06.04.2014 Views

AFVALFABET - Provincie West-Vlaanderen

AFVALFABET - Provincie West-Vlaanderen

AFVALFABET - Provincie West-Vlaanderen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>AFVALFABET</strong><br />

samen pakken we het afval aan<br />

Wegwijs in het afvalverkeer<br />

Handleiding bij het sorteren<br />

Glas<br />

Restafval<br />

GFT<br />

Kringloop<br />

Snoeihout<br />

PMD<br />

KGA<br />

Papier<br />

& Karton


<strong>AFVALFABET</strong><br />

2<br />

Leeswijzer<br />

In het eerste deel vooraan komt u per<br />

fractie heel wat te weten over het voorkomen<br />

van afval. In dit tweede deel<br />

geven we een alfabetische opsomming<br />

van veel voorkomende goederen die u<br />

vroeg of laat kwijt moet.<br />

Per voorwerp (kolom 1) kunt u in kolom<br />

2 aflezen tot welke fractie het behoort.<br />

Op die manier kunt u, met behulp van het<br />

eerste deel en de afvalkalender, nagaan<br />

hoe u uw afval moet sorteren. Waar<br />

mogelijk geven we opnieuw relevante<br />

preventietips mee (kolom 3).<br />

De lijst is verre van volledig. Toch zal u<br />

de meest gangbare goederen terugvinden.<br />

Met de onderstaande tips zal u wellicht<br />

heel wat vlotter door de lijst kunnen<br />

snuffelen.<br />

Hoe deze lijst te gebruiken/mogelijke<br />

problemen:<br />

Sommige voorwerpen worden in<br />

verschillende materiaalsoorten op<br />

de markt gebracht: bv. een houten<br />

plank en een plank uit kunststof. In<br />

kolom 1 zal dit vermeld staan als<br />

plank (hout/kunststof) en in kolom<br />

2 als hout/restafval. Lees dit als:<br />

een plank uit hout hoort thuis in de<br />

houtcontainer en een plank uit<br />

kunststof hoort thuis bij het restafval.<br />

Restafval: zaken die wegens hun<br />

grootte niet in de restafvalzak kunnen,<br />

horen thuis op het containerpark.<br />

Vraag op het containerpark<br />

eventueel advies aan de parkwachter.<br />

Sommige zaken vallen onder eenzelfde<br />

noemer. Zo hebben we niet<br />

de ganse groente- en fruitafdeling<br />

opgesomd. Kijk in de tabel gewoon<br />

onder fruitresten en groenteafval<br />

om iets dergelijks te sorteren of te<br />

voorkomen. Hetzelfde geldt voor<br />

kledingsstukken (kleding) of<br />

schoeisel (schoen).<br />

Ook elektrische apparaten hebben<br />

we niet tot vervelens toe opgesomd.<br />

In het eerste deel vindt u vast voldoende<br />

informatie over deze fractie.<br />

Voor lege verpakkingen van producten<br />

die bestempeld worden als<br />

KGA zijn er twee mogelijkheden:<br />

bevat de verpakking nog restjes<br />

KGA, dan moet u deze sorteren bij<br />

het KGA (kijk steeds naar dit symbool<br />

). Enkel als de verpakking<br />

volledig leeg en proper is, mag u<br />

deze soms sorteren bij een overige<br />

fractie. Veel hangt af van wat er<br />

in de fles zat. Verpakkingen van<br />

gevaarlijke producten blijven KGA<br />

zelfs als ze leeg zijn.<br />

Omdat er nogal wat twijfelgevallen<br />

zijn, kijkt u best naar volgend symbool<br />

om de fractie te kennen:<br />

Verder is er het groente-, fruiten<br />

tuinafval. In de sorteergids staat<br />

dit consequent als rest aangegeven.<br />

Alleen als u het thuis echt niet<br />

kan composteren, mag u het met<br />

de restafvalzak meegeven. Bij de<br />

composteerbare fracties staat<br />

daarom ook steeds het symbool .<br />

Sommige etensresten kunt u niet<br />

composteren (bvb. vlees) maar<br />

daarmee kunt u wel de kippen<br />

gelukkig maken: in zo’n geval vindt<br />

u het symbool terug.<br />

Vindt u iets niet terug?<br />

Ga dan eens op zoek naar een synoniem.<br />

Bijvoorbeeld:<br />

koptelefoon > hoofdtelefoon<br />

geneesmiddelen > medicijnen


samen pakken we het afval aan<br />

A<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

aansteker<br />

aardappelschillen<br />

aardappelzak (kunststof)<br />

aardappelzak (papier)<br />

aardbeienbakje (kunststof)<br />

aarde (droog, geen klei)<br />

aardewerk<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval of plastic folies<br />

