel te nemen aan Euro 2012 en om te bewegen in de

organiserende landen zonder communicatieve barrières.

Doel van het project: het ontwikkelen van uitgebreide didactische materialen met betrekking tot de Poolse en de Oekraïense taal en cultuur.

Innovatieve methode van onderwijs: gebaseerd op e-learning technologie.

Het project zal op lange termijn bijdragen tot het verwijderen van het wantrouwen en de ongerechtvaardigde vrees voor de organiserende landen

onder alle bezoekers die deelnemen aan Euro 2012. Hopelijk zal het project in de toekomst bijdragen tot de vermindering van de culturele afstand

naar Polen en Oekraïne.

Organisaties:

• Centrum voor Toegepaste Linguïstiek

• Centrum voor Toegepaste Linguïstiek

• Centrum voor Toegepaste Linguïstiek

Onderzoekers:

• Willem CLIJSTERS

Naar "goede ecologische toestand" in rivier Zenne: Het opnieuw beoordelen van het afvalwaterbeheer van Brussel.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Afvalwaterbeheer Brussel: herbeoordeling

Organisaties:

• Hydrologie en Waterbouwkunde

Onderzoekers:

• Margaret CHEN

Naar maatschappelijke meerwaarde van ruimtelijke stadsprojecten door integratie van de stedelijke kennis van sociale

veldwerkers.

K.U.Leuven

Abstract: Probleemstelling: In de beleidsvisies omschreven in het Witboek stedenbeleid, lezen we duidelijk een hernieuwde ambitie tot het

nastreven van een maatschappelijke meerwaarde in stedenbouwkundige projecten en ingrepen. Deze ambitie is gesteund op een nieuwe

projectmatige en participatieve omgang met de stad, omschreven onder de noemer #Stadsdebat#, steunend op een productief samenspel tussen

een dynamische, open stadsvisie en de toetsing ervan in concrete Stadsprojecten. Deze Stadsprojecten getuigen van een herwonnen

#maakbaarheidsgedachte# waarbij maatschappelijke ambities, mogelijkheden en visies worden verkend onder de vorm vanbescheiden projecten

die concrete, realiseerbare doelen vooropstellen. De gebouwde ruimte kan hierin een bijzonder belangrijke rol opnemen als drager van

stadsprojecten aangezien het visies en problematieken bespreekbaar, evalueerbaar en bovenal corrigeerbaar maakt. Ontwerp als creatieve daad

heeft binnen deze aanpak een wezenlijk belang om tot een tastbarevisi


Organisaties:

• Afdeling Geografie

Onderzoekers:

• Maarten Loopmans

• Tim Devos

Naar precieze metingen van fysische parameters door middel van modelgebaseerde elektronenmicroscopie.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Naar precieze metingen van fysische parameters door middel van modelgebaseerde elektronenmicroscopie.

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Dirk Van Dyck

• Sandra Van Aert

Nadere uitwerking van de bescherming van waardevolle bodems

Universiteit Gent

Abstract: De opdracht omvat de uitbouw van een referentiekader voor waardevolle bodems in Vlaanderen met het oog op de mogelijkheid haar te

beschermen tegen verstoring. Het project omvat het vastleggen van definities en begrippen, inventarisatie en verwerking van vnl. literatuur tot een

geografische benadering van de bodemwaardering van het Vlaamse grondgebied. Er wordt eveneens een inventarisatie van de bestaande en

potentiële bedreigingen opgesteld.

Organisaties:

• Vakgroep Geologie en bodemkunde

Onderzoekers:

• Eric Van Ranst

nalezing / verbetering thesistekst door A.Laenen

Universiteit Hasselt

Abstract: Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Schoofs

Jessie. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Schoofs Jessie de onderzoeksresultaten naar 'nalezing / verbetering thesistekst door

A.Laenen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Centrum voor Statistiek

• Centrum voor Statistiek

Onderzoekers:

• Liesbeth BRUCKERS

Named Entity Recognition in Broadcast News

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Marie-Francine Moens

Nanoanalysis using finely focused ion and electron beams (NANOBEAMS).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Nanoanalysis using finely focused ion and electron beams (NANOBEAMS).

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Luc Van Vaeck

Nanobody aided Crystallography of Membrane Proteins.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Met dit zaaiproject willen we een nieuwe technologie ontwikkelen die gebruik maakt van Nanobodies om eiwitten te kristalliseren op

systematische wijze. Onze strategie heeft het potentieel om structuren te bepalen van eiwitten die op dit moment niet of moeilijk kristalliseerbaar

zijn (Membraan proteïnen, flexibele eiwitten, partieel ontvouwen eiwitten, ...) Concreet wensen wij te starten met de structuurbepaling van twee

7TM membraaneiwitten: het bacterieel proteorohodopsine en de humane H1 Histamine receptor, een belangrijk lid van de GPCR subfamilie.

Organisaties:

• Toegepaste Biologische Wetenschappen

Onderzoekers:

• JAN STEYAERT

Nanobody Translational Molecular Imaging (NTMI)

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Het voorgestelde project voor de GOA-financiering omvat fundamenteel, translationeel en toegepast onderzoek. Het fundamentele

onderzoek richt zich op de verdere verbetering en karakterisering van de gelabelde Nanobodies inbegrip van de nieuwe radio-labels methoden en

het gebruik van alternatieve Nanobody formaten. Het toegepaste onderzoek is gericht op de ontwikkeling van nieuwe Nanobodies voor de

beeldvorming van specifieke cellulaire targets en omvat het hele proces van pre-klinische validatie en lead selectie. Translationeel onderzoek is

gericht op het optimaliseren van de kwaliteitscontrole van lead compounds, GMP-productie en de Fase I klinische evaluatie.

Organisaties:

• Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen

Onderzoekers:

• Marleen KEYAERTS

• Tony LAHOUTTE

• Olive TCHOUATE GAINKAM Lea

• Sophie HERNOT

• Ilse VANEYCKEN

• Catarina XAVIER


• Matthias D'HUYVETTER

• VICKY CAVELIERS

• NICK DEVOOGDT

Nano-characterization of structural, compositional and magnetic properties of MRAM memory cells

K.U.Leuven

Abstract: This research on TEM application will be done at imec, Leuven under thesupervision of prof. Wilfried Vandervorst.

Organisaties:

• Afdeling Kern- en Stralingsfysica

Onderzoekers:

• Wilfried Vandervorst

• Raghavendran Thiruvallur Eachambadi

Nanochemie van moleculaire materialen voor 2-foton functionele toepassingen (Nano2Fun).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd

in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Wim Wenseleers

NANOCOAT

K.U.Leuven

Abstract: The objective of the proposed research is to develop improved functionality and new coating applications for aluminium anodisation

processes insurface engineering. Project will advance recent innovations towards preparation of ordered nanoporous, nanostructured materials

using anodisation methods and applying them to develop commercially relevant novel materials and address the market potential for these

improved materials. The nanostructuring process is the growth, during the anodising process, of nanoporous films consisting of well-ordered pores

of Anodic Al Oxide in hexagonally close-packed distribution with large aspect ratio. The concept of self-assembly is not yet implemented in actual

anodising Al processes due to a number of bottle-necks; project aims at developing pilot line equipment and methodologies enabling to overcome

them. The objective is to solve actual market needs by achieving the single stage treatment and industrial evaluation of nanostructured aluminium

alloys. Th

Organisaties:

