02.03.2014 Views

ING BudgetBarometer daalt naar 84 punten

ING BudgetBarometer daalt naar 84 punten

ING BudgetBarometer daalt naar 84 punten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ING BudgetBarometer

December 2010

Meer feestuitgaven

ING BudgetBarometer

daalt naar 84 punten

De ING BudgetBarometer is in het vierde

kwartaal van 2010 uitgekomen op 84 punten. In

vergelijking met het vorige kwartaal is de

stemming over de eigen portemonnee

verslechterd. Consumenten zijn vooral negatiever

geworden over de toekomst en voorzien stijgende

vaste lasten. Opvallend is dat jongeren wel

optimistisch zijn. Huishoudens schatten ruim 200

euro aan speciale decemberuitgaven kwijt te zijn,

meer dan vorig jaar. Kerst kost het meest. Het

geld gaat vooral op aan kerstdiners en cadeaus.

Tweederde van de werknemers is rond de kerst

vrij, een kwart zelfs verplicht.

dat ze geld overhouden aan het einde van de maand

(34%) dan vorig kwartaal (41%).

Ouderen zien toekomst minder zonnig in

Vooral over de toekomst is de stemming onder

Nederlandse huishoudens gedaald. Een kwart (24%)

verwacht over drie maanden moeilijker rond te komen

(vorig kwartaal verwachtte 17% dat). De huishoudens

met een kostwinner boven de 65 jaar zijn het meest

pessimistisch: drie op de tien (31%) denkt straks

moeilijker de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Waarschijnlijk spelen de problemen bij

pensioenfondsen hen parten. Niet alle (aanvullende)

pensioenen zullen in januari meestijgen met de prijzen –

sommige pensioenen zullen zelfs worden gekort.

Overigens komen 65-plussers momenteel relatief

makkelijk rond. Bijna de helft (46%) van hen houdt geld

over, tegen eenderde (34%) van alle huishoudens. Van

de ouderen komt één op de acht (13%) geld tekort,

terwijl het gemiddeld gaat om één op de vijf (22%)

huishoudens.

Stand ING BudgetBarometer

95

90

kkk

85

Pessimisme over portemonnee

Nederlandse huishoudens zijn negatiever geworden

over hun eigen portemonnee. De stand van de ING

BudgetBarometer is in het vierde kwartaal uitgekomen

op 84, het laagste niveau sinds het begin van de meting

twee jaar geleden. Een stand van onder de 100 punten

wijst er op dat er meer pessimisten zijn dan

consumenten die positief zijn over hoe ze kunnen

rondkomen. Nederlanders zijn vooral negatiever over

de toekomst. Daarnaast geven minder huishoudens aan

80

2009 2010

Jongeren optimistisch, 45-plussers succesvol

Jongeren van 18 tot 25 jaar houden het minst vaak geld

over (11%, tegen 34% gemiddeld), maar zijn wel het

meest optimistisch over de toekomst. Een kwart (25%)

verwacht over drie maanden makkelijker rond te komen,

slechts 4% denkt dat het moeilijker wordt. Waar

gepensioneerden niet meer actief zijn op de

arbeidsmarkt, kunnen jongeren profiteren van een

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 1


herstel op de arbeidsmarkt. Overigens is dat tot nu toe

maar in beperkte mate het geval. Weliswaar daalt de

werkloosheid onder jongeren het hardst, maar dat komt

ook omdat zij vaker voor (verlenging van) een opleiding

kiezen. Opmerkelijk is dat vooral de 45-plussers het

goed doen op de arbeidsmarkt. Sinds januari 2008 is het

aantal werkende personen van 45 tot 65 jaar met 9%

gestegen. Onder vrouwen gaat het zelfs om een

toename van 15%.

Kerst zorgt voor piek in uitgaven

December is een dure maand, waarbij Sinterklaas en

Kerst de grootste uitgavenposten zijn. Huishoudens

schatten gemiddeld 207 euro kwijt te zijn aan speciale

decemberuitgaven – dat is 3,5% meer dan vorig jaar.

Daarmee stijgen de uitgaven harder dan de prijzen

(1,6%): er gaat dus daadwerkelijk meer over de

toonbank. Op zich is dat niet verwonderlijk omdat de

economie er een stuk beter voorstaat dan vorig jaar.

