Robrecht Vermoortel, Milieuvergunningen, LNE - Departement ...

lne.be

Robrecht Vermoortel, Milieuvergunningen, LNE - Departement ...

Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij

Hoe worden geurstudies gebruikt in de praktijk?

Inleiding van de cases

ir Robrecht Vermoortel

Diensthoofd

Afdeling Milieuvergunningen

Buitendienst West - Vlaanderen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Consciencegebouw Brussel 10 januari 2013


INHOUD

1. Situering geurstudies

waarom

waarvoor

2. Inhoud geurstudies

bron

verspreiding

ontvanger

3. Beoordeling effecten

Vlarem I Vlarem II

beoordeling

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


1. SITUERING GEURSTUDIES

C

B

A

D

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


INHOUD

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


1. SITUERING GEURSTUDIES

WAAROM

schaalgrootte bedrijven

cluster, cumulatief

IFDM model

technische mogelijkheden

structureel, klachten

geurbeeld aanschouwelijk, bespreekbaar, trends zichtbaar

WAARVOOR

vooroverleg, milieuvergunningsaanvraag

Mer, Mer-screening, planning, zonering

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


2. INHOUD GEURSTUDIES

BRON

situering bedrijf, emissies, wijze, termijn

situering omgeving, bronnen

kwantificeren, aannames, vergund, nieuw

onderzoek inplanting, uitbreiding, sanering, termijn

bronmaatregelen, end of pipe maatregelen

baas in eigen buik, win-win aanpak, termijn uitvoering

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


2. INHOUD GEURSTUDIES

VERSPREIDING

weersomstandigheden

windrichting

Vlarem bijlage 4.4.1

IFDM, kennis, aannames

windsingel, gebouwen, helling

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


2. INHOUD GEURSTUDIES

ONTVANGER

effecten woning, bestemming

individueel, cumulatief

bestaand, nieuwe situaties

kenmerk ontvanger, familie, historiek

structureel, klachten, historiek, PV’s

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


3. BEOORDELING EFFECTEN

VLAREM I

advisering

art. 21 beoordeling verenigbaarheid

besluit

art. 30. §1 6°

verlening, termijn en voorwaarden

art. 30. bis §1 weigeren indien niet haalbaar

art. 43. bis

§2 3°voorwaarden Vlarem II bevatten

4°hoog niveau van bescherming

§4 > BBT milieukwaliteitsdoelstellingen

5° vooruitgang van de techniek en de

ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis

6° aard, effecten en omvang van de emissies

7° data van de ingebruikneming

8° tijd nodig voor omschakelen betere techniek

10°noodzaak .. emissies voorkomen .. minimum beperken

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


3. BEOORDELING GEURSTUDIES

VLAREM II

algemene voorwaarden

Art. 4.1.3.2. geen hinder veroorzaken

geen geurnormen

sectorale voorwaarden

verbods- en afstandsregels

bijzondere voorwaarden

Art. 3.3.0.1. §1. bescherming mens en het leefmilieu

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013


3. BEOORDELING EFFECTEN

BEOORDELING

onderzoek klachten

structurele aanpak naar streefwaarden

individueel en cumulatief saneringsmogelijkheden

hedonisch karakter bestaande inrichtingen

vergunde emissies, historiek,

duurzaam, milieuruimte

win-win situatie, ko/ba analyse, haalbaarheid

actieplan, communicatie

evenwichtig, objectief , gemotiveerd

Robrecht Vermoortel Opleidingsdag geur en geurhinder in de veehouderij Brussel Consciencegebouw 10-01-2013

More magazines by this user
Similar magazines