Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten ... - Plantyn

plantyn.com

Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten ... - Plantyn

Hoe kunt u het

spellingprobleem van uw

studenten oplossen?

Software

Nederlandse Spelling Online

(SNS Online)


Wat is SNS Online?

Spelling is bij

veel studenten

een probleem!

Uit onderzoek bij achttienjarigen die een hogere talenstudie aanvatten, blijkt dat die

• de helft van de spellingregels niet kennen;

• meer dan een vierde van de werkwoordsvormen in een invultoets fout schrijven.

Hoe kunt u het spellingprobleem van uw studenten oplossen?

SNS Online is een leermiddel dat

• de tekorten in de kennis van het spellingsysteem

remedieert: diagnose +

leerproces (met steeds weer fijner remediërende

oefeningen);

• differentieert: u zoomt in op uw eigen

problemen; u kunt zelfs uw oefeningen

zelf samenstellen;

• feedback geeft: eerst aanwijzingen,

dan de volledige uitleg; nog meer

vindt u in het theoriegedeelte van het

pakket;

• uitgebreid en volledig is;

• controleerbaar is: inhoud van de

oefeningen en structuur van de databank

zijn consulteerbaar.

3


Diagnosetest bij elk onderdeel

Selecteer een onderwerp

Voor elk onderdeel is er een

diagnose-oefening voorzien.

Het programma selecteert

uw oefening uit een databank

met meer dan 13.000 oefenwoorden

en oefenzinnen.

De selectie gebeurt at random,

u krijgt dus telkens een

andere mix.

4


Getrapte feedback

Bij een juist antwoord krijgt

u ook de volledige feedback.

Bij een eerste fout antwoord

krijgt u aanwijzingen. Waar

moet u op letten in zo’n

geval?

Bij een tweede fout antwoord

krijgt u de volledige

feedback.

5


Theorie

Tijdens de oefensessie kunt

u de theorie oproepen over

het probleem waar u mee

bezig bent.

Termen die u niet begrijpt

kunt u aanklikken.

6


Rapporten

Van de oefensessies kunt u

rapporten bewaren.

Klik op een categorienaam

om Bekijk de de fouten fouten in detail in detail te

bekijken

Het programma selecteert

oefeningen op grond van de

fouten die u gemaakt hebt.

U zoomt in op uw fouten.

Daardoor werkt u uw fouten

systematisch en gericht weg.*

* OEFEN OP FOUTEN; binnen de ELO’s enkel mogelijk binnen dezelfde oefensessie.

7


Eigen reeksen

Met SNS Online kunt u ook

eigen oefenreeksen samenstellen.*

U vraagt dan zoveel oefenitems

van categorie x, zoveel

van categorie y, enz.

* EIGEN OEFENREEKSEN; enkel mogelijk in SNS Online, niet binnen de ELO’s.

8


Helpfunctie

De Help-functie biedt:

• Handleiding

• Alle theorie

(uit het Handboek Spelling)

• Verklarende termenlijst

• Overzicht categorieën

• Inhoud van de oefeningen

9


Integratie in uw ELO

Integratie

in uw ELO

• SNS online is SCORM-compliant. Dit betekent dat deze digitale oefeningen perfect

te integeren zijn in de elektronische leeromgeving van uw school. (Dokeos, Toledo,

Blackboard, Smartschool...)

• Elke student krijgt zo toegang tot SNS online via elke PC met internetverbinding (op

school, op kot, thuis).

Bijkomend kan SNS online snel worden geactualiseerd, gecorrigeerd en uitgebreid.

11


Hogescholen zijn overtuigd!

Studenten kunnen

niet spellen.

(maar denken zelf van wel)

• Studenten hoger onderwijs overschatten hun eigen spelvaardigheden, zo blijkt uit

een onderzoek van de Arteveldehogeschool in Gent. En alhoewel ze veel spelfouten

blijken te maken, leest amper 20 procent van de studenten zijn tekst hierop na.