Tezamen zijn de speciale decemberuitgaven goed voor

een bestedingsimpuls van 1,5 miljard euro. De

meerderheid (53%) van de huishoudens geeft het meest

uit aan kerst, drie op de tien (29%) geeft het meest uit

aan Sinterklaas. Daarmee zijn de uitgaven aan Kerst

belangrijker dan vorig jaar (48%). Sinterklaas heeft juist

aan belang ingeboet: de Goedheiligman was vorig jaar

de topcategorie bij 34%, nu nog maar bij 29%.

Overigens pakt één op de vijfentwintig (4%)

huishoudens vooral uit bij oud & nieuw, mogelijk aan

een chique feest of vuurwerk.

Kerstuitgaven

Uitgaven in euro's (van huishoudens die eraan doen)

Kerstboom/versieringen

Bron

TNS NIPO

Kerstcadeaus

Kerstdiner(s)

Overig

Uitgaan

Uitstapjes

Goede doelen

0 20 40 60 80 100 120

Meeste geld naar eten en cadeaus

Eenderde (34%) van de huishoudens spaart geld voor

de Kerstuitgaven. Niemand zegt voor kerst te lenen. Het

meeste geld gaat op aan cadeautjes en eten. De

meerderheid doet aan kerstcadeautjes en geeft daar

gemiddeld 100 euro aan uit. Aan het kerstdiner geven

Nederlandse huishoudens gemiddeld 80 euro uit. Iets

meer dan de helft (54%) van de huishoudens koopt een

nieuwe kerstboom of –versiering en besteedt daar

gemiddeld 30 euro aan. Mogelijk gestimuleerd door de

kerstgedachte geeft drie op de tien (28%) aan goede

doelen, gemiddeld 40 euro. De donkere dagen rond

kerst verkiezen mensen niet alleen maar thuis bij de

open haard door te brengen. Ruim een op de vijf (22%)

maakt een of meerdere uitstapjes (voor gemiddeld 50

euro) en ruim een kwart (27%) besteedt gemiddeld 50

euro aan uitgaan. Een op de tien (10%) gaat met of rond

kerst op vakantie – omdat zoveel mensen vrij zijn rond

kerst is dat niet bepaald het goedkoopste seizoen. De

vakantiegangers schatten daar gemiddeld 650 euro aan

kwijt te zijn.

Ve rplicht en vrijwillig vrij ro nd fees tdag en

(% van de werkenden, aantal dagen)

10 0

80

60

40

20

0

Bron: TNS Nipo

Vrijwillig

Verplicht

1 of 2 dagen 3 of 4 dagen

5 tot 10 dagen 10 dagen of meer

Weet niet

Veel en verplicht vrij rond kerst en Oud&Nieuw

Rond de feestdagen aan het einde van het jaar zijn veel

werkenden op zijn minst een aantal dagen vrij. Vier op

de tien (41%) neemt vrijwillig een paar dagen op.

Gemiddeld gaat het voor deze groep om vijf vrije

dagen. Een kwart (26%) van de werknemers is verplicht

vrij. Dat gaat meestal meteen om een flinke hoeveelheid

dagen: 70% van deze groep moet vijf of meer dagen

opnemen (27% zelfs tien of meer dagen). Vanuit de

werkgever gezien kan het zinvol zijn om met de

feestdagen de boel te sluiten. Bijvoorbeeld omdat er

minder werk is, dat vaak ook moeilijker gedaan kan

worden met een halve bezetting. Er zijn natuurlijk ook

bedrijven of instellingen die open willen of moeten

blijven, denk aan de politie, horeca of ziekenhuizen.

Sommige werknemers zullen daarom niet aan hun werk

kunnen ontkomen rond de feestdagen, al kan daar soms

een extra vergoeding tegenover staan. Een op de drie

(33%) werknemers werkt alle dagen.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 2


Voorbeeldhuishoudens

Vliegen goedkoper,

bellen en boek duurder

De kosten van levensonderhoud zijn gestegen

voor alle voorbeeldhuishoudens die het ING

Economisch Bureau volgt. Ten opzichte van vorig

jaar is de student Jan-Willem 1,4% meer kwijt, net

als de gepensioneerden Janneke en Wijnand.

