02.03.2014 Views

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Voorwaarden

Mijn ING Zakelijk

In deze voorwaarden staat belangrijke informatie

over Mijn ING Zakelijk. U leest over het gebruik

ervan, over de kosten en de kenmerken. Ook de

veiligheid van Mijn ING Zakelijk komt aan bod. Als

u deze voorwaarden leest, weet u precies waar u aan

toe bent.

Sommige woorden zijn onderstreept. Dit zijn

definities. De uitleg van deze definities vindt u

achterin.

De voorwaarden

1 Samenhang

1.1 Om Mijn ING Zakelijk te kunnen gebruiken, sluit u een

overeenkomst met de ING. Onderdeel van die overeenkomst

zijn deze voorwaarden: de Voorwaarden Mijn ING

Zakelijk.

1.2 Ook de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden

Zakelijke Rekening zijn van toepassing op deze

overeenkomst, behalve op punten waar die afwijken van

de Voorwaarden Mijn ING Zakelijk.

Het product

2 Doel

2.1 Met Mijn ING Zakelijk kunt u online het saldo en de afen

bijschrijvingen bekijken van uw zakelijke betaal- en

spaarrekeningen. Ook staan in Mijn ING Zakelijk het saldo

en de af- en bijschrijvingen van bijvoorbeeld uw zakelijke

creditcard, leningen en beleggingsproducten.

2.2 Ook kunt u in Mijn ING Zakelijk betaalopdrachten

geven. Mijn ING Zakelijk is dus een betaalinstrument.

3 Betalen via iDEAL

Als u uw aankoop bij een webwinkel betaalt via iDEAL,

dan doet u dat via Mijn ING Zakelijk.

4 Elektronisch Bankieren

Mijn ING Zakelijk is onderdeel van Elektronisch Bankieren:

bankieren met elektronische middelen zoals Mijn ING

Zakelijk en Mobiel Bankieren.

5 Systeemeisen

5.1 Uw computer moet voldoen aan de actuele technische

eisen en systeemeisen. Deze vindt u op ING.nl. U moet zelf

regelmatig controleren of uw computer voldoet aan deze

eisen. Als dit niet het geval is, kunnen wij de werking van

Mijn ING Zakelijk niet garanderen.

5.2 Mijn ING Zakelijk kan per jaar maximaal 100.000 afen

bijschrijvingen per Zakelijke Rekening verwerken. Als

er meer af- en bijschrijvingen zijn, kunnen wij de werking

van Mijn ING Zakelijk niet garanderen.

De aanvraag

6 Gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode

6.1 U kunt Mijn ING Zakelijk aanvragen als u een Zakelijke

Rekening heeft op naam van uw organisatie.

6.2 Als u Mijn ING Zakelijk aanvraagt, ontvangt u een

gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode.

Het wachtwoord en de activeringscode moet u ophalen op

een ING-kantoor of ING-servicepunt.

6.3 Als een envelop bij ontvangst al is geopend, moet u

dat onmiddellijk aan ons melden.

Het gebruik

7 Inloggen

Om in te loggen op Mijn ING Zakelijk gebruikt u een

gebruikersnaam en wachtwoord. Soms gebruikt u bij het

inloggen ook een PAC-code. Als u de eerste keer inlogt,

heeft u daarnaast een activeringscode nodig om Mijn ING

Zakelijk te activeren.

8 Wijzigen gebruikersnaam en wachtwoord

8.1 Als u Mijn ING Zakelijk voor het eerst gebruikt, moet u

uw wachtwoord direct wijzigen in een zelfgekozen

wachtwoord. Ook na een heraanvraag moet u direct uw

wachtwoord wijzigen.

8.2 U moet minimaal 1 keer per jaar uw wachtwoord

wijzigen.

8.3 Op ING.nl kunt u uw gebruikersnaam en een nieuw

wachtwoord aanvragen. Ook mag de ING u een nieuwe

gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken.

