MHK Belgium viert tiende verjaardag in stijl - IP Komfort ...

ip.komfort.macrocom.de

MHK Belgium viert tiende verjaardag in stijl - IP Komfort ...

De klant van vandaag vergelijkt en wint in verschillende

zaken informatie in voor hij overgaat tot de aankoop

van een keuken. Als een eerste indruk niet goed is,

komt u als aanbieder niet meer in aanmerking. Daarom

is het essentieel om een goede eerste indruk na te

laten en bovendien om de showroom regelmatig aan te

De markt polariseert in enerzijds de

betere, gespecialiseerde winkel (die

kapitaalkrachtige consumenten aantrekt)

en anderzijds de ketens en de

grote oppervlaktes (die de prijsgevoelige

consument aanspreken).

“Wie als keukenvakman tot de eerste

groep wil horen, zal zich op àlle

MHK DE KEUKENSPECIALIST www.mhk.be MHK DE KEUKENSPECIALIST

www.mhk.be

Initiatief voor de Toekomst

passen. Met haar ‘Initiatief voor de Toekomst’ biedt

MHK haar leden de kans om dat te doen. “Met dit

concept bieden we onze handelspartners een concrete

formule om hun showroom helemaal opnieuw

in te richten. Daarbij kunnen wij hen van A tot Z

begeleiden”, aldus MHK.

niveau’s moeten blijven specialiseren.

Het correct adviseren van de

consument, het verlenen van een uitmuntende

service en het aanbieden

van een hoogwaardig assortiment

zijn op dat moment allemaal elementen

die belangrijker zijn dan de prijs,”

aldus Mauel. “Maar zij komen pas

ten volle tot hun recht wanneer ook

de showroom zelf een bepaalde

‘look’, een bepaalde uitstraling

heeft!” MHK ging in Duitsland reeds

een kleine tien jaar geleden van start

met haar ‘Initiatief voor de toekomst’.

Inmiddels zijn er al een

500-tal leden die het concept volgen.

“En zij zagen hun omzet allemaal

met gemiddeld 22% stijgen,”

aldus Mauel, “en dat met hetzelfde

personeel en dezelfde oppervlakte.”

“Dat ligt voor de hand,” nog steeds

aldus Mauel, “Niet alle elementen uit

ons concept zijn realiseerbaar in elke

showroom. Niet overal is plaats voor

de uitbouw van een receptie of van

een kinderspeelhoek, bijvoorbeeld.

Maar wij bieden wel steeds de

mogelijkheid aan onze leden om

samen met onze binnenhuisinrichters

te bestuderen wat wel en wat

niet kan. MHK kan bovendien de volledige

coördinatie op zich nemen

voor alle fasen van het project:

assortimentsopbouw, het showroomontwerp,

de uitverkoop, verbouwing,

montage, decoratie, de

buitenreclame....”

MHK als ideale partner

MHK draagt het merendeel van de

kosten voor de ombouw van de

showroom, tezamen met de

contractleveranciers die aan dat welbepaald

project meewerken. De

samenwerking tussen het MHK-lid

en die leveranciers zal dan ook verstevigd

worden. “Omzet bundelen

over minder leveranciers,” aldus

Mauel. “Maar dat geeft uiteraard een

grotere wederzijdse betrokkenheid

van alle partijen met daaruit voortvloeiend

een betere kennis van de

producten van die leveranciers

én een betere serviceverlening.”

Daarmee is de cirkel rond.

Initiatief voor de Toekomst

in een notendop

Kort samengevat houdt Initiatief voor de Toekomst het volgende in

voor de handelaar:

• een volledige herinrichting van de winkel volgens de allernieuwste

ideeën volledig door MHK gecoördineerd

• 1 gesprekspartner van planning tot verwezenlijking

• naleven van deadlines

• gemiddelde sluitingsperiode van drie weken

• financiering van de showroomkeukens tegen interessante

voorwaarden via het financieringssysteem voor showroomkeukens

Wij denken aan mensen

die van elke ruimte een

harmonieus geheel willen maken.

Neem nu de keuken.

De showroom werd volledig

heringericht.

Geen tweede kans

voor een eerste

goede indruk

www.electrolux.be

Dhr. en mevr. Debbaut en

dhrn. Mauel en Kleykens van MHK

tijdens de openingsreceptie.

Volledige herinrichting

Het ‘Initiatief van de toekomst’

omvat de volledige ombouw van de

winkel, het optimaliseren van de

gevel, het volledig herinrichten van

de showroom... Het concept werd

ontwikkeld door een team internationaal

gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

Zij stelden onder meer

een pakket materialen voor de

inrichting samen die onmiddellijk een

moderne, hedendaagse uitstraling

aan de showroom verlenen: notenhout,

gesatineerd glas, aluminium en

diverse zachte stoffen. Felle kleuren

worden bewust vermeden. Ook aan

de juiste vloerbekleding werd

gedacht, met parket, tegels en tapijt

in welbepaalde kleuren en uiteraard

onderling combineerbaar. “Al deze

materialen zijn dusdanig op elkaar

zijn afgestemd, dat ze in de showroom

een sfeer creëren die tegelijk

spanning en harmonie brengt,” aldus

MHK. Het concept omvat tevens de

inrichting van een receptie, een verkoopadviesplaats,

een workshop

(waar de fronten, handgrepen en

werkbladen overzichtelijk getoond

kunnen worden) en een kinderspeelhoek.

De leden van MHK zijn niét verplicht

om dit concept te volgen. “Helemaal

niet,” aldus Jacques Mauel, “Het al

dan niet volgen van dit concept is

volledig vrijblijvend, maar we voelen

dat de interesse bij onze leden groot

is.” Elk lid heeft ook verregaande

inspraak in het ‘hoe’ en het ‘wat’.

Plattegrond van de Van der Zandt

showroom, de Nederlandse ‘Initiatief

voor de Toekomst’ pilotstore.

B. V. B. A. Küppersbusch S. P. R. L.

Z. 3 Doornveld 121, B-1731 Zellik

Tel.: (02) 466 87 40, Fax: (02) 466 76 87

www.kuppersbusch.be

MHK Belgium - november - pagina 10

MHK Belgium - november - pagina 11

More magazines by this user