Download de volledige versie als PDF - KPN

kpn.com

Download de volledige versie als PDF - KPN

ALLES DRAAIT

OM CONTACT


MENSEN IN

VERBINDING

Onze ambities en verantwoordelijkheden

gaan veel verder dan de levering van

diensten en producten. We willen een

verbindende factor zijn, contacten mogelijk

maken, mensen uit hun isolement houden

of halen. Met het KPN Mooiste Contact

Fonds en onze sponsoractiviteiten laten

we zien hoe we die rol waarmaken, iedere

dag weer. We vinden dat vanzelfsprekend

en we doen het graag.


4. MENSEN IN VERBINDING

DOELEN EN RESULTATEN

Indicator

Resultaat

2011

Doel

2012

Resultaat

2012

Doel

2013

Doel 2014

en verder

Activering

medewerkers in

Nederland

Bereik van

doelgroep in

Nederland

Aantal KPN-vrijwilligers

voor het KPN Mooiste

Contact Fonds

Aantal kinderen met een

autistische eigenschap

voorzien van een

smartphone met

applicatie

Aantal langdurig ernstig

zieke kinderen voorzien

van een webchair

1528 2000 1272 – –

441 400 460 – –

282 – 216 500 800 in 2014

1250 in 2015

4.1. ONZE VISIE: ONZE KRACHT

IS MENSEN VERBINDEN

De leidraad voor ons sponsorbeleid is, net als

bij onze kernactiviteiten, mensen met elkaar

verbinden, een groot publiek bereiken en de

sympathie voor het merk KPN laten groeien.

Met het KPN Mooiste Contact Fonds bieden

we onder andere ICT-oplossingen waarmee

we mensen helpen die buiten hun schuld het

contact met anderen verliezen of moeilijk

contact maken. Met onze sportsponsoring

verbinden we schaatsend Nederland en

ook op cultureel vlak richten we ons op een

breed publiek: sinds 1 januari 2013 zijn we

hoofdsponsor van het totaal gerenoveerde

Rijksmuseum in Amsterdam. Ook leggen

we een verbinding tussen medewerkers en

de samenleving: in 2012 droegen 1272 KPN’ers

als vrijwilliger een steentje bij aan de projecten

van het KPN Mooiste Contact Fonds. Dat waren

er 728 minder dan we hadden gepland.

4.2. KPN MOOISTE CONTACT FONDS

Met het KPN Mooiste Contact Fonds steunen

we projecten voor langere tijd en helpen we

nieuwe initiatieven op weg. Als zo’n initiatief

eenmaal stevig staat, zoals SociaalOpStap,

verplaatsen we onze focus naar een ander

project. Daarbij kijken we altijd naar de

manier waarop de combinatie van mensen

en middelen het beste tot zijn recht komt.

We hebben daarom onze activiteiten voor

KlassseContact, ons meest onderscheidende

project, geïntensiveerd.

We stopten in 2012 met de pilot ‘Generatie

TV’, een eenvoudige televisieapplicatie met

extra kanalen waarmee senioren contact

met hun dierbaren kunnen onderhouden.

We bereikten te weinig senioren, veelal

tachtigplussers, omdat ze meer moeite met

de applicatie hadden dan gedacht en omdat

de vraag naar het product lager was dan

we hadden verwacht.

Vrijwilligers van het KPN Mooiste Contact Fonds gingen op pad met ouderen tijdens de XL-Dagen.

Eén van de uitstapjes was een bezoek aan theaterprogramma ‘Tour de Toon’.

KlasseContact

Met KlasseContact doen we wat de naam

zegt: met behulp van een zogeheten Webchair

brengen we langdurig ernstig zieke kinderen

‘virtueel terug in de klas’ en in contact met hun

klasgenoten. De webchair, een stoel waarop

een camera en beeldscherm zijn gemonteerd,

wordt in de klas geplaatst. Via een laptop met

een draaibare webcam kan het zieke kind

thuis met de klas communiceren en vice versa.

In 2012 konden we zo ruim tweehonderd

78

KPN | Maatschappelijk verslag 2012


kinderen blij maken. Het is ons streven om in

2015 1250 langdurig ernstig zieke kinderen

in Nederland van een webchair te voorzien.