papier en karton<br />

(zuiver aanleveren)<br />

restafval<br />

cbouwafval<br />

bouwafval<br />

Aansteker:<br />

Gebruik een hervulbare aansteker<br />

of een zippo.<br />

accu<br />

KGA<br />

aceton<br />

KGA restafval<br />

actieve kool<br />

restafval<br />

(filter voor waterbehandeling)<br />

afbijtmiddel<br />

KGA restafval<br />

afsluitingsdraad (kunststof) restafval<br />

afsluitingsdraad (metaal) schroot<br />

aftershave<br />

KGA PMD of glas<br />

after-sun<br />

KGA PMD of glas<br />

afvalolie<br />

KGA restafval<br />

afwasmiddel<br />

KGA PMD of glas<br />

alcohol<br />

KGA restafval<br />

alcoholstift<br />

KGA<br />

alkaline batterij<br />

KGA (of Bebat-recipiënten<br />

in handelszaken)<br />

aluminium blikje, schaaltje PMD<br />

of bakje<br />

aluminium voorwerp schroot<br />

(geen folie, blikje of<br />

schaaltje/bakje)<br />

aluminiumfolie<br />

restafval<br />

ammoniak<br />

KGA restafval<br />

ampul<br />

oude geneesmiddelen bij de<br />

apotheker<br />

bouwafval<br />

anti-rimpelcrème<br />

KGA<br />

antiroestmiddel<br />

KGA restafval<br />

Alcoholstift:<br />

Gebruik een navulbare stift,<br />

bij voorkeur op waterbasis.<br />

Alkaline batterij:<br />

Gebruik toestellen op netstroom.<br />

Gebruik herlaadbare batterijen,<br />

bij voorkeur nikkelmetaal-hydryde<br />

(NiMH-batterijen).<br />

Aluminiumfolie:<br />

Gebruik een brooddoos, wegbergdozen<br />

of zo nodig plastic<br />

folie.<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

3


<strong>AFVALFABET</strong><br />

antivries<br />

KGA restafval<br />

appel (-schil)<br />

restafval<br />

appelsien<br />

restafval<br />

as (uit kachel)<br />

bouwafval<br />

asbak (glas of steen)<br />

recyclagepark (niet recycleerbaar)<br />

of kringloopwinkel<br />

asbak (kunststof)<br />

restafval<br />

asbesthoudende materialen KGA of laten ophalen door<br />

(andere dan 'eternit' of erkende ophaler (lijst zie<br />

cementgebonden)<br />

www.ovam.be)<br />

asfalt<br />

erkende ophaler<br />

audiocassette/tape<br />

KGA (filmafval)<br />

(bandopnemer, cassettespeler)<br />

autoband (zonder velg) garagist<br />

of bandenbedrijf<br />

autobatterij<br />

autoruit<br />

autoshampoo<br />

autowieldop (plastiek)<br />

autowieldop (metaal)<br />

azijn<br />

KGA<br />

vlak glas<br />

KGA PMD<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA PMD of glas<br />

Autoband:<br />

Verleng de levensduur: hou een<br />

vlotte rijstijl aan, zonder bruusk<br />

optrekken of remmen. Controleer<br />

regelmatig de bandendruk.<br />

B<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

badschuim<br />

KGA PMD<br />

bakbloem<br />

restafval<br />

baksteen<br />

bouwafval<br />

bal<br />

restafval<br />

ballon<br />

restafval<br />

balpen<br />

KGA/restafval indien leeg<br />

barbecue-stel (niet-elektrisch) schroot<br />

barometer (met kwik) KGA<br />

batterij<br />

KGA (of Bebat-recipiënten in<br />

handelszaken of scholen)<br />

beddengoed<br />

restafval<br />

beenderen<br />

restafval<br />

Badschuim:<br />

Gebruik gewone zeep.<br />

Balpen:<br />

Gebruik een navulbare pen.<br />

Batterij:<br />

Gebruik toestellen op netstroom.<br />

Gebruik herlaadbare batterijen.<br />

4<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

behangpapier<br />

restafval<br />

behanglijmoplosser KGA<br />

beits<br />

KGA restafval<br />

benzine<br />

KGA restafval<br />

bestek (kunststof)<br />

restafval<br />

bestek (metaal)<br />

schroot<br />

bestrijdingsmiddel<br />

KGA KGA<br />

beton<br />

bouwafval<br />

BH<br />

textielafval of restafval<br />

bierfles (wegwerp)<br />

glas<br />

bierviltje<br />

papier en karton<br />

bindmiddel<br />

KGA<br />

bladeren (boom, struik, haag...) groenafval<br />

bleekwater<br />

KGA restafval of PMD<br />

blikje<br />

PMD<br />

bloem (meel)<br />

restafval<br />

bloemen<br />

restafval<br />

bloempot (kunststof) apart inzamelpunt<br />

bloempot (steen/aardewerk/ bouwafval<br />

terracotta)<br />

boek<br />

papier en karton<br />

boekentas (kunststof) restafval<br />

boekentas (textiel of leder) textielafval of restafval<br />

boenwas<br />

KGA restafval<br />

boiler (gas)<br />

schroot<br />

boiler (elektrisch)<br />

AEEA<br />

bokaal (glas)<br />

glas (metalen deksel bij PMD)<br />

boomschors<br />

groenafval<br />

boomstronk<br />

boomstronken<br />

botervlootje<br />

restafval<br />

braadpan<br />

schroot<br />

brandblusapparaat<br />

KGA KGA<br />

brandspiritus<br />

KGA KGA of restafval<br />

breinaald (kunststof, restafval<br />

goed verpakken!)<br />

breinaald (metaal)<br />

schroot<br />

Composteerbaar<br />

Behanglijmoplosser:<br />

'Stoom' uw behang af.<br />

Bestek (kunststof):<br />

Gebruik duurzaam, metalen<br />

bestek.<br />

Bestrijdingsmiddelen:<br />

Houd ongedierte en ziekten<br />

binnen de perken door vruchtwisseling<br />

toe te passen, natuurlijke<br />

vijanden aan te trekken<br />

(vogels, egels, kikkers,...).<br />

Bierfles:<br />

Geef de voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Blikje:<br />

Geef de voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Gebruik een<br />

drinkbus of thermos.<br />

Bloempot kunststof:<br />

Gebruik biodegradeerbare<br />

bloempotjes die je in de grond<br />

kunt ingraven of thuis kunt<br />

composteren, te herkennen aan<br />

het 'OK bio soil' label.<br />

Boekentas:<br />

Indien nog herbruikbaar is hij<br />

welkom in het kringloopcentrum;<br />

zelfs al beantwoordt hij<br />

niet meer aan de laatste mode.<br />

Boomschors:<br />

Laat het als muchlaag liggen<br />

tussen bomen, struiken en<br />

heesters. Gooi het op de<br />

composthoop, in de compostbak<br />

of het compostvat.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

5


<strong>AFVALFABET</strong><br />

brievenbus (kunststof) restafval<br />

brievenbus (metaal) schroot<br />

brikverpakking (drankkarton) PMD<br />

bril<br />

restafval<br />

brilglas<br />

restafval of bouwafval<br />

broeksriem<br />

textielafval of restafval<br />

brons (beeldje,…)<br />

schroot<br />

brood<br />

restafval<br />

broodkruimels<br />

restafval<br />

broodzak<br />

restafval. Indien niet geparaffineerd:<br />

bij P&K<br />

bruin-zonder-zon<br />

KGA PMD<br />

buislamp (niet breken) KGA (TL-lampen)<br />

Brikverpakking:<br />

Geef de voorkeur aan retourflessen<br />

met statiegeld.<br />

Brood:<br />

Koop niet te veel ineens.<br />

Rooster oud brood tot toast of<br />

verwerk het in broodpudding.<br />

Voer het aan de dieren.<br />

Broodzak:<br />

Neem uw eigen broodzak mee<br />

naar de bakker.<br />

C<br />

Afval<br />

6<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

Cadeaupapier:<br />

cadeaupapier<br />

papier en karton (zuiver)<br />

Verpak een geschenk in een<br />

carbolineum<br />

KGA restafval<br />

bruikbare verpakking (handdoek,<br />

brooddoos, ...).<br />

carbonpapier<br />

restafval<br />

cartridge (printer)<br />

KGA<br />

Cartridge:<br />

Geef de voorkeur aan hervulbare<br />

inktpatronen.<br />

cassette (video en audio) KGA<br />