Daarmee doen zij het beter dan de ‘gemiddelde

Nederlander’ die zijn kosten 1,6% zag stijgen.

Voor het succesvolle kinderloze stel Marieke en

Reinout stegen de kosten nauwelijks (0,2%).

Vliegtickets zijn fors in prijs gedaald, maar een

gemiddeld boek is de laatste maanden duurder

geworden. Ook bellen is duurder geworden, door

het afrekenen per minuut in plaats van per

seconde.

Kosten van levensonderhoud

% tov jaar eerderlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

4,5

3,0

1,5

0,0

-1,5

07 08 09 10

Bron: ING Economisch Bureau

Jan-Willem (student)

Otto en Miryam (1,5 x modaal)

Wijnand en Janneke (gepensioneerden)

Gijsbrecht en Josephine (miljonairs)

Marieke en Reinout (4 x modaal)

Chantal (bijstandsmoeder)

inflatie

Leven duurder dan vorig jaar

In november kwam de inflatie uit op 1,6% - dat wil

zeggen dat het leven voor de gemiddelde Nederlander

1,6% duurder was dan een jaar eerder. Nu is niet

iedereen gemiddeld en er zijn dan ook grote verschillen

in inflatie tussen huishoudens. Dat blijkt ook uit onze

vergelijking van een aantal voorbeeldhuishoudens.

Voor het succesvolle kinderloze stel Marieke en

Reinout stegen de kosten maar nauwelijks (0,2%).

Omdat zij veel vaker vliegen dan gemiddeld, profiteren

zij nu ook extra van de gedaalde ticketprijzen. Om

dezelfde reden stijgen de kosten voor de miljonairs

Gijsbrecht en Josephine maar beperkt, met 0,5%. De

student Jan-Willem is met een persoonlijke inflatie

van 1,4% slechter af dan de rest. Dat komt omdat een

grote hap uit zijn budget opgaat aan tabak en alcohol,

waarvan de prijzen bovengemiddeld zijn gestegen. Ook

de gepensioneerden Janneke en Wijnand zijn 1,4%

duurder uit, maar om andere redenen. Een groot deel

van hun uitgaven gaat naar de duurder geworden

energie en de zorgverzekering. En zij profiteren niet

van de goedkopere vliegtickets.

Mee- en tegenvallers

Vliegtickets zijn de grote prijsmeevaller van de

afgelopen maanden. In november was vliegen 30%

goedkoper dan in april. Ook computers daalden in

prijs en zetten daarmee de lange termijntrend door. Na

een prijsstijging in de zomer zijn musea en

dierentuinen nu weer zo’n 3% goedkoper. De

jarenlange tariefdalingen voor internet en bellen zijn

gestopt. De laatste maanden zijn de tarieven weer

gestegen, onder andere door afrekenen per minuut in

plaats van per seconde. Huishoudens zijn nu 3% meer

kwijt dan vorig jaar. Richting de cadeaumaand

december stijgen de boekenprijzen steevast. Boeken

zijn nu 11% duurder dan in augustus.

Mee- en tegenvallers fffffffff

prijsverloop (aug 2010=100)ggg

130

120

110

100

90

80

70

jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bron: CBS

Internet en bellen

Computers

Vliegtickets

Boeken

LPG

Musea en dierentuinen

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 3


Voorbeeldhuishoudens

Allemaal duurder uit dan vorig kwartaal door kleding

Jan-Willem

Marieke en Reinout

Chantal

Student 4 x modaal Bijstandsmoeder

November '10 Augustus '10 November '10 Augustus '10 November '10 Augustus '10

kosten € 1.179 kosten € 1.177 kosten € 6.082 kosten € 6.056 kosten € 1.391 kosten € 1.377

voeding € 0 voeding - € 1 voeding - € 1

alcohol en tabak € 0 alcohol en tabak € 0 alcohol en tabak € 0

kleding en schoenen + € 6 kleding en schoenen + € 45 kleding en schoenen + € 13

wonen € 0 wonen + € 1 wonen € 0

vervoer - € 6 vervoer - € 20 vervoer € 0

overig + € 2 overig + € 1 overig + € 2

totaal + € 2 totaal + € 27 totaal + € 14

Kostenstijging 0,1% Kostenstijging 0,4% Kostenstijging 1,0%

Miryam en Otto

Janneke en Wijnand

Josephine en Gijsbrecht

1,5 x modaal AOW Miljonairs

November '10 Augustus '10 November '10 Augustus '10 November '10 Augustus '10

kosten € 3.152 kosten € 3.133 kosten € 1.336 kosten € 1.327 kosten € 22.030 kosten € 21.710