In 2013 moeten dat er vijfhonderd zijn.

SociaalOpStap

Met SociaalOpStap richten we ons op kinderen

met een autistische eigenschap. Samen met

het Landelijk Netwerk Autisme en de

CED-Groep (die professionals in het onderwijs

ondersteunt) ontwikkelden we in 2010 een

speciale app voor de smartphone. De app

geeft tips voor de omgang met alledaagse,

onverwachte situaties, waarin deze kinderen

zich vaak geen raad weten. We droegen

in 2012 financieel bij aan SociaalOpStap

en stelden smartphones beschikbaar.

Vrijwilligers van KPN hielpen de kinderen

bij het gebruik van de app.

Sinds 2010 bereikten we dertig

onderwijsinstellingen die zich op kinderen

met autisme richten. Wij boden ze het door

ons ontwikkelde SociaalOpStap-lespakket aan.

Eind 2012 konden zo’n duizend kinderen met

autisme de SociaalOpStap-app gebruiken.

Daarmee staat dit initiatief stevig genoeg in de

steigers om zonder onze steun verder te gaan.

XL Dagen en winterevenement

Jaarlijks organiseert het KPN Mooiste Contact

Fonds twee grote evenementen waarin

contact en het bestrijden van eenzaamheid

centraal staan. We hielden vijf XL Dagen

op vijf locaties. Ruim vijfhonderd KPN’ers

begeleidden zo’n 550 senioren naar de

theatervoorstelling Tour de Toon. We

organiseerden de XL Dagen samen met de

Stichting Vier Het Leven. Het winterevenement

in 2012 was een groot kerstdiner voor 650

senioren. Vierhonderd vrijwilligers van KPN

ontvingen de gasten in het bedrijfsrestaurant

van onze kantoren in Den Haag, Groningen

en Houten, waar ze konden genieten van

een diner en muzikale optredens.

In Contact met Alzheimer

In 2012 startten we een nieuw project:

In Contact met Alzheimer. Het betreft

de ontwikkeling en toepassing van

Tréés, de opvolger van de Lokafoon.

Alzheimerpatiënten kunnen gedesoriënteerd

raken en weglopen. Tréés is uitgerust met

global positioning system (GPS) en helpt

mantelzorgers of verplegend personeel

de patiënt snel en eenvoudig te traceren.

We ontwikkelen Tréés samen met KPN Zorg,

het Amsterdamse VUmc, de Alarmcentrale

Erasmusbrug en zorgverzekeraars. In 2013

willen we de betrouwbaarheid van Tréés bij

honderd Alzheimerpatiënten gaan testen.

E-Plus en KPN Group Belgium

E-Plus is sinds 2011 partner van Digitale

Chancen (Digitale Kansen), een initiatief van

het Duitse ministerie van Economische Zaken.

Het ontwikkelt een programma dat mensen

terzijde staat die niet vanzelfsprekend

aansluiting vinden bij de digitalisering van

de samenleving. De stichting richt zich met

name op jongeren, ouderen en immigranten.

E-Plus zit in het bestuur. In 2012 organiseerde

Digitale Chancen drie rondetafelgesprekken.

Een van de onderwerpen was erop gericht

senioren te helpen met de smartphone

en tablet om te gaan. We bezochten

bejaardenhuizen in vier steden en

deelden ruim honderd tablets uit.

In 2013 wil E-Plus niet alleen met geld, maar

ook met de vrijwillige inzet van medewerkers

ondersteuning aan deze initiatieven bieden.

KPN Group Belgium werkte in 2012, net

als het jaar ervoor, mee aan een actie

op de Belgische stranden met ‘antiverdwaalarmbandjes’

voor kinderen en

oriëntatiepalen, met daarop een voor

kinderen herkenbaar figuur. Ouders kunnen

op de armbandjes de naam van hun kind

en hun mobiele nummer vermelden.

Op die manier levert KPN Group Belgium

via mobiele telefonie een bijdrage aan het

vergroten van de veiligheid van de kinderen.

De 360.000 bandjes zijn gratis verkrijgbaar

bij zo’n 350 distributiepunten langs de kust.