cd-doosje<br />

restafval<br />

cd-schijfje<br />

restafval of KGA (filmafval) CD-schijfje:<br />

Opgehangen aan een tak of een<br />

cement<br />

bouwafval<br />

stokje kunnen ze nog werken als<br />

cementzak (al dan niet leeg) restafval of plasticfolies<br />

milieuvriendelijke vogelafschrikker<br />

ter bescherming van kiemende<br />

champignonbakje<br />

restafval<br />

plantjes of rijpend fruit.<br />

chemische ontstopper<br />

KGA restafval<br />

chips<br />

restafval<br />

chloroform<br />

KGA restafval<br />

chocolade<br />

restafval<br />

compaktuna<br />

KGA (verven)<br />

confituurpot<br />

glas<br />

conservenblikje<br />

PMD<br />

Conservenblikje:<br />

Geef de voorkeur aan verse<br />

contactlens<br />

restafval of bouwafval<br />

producten. Al eens gedacht aan<br />

correctielint<br />

KGA<br />

een vers (bio-)groente- of<br />

fruitpakket?!<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

correctievloeistof<br />

corrector (tipp-ex)<br />

correctorverdunner<br />

cosmetica<br />

creoline<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

KGA restafval<br />

KGA PMD (geen glas)<br />

KGA restafval<br />

D<br />

Afval Fractie<br />

dakpan<br />

bouwafval<br />

Hoe voorkomen<br />

decapant<br />

KGA<br />

dekbed<br />

textielafval of restafval<br />

deken<br />

textielafval of restafval<br />

deksel (kunststof)<br />

restafval<br />

deksel (metaal)<br />

schroot<br />

deksel (metaal, te groot voor schroot<br />

PMD-zak)<br />

deodorant<br />

KGA PMD of glas<br />

detergent<br />

KGA PMD of glas<br />

dettol<br />

KGA glas<br />

deur (hout)<br />

recyclagepark (houtafval)<br />

dia (bij voorkeur zonder kader) KGA<br />

dicteerapparaat<br />

AEEA<br />

diepvrieszak (zuiver - niet van restafval<br />

vlees, vis, gevogelte of zuivel)<br />

dierlijke uitwerpselen restafval<br />

(gemengd met ander afval,<br />

geen zak vol)<br />

diesel<br />

KGA<br />

diskette (computer)<br />

KGA<br />

dissolvant<br />

KGA KGA of glas<br />

donsdeken<br />

textielafval<br />

dood huisdier<br />

laten ophalen door erkende ophaler<br />

(verplicht voor dieren zwaarder dan<br />

10 kg) of naar dierencrematorium of<br />

begraafplaats brengen (lijst erkende<br />

ophalers, begraafplaatsen, crematoria:<br />

zie www.ovam.be) of bel naar Rendac<br />

053/640.234<br />

Composteerbaar<br />

Detergent kunststof fles of flacon:<br />

Kies een navulbare verpakking.<br />

Dierlijke uitwerpselen:<br />

Van kleine huisdieren (cavia e.d.)<br />

is de mest composteerbaar.<br />

Diskette:<br />

Gebruik een memory-stick.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

7


<strong>AFVALFABET</strong><br />

dop (kunststof) op plastiek fles PMD<br />

dop (los)<br />

restafval<br />

dop (metaal)<br />

PMD<br />

douchegel<br />

KGA PMD<br />

drankblikjes<br />

PMD<br />

drankkarton (brik)<br />

PMD<br />

drinkbeker (glas)<br />

containerpark<br />

drinkbeker/ -bus (kunststof) restafval<br />

drinkbus (metaal)<br />

schroot<br />

droogkuisproduct<br />

KGA<br />

dvd-schijfje<br />

KGA<br />

dweil<br />

restafval<br />

dynamiet<br />

politie verwittigen<br />

Douchegel:<br />

Geef de voorkeur aan zeep.<br />

Drankblikjes en -kartons:<br />

Geef de voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Droogkuisproduct:<br />

Geef de voorkeur aan zeep en<br />

aan wasbaar textiel.<br />

E<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

eau de cologne<br />

KGA PMD of glas<br />

eierdoos (kartonvezel) papier en karton<br />

eierdoos (kunststof) restafval<br />

eierschaal<br />

restafval<br />

elektriciteitsdraad<br />

oude metalen (recyclagepark)<br />

elektrische en elektronische AEEA<br />

apparaten<br />

emmer (kunststof)<br />

restafval<br />

emmer (metaal)<br />

schroot<br />

envelop<br />

(al dan niet met venster) papier en karton<br />

etensresten<br />

restafval<br />

eterniet (plaat, buis,<br />

golfplaat…)<br />

ethanol<br />

ether<br />

eyeliner<br />

asbesthoudend afval<br />

KGA KGA of restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

Eierdoos:<br />

Kan meerdere keren gebruikt<br />

worden.<br />

Eierschaal:<br />

Verbrijzel ze en gooi ze op de<br />

composthoop, in de compostbak<br />

of het compostvat.<br />

Etensresten:<br />

Voeder ze aan de kippen of een<br />

huisdier (hond, poes, ...). Kleine<br />

hoeveelheden zonder vlees, vis,<br />

vet of saus: gooi ze op de<br />

composthoop, in de compostbak<br />

of het compostvat en werk ze<br />

onder.<br />

8<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

F<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

faxpapier<br />

faxpapier op rol<br />

fiets<br />

fietsband<br />

fietshelm<br />

fietspomp (kunststof)<br />

fietspomp (metaal)<br />

filmrolletjes<br />

film<br />

filter van dampkap<br />

filterzakje (koffie)<br />

fineerhout<br />

fixeervloeistof<br />

flacon (kunststof)<br />

fles (glas)<br />

fles (kunststof)<br />

flesopener (kunststof)<br />

flesopener (metaal)<br />

fluostift<br />

folie (zuiver - transparant<br />

of gekleurd)<br />

fond de teint<br />

fondue-olie<br />

fopspeen<br />

formol<br />

fosforzuur<br />

fotocamera (klassiek,<br />

analoog, zonder batterijtjes)<br />

fotografische producten<br />

foto-negatief<br />

fotopapier<br />

foto<br />

friet<br />

frituurolie, -vet<br />

fruitkistje<br />

fruitresten<br />

Composteerbaar<br />

papier en karton<br />

papier en karton<br />

schroot (zonder banden)<br />

restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval<br />

houtafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

PMD<br />

glas<br />

PMD<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

plasticfolies<br />

KGA restafval<br />

KGA glas of restafval<br />

restafval<br />

AEEA<br />

KGA<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval<br />

KGA PMD of restafval<br />

houtafval (zonder perskarton)<br />

restafval<br />

Fiets:<br />

Breng nog bruikbare fietsen<br />

naar de kringloopwinkel.<br />

Fietsband:<br />

Opengesneden fietsbanden<br />

kunnen nog handig dienstdoen<br />

als elastiek of bevestigingsriem<br />

(bv. voor beginnende boompjes<br />

aan een stok).<br />

Filmrolletjes:<br />

Fotografeer digitaal.<br />

Flacon:<br />

Kies bij voorkeur navulbare<br />

verpakkingen.<br />

Fles (kunststof):<br />

Kies bij voorkeur flessen met<br />

statiegeld.<br />

Fluostift:<br />

Gebruik een fluopotlood.<br />

Folie:<br />

Wegwerp-microgolffolie is overbodig.<br />

Er bestaan speciale<br />

plastic deksels om spatten te<br />

voorkomen die oneindig herbruikbaar<br />

zijn. Je kunt je restjes<br />

ook bewaren in een microgolfbestendige<br />

bewaardoos die je voor<br />

het opwarmen rechtstreeks in<br />

de microgolf kunt plaatsen.<br />

Fotografische producten/Fotonegatief:<br />

Fotografeer digitaal.<br />

Frituurolie:<br />

Stel de juiste temperatuur in als<br />

je frieten bakt, zo gaat de olie<br />

langer mee. Verwijder ook af en<br />

toe zwarte restjes uit het vet.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