voeding - € 1 voeding - € 1 voeding - € 1

alcohol en tabak € 0 alcohol en tabak € 0 alcohol en tabak - € 1

kleding en schoenen + € 18 kleding en schoenen + € 9 kleding en schoenen + € 341

wonen € 0 wonen € 0 wonen + € 3

vervoer + € 1 vervoer - € 1 vervoer - € 38

overig + € 2 overig + € 2 overig + € 16

totaal + € 19 totaal + € 9 totaal + € 320

Kostenstijging

0,6%

Kostenstijging

0,7%

Kostenstijging

NB. Door afronding op hele euro's zijn afrondingsverschillen mogelijk. Zie de individuele huishoudens hierna voor meer details.

1,5%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 4


Jan-Willem

Hogere kostenstijging door roken en drinken

Jan-Willem zag zijn kosten het afgelopen jaar meer stijgen dan andere

voorbeeldhuishoudens, omdat hij rookt en drinkt. De laatste drie

maanden stegen zijn kosten maar met 0,1% (2 euro).

Op jaarbasis ligt de persoonlijke inflatie van Jan Willem (1,4%) boven dat van

de andere voorbeeldhuishoudens. Hij heeft de pech dat een groter deel dan

gemiddeld van zijn studentenbudget opgaat aan uitgaven die op jaarbasis in

prijs zijn gestegen. De horecaprijzen zijn gestegen, maar ook alcohol in de

winkel is duurder, evenals rookwaren.

Ten opzichte van drie maanden geleden valt de kostenstijging (0,1%) erg

mee. Weliswaar werd kleding duurder (6 euro), maar voor zijn vliegreis hoeft

hij nu juist 6 euro per maand minder opzij te leggen. Voedingsmiddelen – toch

zo’n 10% van zijn budget – veranderden nauwelijks in prijs.

Mee- en tegenvallers voor Jan-Willem

Jan-Willem

Een alleenstaande student die

op kamers woont. Hij rookt en

gaat minimaal een keer per

week stevig uit. Hij fietst en reist

met zijn ov jaarkaart per

openbaar vervoer. Hij heeft een

bijbaantje en krijgt van zijn

ouders iedere maand 200 euro.

Daarnaast leent hij maandelijks

200 euro voor boeken en studie.

In de zomer gaat hij zes weken

low budget naar Azië. Hij heeft

maandelijks ruim 1100 euro te

besteden

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -0,29

Alcohol en tabak € -0,11

Kleding en schoenen € 5,96

Wonen € 0,00

Vervoer € -5,91

Overig € 2,07

Totaal meevallers € -6,32

Totaal tegenvallers € 8,03

Totaal € 1,71

Kosten levensonderhoud voor Jan-Willem

% tov jaar eerder

4,5

3,0

1,5

0,0

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Jan-Willem

Jan-Willem kan besparen door al rekening te houden met de accijnsverhoging

op tabak per 1 maart. Stoppen met roken zou het voordeligst zijn, maar hij kan

ook proberen extra sloffen in te slaan tegen de oude prijs. Nu hij zijn korte

telefoongesprekken niet langer per seconde, maar per minuut moet afrekenen,

is hij vaak voordeliger uit als hij een sms’je uit zijn bundel stuurt. Door zijn

vuurwerk vooraf te bestellen, samen met zijn vrienden, krijgt Jan-Willem extra

korting. Op het internet kan hij verder speciale studentenkortingen vinden,

bijvoorbeeld bij www.studentenvoordeel.nl

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

-10,5%

-0,1%

+13,4%

-0,3%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 5


Chantal

Tegenvallende kledingprijzen

Bijstandsmoeder Chantal is iets duurder uit dan vorig jaar. Haar

persoonlijke inflatie bedraagt slechts 0,8% en daarmee zit ze goed ten

opzichte van het gemiddelde. Ten opzichte van drie maanden geleden

is zij 1,0% duurder uit.