KPN Group Belgium ondersteunde in 2012

tevens CAP48, een initiatief dat zich richt

op solidariteit met en verbetering van

de mogelijkheden voor lichamelijk,

verstandelijk en sociaal gehandicapten.

AANTAL VRIJWILLIGERS

KPN MOOISTE

CONTACT

FONDS

IN 2012

KPN | Maatschappelijk verslag 2012 79


Mensen in verbinding vervolg

4.3. SPORTSPONSORING

Schaatsen, een typisch Nederlandse sport

die goed bij ons past, is de tweede pijler

van ons sponsorbeleid. Sinds de zomer van

2010 is KPN hoofdsponsor van de Koninklijke

Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Met ons sponsorschap en de activiteiten

die wij eromheen ontplooien, willen we

de loyaliteit, sympathie en voorkeur van

schaatsend Nederland voor ons merk winnen.

Uit maandelijkse metingen van KPN, in

samenwerking met Sponsorbrein en

marktonderzoeksbureau Blauw Research,

blijkt dat dit werkt: bij schaatsliefhebbers

ligt de merkvoorkeur voor KPN structureel

hoger dan bij niet-schaatsliefhebbers. Ook

adviseren schaatsliefhebbers het KPN-merk

eerder bij vrienden en familie.

Meer dan in voorgaande jaren zetten we de

schaatssponsoring ook in de zakelijke en de

consumentenmarkt in, waardoor steeds meer

klanten met de schaatssport in aanraking

komen. Via acties, mailings, acquisitie of ter

vergoeding of compensatie, stelde ons zakelijke

segment in 2012 ruim 25.000 toegangskaarten

voor schaatsevenementen beschikbaar.

Samen met de KNSB willen we het schaatsen

in Nederland voor de actieve sporter én

de toeschouwer populairder maken. Zo

organiseren we bij ieder KPN NK in het

Thialf-stadion het KPN Clubhuis, de gratis

toegankelijke ontmoetingsplek voor

schaatsfans. Er vinden onder meer

huldigingen, handtekeningensessies en

kinderpersconferenties plaats en er treden

artiesten op. Ruim 15.000 schaatsfans

bezochten het KPN Clubhuis in 2012.

Ook samen met de KNSB en andere

sponsors maakten we onder de naam

IJSTIJD! ‘schaatsen in jouw buurt’ voor jonge

schaatsers mogelijk. In de centra van steden

en dorpen gebruikten we hiervoor de

faciliteiten van achttien kleine, lokale

kunstijsbanen. Ook de KPN Junior Schaatsclub

brachten we naar deze schaatsbanen. In

samenwerking met scholen en verenigingen

organiseerden we schaatslessen voor de jeugd

van zes tot dertien jaar. We sloten de lessen

af met clinics van oud-wereldkampioenen

Barbara de Loor en Annamarie Thomas.

KPN Junior Schaatsclub kwam dertig keer

in actie en zorgde ervoor dat meer dan

achtduizend kinderen hun eerste slagen op het

ijs maakten. Doordat ouders en familieleden

vaak hun verrichtingen zagen was het bereik

van deze sponsoractiviteit vele malen groter.

Bovendien haakten KPN winkels in de

desbetreffende gemeenten met acties aan

bij IJSTIJD! Klanten kregen gratis entreekaartjes

voor de schaatsbaan of ontvingen een gadget,

zoals de populaire KPN Wilhelmuts of de KPN

Slimme Handschoen, waarmee je in de kou

gewoon je smartphone kunt bedienen.

We waren ook hoofdsponsor van het

marathonschaatsen, shorttrack, inline skaten en

schaatsen op natuurijs. We boden ruim honderd

natuurijsverenigingen (gratis) schaatspakketten

aan, zoals afzetlinten, hesjes en ‘pas op

wak’-bordjes. Zo bereikten we ruim een half

miljoen recreatieve schaatsers die bij of via de

verenigingen hun tochten op natuurijs reden.

Op de portal www.schaatsen.nl vinden

schaatsliefhebbers informatie over hun sport.

De portal werd in 2012 uitgebreid met een

mobiele app. Schaatsen.nl werd genomineerd

voor sportwebsite van het jaar, maar viel

buiten de prijzen.