9


<strong>AFVALFABET</strong><br />

G<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

garnaalpellen<br />

restafval<br />

gasfles<br />

KGA of schroot<br />

gebak<br />

restafval<br />

gebit (vals)<br />

restafval<br />

gel<br />

KGA PMD of glas<br />

gelaagd glas<br />

vlak glas<br />

geneesmiddel<br />

apotheker<br />

geschenkverpakking papier en karton<br />

Geschenkverpakking:<br />

Zie cadeaupapier.<br />

geursteentje (w.c.)<br />

KGA<br />

Geursteentje:<br />

gevelreiniger<br />

KGA restafval<br />

Helemaal opgebruiken!<br />

geweer<br />

politie verwittigen<br />

gif<br />

KGA KGA of restafval<br />

gips<br />

bouwafval<br />

gipsverband<br />

restafval<br />

glas (fles, flacon en bokaal) glas<br />

glas (gerookt)<br />

bouwafval<br />

glas (vensters/vlak glas) vlak glas<br />

glasvezel<br />

restafval<br />

glasvezelbehang<br />

restafval<br />

glaswol<br />

restafval<br />

gloeilamp (liefst in doosje bouwafval<br />

ter bescherming tegen<br />

scherven)<br />

gootsteenontstopper<br />

gordijnen<br />

grammofoonplaat<br />

gras<br />

groenteafval<br />

gsm<br />

gyprocplaat<br />

KGA KGA of restafval<br />

textielafval of restafval<br />

KGA (filmafval)<br />

groenafval<br />

restafval<br />

AEEA<br />

bouwafval<br />

Gasfles:<br />

Kies flessen die u leeg kunt<br />

terugbrengen naar de handelaar.<br />

Glas (wegwerp):<br />

Blaas uw bokaal een tweede<br />

leven in: zoek een nuttige<br />

functie, bvb. als opbergrecipiënt<br />

(voedsel, nagels, ...)<br />

Gootsteenontstopper:<br />

Ontstop de gootsteen met een<br />

rubberen zuignap. Lukt dat niet,<br />

schroef dan de afvoer los en<br />

maak hem schoon.<br />

Gras:<br />

Vervang (een stuk van) uw gazon<br />

door een bloemenweide die je<br />

één of twee keer per jaar maait.<br />

Zaai een traaggroeiend grasmengsel<br />

en dien hoogstens wat<br />

organische meststof of fijn<br />

gezeefde compost toe. Gebruik<br />

een mulchmaaier.<br />

10<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

H<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

haagscheersel<br />

haar<br />

haarlak<br />

haarschuim<br />

haarverf<br />

haarverzorgingsproduct<br />

halogeenlamp<br />

halssnoer<br />

halter (gewicht fitness -<br />

metaal)<br />

hamer (bij voorkeur<br />

zonder steel)<br />

handdoek<br />

handschoen (leder of textiel)<br />

handschoen<br />

(rubber of kunststof)<br />

handtas (kunststof)<br />

handtas (leder)<br />

hangslot<br />

hars<br />

herbicide<br />

hoed<br />

hooi<br />

horloge<br />

hout (zonder verf of<br />

vernislaag)<br />

hout<br />

(met verf of vernislaag)<br />

houtbeschermingsmiddel<br />

houtkrullen (behandeld en<br />

hard hout)<br />

houtkrullen (van onbehandeld,<br />

zacht hout)<br />

houtskool<br />

huisbrandolie<br />

groenafval<br />

restafval<br />

KGA PMD<br />

KGA PMD<br />

KGA KGA<br />

KGA PMD<br />

KGA<br />

restafval<br />

schroot<br />

schroot<br />

textielafval of restafval<br />

textielafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

textielafval of kringloopwinkel<br />

schroot<br />

KGA<br />

KGA KGA<br />

textielafval<br />

groenafval<br />

restafval<br />

houtafval (onbehandeld hout)<br />

kachel<br />

houtafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

houtafval<br />

bouwafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

Haag (geknipt of geschoren):<br />

Stel snoeien uit tot juli, anders<br />

stimuleert u de haagplanten om<br />

sneller te groeien. Gooi het op de<br />

composthoop, in de compostbak<br />

of het compostvat.<br />

Herbicide:<br />

Geef onkruid geen kans door te<br />

schoffelen, te spitten, bodembedekkers<br />

te planten of mulchmateriaal<br />

aan te brengen.<br />

Hooi:<br />

Voeder het aan dieren (konijn,<br />

cavia, ...) of composteer het.<br />

Houtbeschermingsmiddel:<br />

Totaal onnodig dit binnenshuis<br />

toe te passen. Buitenshuis: kies<br />

voor materiaal dat voldoende<br />

duurzaam is en niet behandeld<br />

moet worden.<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

11


<strong>AFVALFABET</strong><br />

I<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

ijskreemdoos<br />

ijzer<br />

injectienaald<br />

inkt<br />

inktvulling (leeg)<br />

inktpatroon<br />

(printer; leeg)<br />

inlegkruisje<br />

insectenspray<br />

insecticide<br />

insulinespuit<br />

isolatiemateriaal<br />

isomo (verontreinigd,<br />

in snippers of in bolletjes)<br />

isomo (piepschuim)<br />

(grote witte stukken)<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA (in beschermende doos)<br />