Op jaarbasis zijn Chantal’s kosten voor levensonderhoud gestegen, maar

minder dan gemiddeld: 0,8% (11 euro). Vooral haar woonlasten (4 euro) zijn

gestegen en haar uitgaven aan voedingsmiddelen (3 euro). Aan alcohol uit de

supermarkt is zij 1 euro meer kwijt, een kostenstijging van 2%.

Ten opzichte van drie maanden geleden wordt het beeld vooral bepaald

door de hogere kledingprijzen (13 euro). De mee- en tegenvallers bij andere

uitgavenposten doven elkaar min of meer uit. De totale kostenstijging bedraagt

14 euro (1%). De kosten stijgen de laatste drie maanden dus meer dan de laatste

twaalf maanden.

Chantal

Een alleenstaande moeder met

een bijstandsuitkering. Met haar

twee jonge kinderen woont ze in

een sociale huurwoning en gaat

ze één keer per jaar een week

kamperen in Nederland. Ze

doen alles op de fiets, heel af en

toe gaan ze met het openbaar

vervoer. Chantal geeft een

kleine 1400 euro per maand uit.

Mee- en tegenvallers voor Chantal

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -0,91

Alcohol en tabak € -0,14

Kleding en schoenen € 13,16

Wonen € -0,11

Vervoer € -0,34

Overig € 2,20

Totaal meevallers € -1,50

Totaal tegenvallers € 15,36

Totaal € 13,86

Kosten levensonderhoud voor Chantal

% tov jaar eerder

3

2

1

0

-1

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Chantal

Al surfend over het internet heeft Chantal tips gevonden voor een goedkoop en

toch smakelijk kerstdiner. Zo bespaart het gebruik van seizoensgroenten geld.

Verder kan zij deze maand geld uitsparen door haar kerstkaarten en

kerststukjes zelf te maken. Cadeautjes heeft Chantal de laatste maanden al

voordelig ingeslagen.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

-1,1%

-0,3%

+11,6%

-0,4%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 6


Janneke en Wijnand

Duurder uit voor wonen en zorg

Het gepensioneerde stel Janneke en Wijnand heeft een persoonlijke

inflatie van 1,4%, hoger dan de meeste voorbeeldhuishoudens. In

vergelijking met drie maanden stegen hun kosten met 0,7% (9 euro).

Ten opzichte van vorig jaar is het AOW-stel Wijnand en Janneke duurder uit.

Dat komt vooral door hogere woonlasten (5 euro), een hogere aanvullende

zorgpremie (4 euro) dan vorig jaar en duurdere voedingsmiddelen (3 euro).

Van de goedkoper geworden vliegtickets profiteren zij niet. Hun persoonlijke

inflatie bedraagt 1,4%.

In het laatste kwartaal werd het leven voor Janneke en Wijnand 0,7% (9 euro)

duurder. Vooral aan kleding en schoenen waren zij meer kwijt (9 euro). Hun

vervoer was iets (-1 euro) goedkoper, evenals voedingsmiddelen (-1 euro).

Janneke en Wijnand

Een gepensioneerd stel dat

rondkomt van de AOW (ruim

1300 euro per maand). Ze

wonen in een aanleunwoning. Ze

hebben geen auto en doen

boodschappen met hun

scootmobiel. Ze hebben een kat.

Eens in het kwartaal gaan ze

mee met het seniorenuitje.

Wijnand en Janneke ontvangen

dagelijks de krant.

Mee- en tegenvallers voor Janneke en Wijnand

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -0,90

Alcohol en tabak € 0,00

Kleding en schoenen € 8,63

Wonen € -0,14

Vervoer € -1,13

Overig € 2,31

Totaal meevallers € -2,17

Totaal tegenvallers € 10,94

Totaal € 8,77

Kosten levensonderhoud voor Janneke en Wijnand

% tov jaar eerder

4

3

2

1

0

-1

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Janneke en Wijnand

Nu de zorgverzekering weer duurder is geworden en de premieverschillen

groter loont het voor Janneke en Wijnand extra om een voordelige

zorgverzekering uit te zoeken. Als zij ervoor gaan zitten dan kunnen zij meteen

hun dubbele verzekeringen opzeggen. In de koude winter zit het stel er wel

graag warmpjes bij. Met tochtstrips kunnen zij hun stookkosten verlagen.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

-1,1%

-

+12,7%

-0,4%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 7


Miryam en Otto

Beperkte kostenstijging

De kosten van Miryam en Otto stegen minder dan de inflatie (1,6%). In

november waren ze slechts 22 euro (0,7%) meer kwijt dan een jaar

eerder. Hun kleding is goedkoper dan vorig jaar, maar wel duurder dan

drie maanden terug.