Overeenkomstig het concept ‘1% Fair

Share’ doneerden we 1 procent van

ons schaatssponsorbudget aan de

gehandicaptensport. Samen met het Fonds

Gehandicaptensport organiseerden we van

dit bedrag de KPN Schaatsvriendendag op

de kunstijsbaan FlevOnice in Biddinghuizen.

Daaraan namen in januari 2012 ruim 3300

mensen deel, waarvan bijna duizend

lichamelijk of verstandelijk beperkte kinderen.

Dat waren ruim 1300 deelnemers meer

dan in 2011. Eind maart 2013 wordt de KPN

Schaatsvriendendag weer georganiseerd.

In 2013 bouwen we verder aan onze positie als

hoofdsponsor van het schaatsen in Nederland.

Onder de noemer KPN Verbindt Schaatsend

Nederland zijn we weer actief op vele

KPN is hoofdsponsor van de KNSB. Samen willen we het schaatsen in Nederland voor de actieve sporter én de

toeschouwer populairder maken.

80

KPN | Maatschappelijk verslag 2012


terreinen, waarbij we samen met de KNSB nog

meer mensen op of bij het ijs willen krijgen.

We zetten ook onze producten en diensten in

om de schaatsbeleving te vergroten. Zo blijven

we investeren in het platform schaatsen.nl, het

KPN clubhuis bij de NK’s, het project IJSTIJD!

en de KPN Junior Schaatsclub.

Evenals in voorgaande jaren sponsorde KPN

Group Belgium (BASE) de Waalse voetbalclub

Standard Luik, het Vlaamse Zulte Waregem

en de basketbalverenigingen Okapi Aalstar

(Aalst) en Leuven Bears. KPN Group Belgium

hernieuwde het partnerschap met de

Amaury Sport Organisation om de Ardense

wielerklassiekers te sponsoren en voegde aan

het contract de klassieker Parijs-Roubaix toe.

BASE was al partner van de Flanders Classics

(waaronder de Ronde van Vlaanderen) en

zette dit in 2012 voort. Het presenteerde

een nieuwe BASE-wielerapp, waarmee fans

deze wedstrijden op de voet kunnen volgen.

KPN Group Belgium onderzoekt of zo’n

app in 2013 ook voor de andere, door

BASE gesponsorde wielerwedstrijden

kan worden ontwikkeld.

Schrijver en filosoof Alain de Botton tijdens het debat ‘Het Nieuwe Holland’ in het Rijksmuseum. Een debat

over Het Nieuwe Leven & Werken.

4.4. CULTUURSPONSORING

Op 1 januari 2013 werd KPN hoofdsponsor

van het geheel vernieuwde, gerenoveerde

Rijksmuseum in Amsterdam. We zijn er trots

op dat we mogen bijdragen aan dit nationale

kunstbezit. Net als KPN heeft het Rijksmuseum

een lange en rijke geschiedenis en net als KPN

is ook het Rijksmuseum ‘een beetje van ons

allemaal’. Het museum biedt ons niet alleen

relatiemarketingmogelijkheden voor onze

(top)relaties, maar ook voor onze klanten

en eigen medewerkers. Zo ontvingen alle

KPN-medewerkers en gepensioneerden

in december twee gratis toegangskaartjes

voor het museum.

In 2013 organiseren we diverse evenementen

in het Rijksmuseum voor onze toprelaties,

maar zeker ook voor het museumpubliek.

4.5. UITDAGINGEN EN DILEMMA’S

Met grote overtuiging en betrokkenheid zijn

we hoofdsponsor van de KNSB. Tegelijkertijd

willen we voorkomen dat de schaatsbond, in

termen van continuïteit en activiteiten, op deze

manier financieel te afhankelijk van ons wordt.

Onze huidige verbintenis met de bond loopt

tot na de Olympische Winterspelen in 2014.

Om de continuïteit van de bondsactiviteiten

zeker te stellen, ongeacht onze betrokkenheid,

traden we eind 2012 al over een mogelijke

verlenging en de voorwaarden van onze

samenwerking in dialoog met de KNSB, zodat

de bond tijdig andere samenwerkingspartners

zou kunnen benaderen.

KPN | Maatschappelijk verslag 2012 81

More magazines by this user
Similar magazines