KGA<br />

restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

KGA KGA<br />

KGA KGA<br />

KGA (in beschermende doos)<br />

restafval<br />

restafval<br />

piepschuim (isomoinzameling<br />

op recyclagepark)<br />

IJskreemdoos:<br />

Hergebruik ze als bewaardoos<br />

voor in de diepvries of als<br />

boterhamdoos.<br />

Insectenspray en insecticide:<br />

Bestrijd insecten met natuurlijke<br />

middelen. Gebruik bv. een<br />

vliegenraam/hor.<br />

J<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

javel<br />

KGA PMD<br />

jeneverkruik<br />

bouwafval<br />

K<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

kaars/kaarsvet<br />

kaart met magneetband<br />

kaas (korstje)<br />

kabel (elektriciteit, geluidsinstallatie,<br />

coax…)<br />

kapstok (plastiek)<br />

karton<br />

kartonnen wegwerpbeker<br />

kartonnen wegwerpbord<br />

kassei<br />

kast (hout)<br />

restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

schroot<br />

restafval<br />

papier en karton<br />

restafval<br />

restafval<br />

bouwafval<br />

houtafval<br />

Kartonnen beker:<br />

Gebruik een gewoon glas of<br />

herbruikbare bekers.<br />

Kartonnen bord:<br />

Gebruik een gewoon bord.<br />

12<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

kast (metaal)<br />

kattenbakkorrels<br />

keramiek<br />

kerstbal<br />

kerstboom<br />

ketchup<br />

ketting<br />

keukenrol (bevuild met<br />

etensresten)<br />

kleding<br />

kleefpapier<br />

klompen<br />

koekjesdozen (karton)<br />

koekjesdozen (metaal)<br />

koelvloeistof<br />

koffiedik/koffiegruis<br />

koffiefilter (papier)<br />

koffiefilter (plastic)<br />

kogelpen<br />

kogels<br />

kokosnoot<br />

kolengruis<br />

koper<br />

koperpoets<br />

kraan (sanitair, loodgieterij)<br />

krant<br />

kreeftenschaal<br />

kristal (servies, vaas,<br />

beeldje...)<br />

kroonkurk<br />

kruiden (specerijen)<br />

kunstmest<br />

kunstplant (plastic)<br />

kunststof mapje (bureau)<br />

schroot<br />

bouwafval<br />

bouwafval<br />

restafval<br />

groenafval / snoeihout (alle<br />

versiering zoals slingers,<br />

lichtjes, … verwijderen)<br />

restafval PMD of glas<br />

schroot<br />

restafval<br />

textielafval (indien bruikbaar)<br />

restafval<br />

houtafval<br />

papier en karton (zuiver)<br />

schroot<br />

KGA restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

KGA<br />

politie verwittigen<br />

restafval<br />

bouwafval<br />

schroot<br />

KGA KGA of restafval<br />

schroot<br />

papier en karton<br />

bouwafval<br />

bouwafval of kringloopwinkel<br />

PMD<br />

restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval of plasticfolies<br />

Kerstboom:<br />

Koop een kerstboom met wortel<br />

die u na de kerstperiode in de<br />

tuin plant.<br />

Keukenrol:<br />

Gebruik een uitwasbare/afspoelbare<br />

(vaat)doek of spons.<br />

Koffiefilters:<br />

Vermijd wegwerpkoffiefilters:<br />

gebruik bv. een plastic<br />

koffiefilter.<br />

Krant:<br />

Neem samen met je buur,<br />

kennis of collega een abonnement.<br />

Of waarom geen ruilsysteem<br />

inbouwen waarbij je allebei<br />

een abonnement op een andere<br />

titel hebt en wekelijks ruilt?<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

