'Kijk Op Krimp 2020' conferentieverslag - Provincie Groningen

provinciegroningen.nl

'Kijk Op Krimp 2020' conferentieverslag - Provincie Groningen

1 Inleiding

Verbeterde infrastructuur, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid, versterken sociaal

netwerk, samen kan alles, scholen zo inrichten dat kwaliteit van het onderwijs maximaal

is, bestaande situatie loslaten en nieuw en anders denken, meer rust ruimte en natuur,

combinatie van horeca en zorgvoorzieningen tot seniorencampus. Dit zijn een aantal

uitkomsten van de workshops tijdens de conferentie ‘Kijk op krimp 2020’.

Deze conferentie vond plaats op 10 februari 2010 in de Tramwerkplaats in Winschoten.

De provincie Groningen organiseerde deze conferentie in het kader van DCNOISE

(Demographic Change: New Opportunities In Shrinking Europe), om gevolgen van krimp

en al lopende initiatieven te bespreken. En om te komen tot nieuwe perspectieven.

De conferentie is bezocht door met name Groningse professionals die werkzaam

zijn in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, arbeidsmarkt, en mobiliteit. In dit verslag

leest u naast samenvattingen van de lezingen en interviews van deze dag, ook de

uitkomsten van de workshops over de thema’s Wonen en woonomgeving, Diensten en

voorzieningen, Basisonderwijs, Mobiliteit en Arbeidsmarkt. Het doel van deze workshops

was kennisuitwisseling en beschrijven van perspectieven voor deze thema’s in de

krimpregio’s.

Contact

Provincie Groningen:

projectleider DC NOISE,

Pieter Dieben, p.a.dieben@provinciegroningen.nl, tel: 050 316 43 78

projectleider bevolkingsdaling,

Elmer Koole, e.koole@provinciegroningen.nl, tel: 050 316 47 09

Bureau PAU:

Roos Galjaard, galjaard@pau.nl, tel: 050 549 09 02

Groningen, maart 2010

DC NOISE

Provincie Groningen

Conferentieverslag Kijk op Krimp 2020 - 10 februari 2010 - Tramwerkplaats Winschoten

More magazines by this user
Similar magazines