8.4 Als u bij het inloggen drie keer een verkeerd

wachtwoord heeft ingevuld, dan blokkeren wij de toegang

tot Mijn ING Zakelijk. U ontvangt dan binnen 5 werkdagen

een afhaalbericht voor een nieuw wachtwoord.

9 TAN- en PAC-codes

9.1 U kunt een TAN- en PAC-code ontvangen in een

sms-bericht op uw mobiele telefoon. Of u kunt een lijst

met TAN- en PAC-codes per post ontvangen.

9.2 U kunt de TAN- en PAC-codes per sms-bericht alleen

ontvangen op een Nederlands mobiel nummer. Behalve

als u een adres heeft in het buitenland: dan kunt u de

sms-berichten ook ontvangen op een buitenlands mobiel

nummer.

9.3 Een TAN- of PAC-code vervalt nadat deze is gebruikt.

9.4 De TAN- en PAC-codes op de papieren TAN-/PAC-lijst

vervallen als Mijn ING Zakelijk is geblokkeerd. Dit is niet

het geval bij een blokkade na het drie keer intoetsen van

een verkeerd wachtwoord.

9.5 Als Mijn ING Zakelijk is geblokkeerd, kunt u niet meer

inloggen in Mijn ING Zakelijk. U ontvangt dan een

activeringscode. Deze activeringscode kunt u eenmalig

gebruiken om Mijn ING Zakelijk weer te activeren.

225353 0113

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk januari 2013 1


9.6 Als u uw lijst met TAN- en PAC-codes niet heeft

ontvangen, moet u dit direct melden. Doet u dit niet, dan

kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de gevolgen van

misbruik van de TAN- en PAC-codes. Informatie over hoe

u dit moet melden aan de ING vindt u op ING.nl.

10 Betalen via Mijn lNG Zakelijk

10.1 U geeft uw betaalopdrachten via Mijn ING Zakelijk

met een TAN-code.

10.2 Door de TAN-code in te voeren en de

opdrachtgegevens te verzenden, geeft u de ING

toestemming om uw betaalopdracht uit te voeren. Na het

verzenden kunt u deze betaalopdracht niet meer

intrekken.

10.3 Informatie over hoe snel uw betalingen worden

verwerkt, vindt u op ING.nl.

10.4 Heeft u via Mijn ING Zakelijk opdracht gegeven om

een bedrag over te maken op een dag in de toekomst?

Dan kunt u uw opdracht intrekken tot op de werkdag vóór

die afgesproken dag. Tot welk tijdstip u dit kunt doen leest

u op ING.nl. Daar vindt u ook informatie over werkdagen.

10.5 Voor betaalopdrachten via Mijn ING Zakelijk geldt

een maximumbedrag per dag. Meer informatie over dit

maximumbedrag vindt u op ING.nl/zakelijk.

11 Informatie via Mijn lNG Zakelijk

11.1 De ING informeert u standaard via Mijn ING Zakelijk

over af- en bijschrijvingen, en over het oude en nieuwe

saldo van uw betaal- en spaarrekeningen.

11.2 Als u een betaalopdracht geeft via Mijn ING Zakelijk

wordt hier eerst een reservering van gemaakt. Dit

betekent dat de opdracht is verwerkt in uw af- en

bijschrijvingen en uw saldo. Afhankelijk van het tijdstip

waarop u de opdracht geeft, wordt de reservering

omgezet in een boeking:

- Opdracht voor 22.00 uur: de reservering wordt diezelfde

dag omgezet in een boeking.

- Opdracht na 22.00 uur of niet op een werkdag: de

reservering wordt de eerstvolgende werkdag omgezet in

een boeking.

Na boeking is de betaaltransactie volledig verwerkt. Lees

meer over de snelheid van het betalingsverkeer en uiterste

tijdstippen op ING.nl/zakelijk.

11.3 Als een reservering is omgezet in een boeking,

wordt de datum van de reservering automatisch

vervangen door de boekdatum.