13


<strong>AFVALFABET</strong><br />

kunststoffles<br />

kurk (stopsel, prikbord,<br />

onderlegger…)<br />

kussen(sloop)<br />

kwik (barometer, batterijen,<br />

thermometer, …)<br />

PMD of restafval<br />

restafval<br />

textielafval<br />

KGA<br />

Kunststoffles:<br />

Drink water uit de kraan.<br />

Verkies flessen met statiegeld.<br />

Kurk:<br />

Zie tip p.19.<br />

L<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

lakken (verf)<br />

KGA KGA<br />

lamp (gewone gloeilamp of bouwafval (TL-lamp en<br />

peertje)<br />

spaarlamp = KGA!)<br />

lampolie<br />

KGA<br />

laptop<br />

AEEA<br />

lavabo (zonder metalen delen) bouwafval<br />

lavalamp<br />

KGA<br />

lederwaren<br />

textielafval of restafval<br />

lepel<br />

schroot<br />

lijm<br />

KGA<br />

linoleum (gebundeld) restafval<br />

lippenstift<br />

KGA<br />

lood<br />

schroot<br />

LP (vinylplaat grammofoon) restafval<br />

luchtverfrisser<br />

KGA<br />

lucifer<br />

restafval<br />

luier (wegwerp)<br />

restafval<br />

luier (herbruikbaar) textielafval of restafval<br />

Lamp:<br />

Geef de voorkeur aan een spaarlamp,<br />

die gaat acht maal langer<br />

mee en verbruikt ook nog minder.<br />

Lijm:<br />

Gebruik klemmen, nieten of<br />

nagels. Kies voor navulbare lijm.<br />

Lucifer:<br />

Gebruik een hervulbare<br />

aansteker of een zippo.<br />

Luier (wegwerp):<br />

Gebruik de herbruikbare luier.<br />

M<br />

Afval Fractie<br />

magneet(bord)<br />

schroot<br />

Hoe voorkomen<br />

make-up<br />

KGA<br />

margarinevlootje<br />

restafval<br />

marmer (zonder metalen bouwafval<br />

delen)<br />

mascara<br />

KGA<br />

14<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

matras<br />

mayonaise<br />

mes<br />

metaalpoets<br />

metaal<br />

methanol<br />

meubel (hout)<br />

meubel (metaal)<br />

mosselschelp<br />

motorolie<br />

muggenspray<br />

muismat (pc)<br />

munitie<br />

muziekinstrument (metaal)<br />

grofvuil<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

schroot<br />

KGA restafval<br />

houtafval<br />

schroot<br />

restafval of bouwafval<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

politie verwittigen<br />

schroot<br />

Matras:<br />

Hou ze in goede staat door<br />

regelmatig om te keren.<br />

Mosselschelp:<br />

Verbrijzel ze en voeder ze aan de<br />

kippen.<br />

Muggenspray:<br />

Gebruik een vliegenraam of hor.<br />

N<br />

Afval Fractie<br />

nagellak(remover)<br />

KGA restafval<br />

Hoe voorkomen<br />

negatief (foto)<br />

KGA<br />

neonlamp<br />

KGA<br />

nietjesmachine<br />

schroot<br />

noten (doppen van)<br />

restafval<br />

nummerplaat (niet-officieel, schroot<br />

reproductie, vooraan wagen)<br />

nummerplaat (officieel, terugsturen naar D.I.V.<br />

achteraan wagen)<br />

Wetstraat 155, 1040 Brussel<br />

nylon (draad, kous)<br />

restafval<br />

O<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

olie<br />

omheining (metaal)<br />

ondergoed<br />

onkruid<br />

onkruidverdelger<br />

ontkalker<br />

Composteerbaar<br />

KGA restafval<br />

schroot<br />

textielafval (indien bruikbaar)<br />

groenafval<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

Onkruidverdelger:<br />

Geef onkruid geen kans door te<br />

schoffelen, te spitten, bodembedekkers<br />

te planten of mulchmateriaal<br />

aan te brengen.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

15


<strong>AFVALFABET</strong><br />

ontsmettingsmiddel<br />

ontstopper<br />

(chemisch product)<br />

ontvetter<br />

ontvlekker<br />

ontwikkelvloeistof (hobbyfotograaf)<br />

oogpotlood<br />

oogschaduw<br />

oplaadbare batterij<br />

(wanneer uitgeput)<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

Ontstopper:<br />

Plaats een zeefje over het<br />

afvoergat van de gootsteen.<br />

Probeer ook eerst een rubberen<br />

zuignap. Slechts als dit niet<br />

werkt kun je het probleem met<br />

chemicaliën te lijf gaan.<br />

Ontwikkelvloeistof:<br />

Fotografeer digitaal.<br />

P<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

pan of pot (metaal)<br />

schroot<br />

papier<br />

papier en karton<br />

papier (geplastificeerd) restafval<br />

papieren zakdoeken (gebruikt) restafval<br />

paraffine<br />

KGA<br />

paraplu/parasol (te groot grofvuil of schroot<br />

voor restfractiezak)<br />

parfum<br />

KGA<br />

PE-fles (polyethyleen, PMD (indien het van geen<br />

meestal gekleurd)<br />

vettig product afkomstig is)<br />

perforator<br />

schroot<br />

pesticide (zie insecticide, KGA<br />

onkruidverdelger enz. )<br />

PET-fles<br />

PMD<br />

(meestal doorschijnend)<br />

pickles<br />

restafval<br />

pit (van fruit)<br />

restafval<br />

plakband<br />

restafval<br />

plank (hout/kunststof) houtafval /restafval (recyclagepark)<br />

plant (zonder kluit)<br />

groenafval<br />

plasticfles<br />

PMD<br />

pluim<br />

restafval<br />

polijstmiddel<br />

KGA<br />

Papier:<br />

Print/kopieer recto-verso.<br />

Gebruik kladpapier voor notities<br />

of als boodschappenlijstje.<br />

Papieren zakdoeken:<br />

Gebruik stoffen zakdoeken.<br />

PET-fles:<br />

Drink water van de kraan. Geef de<br />

voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Plasticfles:<br />

Drink water van de kraan. Geef de<br />

voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

16<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

polshorloge<br />

pop<br />

poppenhuis (te groot voor<br />

restfractiezak)<br />

porselein (servies, beeldje…)<br />

potlood<br />

printercartridge/-cassette<br />

restafval<br />

restafval<br />

grofvuil<br />

bouwafval of kringloopwinkel<br />

restafval of houtafval<br />

KGA<br />

Potlood:<br />

Gebruik hervulbare potloden.<br />

printerlint<br />

pruik<br />

pruimtabak<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval<br />

R<br />

PVC-buis<br />

PVC-fles<br />

grofvuil<br />

PMD<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

raam (hout)<br />

rattenvergif<br />

reclamedrukwerk<br />

remover (voor nagellak)<br />

revolver<br />

rieten meubel<br />

rietjes<br />

ring (kunststof)<br />

ringmap<br />

rolschaats<br />

röntgenfoto<br />

roofing<br />

rookdetector of –melder<br />

rubber<br />

houtafval (recyclagepark)<br />

KGA<br />

papier en karton<br />

KGA KGA of restafval<br />

politie verwittigen<br />

grofvuil<br />

restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

erkende stortplaats<br />

KGA<br />

restafval<br />

PVC-fles:<br />

Drink water van de kraan. Geef de<br />

voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Reclamedrukwerk:<br />

Vraag een zelfklever 'geen<br />

reclamedrukwerk a.u.b.' bij je<br />

gemeente of stad en kleef deze<br />

op je brievenbus.<br />

Rietjes:<br />

Drink rechtstreeks van het flesje<br />

of giet uw drankje in een glas.<br />

S<br />

Afval Fractie Hoe voorkomen<br />

salon<br />

saus<br />

Composteerbaar<br />

grofvuil<br />

restafval<br />

Salon:<br />

Nog niet versleten salons kunt u<br />

gratis laten ophalen door de<br />

kringloopwinkel.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

17


<strong>AFVALFABET</strong><br />

18<br />

sausdikker<br />

schaafkrullen<br />

schaar<br />

scheerzeep<br />

scheermes<br />

schmink<br />

schoen<br />

schoendoos<br />

schoenlepel (kunststof)<br />

schoenlepel (metaal)<br />

schoensmeer<br />

schoonheidsproducten<br />

schuurpapier<br />

serreglas (onzuiver)<br />

serreglas (zuiver)<br />

servet (papier, gebruikt)<br />

servies, bord, tas (kunststof)<br />

servies, bord, tas<br />

(steenachtig)<br />

shampoo<br />

sigaret(tenpeuk)<br />

sigarettenpakje<br />

siliconen( volle en lege<br />

tuben of spuiten )<br />

skateboard<br />

skeeler<br />

ski<br />

slaapzak<br />

slachtafval<br />

slagerspapier<br />

slagroomspuitbus<br />

sla-olie<br />

snijbloemen<br />

snoeiafval<br />

snoep<br />

Composteerbaar<br />

restafval<br />

houtafval / houtkachel<br />

schroot<br />

KGA restafval<br />

restafval of KGA<br />

KGA<br />

textielafval<br />

papier en karton<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA restafval<br />