Over het afgelopen jaar genomen valt de kostenstijging voor Miryam en

Otto lager uit dan gemiddeld (0,7% of 22 euro). Zij waren meer kwijt aan bellen

en internetten (5 euro) en consumptie in het buitenland (5 euro), maar

bespaarden op elektronische apparatuur (3 euro) en kleding (1 euro).

Ten opzichte van drie maanden geleden was het gezin 19 euro meer kwijt

per maand, vooral aan kleding en schoenen (18 euro). Binnen de categorie

overig zijn de horeca uitgaven een meevaller van 3 euro, maar daar staan

grotere tegenvallers tegenover waaronder boeken (3 euro), bloemen (1 euro)

en communicatie (3 euro).

Miryam en Otto

Anderhalfverdieners. Hun gezin

geeft ongeveer 3000 euro per

maand uit. De twee dochters

sporten, volgen muziekles en

hebben een gsm. Kleding kopen

ze samen met hun ouders. Het

gezin heeft een koophuis en een

hond. Op vakantie gaan ze in

hun tweede-hands auto naar de

camping in Zuid-Frankrijk. Otto

en Miryam leggen iedere

maand geld opzij voor later, als

hun dochters gaan studeren.

Mee- en tegenvallers voor Miryam en Otto

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -1,38

Alcohol en tabak € -0,11

Kleding en schoenen € 18,13

Wonen € -0,35

Vervoer € 0,56

Overig € 1,84

Totaal meevallers € -1,84

Totaal tegenvallers € 20,53

Totaal € 18,68

Kosten levensonderhoud voor Miryam en Otto

% tov jaar eerder

2

1

0

-1

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Miryam en Otto

Miryam en Otto kunnen besparen door hun kampeerspullen afgeprijsd buiten

het seizoen te kopen. Nu steeds meer bedrijven geld vragen voor acceptgiro’s

valt er voor hen voordeel te behalen met automatische incasso’s. De

kerstcadeautjes heeft Miryam al voordelig ingekocht in de loop van het jaar,

zodat zij niet op het laatste moment ‘de hoofdprijs’ hoeft te betalen. Op het

internet kan zij zoeken naar voordelige en smakelijke recepten voor het

kerstdiner.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

0,0%

-0,2%

-0,2 %

+12,7%

-0,4%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 8


Marieke en Reinout

Nauwelijks duurder uit

Voor Marieke en Reinout, het jonge werkende stel, stegen de kosten

nauwelijks. Zij hebben met een kostenstijging van 0,2% de laagste

kostenstijging ten opzichte van vorig jaar van alle

voorbeeldhuishoudens.

Ten opzichte van vorig jaar waren Marieke en Reinout in november 13 euro

meer kwijt. Daarmee kwam hun persoonlijke inflatie uit op 0,2%, het laagst van

alle voorbeeldhuishoudens. Aan horeca (9 euro), woonlasten (5 euro) en de

aanvullende zorgverzekering (5 euro) waren zij meer kwijt. De grote meevaller

waren goedkopere vliegtickets (19 euro).

In vergelijking met drie maanden geleden was voor hen in november het

leven 0,4% duurder. Ze waren per saldo 27 euro meer kwijt. Naast hogere

kledingprijzen (45 euro) zagen zij hun vervoer goedkoper worden (20 euro),

vooral vanwege goedkopere vliegtickets.

Mee- en tegenvallers voor Marieke en Reinout

Marieke en Reinout

Een jong werkend stel dat

samen ruim vier keer modaal

verdient. Ze hebben ongeveer

6000 euro te besteden per

maand. Ze hebben een

leaseauto en een eigen auto en

wonen in een koopappartement.