• Functionele Materialen

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Celis

Nanocomposieten thermoplastische polymeer films voor medische toepassingen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Kleiplaatjes en nanotubes kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van polymeren te verbeteren. Zo verlaagt de permeabiliteit van

een zetmeelfilm door toevoegen van klei. Dit laat toe zetmeel te gebruiken als nagroeibaar en biodegradeerbaar verpakkingsmateriaal. De stijfheid

van een polymeer stijgt door vorming van nanocomposieten. Hierdoor kan met minder materiaal dezelfde functie vervuld worden (doel: duurzame

ontwikkeling). Het dispergeren van de nanopartikels is echter niet vanzelfsprekend. Dit kan gebeuren door extrusie. Organofiliseren van de

nanopartikels helpt om de compatibiliteit met de matrix te verbeteren. De karakterisatie van de morfologie (zowel verspreiding van de nanodeeltjes

nagaan als de kristallijne en amorfe zones in kaart brengen) is dus zeer belangrijk en gebeurt d.m.v. SEM, TEM, AFM en XRD. De nanopartikels

kunnen het kristallisatiegedrag van de matrix beinvloeden, hetgeen van belang is voor de verwerking. De kristallisatiesnelheid kan gemeten

worden met thermische analyse. Rond kristallisatie in aanwezigheid van nanopartikels en onder invloed van extrusie of vervorming zal ook

moddelering gebeuren. Tenslotte moet nagegaan worden of de verbetering van de beoogde eigenschappen bereikt is. Afhankelijk van de

toepassing kan dit zijn: barriereverbetering van de beoogde eigenschappen bereikt is. Afhandkelijk van de toepassing kan dit zijn:

barriereverbetering, brandvertraging en /of stijfheidstoename. opmerking: Het gaat hier om 2 IWT projecten met verschillende partnerts waarbij

nanotechnologie van belang is.

Organisaties:

• Fysische Scheikunde en Polymeren

Onderzoekers:

• HUBERT RAHIER

Nanodeeltjes in suspensie: studie van thermofysisch gedrag door middel van fotothermische en gerelateerde technieken.

K.U.Leuven

Abstract: Het hoofddoel van dit project is experimentele evidentie te verzamelen wat betreft de toename van het warmtetransport, en meer inzicht te

bekomen in de onderliggende fysica, in nanovloeistoffen en vloeistoffen die nanostaafjes, nanobuizen en nanodraden bevatten. Belangrijk is ten

eerste om het mechanisme van het warmtetransport tussen een nanodeeltje en het solvent te ontrafelen, alsook het bestaan na te gaan van een

laagmet vaste-stof karakter en dus verhoogde warmtegeleiding tussen het deeltje en het solvent. Een tweede oogmerk van dit project is te

onderzoeken of en hoe de Brownse beweging (sterk beïnvloed door de viscositeit van het solvent) een rol speelt in de versterking van het

warmtediffusieproces.Om deze vragen te beantwoorden willen we maximaal gebruik maken van onze specifieke expertise op het vlak van

nauwkeurige bepaling van thermische materiaalparameters door middel van fotopyro-elektrische methodes, die toelaten om de

warmtegeleidingscoëfficient en thermische effusivite

Organisaties:

• Afdeling Akoestiek en Thermische Fysica

Onderzoekers:

• Christ Glorieux

Nanodeeltjes voor batterij toepassingen.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Locquet


Nanodiamant labeling van neuronale cellen voor beeldvorming met resolutie op moleculair neuronaal en op netwerk

niveau

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit interdisciplinair project betreft de interacties van gefunctionaliseerde nanodeeltjes met neuronale weefsels and het toepassing ervan

voor de ondervraging van de lokale omgeving en de neurale functie. Fundamentele vooruitgang is nodig in twee domeinen, enerzijds het ontwerp

van nanodiamantdeeltjes en het begrip van hun chemische, elektronisch en optische eigenschappen, en anderzijds de biologische en biofysische

aspecten met i.h.b. het inbrengen van de nanoprobes, hun biocompatibiliteit en de contactvrije detectie. Parallel met het materiaalonderzoek in een

recent toegekend FWO-project, en zeer complementair hieraan, zal dit project zich toeleggen op de bio-gerelateerde aspecten en op de detectie op

moleculair en cellulair niveau. De opname en verankering van de van de gefunctionaliseerde labels zal worden onderzocht en opgevolgd d.m.v.

electrofysiologische technieken en confocale microscopie, terwijl ook de invloed op de neurale functie wordt nagegaan. Neuronale celcultuur met

nanodiamant belading zal worden geoptimaliseerd evenals het gebruik van chemisch actieve stoffen die de neurale interconnectie beïnvloeden. Dit

werk in het Neurobiologie laboratorium zal in een tweede fase worden gecombineerd met geavanceerde detectietechnieken die in de Fysica

onderzoeksgroep op punt gesteld worden. Foerster resonante energie transfer (FRET) en optically gedetecteerde magnetische resonantie (ODMR)

zullen worden toegepast en geoptimaliseerd voor onderzoek van neurale cellen in een confocale microscoopconfiguratie en vergeleken met de

meer klassieke patch-electrode methoden voor lokale detectie van neurale activiteit.

Organisaties:

• Theoretische neurobiologie en neuroengineering

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

• Michele Giugliano

Nanodraden: optische en transporteigenschappen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het doel van het project is het realiseren van een theoretische studie over vrijstaande nanodraden en aangezien studies hierover

praktisch onbestaande zijn kunnen we als één van de eersten bijdragen tot dit onderzoek. De bestaande theoretische studies zijn beperkt tot

halfgeleider draden die ingebed zijn in een andere halfgeleider of tot metallische whiskers zoals o.a. Bi. De voorgestelde studie van de vrijstaande

draden bestaat uit twee grote luiken, nl. onderzoek naar de transport- en optische eigenschappen van een kwantumdraad.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Bart Partoens

• An Slachmuylders

Nano-elektrode arrays voor intracellulaire metingen van de elektrische activiteit van individuele cellen

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Faculteit Geneeskunde @ Kulak

Onderzoekers:

• Geert Callewaert

• Jordi Cools

Nano-Engineered Polymer-Steel Hybrids : Chemical and Physical Compatibilization.

K.U.Leuven

Abstract: The exploitation of the toughness of steel in steel-polymer hybrids in structural applications is limited due to the huge difference in stiffness

of the reinforcement (200 GPa for steel) compared to the polymer matrix (between 1 and 3 GPa only). This stiffness mismatch leads to stress

concentrations at the steel-polymer interface, which give rise to either early interface fracture or plastic yielding. The guiding hypothesis within this

PhD research, which focuses on the optimization of polymer-steel hybrids, is that it is necessary to decrease the polymer-steel stiffness mismatch

and that the steel-polymer adhesion as well as the polymer toughness and/or yield stress in the interphasial region need to be improved. Increasing

the stiffness of the polymer matrix will be realized by including nano-particles. Secondly, the potential of creating gradient interphases as to only

locally increase the polymer matrix stiffness and/or yield stress will be explored.

Organisaties:

• Afdeling Polymeerchemie en -materialen

Onderzoekers:

• Bart Goderis

• Ellen Bertels

Nanofilmen van zwellingskleien en poreus silica.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Methoden zullen ontwikkeld worden om nanofilmen van diverse zwellingskleien en poreus silica te maken. Tevens zullen deze

nanofilmen getest worden op het adsorptie en katalytische eigenschappen.

Organisaties:

• Anorganische scheikunde

• Laboratorium adsorptie en katalyse

Onderzoekers:

• Etienne Vansant

Nanofotonica met oppervlakteplasmonen.