KGA PMD of glas<br />

restafval<br />

vlak glas (ongehamerd)<br />

vlak glas<br />

restafval<br />

restafval<br />

bouwafval<br />

KGA PMD<br />

restafval<br />

restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval<br />

grofvuil of schroot<br />

textielafval of restafval<br />

contacteer Rendac Denderleeuw<br />

(053 64 02 34)<br />

na verwijdering binnenfolie: P&K<br />

KGA PMD<br />

KGA PMD of restafval<br />

tuinafval<br />

snoeihout<br />

restafval<br />

Scheermesje:<br />

Vermijd wegwerpscheermesjes<br />

met handvat. Wil u zich nat<br />

scheren dan kan u een scheermeshouder<br />

gebruiken en nu en<br />

dan de scheermesjes vervangen<br />

(droog ze na gebruik af, dan<br />

gaan ze langer mee). Opteer<br />

voor scheerzeep eerder dan<br />

scheerschuim (minder verpakking).<br />

Of scheer elektrisch.<br />

Servet (papier):<br />

Gebruik stoffen servetten. Dat<br />

geeft vaak ook meer cachet.<br />

Slagerspapier:<br />

Laat de slager uw vlees verpakken<br />

in uw eigen bewaardozen.<br />

Snoeiafval:<br />

Geef bomen en struiken de<br />

ruimte om uit te groeien, beperk<br />

snoeibeurten tot die plaatsen<br />

waar het nodig is vanuit veiligheidsoogpunt,<br />

opteer voor traag<br />

groeiende inheemse soorten.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

soda<br />

soep (afgezeefd)<br />

soep (afzeefsel)<br />

solventen<br />

spaarlamp<br />

speelgoed (hout)<br />

speelgoed (metaal)<br />

speelgoed (kunststof)<br />

spiegel<br />

spiritus<br />

spuit(je) zonder injectienaald<br />

(kunststof)<br />

spuitbus cosmetica<br />

(deodorant, haarlak, …)<br />

spuitbus (andere dan<br />

cosmetica of voeding)<br />

steel (hout) van tuin- kuisof<br />

ander gereedschap<br />

steel (kunststof) van tuinkuis-<br />

of ander gereedschap<br />

steel (metaal) van tuinkuis-<br />

of ander gereedschap<br />

steenpuin/steen<br />

stempelkussen<br />

stemvork<br />

sterk water<br />

sticker<br />

stift (vilt- alcohol)<br />

stoel (hout)<br />

stoel (kunststof)<br />

stoel (metalen poten<br />

of metaal)<br />

stofzuigerzak<br />

stookolie<br />

stro<br />

stronk<br />

strooizout<br />

Composteerbaar<br />

KGA restafval<br />

gootsteen / toilet<br />

restafval<br />

KGA restafval<br />

KGA<br />

houtafval<br />

schroot<br />

restafval<br />

vlak glas<br />

KGA KGA of restafval<br />

restafval<br />

KGA PMD<br />

KGA KGA<br />

houtafval<br />

restafval<br />

schroot<br />

bouwafval<br />

KGA of restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

restafval<br />

KGA<br />

houtafval<br />

grofvuil<br />

schroot<br />

restafval<br />

KGA of erkende ophaler<br />

groenafval<br />

boomstronken<br />

KGA<br />

Spuitbussen:<br />

Overweeg navulbare verstuivers<br />

met een handpompje, rollers,<br />

enz. ...<br />

Stift:<br />

Gebruik een navulbare stift, bij<br />

voorkeur op waterbasis.<br />

Stofzuigerzak:<br />

Uitschudden boven de vuilbak.<br />

Kan meerdere keren gebruikt<br />

worden.<br />

Stronk:<br />

Laat de stronk ter plaatse<br />

verteren. Dat lukt als u regelmatig<br />

het opschot verwijdert.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

19


<strong>AFVALFABET</strong><br />

struik<br />

stylo<br />

suiker<br />

groenafval<br />

KGA/restafval indien ledig<br />

restafval<br />

Stylo:<br />

Gebruik een navulbare pen.<br />

T<br />

Afval<br />

20<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

tabak<br />

restafval<br />

tafel (hout)<br />

houtafval<br />

tafel (metaal)<br />

oude metalen<br />

tafellaken (papier)<br />

restafval<br />

tafellaken (textiel)<br />

textielafval of restafval<br />

takken<br />

snoeihout<br />

tampon<br />

restafval<br />

tand<br />

restafval<br />

tandbeugel<br />

restafval<br />

tandenborstel<br />

restafval<br />

tandpasta (resten in tube) KGA<br />

tandpastatube (leeg) restafval<br />

tandzijde (flos)<br />

restafval<br />

tapijt<br />

grofvuil<br />

tegel (steen)<br />

bouwafval<br />

telefoonboek<br />

papier en karton<br />

terpentijn<br />

KGA KGA of restafval<br />

tetrabrik<br />

PMD<br />

textiel algemeen<br />

textielafval of restafval<br />

theelichthoudertje<br />

restafval<br />

(aluminium)<br />

theelichtje<br />

restafval<br />

theezakje<br />

restafval<br />

thermometer<br />

KGA<br />

(klassieke, kwikhoudend)<br />

thermos<br />

restafval<br />

tijdschrift<br />

papier en karton<br />

tippex en tippexverdunner KGA KGA of restafval<br />

TL-lamp<br />

KGA<br />

toiletpot (zonder metalen delen!) bouwafval<br />

Composteerbaar<br />

Tafellaken:<br />

Vermijd zoveel mogelijk éénmalige<br />

papieren wegwerptafellakens.<br />

Takken:<br />

Leg een takkenwal aan als<br />

afsluiting. Maak een takkenstapel<br />

in uw tuin als schuilplaats<br />

voor allerlei dieren. Verklein ze<br />

en gooi ze op de composthoop.<br />

Tampon:<br />

Gebruik de keeper, dit is een<br />

flexibele, herbruikbare tampon<br />

gemaakt uit natuurrubber.<br />

Tetrabrik:<br />

Geef de voorkeur aan statiegeldflessen.<br />

Theelichtje/-houdertje:<br />

Gebruik een echte wassen<br />

kaars.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

toiletreiniger<br />

toner (printer)<br />

touw<br />

trapladder (ijzer)<br />

treinkaartje<br />

(met magneetstrip)<br />

triplexplaat<br />

tuinafval<br />

tuingereedschap<br />

(niet elektrisch)<br />

tuinslang<br />

turfzak (uit kunststof, leeg)<br />

KGA KGA of restafval<br />

KGA<br />

restafval<br />

schroot<br />

restafval<br />

houtafval<br />

groenafval<br />

grofvuil of schroot<br />

(onzuiverheden: restafval)<br />

restafval<br />

restafval/plasticfolies<br />

U<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

uitwerpselen van dieren<br />

UV-lamp (zonnebank)<br />

restafval (voor grote hoeveelheden:<br />

ruimdienst)<br />

KGA<br />

V<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

vaas (glas)<br />

vaas (steenachtig)<br />

veegborstel (hout)<br />

veegborstel (kunststof)<br />

veegvuil<br />

velg (van autoband)<br />

vensterglas<br />

verdunner<br />

veren (van vogels)<br />

verf<br />

verfafbijter<br />

verfborstel (met verfresten)<br />

verfbrandapparaat<br />

(verfstripper)<br />

verfpot<br />

verfrissingsdoekje<br />

Composteerbaar<br />

bouw of kringwinkel<br />

bouwafval of kringwinkel<br />

houtafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

schroot<br />

vlak glas<br />

KGA restafval<br />

restafval<br />

KGA<br />

KGA<br />

AEEA<br />

KGA KGA of restafval<br />

KGA KGA<br />

restafval<br />

Verf:<br />

Reken op voorhand nauwkeurig<br />

uit hoeveel verf je nodig hebt.<br />

Sluit potten steeds luchtdicht af<br />

en draai ze om. Zo gaat de verf<br />

langer mee.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

21


<strong>AFVALFABET</strong><br />

22<br />

verfrol (met verfresten)<br />

verfspuitpistool (elektrisch)<br />

verfstripper<br />

vernis<br />

verpakkingsfolie<br />