11.4 Controleer minimaal 1 keer per 14 dagen in Mijn

ING Zakelijk uw af- en bijschrijvingen en het saldo van uw

Zakelijke Rekening. Want dan kunt u eventuele onregelmatigheden

of onjuistheden tijdig opmerken. Als u tijdens

de controle iets ziet wat volgens u niet klopt, dan moet u

ons direct bellen. Onze telefoonnummers vindt u op

ING.nl/zakelijk.

12 Papieren afschriften aanvragen

U kunt aangeven dat u ook papieren afschriften wilt

ontvangen. De ING kan u daarvoor kosten in rekening

brengen. Hoeveel is afhankelijk van hoe vaak u afschriften

wilt ontvangen. De kosten vindt u op ING.nl/zakelijk of in

de brochure ‘Tarieven zakelijk betalingsverkeer’.

Veiligheid

13 Veiligheidsmaatregelen

U neemt zelf alle nodige maatregelen om veilig te kunnen

internetbankieren. U dient ervoor te zorgen:

- dat de software die u op uw computer heeft

geïnstalleerd, altijd up-to-date is;

- dat uw computer is beveiligd met anti-virussoftware.

Wat u nog meer moet doen om zo veilig mogelijk te

bankieren, leest u op ING.nl/veiligbankieren.

14 Gebruikersnaam, wachtwoord, activeringscode,

TAN- en PAC-codes

14.1 U mag uw gebruikersnaam, wachtwoord en

activeringscode voor Mijn lNG Zakelijk en uw TAN- en

PAC-codes alleen zelf gebruiken.

14.2 U mag uw gebruikersnaam, wachtwoord en

PAC-code alleen gebruiken om toegang te krijgen tot Mijn

lNG Zakelijk.

14.3 U mag uw gebruikersnaam, wachtwoord,

activeringscode, TAN- en PAC-codes nooit invoeren op

een andere site dan die van Mijn lNG Zakelijk.

15 Bewaren

Bewaar uw gebruikersnaam, wachtwoord, TAN- en

PAC-codes op een veilige plaats en houd ze geheim:

- Laat uw gebruikersnaam, wachtwoord, TAN- en

PAC-codes niet aan anderen zien en vertel deze ook niet

aan anderen.

- Schrijf uw gebruikersnaam en wachtwoord niet op, en sla

ze niet op.

16 Beveiligde omgeving en controleren

16.1 U bankiert met Mijn ING Zakelijk via een beveiligde

internetomgeving. Controleer altijd of de verbinding

beveiligd is en of u op de website van de ING bent:

- Kijk voordat u inlogt of het webadres begint met ‘https’.

De ‘s’ staat voor ‘secure’ (veilig).

- U zoekt vervolgens het slotje in uw browser. Als u hierop

klikt, vindt u de certificaatinformatie. U controleert of het

certificaat is verleend aan mijn.ing.nl. Dit doet u door op

‘Certificaten weergeven’ te klikken.

16.2 Vermoedt u dat u zich niet (meer) in de beveiligde

omgeving bevindt? Voer dan geen nieuwe betalingen of

overschrijvingen in en log uit. Bel direct de Helpdesk

Internetbankieren: 0900 1958 (10 cent per minuut).

De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk januari 2013 2


21.00 uur, en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Buiten

kantooruren kunt u bellen met 058 212 60 00. Meer

informatie over veilig internetbankieren vindt u op

ING.nl/veiligbankieren. 16.3 Controleer minimaal 1 keer

per 14 dagen in Mijn ING Zakelijk uw af- en bijschrijvingen

en het saldo van uw Zakelijke Rekening.

17 Blokkeren

17.1 Als u vermoedt dat de veiligheid van uw

gebruikersnaam, wachtwoord, TAN- of PAC-codes niet

meer zeker is, meld dat dan onmiddellijk telefonisch aan

de ING. Doe dit in ieder geval in de volgende situaties:

- U weet of vermoedt dat iemand anders uw

gebruikersnaam, wachtwoord, TAN- of PAC-codes kent of

heeft gebruikt.