K.U.Leuven

Abstract: Collectieve excitaties van elektronen in metalen nanostructuren, of oppervlakteplasmons, worden druk onderzocht in tal van internationale

onderzoeksgroepen. Ze hebben dan ook bijzonder interessante eigenschappen: oppervlakteplasmon polaritonen (een type van elektromagnetische

oppervlaktegolven) kunnen licht geleiden in nanoschaal metalen golfgeleiders en laten toe om te communiceren op de nanoschaal. Bovendien

vertonen lokale oppervlakteplasmonen in metalen nanostructuren een rijk resonantiespectrum in het optisch gebied, zijn ze bijzonder gevoelig aan

veranderingen inhet oppervlak en veroorzaken ze een uitgesproken lokale versterking vanhet elektromagnetische veld. In dit onderzoeksproject

onderzoeken we enerzijds componenten die het toelaten om oppervlakteplasmonen in kleine golfgeleiders op elektrische wijze aan te slaan en uit

te lezen, en dit aan hoge snelheid. Anderzijds onderzoeken we complexe metalen nanostructuren waarvan de resonanties van de individuele

componenten op intell

Organisaties:


• Geassocieerde Afdeling ESAT - INSYS

Onderzoekers:

• Gustaaf Borghs

• Robert Pierre Mertens

• Pol Van Dorpe

Nanofysica van halfgeleiders en hybriede structuren.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project beoogt een theoretische studie van de eigenschappen van ladingsdragers in structuren met een gereduceerde dimensie

bestaande uit halfgeleiders of de hoge temperatuur supergeleiders.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

Nanogestructureerde en niet-homogene kwantumdraden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De doelstelling van dit project is de theoretische studie van de elektronische eigenschappen van:

- Lateraal en radiaal nanogestructureerde kwantumdraden. We zullen zowel de optische als de transporteigenschappen onderzoeken.

- Niet-homogene kwantumdraden. Studie van de effecten t.g.v. de geometrische fluctuaties (laterale variaties in de straal), t.g.v. wanorde, en t.g.v.

verstrooiing aan onzuiverheden en fononen op het elektrisch transport.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Bart Partoens

Nanogestructureerde halfgeleider/magneet/supergeleider hybriden.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Nieuwe eigenschappen in nano-gestructureerde halfgeleider ¿ magneet ¿ supergeleider hybriden zullen theoretisch onderzocht worden.

Verschillende bi- en multi- component hybride structuren worden onderzocht met het oog op toegenomen functionaliteiten voor supergeleidende en

spintronica devices. De voorgestelde samenwerking bestaat uit de groep 'Theorie van de gecondenseerde materie' (TGM/UA) en het 'Institute for

Theoretical Sciences (ITS)' (University of Notre Dame, USA).

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Milorad Milosevic

Nano-gestructureerde hybride zonnecellen

Universiteit Hasselt

Abstract: Studie van preparatietechnieken en -processen voor de ontwikkeling van nanogestructureerde hybride zonnecellen, met inbegrip van de

studie van elektrische transporteigenschappen van de anorganische halfgeleiders en de studie van de optredende fotovoltaïsche mechanismen.

De beoogde hybride zonnecellen zijn gebaseerd op het Grätzel-cel principe en bestaan uit heterojuncties van TiO2 met geconjugeerde polymeren.

Het mesoporeus TiO2 wordt aangebracht met behulp van screenprinting-technieken. De nanostructurering van TiO2 is van cruciaal belang voor de

resulterende fotovoltaïsche eigenschappen.

Organisaties:

• Materiaalfysica

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Jean MANCA

Nano-gestructureerde hybriede supergeleiders.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De vortex toestand in mesoscopische en nano-gestructureerde supergeleiders zal worden onderzocht wanneer een supergeleider wordt

gecombineerd met een magnetisch materiaal. De gekoppelde niet-lineaire Ginzburg-Landau vergelijkingen zullen worden opgelost met behulp van

de methode van 'simulated annealing'.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Mauro Doria

Nano-gestructureerde oppervlakken voor de specifieke aanhechting van biomoleculen.

K.U.Leuven

Abstract: De immobilisatie van biomoleculesn op oppervlakkten speelt een belangrijke rol i.m. in biosensoren, katalyse, tissue-engineering,

bioseparatie en bio-elektronica en heeft een belangrijke invloed op het gedrag van debiomoleculen en op de werking van het uiteindelijke device.

Een goede controle over de immobilisatie van biomoleculen is dus van groot belang en in dit werk gaat bijzondere aandacht uit naar de optimale

dichtheid van biomoleculen op het substraat waarbij we streven naar een controle op het niveau van indidivuele moleculen. Metalen nanoclusters

met afmetingen van de orde 1-10 nm en gedeponeerd op een oppervlak werden recent voorgesteld als een zeer geschikt substraat voor de

gecontroleerde immobilisqtie van biomoleculen (Palmer, et al., 2007). De unieke eigenschappen van nanoclusters die voortvloeien uit hun kleine

afmetingen kunnen bovendien nuttig zijn voor de directe chemisorptie van individuele biomoleculen. Bovendien, als deze nanoclusters - in een

patroon naar wens - al

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Margriet Van Bael

• Johan Snauwaert

• Tobias Peissker


Nanogestructureerde Polymere Fotovoltaïsche devices voor een efficiënte respons ten opzichte van het zonnespectrum

solar (PolySpec)

Universiteit Hasselt

Abstract: Doelstellingen:

De doelstelling van het project is tweeledig en gerelateerd aan het realiseren van een belangrijke vooruitgang op twee kritische domeinen voor de

ontwikkeling van de technologie die leidt naar polymere of organische zonnecellen voor aanwending onder 1-zon omstandigheden.

Enerzijds wordt een belangrijke verhoging beoogd van de efficientie van deze klasse van dunne film zonnecellen. Het realiseren van een

energieconversie efficiëntie van 10% of beter, moet de weg openen naar fotovoltaïsche systemen die ingezet kunnen worden voor grootschalige

energieproductie buitenshuis.

Anderzijds en in dezelfde context is het uiterst belangrijk dat de stabiliteit van dergelijke zonnecellen met grootteordes verhoogd wordt. Allerlei

benaderingen op materiaalvlak moeten leiden tot een substantiële verbetering van de stabiliteit van de nanomorfologie van de actieve laag, die

tevens aan de grondslag ligt van de waargenomen efficiëntie

Doelgroep:

Chemische industrie meer bepaald materiaalontwikkelaars van organische, polymere en anorganische materialen. Elektronische industrie

betrokken in de ontwikkeling van elektronica op basis van hogere materiaalsystemen Fotovoltaïsche cel- en systemenproducenten. Verwerkende

industrie van polymere materialen meer bepaald onder de vorm van dunne filmen alsook ontwikkelaars van drukinkten of druktechnieken voor

geavanceerde toepassingen

Organisaties:

• Materiaalfysica

• Organische en Bio-polymere Chemie

• Toegepaste en Analytische Chemie

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Peter ADRIAENSENS

• Dirk VANDERZANDE

• Jean MANCA

NANO-HOST: Homogeneous supported catalyst technologies: the sustainableapproach to highly-selective, fine chemicals

production.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Dirk De Vos

Nanoionics for ion transport and electrochemical storage.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Liesbet Lagae

• Yan Li

Nanokristallijn diamant voor toepassingen in micro-systemen.

K.U.Leuven

Abstract: Het doel van het voorgestelde project is om een nieuwe onderzoekslijn te starten in de ontwikkeling van nanokristallijne diamantlagen

voor microsystemen. Dit project richt zich op de belangrijke aspecten groei, structuur en functie van nanodiamantlagen die momenteel hun

doorbraak voor microsystemen belemmeren. De voornaamste doelstelling is de gecontroleerde synthese van 3-D microgestructureerde

nanodiamantlagen met een zeer lage oppervlakteruwheid, hoge conformaliteit en goed gecontroleerde materiaaleigenschappen. Dit zal worden

bereikt door het verwerven van een beter inzicht in en controle van de vorming van dunne lagen van naokristallijn diamant op microgestructureerde

substraten.Een tweeledige aanpak zal ontwikkeld worden op basis van experimentele procedures en computersimulaties gericht op de nucleatie en

groeidynamica van dunne lagen van nanokristallijn diamant. Microschaal-oppervlaktetechnologie zal vervolgens worden toegepast voor de

microstructurering van de nanokristallijne

Organisaties:

• Functionele Materialen

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Celis

• Ann Witvrouw

• Josephus Buijnsters

Nano-materialen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de

onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

Nanomaterialen met gecontroleerde functionaliteit.