Vaak eten ze buiten de deur. Ze

gaan vier keer per jaar op

vakantie. Beiden beoefenen een

sport in clubverband. Hun

boodschappen halen ze bij

speciaalzaken en ze besteden

veel geld aan uiterlijke

verzorging en kleding.

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -1,36

Alcohol en tabak € -0,43

Kleding en schoenen € 44,97

Wonen € 1,45

Vervoer € -19,56

Overig € 1,46

Totaal meevallers € -21,35

Totaal tegenvallers € 47,87

Totaal € 26,53

Kosten levensonderhoud voor Marieke en Reinout

% tov jaar eerder

3

2

1

0

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Marieke en Reinout

Marieke koopt graag kleding in Antwerpen en kan dat vanaf begin januari

tijdens de ‘solden’ extra voordelig doen. Door hun boodschappen beter vooruit

te plannen, hoeven Marieke en Reinout aan het einde van de week geen

bedorven voedsel weg te gooien.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

+0,1%

-3,0%

-0,3%

+13,4%

-0,3%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 9


Josephine en Gijsbrecht

Dure laatste maanden

Josephine en Gijsbrecht, de miljonairs, hebben met 0,5% een lage

kostenstijging vergeleken met een jaar eerder. Ten opzichte van vorige

maand liepen de kosten juist bovengemiddeld op, met 1,5%.

In vergelijking met vorig jaar moesten Josephine en Gijsbrecht vooral meer

betalen voor wonen (62 euro) en horeca (32 euro). Voor kleding (16 euro) en

pakketreizen (37 euro) waren zij juist minder kwijt. In totaal zijn hun uitgaven

113 euro hoger. Dat is 0,5%, veel minder dan de gemiddelde inflatie van 1,6%.

Ten opzichte van augustus zijn hun uitgaven met 320 euro gestegen. De

prijsstijging wordt gedomineerd door duurdere kleding en schoenen (341 euro).

De vervoerskosten vielen juist mee (38 euro), vooral door goedkopere

vliegtickets en meevallende afschrijvingen.

Mee- en tegenvallers voor Josephine en Gijsbrecht

Josephine en Gijsbrecht

Miljonairs die wonen in hun

grote boerderij. Daarnaast

huren ze een luxe appartement

in de stad. Een keer per maand

vliegen ze naar hun vakantiehuis

in Zuid-Frankrijk. In Nederland

hebben ze de beschikking over

drie auto’s en maken ze gebruik

van een tuinman en een hulp in

de huishouding. Per maand

geeft dit stel ruim 20.000 euro

uit

euro's ten opzichte van drie maanden eerder

Voeding € -0,98

Alcohol en tabak € -1,14

Kleding en schoenen € 340,79

Wonen € 3,19

Vervoer € -37,84

Overig € 16,34

Totaal meevallers € -39,96

Totaal tegenvallers € 360,32

Totaal € 320,37

Kosten levensonderhoud voor Josephine en Gijsbrecht

% tov jaar eerder

3

2

1

0

jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10

Bespaartips voor Josephine en Gijsbrecht

Ook Josephine en Gijsbrecht betalen niet graag teveel. Zij kunnen besparen

op hun vaste klusjesman. Via internet kunnen zij namelijk goedkopere klussers

vinden met goede recensies. Josephine wil Gijsbrecht voor kerst een

tabletcomputer cadeau doen. Voordeliger is om een bon te geven voor over

een paar maanden. Dan is dezelfde computer namelijk een stuk goedkoper

omdat de tweede versie van die computer uitkomt. Verder kan zij vanaf eind

december met flinke korting shoppen in de P.C. Hooftstraat.

Uitgavenposten, t.o.v. drie

maanden eerder

+0,1%

-1,3%

-0,3%

+13,1%

-0,2%

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 10


ING BudgetBarometer

December 2010

Toelichting

Wat is de

BudgetBarometer?

De ING BudgetBarometer is een graadmeter voor

hoe het met het huishoudboekje van de

gemiddelde Nederlander is gesteld. Met de

BudgetBarometer wil de ING consumenten beter

inzicht geven in hun eigen financiële huishouden.