- U ziet in Mijn ING Zakelijk dat er betalingen zijn gedaan

waarvoor u of een gemachtigde geen opdracht heeft

gegeven.

- Uw mobiele telefoon waarop u uw TAN- of PAC-codes

ontvangt, is kwijt of gestolen.

Na uw melding blokkeert de ING de toegang tot Mijn ING

Zakelijk.

17.2 U kunt Mijn ING Zakelijk ook zelf direct blokkeren.

Bijvoorbeeld als u vermoedt dat iemand anders uw

gebruikers naam, wachtwoord, TAN- of PAC-codes kent. U

blokkeert Mijn ING Zakelijk bij uw instellingen in Mijn ING

Zakelijk.

17.3 Als wij dat nodig vinden, blokkeren we de toegang

tot Mijn ING Zakelijk. Bijvoorbeeld als wij het vermoeden

hebben van misbruik.

18 Deblokkeren

U ontvangt binnen vijf werkdagen na blokkering van Mijn

ING Zakelijk, per post een activeringscode of een

afhaalbericht voor een activeringscode. Daarmee kunt u

Mijn ING Zakelijk weer activeren.

19 Adres

U bent verplicht om uw adres in Mijn ING Zakelijk te

controleren. Op dit adres ontvangt uw organisatie post van

de ING. U wijzigt het adres via het formulier ‘Adres

wijzingen’ op ING.nl/zakelijk.

Wijzigen en beëindigen

20 Mijn ING Zakelijk opzeggen

20.1 U kunt Mijn ING Zakelijk opzeggen op

ING.nl/zakelijk, met het online formulier ‘Opzeggen

Mijn ING Zakelijk (internetbankieren)’.

20.2 U kunt na het opzeggen van Mijn ING Zakelijk ook

iDEAL, met uw Zakelijke Rekening, niet meer gebruiken.

20.3 Als u uw laatste of enige Zakelijke Rekening opzegt,

zegt u hiermee ook automatisch uw Mijn ING Zakelijk op.

21 Beëindigen of wijzigen Mijn ING Zakelijk door

de ING

21.1 ING mag Mijn ING Zakelijk wijzigen, uitbreiden of

beëindigen. Bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of

om bedrijfseconomische redenen. Als wij de voorwaarden

Mijn ING Zakelijk wijzigen, dan brengen wij u hiervan op

de hoogte in Mijn ING Zakelijk.

21.2 De ING kan uw Mijn ING Zakelijk beëindigen als u

24 maanden lang Mijn ING Zakelijk niet heeft gebruikt.

U ontvangt hierover geen bericht.

De kosten

22 Internet en mobiele telefoon

Alle kosten voor het gebruik van internet en uw mobiele

telefoon zijn voor uw eigen rekening.

23 Elektronisch Bankieren

U betaalt abonnementskosten voor Elektronisch Bankieren,

waar Mijn ING Zakelijk onderdeel van is. Deze kosten

schrijven wij automatisch af van de Zakelijke Rekening

waarmee u Mijn ING Zakelijk heeft aangevraagd. De

kosten vindt u op ING.nl/zakelijk.

Aansprakelijkheid

24 Storing, misverstanden en onjuistheden

24.1 De ING is niet aansprakelijk voor schade bij een

storing van Mijn ING Zakelijk of van de randapparatuur die

Mijn ING Zakelijk ondersteunt. Behalve als de schade is te

wijten aan opzet of grove schuld van de ING.

24.2 De ING is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat

door het gebruik van Mijn ING Zakelijk en die het gevolg

is van misverstanden, en het niet behoorlijk overkomen en

verminkingen van opdrachten en mededelingen. Behalve

als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de

ING.