K.U.Leuven

Abstract: In dit Odysseus Project worden nanomaterialen met een gecontrolleerdd functionaliteit gemaakt. Nanomaterialen met een functionele

respons worden aangewend in de elektronica, materiaalonderzoek, katalyse, energieproductie en geneeskunde. De respons is een wijziging in een

'toestandsvariabele': een ladings- of spindichtheid, de oriëntatie van een spin ofeen dipool, een geëxciteerde toestand, een moleculaire

configuratie, enz. De variabelen bepalen de eigenschappen van het nanomateriaal, maar hun wijzigingen hangen af van onbekende en

oncontroleerbare details van oppervlakken en grensvlakken. Bijgevolg zijn vele wetenschappelijk interessante nanomaterialen niet bruikbaar in de

praktijk. Dit project streeft er naar om deze situatie gevoelig te verbeteren.De grote uitdaging is controle op atomair niveau van afmetingen, vorm en


oriëntatie van het nanomateriaal, naast een precieze manipulatie van de oppervlakken en grensvlakken, terwijl de functionele respons wordt

geregistreerd. Dit moet toe

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Locquet

NanoMof.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Johan Martens

Nanoparticles for Electron Emission Cancer Tumor Treatment.

K.U.Leuven

Abstract: Many different chemical and physical routes are currently followed of the treatment of tumor cells. One such method is based on the

natural emission of Auger electrons from radionuclides such as I, whereby one decayreleases about 15 electrons with an average energy of 7.5

keV. This methods has several disadvantages and an alternative method is to use photo-excited electrons from K and L shells under x-ray radiation

as illustrated in the adjacent Figure. These electrons will be emitted from a nanoparticle (NP). From a fundamental viewpoint, one of the key

challenges isto determine the optimal size, shape and material composition of the NPthat will lead to the maximum amount of double DNA strand

breaks for the lowest irradiation dose. For this, novel alloy core-shell nanoparticles will be designed and their electron emission spectrum will be

simulated numerically.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Jean-Pierre Locquet

• Bert De Roo

Nanophotocatalytic materials with enhanced optical response: preparation, characterization and application.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica

Onderzoekers:

• Johan Hofkens

• Maarten Roeffaers

Nanoplasmonic solutions for medical diagnostics

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling MeBioS

Onderzoekers:

• Jeroen Lammertyn

• Jiadi Lu

Nano-Porie Spectroscopie voor Karakterisering van Biologische Nanodeeltjes

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Liesbet Lagae

• Nima Arjmandi

Nanoscale confinement and manipulation of fluxons.

K.U.Leuven

Abstract: I will learn to control superconducting Abrikosov vortices. I will design and fabricate superconducting nano-devices. We will study the new

interesting phenomena arising in this type of devices, like pinning of vortices, ratchet effects and many others.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Victor Moshchalkov

• Dorin Cerbu

Nanoscale confinement and manipulation of fluxons.

K.U.Leuven

Abstract: In this project different aspects of the vortex motion such as optimization of the rectification signal, magnetically-induced ratchet motion

and unconventional vortex dynamics induced by crossed ac-excitations in symmetric pinning landscapes will be investigated. The possibility to

adjust the density of particles (vortices) by turning a knob (the external magnetic field), or modify the vortex pinning interaction by predefining the

pinning pattern makes this kind of system an ideal toy-model to readily explore and predict the behavior of analogous but less flexible systems. Low

temperature STM set up will be used for direct vortex visualization in nanopatterned superconductors.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Victor Moshchalkov

• Joris Van de Vondel

• Matias Timmermans


NANOSCALE CONFINEMENT AND MANIPULATION OF FLUXONS

K.U.Leuven

Abstract: In this project different aspects of the vortex motion such as optimization of the rectification signal, magnetically-induced ratchet motion

and unconventional vortex dynamics induced by crossed ac-excitations in symmetric pinning landscapes will be investigated. The possibility to

adjust the density of particles (vortices) by turning a knob (the external magnetic field), or modify the vortex pinning interaction by predefining the

pinning pattern makes this kind of system an ideal toy-model to readily explore and predict the behavior of analogous but less flexible systems. The

most striking property predicted for symmetric pinning landscapes is the absolute negative mobility, where positive forces induce negative motion.

In all cases, the typical time scale needed for a quantum flux to travel from one unit cell of the underlying pinning landscape to the neighbor unit cell

is of the order of a few GHz. This indicates that it is crucial first to understand and secondly to manipulate the

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Victor Moshchalkov

• Luis Alonso Baez

Nanoscale superconductivity, fluxonics ans photonics: adressing grand chanllenges.

K.U.Leuven

Abstract: Het onderzoek zal verricht worden naar de optimalisatie van de bouwsteentjes in supergeleidend en fotonisch materiaal, om door

manipulatie van de nanostructuur de supergeleidende en de optische eigenschappen te verbeteren, mede ten behoeve van nieuwe toepassingen

en de integratie van electronica en fotonica.

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Victor Moshchalkov

Nanoschaal begrenzingsfenomenen in fluxonica en Fotonica gemeten en afgesteld via magnetische velden.

K.U.Leuven

Abstract: De moderne nano-revolutie is in feite gericht op het controleren en beheersen van de nanoschaal opsluiting, en dat voor de ontwikkeling

van nieuwe eigenschappen en het creëren van nieuwe functionaliteiten.nbsp;We zullen gebruik maken van onze expertise op het gebied van

opsluiting van ladingen en spins om systematisch nanoschaal opsluiting in fotonica en fluxonica te onderzoeken.nbsp;Dit brengt ons tot de

volgendebelangrijkste doelstellingen van dit project:- het onderzoeken van fluxon begrenzing en - dynamica, teweeggebracht door een

nanoengineered pinning potentiaal (symmetrische en asymmetrische) in individuele supergeleidende nanocells en hun samenstellingen, en dat

voor de ontwikkeling van de fundamentele beginselen van fluxon controle en manipulatie-voor het onderzoek naar het optische-opsluiting en

plasmonica gedrag in individuele nanocellen (normale metalen, magnetische en supergeleidende, halfgeleidend en hybride) en in metamaterialen

gevormd door het samenstellen van deze nan

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Guy Vandenbosch

• Gustaaf Borghs

• Victor Moshchalkov

• Andre Stesmans

Nanoschaal condensaat- en fluxopsluiting in supergeleiders.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het project situeert zich in het gebied van nanoschaal opsluiting van het condensaat en de flux in supergeleiders en

supergeleider/ferromagneet hybriden.

Het project zal zich toespitsen op de volgende belangrijke nieuwe onderwerpen :

- nanoschaal evolutie van Tc en de energiekloof in individuele 3D-structuren;

- controleren van de vortexpatronen en komen tot vortexmanipulatie in supergeleiders en S/F-hybriden met nanoschaal pinningcentra.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Jacques Tempere

Nanoschaal fenomenen in niet-centrosymmetrische supergeleiders.