Het ING Economisch Bureau geeft tegelijk met de

barometerscore ook ieder kwartaal inzicht in de

ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud

van een aantal verschillende

voorbeeldhuishoudens.

De feitelijke barometerscore is gebaseerd op periodiek

marktonderzoek onder een representatieve groep

Nederlandse huishoudens en meet hun oordeel over

hoe zij kunnen rondkomen. De ING BudgetBarometer

heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen

op 200. De neutrale stand is 100. Het aantal optimisten

en pessimisten over de eigen portemonnee houdt

elkaar bij die stand in evenwicht.

Gevolgen voor de eigen portemonnee

Elk kwartaal gaat het Economisch Bureau na hoeveel het

leven duurder of goedkoper is geworden voor Otto en

Miryam en alle andere voorbeeldhuishoudens. Actuele

ontwikkelingen, zoals het duurder worden van de

aanvullende zorgverzekering, hebben consequenties

voor de huishoudboekjes van de gezinnen, zeker voor

het gepensioneerde stel. Als de beltarieven dalen dan

profiteren gezinnen met bellende tieners zoals bij Otto

en Miryam hiervan extra veel. Met de BudgetBarometer

krijgen consumenten inzicht in de ontwikkeling van

kosten voor levensonderhoud die voor hun relevant zijn

en kunnen zij ook kansen die zich voordoen aangrijpen

om hun kosten te verlagen. Zo kunnen consumenten

zien hoe bepaalde actuele ontwikkelingen in de

economie uitpakken voor hun portemonnee.

Inzicht in ontwikkeling huishoudboekje

Achter de gemiddelde prijsstijging kunnen grote

verschillen schuilgaan. Daarom volgt het ING

Economisch Bureau ook de ontwikkeling van de kosten

voor levensonderhoud van een aantal

voorbeeldhuishoudens in verschillende situaties. Zo

volgen we de kosten van het levensonderhoud van

Jan-Willem, een student met een uitgebreid sociaal

leven. Maar ook Otto en Miryam, die anderhalf keer

modaal verdienen en voor hun dochters een fijn leven

met sport, muziek en een goede financiële toekomst

wensen. In totaal volgt het Economisch Bureau zes

voorbeeldhuishoudens, variërend van een jong,

hardwerkend stel in de stad tot een gepensioneerd

echtpaar dat graag korte uitjes maakt. En van een

bijstandsmoeder die de eindjes aan elkaar knoopt tot

een miljonairsstel met een luxueuze levensstijl.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 11


Verantwoording en disclaimer ING BudgetBarometer

De ING BudgetBarometer meet het oordeel van Nederlandse huishoudens over hoe zij kunnen rondkomen.

De feitelijke barometerscore is gebaseerd op een aantal vragen uit marktonderzoek door TNS NIPO onder

een representatieve groep Nederlandse huishoudens en geeft aan hoe zij vinden dat het huishoudboekje sluit.

De ING BudgetBarometer heeft als minimale waarde 0 en kan maximaal uitkomen op 200. De neutrale stand is

100. Het aantal optimisten en pessimisten over de eigen portemonnee houdt elkaar bij die stand in evenwicht.

In meting-8 (in november afgenomen onder 1026 Nederlandse huishoudens) is de

BudgetBarometerscore uitgekomen op 84.

Om inzichtelijk te maken dat de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud voor verschillende groepen

afwijkt van het gemiddelde vertaalt het ING Economisch Bureau de consumentenprijsindex van het Centraal

Bureau voor de Statistiek naar een aantal fictieve huishoudens. Deze voorbeeldhuishoudens hebben een

ander ‘boodschappenmandje’ dan het gemiddelde huishouden waardoor zij ook op een andere gemiddelde

prijsontwikkeling uitkomen.

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op de door ING vergaarde informatie en door

ING betrouwbaar geachte bronnen. Deze gegevens zijn op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt.

Noch de ING, noch medewerkers van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de in deze

publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden

ontleend. ING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de publicaties of voor informatie

die op of via de sites wordt verstrekt. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn

van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of

gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke vermelding van de ING als bron van deze informatie. De afnemer van

deze informatie is verplicht aanwijzingen van de ING betreffende het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.

ING BudgetBarometer

Economisch Bureau, december 2010 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!