2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

diplomatie.belgium.be

2009 (PDF, 11.58 MB) - Buitenlandse Zaken - Belgium

Assemblee van de Verdragsstaten doorverwezen om

te worden onderzocht door de eerste conferentie ter

herziening van het Statuut van Rome, die wordt gehouden

in Kampala van 31 mei tot 11 juni 2010. Het

is, naast het voorstel met betrekking tot de misdaad

van agressie, het enige door een lidstaat ingediende

amendementsvoorstel dat aan de herzieningsconferentie

wordt voorgelegd.

Dit succes is toe te schrijven aan een campagne om

voor onze voorstellen steeds te zorgen voor een

co-peterschap door een andere partij.

Vreedzame regeling van

geschillen

Trouw aan de grondbeginselen van het Handvest

van de Verenigde Naties en meer in het bijzonder

dat betreffende de vreedzame regeling van geschillen,

introduceerde België in 2009 twee zaken bij het

Internationaal Gerechtshof van Den Haag.

Vervolging Hissène Habré

De eerste zaak, ingediend in februari, stelt België

tegenover de Republiek Senegal voor wat betreft het

niet respecteren door dit land van de verplichting,

in overeenstemming met het internationaal recht,

de voormalige president van Tsjaad, Hissène Habré,

te vervolgen of hem uit te leveren aan België waar

gerechtelijke vervolgingen tegen hem zijn ingespannen.

Nadat tegen Hissène Habré in België klachten

werden ingediend, richtte het Belgische gerecht sinds

eind 2001 talrijke vragen om onderzoeksverrichtingen

aan Senegal en vaardigde het in september 2005

een internationaal aanhoudingsbevel uit waaraan het

Senegalese gerecht echter geen gevolg gaf.

Nasleep faillissement Sabena

De tweede zaak die België aanhangig maakte stelt

ons land tegenover Zwitserland. Oorzaak van het

geschil is een meningsverschil over de interpretatie

en toepassing van de Conventie van Lugano inzake

de gerechtelijke bevoegdheid en de uitvoering van

beslissingen op burgerlijk en commercieel vlak van

16 september 1988 en de toepassing van bepalingen

van het algemeen internationaal recht die betrekking

hebben op de uitoefening van de bevoegdheden van

staten, met name op gerechtelijk vlak. Een en ander

slaat op de beslissing van Zwitserse rechtbanken beslissingen

van Belgische rechtbanken niet te erkennen

en bovendien ook een procedure die als gevolg

hiervan in Zwitserland is ingezet, niet op te schorten.

Het geschil komt voort uit het feit dat in België en

Zwitserland parallel gerechtelijke procedures werden

opgestart als gevolg van het burgerlijke en commerciële

geschil tussen de twee belangrijkste aandeelhouders

van Sabena, de voormalige Belgische

luchtvaartmaatschappij die nu failliet is. De betrokken

Zwitserse aandeelhouders zijn de maatschappij

SairGroup (voorheen Swissair) en haar dochtermaatschappij

Sairlines. Van Belgische kant zijn de aandeelhouders

de Belgische staat en drie maatschappijen

waarvan hij aandeelhouder is.

België stelt dat het feit dat Senegal Hissène Habré

niet vervolgt en hem ook niet uitlevert om zich hier

te verantwoorden ten aanzien van de beschuldigingen

van marteling aan zijn adres, neerkomt op een

schending van de VN-conventie inzake marteling.

Bovendien schendt Senegal door te verzaken aan de

vervolging of de uitlevering van de betrokkene aan

België om er verantwoording af te leggen over de

misdaden tegen de menselijkheid die hem worden

aangewreven, de verplichting om misdaden van internationaal

humanitair recht te vervolgen.

47

More magazines by this user
Similar magazines