Universiteit Antwerpen

Abstract: De afgelopen 20 jaar is er in de wetenschappelijke wereld veel aandacht gegaan naar de niet-conventionele supergeleiders. Binnen deze

groep dook onlangs (2005) nog een andere klasse op - niet-centrosymmetrische supergeleiders (NCS). Deze hebben een kristalstructuur zonder

inversiecentrum, en binnen dit project bestuderen we de exotische breking van zowel ruimtelijke- als tijdsinversiesymmetrie van supergeleidende

fenomenen in mesoscopische NCS samples.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Milorad Milosevic

Nanoschaal organische moleculaire diepteprofilering en 3D analyse met statische secundaire ionen massaspectrometrie

(S-SIMS)

Universiteit Antwerpen

Abstract: Nieuwe methoden zijn nodig voor de uitwerking en controle van 3D analyse. Deze moeten moleculaire informatie toelaten met nmdiepteresolutie

en tot tientallen µm diep, zelfs bij ruwe monsters. Ze moeten tevens controle van sputter-gebaseerde diepteprofilering toelaten.

Er wordt gewerkt met doorsneden van monsters en oppervlakteanalyse van het snijvlak met S-SIMS. De doorsneden worden recht of onder zeer

schuine hoek (< 0.1º) uitgevoerd.

Organisaties:

• Massaspectrometrie (Mitac 5)

Onderzoekers:

• Roel De Mondt


Nanoschaal supergeleiding.

Universiteit Antwerpen

Abstract: In dit project willen wij kwantum-afmeting regime in hoogkristallijne metallische supergeleiding nanodraden en nanofilms onderzoeken. Wij

zullen de volgende aspecten bestuderen: (i) het kritieke magneetveld als functie van de dikte (met en zonder inachtname van spin); (ii) nieuwe

toestanden van het Andreev-type, geinduceerd door de kwantumopsluiting in supergeleidende nanostrukturen; (iii) de kritieke stroomsterkte in

nanodraden en nanofilms.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Arkadi Shanenko

Nanoschaal supergeleiding: coherentie en robuustheid van de supergeleidende toestand als gevolg van kwantum

inperking.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

• Arkadi Shanenko

Nanoscopic analysis of electrical and structural properties in III-V materials and devices.

K.U.Leuven

Abstract: Because of their high electron mobility,III-V materials (InSb, InGaAs, InP, GaSb. ...) are viewed as important contenders for next

generation devices as the performance requirements can no longer be met by downscaling standard Si-based CMOS devices. Especially the

combination of Ge pMOSdevices with III-V nMOS to produce high speed CMOS circuits is a very tempting idea that is presently contemplated

within the microelectronics industry. However, many barriers still have to be overcome before this idea can be put into reality.

In order to be a manufacturable technologythe advantages of the 300 (soon 450 mm) Si-wafer scale processing has to be maintained. Growing

such materials thus on a Si substrate (in conjunction with Ge-based transistors) represents a major challenge due to the lattice mismatch between

the various lattices. Growth on large areas therefore inevitably results in a heavily defective layer as the strain energy is released through the

formation of defects and dislocations

Organisaties:

• Afdeling Kern- en Stralingsfysica

Onderzoekers:

• Wilfried Vandervorst

• Manuel Mannarino

Nanosolar: Nano-gestructureerde hybride materiaalsystemen en integratie in innovatieve fotovoltaïsche concepten.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Het Nanosolar project heeft als doelstelling om een belangrijke stap voorwaarts te zetten in de controle over de morfologie en

functionaliteit van nanogestructureerde hybride materiaalsystemen gebaseerd op organische verbindingen, en om deze toe te passen in

innovatieve fotovoltaische devices. Er wordt verwacht dat het oplossen van voorliggende problemen in fotovoltaische devices zal leiden tot een

brede kennisbasis, die fundamentele inzichten zal omvatten aangaande de relaties tussen structuur, morfologie en uiteindelijke performantie van

nanogestructureerde hybride materialen in elektrische en elektro-optische toepassingen. Om dit te bereiken worden de volgende activiteiten

gepland: (1) ontwikkelen van nieuwe organische en polymeermaterialen die tot performante nanogestructureerde hybride materialen leiden, (2) de

studie van morfologie, elektronische structuur, optische en elektronische eigenschappen, en mechanismen van elektrische transport en van

ladings- of energieoverdracht in de bekomen hybride materialen, en (3) de toepassing van deze materialen in innovatieve fotovoltaische concepten

en de verkenning van andere genererische mogelijkheden voor volarisatie ervan. Het ligt ook binnen de doelstellingen van dit project om

materiaalsystemen te ontwikkelen die compatiebel zijn met omgevings-vriendelijke oplosmiddelen voor processing- en dunne-filmtechnieken, die

potentieel op grote schaal kunnen aangewend worden.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

Nanostructured POLYmer phototvoltaic devices for efficient solar SPECtrum harvesting (PolySpec).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten

genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM)

Onderzoekers:

• Etienne Goovaerts

• Wim Wenseleers

Nanostructuren : elektronische, magnetische en optische fenomenen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project situeerd zich in het gebied van de nanowetenschappen, i.e. de studie van nieuwe fysische fenomenen die optreden wanneer

de afmetingen van een systeem worden gereduceerd tot minder dan 100 nm. Nanostructuren zullen bereid worden door evaporatie- en

klonterafzettingstechnieken en ze zullen gekarakteriseerd worden door bijvoorbeeld scanning probe microscopie. De fysische analyse zal zich

toespitsen op metallische klonters, spin-afhankelijk transport en magnetische eigenschappen, optische eigenschappen, tweedimensionale

elektrongassen en kwantumstippen, en theoretische modelering.

Organisaties:

• Theoretische vaste stof fysica

• Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen

Onderzoekers:


• Jozef Devreese

• Alfonsius Brosens

Nanostructuren : elektronische, magnetische en optische fenomenen.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Onderzoeksgemeenschap tussen verschillende Vlaamse, Waalse en buitenlandse laboratoria. De volgende onderzoeksthema's zullen

worden bestudeerd: studie van metallische clusters; magnetische eigenschappen van nanostructuren; spinafhankelijke verstrooiing; optische

eigenschappen; studie van twee dimensionele elektrongassen en kwantumstippen; theoretische modellering van nanostructuren.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Francois Peeters

Nanostructurering, stabiliteit van morfologie en mechanisme van ladingsoverdracht bij geconjugeerd polymeer/fullereen

mengsels voor organische fotovoltaïsche cellen. Experimentele en theoretische studie.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Dit project beoogt een bijdrage te leveren tot de fundamentele inzichten in de mechanismen en criteria die de efficiëntie en stabiliteit

beïnvloeden van 'exciton' zonnecellen, gebaseerd op het 'bulk heterojunction' concept. In dit type fotovoltaïsche cellen moeten foto-geïnduceerde

excitons (gat-electron paren), die ontstaan in een donorfase van een fasegescheiden systeem, diffunderen naar de (nano-)interfase tussen donoren

acceptorfase, waar ze moeten dissociëren om vrije ladingsdragers te creëren met voldoende hoge mobiliteit. Dit vereist een snel electron

transport naar de acceptorfase via een geëxciteerd complex of 'exciplex'. De efficiëntie van het systeem zal uiteraard bepaald worden door een

geschikte keuze van donor (geconjugeerd polymeer, bv. P3HT of MDMO-PPV), acceptor (fullereenderivaat, bv. PCBM) en de gevormde

nanomorfologie, om een optimale ladingsoverdracht aan het uitwisselingsoppervlak van de nanogestructureerde interfase via het exciplex

intermediair mogelijk te maken. Fotovoltaïsche cellen zoals hierboven beschreven bieden een potentieel technologisch alternatief voor

anorganische cellen om efficiënt en kost-effectief zonne-energie te converteren in elektrische energie.

