2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

diplomatie.belgium.be

2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

VS inspecteert België in

context visumvrijstelling

Het Amerikaanse visumontheffingsprogramma (US

Visa Waiver Program – VWP) geeft de staatsburgers

van 35 deelnemende landen de mogelijkheid om in

de Verenigde Staten als tijdelijke bezoekers binnen

te komen voor zakelijke of toeristische doeleinden

zonder in het bezit te hoeven zijn van een visum

aangevraagd bij een Amerikaans consulaat.

Van 2 tot en met 6 maart 2009 was een Amerikaanse

delegatie (DHS - Office of Policy Development, Office

of Intelligence and Analysis, Customs and Border

Protection, Immigration and Customs Enforcement)

op bezoek om België te evalueren. Bedoeling was na

te gaan of ons land nog langer aan alle voorwaarden

voldoet die nodig zijn om zijn burgers visumvrij naar

de VS te kunnen laten reizen.

Thema’s zoals immigratie en asiel, terrorismebestrijding,

georganiseerde misdaad, de procedure voor de

afgifte van paspoorten en de strijd tegen valse

documenten kwamen aan bod. Er werd een bezoek

gebracht aan Brussel Nationale Luchthaven en

de haven van Oostende. Ook de manier waarop

België de grensinspectie organiseert werd terdege

bestudeerd.

Er werd in 2009 ook een aanzet gegeven tot een

betere coördinatie van crisissituaties tussen de

hoofdsteden van de lidstaten. Tijdens het Zweedse

EU-voorzitterschap werd een ‘checklist’ opgesteld

van acties die tijdens een crisissituatie moeten

worden ondernomen om ervoor te zorgen dat

alle acties op een degelijke manier gecoördineerd

worden.

Voorts stelde het secretariaat van de Raad een vernieuwde

website in werking, Consular Online – CoOL,

ten behoeve van de crisiscentra en consulaire diensten

van de EU-lidstaten. Er is op die website een

informatieforum dat het mogelijk maakt op een

eenvoudige manier informatie uit te wisselen. Dat

is zeer belangrijk, omdat men op die manier tijdens

een crisisperiode informatie kan verspreiden over de

EU-onderdanen die in het crisisgebied aanwezig zijn

en over de eventuele plannen tot evacuatie van deze

EU-burgers.

Europese coördinatie in crisissituaties

In het kader van de Europese consulaire samenwerking,

werd binnen de Europese consulaire werkgroep

(COCON) het ‘lead state’-concept uitgewerkt, waarbij

een EU-lidstaat als zich in een of ander derde land

een crisissituatie voordoet de leiding op zich kan

nemen van de consulaire coördinatie. De aanstelling

van ‘leidende’ staten gebeurt op vrijwillige basis.

Indien nodig kunnen ook twee lidstaten als ‘lead

state’ worden aangesteld.

19

More magazines by this user
Similar magazines