verplegingsafval (thuisverpleging/niet-risicohoudend)<br />

vershoudfolie<br />

vertrouwelijk papier<br />

vervallen eetwaren (niet<br />

vloeibaar)<br />

vervuild papier<br />

(vb. van vleeswaren)<br />

verwarmingskussen<br />

(elektrisch)<br />

verzamelverpakking (folies)<br />

vet (smeervet)<br />

vetranden aan vlees<br />

vezelplaat<br />

videoband<br />

videocassette<br />

vijverfolie<br />

vijs<br />

viltstift<br />

vinyl vloerbedekking<br />

vinylplaat<br />

vis<br />

visgraat<br />

vlak glas (niet gewapend/<br />

niet met metaal in/<br />

niet-gelaagd)<br />

vleesrestjes<br />

vliegengordijn<br />

vliegenvanger (spuitbus)<br />

vloerreiniger (elektrisch)<br />

vlooienband/spray/druppel<br />

vochtig doekje<br />

Composteerbaar<br />

KGA<br />

AEEA<br />

AEEA<br />

KGA KGA<br />

restafval/plasticfolies (zuiver)<br />

restafval<br />

restafval<br />

papier en karton<br />

restafval<br />

restafval<br />

AEEA<br />

restafval/plasticfolies (zuiver)<br />

KGA<br />

restafval<br />

houtafval (behandeld hout)<br />

KGA<br />

KGA<br />

restafval<br />

schroot<br />

KGA<br />

grofvuil of restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

restafval<br />

vlak glas<br />

restafval<br />

restafval<br />

KGA<br />

AEEA<br />

KGA<br />

restafval<br />

Vershoudfolie:<br />

Gebruik een bewaardoos.<br />

Vertrouwelijk papier:<br />

Durft u uw rekeninguittreksels<br />

e.d. niet meegeven met de<br />

papierinzameling, versnipper ze<br />

dan eerst en geef ze mee in een<br />

enveloppe of kartonnen doos<br />

met het oud papier. Er zijn vrij<br />

goedkope elektrische versnipperaars<br />

op de markt.<br />

Vetranden aan vlees:<br />

Voeder het aan een huisdier<br />

(hond, poes,...) of aan de vogels.<br />

Vliegenvanger:<br />

Gebruik vliegenramen en<br />

muggengaas.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

vod (gebruikt, vuil met<br />

chemicaliën)<br />

vod (proper)<br />

voedingsspuitbus<br />

voegpasta<br />

voetbal<br />

voetmat<br />

vogelkooizand<br />

vogelzaad<br />

vogelzand<br />

voltapijt (tapis-plein)<br />

vuilblik (kunststof)<br />

vuilblik (metaal)<br />

vulpen (leeg)<br />

vuurvaste schotel<br />

(aardewerk)<br />

vuurvaste schotel (glas)<br />

vuurwapen<br />

vuurwerk<br />

KGA<br />

textielafval of restafval<br />

PMD<br />

KGA<br />

restafval<br />

restafval<br />

bouwafval<br />

groenafval<br />

restafval<br />

grofvuil of recyclagepark<br />

restafval<br />

schroot<br />

restafval<br />

bouwafval<br />

bouwafval<br />

politie verwittigen<br />

politie verwittigen<br />

Vod:<br />

Gebruik een microvezeldoekje<br />

om stof en vuil te verwijderen.<br />

W<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

warmwaterkruik<br />

wasbenzine<br />

wasco<br />

wasdraad<br />

wasmand<br />

wasmiddel<br />

waspoeder<br />

wasverzachter<br />

watten<br />

wattenstaafje<br />

wax<br />

wc (zonder metalen delen)<br />

wc-borstel<br />

wc-eend<br />

Composteerbaar<br />

restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

restafval of KGA<br />

restafval<br />

grofvuil<br />

KGA PMD<br />

KGA P&K<br />

KGA PMD<br />

restafval<br />

restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

bouwafval<br />

restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

Wasmiddel (lege fles of flacon):<br />

Gebruik een geconcentreerd product.<br />

Gebruik navulverpakkingen.<br />

Wasverzachter:<br />

Voeg een scheutje azijn aan uw<br />

wasgoed toe.<br />

Wattenstaafje:<br />

Was/spoel uw oren tijdens het<br />

douchen/baden met een<br />

washandje.<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

23


<strong>AFVALFABET</strong><br />

wc-ontstopper<br />

wc-reiniger<br />

wc-rolletje<br />

wegenkaart<br />

wegwerpbord<br />

wegwerpfototoestel<br />

wenskaart<br />

wespennest (onschadelijk<br />

gemaakt)<br />

white-spirit<br />

wieg (indien voornamelijk<br />

uit hout)<br />

wijnfles (wegwerp)<br />

wijnsteenzuur<br />

wok<br />

wol<br />

KGA KGA of restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

papier en karton<br />

papier en karton<br />

restafval<br />

restafval<br />

papier en karton<br />

restafval<br />

KGA KGA of restafval<br />

houtafval of kringwinkel<br />

glas<br />

KGA glas of restafval<br />

schroot<br />

restafval<br />

Wegwerpbord:<br />

Af te raden, gebruik afwasbaar<br />

servies.<br />

Wegwerpfototoestel:<br />

Gebruik een gewoon toestel en<br />

geen wegwerp.<br />

Wenskaart:<br />

Leuke tip: zend een elektronische<br />

wenskaart.<br />

White Spirit:<br />

Laat white spirit met verfresten<br />

bezinken en hergebruik de<br />

bovenste laag van de vloeistof.<br />

X<br />

Afval<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

X-straalfoto<br />

KGA<br />

xyleen<br />

KGA KGA of restafval<br />

Y<br />

Afval<br />

Fractie<br />

yoghurtbeker<br />

restafval<br />

Hoe voorkomen<br />

yoghurtfles (kunststof) restafval<br />

yoghurtkarton (brik) PMD<br />

yoghurtpot (kunststof) restafval<br />

Ytong<br />

bouwafval (recyclagepark)<br />

Z<br />

Afval<br />

24<br />

Fractie Hoe voorkomen<br />

zaag<br />

schroot<br />

zaagmeel (van vervuild of restafval<br />

behandeld hout)<br />

zaagmeel (van onbehandeld hout of houtkachel<br />

en onvervuild hout)<br />

Composteerbaar Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product


samen pakken we het afval aan<br />

zakdoek (textiel)<br />

textielafval of restafval<br />

zakje van warenhuis plasticfolies<br />

(zonder papier)<br />

op recyclagepark<br />

zak (papier)<br />

papier en karton<br />

zak (plastic)<br />

plasticfolies<br />

zakmes<br />

schroot<br />

zand<br />

bouwafval<br />

zeemvel<br />

restafval<br />

zeep<br />

KGA<br />

zelfklever<br />

restafval<br />

zetel<br />

grofvuil<br />

zijden bloem<br />

restafval<br />

zilverpapier<br />

restafval<br />

zilverpoets<br />

KGA KGA<br />

zink<br />

schroot<br />

zonnebanklamp (niet breken) KGA<br />

zonnebrandolie<br />

KGA PMD of restafval<br />

zonnebril<br />

restafval<br />

zonnecrème (niet leeg) KGA restafval<br />

zout<br />

KGA<br />

zoutzuur<br />

KGA KGA<br />

zuren<br />

KGA KGA<br />

zwabber (zonder steel) restafval<br />

zwangerschapstest<br />

apotheker<br />

zwavelzuur<br />

KGA KGA<br />

zwembad en -bandje restafval<br />

Zakje van het warenhuis:<br />

Gebruik een herbruikbare zak,<br />

een plooikrat, een boodschappentas<br />

of een kartonnen doos.<br />

Zak (papier):<br />

Gebruik hem om er uw oud<br />

papier in aan te bieden voor de<br />

huis-aan-huis inzameling.<br />

Zak (plastic):<br />

Winkel met je eigen boodschappentas,<br />

stop je inkopen in<br />

je handtas of stop verschillende<br />

aankopen in eenzelfde zak (en<br />

vraag dus niet steeds een<br />

nieuwe zak).<br />

Zetel:<br />

Laat hem opnieuw bekleden.<br />

Composteerbaar<br />

Dit lusten de kippen Lege verpakking Met product<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!