Concreet zal het onderzoek uit twee luiken bestaan. Enerzijds omvat het project een experimentele studie van het fasegedrag voor mengsels van

halfgeleidende, geconjugeerde polymeren met fullereenderivativen, uitgevoerd in de onderzoeksgroep Fysische Scheikunde en Polymeren (FYSC).

Het creëren en stabiliseren van een nanogestructureerde, co-continue morfologie van donor en acceptor is essentieel voor een stabiele, efficiënte

werking van zonnecellen op basis van deze dunne, organische lagen. Het fase- en kristallisatiegedrag én de positie van de glasovergang(en) van

de geselecteerde systemen zullen in een zo breed mogelijk concentratieregime bestudeerd worden met gevorderde thermische analysetechnieken

zoals gemoduleerde temperatuur DSC, 'Rapid-scanning DSC' en chip calorimetrie, maar ook oppervlakte analysetechnieken zoals AFM en

nanothermische analyse. Anderzijds zal theoretisch de ladingsoverdracht aan de interfase tussen het door licht geëxciteerd polymeer en het

fullereenderivaat via een 'exciplex' bestudeerd worden via time-dependent DFT in de onderzoeksgroep Algemene Chemie (ALGC), met als eerste

doel om na te gaan of efficiënte ladingsoverdracht kan plaats vinden in de experimenteel bestudeerde systemen. Vervolgens zal de analyse van de

ladingsoverdracht-mechanismen toelaten te achterhalen welke karakteristieken van het polymeer en het fullereenderivaat belangrijk zijn bij een

succesvolle ladingsscheiding. Deze geconcerteerde onderzoeksstrategie beoogt een fundamenteler inzicht in de essentiële 'synthese-structuurverwerking-eigenschap'

relaties van deze systemen.

Organisaties:

• Fysische Scheikunde en Polymeren

• Scheikunde

• Materialen & chemie

Onderzoekers:

• PAUL GEERLINGS

• GUY VAN ASSCHE

• GREGORY VAN LIER

• BRUNO VAN MELE

Nanostructurering van gelaagde supergeleidende systemen voor gecontroleerde terahertz straling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Terahertz (THz) technologie is toepasselijk in verschillende wetenschappelijke gebieden. Ondanks de reeds gerealiseerde THz bronnen,

is er nog altijd gebrek aan een enkel-chip en frequentie regelbaar THz toestel. In dit project willen wij de controle van THz straling bestuderen in

artificiëele supergeleidende/magnetische multilagen, of hoge-Tc en ferromagnetische supergeleiders, door gebruikte maken van de THz frequentie

van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en/of uitwendig veld.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Milorad Milosevic

Nanostructurering van gelaagde supergeleidende systemen voor gecontroleerde terahertz straling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: Terahertz (THz) wetenschap en technologie zijn hoogst toepasselijk over alle wetenschappelijke gebieden. Ondanks enkele al

gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek van concept voor een single-chip en controleerbaar THz toestel. In dit project willen wij controle

van THz straling bestudeeren in artificiëele supergeleidende/magnetische multilagen, of hoog-Tc en ferromagnetische supergeleiders, gebruikend

de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en/of extern veld.

Organisaties:

• Theorie van de gecondenseerde materie

Onderzoekers:

• Milorad Milosevic

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Organisaties:

• Engineering Management

Onderzoekers:

• Lieve Goorden


Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Organisaties:

• Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Onderzoekers:

• Gustaaf Van Tendeloo

Nanotechnology for energy storage

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse

Onderzoekers:

• Stella Deheryan

• Philippe Vereecken

Nano verlegt grenzen in onderzoek naar nanostructuren.

Universiteit Hasselt

Abstract: Het Methusalem-project NANO wil de eigenschappen van nanomaterialen verder doorgronden en het liefst ook voorspellen. Binnen

NANO spelen theoretisch onderzoek en experimenten daarom voortdurend in op elkaar. De Methusalem-financiering laat toe om de grenzen van

dit onderzoek nog te verleggen. Het is de bedoeling om clusters van atomen die momenteel in tweedimensionele beelden bestudeerd worden te

gaan vatten in driedimensionele beelden. Daarnaast wil NANO onder andere ook de interactie bestuderen tussen nanomaterialen en het menselijk

lichaam.

Alle materie, dood of levend, is opgebouwd uit atomen. De eigenschappen van een materiaal (bros of buigzaam, isolator of geleider, magnetisch of

niet, ) worden niet alleen bepaald door de stapeling van de atomen, maar ook door eventuele fouten in die stapeling. De stapeling van die atomen

kunnen we op dit moment niet alleen waarnemen, maar zelfs wijzigen. Atomen hebben dimensies van ongeveer een tiende van een nanometer.

Vandaar dat nanowetenschap eigenlijk 'spelen met atomen' is.

Op dit moment beïnvloedt nanowetenschap al een belangrijk deel van ons dagelijks leven. Onze computers en mobiele telefoons worden als maar

krachtiger en de componenten worden als maar kleiner. De micro-elektronica van vandaag is eigenlijk een 'nano'elektronica geworden. Maar ook

zonnebrandcrèmes bevatten nanodeeltjes die ons beschermen tegen overdreven UV straling en tennisraketten worden sterker en tegelijk flexibeler

door de toevoeging van sterke en soepele koolstofnanobuisjes.

Binnen het NANO excellentiecentrum focussen we op het begrijpen van deze nanomaterialen en indien mogelijk het voorspellen van hun

eigenschappen. Daarom is dit onderzoek een wisselwerking van experiment en theorie.

Via de Methusalem financiering kunnen we de grenzen van dit onderzoek verleggen. Beeldvorming op een atomair niveau is op dit moment enkel

mogelijk in twee dimensies, maar binnen de Methuselem termijn moet het mogelijk worden om ook driedimensionele beelden te bekomen op

atomaire schaal Verder wil NANO zijn grenzen verleggen van de zuiver anorganische wereld naar de bio-wereld en de interactie bestuderen tussen

'zachte' biomaterie en 'harde'nanomaterialen. Dit met de duidelijke bedoeling om de interactie te bestuderen tussen nanomaterialen en het

menselijk lichaam.

Methusalem consortium NANO - samenstelling

De Methusalemfinanciering werd toegekend aan Prof. Gustaaf Van Tendeloo, directeur van de EMAT-onderzoeksgroep aan de Universiteit

Antwerpen, in een consortium met de IMO-onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt (Prof. Patrick Wagner).

De kennis van beide groepen is complementair.

IMO-Hasselt heeft een grote ervaring op het gebied van biomaterialen en staan in voor de aanmaak en de fysische karakterisering van bijvoorbeeld

'multiferroics' (nieuwe materialen die van enorm technologisch belang zijn omdat ze elektrische en magnetische eigenschappen combineren)

EMAT, internationaal gerenommeerd voor zijn materialenonderzoek met de elektronenmicroscoop, combineert in Antwerpen zijn expertise met die

van CMT (Condensed Matter Theory) dat werkt aan de voorspelling van nano-gedrag en Plasmant (Plasma, Laser Ablation & Surface Modelling

ANTwerp) dat de groei en depositie van nanostructuren uit een plasma bestudeert.

Organisaties:

• Materiaalfysica

• Instituut voor Materiaalonderzoek

Onderzoekers:

• Patrick WAGNER

Nanowetenschappen Live in wetenschappelijke centra en musea (NANO TO TOUCH).

Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd

in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Organisaties:

• Visielab

Onderzoekers:

• Dirk Van Dyck

Naresco

Universiteit Gent

Abstract: In dit project wordt onderzoek verricht naar nieuwe paradigma's voor informatieverwerking op basis van een fotonische

implementatie van reservoir computing.

Organisaties:

• Vakgroep Informatietechnologie

Onderzoekers:

• Peter Bienstman

"Natte" Cheometrie: methodeontwikkeling en extractie van informatie uit snelle en/of geminiaturiseerde

scheidingsmethoden.