• Maar liefst 81 procent van de studenten omschreef zichzelf als een gemiddelde

tot zeer goede speller, en 50 procent gaf aan weinig of geen problemen te hebben

met het juist vervoegen van de werkwoorden. Nochtans maakten ze gemiddeld 25

spelfouten, waaronder 5 werkwoordsfouten, in het dictee dat 12 paragrafen telde.

De studenten waren er bovendien erg van overtuigd dat hun -foutieve- schrijfwijze

de juiste was.

• De onderzoekers menen dat het debat rond het belang van spelling in het onderwijs

opnieuw opgestart moet worden. Daarnaast vinden ze dat studenten hiervoor ook

een beter zelfinzicht moeten krijgen, want enkel dan zullen ze meer aandacht gaan

besteden aan spelling.’ (Bron: De Standaard, 16/12/2008)

• De Arteveldehogeschool is een van 16 hogescholen die dit academiejaar startte met

Software Nederlandse Spelling. Joke Vrijders, verantwoordelijke taalondersteuning,

zegt hierover: ‘Verschillende opleidingen gebruiken SNS in het kader van een breder

taalbeleid, dat zowel gericht is op screening en begeleiding van studenten, als op

professionalisering van docenten. Online spellingoefeningen maken kan namelijk pas

effect hebben, als je ook aan de attitude van de studenten werkt en spelling integreert

in schrijfvaardigheidonderwijs.’

12


Testen en screenen

Test je spelling.

Met Test je spelling kunnen u en uw studenten gratis uw kennis van de spellingregels

testen. De test bevat twee delen waarin telkens van 50 woorden de juiste spelling wordt

gevraagd. In het eerste deel worden algemene regels getest, in het tweede deel de

regels over de werkwoordsvormen. De exacte eindscore bij deze test is niet zo belangrijk.

Wel krijgt de student - en ook de docent - een beeld van zijn spellingbeheersing

Bekijk de SNS Online Spellingtest op:

www.plantyn.com/testjespelling

Tussentijdse screenings

Test of de spelling van uw studenten

er echt op vooruit gaat.

• SNS Online biedt nu ook drie nieuwe diagnosetesten. Deze testen zijn speciaal

ontwikkeld voor gebruik in de ELO’s. Die screenings zijn gegenereerd uit de database

van SNS. We bieden u drie vaste reeksen aan van telkens 100 oefenzinnen.

50 oefenzinnen die algemene spellingregels toetsen en 50 oefenzinnen die de werkwoordspelling

toetsen.

• Wat de moeilijkheidsgraad betreft zijn de drie screenings vergelijkbaar en kunnen

dus op drie momenten in het academiejaar aan de studenten voorgelegd worden om

de vorderingen vast te stellen. Het is ook mogelijk om zelf uw test samen te stellen.

13


Contactgegevens

Kennismaken met

SNS Online

Contacteer een van onze accountmanagers:

Dirk Gorrebeeck

dirk.gorrebeeck@plantyn.com

Telefoon: 0476 22 34 00

Nele Kellens

nele.kellens@plantyn.com

Telefoon: 0473 83 47 15

Stefan Spruyt

stefan.spruyt@plantyn.com

Telefoon: 0498 20 87 87

Maak zelf uw demo-account aan op:

http://interactief.plantyn.com/sns/demo-aanvraag

14


Prijzen

Prijsvoorstel

50 - 250 studenten: 8,50 euro

250 - 500 studenten: 8,00 euro

500 - 1000 studenten: 7,50 euro

> 1000 studenten: 6,50 euro

> 2000 studenten: 5,50 euro

Wij bespreken uw behoeften graag met u en stellen voor u een offerte

op maat op. Overeenkomsten die worden afgesloten voor meerdere

jaren zijn extra voordelig.

15


Mijn inloggegevens

Gebruikersnaam: ................................................................................................

Gebruikersnaam: ................................................................................................

Paswoord:...........................................................................................................

www.plantyn.com/SNS

Plantyn

Motstraat 32

2800 Mechelen

Telefoon: 015 36 36 36

Fax: 015 36 36 37

Bezoek onze website: www.plantyn.com

V.U.: Dries Vanhove, Motstraat 32, 2800 Mechelen

More magazines by this user
Similar magazines