25 Uw risico

25.1 Als u de gebruikersnaam en/of het wachtwoord en/of

de activeringscode en/of TAN-code en/of PAC-code bent

verloren, deze bij u is ontvreemd of er is op andere wijze

misbruik van gemaakt, dan draagt u zelf het risico voor

overboekingen die via Mijn ING Zakelijk zijn gedaan, tot

het moment dat u het verlies, de ontvreemding of het

misbruik heeft gemeld aan de ING.

25.2 Als de ING daarom verzoekt, bent u verplicht aangifte

te doen bij de politie in uw woonplaats of de plaats waar

het misbruik, verlies of de ontvreemding van gebruikersnaam

en/of het wachtwoord en/of de activerings code en/of

TAN-code en/of PAC-code heeft plaatsgevonden. U bent

dan ook verplicht om in alle opzichten mee te werken aan

het onderzoek van de politie of een andere door de ING

aan te wijzen instantie.

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk januari 2013 3


26 Fraude en nalatigheid

U bent volledig aansprakelijk voor schade die is ontstaan

wanneer u frauduleus heeft gehandeld. Of wanneer u

opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer

veiligheidsverplichtingen zoals vermeld in deze

voorwaarden en de Voorwaarden Zakelijke Rekening niet

bent nagekomen. Bij wijze van voorbeeld en in aanvulling

op de Voorwaarden Zakelijke Rekening is sprake van

grove nalatigheid als uw computer niet voldoet aan de

actuele technische eisen die de ING voorschrijft. Deze

eisen vindt u op ING.nl/veiligbankieren.

Definities

Activeringscode

Een cijfercombinatie die u gebruikt om Mijn ING Zakelijk

te activeren.

Afhaalbericht

Een formulier waarmee u uw wachtwoord of activeringscode

kunt ophalen bij een ING-kantoor of ING-servicepunt.

Elektronisch Bankieren

Bankieren via elektronische middelen zoals Mijn ING

Zakelijk en Mobiel Bankieren.

Gebruikersnaam

Een unieke naam die u gebruikt bij het inloggen op Mijn

ING Zakelijk.

PAC-code

Een PAC-code (Persoonlijke Authenticatie Code) heeft u

soms nodig om in te loggen op Mijn ING Zakelijk. Een

PAC-code wordt alleen gevraagd als u anders inlogt dan u

gebruikelijk doet. Bijvoorbeeld op een andere computer,

mobiele telefoon of tablet of vanuit het buitenland. Uw

PAC-codes ontvangt u op dezelfde manier als uw

TAN-codes: via sms of een papieren lijst.

TAN-code

De TAN-code (Transactie Autorisatie Nummer) is een

cijfercombinatie die u krijgt van de ING, via sms of een

papieren lijst. Met een TAN-code bevestigt u betaalopdrachten

die u geeft via Mijn ING Zakelijk. Een

TAN-code kan ook aan u gevraagd worden als u een

aanvraag, activatie of wijziging doet via Mijn ING Zakelijk.

Bijvoorbeeld een activatie van de Mobiel Bankieren App.

Wachtwoord

Een persoonlijke code die u gebruikt om in te loggen op

Mijn ING Zakelijk.

ING Bank N.V. (hierna: de ING) is een van de grootste

aanbieders van financiële diensten en producten in

Nederland. Klanten kunnen bij de ING terecht voor

financiële producten op het gebied van betalen, sparen,

lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt de

ING in verzekeringen.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 23 januari 2013.

De informatie in deze voorwaarden kan wijzigen. Dit geldt

ook voor tarieven en rentepercentages. Kijk voor actuele

informatie op ING.nl/zakelijk of bel 0900 9242 (10 cent per

minuut).

De ING is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888,

1102 MG in Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 in

Amsterdam. De ING is geregistreerd bij De Nederlandsche

Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in

het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen.

Ook staat de ING onder het toezicht van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit. Neem voor informatie over het

toezicht op de ING contact op met DNB (www.dnb.nl), de

AFM (www.afm.nl) of de NMa (www.nmanet.nl).

Voorwaarden Mijn ING Zakelijk januari 2013 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!