Vrije Universiteit Brussel

Abstract: In de farmaceutische en biomedische analyse is er een tendens om enerzijds gemimiaturiseerde en anderzijds snelle methodes te

ontwikkelen . De eerste vereisen slecht minimale hoeveelheden staal en besparen enorm in de verbruikte solventen . Dit is van belang enerzijds

wat milieuproblematiek betreft en anderzijds wanneer dure producten, zoals cyclodextrines bij chirale scheidingen, gebruikt worden in de mobiele

fase van een chromatografie . Een eerste doel van dit project bestaat uit het ontwikkelen, op een traditioneel HPLC toestel (kostprijs micro-HPLC

instrument 3.200.000,-), van geminiaturiseerde HPLC methodes voor o.a. chirale scheidingen, en vervolgens de performantie ervan te vergelijken

met traditionele technieken op een statistisch en chemometrisch correcte manier . Snelle chromatografische methodes zijn van belang bij de logP

bepalingen in drug recovery waar men zoekt naar high-throughput screening methodes die toelaten veel metingen uit te voeren in een korte tijd .

Daarnaast zouden snelle methodes toelaten om HPLC on-line in een proces te gaan koppelen, waarbij b.v. om de 2 minuten een chomatogram

gemeten wordt . Het behandelen van dergelijke chromatogrammen analoog aan spectra moet toelaten om het arsenaal chemometrische

technieken, gebruikt in spectroscopie toe te passen om b.v. vast te stellen wanneeer een bepaald proces afgelopen is (b.v. einde van een reactie,

van een mengeling). Het is eveneens de bedoeling om de mogelijkheden van on-line HPLC te verkennen gedurende de loop van dit project .

Organisaties:

• Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie

Onderzoekers:

• Yvan VANDER HEYDEN

Natural and Artifical Genetic Variation in Microbes

K.U.Leuven

Abstract: BackgroundUnderstanding the relationship between an organism's genotype (DNA sequence) and phenotype (physiological

characteristics) remains one of biology's most fundamental challenges. Over the past six decades, geneticists have focused primarily on the

simplest questions: what is the precise role of a particular gene or genetic locus, and how does variation in this locus affects the phenotype of an

organism? While this research yielded invaluable fundamental insight and enabled powerful industrial and medical applications, it is only the tip of

the proverbial genetic iceberg. It becomes increasingly clear that many phenotypes and diseases depend on multiple mutations (alleles) in multiple

genes (loci). Moreover, in many cases, there is a complex interaction between these mutations - a specific mutation may only play a role when

other mutations are also present.Complex genetic interactions are present in all forms of life and are responsible for several industrially and

medically rel

Organisaties:

• Centr. Microbiële en Plantengenetica

Onderzoekers:

• Jozef Vanderleyden

• Kathleen Marchal

• Luc De Raedt

• Jan Michiels

• Johan Thevelein

• Kevin Verstrepen

Natuurinrichting en de abiotisch-biotische samenhang in riviersystemen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Onzekerheden over de imput van natuurontwikkeling in en langs de waterloop op de waterbeheerfunctie en vice versa bemoeilijken van

integraal natuurbeheer, een beter inzicht kan verkrijgen worden door de aanwezige levensgemeenschappen en biotische processen te betrekken in

de hydraulische -morfologische modellering. Doel van het project is een gekoppeld abiotisch-biotisch model te ontwikkelen dat in staat is om de

effecten van rivierherstelmaatregelen, hoognatuurbeschermingsregelen en natuurinrichting aan te geven. Het abiotisch model een numeriek model,

schets in een tijdspad de ontwikkeling /verplaatsing van grindbanken, oeverwallen en algemene sedimentatie binnen het rivierbed. Het biotische

model is een conceptueel model dat de successies van vegetaties en levensgemeenschappen op grindbanken en sedimentmilieus aangeeft in

relatie met de positie binnen het riviersysteem.

Organisaties:

• Hydrologie en Waterbouwkunde

Onderzoekers:

• Joan SEVERYNS

• FLORIMOND DE SMEDT

Nauwkeurige modellering van heem en heem-gerelateerde systemen met behulp van multiconfiguratiegolffunctiemethoden.nbsp;

K.U.Leuven

Abstract: Many transition metal (TM) ions play a fundamental role in biochemical processes, as the active centers of metallo-enzymes. TMs are

characterized by a complex open-shell electronic structure, because their partially filled nd-shell may give rise to multiple low-lying electronic states.

Typically, in the coordination environment offered by an enzyme, low-lying states with a different (total) spin may occur, and this spin may easily

change during the course of a biochemical reaction. Furthermore, complex TM-ligand bonding is often observed in TM enzymes. A simple example

is provided by the bonding of O2 to the ferrous heme system in hemo- or myoglobin. O2 is bound as a diradical, and the bonding of O2 is

accompanied by a spin flip from high-spin in the unbound to low-spin in the O2-bound system. Theoretically, this type of phenomena is very hard to

describe. In fact, the most popular method in bio-inorganic chemistry,density functional theory, badly fails (in not even predicting an

Organisaties:

• Afdeling Kwantumchemie en Fysicochemie

Onderzoekers:

• Kristine Pierloot

• Steven Vancoillie

Nauwkeurigheid van industriële computer tomografie voor dimensionele meettechniek

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling PMA

Onderzoekers:

• Wim Dewulf

• Jean-Pierre Kruth

• Kim Kiekens

Navigatie door middel van sonar in vleermuizen en robots.


Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Organisaties:

• Engineering Management

Onderzoekers:

• Herbert Peremans

• Dieter Vanderelst

nbsp;nbsp; Gedwongen trillingen als toetssteen van sterin wendigen en testen van evolutiemodellen.

K.U.Leuven

Abstract: Dankzij de huidige operationele ruimtemissies, in het bijzonder CoRoT en Kepler, is asteroseismologie een van de snelst ontwikkelende

takken van de astrofysica geworden. Bijna de helft van de sterren in de buurt vande zon behoort tot een binair systeem, waaronder ook pulserende

sterren. De hoge fotometrische gevoeligheid van CoRoT en Kepler laat toe dergelijke systemen te detecteren. Het feit dat binaire systemen een

grote verscheidenheid aan types sterren bevatten, en dat ze bovendien een nauwkeurige bepaling van de fysische parameters van het systeem en

de componenten toelaten, maakt ze bijzonder geschikt voor asteroseismologisch onderzoek en het testen van stellaire evolutie modellen.Getijdengeinduceerde

oscillaties treden op door de resonantie van dynamische getijden en vrije stellaire oscillaties. Dergelijke oscillaties openen nieuwe

perspectieven voor het testen van de meest recente evolutionaire modellen. Onze uiteindelijke doelstelling is het modelleren van deze oscillaties in

Organisaties:

• Afdeling Sterrenkunde

Onderzoekers:

• Conny Aerts

• Andrii Tkachenko

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Interplay of flow and sunbsp;on the structure development in high interface

fluidsnbsp;&nsp;nbsp;nbsp;nbsp;Interplay of flow and sunbsp;on the structure development in high interface

fluidsnbsp;&nsp;nbsp;nbsp;Interplay of flow

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afd. Soft Matter Reologie en Technologie

Onderzoekers:

• Jan Vermant

• Paula Moldenaers

• Peter Van Puyvelde

• Christian Clasen

Near Atmospheric Pressure Characterization and processing Station (NAPCAP).

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Vaste-stoffysica en Magnetisme

Onderzoekers:

• Peter Lievens

• Steven De Feyter

• Jean-Pierre Locquet

• Mark Van der Auweraer

• Bart Blanpain

• Johan Martens

• Christian Van Haesendonck

• André Vantomme

• Thierry Verbiest

• Michel Houssa

• Jin Won Seo

• Edward Matthijs

Nearest neighbor recurrence relations for Multiple Orthogonal Polynomials.

K.U.Leuven

Abstract: Multiple Orthogonal Polynomials (MOP) are a generalization of orthogonal polynomials. They appear in approximation theory, mostly in

the theoryof Hermite-Pade approximation. They were introduced for the first time in analytic number theory, for proofs of irrationality and

transcendenceof certain real numbers. They have natural applications in Random Matrix Theory, Potential Theory and Non-intersecting Brownian

motions.

Themain focus of my research is to investigate MOP using the recurrence relation. An important question is the behavior of these polynomials as

the degree tends to infinity. I am interested in the weak asymptotic behavior, asymptotic behavior of the zeros.

In order to find weak asymptotics, certain things must be said about the recurrence coefficients. In the case of classical orthogonal polynomials the

recurrence relation can be written using a Jacobi matrix. Various elements of spectral theory ofJacobi matrices combined with some condition on

the recurrence coeff

Organisaties:

• Afdeling Analyse

Onderzoekers:

• Walter Van Assche

• Maciej Haneczok

Negatieve effecten van zware metaalverontreiniging op invertebraten in terrestrische ecosystemen op sedimentgronden.


Universiteit Antwerpen

Abstract: Dit project heeft als primaire doelstelling de negatieve effecten van metalen in invertebraten van terrestrische ecosystemen die zich op

gecontamineerde terrestrische sedimentbodems ontwikkelen, in de veldsituatie te onderkennen en te beschrijven, zowel op het individuele als op

het populatieniveau. Verschillende soorten van twee invertebraatgroepen die zich voeden op plantenmateriaal en strooisel zullen bestudeerd

worden, slakken en pissebedden. Deze organismen zijn belangrijke schakels aan de basis van het voedselweb.

Organisaties:

• Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE)

Onderzoekers:

• Hans De Wolf

• Kurt Jordaens

NEMOA.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Jozef Vanderleyden

• Marc De Maeyer

• Luc De Raedt

• Michel Steyaert

Neonatal EEG signal processing

K.U.Leuven

Abstract: The main objective will be to analyse the background activity of the

neonatal EEG. It is important to describe and develop an automated

method for detecting changes in EEG bursts in neonates with varying

severity of encephalopathy.

Apart from this, research should also include compressive sensing theory

and possible future applications to neonatal EEG. The potential benefits

consist in compressing the neonatal EEG data, improving seizure

detection algorithms and artifact removal.

Organisaties:

• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Sabine Van Huffel

• Vladimir Matic

NEON: Nederlandse ondertiteling.

Universiteit Antwerpen

Abstract: In dit project ontwikkelt CNTS een systeem voor automatische ondertiteling op basis van de output van spraakherkenning. Zo'n systeem

laat toe om zinnen waar nodig te vereenvoudigen en in te korten zonder dat ze ongrammaticaal worden of veel van hun betekenis verliezen. Als

methode wordt een combinatie van regelgebaseerde en statistische technieken gebruikt. Het project verloopt in samenwerking met onder meer de

VRT en de NOS en de spraakherkenningsonderzoeksgroep van de K.U. Leuven.

Organisaties:

• Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS)

Onderzoekers:

• Walter Daelemans

NESSOS

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Wouter Joosen

Net-Neutrality.

K.U.Leuven

Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract

Organisaties:

• Onderzoekseenheid Recht en Informatica

Onderzoekers:

• Peggy Valcke

Network analysis of analysis of disease phenotypes and drug responses

K.U.Leuven

Abstract: Research on network algorithms or kernel methods for the analysis and association of disease phenotypes and drug responses. The goal

of the project is to develop novel algorithms that leverage knowledge of biological networks to match differential expression patterns observed in

geneticdisease with expression patterns observed in drug treatment. The aim isto identify, among existing drug molecules, potential treatments (or

synergistic combinations of drugs) for rare genetic disorders for which drug development is not economically viable.

Organisaties:


• Afdeling ESAT - STADIUS

Onderzoekers:

• Yves Moreau

• Lieven Thorrez

• Griet Laenen

Networked Multimedia Services.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Televerkoop, telewerken en edutainment worden geïntroduceerd in de telecom netwerken. Maar wat niet wordt onderzocht is de impact

die deze zaken zullen hebben op de architectuur van deze netwerken.

Het doel va dit onderzoeksproject is om een inzicht te bieden in de noden van de gerbuiker en een coherente kijk op de technologische vereisten.

Organisaties:

• Informatica en Toegepaste Informatica

Onderzoekers:

• LUC STEELS

Neurale algoritmes en architecturen voor het oplossen van niet-lineaire inverse problemen.

Vrije Universiteit Brussel

Abstract: Inverse randwaarden-problemen spelen een centrale rol in vele domeinen van wetenschap en techniek. Hierbij wordt getracht een

onbekend fysisch model te reconstrueren aan de hand van een beperkt aantal randobservaties. Als voorbeeld van een moeilijk, niet-lineair en

slecht gesteld invers probleem, bestuderen we in dit project een aantal beeldvormende techniek, waarbij getracht wordt materiaalkarakteristieken in

een transversale sectie van een volumegeleider te reconstrueren vanuit metingen van een perifeer meetprofiel, geïnduceerd door externe

stimulatiepatronen. De specifieke moeilijkheid, inherent aan deze toepassingen, wordt in belangrijke mate bepaald door de niet-lineaire en slecht

geconditioneerde relatie tussen de interne velddistributies en de geobserveerde randwaarden. Tot op heden zijn neurale algoritmes slechts met

beperkt succes toegepast bij het oplossen van niet-lineaire inverse problemen. We suggereren dat het causale karakter van deze algoritmes

daarvan in belangrijke mate de oorzaak is. Daarom zullen we in dit project een nieuwe visie op neurale algoritmes en architecturen voor het

oplossen van niet-lineaire inverse problemen ontwikkelen, waarbij we ons baseren op traditionele concepten uit de numerieke analyse en lineaire

algebra. Dit zal resulteren in de definitie van een zeer efficiënt architectuurmodel, waarbij parallellisme op een intrinsieke wijze geïntegreerd wordt

in de algoritmische afleiding.

Organisaties:

• Elektronica en Informatica

Onderzoekers:

• JAN CORNELIS

Neural Networks for Relational Data (Neurale netwerken voor relationele gegevens)

K.U.Leuven

Abstract: Het onderwerp van deze dissertatie situeert zich in het onderzoeksveld machine learning. Dit onderzoeksdomein spitst zich toe op de

ontwikkeling van algoritmes die in staat zijn te leren op basis van empirische gegevens, bestaande uit invoerpatronen met daaraan gekoppelde

doelvariabelen. In de context van deze dissertatie wordt er voornamelijk gekeken naar het leren van voorspellende modellen op basis van

relationele gegevens. Dit zijn gegevens waarbij elk invoerpatroon bestaat uit meerdere tupels met mogelijk bepaalde verbanden tussen de tupels,

dit in tegenstelling tot propositionele gegevens waarbij elk invoerpatroon bestaat uit een enkel tupel. Leermethodes voor relationele gegevens

zullen steeds rekening moeten houden met de eigenschappen van het invoerpatroon als geheel. Datkunnen zowel structurele eigenschappen zijn,

gebaseerd op substructurenvan het invoerpatroon, als geaggregeerde eigenschappen, dat zijn eigenschappen die informatie uit een aantal tupels

van het invoerpatroon

Organisaties:

• Afdeling Informatica

Onderzoekers:

• Hendrik Blockeel

• Werner Uwents

More magazines by this user
Similar magazines